Trwa ładowanie...
d3yv06h

Artykuły z dnia: 2013.07.01 - finanse.wp.pl

 1. 00:35 Złoty nie podniesie się po ciosie
 2. 00:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instr...
 3. 00:15 Egzotyka kusi Polaków
 4. 23:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia (13/2013)
 5. 23:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpi...
 6. 23:18 SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu p...
 7. 22:18 NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (12/2013)
 8. 22:18 NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (13/2013)
 9. 22:03 Bowim - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych ...
 10. 21:48 Bowim - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpiecz...
 11. 21:48 LIBET S.A. - Zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS). (17/2013)
 12. 21:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 13. 21:45 Dyrektor i wicedyrektor banku IOR zrezygnowali ze stanowisk
 14. 21:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.06.2013
 15. 21:33 NEMEX S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.06....
 16. 21:33 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Nemex S.A. (11/2013)
 17. 21:33 Bowim - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM S.A. w dniu 2...
 18. 21:18 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (15/2013)
 19. 21:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (108/2013)
 20. 20:45 Minister finansów Portugalii podał się do dymisji
 21. 20:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 22. 20:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 23. 20:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 24. 20:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 25. 20:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 26. 20:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 27. 20:00 Akt oskarżenia w jednym z wątków śledztwa ws. KGHM
 28. 19:53 Spółka celowa PGNiG przejęła udziały w sześciu wojewódzkich spółkach gazownictwa
 29. 19:53 Ludwik Sobolewski został dyrektorem generalnym giełdy w Bukareszcie (aktl.)
 30. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 31. 19:48 C2A - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 32. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 33. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 34. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 35. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 36. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2013)
 37. 19:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program...
 38. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 39. 19:23 Dywidendy za 2012 w spółkach publicznych - tabela
 40. 19:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 41. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 42. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 43. 19:18 MILKPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 44. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 45. 19:08 GPW: dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY
 46. 19:08 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki FOTA S.A.
 47. 19:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 48. 19:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 49. 19:08 Ludwik Sobolewski został dyrektorem generalnym giełdy w Bukareszcie - źródło
 50. 19:08 GPW: Animator dla akcji ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A.
 51. 19:03 PGNIG - Nabycie udziałów stanowiących aktywa o znacznej wartości w ramach konsolidacji spółek dys...
 52. 19:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki pod firmą Copernicus Securities...
 53. 19:00 Chiny wszczęły dochodzenie antydumpingowe w sprawie wina z Europy
 54. 18:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (103/2013)
 55. 18:33 MOMO S.A. - Korekta raportu nr 6/2013 - podanie pełnej listy akcjonariuszy posiadających co najmn...
 56. 18:33 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 57. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 58. 18:18 PHOENIX ENERGY A.S. - Zmiana nazwy akcjonariusza większościowego (3/2013)
 59. 18:18 MOMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA MOMO S.A. w dniu 26 cz...
 60. 18:18 KERNEL HOLDING S.A. - POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI PRACOWNIKA MAJĄCEGO DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYC...
 61. 18:18 CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 2 s...
 62. 18:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 63. 18:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2013)
 64. 18:18 IGROUP - Korekta raportu bieżącego nr 84/2013: powołanie Członków Rady Nadzorczej Internet Group ...
 65. 18:18 Sobolewski na czele rumuńskiej giełdy
 66. 18:08 Wartość obrotów na rynku głównym GPW w czerwcu wzrosła o 60 proc., do 25,2 mld zł
 67. 18:08 Polimex nie uzyskał zgody wszystkich wierzycieli na aneks do umowy
 68. 18:08 Transakcje pakietowe
 69. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 70. 18:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.06.2013
 71. 18:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 72. 18:08 Stawka Polonia spadła do 2,39 proc. z 2,63 proc. - NBP
 73. 18:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 18:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 18:03 IGROUP - Korekta raportu bieżącego nr 81/2013: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgrom...
 76. 18:03 AMREST - RB 34/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (34/2013)
 77. 18:03 PHOTON ENERGY N.V. - Zmiana nazwy akcjonariusza (2/2013)
 78. 18:03 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie akcjonariusza (14/2013)
 79. 18:03 SWISSMED - Kontrakt z NFZ na rok 2013 ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (16/2013)
 80. 18:03 GENOMED S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 81. 18:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 82. 17:50 Kraje-eksporterzy gazu bronią swych interesów
 83. 17:48 TELESTRADA S.A. - Uchwały podjęte na WZA Telestrada S.A. w dniu 28.06.2013 r. (43/2013)
 84. 17:45 Wartość obrotów na rynku głównym GPW w czerwcu wzrosła o 60 proc. rdr
 85. 17:43 Cisza po burzy
 86. 17:35 Ok. 900 osób wybrało dobrowolne odejście z ISD Huty Częstochowa
 87. 17:35 W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie ws. wyrobów budowlanych
 88. 17:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 89. 17:33 ROVESE S.A. - Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (24/2013)
 90. 17:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy (93/2013)
 91. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (81/2013)
 92. 17:33 PROTEKTOR - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA PROTEKTOR S.A...
 93. 17:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 94. 17:33 PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (251/2013)
 95. 17:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (119/2013)
 96. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2237,25 pkt (-0,37%)
 97. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 1 lipca, 17.00
 98. 17:23 Złoty zależny głównie od rynków bazowych (opis)
 99. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 100. 17:23 MSZ: Piotr Nowina-Konopka ambasadorem w Watykanie (komunikat)
 101. 17:23 ING OFE informuje
 102. 17:21 Spokojne otwarcie nowego półrocza
 103. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (14/2013)
 104. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2013)
 105. 17:18 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku....
 106. 17:18 VIRTUAL VISION S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadze...
 107. 17:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 108. 17:18 HAWE - Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (RB - 52/2013) (52/2013)
 109. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 110. 17:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 111. 17:18 MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych. (57/2013)
 112. 17:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (32/2013)
 113. 17:18 HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 114. 17:18 SERINUS ENERGY INC. - Uchwała KDPW w sprawie warunkowego scalenia akcji Spółki (50/2013)
 115. 17:17 Stabilny EUR/USD, nieco słabszy złoty
 116. 17:03 SOCIALIZER S.A. - Wykaz Akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26....
 117. 17:03 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (45/2013)
 118. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:53 Generali OFE informuje
 120. 16:48 PKNORLEN - Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A. ...
 121. 16:48 AVIAAM LEASING AB - Access to the ESPI system (1/2013)
 122. 16:48 ALMA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozda...
 123. 16:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 124. 16:48 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Lista akcjonariuszy obecnych na w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (3/2013)
 125. 16:45 Złoty może już czekać na RPP
 126. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:38 MAC ws. realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (komunikat)
 129. 16:38 Przychody CCC w czerwcu '13 wyniosły 106,4 mln zł, wzrost o 29,8 proc. rdr
 130. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:38 PKO BP BANKOWY PTE SA uchwała ZWZ
 132. 16:33 ADVADIS S.A. - Powołanie osoby nadzorującej na ponowną kadencję (9/2013)
 133. 16:33 HYGIENIKA - Postanowienie Sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu HYGIEN...
 134. 16:33 ALIOR BANK S.A. - Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej (35/2013)
 135. 16:33 BIOMAXIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA BioMaxima S.A. w ...
 136. 16:33 IMPERA - warunkowa rejestracja akcji w KDPW (66/2013)
 137. 16:27 Sprzedaż prywatnego samochodu nie zawsze generuje przychód
 138. 16:25 KNF: ujemne stopy zwrotu OFE w pierwszym kwartale 2013 r.
 139. 16:18 MOSTALZAB - Połączenie spółek zależnych Emitenta (54/2013)
 140. 16:18 CCC - Raport miesięczny za czerwiec 2013 (40/2013)
 141. 16:18 DOMZDROW - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 142. 16:18 DOMZDROW - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Internet...
 143. 16:18 PEMUG - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Emitenta (13/2013)
 144. 16:18 VOXEL S.A. - zamierzona zmiana statutu Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 li...
 145. 16:18 PEMUG - Rezygnacja osoby zarządzającej. (12/2013)
 146. 16:18 ZUK - Wybór biegłego rewidenta (15/2013)
 147. 16:05 We wtorek rząd zajmie się raportem na temat OFE
 148. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (117/2013)
 149. 16:03 VOXEL S.A. - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (51/2013)
 150. 16:03 Kino Polska TV S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Z...
 151. 16:03 VOXEL S.A. - treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro...
 152. 16:03 JSW S.A. - Złożenie skorygowanego wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wa...
 153. 15:53 OT Logistics ustalił cenę emisyjną na 200 zł, zaoferuje tylko akcje nowej emisji
 154. 15:53 ZA Polna złożyły wiążącą ofertę zakupu PZL-WZM
 155. 15:53 Przychody Grupy LPP w czerwcu '13 wyniosły ok. 347 mln zł, wzrost o 31 proc. rdr
 156. 15:53 BGK do końca VI udzielił gwarancji de minimis na ponad 1,64 mld zł
 157. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 158. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 6918,50 za tonę
 159. 15:53 AXA PTE SA rezygnacja z funkcji oraz członkostwa w zarządzie towarzystwa.
 160. 15:53 Aegon OFE informuje
 161. 15:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:48 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (35/2013)
 164. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (130/2013)
 165. 15:35 Prezydent: elastyczny czas pracy ważny dla łączenia ról zawodowych i rodzinnych
 166. 15:33 TILIA S.A. - TILIA S.A. informacje o obrocie instrumentami finansowymi (10/2013)
 167. 15:33 LPP - Korekta RB 22/2013 (22/2013)
 168. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy restrukturyzacyjnej. (36/2013)
 169. 15:33 LOGINTRADE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 170. 15:33 WIERZYCIEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyci...
 171. 15:30 Antywęglowy protest Greenpeace w siedzibie PGE
 172. 15:29 Wakacyjni stażyści – te błędy firmy popełniają najczęściej
 173. 15:23 DM IDM zaleca kupno akcji Erbudu
 174. 15:23 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 11,0 proc. do 1.179 pkt.
 175. 15:23 DM IDM rekomenduje "kupuj" Magellana
 176. 15:23 MSP chce zwiększyć uprawnienia nadzorcze w około dwudziestu spółkach
 177. 15:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 178. 15:23 DM IDM SA obniżył rekomendację BSC do "trzymaj"
 179. 15:23 DM IDM SA podniósł rekomendację akcji Vistuli do "trzymaj"
 180. 15:23 DI BRE podwyższył rekomendację dla Boryszewa do "kupuj"
 181. 15:23 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 182. 15:23 DI BRE podniósł rekomendację dla BZ WBK do "akumuluj", obniżył dla GNB i B.Millennium do "redukuj"
 183. 15:18 ECOTECH POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby glosów na WZA Spółk...
 184. 15:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 185. 15:18 DROZAPOL - Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie (19/2013)
 186. 15:18 IBC POLSKA F&P S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwycz...
 187. 15:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z człon...
 188. 15:18 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (104/2013)
 189. 15:18 TECHMADEX S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 190. 15:18 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP S.A. w czerwcu 2013 roku (22/...
 191. 15:18 VOXEL S.A. - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 192. 15:18 ECOTECH POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych na WZA Ecotech Polska S.A. (2/2013)
 193. 15:18 LS TECH-HOMES S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 cze...
 194. 15:18 POLNA - Złożenie wiążącej oferty nabycia akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" w Wa...
 195. 15:18 COMPRESS S.A. - Nabycie akcji ComPress SA (9/2013)
 196. 15:18 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 197. 15:18 AS SILVANO FASHION GROUP - Changes in the Supervisory Board of Silvano Fashion Group (6/2013)
 198. 15:18 KPPD - Umowa ubezpieczenia z PZU SA. (20/2013)
 199. 15:18 ADFORM GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Adform Group S...
 200. 15:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 201. 15:18 BUDIMEX - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ? wy...
 202. 15:18 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...
 203. 15:18 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
 204. 15:18 D&D S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najm...
 205. 15:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (47/2013)
 206. 15:18 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej (16/2013)
 207. 15:01 Zmiany w dużej sieci pizzerii
 208. 14:55 Komisja Europejska podejrzewa wielkie banki o praktyki monopolistyczne
 209. 14:35 MSP chce zwiększyć uprawnienia nadzorcze w około 20 spółkach
 210. 14:33 IDEON S.A. - Sprostowanie raportu nr 42/2013 z dnia 28.06.2013 r., tytuł: Wybór biegłego (42/2013)
 211. 14:30 Wóycicka: eksperci kancelarii prezydenta analizują propozycje dot. OFE
 212. 14:23 Grupa Azoty przedstawi po wakacjach zoptymalizowany CAPEX dla grupy
 213. 14:18 INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na...
 214. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 215. 14:08 Jerzy Kurella nowym p.o. prezesa PGNiG
 216. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 217. 14:03 CCC - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (39/2013)
 218. 14:03 IDEON S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (44/2013)
 219. 14:03 LETUS CAPITAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym...
 220. 14:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (85/2013)
 221. 14:03 DGA - Skup akcji własnych (19/2013)
 222. 14:03 STI GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% liczby głosów na WZA (5/2013)
 223. 14:03 ALKAL S.A - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmnie...
 224. 14:03 08OCTAVA - Postanowienie o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym ? Rejestrze Przedsiębiorców zmian ...
 225. 13:53 S4E wypłaci 1,7 zł dywidendy na akcję
 226. 13:53 Deficyt FUS w '15 może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł - ZUS
 227. 13:53 GPW: Animator dla spółek BUDIMEX i COMPLEX
 228. 13:53 KBJ wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 229. 13:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 215,9 mld zł - MRR
 230. 13:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 231. 13:53 Zdzisław Gawlik powołany na sekretarza stanu w MSP
 232. 13:39 Polskie dzieci pierwsze na świecie
 233. 13:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 234. 13:33 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Korekta treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Z...
 235. 13:20 ZUS: Deficyt FUS w 2015 r. może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł
 236. 13:18 COMP - Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% głosów na WZA Spółki w dniu 28 czerwca 201...
 237. 13:18 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (59/2013)
 238. 13:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 239. 13:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 240. 13:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (70/2013)
 241. 13:03 INPRO S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od INPRO S.A. - Domu Zdrojowego Sp...
 242. 13:03 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (28/2013)
 243. 13:03 V GROUP S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 244. 13:03 GRUPA HRC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2013 roku (1/2013)
 245. 12:50 Raport WWF: W trosce o Bałtyk Polska lepsza tylko od Litwy i Rosji
 246. 12:35 Nowy rynek dla polskich firm. Chorwacja od dziś członkiem UE
 247. 12:25 Pasażerowie w UE lepiej chronieni. Nowe prawa dotyczą również podróży statkiem czy autokarem
 248. 12:18 KOPEX S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie ins...
 249. 12:18 PUŁAWY - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (39/2013)
 250. 12:15 DECC: nowy typ kontraktów pokaże koszt niskoemisyjnej energetyki
 251. 12:13 Bezrobotny traci wszystko, jeśli zarobi choćby 100 zł
 252. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 253. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2013
 254. 12:08 Aegon OFE informuje
 255. 12:08 W dn. 17-23.06 większość produktów rolnych drożało - ARR
 256. 12:03 EAST PICTURES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na ZWZA East Pic...
 257. 12:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Program odkupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Kraków SA (11/2013)
 258. 12:03 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 259. 11:53 Stopa bezrobocia w maju w Polsce wyniosła 10,7 proc. - Eurostat
 260. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 261. 11:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 262. 11:49 Tydzień pełen danych
 263. 11:48 KBJ S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.20...
 264. 11:48 MUZA - Skup akcji własnych (39/2013)
 265. 11:48 PCC EXOL S.A. - Korekta list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-Chemia (25/2013)
 266. 11:39 Pół miliona Polaków traci zdrowie
 267. 11:33 M.W. TRADE - Wykup obligacji (57/2013)
 268. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (116/2013)
 269. 11:30 Wakacyjny wysyp strajków i demonstracji
 270. 11:18 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowa...
 271. 11:18 FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby gł...
 272. 11:18 PBO ANIOŁA S.A. - Zmiana umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną (33/2013)
 273. 11:15 Wskaźnik rynku pracy WRP zapowiada spadek bezrobocia
 274. 11:14 Eurostat: Stopa bezrobocia w maju w Polsce wyniosła 10,7 proc.
 275. 11:03 NEW WORLD RESOURCES PLC - Block Listing Return (28/2013)
 276. 10:48 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj...
 277. 10:44 Tydzień pod znakiem danych z amerykańskiego rynku pracy
 278. 10:42 Janusz Weiss zwolniony z Radia Zet
 279. 10:40 Chiński bank ICBC jest największy na świecie
 280. 10:33 CWPE S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli, co najmni...
 281. 10:30 Oszust podszywał się pod Państwową Inspekcję Sanitarną
 282. 10:23 PLN może się osłabić do 4,34/EUR, na FI do piątku może być niespokojnie
 283. 10:23 Novavis 4 lipca zadebiutuje NewConnect
 284. 10:21 Zmiany w pracy nauczyciela
 285. 10:19 W oczekiwaniu na europejskie PMI
 286. 10:18 TARCZYŃSKI S.A. - Rejestracja akcji w KDPW (14/2013)
 287. 10:18 BBI ZENERIS S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji zamiennych serii I (73/2013)
 288. 10:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Blocklisting Interim Review (13/2013)
 289. 10:15 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w czerwcu wyniósł 48,8 pkt.
 290. 10:03 BIPROMET S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem PEKAO S.A. (13/2013)
 291. 10:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zmiana kryterium uznawania umów i aktywów jako umowy znaczące i aktywa zn...
 292. 10:03 DREWEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki (26/2013)
 293. 09:53 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 17.902,22 mln zł - NBP
 294. 09:51 VAT na szafy wnękowe i meble do zabudowy to 8, a nie 23 proc. Będzie można starać się o zwrot różnic
 295. 09:44 Od dziś nowe oznaczenia na materiałach budowlanych
 296. 09:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 297. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w VI wzrósł do 49,3 pkt. z 48,0 pkt. w V - HSBC
 298. 09:33 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bergen Engines AS (25/2013)
 299. 09:33 GANT - Dopuszczenie do obrotu akcji serii U i ich rejestracja w KDPW (80/2013)
 300. 09:26 Europa może tracić. Europa, ale która?
 301. 09:25 Kontrofensywa kupujących
 302. 09:24 Tydzień ważnych wydarzeń
 303. 09:23 WRP w VI'13 pierwszy raz od IV'12 zapowiada spadek bezrobocia - BIEC
 304. 09:23 Goldman Sachs usunął PKN Orlen z listy preferowanych spółek w regionie CEEMEA
 305. 09:23 Transakcje pakietowe
 306. 09:23 Hawe sprzeda Polkomtelowi włókna światłowodowe za 7,5 mln zł
 307. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2246,74 pkt (+0,05%)
 308. 09:22 Rynek pracy wyznaczy kierunek
 309. 09:18 LW BOGDANKA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach LW "Bogdanka" S.A. (25/2013)
 310. 09:13 Skarbówka dręczy przedsiębiorców
 311. 09:11 Polacy otrzymują w niemieckiej ubojni drobiu dumpingowe stawki
 312. 09:10 Wzrasta liczba upadłości firm
 313. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie umowy na zakup praw autorskich do projektu urządzeń stacjonarnych do...
 314. 08:38 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 315. 08:38 W czerwcu '13 upadło 85 firm wobec 77 firm w czerwcu '12 - Euler Hermes
 316. 08:38 GKI Kompleks wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
 317. 08:38 SFK Polkap wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
 318. 08:25 Spokojny początek tygodnia na złotym, RPP w kalendarzu
 319. 08:18 Małe browary w ofensywie
 320. 08:16 Nauczyciela można sprawdzić bardzo łatwo
 321. 08:14 "Mam zawód, mam pracę w regionie"
 322. 08:03 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (20/2013)
 323. 07:53 Terra wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok
 324. 07:53 Verbicom wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję
 325. 07:48 LENTEX - Aktualizacja informacji na temat parametrów Programu skupu akcji własnych (107/2013)
 326. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 1 lipca
 327. 07:23 MSZ: Polska aktywna w dialogu UE z Radą Współpracy Państw Zatoki (komunikat)
 328. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 VII - 11 VII
 329. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 01.07 - 4.03.2014
 330. 07:23 Polimex Mostostal nie zapłacił w terminie odsetek swoim wierzycielom
 331. 07:23 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 29-30 czerwca
 332. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 01.07-15.11.2013
 333. 07:23 Zarząd Foty wnioskuje o upadłość spółki z możliwością układu
 334. 07:23 Zestawienie wypowiedzi członków RPP od ostatniego posiedzenia
 335. 07:23 Arctic Paper nie wypłaci dywidendy za 2012 rok
 336. 07:20 Od dziś tanieje energia elektryczna
 337. 06:49 Księgowe sztuczki ratują szpitale
 338. 06:45 Skażony alkohol pod większym nadzorem
 339. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (107/2013)
 340. 05:25 Za biedni na dzieci
 341. 05:05 Sprzedawca polski
 342. 03:35 Zagrożona reputacja przedsiębiorstwa