Trwa ładowanie...
d326prj
d326prj

Artykuły z dnia: 2012.08.09 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 2. 22:45 Prezydent Portugalii wezwał EBC do podjęcia zakupów obligacji
 3. 22:18 KOFOLA - Zakończenie postępowania likwidacyjnego Spółki zależnej (15/2012)
 4. 22:14 Gdzie pracować, by na starość nie biedować?
 5. 21:53 Redan wyemituje obligacje o wartości do 10 mln zł
 6. 21:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 9 sierpnia, 20.00
 7. 21:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 9 sierpnia, 20.00
 8. 21:48 MARVIPOL S.A. - Informacja o zmianach w składach Zarządu i Rady Nadzorczej. (123/2012)
 9. 21:35 GDDKiA odzyskała ok. 22 mln zł za nienależytą budowę obwodnicy Rzeszowa
 10. 21:03 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (53/2012)
 11. 21:03 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (54/2012)
 12. 21:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (4/4)
 13. 21:03 KDM SHIPPING - Access to the ESPI system (1/2012)
 14. 21:03 BARCLAYS PLC - Sir David Walker to succeed Marcus Agius (22/2012)
 15. 20:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 16. 20:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 19.06.2012r. w spra...
 17. 20:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (3/3)
 18. 20:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (2/2)
 19. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 20:08 Statystyka sesji giełdowej z 9.08.2012
 21. 20:08 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 22. 20:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE
 23. 20:08 GPW: Szczególne oznaczenie ABM SOLID
 24. 20:08 ZUE ma umowę o wartości 17,6 mln zł netto
 25. 20:08 GPW: Animator dla ELEMENTAL HOLDING SA
 26. 20:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 27. 20:08 Transakcje pakietowe
 28. 20:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 29. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 8.08.2012
 31. 20:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2319,42 pkt (2,21%)
 32. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 20:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,71 proc. z 4,68 proc. - NBP
 34. 20:03 REDAN - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C (36/2012)
 35. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (161/2012)
 36. 19:18 PEP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 37. 19:18 IPOPEMA S.A. - Aneksy do umów kredytowych (17/2012)
 38. 19:03 FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW...
 39. 18:48 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (23/2012)
 40. 18:40 W Grecji rośnie bezrobocie, rząd planuje redukcje w sektorze publicznym
 41. 18:33 MIRACULUM S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego (53/2012)
 42. 18:30 UOKiK analizuje reklamy Amber Gold
 43. 18:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2...
 44. 18:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2...
 45. 18:18 MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (52/2012)
 46. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 47. 18:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2012)
 48. 18:18 TUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 49. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2012)
 50. 18:18 MIRACULUM S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (51/2012)
 51. 18:07 Dominacja byków
 52. 18:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2...
 53. 18:03 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (50/2012)
 54. 18:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 55. 18:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 56. 18:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (24/2012)
 57. 18:03 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 58. 18:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 59. 18:03 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 60. 17:58 Kufel wycierany brudną ścierą? Restauratorzy zapłaczą
 61. 17:48 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 62. 17:48 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 63. 17:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 64. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 65. 17:48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 66. 17:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (41/2012)
 67. 17:48 BANK PEKAO SA - Informacja o zbyciu instrumentów finansowych Banku (33/2012)
 68. 17:38 ING Parasol FIO ma ponad 5 proc. głosów na walnym Open Finance
 69. 17:38 AC ma umowę z niemieckim partnerem na dostawę zestawów elektrycznych do haków holowniczych
 70. 17:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu Obligacji spółki PCZ
 71. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 72. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 9 sierpnia, 17.00
 73. 17:38 Vistula przydzieliła wszystkie oferowane akcje serii K, wartość oferty 17,8 mln zł
 74. 17:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 17:34 Samotny rajd warszawskich optymistów
 76. 17:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2...
 77. 17:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 78. 17:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2012)
 79. 17:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 80. 17:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 81. 17:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2012)
 82. 17:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Wniesienie skargi na ostateczną decyzję administracyjną ustalającą warunki ...
 83. 17:31 Korekta na rynku eurodolara
 84. 17:27 ABW ujawnia, jakie śledztwo prowadzi w sprawie Amber Gold
 85. 17:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 86. 17:18 MOSTALEXP - Rozwiązanie umowy (43/2012)
 87. 17:18 EMC - Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach nabycia i zbycia instrumentów finansowych (78/2012)
 88. 17:18 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o zakończeniu postępowania likwidacyjnego wobec dłużnika Sfinks...
 89. 17:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (25/2012)
 90. 17:14 Złoty stabilny mimo spadków EUR/USD
 91. 17:10 KNF: państwu trudno przebić taką kampanię reklamową jak Amber Gold
 92. 17:08 MAC ws. projektu zmian w Ustawie o radiofonii i telewizji (komunikat)
 93. 17:08 DI BRE rekomenduje "redukuj" dla Cyfrowego Polsatu; cena docelowa 13,2 zł
 94. 17:08 DI BRE obniżył rekomendację dla TVN do "redukuj", cena docelowa 6,80 zł
 95. 17:08 GPW: Animator dla KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED
 96. 17:08 DI BRE obniżył rekomendację dla Agory do "trzymaj", cena docelowa 7,5 zł
 97. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 8.08.2012
 98. 17:08 PLN w kolejnych dniach może się osłabiać w kierunku 4,10 za euro (opis)
 99. 17:08 DI BRE podwyższył cenę docelową akcji Puław do 118,4 zł, nadal zaleca trzymanie ich akcji
 100. 17:03 AC S.A. - Zawarcie przez AC S.A. znaczącej umowy (35/2012)
 101. 17:03 BYTOM - Przekazanie treści zawiadomienia od Akcjonariusza w trybie art.69 Ustawy o ofercie public...
 102. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (103/2012)
 103. 16:48 AC S.A. - Zmiana daty przekazania raportu okresowego w roku obrotowym 2012 (34/2012)
 104. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (103/2012)
 105. 16:48 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz pod...
 106. 16:48 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz pod...
 107. 16:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (63/2012)
 108. 16:48 VISTULA GROUP - Dojście do skutku emisji akcji Vistula Group S.A. serii K (27/2012)
 109. 16:40 KE zarejestrowała wniosek ws. pakietu klimatycznego
 110. 16:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwalona zmiana Statutu Spółki w związku z procesem podwyższenia kapitału...
 111. 16:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj...
 112. 16:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 113. 16:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (121/2012)
 114. 16:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (71/2012)
 115. 16:23 GUS podał dane o wynagrodzeniach w II kwartale
 116. 16:23 W '12 powstanie 500 tys. m kw. powierzchni magazynowej - CBRE
 117. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:23 Nowym prezesem Lubawy został Marcin Kubica
 120. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:22 Reklama za darmo? To możliwe
 122. 16:20 Nawet mechanik może być sędzią na igrzyskach
 123. 16:06 Bruksela nie pozwoli, by Polak płacił, a Niemiec nie
 124. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 125. 15:53 Aktywa netto TFI wzrosły w lipcu o 1,2 proc. do 130,7 mld zł - Analizy Online
 126. 15:53 Cena miedzi na LME spadła 7509,00 USD za tonę
 127. 15:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 128. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 129. 15:53 PGNiG Termika i ZAK mają zgodę UOKiK-u na utworzenie spółki Elektrociepłownia Kędzierzyn
 130. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:48 LUBAWA - Powołanie Prezesa Zarządu (22/2012)
 134. 15:48 LUBAWA - Rezygnacji Członka Rady Nadzorczej (21/2012)
 135. 15:48 LUBAWA - Odwołanie Prezesa Zarządu (20/2012)
 136. 15:35 Topnieją korzyści spłacających kredyty frankowe
 137. 15:33 STALPROFI - Zawarcie umów handlowych z podmiotami z Grupy ArcelorMittal (20/2012)
 138. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 139. 15:18 PEKAES - Wykreślenie spółki zależnej od PEKAES SA z Krajowego Rejestru Sądowego (35/2012)
 140. 15:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (95/2012)
 141. 15:08 Czarna seria trwa! Biuro podróży Summerelse złoży wniosek o upadłość
 142. 15:03 PELION SA - Skup akcji własnych (133/2012)
 143. 15:03 NG2 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 (39/2012)
 144. 14:48 PC GUARD - Korekta - Uchwały podjęte na II części NWZA w dniu 7 sierpnia 2012 roku (29/2012)
 145. 14:40 ONZ: Ostry wzrost cen żywności
 146. 14:34 Janusz L. Wiśniewski: Głównie jestem rzemieślnikiem
 147. 14:33 HAWE - Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (RB-86/2012) (86/2012)
 148. 14:23 Wynagrodzenie w II kw. '12 wzrosło o 3,9 proc. rdr - GUS
 149. 14:23 MS: pół miliona odpisów w sześć tygodni (komunikat)
 150. 14:23 MAC: pomoc poszkodowanym przez nawałnice (komunikat)
 151. 14:23 Elektrim chce wrócić na GPW, najwcześniej w '13
 152. 14:23 Cyfrowy Polsat zapowiada istotny wzrost zasięgu szerokopasmowego internetu spółki
 153. 14:20 SIAC Construction domaga się od GDDKiA 675 mln zł za budowę A4
 154. 14:18 PCC EXOL S.A. - Rejestracja akcji serii C2 (6/2012)
 155. 14:18 ENERGOPLD - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę blisko związa...
 156. 14:11 GUS podał dane o wynagrodzeniach w II kwartale
 157. 14:08 Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie
 158. 14:08 Asbis podtrzymuje prognozy na 2012 rok, zamierza kontynuować buyback
 159. 14:08 Indeks cen żywności na świecie w VII wzrósł o 6,17 proc. mdm, rdr spadł o 7,83 proc. - FAO
 160. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 161. 14:08 Do lipca upadłość ogłosiło 457 firm, o 21 proc. więcej rdr - Euler Hermes
 162. 14:08 Sprzedaż obligacji detalicznych w lipcu wyniosła 207,5 mln zł - MF
 163. 14:08 Home Broker chce utrzymać dynamikę wzrostu wyników, grupa OF planuje zwiększenie sieci placówek
 164. 14:08 Deutsche Bank Polska zrezygnował z uczestnictwa w fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR - ACI
 165. 14:08 Indeks cen surowców w lipcu wzrósł o 4,69 proc. mdm, rdr spadł o 10,61 proc. - MFW
 166. 14:08 Elektrim chce mieć kontrolę kapitałową nad ZE PAK; ocenia, że cena w IPO spółki może być niższa niż
 167. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 168. 14:08 Ronson oczekuje, że III kw. będzie zyskowny, ale gorszy kdk przez opóźnienia na Verdisie (opis)
 169. 14:08 ABM Solid złożył wniosek o zmianę postanowienia o upadłości z układowej na likwidacyjną
 170. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 14:08 Kęty liczą na poprawę wyników w III kw. w trzech segmentach, stabilizacja w dwóch
 172. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 59,1 mln zł
 174. 14:08 ING OFE informuje
 175. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:05 Apple kontra Samsung - patentowy spór gigantów telefonii komórkowej
 179. 14:05 Apple kontra Samsung - patentowy spór gigantów telefonii komórkowej
 180. 14:03 EMC - Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (77/2012)
 181. 14:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (17/2012)
 182. 14:03 OLT Express Germany sprzedane
 183. 13:55 Do sklepów trafia miodowa whiskey
 184. 13:48 SOPHARMA AD - ACQUISITION OF OWN SHARES (78/2012)
 185. 13:48 ENEA - Rejestracja w KDPW akcji serii B ENEA S.A. (32/2012)
 186. 13:45 Nielegalne agencje zatrudnienia
 187. 13:43 Poniżana w pracy. Jak z tym walczyć?
 188. 13:41 W upały wystarczy jedno piwo, czyli jak ogarnąć upojonego klienta
 189. 13:34 Niesiołowski: Klienci Amber Gold sami sobie winni
 190. 13:18 K2 INTERNET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet SA...
 191. 13:18 ABM SOLID S.A. - Złożenie wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji układowej...
 192. 13:18 IGROUP - Bezskuteczny upływ terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej dot. LMS sp. z o. o. (67/2012)
 193. 13:15 Zwolnij w pracy
 194. 13:12 Fikcyjny WIBOR sprzymierzeńcem kredytobiorców
 195. 13:10 PBS: 77 proc. Polaków posiada konto bankowe
 196. 13:03 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
 197. 13:01 Sport to nie zabawa, to ciężka praca
 198. 12:54 Tanie paliwo przemycają przez Polskę
 199. 12:39 Sprawa dla mechanika
 200. 12:39 Egzamin dla taksówkarzy
 201. 12:33 PAGED - uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sie...
 202. 12:33 PLASTBOX - Zbycie znacznego pakietu akcji (90/2012)
 203. 12:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 204. 12:23 KDM Shipping podtrzymuje plany inwestycyjne pomimo niższych od planowanych wpływów z IPO
 205. 12:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 206. 12:23 W VII mdm wzrosły ceny w 4 grupach towarowych - PSB
 207. 12:23 CLI dla Polski w czerwcu 2012 r. spadł o 0,01 proc. mdm - OECD
 208. 12:23 DM IDM SA obniżył cenę docelową dla Pelionu do 37,8 zł
 209. 12:23 W '12 powstanie 220-230 tys. m kw. powierzchni biurowych, w '13 ok. 340-350 tys. m kw. - DTZ
 210. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr154/A/NBP/2012
 211. 12:23 TVN w II połowie 2012 r. będzie redukował koszty programmingu tv i administracji
 212. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 12:23 TVN szacuje wskaźnik dług/EBITDA na 3-3,5x po sprzedaży Onetu
 214. 12:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 215. 12:23 Kurs akcji Madkom wzrósł w debiucie na NewConnect o 60 proc.
 216. 12:23 Platforma "n" może utrzymać wskaźnik churn na poziomie do 13 proc. - prezes TVN
 217. 12:23 Millennium DM obniżył cenę docelową Pekao SA do 134,1 zł
 218. 12:18 D&D S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej...
 219. 12:18 Jak poznać Snoop Dogga i zdobyć doświadczenie?
 220. 12:15 Zapłacili 9 mln euro za dane oszustów podatkowych
 221. 12:11 Buntownicy i misjonarze
 222. 12:10 Ostatni klienci Aquamaris wrócą do kraju autokarami
 223. 12:10 Sprawą fałszywej notatki ABW zajmie się prokuratura w Gdańsku
 224. 11:55 Groupon zwraca pieniądze za upadłe biuro podróży
 225. 11:53 Za bardzo zmęczeni by odpoczywać
 226. 11:49 Nowość! Lody energetyzujące w polskich sklepach
 227. 11:48 EKO EXPORT S.A. - Przyjęcie znaczącego zamówienia od dużej skandynawskiej firmy z branży wypełnia...
 228. 11:48 - test (1/1)
 229. 11:48 RELPOL - Zmiana terminu przekazania śródrocznego skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapit...
 230. 11:47 Chińczycy i Hiszpanie szkodzą rynkom
 231. 11:39 Sopot największym pracodawcą dla striptizerek?
 232. 11:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Wskazanie poziomu ochrony kapitału w na...
 233. 11:30 Amber Gold zapewnia, że realizuje wypłaty z zakończonych lokat
 234. 11:20 Nie wszystko złoto, co się świeci
 235. 11:15 Do 20 sierpnia Seremet otrzyma informację o śledztwie ws. Amber Gold
 236. 11:03 Lokata w pakiecie daje zarobić, ale...
 237. 11:03 OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mi...
 238. 10:53 PBG chce utrzymać Rafako w grupie, nie przewiduje dalszej sprzedaży akcji spółki
 239. 10:48 Inwestorzy czekają na impuls
 240. 10:46 Chiny na ścieżce spowolnienia
 241. 10:42 Apetyt na ryzyko utrzymuje się
 242. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 112,06-112.08 USD za baryłkę
 243. 10:38 FX i FI odrabiają straty
 244. 10:38 MSW: Paszporty wydawane najmłodszym będą ważne 5 lat (komunikat)
 245. 10:37 Trwa walka o ważne poziomy techniczne
 246. 10:25 Dla Chińczyków ważniejsza jest marka niż funkcjonalność towaru
 247. 10:10 NIK skontroluje rynek usług turystycznych
 248. 10:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2282,73 pkt (+0,59%)
 249. 10:08 Przychody PTC w II kw.'12 spadły o 0,9 proc. rdr do 1,78 mld zł
 250. 10:08 Enea wystawiła na sprzedaż 2,2 proc. akcji posiadanych w Exatelu
 251. 10:08 Wzrost zaangażowania zagranicy w polskie obligacje pozytywny dla polskiego długu - Moody's
 252. 10:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 253. 10:08 TVN spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży "n" i Onetu w IV kw. '12 r.
 254. 10:08 Kurs akcji KDM Shipping wzrósł w debiucie na GPW o 7,4 proc.
 255. 10:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 7.08.2012
 256. 10:08 CD Projekt RED miał w I półr. 71,69 mln zł przychodów
 257. 10:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 258. 10:08 Kęty planują ok. 120 mln zł nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych 12 m-cy
 259. 10:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 260. 10:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.637,88 mln zł - NBP
 261. 10:08 Millennium DM podniósł cenę docelową akcji BRE Banku do 338,6 zł, podtrzymał "akumuluj"
 262. 10:03 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (59/2012)
 263. 09:48 RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez PBG S.A. w upadłości uk...
 264. 09:40 KUKE: w tym roku upadnie o 60 proc. więcej małych firm niż rok temu
 265. 09:35 Polski ksiądz: Mam dzieci. Jakoś tak wyszło
 266. 09:17 AT-WIG20
 267. 09:15 Wielka strata TVN w II kwartale
 268. 09:14 Informacje ze spółek
 269. 09:14 Jaruzelska: Na znane nazwisko skarżą się tylko hipokryci
 270. 09:12 J. Steinhoff: Unia Europejska preferuje stare elektrownie
 271. 09:10 Równowaga sił drugi dzień z rzędu
 272. 09:08 Płaska korekta
 273. 09:05 Rozdwojenie jaźni
 274. 09:05 Cały zapas hybrydowej Toyoty Yaris został sprzedany
 275. 09:04 Dzieci polskich polityków to mają życie!
 276. 08:54 Chiny idą na odsiecz bykom
 277. 08:53 Zysk netto Ronson Europe w II kw. '12 wyniósł 3 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)
 278. 08:53 OFE POCZTYLION informuje
 279. 08:53 Strata netto grupy TVN w II kw. '12 wyniosła 230,6 mln zł i była o 7,8 proc. wyższa od konsensusu
 280. 08:50 Eksperci ostrzegają: resort finansów chce wprowadzić VAT na dotacje unijne
 281. 08:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 282. 08:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 283. 08:38 Przychody segmentu płatnej telewizji satelitarnej TVN wzrosły w II kw. o 19,4 proc. do 214,63 mln zł
 284. 08:38 Strata netto grupy TVN wyniosła w II kw. '12 230,6 mln zł i była o 7,8 proc. wyższa od konsensusu
 285. 08:38 Strata netto grupy TVN wyniosła w II kw. '12 230,6 mln zł i była wyższa o 7,8 proc. od konsensusu
 286. 08:38 MG spodziewa się zwolnienia tempa wzrostu CPI i uważa, że złoty ma potencjał aprecjacyjny
 287. 08:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 9 sierpnia
 288. 08:38 TVN obniża prognozy dla rynku reklamy, prognozuje 6-9 proc. spadku w 2012 r.
 289. 08:38 Wyniki Ronson Europe w II kw. 2012 vs. konsensus PAP (tabela)
 290. 08:38 Grupa Kęty miała w II kw. 31,85 mln zł zysku netto wobec prognozowanych wcześniej 32 mln zł
 291. 08:38 Zysk netto Ronson Europe w II kw. '12 wyniósł 3 mln zł, lepiej od konsensusu
 292. 08:38 W '12 PKB wzrośnie o 3 proc. - MG
 293. 08:38 Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian
 294. 08:38 POLSAT OFE informuje
 295. 08:34 Nieuczciwy proceder wyłudzania VAT-u pogrąża branżę stalową
 296. 08:33 CD Projekt RED SA - Szacunki skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej CD ...
 297. 08:29 Metoda drobych kroczków
 298. 08:25 MG: w 2012 r. PKB wzrośnie o 3 proc.
 299. 08:05 Egzamin dla taksówkarzy tylko w dużych miastach
 300. 08:05 Ulżyć małym firmom
 301. 07:58 Mocniejsza korekta na złotym oddala się w czasie, Moody’s pozytywnie o polskim długu
 302. 07:57 Mocniejsza korekta na złotym oddala się w czasie, Moody’s pozytywnie o polskim długu
 303. 07:55 Tak się zarabia na cudzym spadku! Mistrzem jest minister finansów
 304. 07:48 RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 305. 07:48 KETY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 306. 07:43 Miejsca pracy i sporty motorowe wśród priorytetów aglomeracji
 307. 07:43 Sawicki dostanie 45 tys. zł na otarcie łez!
 308. 07:33 TVN - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 309. 07:22 Emeryci tracą dorobek życia
 310. 07:18 TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2012
 311. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 8 sierpnia, 20.00
 312. 07:08 Wyniki Asbisu w II kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 313. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 8 sierpnia, 20.00
 314. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 9.08 - 19.12.2012
 315. 07:08 Zysk netto grupy Open Finance w II kw. '12 wyniósł 25,5 mln zł, zgodny z oczekiwaniami
 316. 07:08 PKO BPO Bankowy OFE ma 7,36 proc. akcji BSC Drukarnia Opakowań
 317. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 9.08 - 11.10.2012
 318. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 8 sierpnia, 20.00
 319. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 VIII - 6 IX
 320. 06:45 Koniec z bezpłatnym leczeniem za granicą
 321. 06:28 Linie lotnicze LOT mogą zbankrutować?
 322. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 323. 06:18 Nergal znów na cenzurowanym
 324. 04:20 Miasta tracą ludzi - stolica nie
 325. 03:25 Polski potencjał leczenia potencji
 326. 02:30 Amber Gold prał brudne pieniądze