Trwa ładowanie...
ddus4ba
ddus4ba

Artykuły z dnia: 2012.08.21 - finanse.wp.pl

 1. 01:50 Gdzie zginęły emerytury z OFE?
 2. 00:45 Nawet 115 tys. zł odprawy dla bankowca
 3. 00:18 POLMED S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (37/2012)
 4. 00:18 ASTARTA HOLDING - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 5. 00:05 Unijnym dotacjom grozi VAT
 6. 23:18 BIOFACTORY S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 7. 23:03 PAGED - udzielenie gwarancji przez jednostkę zależną (59/2012)
 8. 22:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 9. 22:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 10. 22:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 11. 21:03 BIOTON - Wpłata pozostałej części należnej BIOTON S.A. opłaty licencyjnej od Bayer HealthCare Com...
 12. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 21 sierpnia, 20.00
 13. 20:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 21 sierpnia, 20.00
 14. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 21 sierpnia, 20.00
 15. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 17. 19:48 PILAB S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 1...
 18. 19:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 19. 19:33 BBI ZENERIS NFI - Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Biogaz Zeneris...
 20. 18:53 GPW: ELEMENTAL HOLDING
 21. 18:53 Zamet Industry wypłaci akcjonariuszom 0,20 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za '12
 22. 18:53 GPW: Animator dla dwóch spółek
 23. 18:53 GPW: Zmiany w NCIndex
 24. 18:40 Portugalia: chiński bank pożyczył grupie EDP 1 mld euro
 25. 18:38 GPW: Komunikat - ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY
 26. 18:38 Na GPW wzrosty, rośnie prawdopodobieństwo wybicia WIGu z rocznej konsolidacji (analiza)
 27. 18:35 MS: wniosek o postępowanie dyscyplinarne ws. sędziego od sprawy Marcina P.
 28. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (168/2012)
 29. 18:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012. (2...
 30. 18:08 Transakcje pakietowe
 31. 18:08 MS ws. działań wymiaru sprawiedliwości ws. prezesa Amber Gold (komunikat)
 32. 18:03 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 33. 18:03 HUTMEN - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 34. 18:03 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (40/2012)
 35. 18:03 BANK PEKAO SA - Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (41/2012)
 36. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2299,36 pkt (0,77%)
 37. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 38. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 39. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 21.08.2012
 40. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,58 proc. z 4,65 proc. - NBP
 42. 17:48 FAST FINANCE S.A. - Raport półroczny P (2012)
 43. 17:48 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (39/2012)
 44. 17:40 KNF nie widzi potrzeby rozciągania swojego nadzoru na parabanki
 45. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 46. 17:33 C&C ENERGY SA - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Clean&Carbon Energy ...
 47. 17:30 UOKiK proponuje zmiany w ustawie antymonopolowej dotyczące parabanków
 48. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 21 sierpnia, 17.00
 49. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 21 sierpnia, 17.00
 50. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 21 sierpnia, 17.00
 51. 17:08 Dane IP w Polsce nie przemawiają za rychłą obniżką stóp - Barclays Capital (opinia)
 52. 17:05 Warszawskie byki odzyskały siłę
 53. 17:03 MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. (43/2012)
 54. 17:02 Globalny odwrót od dolara
 55. 16:50 Kalemba za powszechnym ubezpieczeniem w rolnictwie
 56. 16:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 57. 16:48 KREDYTB - Data uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Reliz Sp. z o.o. (...
 58. 16:48 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (30/2012)
 59. 16:40 Indeks S&P 500 na poziomie z maja 2008 r.
 60. 16:38 Przed złotym okres stabilizacji, w środę na poziomie 4,04-4,08 za euro (opis)
 61. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.08.2012
 62. 16:33 AZOTY TARNÓW - Transakcja nabycia akcji Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (60/2012)
 63. 16:32 Inżynier nie zawsze poszukiwany
 64. 16:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 65. 16:23 GPW: Debiut certyfikatów
 66. 16:23 CIR: K. Chlebus podsekretarzem stanu w MZ (komunikat)
 67. 16:23 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 68. 16:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 69. 16:23 GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki EMC INSTYTUT MEDYCZNY
 70. 16:23 GPW: Dopuszczenie certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 71. 16:23 GPW: Debiut certyfikatów
 72. 16:23 MSZ: skuteczna interwencja ambasady RP w Madrycie (komunikat)
 73. 16:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 74. 16:23 GPW: Dopuszczenie certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 75. 16:23 GPW: Dopuszczenie certyfikatów DEUTSCHE BANK
 76. 16:23 GPW: Początek notowań certyfikatów
 77. 16:23 GPW: Dopuszczenie publicznych listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY
 78. 16:23 Skarb Państwa zgadza się na przejęcie kontroli kapitałowej nad ZE PAK przez Elektrim
 79. 16:23 Raiffeisen obniżył cenę docelową dla akcji TVN do 9 zł, zaleca "trzymaj"
 80. 16:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MERIT INVEST
 81. 16:23 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji EMC INSTYTUT MEDYCZNY
 82. 16:23 Aplisens spodziewa się w III kw. ok. 15-proc. dynamiki sprzedaży
 83. 16:23 Większość MŚP planuje utrzymać w '12 poziom zatrudnienia z '11 - PKPP Lewiatan
 84. 16:23 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 6,94 proc. do 711 pkt.
 85. 16:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 86. 16:23 GUS opublikuje w piątek 24.08 Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detalicznej
 87. 16:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 88. 16:23 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 0,5 proc. - PUDS
 89. 16:23 Rynki złotego i długu mogą się umacniać
 90. 16:23 Merit Invest zadebiutuje na NewConnect 22 sierpnia
 91. 16:23 Radpol oczekuje, że III kw. będzie lepszy kdk, niewykluczone, że także rdr (opis)
 92. 16:23 Walne Komputronika zdecydowało o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję
 93. 16:23 AgioFunds TFI chce odkupić z dyskontem portfel Idei Premium
 94. 16:23 Lotos planuje wydać na akwizycję w Norwegii 200 mln dolarów
 95. 16:23 KUKE pozostawiła bez zmian ocenę i perspektywę ratingu dla Polski (A+) - KUKE (opinia)
 96. 16:23 Lotos finalizuje rozmowy z partnerem o współpracy na Bałtyku, chce inwestować w wydobycie na Litwie
 97. 16:23 Lotos planuje akwizycje w Norwegii o wartości 200 mln USD (opis2)
 98. 16:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 99. 16:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 100. 16:23 Tabela kursów średnich NBP nr161/A/NBP/2012
 101. 16:23 Konsorcjum budujące terminal LNG w Świnoujściu odstąpiło od umowy z Hydrobudową
 102. 16:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 103. 16:23 Wood&Co. obniżył cenę docelową akcji MOL do 21.700 HUF
 104. 16:23 Radpol chce nadal przejmować, większą akwizycję sfinansowałby emisją akcji
 105. 16:23 Ulma oczekuje z eksportu 10-12 proc. przychodów w 2012 roku i do 25 proc. w 2013 roku
 106. 16:23 Inflacja bazowa rdr w VII wyniosła 2,3 proc. - NBP
 107. 16:23 Po danych o produkcji wciąż uzasadnione obawy o dalsze hamowanie gospodarki - Reluga, Rada
 108. 16:23 Lotos nie wyklucza, że produkcja ze złoża Yme ruszy wcześniej niż w III kwartale 2015 r.
 109. 16:23 Lotos nie wyklucza, że produkcja ze złoża Yme ruszy wcześniej niż w III kwartale 2015 r. (opis)
 110. 16:23 Lotos nie wyklucza, że produkcja ze złoża Yme ruszy wcześniej niż w III kwartale 2015 r. (opis2)
 111. 16:23 DI BRE obniżył cenę docelową dla Tauronu do 6,31 zł, podtrzymuje "kupuj"
 112. 16:23 Cena ropy Brent w Londynie na X - 114,49-114,51 USD za baryłkę
 113. 16:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 114. 16:23 Budimex podpisał umowę o wartości 259,6 mln zł netto
 115. 16:23 Radpol oczekuje, że III kw. będzie lepszy kdk, niewykluczone, że także rdr
 116. 16:23 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 5.663 mln euro - NBP
 117. 16:23 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje X edycję Ogólnopolskiego Badania Inwestorów
 118. 16:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 119. 16:23 Lotos planuje akwizycje w Norwegii o wartości 200 mln USD (opis)
 120. 16:23 Erste Group obniżył cenę docelową Sygnity do 8,73 zł
 121. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:23 NORDEA PTE SA odwołanie członka zarządu
 125. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:23 GENERALI OFE informuje
 127. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 16:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 16:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 16:23 EuCO chce wejść do Rumunii w IV kw.; za kilka lat rynek może mieć istotny wpływ na wyniki grupy
 137. 16:23 EBC poszukuje pracowników w związku z nawałem pracy z powodu kryzysu
 138. 16:23 ING OFE informuje
 139. 16:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.680,32 mln zł - NBP
 140. 16:23 Zysk netto Alior Banku w I połowie '12 wyniósł 133,2 mln zł, wzrost 259 proc. rdr
 141. 16:23 Rząd przyjął projekt ustawy o współpracy KNF z europejskimi nadzorami
 142. 16:23 EuCO chce wejść do Rumunii w IV kw.; za kilka lat rynek może mieć istotny wpływ na wyniki grupy
 143. 16:05 Większość firm z sektora MŚP chce utrzymać zatrudnienie z 2011 r.
 144. 16:03 EMC - Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G oraz dopuszczenie i wprowadzeni...
 145. 16:00 W Warszawie protest związkowców Zakładów Azotowych Puławy
 146. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (107/2012)
 147. 15:38 Dopada nas ubóstwo
 148. 15:35 Rząd wydał rozporządzenie ws. kredytów preferencyjnych dla rolników
 149. 15:33 WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A. (11/2012)
 150. 15:33 POLNORD - Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną (29/2012)
 151. 15:33 READ-GENE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
 152. 15:26 Złoty umocnił się w ślad za eurodolarem, odczyt inflacji bazowej przyjęty bez emocji
 153. 15:20 Rząd przyjął projekt ustawy o środkach ochrony roślin
 154. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 155. 15:18 PBO ANIOŁA S.A. - Spełnienie się warunku z umowy znaczącej (74/2012)
 156. 15:18 ECHO - Aneks do umowy kredytowej (22/2012)
 157. 15:15 Sędziowie, policjanci, urzędnicy – czy tylko ich pętają ograniczenia?
 158. 15:13 kłoPOTliwy temat
 159. 15:03 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (34/2012)
 160. 14:55 Rząd przyjął projekt ustawy o współpracy KNF z europejskimi nadzorami
 161. 14:55 Litwini miesięcznie na zakupy w Polsce wydają ok. 47 mln zł
 162. 14:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Sprostowanie do uchwały ZWZA z dnia 20.06.2012 r (16/2012)
 163. 14:48 AWBUD - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 września 2012 r. (6...
 164. 14:48 AWBUD - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 września 20...
 165. 14:48 IDEON S.A. - Znacząca umowa energetyczna (54/2012)
 166. 14:48 HUTMEN - Nowy operator systemu ESPI (16/2012)
 167. 14:43 Zlot policji
 168. 14:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (156/2012)
 169. 14:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (155/2012)
 170. 14:33 KOMPUTRONIK S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA. (29/2012)
 171. 14:33 SECO/WARWICK S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 r. (23/...
 172. 14:33 Walka z bezrobociem - aktywnie
 173. 14:26 Sucho na polu, sucho w portfelu
 174. 14:25 Dzięki "Rodzinie na swoim" mieszkania tańsze nawet o 26 proc.
 175. 14:15 Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej zapisy w sprawie VOD
 176. 14:15 Prokuratura i ministerstwo badają akta spraw Amber Gold
 177. 14:13 Młodzi Ślązacy znów rwą się do pracy w kopalni
 178. 14:10 NBP: inflacja bazowa wyniosła 2,3 proc. w lipcu
 179. 14:09 Renta po ogólniaku? Jeden warunek: musisz być na urlopie wychowawczym
 180. 14:03 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA...
 181. 14:03 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. (22/2012)
 182. 14:00 KE: blisko 12 mln euro na wsparcie zwolnionych przez Peugeota
 183. 13:55 Poszukują pracowników, bo jest kryzys
 184. 13:48 TALEX - Umowa znacząca (18/2012)
 185. 13:48 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na...
 186. 13:47 Ubogi rybak złowił "złotą rybkę" i został milionerem
 187. 13:45 W Rosji spadła produkcja win stołowych i wódki
 188. 13:21 Nie lubię poniedziałku
 189. 13:15 Cztery wnioski o ogłoszenie upadłości Amber Gold
 190. 13:15 Podpisano umowę na budowę drogi dojazdowej do S 17
 191. 13:10 Zapotrzebowanie na ryby przewyższa dostępne zasoby
 192. 13:03 EKOKOGENERACJA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art...
 193. 13:03 INVESTcon GROUP - Powołanie członka Rady Nadzorczej (24/2012)
 194. 13:03 INVESTcon GROUP - Treść uchwał podjętych na NWZ dnia 21.08.2012 r. (22/2012)
 195. 13:03 INVESTcon GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na NWZ dnia 21.08.2...
 196. 13:00 KUKE obniżyła rating Hiszpanii
 197. 12:48 ALCHEMIA - Ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną na aktywach o znacznej wartości. (128/2012)
 198. 12:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki (73/2012)
 199. 12:48 BUDIMEX - Nowy kontrakt Budimex SA - Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina (47/2012)
 200. 12:48 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym (46/2012)
 201. 12:44 Kosiniak-Kamysz przyjrzy się sytuacji pracowników zamkniętej fabryki
 202. 12:35 Chiny rozpoczęły produkcję autobusów z napędem elektrycznym
 203. 12:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 204. 12:33 LEŚNE RUNO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Leśne Runo S.A. (21/2012)
 205. 12:33 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (24/2012)
 206. 12:33 WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. (10/2012)
 207. 12:33 LENTEX - Wyniki finansowe GAMRAT S.A. za 6 miesięcy 2012 r. po badaniu śródrocznym przez biegłego...
 208. 12:29 Polska niedowartościowana. Zasługujemy na więcej!
 209. 12:20 Jak naprawdę nazywają się te spółki?
 210. 12:18 OPTIZEN LABS S.A. - Korekta raportu ESPI nr 15/2012: zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogóln...
 211. 12:18 K2 INTERNET S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach warunkow...
 212. 12:18 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoła...
 213. 12:03 MCI - Wybór audytora MCI Management S.A. (42/2012)
 214. 11:55 Niemcy sygnalizują gotowość do "drobnych ustępstw" wobec Grecji
 215. 11:40 Wykonawcy schodzą z budowy gazoportu w Świnoujściu
 216. 11:37 Najgorsze choroby spowodowane pracą
 217. 11:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierp...
 218. 11:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (94/2012)
 219. 11:18 MUZA - Skup akcji własnych (41/2012)
 220. 11:18 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (28/2012)
 221. 11:15 Bezrobotni z Gdańska nie chcą pracować?
 222. 11:04 Upadek niemieckiego muru
 223. 11:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Odstąpienie od umowy znaczącej przez Wykonawcę Terminalu LNG w Świnoujściu (...
 224. 11:02 W oczekiwaniu na nowe impulsy
 225. 10:45 Lotos: produkcja ze złoża Yme może ruszyć przed trzecim kw. 2015 r.
 226. 10:21 Urzędnicy domagają się odmrożenia swoich pensji
 227. 10:20 Chiny chcą pozyskać paliwo do samolotów ze zużytego oleju jadalnego
 228. 10:18 IZOSTAL S.A. - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku. (43/2012)
 229. 10:13 Kasy fiskalne dla wszystkich
 230. 10:03 Spadki rentowności obligacji Hiszpanii
 231. 09:55 ABW: zatrzymano dwie osoby podejrzane o wyłudzenia na ponad 300 mln zł
 232. 09:48 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - ZWZ 17.08.2012 r. - akcjonariusze 5% (7/2012)
 233. 09:48 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Transakcja na akcjach Północ Nieruchomości S.A. (5/2012)
 234. 09:38 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych wzywają do sprzedaży Polleny Ewa po 9,9 zł/akcję
 235. 09:38 DM BDM obniżył rekomendację dla Kęt do "trzymaj", cena docelowa 127,7 zł
 236. 09:35 Tak urzędnicza pajęczyna oplata państwowe spółki
 237. 09:22 Milion za cierpienie Polaka
 238. 09:19 Spadek kontrolowany
 239. 09:19 Nie zwolnią młodego Tuska
 240. 09:18 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Transakcja na akcjach Północ Nieruchomości S.A. (4/2012)
 241. 09:14 Prokurator chroniła oszusta?
 242. 09:09 Powrót optymizmu może nie być trwały
 243. 09:09 Kasjerka okradła bank i uciekła do USA
 244. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 245. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2297,60 pkt (+0,69%)
 246. 09:08 Wyniki Banku BPH w II kw. '12 lepsze od oczekiwań; pomogły niższe koszty i odpisy (opinia)
 247. 09:06 AT-WIG20
 248. 09:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Szacunkowe dane finansowe PRAGMA FAKTORING S.A. za pierwsze półrocze 2012...
 249. 09:02 Niemiecki sprzeciw
 250. 08:59 Informacje ze spółek
 251. 08:57 Korekta przedłużona
 252. 08:56 Inwestorom brakuje impulsów
 253. 08:53 HSBC rekomenduje "neutralnie" dla PGE i "niedoważaj" dla Tauronu
 254. 08:53 Credit Suisse obniżył cenę docelową Bogdanki do 170 zł, a PGE do 18,9 zł
 255. 08:53 POLSAT OFE informuje
 256. 08:53 HSBC tnie rekomendację dla TVN do "neutralnie"
 257. 08:53 Exane podwyższył cenę docelową dla CEZ-u do 900 CZK, podtrzymał "powyżej rynku"
 258. 08:48 BARCLAYS BANK PLC - Discussions with Absa to combine Africa operations (23/2012)
 259. 08:48 PRAGMA INKASO S.A. - Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. za I półrocze...
 260. 08:45 Doradzali ci Amber Gold? Pozwij ich!
 261. 08:33 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (93/2012)
 262. 08:23 Zysk netto Banku BPH w II kw. '12 wyniósł 35,6 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 263. 08:18 Kontynuacja konsolidacji na złotym, inflacja bazowa w kalendarzu
 264. 08:08 Obama zagroził interwencją wojskową w Syrii, gdyby reżim Asada użył broni chemicznej
 265. 08:05 Dopadło nas ubóstwo
 266. 08:05 Urzędnicy domagają się odmrożenia swoich pensji
 267. 07:41 Drożej za wycieczki. Touroperatorzy zarabiają już mniej niż na lokacie
 268. 07:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DEPEND SA
 269. 07:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 270. 07:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DFP DORADZTWO FINANSOWE SA
 271. 07:38 GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki VISTULA GROUP SA
 272. 07:38 GPW: Komunikat - EASTSIDECAPITAL SA
 273. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 VIII - 18 X
 274. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 21.08 - 19.12.2012
 275. 07:38 Lotos miał w II kw. '12 r. 528,8 mln zł straty netto, bez zdarzeń jednorazowych 243,7 mln zł straty
 276. 07:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 20 sierpnia, 20.00
 277. 07:38 Lotos miał w II kw. '12 r. 528,8 mln zł straty netto, bez zdarzeń jednorazowych 243,7 mln zł straty
 278. 07:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 20 sierpnia, 20.00
 279. 07:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 20 sierpnia, 20.00
 280. 07:38 EBIT segmentu produkcji i handlu wg LIFO wyniósł w Lotosie w II kw. 147,1 mln zł
 281. 07:38 Kalendarium rynku NewConnect 21.08 - 11.10.2012
 282. 07:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 283. 07:38 Wyniki Banku BPH w II kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 284. 07:38 Zysk netto Banku BPH w II kw. '12 wyniósł 35,6 mln zł, powyżej oczekiwań
 285. 07:33 APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 286. 07:24 Afera Amber Gold. Prokurator chroniła oszusta?
 287. 07:18 BANKBPH - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 288. 07:03 MOSTALPLC - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego. (21/2012)
 289. 06:57 Pijesz te napoje? Jesteś satanistą!
 290. 06:56 Tak urzędnicza pajęczyna oplata państwowe spółki
 291. 06:18 GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 292. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 293. 06:16 Chiński gigant AGD budzi się ze snu
 294. 03:35 PKP nie radzi sobie z kasą z Unii