Trwa ładowanie...
d47l5f6

Artykuły z dnia: 2013.07.15 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 DIGATE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na...
 2. 00:33 DIGATE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na...
 3. 00:18 DIGATE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Digate S.A. na...
 4. 23:48 REDAN - Zmiana umowy dotyczącej procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego i zmiana war...
 5. 23:03 AERFINANCE PLC - Informacja uzyskana od akcjonariusza w związku z art 69 Usatwy o ofercie (8/2013)
 6. 22:45 S&P 500 rośnie ósmą sesję z rzędu, Nasdaq najwyżej od 2000 roku
 7. 22:18 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 sie...
 8. 22:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (93/2013)
 9. 22:03 EUROMARK POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
 10. 21:48 BNP PARIBAS PL - Zatwierdzenie zaktualizowanego Programu postępowania naprawczego przez Komisję N...
 11. 21:33 SCO-PAK S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji serii C i D (19/2013)
 12. 20:53 MAC ws. spotkania min. Boniego z naczelnym rabinem Polski i muftim RP (komunikat)
 13. 20:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (120/2013)
 14. 20:03 PAMAPOL S.A. - Aktualizacja informacji nt. negocjacji w sprawie sprzedaży ZPOW Ziębice Sp. z o.o....
 15. 19:55 Polskie media publiczne jako jedyne w Europie utrzymują się głównie z reklam
 16. 19:48 MNI - Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez spółkę Hyperion S.A.- korekta...
 17. 19:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (117/2013)
 18. 19:33 HYPERION S.A. - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Hyperion S.A. uchwały w przedmiocie zaoferowania Wa...
 19. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:03 MEDIATEL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2013)
 21. 19:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wprowadzenie obligacji serii I2 ROBYG S.A. do obrotu na rynku Catalyst ...
 22. 19:03 06MAGNA - Rezygnacja Członka Zarządu Spółki (44/2013)
 23. 19:03 ZUE S.A. - Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót...
 24. 18:48 EUROTEL S.A. - Informacja o aneksach do umów pożyczek udzielonych przez Emitenta jednostce powiąz...
 25. 18:33 ENEA - Przekroczenie łącznej wartości wewnątrzgrupowych transakcji pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Tra...
 26. 18:33 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosó...
 27. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 28. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 18:08 Deutsche Bank obniżył rekomendację Synthosu do "sprzedaj", cena docelowa 4 zł
 30. 18:03 IGROUP - Rejestracja zmian w statucie W Investments S.A. oraz tekstu jednolitego statutu W Invest...
 31. 17:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 32. 17:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 33. 17:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.07.2013
 34. 17:48 IGROUP - Zmiana firmy spółki Internet Group S.A. na W Investments S.A. (91/2013)
 35. 17:38 Stawka Polonia na poziomie 2,52 proc. - NBP
 36. 17:36 Korekta w biegu
 37. 17:33 FON - Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych. (40/2013)
 38. 17:33 ALTERCO - Raport roczny R 2012
 39. 17:33 FON - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (41/2013)
 40. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2305,78 pkt (+0,13%)
 41. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.07.2013
 42. 17:23 CPI w VI rdr osiągnęła minimum, w VII 0,3 proc. rdr - MG
 43. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 15 lipca, 17.00
 44. 17:22 Wakacyjny handel
 45. 17:20 Najniższa inflacja w najnowszej historii Polski
 46. 17:18 FON - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii L (39/2013)
 47. 17:17 Rynki niewrażliwe na informacje
 48. 17:10 Słabsze dane zaważyły na dolarze
 49. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 51. 17:03 Rubicon Partners SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na N...
 52. 17:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...
 53. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 54. 16:53 MSZ ws. polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych (komunikat)
 55. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 56. 16:38 CPI w VI rdr osiągnęła minimum w '13; w kolejnych m-cach bardzo powolny wzrost - MF
 57. 16:38 Dane z USA i GUS neutralne dla PLN; złoty do weekendu w przedziale 4,26-4,36/EUR (opis)
 58. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 59. 16:38 ING OFE informuje
 60. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 62. 16:33 PTWP S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (8/2013)
 63. 16:31 Link4 wygrało przed sądem pozew zbiorowy
 64. 16:23 W VII nastroje społeczne uległy nieznacznej poprawie - TNS Polska
 65. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 16:18 TARCZYŃSKI S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (18/2013)
 67. 16:05 TK: podwyżka składki rentowej do 8 proc. nie naruszała konstytucji
 68. 16:03 BIOGENED S.A. - Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie...
 69. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 70. 16:03 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (10/2013)
 71. 15:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (21/2013)
 72. 15:48 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (9/2013)
 73. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 6919,50 za tonę
 74. 15:38 MF na koniec VI miał 4.853,1 mln EUR środków walutowych
 75. 15:38 Deficyt w budżecie po VI wyniósł 26 mld zł - MF (tabela)
 76. 15:38 MF w VI zapłaciło 26,6 mln EUR kapitału od długu oraz 161,2 mln EUR odsetek
 77. 15:35 Korolec: polityka klimatyczna musi mieć wymiar światowy
 78. 15:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 79. 15:33 EMMERSON S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki przekazane w trybie ...
 80. 15:33 SOPHARMA AD - Current report 96 re insiders transactions (96/2013)
 81. 15:33 EMMERSON S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 82. 15:30 Deficyt budżetowy po czerwcu sięgnął 25 mld 980,1 mln zł
 83. 15:25 Producenci truskawek: sezon był słaby, ok. 50 proc. upraw zniszczył deszcz
 84. 15:23 MF ws. środków walutowych i długu zagranicznego (komunikat)
 85. 15:23 GPW W WARSZAWIE SA zakończenie procesu likwidacji spółki zależnej
 86. 15:20 Straż Graniczna chce kupić od Finlandii okręt patrolowy za 2,5 mln zł
 87. 15:18 GPW - Zakończenie procesu likwidacji spółki zależnej (28/2013)
 88. 15:15 Naczelnik "drogówki" zrezygnował po upublicznieniu nagrania
 89. 15:13 W czerwcu najmniej zwolnień grupowych od początku roku
 90. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 15:08 Produkcja węgla Coal Energy w VI '13 spadła o 60,3 proc. rdr
 92. 15:08 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 3,2 proc. do 1.154 pkt.
 93. 15:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Nabycie aktywa znaczącego ? udziały w spółce ZBACH Sp. z o.o. (24/2013)
 94. 15:03 JUPITER NFI SA - Stanowisko Zarządu Jupiter NFI SA w sprawie połączenia. (29/2013)
 95. 14:53 Inflacja w krajach EŚW w kolejnych kwartałach '13 powinna się ustabilizować - NBP
 96. 14:53 MG przewiduje osłabianie tempa wzrostu eksportu w kolejnych miesiącach
 97. 14:50 Umorzone śledztwo w sprawie koniny w klopsikach sieci IKEA
 98. 14:48 HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (19/2013)
 99. 14:48 INVENTI S.A. - Transakcja objęcia akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji pouf...
 100. 14:45 Maersk Mc-Kinney Møller już za 37 dni w Gdańsku
 101. 14:43 Trybunał Konstytucyjny ponownie zbada dodatki uzupełniające dla nauczycieli
 102. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 14:38 Ceny utrzymały poziom z maja dzięki żywności oraz wyprzedażom odzieży i obuwia - GUS
 105. 14:38 Powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu w EŚW dopiero w '14 - NBP
 106. 14:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program...
 107. 14:33 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. (21/2013)
 108. 14:33 COAL ENERGY S.A. - June FY2013 production update (11/2013)
 109. 14:23 Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Citigroup
 110. 14:23 Inflacja w czerwcu wyniosła 0,2 proc. rdr; mdm 0,0 proc. - GUS (tabela)
 111. 14:18 BRE - Dopuszczenie 28.266 akcji BRE Banku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ...
 112. 14:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (46/2013)
 113. 14:11 Na "ty" z pracodawcą? Kiedy można?
 114. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 115. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 14:08 Porozumienia płacowe w spółkach grupy Tauron
 117. 14:03 COMPRESS S.A. - Nabycie akcji ComPress SA (10/2013)
 118. 14:03 BERLING S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia od osoby zarządzającej o transakcjach na akc...
 119. 14:03 TERMO-REX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...
 120. 14:00 PILNE: GUS podał dane o inflacji
 121. 13:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 217,7 mld zł - MRR
 122. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 13:53 BGK wyemitował obligacje zapadające w 2017 roku za 0,5 mld zł
 124. 13:42 Porozumienia płacowe w spółkach grupy Tauron
 125. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 126. 13:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 127. 13:38 Na początku lipca ceny zbóż nadal umiarkowanie spadały - ARR
 128. 13:30 Rząd: wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum
 129. 13:23 Penta podniosła cenę w wezwaniu na akcje EMC Instytut Medyczny do 19,5 zł z 18,8 zł
 130. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 13:23 Aegon OFE informuje
 132. 13:18 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (107/2013)
 133. 13:18 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (38/2013)
 134. 13:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (12/2013)
 135. 13:18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (12/2013)
 136. 13:15 W Portugalii, Hiszpanii i Włoszech wzrosło polityczne ryzyko
 137. 13:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 144,14 mld zł
 138. 13:05 Grabowski: ten, kto znalazł, płaci podatek od znaleźnego
 139. 13:03 INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. (32/2013)
 140. 13:03 INTERSPORT S.A. - Nowa umowa najmu lokalu w CH Zakopianka Kraków (26/2013)
 141. 13:03 PLANTATOR S.A. - Informacje o zbyciu znacznych pakietów akcji (4/2013)
 142. 12:53 Byłam sprawcą kolizji. Po przybyciu policji okazało się, że mam nieważne badania techniczne...
 143. 12:53 GPW: Komunikat - wykluczenie z obrotu obligacji PLMKDOM00010
 144. 12:52 Minister pracy chce zmian w programie walki z bezrobociem młodzieży
 145. 12:50 Kupiłam samochód uszkodzony. Przejęcie go nastąpiło w warsztacie...
 146. 12:48 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (37/2013)
 147. 12:48 PELION SA - Skup akcji własnych (128/2013)
 148. 12:44 Polacy chętnie robią zakupy za granicą. Wtedy też mają prawo do reklamacji
 149. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr135/A/NBP/2013
 150. 12:33 HYGIENIKA - Wyznaczenie ostatniego dnia notowań obligacji serii A (50/2013)
 151. 12:23 Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku w II kw. wyniosła 194,77 zł/MWh - URE
 152. 12:23 OFE POLSAT informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 153. 12:20 Podwyższenie składki rentowej było zgodne z konstytucją
 154. 12:10 Czym różni się AC od Assistance?
 155. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 156. 12:08 Branża lesingowa w I półroczu sfinansowała ruchomości i nieruchomości za 16,08 mld zł - ZPL
 157. 12:07 Czym się różni stała suma ubezpieczenia od zmiennej sumy ubezpieczenia?
 158. 12:05 Co to oznacza termin konsumpcja sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu AC?
 159. 12:04 Czy za parkowanie w garażu powinienem otrzymać zniżkę na polisę?
 160. 12:04 Domowy nauczyciel – praca dla zwolnionych ze szkół
 161. 12:03 APOLLO CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 sierpnia 20...
 162. 12:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - raport TESTOWY z 11:46 (715/2013)
 163. 12:02 Kupowałem ostatnio AC i agent zapytał się mnie, czy chcę udział własny...
 164. 11:48 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (49/2013)
 165. 11:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 166. 11:38 Agroliga planuje split akcji w stosunku 1:5
 167. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 168. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 169. 11:23 Wzrosły wskaźniki prognoz popytu, zamówień i produkcji na III kwartał 2013 - raport NBP
 170. 11:20 "Praca tylko dla fizycznych. Za 1600 zł brutto i na śmieciówkę"
 171. 11:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (55...
 172. 11:17 Piękna modelka straciła pracę za zbyt duży biust!
 173. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 108,74-108,76 USD za baryłkę
 174. 11:03 UniCredit - UNICREDIT: S&P?s aligns UniCredit SpA?s rating with that of the sovereign (40/2013)
 175. 10:53 W VII'12 Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej najwyżej od IX'11 - IBnGR/Carrefour
 176. 10:50 NBP: wyraźniejsze ożywienie gospodarcze nadejdzie dopiero w 2014 r.
 177. 10:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 178. 10:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (85/2013)
 179. 10:39 Ministerstwo Finansów chce ukrócić proceder wyłudzania VAT w handlu stalą
 180. 10:38 Przedsiębiorstwa spodziewają się zdecydowanej poprawy koniunktury dopiero w '14 - NBP
 181. 10:31 W tym roku upadnie o 1/3 więcej firm niż w ubiegłym
 182. 10:27 Oczy inwestorów skupione na postawie FED-u
 183. 10:23 Herkules chce wprowadzić spółkę Gastel Prefabrykacja na NewConnect w IV kw. '13
 184. 10:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (35/2013)
 185. 10:08 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.632,57 mln zł - NBP
 186. 10:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Całkowita spłata faktoringu odwrotnego (33/2013)
 187. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (123/2013)
 188. 09:57 Uwaga na oferty pracy! Oszuści nie śpią!
 189. 09:53 Złoty stabilny z szansami na wzmocnienie; dług zależny od inflacji CPI
 190. 09:53 PZU, PKO BP i PGNiG mogą wypłacić zaliczkową dywidendę - Wood (opinia)
 191. 09:51 Ceny prądu w Polsce powinny być dwa razy niższe
 192. 09:48 HERKULES S.A. - Decyzja Zarządu Herkules S.A. o wprowadzeniu akcji spółki zależnej "Gastel Prefab...
 193. 09:48 LENTEX - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (119/2013)
 194. 09:40 7,5%, oficjalnie
 195. 09:23 W V Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF
 196. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VII spadł - BIEC
 197. 09:18 COLIAN SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeni...
 198. 09:14 Bernanke znów w centrum uwagi
 199. 09:12 Plan minimum wykonany
 200. 09:12 Czy w upale da się pracować?
 201. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2298,88 pkt (-0,17%)
 202. 09:02 Jak negocjować podwyżkę czy zarobki? Jest na to sposób!
 203. 09:00 Skandal na Okęciu! Pracownicy okradali pasażerów
 204. 08:53 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 205. 08:53 POLSAT OFE informuje
 206. 08:42 Kim jest szef związkowców?
 207. 08:38 NWR rozważa zamknięcie czeskiej kopalni Paskov
 208. 08:35 Niemieccy policjanci skatowali Polaka (WIDEO)
 209. 08:33 PLASTBOX - Wyniki finansowe "Plast-Box" S.A. za czerwiec 2013 roku (116/2013)
 210. 08:30 Ile zarobi urzędnik od śmieci?
 211. 08:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Uaktualnienie na temat procesu optymalizacji biznesu. (30/2013)
 212. 08:18 EKO EXPORT S.A. - Akceptacja jakości produktu oraz oferty cenowej Eko Exportu przez Partnera z br...
 213. 08:14 Krajowy odczyt wsparł złotego, inflacja CPI w kalendarzu
 214. 08:12 Chińskie dane znowu w grze
 215. 07:42 Chińska gospodarka hamuje
 216. 07:24 Będą podwyżki emerytur!
 217. 07:08 MTBiGM ws. udział min. S. Nowaka w IX Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach Międzyrządowych (komunikat)
 218. 07:08 Piechociński nie widzi przesłanek do upadłości Kompanii Węglowej
 219. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 15.07 - 4.03.2014
 220. 07:08 MG: Korzystny offset szansą na polski eksport zbrojeniowy (komunikat)
 221. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 15.07-15.11.2013
 222. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 15 VII - 1 VIII
 223. 07:08 Sąd uznał roszczenia Przewozów Regionalnych wobec Skarbu Państwa
 224. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela,13-14 lipca
 225. 06:46 Minister uwłaszczy naukowców
 226. 06:38 Biura podróży z zadyszką
 227. 06:32 Dwa krokodyle zrujnowały Górny Śląsk
 228. 06:28 Wykup mieszkań po nowemu
 229. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:06 (715/2013)
 230. 06:13 Przestępstwo już od 400 zł
 231. 05:30 Firma GSK korumpowała lekarzy i urzędników, by zwiększyć sprzedaż
 232. 04:55 Najdroższe unijne projekty - metro i autostrada
 233. 03:45 Antybiotyki z 80-proc. rabatem