Trwa ładowanie...
d3roar7

Artykuły z dnia: 2013.07.23 - finanse.wp.pl

 1. 01:45 Górnicy nie chcą przechodzić na wcześniejszą emeryturę
 2. 00:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie (21/...
 3. 23:48 FOTA S.A. - Informacja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego (26/2013)
 4. 23:30 Plymouth poskramia "chwilówki"
 5. 23:03 COLIAN SA - Odpowiedzi Zarządu Colian S.A. na pytania zadane przez Stowarzyszenie Inwestorów Inyw...
 6. 22:48 CCI - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2...
 7. 22:03 CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (22/2013)
 8. 21:48 MACROLOGIC - Zmiana terminu publikacji półrocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego (17/2...
 9. 21:33 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 10. 21:18 POZBUD T&R S.A. - Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. w ogólnej liczb...
 11. 21:18 MEDIATEL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (30/2013)
 12. 21:18 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 13. 20:50 KNF: ceny i stopy NBP wpływają na zdolność do kupowania mieszkań
 14. 20:48 SCO-PAK S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D (20/2013)
 15. 20:48 SCO-PAK S.A. - Zmiana terminu zakończenia zapisów oraz przydziału obligacji serii E (21/2013)
 16. 20:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Otrzymanie żądania zapłaty z tytułu gwarancji (100/2013)
 17. 20:18 GROCLIN - Spłata kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (46/2013)
 18. 20:08 GPW: Ostatnie notowanie certyfikatów SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH
 19. 19:38 Wzrost PKB w '13 poniżej 1,5 proc. - Cichoń, MF
 20. 19:33 HYGIENIKA - Podsumowanie podwyższenia kapitału zakładowego (55/2013)
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (132/2013)
 23. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 19:08 GPW: Wykluczenie z obrotu obligacji spółki Voxel
 25. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki K&K HERBAL POLAND
 26. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL
 27. 18:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 28. 18:19 Lekko optymistycznie
 29. 18:18 ALTERCO - Zawarcie umów znaczących (31/2013)
 30. 18:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (99/2013)
 31. 18:18 ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę współkontrolowaną przez Emitenta (32/2013)
 32. 18:18 LIBET S.A. - NWZA LIBET S.A. 29/07/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA). ...
 33. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 18:03 MISPOL S.A. - Zarejestrowanie zmian w Statucie MISPOL S.A. (74/2013)
 35. 18:00 Przed nami uwłaszczenie działkowców?
 36. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,12 proc. z 2,00 proc - NBP
 37. 17:53 Transakcje pakietowe
 38. 17:53 MSZ: prezydent Estonii i szef dyplomacji Turcji na Naradzie Ambasadorów (komunikat)
 39. 17:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2013)
 40. 17:48 ACTION S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez Pana Olgierda Ma...
 41. 17:48 KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta (17/2013)
 42. 17:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (125/2013)
 43. 17:46 Wzrost dzięki fixingowi
 44. 17:45 Albo nowelizacja ustawy, albo 25 mld zł cięć
 45. 17:35 Trwają wzmożone kontrole weterynaryjne
 46. 17:33 ATM - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (27/2013)
 47. 17:33 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (23/2013)
 48. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2327,28 pkt (0,68%)
 49. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 23 lipca
 50. 17:23 KNF nałożyła 500 tys. zł kary na PBG i po 250 tys. kary na FAM i Atlantę
 51. 17:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (15/2013)
 52. 17:18 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (4/2013)
 53. 17:18 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Wyznaczenie ostatniego dnia...
 54. 17:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 55. 17:16 mWIG40 ruszył mocniej w górę
 56. 17:13 Netto rusza na podbój Polski
 57. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 58. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 59. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.07.2013
 60. 17:03 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2013)
 61. 17:03 ALTERCO - Zmiana kryterium uznawania umów za znaczące oraz aktywów za aktywa o znacznej wartości ...
 62. 17:03 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (35/2013)
 63. 16:57 Nieznaczna realizacja zysków na złotym
 64. 16:55 Przed ważnymi publikacjami z Chin i Australii
 65. 16:53 Komunikat ze 187 posiedzenia KNF
 66. 16:53 GPW: Animator dla akcji spółki IMMOFINANZ
 67. 16:53 GPW: Komunikat - TATRY MOUNTAIN RESORTS
 68. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 16:53 WSE: Communique - TATRY MOUNTAIN RESORTS
 70. 16:50 Rząd chce ułatwić samorządom przeprowadzanie przetargów
 71. 16:48 SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadze...
 72. 16:48 LC CORP S.A. - Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji w Katowicach przy ul. Roździeńs...
 73. 16:42 Skąd się bierze stabilność euro?
 74. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 16:35 PKB Polski będzie przyspieszać z 1,1 proc. w 2013 r. do 3,5 proc. w 2018 r.
 76. 16:33 BUDIMEX - Budowa budynku biurowo-usługowego w Katowicach ? nowy kontrakt Budimeksu SA (50/2013)
 77. 16:33 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (53/2013)
 78. 16:33 LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (131/2013)
 79. 16:27 Zakupy w USA będą tańsze! Umowa UE z USA wielką szansą dla Polski
 80. 16:25 Ryanair zostaje do października na Lotnisku Chopina
 81. 16:25 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o UOKiK
 82. 16:23 Cena miedzi na LME spadła do 6.990,00 USD za tonę
 83. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 16:23 Polski wzrost PKB będzie przyspieszał z 1,1 proc. w '13 do 3,5 proc. w '18 - MFW
 87. 16:23 Wybicie PLN z pasma 4,20-4,22/EUR może nadać wyraźniejszy kierunek kwotowaniom (opis)
 88. 16:23 Deficyt sektora finansów publ. spadnie z 4,0 proc. PKB w '13 do 3,3 proc. w '14 - MFW
 89. 16:20 Rząd: będzie łatwiej wybudować dom
 90. 16:18 BRE - Umowy BRE Banku z jedną ze spółek zależnych (74/2013)
 91. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:08 Narodowe Cele Wskaźnikowe wzrosną do 8,5 proc. w '18 z 7,1 proc. w '13
 93. 16:08 MTBiGM ws. przetargów na zbycie nieruchomości (komunikat)
 94. 16:05 TK: zakaz przenoszenia automatów o niskich wygranych jest konstytucyjny
 95. 16:05 Kluby za zmianami dot. przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 96. 16:05 W Rosji spadła produkcja i sprzedaż wódki
 97. 16:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (92/2013)
 98. 16:01 W tych regionach bezrobocie spadło. Tu trochę łatwiej o pracę
 99. 15:53 MTBiGM ws. nowelizacji prawa budowlanego (komunikat)
 100. 15:53 URE określił możliwy harmonogram zwolnienia z obowiązku taryfowania poszczególnych grup firm
 101. 15:53 ING podniósł rekomendację dla ZE PAK do "trzymaj", cena docelowa 25 zł (aktl.)
 102. 15:53 ING podnosi rekomendację Tauronu do "trzymaj", cena docelowa 3,9 zł (aktl.)
 103. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 15:48 TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej (21/2013)
 105. 15:48 BALTONA S.A. - Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki (46/2013)
 106. 15:44 "To leniwe nieroby z zawiści mówią źle o korporacjach"
 107. 15:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 108. 15:38 Zysk netto giełdowych banków mógł spaść w drugim kwartale o około 12 proc. rdr (analiza)
 109. 15:38 ING obniża rekomendację dla Kernela do "sprzedaj", cena docelowa 50,2 zł
 110. 15:35 Polski import - główni partnerzy handlowi
 111. 15:33 BALTONA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (45/2013)
 112. 15:25 Problemy z odbiorem telewizji cyfrowej - najczęściej źle ustawiona antena
 113. 15:23 Aegon OFE korekta informacji
 114. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 115. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 15:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego ROBYG S.A. (70/2013)
 117. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 118. 15:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...
 119. 15:18 ODLEWNIE - nabycie znacznego pakietu akcji (16/2013)
 120. 15:18 BALTONA S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (44/2013)
 121. 15:15 BGK zainwestuje 5 mld zł w ciągu 4 lat w mieszkania na wynajem
 122. 15:08 Koszty budowy domów spadły w maju o 1,2 proc. rdr - GUS
 123. 15:08 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 7,4 proc. rdr - PUDS
 124. 15:03 Twój szef ma syna? Nie masz co liczyć na podwyżkę!
 125. 15:00 Ustawa o odwróconych hipotekach potrzebna natychmiast
 126. 14:55 PO i PSL: Mieszkanie dla Młodych obejmie też domy jednorodzinne
 127. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 14:53 GPW: Zatwierdzenie przez KNF zmian w Regulaminie Giełdy
 129. 14:53 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów RCTLKGH004
 130. 14:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 131. 14:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (77/2013)
 132. 14:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (77/2013)
 133. 14:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (24/2013)
 134. 14:48 PZU SA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku (51/2013)
 135. 14:48 PLASMA SYSTEM S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta dokonanej przez podmiot blisk...
 136. 14:40 Więcej dróg z elektroniczną opłatą od 31 października
 137. 14:38 GPW: Wznowienie obrotu akcjami spółek BINARY HELIX i OPEN-NET
 138. 14:38 Aegon OFE informuje
 139. 14:38 Aegon OFE informuje
 140. 14:38 ING OFE informuje
 141. 14:33 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JDB S.A. (1...
 142. 14:23 Energetyka chce inwestować w moce węglowe, ale oczekuje wsparcia - Debata PAP
 143. 14:23 Tauron ciągle liczy na podpisanie umowy ws. Jaworzna do końca VII, ale możliwy lekki poślizg (opis)
 144. 14:23 Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych
 145. 14:23 Fundusze zarządzane przez Amplico PTE mają ponad 5 proc. OT Logistics
 146. 14:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (93/2013)
 147. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 148. 14:08 GPW wznowi obrót akcjami Binary Helix i Open-Net od 24 lipca
 149. 13:59 Studenci na praktyki! Jak coś z nich wynieść?
 150. 13:58 Nie pamiętasz źródła oszczędności? Zapłacisz 75 proc. podatku
 151. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 13:48 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (51/2013)
 153. 13:48 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (40/2013)
 154. 13:48 PAMAPOL S.A. - Aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW ,,ZIĘBICE" Sp. z o...
 155. 13:48 OT LOGISTICS - Przekroczenie przez akcjonariusza progu posiadania 5% głosów na walnym zgromadzeni...
 156. 13:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 157. 13:38 PKO BP Bankowy OFE informuje
 158. 13:38 Milestone Scientific i Milestone Medical chcą zadebiutować na GPW do końca '13
 159. 13:38 Potrzebne nowe bloki węglowe; nie przeczą redukcji CO2 - Debata PAP
 160. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 161. 13:23 Zysk Travelers w II kw. wyniósł 2,13 USD na akcje, oczekiwano 1,59 USD
 162. 13:23 Mostostal Płock chce zwolnić 70 pracowników (opis)
 163. 13:18 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (25/2013)
 164. 13:18 SYNKRET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SYNKRET S.A. na dzie...
 165. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 13:08 Wartość kredytów na nieruchomości w VI wzrosła mdm o 3.460,3 mln zł - NBP
 167. 13:08 Wartość kredytów konsumpcyjnych w VI spadła o 380,3 mln zł - NBP
 168. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:03 AMICA - Emisja obligacji (32/2013)
 170. 13:03 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (21/2013)
 171. 12:57 "Nie dzwoń i nie pisz do mnie!"- praca w czasie urlopu jest niedopuszczalna
 172. 12:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z s...
 173. 12:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0118S006A (13/2013)
 174. 12:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (49/2013)
 175. 12:48 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0118S006A (13/2013)
 176. 12:45 Sondaż: coraz mniej Polaków uważa, że płacenie podatków to obowiązek
 177. 12:38 UOKiK: nowelizacja prawa antymonopolowego (komunikat)
 178. 12:38 PKN ocenia, że marża petrochemiczna będzie spadać, ale nie poniżej średniej z lat '08-'12
 179. 12:33 BUDOPOL - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol ? Wrocław S.A. (32/...
 180. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 181. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 182. 12:28 Płacą im nawet na emeryturze
 183. 12:23 Wskaźnik Pengab w lipcu wzrósł o 5,2 pkt. do 11,3 pkt. (opis)
 184. 12:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (72/2013)
 185. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 186. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr141/A/NBP/2013
 187. 12:05 Boni: na przejściu na sygnał cyfrowy skorzystała TVP i nadawcy prywatni
 188. 12:03 PLASTBOX - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r. (124/2013)
 189. 12:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (63/2013)
 190. 12:03 LOKATY BUDOWLANE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2013)
 191. 11:55 Potrzebne nowe bloki węglowe; nie przeczą redukcji CO2
 192. 11:53 Wskaźnik Pengab w lipcu wzrósł o 5,2 pkt. do poziomu 11,3 pkt.
 193. 11:53 Inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,29 proc. rdr - TNS Polska
 194. 11:51 To on ogłosił narodziny Royal Baby
 195. 11:50 Bieńkowska: w 2020 r. Polska będzie krajem rozwiniętym dzięki funduszom UE
 196. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 197. 11:38 55,5 mln abonentów i użytkowników telefonii komórkowej na koniec czerwca '13 - GUS
 198. 11:38 Projekt budowy bloku w Blachowni może być przesunięty o kilka lat - prezes Tauronu
 199. 11:33 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (24/2013)
 200. 11:33 TELESTRADA S.A. - Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych Telestrada S...
 201. 11:33 ELBUDOWA - Znacząca umowa (19/2013)
 202. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 203. 11:23 SP przygotowała wniosek o odwołanie Rostowskiego
 204. 11:23 W lipcu wskaźnik koniunktury w transporcie ujemny, gorszy mdm - GUS
 205. 11:23 PiS chce komisji śledczej ws. działań min. Rostowskiego
 206. 11:23 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 108,95-109,01 USD za baryłkę
 207. 11:23 W I półroczu obserwowano wzrost obrotów w większości działów z zakresu usług biznesowych - GUS
 208. 11:23 W portach morskich w I półroczu przeładowano 30 mln ton ładunków, 16,5 proc. więcej rdr - GUS
 209. 11:18 KUPIEC S.A. - Korekta numeracji raportów bieżących (8/2013)
 210. 11:18 KUPIEC S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 17 maja 2013 ...
 211. 11:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (62/2013)
 212. 11:15 SP przygotowała wniosek o odwołanie Rostowskiego
 213. 11:09 Jak właściwie przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? (WIDEO)
 214. 11:08 Siła nabywcza wynagrodzenia w I półroczu wzrosła o 1,6 proc. rdr - GUS
 215. 11:08 W VI wzrost płac przez premie w energetyce - GUS
 216. 11:08 Skup zbóż w VII '12 - VI '13 o 7,0 proc. wyższy niż w poprzednim sezonie - GUS
 217. 11:08 W I półroczu sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 2,1 proc. rdr - GUS
 218. 11:03 RANK PROGRESS S.A. - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii D Emitenta do alternatywnego...
 219. 11:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 220. 10:53 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 32.809,89 mln zł - NBP
 221. 10:53 W pakiecie stymulacyjnym gosp. planowane ułatwienia inwestycyjne dla samorządów - źródło
 222. 10:53 Sprzedaż detaliczna w VI wzrosła o 1,8 proc. rdr - GUS (opinia)
 223. 10:51 Niepokojące dane Eurostatu
 224. 10:48 KREDYT INKASO S.A. - Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej (24/2013)
 225. 10:45 Złoty coraz mocniejszy
 226. 10:45 GUS: w czerwcu wzrost płac przez premie w energetyce
 227. 10:41 Cień nadziei na tańszy autogaz
 228. 10:38 Tauron ciągle liczy na podpisanie kontraktu ws. Jaworzna do końca lipca
 229. 10:38 CAPEX PKN Orlen w bazowym scenariuszu wyniesie w '13 do 3 mld zł - Jędrzejczyk
 230. 10:38 Na koniec VI 432 zakłady pracy zgłosiły zwolnienie 33,9 tys. osób - GUS
 231. 10:38 DM IDM rekomenduje "kupuj" Kopex i Famur
 232. 10:38 DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji TVN do 10,30 zł
 233. 10:38 W I półr. spowolnienie, w II kw. w niekt. obszarach dynamika lepsza niż na pocz. '13 - GUS
 234. 10:38 W końcu VI w budowie było 703,2 tys. mieszkań - GUS
 235. 10:38 DM IDM podniósł cenę docelową Netii do 5,7 zł
 236. 10:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 237. 10:33 HYGIENIKA - Rejestracja w KDPW akcji serii H (54/2013)
 238. 10:30 GUS: w I półroczu spowolnienie
 239. 10:23 Wydajność pracy w okresie I-VI o 0,7 proc. wyższa rdr - GUS
 240. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w VI wzrosły o 1,1 proc. rdr - GUS
 241. 10:23 Sprzedaż detaliczna w VI wzrosła o 1,8 proc. rdr - GUS
 242. 10:23 Liczba nowych bezrobotnych w VI wzrosła do 177,7 tys. osób - GUS
 243. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w VI o 3,8 proc. rdr - GUS
 244. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w VI spadły o 6,4 proc. rdr - GUS
 245. 10:23 Stopa bezrobocia w VI wyniosła 13,2 proc. vs 13,5 proc. w V - GUS
 246. 10:18 W INVESTMENTS - Zawarcie umowy znaczącej ? umowa pożyczki (97/2013)
 247. 10:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 248. 10:08 Poziom wsparcia dla PLN to 4,20 za euro, dane makro mogą mu delikatnie pomóc
 249. 10:03 OT LOGISTICS - Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii A i B i podsumowanie wyników emis...
 250. 10:03 MAKRUM S.A. - Zarejestrowanie zmian statutu MAKRUM S.A. (91/2013)
 251. 10:00 GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży
 252. 09:53 ING obniża cenę docelową Enei do 16,35 zł
 253. 09:53 Dragados wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Pol-Aquy po 3,92 zł za akcję (opis)
 254. 09:48 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz (49/2013)
 255. 09:38 Dragados wzywa do sprzedaży 34 proc. akcji Pol-Aquy po 3,92 zł za akcję
 256. 09:33 GANT - Stan posiadania akcji przez Akcjonariusza (94/2013)
 257. 09:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 258. 09:23 AMPLICO OFE informuje
 259. 09:23 Sprzedaż outdooru w I poł. '13. spadła rdr o 17,7 proc. - IGRZ
 260. 09:20 Premier Chin „gwarantuje” 7% wzrostu
 261. 09:18 Szarpany wzrost
 262. 09:11 Dane GUS w centrum uwagi
 263. 09:09 Decyzje banków centralnych w Turcji i na Węgrzech
 264. 09:08 W lipcu symboliczny spadek bezrobocia 0,1-0,2 pkt proc. - Męcina, MPiPS
 265. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2317,65 pkt (+0,27%)
 266. 09:08 Mostostal Płock planuje zwolnienia grupowe, do końca I '14 pracę stracić może 70 osób
 267. 09:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 268. 09:00 PKN Orlen podał wyniki finansowe
 269. 08:50 Rząd kontra związki - kto więcej kosztuje
 270. 08:43 Rządowe zmiany w przywilejach nauczycieli
 271. 08:42 Wyniki spółek mogą popsuć nastroje
 272. 08:38 Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w II kw. 322,5 mln zł (opis)
 273. 08:33 MOSTALPLC - Zwolnienia grupowe w Mostostal Płock S.A. (24/2013)
 274. 08:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji własnych (44/2013)
 275. 08:28 Najlepsze okazje są u komornika
 276. 08:26 70 proc. Polaków kończy niewłaściwy kierunek studiów (WIDEO)
 277. 08:23 ING podniósł rekomendację dla ZE PAK do "trzymaj"
 278. 08:23 ING podnosi rekomendację Tauronu do "trzymaj"
 279. 08:23 ING podniósł rekomendację dla sektora utilities w regionie do "neutralnie"
 280. 08:21 W łupkach wciąż zastój
 281. 08:20 Złoty i dług mocniejsze, inwestorzy śledzą rynek bazowy
 282. 08:17 Orłowski o budżecie: będą przesuwane inwestycje, cięcia będą dość bolesne
 283. 08:11 Ruszyły prace nad przepisami o odwróconym kredycie hipotecznym
 284. 08:08 W trzecim kwartale spadają marże i dyferencjał - PKN
 285. 08:08 Orlen miał w II kw. 206,9 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu (opis)
 286. 08:03 OVOSTAR UNION N.V. - Operational results for the 6 months ended 30 June 2013 (12/2013)
 287. 07:53 Orlen miał w II kw. 206,9 mln zł straty netto, gorzej od konsensusu
 288. 07:53 Wartość inwestycji w SSE na koniec I kw. '13 wyniosła 87,745 mld zł - MG
 289. 07:53 Zysk operacyjny segmentu petrochemicznego Orlenu wyniósł w II kw. 322,5 mln zł
 290. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 291. 07:48 NOVITA - Wstępne wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc czerwiec oraz za 6 miesięcy 201...
 292. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 23 lipca
 293. 07:38 Wyniki PKN Orlen w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 294. 07:26 Złoty i dług mocniejsze, inwestorzy śledzą rynek bazowy
 295. 07:25 Koniec telewizji analogowej w Polsce
 296. 07:18 PKNORLEN - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 297. 07:18 PKNORLEN - Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał 2013r. według segmentów działalności wraz z...
 298. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 VII - 1 VIII
 299. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 23.07-15.11.2013
 300. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 23.07 - 4.03.2014
 301. 06:20 Nierząd ucieszy rząd
 302. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2307/2013)
 303. 03:35 Czarna przyszłość czarnej porzeczki
 304. 03:05 Drogowy ranking wart 200 mld zł
 305. 02:05 Zapałkom grozi katastrofa