Trwa ładowanie...
d47l5f6

Artykuły z dnia: 2013.07.11 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 DOBRA NASZA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 2. 23:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (114/2013)
 3. 23:18 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (57/2013)
 4. 22:33 ABEONET S.A. - Zmiana stanu posiadania - nabycie akcji AbeoNet S.A. przez Fin Gero S.A. SKA (8/2013)
 5. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (116/2013)
 6. 20:53 Kredyt Inkaso kupiło za 1,87 mln USD spółkę w Rosji (aktl.)
 7. 20:33 ENERGOPLD - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (24/2013)
 8. 20:03 CCC - Informacja o zarejestrowaniu spółki zależnej (42/2013)
 9. 20:03 VARIANT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadze...
 10. 19:53 Getin Holding ma warunkową umowę zakupu białoruskiego banku za 21,1 mln zł
 11. 19:48 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 12. 19:40 Cukier do papierosa bez zakazu, zakaz dla mentoli
 13. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 15. 19:18 GETIN - Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji (21/2013)
 16. 19:10 KIR: w czerwcu ponad 26 tys. ekspresowych przelewów
 17. 19:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:08 GPW: Animator dla obligacji PC GUARD S.A.
 19. 19:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (61/2013)
 20. 19:03 B3SYSTEM - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (48/2013)
 21. 19:03 MCI - Korekta informacji o uchwale z dnia 28 czerwca 2013 podjętej przez Radę Nadzorczą w przedm...
 22. 18:38 Długi KFD będzie można spłacić z emisji obligacji - nowelizacja ustawy
 23. 18:38 Kredyt Inkaso kupiło za 1,87 mln USD spółkę działającą na rynku rosyjskim
 24. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 25. 18:33 B3SYSTEM - Rezygnacja Prezesa Zarządu (47/2013)
 26. 18:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy ? suma umów zawartych z jednym podmiotem (22/2013)
 27. 18:18 KREDYT INKASO S.A. - Nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialności prowadzącej działaln...
 28. 18:18 PLANTATOR S.A. - Informacje o zbyciu i nabyciu znacznych pakietów akcji (3/2012)
 29. 18:08 Transakcje pakietowe
 30. 18:01 W kierunku wzrostu
 31. 17:48 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 32. 17:48 B3SYSTEM - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów (46/2013)
 33. 17:48 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 34. 17:48 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 35. 17:48 KREZUS SA - Wybór biegłego rewidenta (23/2013)
 36. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (91/2013)
 37. 17:48 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 38. 17:48 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 39. 17:40 Byki skorzystały z pomocy Fed
 40. 17:38 Ben Bernanke łagodnieje
 41. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,46 proc. z 2,47 proc. - NBP
 42. 17:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 43. 17:33 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 44. 17:33 MAKRUM S.A. - Uzupełnienie informacji do Rb nr 18/2013 (83/2013)
 45. 17:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 46. 17:33 MEX POLSKA S.A. - Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej decyzji o rezygnacji z ubieg...
 47. 17:33 MEX POLSKA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (25/2013)
 48. 17:27 Fluktuacje dolara
 49. 17:25 Komisja środowiska PE przyjęła zapisy dot. gazu łupkowego
 50. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2279,09 pkt (1,54%)
 51. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 16 lipca, 17.00
 52. 17:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 9.07.2013
 54. 17:21 Próba stabilizacji po słowach Bernanke
 55. 17:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 56. 17:18 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 57. 17:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 58. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 59. 17:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 60. 17:18 MEX POLSKA S.A. - Powołanie członków Zarządu "Mex Polska" S.A. (23/2013)
 61. 17:18 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 62. 17:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 63. 17:18 TELL - Znaczne pakiety akcji (31/2013)
 64. 17:18 GANT - Dopuszczenie do obrotu akcji serii U i ich rejestracja w KDPW (87/2013)
 65. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 67. 17:03 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 68. 17:03 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 69. 17:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 70. 17:03 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 71. 17:03 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 72. 17:03 AMREST - RB 41/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 73. 17:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 74. 17:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 75. 16:55 Słowa szefa Fed poruszyły rynkiem
 76. 16:53 MSZ: posiedzenie Rady Promocji Polski (komunikat)
 77. 16:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:53 Złoty i dług bez wzmocnień po komunikacie z Fed (opis)
 79. 16:53 MCI Management podtrzymuje prognozę ok. 90 mln zł zysku netto w I połowie 2013 r.
 80. 16:49 Prokuratorzy niszczą ludzi, a przełożeni ich kryją
 81. 16:48 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (15/2013)
 82. 16:48 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 83. 16:48 WORK SERVICE S.A. - Nowa treść porządku obrad NWZA Work Service S.A. zwołanego na dzień 1 sierpni...
 84. 16:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 85. 16:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 86. 16:48 WORK SERVICE S.A. - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NZW zwołanego na dzie...
 87. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:35 Lubuskie: Oddano do użytku obwodnicę Świebodzina
 90. 16:33 MIASTO SIEDLCE - Raport roczny za 2012 rok (1/2013)
 91. 16:33 GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Raport roczny JST-R 2012
 92. 16:33 BBI ZENERIS S.A. - Uchwała GPW - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego ...
 93. 16:23 MRiRW: ubój wymagany przez obrzędy religijne (komunikat)
 94. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BBI ZENERIS S.A.
 96. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:23 W ciągu roku KIR przetworzył ponad 151 tys. przelewów natychmiastowych
 99. 16:18 SOCIALIZER S.A. - Informacja od akcjonariuszy o udziale w głosach w Spółce Socializer S.A. (19/2013)
 100. 16:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Annual Consolidated Report for 2012 (18/2013)
 101. 16:08 CIR: spotkanie w sprawie prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (komunikat)
 102. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:08 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 2,9 pkt. proc. do 42,9 proc. - INI
 104. 16:03 MOSTALWAR - Zawarcie znaczących umów (37/2013)
 105. 15:57 Jak pracować z osobą, której nienawidzimy
 106. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7019,50 USD za tonę
 107. 15:50 Nowe, ujednolicone stawki opłat za publiczne odtwarzanie muzyki
 108. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 94 buy back 11072013 (94/2013)
 109. 15:48 Molestowanie seksualne w pracy. Ofiarami padają też mężczyźni
 110. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 111. 15:38 Do końca roku viaTOLL obejmie kolejne 500 km dróg - MTBiGW
 112. 15:33 MUZA - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta (43/2013)
 113. 15:33 MUZA - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta (42/2013)
 114. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (134/2013)
 115. 15:10 Warszawa: Pracownicy komunikacji stracą darmowe przejazdy w 2014 r.
 116. 15:08 PPIM ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Foty
 117. 15:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 118. 15:03 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzorczej oraz po...
 119. 15:03 ASTORIA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walny...
 120. 14:55 MTBiGW: do końca roku Viatoll obejmie kolejne 500 km dróg
 121. 14:53 MAC: konferencja regionalna PO PC w Poznaniu (komunikat)
 122. 14:53 W VI mdm wzrosły ceny w ośmiu grupach towarowych - PSB
 123. 14:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (73/2013)
 124. 14:48 FOTA S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (24/2013)
 125. 14:48 IMPERA - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego (71/2013)
 126. 14:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (73/2013)
 127. 14:38 W najbliższych latach presja inflacyjna pozostanie ograniczona - Cichoń, MF
 128. 14:38 Udział Niemiec w eksporcie Polski po V spadł do 25,2 proc. - GUS
 129. 14:38 Aegon OFE informuje
 130. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 131. 14:33 BBI ZENERIS S.A. - Wprowadzenie akcji spółki zależnej na New Connect (79/2013)
 132. 14:33 JSW S.A. - Wynik wyborów na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej JSW S.A. (28/2013)
 133. 14:33 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/...
 134. 14:33 RADPOL S.A. - Zawarcie przez RADPOL S.A. znaczącej umowy (29/2013)
 135. 14:23 Deficyt w handlu zagranicznym w okresie I-V wyniósł 591,8 mln euro - GUS
 136. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 137. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:23 Wyniki Sfinksa w II kw. 2013 r. były wyższe zarówno w ujęciu rdr jak i kdk - prezes
 139. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 14:23 Skandal w gdańskim szpitalu. Pielęgniarki "nie lubią" myć pacjentów
 141. 14:18 FERRUM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (40/2013)
 142. 14:18 B3SYSTEM - Sprzedaż akcji spółki przez osobę zarządzającą ? Prezesa Zarządu (45/2013)
 143. 14:18 MCI - Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki Wearco sp. z o.o. (31/2013)
 144. 14:18 BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Prezesa Zarządu Banku (45/2013)
 145. 14:15 KE: od czwartku zachwalanie kosmetyków w UE musi być poparte dowodami
 146. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 14:08 MSZ: rozmowy o współpracy między Polską a RPA (komunikat)
 148. 14:03 Duda: posiedzenia Komisji Trójstronnej nadal bez udziału związków
 149. 14:01 TVN S.A. analiza techniczna
 150. 13:55 Raport: transakcyjne ceny mieszkań spadły najbardziej we Wrocławiu
 151. 13:53 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki IMPERA CAPITAL SA
 152. 13:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki IMPERA CAPITAL SA
 153. 13:53 MF chce, aby Komitet Stały RM 18 lipca zajął się nowelą ustawy o fin. publ.
 154. 13:53 ING podwyższył rekomendację PGE do "trzymaj", cena docelowa 14 zł
 155. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 156. 13:38 Emperia pracuje nad siecią franczyzową Stokrotki; pierwsze sklepy w '13 (aktl.)
 157. 13:38 Union Investment TFI ma 5 proc. Monnari Trade
 158. 13:33 TALEX - Zmiana Statutu Talex S.A. (23/2013)
 159. 13:33 RADPOL S.A. - Wykreślenie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych RURGAZ ...
 160. 13:18 TRANS POLONIA S.A. - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (21/2013)
 161. 13:18 PROJPRZEM - Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego (19/2013)
 162. 13:18 MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na W...
 163. 13:08 GPW: Komunikat - GLOBAL COSMED SA
 164. 13:07 Sfinks rusza na wojnę z UOKiK
 165. 13:05 Nowy właściciel PKL chce wspólnego ski passu w całym Zakopanem
 166. 13:03 PBO ANIOŁA S.A. - Ustanowienie hipoteki (38/2013)
 167. 13:03 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej wieloproduktowej (36/2013)
 168. 13:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (122/2013)
 169. 13:03 PBO ANIOŁA S.A. - Ustanowienie hipoteki (37/2013)
 170. 12:53 GPW: Komunikat - ZOO CENTRUM SA
 171. 12:53 GPW: Komunikat - INVESTMENT FUND MANAGERS SA
 172. 12:48 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (35/2013)
 173. 12:48 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (14/2013)
 174. 12:39 Dla nich będzie praca!
 175. 12:38 GPW: Komunikat - MERITUM BANK ICB SA
 176. 12:38 CIR: blog rządu - nowy wpis Marcina Korolca (komunikat)
 177. 12:35 Szefowie "S", OPZZ i Forum Związków Zawodowych rozmawiają o protestach
 178. 12:33 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (44/2013)
 179. 12:25 Wpływ gazu z łupków na brytyjski rynek będzie ograniczony
 180. 12:25 Praktiker AG bankrutuje
 181. 12:25 Mid Europa Partners: obawy o sprzedaż akcji PKG - nieuzasadnione
 182. 12:25 Nie ma jak na swoim
 183. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 133/A/NBP/2013
 184. 12:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA
 185. 12:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki R&C UNION SA
 186. 12:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MERITUM BANK ICB SA
 187. 12:23 Produkcja pszenicy w '13 wzrośnie o 5,4 proc. rdr, zbóż ogółem o 7,2 proc. - FAO
 188. 12:18 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (43/2013)
 189. 12:08 Nowela budżetu na pierwszym posiedzeniu Sejmu w sierpniu - Piechociński (aktl.)
 190. 12:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 12:03 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (44/2013)
 193. 12:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 194. 11:55 Piechociński: po wakacjach Sejm ma się zająć nowelą budżetu
 195. 11:53 Nowela budżetu na pierwszym posiedzeniu Sejmu w sierpniu - Piechociński
 196. 11:53 Reakcja rynków na słowa szefa Fed i minutes FOMC przesadna (opinia)
 197. 11:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 198. 11:48 JSW S.A. - Wybór biegłego rewidenta (27/2013)
 199. 11:38 UOKiK: sezonowe wyprzedaże (komunikat)
 200. 11:38 OFE POLSAT informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 201. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 202. 11:35 Komisja finansów za zmianami opłat interchange
 203. 11:28 W co gra FED?
 204. 11:25 Tu zarabiają najmniej
 205. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 206. 11:23 Ceny pasz w sezonie 2013/14 będą niższe niż przed rokiem - IERiGŻ
 207. 11:23 Kurs akcji IFM wzrósł w debiucie na NewConnect o 7,14 proc. do 0,90 zł
 208. 11:18 Praca dla 60 niepełnosprawnych mieszkańców okolic Wałbrzycha
 209. 11:10 Najpierw wiedza, potem kariera
 210. 11:08 "Podatkowa księga przychodów i rozchodów" w Akademii PARP
 211. 11:08 Wartość udzielonych zamówień w okresie I-VI '13 wyniosła 21,084 mld zł - UZP
 212. 11:03 Rubicon Partners SA - Cofnięcie powództwa. (67/2013)
 213. 10:53 Wood & Co obniżył rekomendację CCC do "trzymaj", podniósł cenę docelową do 93 zł
 214. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 108,95-108,97 USD za baryłkę
 215. 10:48 BANKBPH - Zamiar dokonania zmiany w Statucie Banku (15/2013)
 216. 10:48 ZUK - Znacząca umowa na dostawe płyt szalunkowych (16/2013)
 217. 10:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (41...
 218. 10:48 TELGAM S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza (6/2013)
 219. 10:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (82/2013)
 220. 10:38 Wood&Company podwyższa rekomendację dla LPP do "kupuj", z ceną docelową 7900 zł
 221. 10:38 MF nie planuje zmian obligujących JST do prowadzenia rachunków w BGK - Grabowski, MF
 222. 10:35 Wakacje nad Bałtykiem bez chmur, czy to możliwe?
 223. 10:33 PLASTBOX - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz aktualizacja informacji (113/2013)
 224. 10:33 BOŚ SA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ Ś.A. (44/2013)
 225. 10:25 Na Białorusi drożeją alkohol, chleb i cukier
 226. 10:18 EUROIMPLANT S.A. - Uzupełnienie do raportu ESPI 17/2013 (21/2013)
 227. 10:08 Po komunikacie z Fed możliwe umocnienie złotego i długu
 228. 10:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.764,11 mln zł - NBP
 229. 10:08 GUS poda 11 lipca, o godz. 14.00 dane o obrotach handlu zagranicznego w I-V '13
 230. 09:52 Dolar w odwrocie
 231. 09:42 Odwilż po słowach Bernanke
 232. 09:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 233. 09:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publication of Prospectus for regulated trading in Nova KBM d.d...
 234. 09:31 Zaskakujące słowa szefa Fed
 235. 09:28 Możliwe zwyżki dzięki Bernanke
 236. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Publication of Prospectus for regulated trading in Nova KBM d.d...
 237. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2275,84 pkt (+1,39%)
 238. 09:08 Emperia pracuje nad siecią franczyzową sklepów Stokrotka
 239. 09:05 Na śmieciach da się nieźle zarobić
 240. 08:57 Większa ochrona urlopowiczów
 241. 08:53 Moody's otwiera biuro w Warszawie
 242. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 243. 08:33 EMPERIA - Zakończenie wdrożenia systemu logistycznego w sieci Stokrotka oraz rozpoczęcie prac nad...
 244. 08:29 Warszawa na słoikach stoi
 245. 08:19 Centrale związkowe planują protesty
 246. 08:18 Bernanke umocnił złotego do dolara
 247. 08:17 W tym roku mogą upaść kolejne biura podróży
 248. 08:09 Rekordowe obniżki cen złota. Kupować powinni ci, którzy planują długoterminowe inwestycje
 249. 08:08 Drewex ma ofertę inwestycyjną od spółki c2m
 250. 07:58 Polaków ogarnął szał kupowania nowych telewizorów
 251. 07:53 Kredyt Inkaso może przejąć od ING pakiet wierzytelności o wartości ok. 293 mln zł
 252. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 11 lipca
 253. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 VII - 1 VIII
 254. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 11.07 - 4.03.2014
 255. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 10 lipca
 256. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 11.07-15.11.2013
 257. 06:56 Ekonomiści wierzą, że gospodarka przyspieszy
 258. 06:46 Zabetonowane kontrakty na leczenie. Nowi nic nie dostaną
 259. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1107/2013)
 260. 05:25 Szpitale dostaną nowy zastrzyk pieniędzy
 261. 05:05 Krótsza smycz dla zarządów spółek
 262. 02:35 Leszek Czarnecki woduje Getin Fleet
 263. 02:05 Śmieci to bardzo cenny towar