Trwa ładowanie...
d4c35lu

Artykuły z dnia: 2013.07.25 - finanse.wp.pl

 1. 00:40 KOBE: rządowy przegląd emerytalny pełen przemilczeń i błędów
 2. 00:18 MACROLOGIC - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 3. 00:05 Groby wampirów stanęły na drodze "średnicówce"
 4. 23:03 B3SYSTEM - Zmiany w składzie Zarządu spółki B3System S.A. (54/2013)
 5. 23:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (128/2013)
 6. 22:48 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoł...
 7. 22:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Otrzymanie żądania zapłaty z tytułu gwarancji (103/2013)
 8. 21:33 GRAAL - Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania rocznego, jednostkowego sprawozdania GRAAL i roczneg...
 9. 21:03 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza (23/2013)
 10. 20:48 SCO-PAK S.A. - Zakończenie emisji obligacji serii E (22/2013)
 11. 20:10 Rostowski liczy, że w sierpniu posłowie zajmą się nową regułą wydatkową
 12. 20:08 Rostowski chce, aby Sejm w sierpniu zajął się ustawą ze stabilizującą regułą wydatkową
 13. 20:03 INTERFERIE S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. (25/2013)
 14. 20:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (134/2013)
 15. 20:00 KNF: gorsze wyniki większości banków w I kwartale; pogorszenie w SKOK-ach
 16. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 17. 19:38 GPW: Autoryzacja obligacji REMEDIS
 18. 19:38 GPW: Autoryzacja obligacji REMEDIS
 19. 19:25 Woźniak: mieszkańcy Żurawlowa chcą cofnięcia koncesji poszukiwawczych
 20. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 19:08 BBI Zeneris planuje emisję z prawem poboru i scalenie akcji
 22. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 19:05 MEN: pracę może stracić w tym roku 6,8 tys. nauczycieli
 24. 19:00 SN: umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną
 25. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki M.W. TRADE
 26. 18:53 GPW: Zmiana Uchwały Nr 801/2013
 27. 18:48 AMREST - RB 52/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (52/2013)
 28. 18:48 TRAKCJA S.A. - Informacja o zamiarze połączenia i o planie połączenia, a także o zamiarze przepro...
 29. 18:48 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Program scalenia akcji (22/2013)
 30. 18:35 WZA PLL LOT obniżyło kapitał zakładowy spółki
 31. 18:33 BBI ZENERIS S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2013 roku (87/2013)
 32. 18:18 BBI ZENERIS S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BBI Zeneris S...
 33. 18:18 AMREST - RB 51/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (51/2013)
 34. 18:08 PKO BP Bankowy OFE informuje
 35. 18:08 DI BRE podwyższa rekomendację dla Unibepu do "kupuj", cena docelowa 8,6 zł
 36. 18:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 37. 18:03 GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy (25/2013)
 38. 18:03 BBI ZENERIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BBI Zeneris S.A. (8...
 39. 17:53 DI BRE podwyższył cenę docelową Erbudu do 24,7 zł
 40. 17:53 Ciech sprzedał Zakłady Chemiczne Alwernia za 13,4 mln USD
 41. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 17:48 Wsparcia techniczne powstrzymują aprecjację złotego
 43. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (101/2013)
 44. 17:48 A.C.E. S.A. - Decision to increase buy-back volumes (45/2013)
 45. 17:45 KOBE: rządowy przegląd emerytalny pełen przemilczeń i błędów
 46. 17:39 Braku popytu ciąg dalszy
 47. 17:38 Transakcje pakietowe
 48. 17:38 Stawka Polonia spadła do 1,93 proc. z 2,07 proc. - NBP
 49. 17:38 DI BRE podwyższył rekomendację dla Elektrobudowy do "akumuluj", cena docelowa 150,5 zł
 50. 17:33 GINO ROSSI S.A. - Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Simple (44/2013)
 51. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2317,80 pkt (-0,27%)
 52. 17:23 DI BRE podwyższa rekomendację dla Budimeksu do "akumuluj", cena docelowa 105,4 zł
 53. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 25 lipca 17.00
 54. 17:23 Wykonano już 6 pełnych szczelinowań - Woźniak
 55. 17:19 Kościół anglikański przeciw chwilówkom
 56. 17:18 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli uział w ZWZ spółki w dniu...
 57. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 58. 17:08 Po zakończeniu wezwania Penta Investments kontroluje 68,41 proc. akcji EMC Instytut Medyczny
 59. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 60. 17:08 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 6,3 pkt. proc. do 45,1 proc. - INI
 61. 17:03 CAPITAL - Warunkowa umowa nabycia udziałów w Monetia Sp. z o.o. ? aktualizacja informacji (10/2013)
 62. 17:03 AB S.A. - Zmiana terminu przekazania raportów jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok finansow...
 63. 17:03 AB S.A. - Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (14/2...
 64. 17:03 BUMECH S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (62/2013)
 65. 17:03 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 30 czerwca 2013 r. (33/2013)
 66. 17:03 CIECH - Zamknięcie transakcji sprzedaży spółki zależnej ? zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży ...
 67. 17:00 Prezydent podpisał ustawę o nasiennictwie
 68. 16:48 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogó...
 69. 16:48 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Inte...
 70. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 16:38 FX i FI czekają na dane z rynków bazowych (opis)
 72. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.07.2013
 73. 16:35 Dolar powróci do spadków
 74. 16:33 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Wal...
 75. 16:33 NETMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 76. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 16:18 MO-BRUK S.A. - Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto Emitenta (15/2013)
 80. 16:08 MAC ws. zakończenia cyfryzacji telewizji naziemnej (komunikat)
 81. 16:03 AMREST - RB 48/2013 Korekta RB 48/2013 Transakcje na akcjach AmRest dokonane przez osobę mającą d...
 82. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 15:53 W lipcu nastąpiła poprawa nastrojów konsumentów - Ipsos
 84. 15:53 OFE POCZTYLION informuje
 85. 15:48 BOŚ SA - Nabycie akcji własnych (61/2013)
 86. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (80/2013)
 87. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (80/2013)
 88. 15:48 HARPER HYGIENICS S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej. (22/2013)
 89. 15:40 Wtopa z drapaczem chmur. Budowano go bez zgody!
 90. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 6.949,00 USD za tonę
 92. 15:35 Rząd chiński wprowadza reformy wspierające handel zagraniczny
 93. 15:33 KETY - Udział PKO BP BANKOWY PTE S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (27/...
 94. 15:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (27/2013)
 95. 15:26 Komisja przeciwna wydłużeniu urlopów ojcowskich
 96. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 15:23 Możliwy wniosek o wyrzucenie Gowina, Godsona i Żalka z PO - Biernat
 98. 15:18 MAKRUM S.A. - Porozumienie o rozwiązaniu umowy znaczącej przez spółkę zależną (94/2013)
 99. 15:18 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu czerwcu 2013 roku (25/2013)
 100. 15:18 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu czerwcu 2013 roku (25/2013)
 101. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 102. 15:18 PELION SA - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (134/2013)
 103. 15:18 FERRUM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRU...
 104. 15:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...
 105. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 106. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 107. 15:18 HUTMEN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2013)
 108. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 109. 15:14 Bank niesłusznie zajął dom i sprzedał wyposażenie
 110. 15:08 Aegon OFE informuje
 111. 15:08 Bratkowski podtrzymuje, że nie ma potrzeby obniżki stóp procentowych
 112. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 14:55 Gminy mogą liczyć na pomoc finansową NFOŚiGW ws. gospodarki śmieciowej
 114. 14:53 W tyg. zakończonym 21.07. udział TVN w oglądalności wyniósł 10,47 proc., Polsatu 11,56 proc.
 115. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 14:48 CD PROJEKT SA - Zawarcie umowy znaczącej (18/2013)
 117. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 118. 14:48 COMARCH - Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany statutu Comarch S.A. (19/2013)
 119. 14:48 W INVESTMENTS - Spełnienie się wybranego warunku zawieszającego w umowie znaczącej (98/2013)
 120. 14:45 Belgijscy browarnicy zaskarżyli w KE francuski podatek na piwo
 121. 14:40 Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 7 tys.
 122. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 14:38 W tyg. zakończonym 21.07 TVN miał 31,67 mln zł wpływów z reklam, Polsat 29,75 mln zł
 124. 14:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (21/2013)
 125. 14:29 Posłowie dają przykład pilności?
 126. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 14:10 Obligacje firmy Inteko przyczyną kłopotów trzech samorządowych spółek
 128. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 130. 14:05 Ekspertka: teraz buduje się taniej, niż rok wcześniej
 131. 14:03 NETMEDIA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2013 r....
 132. 13:48 ROPCZYCE - Niesfinalizowanie transakcji dot. nabycia aktywów o znacznej wartości (21/2013)
 133. 13:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 134. 13:33 Polska pasta do zębów z bakteriami
 135. 13:30 Ekspres z Biedronki poraził klienta prądem!
 136. 13:30 Philip Morris zainwestuje w Krakowie 150 mln zł
 137. 13:25 Jane Austen na banknocie
 138. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 139. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 140. 13:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (93/2013)
 141. 13:18 NEMEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania n...
 142. 13:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (52/2013)
 143. 13:18 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (65/2013)
 144. 13:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 145. 13:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Informacja o szacunkowej wartości umowy w zakresie wytwarzania i pakowania że...
 146. 13:09 Szkocja: Walka o minimalną cenę alkoholu
 147. 13:08 B. Millennium nie widzi miejsca na dalszą obniżkę kosztów; liczy na poprawę zysku netto (opis)
 148. 13:08 Orange Polska pracuje nad wprowadzeniem usługi współdzielenia łącz internetowych
 149. 13:05 TK: przepis o zachowku jest zgodny z konstytucją
 150. 13:03 MEN: w nauczycielskim kolegium licencjat po ponad czterech latach
 151. 13:01 To są najdroższe whisky na świecie
 152. 13:00 Rynki wschodzące - kolejna odsłona kryzysu?
 153. 12:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zmiana znaczącej umowy (33/2013)
 154. 12:48 STOMIL SANOK SA - Zakończenie subskrypcji akcji. (19/2013)
 155. 12:38 ING obniża rekomendację Ciechu do "trzymaj"; cena docelowa 25 zł (aktl.)
 156. 12:38 Poprawiają się warunki działania firm w III kw. - GUS
 157. 12:38 Sadownicy szukają pracowników do zbiorów
 158. 12:33 NETMEDIA S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Netmedia S.A. (10/2013)
 159. 12:33 SOPHARMA AD - Current report 99 buy back 25072013 (99/2013)
 160. 12:33 UniCredit - UNICREDIT: S&P?s affirms UniCredit SpA?s ?BBB/A-2? despite increased economic and ind...
 161. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 162. 12:23 Renaissance Capital obniża cenę docelową dla TPSA do 7,70 zł; rekomenduje "trzymaj"
 163. 12:23 Societe Generale obniżył cenę docelową dla JSW do 68 zł
 164. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr143/A/NBP/2013
 165. 12:23 ING podnosi wycenę Grupy Azoty do 56,9 zł, a ZCh Police do 12 zł
 166. 12:23 ING obniżył cenę docelową dla Synthosu do 3,82 zł; rekomenduje "sprzedaj"
 167. 12:23 PIR podpisał list intencyjny o udziale w China-CEE Investment Cooperation Fund
 168. 12:08 Barclays obniżył cenę docelową TP SA do 7,3 zł
 169. 12:05 Lotnisko Katowice planuje budowę terminalu do obsługi biznesu i VIP-ów
 170. 12:03 KRKA - Unaudited Interim Report for the Krka Group and the Krka Company for the First Half of 201...
 171. 12:03 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc czerwiec 2013 (46/2013)
 172. 11:54 Praca we Francji za minimum 6 tys. zł
 173. 11:53 UOKiK: wołomiński SKOK - niezgodne z prawem praktyki (komunikat)
 174. 11:48 SEKO S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu oraz warunkowej rejestracji...
 175. 11:48 ASSECO CENTRAL EUROPE - Disclosing of the delayed information in connection with signing of a sig...
 176. 11:45 UOKiK: wołomiński SKOK - niezgodne z prawem praktyki
 177. 11:38 CIR: kondolencje premiera po tragedii w Hiszpanii (komunikat)
 178. 11:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 107,91-107,99 USD za baryłkę
 179. 11:38 Bank Millennium nie planuje obniżać kosztów; liczy na poprawę zysku netto
 180. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 181. 11:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (128/2013)
 182. 11:29 W Polsce brakuje pracowników sezonowych!
 183. 11:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 184. 11:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 15.07-21.07 spadł o 6,5 proc. rdr - Experian
 185. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 186. 11:15 Seredyn: pracujemy nad ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
 187. 10:54 Kosiniak-Kamysz: rozwiązanie stosowane w Nysie jest skuteczne
 188. 10:48 FASING - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (35/2013)
 189. 10:48 TELGAM S.A. - Korekta raportu ESPI nr 7/2013 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 16-07-2013 r...
 190. 10:37 Znajdźcie własną drogę do sukcesu
 191. 10:35 Tak działa policja. Oto wstrząsająca relacja byłego oficera
 192. 10:33 KREDYT INKASO S.A. - Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 193. 10:33 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (53/2013)
 194. 10:33 CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czer...
 195. 10:33 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (55/2013)
 196. 10:30 Dolar może dzisiaj zyskać
 197. 10:23 Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w VII z -28,7 pkt. do -29,2 pkt. - TNS Polska
 198. 10:18 STALPROFI - Zawarcie umów handlowych z podmiotem z Grupy ArcelorMittal (28/2013)
 199. 10:18 STALPROFI - Zawarcie aneksu do umowy z OGP Gaz-System S.A. na budowę gazociągu DN 700 Szczecin -...
 200. 10:08 DM IDMSA podnosi cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 20,2 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 201. 10:08 Ryzyko dalszego spadku cen długu duże; PLN w okolicach 4,20-4,24
 202. 10:08 DM IDM SA podniósł cenę docelową akcji AB do 19,5 zł, ale nadal zaleca ich sprzedaż
 203. 10:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.789,30 mln zł - NBP
 204. 10:08 Zaakceptowany przez KE plan restrukturyzacji BCP oddala sprzedaż Banku Millennium (opinia)
 205. 09:58 Chwila oddechu dla eksporterów
 206. 09:53 Odczyt Ifo potwierdzeniem koniunktury
 207. 09:53 EBOR może udzielić Serinus Energy do 60 mln USD kredytu na rozwój w Tunezji (opis)
 208. 09:48 Jak duże jest bezrobocie w poszczególnych rejonach Polski?
 209. 09:28 W stolicy zarabia się najlepiej
 210. 09:25 Świetne dane z Europy
 211. 09:23 Testowanie oporów
 212. 09:23 Wyniki B. Millennium przebiły oczekiwania rynkowe, kurs rośnie (opinia)
 213. 09:09 Młodzi bez szans na pracę
 214. 09:09 Chcesz podwyżki? Pod żadnym pozorem tego nie rób!
 215. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2321,49 pkt (-0,12%)
 216. 09:08 Gospodarka zaczyna się odbijać - Bielecki, RG
 217. 09:08 Zysk netto grupy B. Millennium w II kw. '13 wyniósł 134,2 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
 218. 08:49 27 sierpnia wysłuchanie publiczne ws. L4 mundurowych
 219. 08:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (46/2013)
 220. 08:39 Polak drży o pracę
 221. 08:38 DI BRE podwyższył rekomendację Astarty do "akumuluj", a cenę docelową do 73,4 zł
 222. 08:38 DM PKO BP wycenia AmRest na 94,3 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 223. 08:38 DM PKO BP podnosi rekomendację CCC do "kupuj", a cenę docelową do 100,7 zł
 224. 08:35 MF chce wydłużyć istnienie SSE do 2026 r. pod pewnymi warunkami
 225. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 226. 08:33 EKO EXPORT S.A. - Inwestycje w Astanie (Kazachstan) - zakład stacjonarny do pozyskiwania mikrosfe...
 227. 08:31 Wall Street sygnalizuje korektę
 228. 08:28 Tak związkowcy zarabiają na PKP
 229. 08:28 Lekka korekta na złotym, MF uspokaja
 230. 08:23 ING obniża rekomendację Ciechu do "trzymaj"
 231. 08:23 ING obniża rekomendację dla Budimeksu do "sprzedaj"
 232. 08:23 ING rekomenduje "sprzedaj" Asseco Poland i "trzymaj" Asseco Business Solutions
 233. 08:23 ING podniósł rekomendację dla Puław do "kupuj"
 234. 08:23 Zysk netto grupy B. Millennium w II kw. '13 wyniósł 134,2 mln zł, wobec konsensusu 114,7 mln zł
 235. 08:23 Wyniki Banku Millennium w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 236. 08:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 237. 08:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 238. 08:03 SEKO S.A. - Udział funduszu zarządzanego przez PKO BP BANKOWY PTE w ogólnej liczbie głosów na Wal...
 239. 07:59 Oto bubel za 400 mln złotych!
 240. 07:54 1037 zł to średnia nagroda w ZUS. A 3695 zł to pensja!
 241. 07:38 EBOR może udzielić Serinus Energy do 60 mln USD kredytu na rozwój w Tunezji
 242. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 25 lipca
 243. 07:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 244. 07:37 Podwyżki emerytur: 500 zł dla polityka i 50 zł dla emeryta
 245. 07:23 MF chce, aby wydłużenie istnienia SSE do 2026 r. wiązało się z warunkami - źródło
 246. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 24 lipca
 247. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 25.07-15.11.2013
 248. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 VII - 5 IX
 249. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 25.07 - 4.03.2014
 250. 07:06 Pensje Polaków będą jawne! Tak chcą związkowcy z OPZZ
 251. 06:59 Uwaga na oszustów z Allegro!
 252. 06:51 1037 zł to średnia nagroda w ZUS. A 3695 zł to pensja!
 253. 06:30 Tak związkowcy zarabiają na PKP
 254. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (725/2013)
 255. 05:35 Polak drży o pracę
 256. 04:35 Gminy nie przyznają świadczeń opiekunom
 257. 03:35 Koniec milczenia owiec
 258. 03:05 Brembo wyda w Niepołomicach 120 mln zł