Trwa ładowanie...
d3vyawa
d3vyawa

Artykuły z dnia: 2012.08.01 - finanse.wp.pl

 1. 00:45 Nie jedz, nie pij, kup mieszkanie za... 11 lat
 2. 00:30 Ośrodek narciarski sprzedany za 10,7 mln zł
 3. 23:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 4. 23:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Umowa znacząca (27/2012)
 5. 23:18 KOMPUTRONIK S.A. - Aneks do umowy kredytowej (27/2012)
 6. 22:03 HYGIENIKA - Zbycie akcji przez Członka Zarządu (50/2012)
 7. 21:23 Fed nie zmienia polityki monetarnej, deklaruje gotowość do poluzowania monetarnego "jeśli będzie
 8. 21:18 SIMPLE - Zmiana stanu posiadania Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce (26/2012)
 9. 21:05 Fed deklaruje gotowość do poluzowania polityki monetarnej
 10. 21:03 EFH - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas WZA w dniu 18 lipca 2012 r. (59/2012)
 11. 21:03 ENERGOPLD - Wypowiedzenie umów dotyczących prac wykonywanych w elektrowni w Eemshaven w Holandii ...
 12. 20:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 sierpnia, 20.00
 13. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 1 sierpnia, 20.00
 14. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 sierpnia, 20.00
 15. 20:48 SIMPLE - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25/2012)
 16. 19:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GETIN HOLDING SA
 17. 19:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INVENTI SA
 18. 19:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki KANCELARIA MEDIUS SA
 19. 19:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki PROXYAD SA
 20. 19:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 21. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:38 MON ws. lądowania na lotnisku w Radomiu podczas lotu szkolnego (komunikat)
 23. 19:25 Kongres: zawarto umowę ws. wydatków, unikając paraliżu prac rządu
 24. 19:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki EX - DEBT SA
 25. 19:23 GPW: zmiana Szczegółowych Zasad Obrotu
 26. 19:23 GPW: szczególne oznaczanie nazwy akcji spółki BOMI SA
 27. 19:23 GPW: dopuszczenie na Catalyst obligacji wyemitowanych przez GMINĘ MIASTO ELBLĄG
 28. 19:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 29. 19:03 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 30. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 31. 19:03 ACTION S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Generali Otwarty F...
 32. 19:03 PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (51/2012)
 33. 19:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 34. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 35. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 36. 18:48 AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów A...
 37. 18:48 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 38. 18:48 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 39. 18:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 40. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (154/2012)
 41. 18:23 GPW: Komunikat - UNIBEP SA
 42. 18:23 Transakcje pakietowe
 43. 18:23 GPW: Komunikat - MEW SA
 44. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group.Paryż 01 sierpnia 2012.Dopuszczenie 1...
 45. 18:18 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PH-U "Energokrak" Sp. z o.o. z siedzibą w...
 46. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 1.08.2012
 47. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 48. 18:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 49. 18:08 Piotr Ostaszewski zawieszony w wykonywaniu czynności prezesa Lubawy
 50. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 51. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2188,63 pkt (0,14%)
 52. 18:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:08 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 55. 18:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.07.2012
 56. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,66 proc. z 4,70 proc. - NBP
 57. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 58. 18:03 PTI S.A. - Emisja obligacji (26/2012)
 59. 18:03 06MAGNA - Zawiadomienie w trybie Art 70 pkt 1 Ustawy o ofercie (58/2012)
 60. 18:03 STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 61. 17:55 Eksperci: OLT Express zmienił polski rynek usług lotniczych
 62. 17:48 IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. w upadłości układowej za...
 63. 17:48 EFH - Korekta komunikatu nr 47/2012 (58/2012)
 64. 17:48 SIMPLE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2012)
 65. 17:48 MARVIPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym W...
 66. 17:48 MARVIPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A.w dniu 1 sierp...
 67. 17:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 68. 17:48 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobom mającą dostęp do informacji...
 69. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 70. 17:48 CEZ, a.s. - Określenie ceny obligacji private placement (36/2012)
 71. 17:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 72. 17:48 Czekanie na decyzje Fed i EBC
 73. 17:35 Porsche Holding przejął Magro International
 74. 17:35 Tragedia. Każdego dnia pracę traci 10 rodzin
 75. 17:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Przewodniczącego Rady N...
 76. 17:33 CIECH - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (29/2012)
 77. 17:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Prezesa Zarządu Emitent...
 78. 17:33 A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q2 and H1 2012 (16/2012)
 79. 17:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów akcjonariusza ...
 80. 17:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? nabycie akcji przez PrajJa Limited (40/2012)
 81. 17:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez podmiot kontrolowany przez Przewodniczącego Rady Na...
 82. 17:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (90/2...
 83. 17:33 LUBAWA - Zawieszenie w pełnieniu czynności Członka Zarządu (18/2012)
 84. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 sierpnia, 17.00
 85. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 1 sierpnia, 17.00
 86. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 sierpnia, 17.00
 87. 17:20 Fed nie powinien zaskoczyć inwestorów
 88. 17:15 Złoty silny i stabilny
 89. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.07.2012
 90. 17:08 Sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości układowej Bomi (opis)
 91. 17:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - (35/2012)
 92. 17:00 Rostowski: inwestorzy mają wysokie zaufanie do Polski
 93. 16:53 Fundusz zarządzany przez ING TFI ma poniżej 5 proc. Wieltonu
 94. 16:53 Sąd zatwierdził wniosek Bomi o ogłoszenie upadłości układowej
 95. 16:53 DI BRE wydał rekomendację "kupuj" Alchemię, cena docelowa 6,2 zł
 96. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:48 INVESTcon GROUP - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem (20/2012)
 98. 16:48 LC CORP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną (65/2012)
 99. 16:48 A.PL INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZA w dniu 31.07.2012 (...
 100. 16:48 INTEGER.PL S.A. - Realizacja postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 kwietnia 2012 roku - podwy...
 101. 16:48 BUMECH S.A. - Zmiany do projektów uchwał NWZA (zwołanego na 22 sierpnia 2012 roku) na żądanie akc...
 102. 16:48 KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy z firmą "Suntrade" SE (20/2012)
 103. 16:48 FED jest kluczem, ale…
 104. 16:43 Jak efektywnie pracować w domu – 10 porad
 105. 16:38 PLN atakuje 4,10/EUR, FX i FI czekają na Fed i EBC (opis)
 106. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 107. 16:33 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rejestracja Akcji serii C na rachunkach papierów wartościowyc...
 108. 16:33 WIELTON S.A. - Zawiadomienie z ING TFI S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej li...
 109. 16:33 BOMI - Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu (95/2012)
 110. 16:23 MG ws. zarzutów dotyczących PO Ryby 2007-2013 (komunikat)
 111. 16:23 MSZ: piętnaścioro Polaków ewakuowanych z Aleppo (komunikat)
 112. 16:23 Przychody Grupy LPP w lipcu wyniosły ok. 287 mln zł, wzrost o ok. 27 proc. rdr
 113. 16:23 MRiRW ws. zarzutów dotyczących PO Ryby 2007-2013 (komunikat,popr.)
 114. 16:23 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 16:23 Marża rafineryjna w lipcu spadła do 7,8 USD na baryłce - PKN Orlen
 116. 16:23 Spółka Capital Partners złożyła wstępną ofertę na bydgoską Fabrykę Obrabiarek do Drewna
 117. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 119. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 120. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:23 Cena miedzi na LME spadła do 7502,50 USD za tonę
 122. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 124. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:18 BUDIMEX - Podpisanie zmiany do umowy linii gwarancji z BNP Paribas Bank Polska SA (44/2012)
 128. 16:18 FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych (16/2012)
 129. 16:18 BUMECH S.A. - Transakcje animatora na akcjach spółki (56/2012)
 130. 16:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundu...
 131. 16:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (113/2012)
 132. 16:03 AMBRA - Aneks do umowy kredytowej (10/212)
 133. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 134. 16:03 GANT - Przyjęcie regulaminu wykupu akcji własnych Spółki (87/2012)
 135. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 136. 15:58 Tak się załatwia pracę w ministerstwie
 137. 15:55 PKN Orlen: marża rafineryjna spadła w lipcu do 7,8 dol. na baryłce
 138. 15:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (95/2012)
 139. 15:48 AUTO-SPA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 140. 15:35 Koniec raju dla komorników
 141. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 142. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 143. 15:20 Akcesoria na igrzyska olimpijskie - w większości chińskiej produkcji
 144. 15:18 FERRO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy współpracy z BRE BANK SA (31/2012)
 145. 15:18 POZBUD T&R S.A. - zawarcie z firmą BAUMAL GROUP S.A. w okresie 12 miesięcy umów spełniających łąc...
 146. 15:18 WILBO - Wypowiedzenie znaczących umów (41/2012)
 147. 15:08 MF: rentowność na przetargu obligacji 5-letnich (komunikat)
 148. 15:08 MS: kampania mediacyjna (komunikat)
 149. 15:08 Milkiland przejął dawną Mazowiecką Spółdzielnię Mleczarską Ostrowia za 49,3 mln zł
 150. 15:08 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu rosły w większości regionów - MRiRW
 151. 15:07 Odprawy dla pracowników śląskiego zakładu Przewozów Regionalnych
 152. 15:05 Firmy obawiają się osłabienia gospodarczego
 153. 15:03 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2012 roku (34/2012)
 154. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 14:53 UOKIK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 156. 14:53 Nowe produkty bankowe nie mogą mieć na celu obchodzenia obowiązujących przepisów - KNF
 157. 14:48 KOGENERA - Aneksy do umów w tzw. systemie cash-pool zawarte przez spółkę zależną od Emitenta, tj...
 158. 14:48 Ostatnie dane nie uzasadniają konieczności interwencji Fed
 159. 14:38 59,3 proc. MŚP oczekuje w '12 osłabienia gospodarki większego niż w '08-'09 - PKPP Lewiatan
 160. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 1 gr - e-petrol.pl
 162. 14:38 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w VII '12 wyniosła 658,47 mln zł
 163. 14:38 Deficyt handlowy po grudniu '11 wyniósł 15.874,5 mln euro - GUS
 164. 14:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (104/2012)
 165. 14:33 KCI - Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej (27/2012)
 166. 14:25 Biura podróży organizują zastępcze loty na trasach OLT Express
 167. 14:23 Założenia budżetu '13 nierealne, ale ich zmiana niekorzystna dla długu - Starczewska-Krzysztoszek
 168. 14:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:23 Jak dostają pracę? Dzieci polityków na cenzurowanym
 170. 14:20 GUS: deficyt handlowy po grudniu 2011 r. wyniósł 15 mld 874,5 mln euro
 171. 14:18 MILKILAND N.V. - Acquisition of Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska ?Ostrowia" (7/2012)
 172. 14:18 SCO-PAK S.A. - Informacja o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospe...
 173. 14:18 IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej ? korekta. (60/2012)
 174. 14:18 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (28/2012)
 175. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 176. 14:08 Multimedia Polska przejęła operatora telekomunikacyjnego ze Stalowej Woli
 177. 13:48 INTERSPORT S.A. - Przychody za lipiec (25/2012)
 178. 13:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (59/2012)
 179. 13:48 IGROUP - Powołanie osób zarządzających. (61/2012)
 180. 13:45 Kraków Airport: znacznie ponad 3 mln pasażerów w tym roku
 181. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 13:38 Jest pozwolenie dla PSE Operator SA na budowę odcinka tzw. mostu energetycznego
 183. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 184. 13:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 308,9 mln zł
 185. 13:37 Polacy przeznaczają na pracę średnio 46 godzin w tygodniu
 186. 13:23 Po środowej aukcji MF ma sfinansowane ok. 90 proc. potrzeb pożyczkowych na '12 - Marczak
 187. 13:23 MF nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji PS0417
 188. 13:20 Parabanki: szybkość i prostota w cenie
 189. 13:18 TRAVELPLANET - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym...
 190. 13:18 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (52/2012)
 191. 13:18 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (24/2012)
 192. 13:15 Szkolenie na superkierownika – „Umiejętności kierownicze”
 193. 13:08 Eko Export podpisał list intencyjny z firmą z Europy na dostawy mikrosfery; wymienią się akcjami
 194. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 13:05 MF ma sfinansowane ok. 90 proc. potrzeb pożyczkowych
 197. 12:53 Włączenie regulacji UE do noweli ustawy o BFG zmniejszyłoby koszt
 198. 12:50 Świadczenia dodatkowe w firmach
 199. 12:48 SCO-PAK S.A. - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do prospektu emisyjneg...
 200. 12:48 IGROUP - Rezygnacja osoby zarządzającej. (60/2012)
 201. 12:45 87 proc. firm daje pracownikom dodatkowe świadczenia
 202. 12:43 W MSW kącik rodzica
 203. 12:33 RELPOL - Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5 procent. (58/2012)
 204. 12:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 205. 12:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 206. 12:25 Eskalacja oczekiwań przed posiedzeniem FED
 207. 12:23 MF sprzedało obligacje PS0417 za 4,4 mld zł
 208. 12:23 MSW: kącik rodzica dla pracowników resortu (komunikat)
 209. 12:23 Akcje Mondi Świecie zostaną wykluczone z obrotu giełdowego od 7 sierpnia
 210. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr148/A/NBP/2012
 211. 12:23 ING OFE informuje
 212. 12:18 IDEON S.A. - Odszkodowanie Ideon SA - termin rozprawy (51/2012)
 213. 12:18 EKO EXPORT S.A. - Parafowanie listu intencyjnego pomiędzy Partnerem z Europy a EKO EXPORT SA ora...
 214. 12:15 Nowy projekt ustawy Prawo spółdzielcze
 215. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 216. 12:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-84/2012) (84/2012)
 217. 11:53 Mija termin zwrotu nadpłaty podatku - za opóźnienie fiskus zapłaci 14,5 proc.
 218. 11:48 ŚWIECIE - RB 36/2012 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego. (36/2012)
 219. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 220. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 222. 11:23 FootFall Index Polska w tygodniu od 23 do 29 lipca spadł o 3,1 proc. rdr
 223. 11:23 UOKiK ws. niedozwolonych praktyk spółdzielni mieszkaniowych (komunikat)
 224. 11:23 Euroimplant ma zgodę na testowanie, przetwarzanie i dystrybucję komórek tkanki tłuszczowej
 225. 11:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od ...
 226. 11:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012...
 227. 11:10 Klienci skarżą bank za kredyt hipoteczny
 228. 11:08 Dwie oferty ostateczne, w tym Budimeksu, na Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku
 229. 11:08 Ryzyko spowolnienia wzrostu gosp. w II poł. '12 poniżej 2 proc. wciąż "spore" - Reluga z Rady
 230. 11:03 EUROIMPLANT S.A. - Decyzja Ministerstwa Zdrowia ws. rozszerzenia zakresu działalności Banku Tkane...
 231. 11:03 E-KIOSK S.A. - : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki e-Kiosk SA...
 232. 11:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (43/2012)
 233. 11:01 Chiński PMI popsuł nieco nastroje
 234. 10:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.394,07 mln zł - NBP
 235. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 105,21-105.23 USD za baryłkę
 236. 10:53 "Stadion Narodowy ma szanse, by na siebie zarabiać"
 237. 10:50 Inflacja niewrażliwa na stopy
 238. 10:48 GINO ROSSI S.A. - Postanowienie Sądu o wpisaniu zmian w Statucie Spółki. (58/2012)
 239. 10:48 Amerykanie jednak potrafią oszczędzać
 240. 10:38 Odpisy na aktywa w grupie PBG przekroczą 0,5 mld zł - prezes
 241. 10:28 OLT Express Poland złożył wniosek o upadłość
 242. 10:18 PCC EXOL S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcj...
 243. 10:08 PLN czeka na informacje z USA, dług czeka na aukcję
 244. 10:03 INVICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (4/2012)
 245. 10:03 MEX POLSKA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. (19/2012)
 246. 09:58 Oczekiwanie na decyzję FOMC
 247. 09:58 Sam będziesz mógł pozbyć się uciążliwego sąsiada
 248. 09:50 Wskaźnik PMI dla Polski w lipcu 2012 r. wyniósł 49,7 pkt.
 249. 09:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (36/2012)
 250. 09:48 WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (46/2012)
 251. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w lipcu '12 wyniósł 49,7 pkt. vs 48,0 pkt. w czerwcu '12
 252. 09:38 Lindab ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Centrum Klima (aktl.)
 253. 09:38 DM IDM SA obniżył cenę docelową Agory do 12,1 zł
 254. 09:38 DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Wawel, cena docelowa 699 zł
 255. 09:38 POLSAT OFE informuje
 256. 09:33 PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (34...
 257. 09:25 Korekta pomimo dobrych danych z USA
 258. 09:18 Oczekiwanie na decyzje banków centralnych
 259. 09:18 PELION SA - Skup akcji własnych (124/2012)
 260. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2181,33 pkt (-0,20%)
 261. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 262. 09:03 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (13/2012)
 263. 09:02 QE3 jeszcze nie teraz
 264. 09:00 Wilk syty, owca cała i byki spokojne
 265. 08:53 BofA obniżył cenę docelową MOL do 19.600 HUF
 266. 08:52 Inwestorzy na złotym czekają na posiedzenia banków centralnych
 267. 08:46 Silny opór na 2 178 pkt ciągle straszy
 268. 08:38 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w VI wzrosła do 69.257 mln zł
 269. 08:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - sfojgl;f (0/0)
 270. 08:33 BGŻ SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkami Rady Nadzorcz...
 271. 08:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (69/2012)
 272. 08:18 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (53/2012)
 273. 08:12 Tam oszczędzisz na OC
 274. 08:08 Zysk netto sektora bankowego w pierwszym pórłoczu wyniósł 8,04 mld zł, wzrost o 3,1 proc. rdr
 275. 08:08 Michał Tusk: Tata mi pracy nie załatwił. Nie odejdę!
 276. 07:53 Zysk netto sektora bankowego w pierwszym półroczu wyniósł 8,04 mld zł - NBP
 277. 07:50 Planowane zmiany nie usprawnią pracy prokuratury
 278. 07:49 Dobry wujek ze Straży Granicznej
 279. 07:48 Ponad 4,4 tys. zł - to najlepsza polska przeciętna pensja
 280. 07:44 Od kwietnia do czerwca Polacy próbowali wyłudzić z banków prawie 60 mln zł
 281. 07:40 Polak na chorobowym aż do emerytury
 282. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 1 sierpnia
 283. 07:33 ELEKTROTIM S.A. - Powołanie nowego Prokurenta w ELEKTROTIM S.A. (21/2012)
 284. 07:31 Z rynku zniknąć mogą mali i średni deweloperzy. Przez ustawę deweloperską
 285. 07:15 Polak na chorobowym aż do emerytury
 286. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 VIII - 31 VIII
 287. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 1.08 - 11.10.2012
 288. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 1.08 - 19.12.2012
 289. 07:05 Czarne chmury nad Niemcami. Ucierpi też Polska
 290. 06:45 Ubezpieczyciele żądają twardych gwarancji
 291. 06:39 Wakacje tylko za gotówkę?
 292. 06:22 Polska mapa zamożności
 293. 05:05 Hiszpański dług sprzed wieków
 294. 02:10 Kto ma bankructwo we krwi