Trwa ładowanie...
dxu349l

Artykuły z dnia: 2013.07.02 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 BROAD GATE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 29 lipca ...
 2. 23:33 ELKOP - Stanowisko Zarządu ELKOP S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez D...
 3. 23:03 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 4. 22:18 MIRACULUM S.A. - Rejestracja zmiany Statutu (62/2013)
 5. 22:18 STAR FITNESS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.07.2013 r....
 6. 21:48 MIRACULUM S.A. - Obniżenie kapitału zakładowego (61/2013)
 7. 20:33 MEDIATEL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 8. 20:33 MEDIATEL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA po wznowieniu obrad w d...
 9. 20:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich. Zbycie znaczącego...
 10. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 11. 20:08 GPW zawiesiła od 3 lipca obrót akcjami 27 spółek na rynku NewConnect
 12. 19:48 ATREM S.A. - Wyrok KIO w sprawie odwołania od decyzji wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitent...
 13. 19:48 ASSECO POLAND - Nabycie akcji w rosyjskiej spółce R-Style Softlab (18/2013)
 14. 19:23 Hawe nie przejmie Mediatela
 15. 19:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 1.07.2013
 16. 19:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 17. 19:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (95/2013)
 18. 19:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Powołanie członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. (54/2013)
 19. 19:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyce...
 20. 18:53 GPW: Komunikat - WIDOK ENERGIA
 21. 18:53 CIR: premier Tusk w Berlinie na konferencji promującej zatrudnienie ludzi młodych (komunikat)
 22. 18:53 GPW: Komunikat - KOV
 23. 18:53 Grupa Azoty Police negocjuje zakup senegalskiej spółki wydobywczej, wartość transakcji ok. 30 mln
 24. 18:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksów
 25. 18:53 Polimex ma zgodę wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niektórych zobowiązań do 31 lipca
 26. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 27. 18:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 28. 18:48 QUART DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Quart Dev...
 29. 18:48 SFINKS POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu...
 30. 18:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (46/2013)
 31. 18:33 MEDIATEL - Rozwiązanie znaczącej umowy (23/2013)
 32. 18:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (45/2013)
 33. 18:33 06MAGNA - Rozwiązanie umowy inwestycyjnej (42/2013)
 34. 18:33 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 35. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21...
 36. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestyc...
 37. 18:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (29/2013)
 38. 18:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 11 z dnia 2 lipca 2013...
 39. 18:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MACRO GAMES
 40. 18:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki NOVAVIS
 41. 18:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niekt...
 42. 18:18 HAWE - Rozwiązanie Umowy Inwestycyjnej. (RB-54/2013) (54/2013)
 43. 18:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (109/2013)
 44. 18:08 Transakcje pakietowe
 45. 18:08 Asseco Poland podpisało umowę ws. przejęcia rosyjskiej spółki R-Style Softlab
 46. 18:08 Skrót wiadomości - wtorek, 2 lipca, 17.00
 47. 18:08 Lotos chce inwestować w poszukiwania ropy i gazu, szuka inwestorów na aktywa non-core (opis)
 48. 18:08 Od środy samoloty pasażerskie będą mogły ponownie latać do Modlina
 49. 18:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 50. 18:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 51. 18:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 52. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2284,76 pkt (2,12%)
 53. 18:08 Stawka Polonia spadła do 2,33 proc. z 2,39 proc. - NBP
 54. 18:03 MARVIPOL S.A. - Umowa kredytu ? aktualizacja informacji. (58/2013)
 55. 18:03 MIRACULUM S.A. - Otrzymanie nakazu zapłaty w sprawie zobowiązań Spółki, których wartość przekracz...
 56. 18:03 POLICE - Negocjacje w sprawie nabycia akcji senegalskiej spółki wydobywczej. (24/2013)
 57. 18:03 MARVIPOL S.A. - Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie. (59/2013)
 58. 17:55 OFE, OFE ,OFE
 59. 17:55 MG chce przedłużyć funkcjonowanie SSE poza 2020 r.
 60. 17:48 INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (83/2013)
 61. 17:48 IDEA TFI SA - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia ...
 62. 17:48 LIBET S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (18/2013)
 63. 17:43 Początek odreagowania
 64. 17:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2013)
 65. 17:33 NETIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na ZWZ Netii...
 66. 17:33 NETIA - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emite...
 67. 17:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/2013)
 68. 17:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 69. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (82/2013)
 70. 17:18 JUPITER NFI SA - Połączenie Jupiter NFI SA z Forum XIII Alfa sp. z o.o. i KCI Krowodrza sp. z o.o...
 71. 17:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (33/2013)
 72. 17:18 GRAAL - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRAAL S.A., które odbyło ...
 73. 17:15 WIG20 ruszył w górę
 74. 17:12 Podstawa to skuteczne odróżnienie gołębia od jastrzębia
 75. 17:08 GPW: Scalenie akcji spółki KOV
 76. 17:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 78. 17:08 Złoty i obligacje zależne od banków centralnych i rynku pracy w USA (opis)
 79. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 1.07.2013
 80. 17:03 JUPITER NFI SA - Zmiana znaczącej umowy (27/2013)
 81. 17:03 JUPITER NFI SA - Wybór audytora (26/2013)
 82. 16:55 UKNF: 81 proc. inwestorów z rynku forex straciło w 2012 r.
 83. 16:48 INTERFERIE S.A. - Ustanowienie hipoteki (23/2013)
 84. 16:48 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów n...
 85. 16:48 PELION SA - Zawarcie umowy i aneksu do umowy z BRE Bankiem S.A. (119/2013)
 86. 16:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (104/2013)
 87. 16:48 KCI - Wybór audytora - korekta raportu. (16/2013)
 88. 16:48 EDISON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Edison S.A., które ...
 89. 16:48 ENERGOPLD - Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki (22/2013)
 90. 16:48 DIGATE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 91. 16:38 Nowa reguła wydatkowa nie zniesie finansowania obronności w wysokości 1,95 proc. PKB
 92. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:38 Generali OFE informuje
 94. 16:38 Katowicki Holding Węglowy chce zamknąć 2013 r. zyskiem
 95. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w gło...
 97. 16:33 LUBAWA - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej (12/2013)
 98. 16:33 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Publikacja informacji o ustanowieniu pełnomocników przez akcjonariu...
 99. 16:33 Niewielkie zmiany na runku złotego
 100. 16:23 Dom Development sprzedał netto w II kw. 386 mieszkań, przekazał 295 lokali
 101. 16:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji pracowniczych JSW
 102. 16:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:23 MAC ws. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (komunikat)
 104. 16:23 Dom Development sprzedał netto w II kw. 386 mieszkań, przekazał 295 lokali (aktl.)
 105. 16:23 Aegon OFE informuje
 106. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2013)
 108. 16:18 SERINUS ENERGY INC. - Zakończenie procesu scalania akcji Spółki w KDPW (51/2013)
 109. 16:18 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ...
 110. 16:18 GREMI MEDIA - Wybór audytora - korekta raportu (20/2013)
 111. 16:18 TPSA - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki. (69...
 112. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (68/2013)
 113. 16:18 TPSA - Zmiana stanu posiadania akcji TP S.A. przez France Telecom S.A. (70/2013)
 114. 16:18 TPSA - Zmiana stanu posiadania akcji TP S.A. przez France Telecom S.A. (70/2013)
 115. 16:18 CEZ, a.s. - ČEZ Continues to Negotiate with Bidders in Its Project to Complete Units 3 and 4 of t...
 116. 16:18 TPSA - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w statucie Spółki. (69...
 117. 16:10 Katowicki Holding Węglowy chce zamknąć 2013 r. zyskiem
 118. 16:05 Rząd przyjął projekt noweli ustawy o rynku mleka
 119. 16:05 Rząd zamierza ograniczyć wyłudzenia w VAT w obrocie prętami stalowymi
 120. 16:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 121. 16:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY ...
 122. 16:03 GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (35/2013)
 123. 15:53 Lotos szacuje wartość inwestycji w najbliższych latach na ok. 8 mld zł
 124. 15:53 Deficyt budżetowy po VI kilka pkt. proc. niższy niż po V - Majszczyk, MF
 125. 15:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 126. 15:53 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 127. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:48 TALEX - Umowa znacząca (20/2013)
 129. 15:48 FORPOSTA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Forposta S.A. w dn...
 130. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (86/2013)
 131. 15:48 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki (46/2013)
 132. 15:48 ASTORIA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walny...
 133. 15:48 AEDES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 134. 15:40 Kończą się zbiory truskawek
 135. 15:33 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki (45/2013)
 136. 15:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2013 r. (33/2013)
 137. 15:33 STOPKLATKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 138. 15:33 PELION SA - Skup akcji własnych (118/2013)
 139. 15:33 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki (43...
 140. 15:33 GREMI MEDIA - Wybór audytora (20/2013)
 141. 15:33 EMPERIA - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A...
 142. 15:33 SMT SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki (44...
 143. 15:25 5 sierpnia rusza proces b. prezesa ZUS
 144. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 145. 15:23 Komunikat ze 186 posiedzenia KNF
 146. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 6947,50 za tonę
 147. 15:23 MNiSW: po milionie złotych na atrakcyjne kształcenie studentów (komunikat)
 148. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:23 Ostateczny wariant zmian w OFE może się w szczegółach różnić od propozycji raportu - Tusk
 150. 15:23 Vivid Games spodziewa się znacznie lepszych wyników za pierwszą połowę '13
 151. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 15:23 Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '13 wyniósł 6,88 mld zł, wzrost 3,1 proc. rdr (opis)
 153. 15:23 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w V wzrosła do 73.339 mln zł
 154. 15:18 KCI - Wybór audytora (16/2013)
 155. 15:18 INTROL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (26/2013)
 156. 15:15 Litwa zwiększa akcyzę na piwo, wino i papierosy
 157. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 158. 15:03 GLOBAL COSMED S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2013)
 159. 15:00 NSA rozstrzygnął spory Poczty Polskiej z izbą skarbową dot. faktur VAT
 160. 14:59 37 tys. zł rocznie kosztuje państwo młody bezrobotny
 161. 14:53 Tygodniowy raport z rynku surowców - II połowa 2013
 162. 14:48 BRASTER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28.0...
 163. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (71/2013)
 164. 14:48 BALTONA S.A. - Zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej...
 165. 14:38 W przyszłym tygodniu komunikat o ewentualnej nowelizacji budżetu - Tusk
 166. 14:38 Dochody budżetowe w VI "lekko optymistyczne" - Kowalczyk, MF
 167. 14:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 168. 14:38 Lotos planuje w '15 rozpoczęcie produkcji komercyjnej ze złoża B8 na Bałtyku
 169. 14:38 Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '13 wyniósł 6,88 mld zł, wzrost 3,1 proc. rdr
 170. 14:35 W przyszłym tygodniu komunikat w sprawie nowelizacji budżetu
 171. 14:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (3/2013)
 172. 14:25 Tusk: dyskusje nad raportem dot. OFE w ciągu dwóch miesięcy
 173. 14:25 Kaczyński: zmiany w systemie emerytalnym po kampanii informacyjnej
 174. 14:24 Czy kredyty w bankach wymykają się spod kontroli?
 175. 14:18 BOŚ SA - Zawarcie umów znaczących (38/2013)
 176. 14:18 PEMUG - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (14/2013)
 177. 14:18 MOBILE FACTORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny...
 178. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 179. 14:08 GPW: Zmiana nazwy skróconej spółki KULCZYK OIL VENTURES
 180. 14:08 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki ALCHEMIA
 181. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 14:08 JHM Development sprzedał w I połowie '13 notarialnie 65 lokali
 183. 14:08 GPW: Wykluczenie certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 184. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 14:03 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (55/2013)
 186. 14:03 BLACK POINT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czer...
 187. 14:03 SARE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 188. 14:03 MOTORICUS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 28.06.2013 r....
 189. 14:01 Polacy nie są gotowi na drogie lody
 190. 14:00 EY: na polskim terminalu LNG skorzystają też inne państwa
 191. 13:49 Podatkowe sito coraz mniej szczelne
 192. 13:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 193. 13:48 ARCUS S.A. - Umowa znacząca. (30/2013)
 194. 13:48 EFICOM S.A. - Lista Akcjonariuszy spółki EFICOM S.A., którzy posiadali co najmniej 5% głosów na Z...
 195. 13:48 IDEON S.A. - Życiorysy i oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Ideon S.A. (45/2013)
 196. 13:48 RADPOL S.A. - Umowa znacząca Spółki (22/2013)
 197. 13:40 Nie będą zatrudniać stewardów, bo za dużo ważą
 198. 13:33 INTEGER.PL S.A. - Tekst jednolity statutu Spółki. (62/2013)
 199. 13:24 Wystawiał za łapówki zaświadczenia o zdolności do pracy
 200. 13:23 Ministerstwo Gospodarki nie rozważa łączenia JSW i KHW
 201. 13:23 URE chce w '14 zbadać rynek energii przed jego pełnym uwolnieniem
 202. 13:21 Koncern informatyczny Cisco potroi liczbę pracowników w Krakowie
 203. 13:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 204. 13:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali (17/2013)
 205. 13:18 INTERSPORT S.A. - Przychody za czerwiec (25/2013)
 206. 13:18 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 207. 13:08 Wpływy z VAT wyniosły po maju 35,7 proc. planu rocznego - MF
 208. 13:08 URE widzi przestrzeń do kolejnej obniżki cen energii w taryfach na '14
 209. 13:08 Deficyt w budżecie po maju wyniósł 30.951,2 mln zł - MF
 210. 13:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 142,7 mld zł
 211. 13:08 Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin na koniec V wyniosły 894,9 mln zł - MF
 212. 13:08 Marża rafineryjna w czerwcu 2013 r. wzrosła do 5,3 USD na baryłce - PKN Orlen
 213. 13:06 Ile kosztuje czysta historia kredytowa?
 214. 13:03 HELIO S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014 (1/2013)
 215. 13:00 Pytania do ZUS o emeryturę najczęściej poprzez infolinię
 216. 12:53 Pracownicy nie mają co zrobić z dziećmi. A firmowe przedszkola nie powstają
 217. 12:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (61/2013)
 218. 12:48 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zw...
 219. 12:48 PETROLINVEST S.A. - Wyrok sądu w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walneg...
 220. 12:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 221. 12:40 Duże zmiany w przepisach. Kto od lipca straci świadczenie?
 222. 12:38 MAC ws. Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych (komunikat)
 223. 12:33 INTELIWISE S.A. - Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2013 r...
 224. 12:26 Gdzie można legalnie pływać?
 225. 12:26 Akcja: polskie złoto
 226. 12:20 Urzędy Skarbowe wyruszają w teren
 227. 12:18 INTELIWISE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgroma...
 228. 12:18 LST CAPITAL S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej LST CAPITAL S.A. na nową indywidualną kadencję (16/2...
 229. 12:18 MOSTALEXP - Zbycie znacznych pakietów akcji (48/2013)
 230. 12:08 MAC: minister Boni weźmie udział w otwarciu GSR13 (komunikat)
 231. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 12:08 Konsorcjum z Arcusem ma umowę na 139 mln zł brutto
 233. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 234. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 126/A/NBP/2013
 235. 12:03 GINO ROSSI S.A. - Życiorys prokurenta- uzupełnienie raportu 33/2013. (38/2013)
 236. 12:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (53...
 237. 11:48 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (35/2013)
 238. 11:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEL...
 239. 11:48 AERFINANCE PLC - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na WAZA (7/2013)
 240. 11:45 Będą płacić za przyjęcie młodych do pracy. Bony stażowe pomogą absolwentom?
 241. 11:42 Indeksy PMI sprzyjały euro
 242. 11:39 Ciężka praca reportera
 243. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 244. 11:38 UOKiK: test rynkowy - konsultacje dotyczące PGNiG (komunikat)
 245. 11:38 Co to znaczy być liderem w biznesie - inauguracja VIII Akademii Liderów Fundacji im. Pagi
 246. 11:33 MEDICA PRO FAMILIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ...
 247. 11:33 ARCUS S.A. - Umowa znacząca. (29/2013)
 248. 11:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (33/...
 249. 11:18 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwycza...
 250. 11:18 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie umów zastawu zwykłego. (37/2013)
 251. 11:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną (29/2013)
 252. 11:15 12 osób odpowie za wyłudzenia zasiłków z ZUS i łapownictwo
 253. 11:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 254. 11:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 36.963,83 mln zł - NBP
 255. 10:56 Szokująca pomyłka. Oglądali porno na stacji kolejowej
 256. 10:48 SOPHARMA AD - NOTIFICATION OF INSIDERS? TRANSACTIONS (89/2013)
 257. 10:33 LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka A...
 258. 10:33 LUBAWA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 259. 10:33 ADVADIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 260. 10:31 Poziom bezrobocia w Unii jest krytyczny
 261. 10:23 Oglądalność TVN w czerwcu 2013 roku wzrosła rdr do 12,2 proc. z 11,5 proc.
 262. 10:23 Zarzuty korupcji dla dyrektorki biblioteki w Gogolinie
 263. 10:18 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 264. 10:18 EBC SOLICITORS S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które...
 265. 10:08 Noble Securities obniża cenę docelową PRESCO do 11,1 zł, podtrzymuje "kupuj"
 266. 10:06 Nieatrakcyjne osoby źle traktowane w pracy
 267. 10:03 ENAP - Korekta Raportu 5/2013 Nabycie Akcji przez Członka Rady Nadzorczej (5/2013)
 268. 10:03 AUTO-SPA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 269. 09:55 Indeksy PMI nie zatrzęsły rynkami
 270. 09:53 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 9,4 proc. rdr - PUDS
 271. 09:53 ZWG po finalizacji dwóch przejęć liczy na 15,6 mln zł zysku netto pro forma w '13
 272. 09:53 IGC ponownie podniosła prognozę globalnych zbiorów zbóż w '14
 273. 09:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 274. 09:38 Głosy z RPP dot. dalszych działań Rady kluczowe dla PLN
 275. 09:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie aktywów znaczącej wartości ? udziałów w projekcie farmy wiatrowej (35...
 276. 09:33 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2013 r. (3...
 277. 09:31 Fiskus chce coraz więcej uprawnień
 278. 09:23 Nie jest pewne czy dwukadencyjność RPP znajdzie się w noweli ustawy o NBP - źródło
 279. 09:20 Wall Street redukuje korektę, Warszawa się zastanawia
 280. 09:19 Przetasowania w portfelach
 281. 09:17 Europa na plus, mieszane dane ze Stanów
 282. 09:10 Oczekiwanie na kluczowe wydarzenia
 283. 09:08 Warimpex sprzedał Hotel Palace w Pradze
 284. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2248,42 pkt (+0,50%)
 285. 09:04 Ile płacą w hotelarstwie?
 286. 09:03 EKO EXPORT S.A. - Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii. (48/2013)
 287. 09:03 MEDIAN POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym...
 288. 08:53 ING podnosi rekomendację CEZ-u do "kupuj"
 289. 08:48 ELBUDOWA - Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu (18/2013)
 290. 08:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 291. 08:48 HAWE - Umowa dzierżawy kolejnych włókien przez TK Telekom Sp. z o.o. (RB-53/2013) (53/2013)
 292. 08:48 ELBUDOWA - Zmiany w Zarządzie Spółki (17/2013)
 293. 08:32 Ksiądz handlował narkotykami
 294. 08:26 Skandal obyczajowy! Radny omotał kasjerkę i razem okradali Biedronkę
 295. 08:15 Producenci buraków nie chcą zniesienia kwot cukrowych
 296. 08:14 Nowa reguła wydatkowa zamiast podwyżek podatków i cięć wydatków. To może pomóc finansom państwa
 297. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 298. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 2 lipca
 299. 08:08 Dochody budżetu o minimum kilkanaście mld zł niższe niż planowano - Kotecki, MF
 300. 08:02 Radny omotał kasjerkę i razem okradali Biedronkę
 301. 08:00 Rząd naraża Polskę na milionowe odszkodowania
 302. 07:23 MSZ: Polska podpisała Traktat o handlu bronią (komunikat)
 303. 07:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 1 lipca
 304. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 VII - 1 VIII
 305. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2.07 - 4.03.2014
 306. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 2.07-15.11.2013
 307. 07:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 308. 07:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.06.2013
 309. 07:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 310. 07:23 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 311. 07:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 312. 07:23 Aktywa netto OFE spadły w czerwcu o 3,01 proc. mdm, do 272,1 mld zł - wyliczenia PAP (tabela)
 313. 06:57 Górnicy, łączcie się. Będą fuzje
 314. 06:43 Uwaga! Oszuści atakują konta bankowe
 315. 06:33 Stawki za wywóz śmieci spowodują podwyżki?!
 316. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (207/2013)
 317. 05:00 Polska łamała europejskie prawo