Trwa ładowanie...
d1givdj
d1givdj

Artykuły z dnia: 2012.08.20 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 2. 22:48 AMREST - RB 29/2012 Korekta RB 29/2012 Wykonanie zobowiązania IRI wobec KEB Investments (29/2012)
 3. 19:45 Gazprom chce mieć udziały w izraelskich złożach gazu
 4. 19:45 Apple wart więcej niż kiedykolwiek jakakolwiek inna firma
 5. 19:18 VISTULA GROUP - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku ...
 6. 19:03 PEP - Zbycie akcji Spółki (35/2012)
 7. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 8. 18:38 Transakcje pakietowe
 9. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (167/2012)
 10. 18:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 11. 18:18 OPTIZEN LABS S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce (15/...
 12. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 20.08.2012
 13. 18:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 14. 18:08 Trwają prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie - Kalemba
 15. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 16. 18:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 20 sierpnia, 17.00
 17. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2281,86 pkt (-1,38%)
 18. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 19. 18:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 20 sierpnia, 17.00
 20. 18:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 20 sierpnia, 17.00
 21. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,65 proc. z 4,68 proc. - NBP
 23. 18:05 Korekcyjny początek tygodnia
 24. 18:05 Potrzebna pilna nowelizacja prawa o rejestrach
 25. 18:03 REKLAMOFON.PL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. na dzień 17 wr...
 26. 18:03 INDYKPOL SA - Korekta raportu nr 10/2012 - dotyczącego Uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętej prz...
 27. 17:50 KE da pieniądze na informowanie o Wspólnej Polityce Rolnej
 28. 17:48 UNIBEP S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 29. 17:48 NOWAGALA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 30. 17:45 KNF złożyła do prokuratur doniesienia ws. kilkunastu parabanków (akt.)
 31. 17:45 Kosiniak-Kamysz przyjrzy się sytuacji pracowników zamkniętej fabryki
 32. 17:25 ZA Tarnów chcą 51-66 proc. udziału w akcjonariacie ZA Puławy
 33. 17:18 NOWAGALA - Spełnienie się warunku zawieszającego- dotyczy umowy sprzedaży energii elektrycznej za...
 34. 17:18 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Raport półroczny P (2012)
 35. 17:08 MG spodziewa się utrzymania spowolnienia dynamiki w handlu zagranicznym przynajmniej do końca III
 36. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 37. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.08.2012
 38. 17:08 Na rynkach długu i złotego pozytywne nastroje, mogą się utrzymać dłużej (opis)
 39. 17:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 40. 17:08 Winiecki z RPP nie widzi potrzeby obniżki stóp proc. (aktl.)
 41. 17:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w lipcu 2012 roku (45/2012)
 42. 17:03 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Consolidated Management Report and Financial Statements for the fi...
 43. 17:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (37/2012)
 44. 17:00 KNF złożyła do prokuratur doniesienia w sprawie kilkunastu parabanków
 45. 16:55 Kalemba: trwają prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie
 46. 16:48 PZU SA - Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU ...
 47. 16:48 BBI CAPITAL NFI SA - korekta raportu 25/2012 -Ujawnienie stanu posiadania (25/2012)
 48. 16:45 Korekcyjne nastroje na rynkach akcji
 49. 16:45 Gdańska prokuratura przekazała Seremetowi informacje o śledztwie ws. Amber Gold
 50. 16:41 Zamieszanie wokół Grecji i EBC na razie nie straszy
 51. 16:34 Zamieszanie na EURUSD nie zaszkodziło złotemu
 52. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 53. 16:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (127/2012)
 54. 16:33 4STUDIO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Studio S.A. na dzień 17 września 201...
 55. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 56. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 57. 16:23 Azoty Tarnów liczą na dobre perspektywy w nawozach w drugim półroczu
 58. 16:23 Winiecki z RPP nie widzi potrzeby obniżki stóp proc.
 59. 16:18 WORK SERVICE S.A. - Korekta raportu nr 35/2012 w sprawie zmiany daty przekazania skonsolidowanego...
 60. 16:05 Producent mebli: 4-6 mln zł strat po pożarze; zamówienia bez zakłóceń
 61. 16:03 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" SA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - emisja akc...
 62. 16:03 A.C.E. S.A. - Articles of Association (consolidated text) (17/2012)
 63. 16:03 WAWEL SA - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego (20/2012)
 64. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (139/2012)
 65. 16:03 RELPOL - Uzupełnienie do Półrocznego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Relpol w I pół...
 66. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (91/2012)
 67. 16:03 RELPOL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 68. 16:03 Najgorszy zawód świata to...
 69. 16:00 Nie stać ich na opłacanie składek
 70. 15:55 To już jesień strefy euro
 71. 15:53 GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki POSITIVE ADVISORY SA
 72. 15:53 Tarnów byłby zadowolony z osiągnięcia 51-66 proc. udziału w akcjonariacie ZA Puławy
 73. 15:53 Tarnów przeanalizuje, czy budować w ZAK elektrociepłownię na gaz, czy na węgiel
 74. 15:53 W I półroczu przekraczający wschodnią granicę Polski zakupili towary i usługi za ponad 2,98 mld zł -
 75. 15:53 GPW: dni bez sesji w 2013 r.
 76. 15:53 Zadłużenie SP w PLN na koniec VI '12 stanowiło 68,6 proc. całości długu - MF
 77. 15:53 Produkcja przemysłowa w VII wzrosła rdr o 5,2 proc. - GUS (tabela)
 78. 15:53 Produkcja przemysłowa w VII wzrosła w 23 działach, spadła w 11 - GUS
 79. 15:53 JSW weryfikuje strategię; nie planuje akwizycji i zmiany polityki dywidendowej (opis)
 80. 15:53 W dn. 06-12.08 drożała większość zbóż, bydło i OMP, a taniało żyto i kurczęta - ARR
 81. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 82. 15:53 Zapadalność długu zagranicznego w '12, wg stanu na koniec VI, wynosiła 1.535 mln euro - MF
 83. 15:53 67,4 proc. długu zagranicznego SP nominowane jest w euro - MF
 84. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 85. 15:53 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec VI wyniósł 52,0 proc. - MF (popr.)
 86. 15:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 87. 15:53 Fundusze PZU PTE zwiększyły udział w akcjonariacie AmRestu powyżej 5 proc.
 88. 15:53 Zapadalność zadłużenia krajowego na koniec VI wynosiła 56,253 mld zł - MF
 89. 15:53 JSW oczekuje w III kw. wyższego kdk wolumenu sprzedaży węgla koksowego, podobnej sprzedaży koksu
 90. 15:53 Ceny produkcji w VII wzrosły o 3,7 proc. rdr - GUS (tabela)
 91. 15:53 Izostal ma umowę z PGNiG na dostawę rur za 19,96 mln zł netto
 92. 15:53 Dług Skarbu Państwa w VI bez zmian wobec maja - MF
 93. 15:53 Produkcja przemysłowa w VII wzrosła rdr o 5,2 proc. - GUS (opinia)
 94. 15:53 BZ WBK Asset Management ma poniżej 5 proc. AmRestu
 95. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 15:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 15:53 Pepees złożył zaktualizowaną ofertę na Trzemeszno
 98. 15:53 GPW SA - Indeksy - sesja
 99. 15:53 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec VI wyniósł 52,0 proc. - MF
 100. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:53 GENERALI OFE informuje
 103. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 15:53 ING OFE informuje
 105. 15:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:48 COOL MARKETING S.A. - zmina stanu posiadania (3/8)
 112. 15:48 DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o., ...
 113. 15:48 GTC - Warunkowa rejestracja akcji serii I Globe Trade Centre S.A. w KDPW (41/2012)
 114. 15:48 SWISSMED - ZWZ 17.08.2012 r. - akcjonariusze 5% (21/2012)
 115. 15:44 Gowin: będzie pilna nowelizacji prawa o rejestrach
 116. 15:41 Co z tymi cenami?
 117. 15:33 WORK SERVICE S.A. - Zmiana daty przekazywania skonsolidowanego skróconego raportu półrocznego za ...
 118. 15:33 PLASTBOX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (93/2012)
 119. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 120. 15:33 PLASTBOX - Nabycie znacznego pakietu akcji (92/2012)
 121. 15:33 DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp....
 122. 15:27 Dokąd za pracą? Pośredniaki to smutna ostateczność
 123. 15:21 Jesienne zbiory za granicą
 124. 15:18 APATOR - Zmiana prokurenta spółki Apator SA (43/2012)
 125. 15:18 DELKO S.A. - Podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z ...
 126. 15:18 MIASTO ELBLĄG - Raport roczny JST-R 2011
 127. 15:18 IZOSTAL S.A. - Zawarcie umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na rzecz PGNiG (42/2012)
 128. 15:10 W piątek otwarcie ostatniego odcinka bytomskiej obwodnicy
 129. 15:03 AMREST - RB 32/2012 Ujawnienie stanu posiadania ? BZ WBK TFI (32/2012)
 130. 15:03 MAGNIFICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 131. 15:03 SERENITY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Serenity S.A (17/2012)
 132. 15:03 IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej za...
 133. 15:03 AMREST - RB 33/2012 Ujawnienie stanu posiadania ? PZU PTE (33/2012)
 134. 15:03 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółki zależnej (12/2012)
 135. 14:51 Pracownik powracający z urlopu wychowawczego korzysta z ochrony prawnej
 136. 14:33 ARCUS S.A. - Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU Roman Kwiatkowski - Tran...
 137. 14:33 ARCUS S.A. - Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. ? Zlecenia o wartości u...
 138. 14:33 AMREST - RB 31/2012 Ujawnienie stanu posiadania ? BZ WBK Asset Management (31/2012)
 139. 14:18 KANIA - Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 w sprawie terminu przekazania raportów okresowych w 2...
 140. 14:18 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej. (115/2012)
 141. 14:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM d.d. ? Change of the Financial calendar for the year 2...
 142. 14:15 To ostatnie takie dane w tym roku
 143. 14:05 Dobre prognozy dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych
 144. 14:03 LPP - Aneksy do znaczących umów (35/2012)
 145. 13:55 W gliwickim Oplu ruszyła produkcja astry sedan
 146. 13:55 Kloskowski: nie podam się do dymisji, nie zwolnię M.Tuska
 147. 13:50 UKE ogłosił przetarg na częstotliwości 1800 MHz
 148. 13:48 Śledztwo w sprawie 400 robotników z Polski
 149. 13:35 Resort finansów: nie wiemy o planach EBC ws. rentowności obligacji
 150. 13:33 PEPEES - Złożenie zaktualizowanej oferty nabycia udziałów PPZ ?Trzemeszno" Sp. z o.o (23/2012)
 151. 13:25 Znany komik obcina sobie pensję, by nie zwalniać pracowników
 152. 13:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczne...
 153. 13:18 POLLENAE - Raport półroczny SA-P 2012
 154. 13:10 MG wykreśliło Amber Gold z rejestru domów składowych
 155. 13:10 Delegacje o chlebie i wodzie
 156. 13:08 Zarząd PEP pozytywnie ocenia wezwanie; cena 31,5 zł/akcję odpowiada ich wartości godziwej
 157. 13:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki (37/2012)
 158. 12:53 Zużycie energii elektrycznej w VII wzrosło o 0,5 proc. rdr - PSE Operator
 159. 12:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 157,1 mld zł - MRR
 160. 12:53 UKE ogłosił przetarg na częstotliwości 1800 MHz (opis)
 161. 12:53 UKE ogłosił przetarg na częstotliwości 1800 MHz
 162. 12:48 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ...
 163. 12:48 K2 INTERNET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet SA...
 164. 12:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (154/2012)
 165. 12:38 Wojsko w nowych kształtach
 166. 12:36 Wszyscy wierzą w drogie złoto, niewielu kupuje
 167. 12:35 MF: samorządy mają nadwyżkę budżetową
 168. 12:33 NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc lipiec oraz za 7 miesięcy 2012 roku (34...
 169. 12:33 PEP - Stanowisko Zarządu Polish Energy Partners S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na spr...
 170. 12:33 TALEX - Umowa znacząca (17/2012)
 171. 12:31 Piloci do firm
 172. 12:23 Zysk netto Tarnowa wyniósł w II kw. 89,5 mln zł wobec 71,2 mln zł konsensusu (opis)
 173. 12:23 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 174. 12:23 JSW oczekuje w III kw. wyższego kdk wolumenu sprzedaży węgla koksowego, podobnej sprzedaży koksu
 175. 12:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 176. 12:23 Na rynku nawozów NP i NPK prognozowany jest wzrost cen, spadnie popyt na kaprolaktam
 177. 12:23 Wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w II półr. przekroczy 1 mld EUR -
 178. 12:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 179. 12:23 Wskaźnik Dobrobytu w VIII spadł o 0,4 pkt. - BIEC
 180. 12:23 Zysk netto Polic wyniósł w II kw. 25,48 mln zł wobec 26,9 mln zł konsensusu
 181. 12:23 Cena ropy Brent w Londynie na X - 114,18-114,20 USD za baryłkę
 182. 12:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2294,42 pkt (-0,83%)
 183. 12:23 Budżety JST w I poł. 2012 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką 6.604 mln zł, przy planowanym deficycie
 184. 12:23 Zysk netto Tarnowa wyniósł w II kw. 89,5 mln zł wobec 71,2 mln zł konsensusu
 185. 12:23 JSW jest w trakcie weryfikacji strategii - prezes
 186. 12:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 187. 12:23 PLN umocnił się na otwarciu; dług zaczyna dzień szeroko, nie ma parcia na sprzedaż
 188. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 189. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 160/A/NBP/2012
 190. 12:23 Drugie półrocze będzie trudniejsze dla górnictwa - prezes JSW
 191. 12:23 POLSAT OFE informuje - poprawiona
 192. 12:23 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.844,82 mln zł - NBP
 193. 12:23 POLSAT OFE informuje
 194. 12:09 Phelps reklamuje płatki śniadaniowe
 195. 12:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (125/2012)
 196. 12:03 RAFAMET - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r. (2...
 197. 11:49 Greckie problemy znów powracają
 198. 11:49 Rekordowy polski Oktoberfest
 199. 11:43 Niech pracodawcy płacą za dojazd do pracy
 200. 11:39 Czekając na dane o produkcji
 201. 11:31 Dlaczego Amber Gold działał tak długo? "Nie ma jednego winnego"
 202. 11:21 Firma upada – pracownicy cierpią. Co będzie z załogą Malmy?
 203. 11:12 Rzeczy, o których lepiej nie mówić w pracy
 204. 11:10 Chodzić nago, bekać, gadać bzdury – i to wszystko w pracy?
 205. 11:05 W Niemczech dochody z podatków wzrosły w lipcu o blisko 9 procent
 206. 11:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 207. 11:03 PLAZA CENTERS N.V. - MIDROOG LTD, AN AFFILIATE OF MOODY'S INVESTORS SERVICE UPDATES CREDIT RATING...
 208. 10:53 Samolot OLT Express aresztowany
 209. 10:48 PELION SA - Skup akcji własnych (138/2012)
 210. 10:39 Korzystasz z social media? Możesz nie dostać tej pracy
 211. 10:36 Uwaga w tym tygodniu skupi się na Grecji
 212. 10:35 Konsolidacja notowań eurodolara, kolejne spekulacje nt. interwencji EBC
 213. 10:33 Komentarz poranny
 214. 10:33 TABLEO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu A...
 215. 10:29 Stabilizacja na rynku długu
 216. 10:20 Prokuratura sprawdza, dla kogo Amber Gold kupił złoto
 217. 10:18 Ludzie tracą pracę, roboty są tańsze
 218. 09:54 LOT reanimacja. Tajny plan ratowania narodowego przewoźnika
 219. 09:48 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (46/2012)
 220. 09:47 Uprawiała seks z uczniami. Nauczycielka skazana
 221. 09:30 Realizacja zysków
 222. 09:27 Raport ze spółek
 223. 09:24 Grecja wraca do agendy. Zwyżki, ale nie wszędzie
 224. 09:22 Złoty stabilny przed danymi dot. produkcji w Polsce
 225. 09:18 FAM - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego (100/2012)
 226. 09:18 MNI - Realizacja działań stabilizacyjnych. (142/2012)
 227. 09:14 Niespodziewana kontra podaży
 228. 09:12 Rynki bronią się przed korektą
 229. 09:09 Konfrontacja z Europą
 230. 09:07 Nasz dług droższy niż Hiszpanii czy Grecji
 231. 08:53 Kobieta, skarb niedoceniany
 232. 08:51 Instytut Kościuszki: gaz łupkowy może dać Polsce 155 tys. miejsc pracy
 233. 08:33 AZOTY TARNÓW - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 234. 08:33 POLICE - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 235. 08:24 Finał wakacji od wątpliwości
 236. 08:18 Opór zatrzymał kupujących
 237. 08:06 Polskie banki szykują się na kryzys. Zaczęły zwalniać
 238. 08:05 Nie dolecą na paraolimpiadę
 239. 08:05 Pierwsze roszczenia za drogi na Euro
 240. 07:48 ULMA Construccion SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 241. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 VIII - 6 IX
 242. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.08 - 19.12.2012
 243. 07:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 18-19 sierpnia
 244. 07:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela 18-19 sierpnia
 245. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 20 sierpnia
 246. 07:38 Kalendarium rynku NewConnect 20.08 - 11.10.2012
 247. 07:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 18-19 sierpnia
 248. 07:21 Alarm! Robią alkohol z... podpałki
 249. 07:12 Prawnicza wojna o rynek fuzji
 250. 07:09 Tajny lot. Szef Amber Gold wywiózł miliardy do Niemiec?
 251. 06:46 Mimo wyroków wciąż działał. Konferencja nt. szefa Amber Gold
 252. 06:40 Cyfrowa rewolucja zmiecie TVP i Polsat?
 253. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 254. 05:10 Patent na kłótnię
 255. 04:50 Kobieta, skarb niedoceniany
 256. 04:15 Możemy dostać mniej euro z UE
 257. 03:50 Fatalny stan polskiego rolnictwa
 258. 02:55 Lokomotywą do Chorwacji
 259. 02:25 Polacy chcą, by rząd ratował bankrutów
 260. 02:00 Kierownica z prawej strony - dozwolona