Trwa ładowanie...
d344qr2

Artykuły z dnia: 2013.07.24 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zwołanie Zgromadzenia Inwes...
 2. 23:33 SERINUS ENERGY INC. - Decyzja zarządu EBOR w sprawie finansowania tunezyjskiego projektu Spółki (...
 3. 23:03 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (17/2013)
 4. 22:18 KREDYT INKASO S.A. - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (26/2013)
 5. 22:03 EFH - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki przez Akura Sp. z o.o. (32/2013)
 6. 21:48 KREDYT INKASO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A....
 7. 21:40 Co z rentami i emeryturami?
 8. 21:33 B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projekt...
 9. 21:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (74/2013)
 10. 21:18 MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (65/2013)
 11. 21:18 MIRACULUM S.A. - Powołanie prokurenta (66/2013)
 12. 21:15 Zmiany VAT wracają do komisji
 13. 21:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (127/2013)
 14. 21:03 MISPOL S.A. - Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie ni...
 15. 20:48 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (126/2013)
 16. 20:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń rzecz BRE Bank S.A. w związku z podpisaniem p...
 17. 20:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S...
 18. 20:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (102/2013)
 19. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:53 Bioton planuje scalenie akcji w stosunku 100:1
 21. 19:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G ROBYG S.A. do obrotu na Giełd...
 22. 19:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (46/2013)
 23. 19:18 NETWISE S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 24. 19:18 BIOTON - Program scalenia akcji BIOTON S.A. (42/2013)
 25. 19:18 RAWLPLUG - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego prze...
 26. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 27. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji Getin Noble Bank SA
 28. 18:53 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje STANDREW i BETOMAX
 29. 18:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.07.2013
 30. 18:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 31. 18:48 GETIN - Rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (24/2013)
 32. 18:48 A.C.E. S.A. - Sales volumes in Q2 2013 (44/2013)
 33. 18:33 ATLANTAPL - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku...
 34. 18:33 SOLAR COMPANY S.A. - Rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką...
 35. 18:33 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (10/2013)
 36. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 37. 18:20 SN: ten, kto wygrał, też może apelować
 38. 18:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 39. 18:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 40. 18:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 41. 18:18 RADPOL S.A. - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (32/2013)
 42. 18:18 AMREST - RB 50/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 43. 18:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 44. 18:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (100/2013)
 45. 18:10 Dwie wizyty lekarskie tego samego dnia? NFZ nie zapłaci
 46. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 47. 17:53 Transakcje pakietowe
 48. 17:53 GPW od 31 lipca wyklucza z obrotu na NewConnect akcje Parteksu
 49. 17:48 PGNIG - Połączenie PGNiG S.A. z PGNiG Energia S.A. (127/2013)
 50. 17:48 INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania liczby głosów w ogólnej liczbie głosów na...
 51. 17:45 Znana sieć handlowa przegrała z fiskusem
 52. 17:45 SN: spółka energetyczna ma płacić za urządzenia na cudzej działce
 53. 17:40 GPW tylko dla cierpliwych
 54. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,07 proc. z 2,12 proc - NBP
 55. 17:34 Rewelacyjne dane z Europy
 56. 17:33 INVENTI S.A. - Korekta raportu ESPI 12/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Czł...
 57. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 sierpnia 2013 r. (24/2013)
 58. 17:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 59. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "MONNARI TRADE" S.A. zwołane na...
 60. 17:25 Ekonomiści: trzeci filar emerytalny nie spełnił oczekiwań
 61. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2324,17 pkt (-0,13%)
 62. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 24 lipca, 17.00
 63. 17:18 Nadzieja na poprawę w europejskiej gospodarce
 64. 17:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 65. 17:18 FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych i ustanowienie ...
 66. 17:18 MNI - Wybór biegłego rewidenta. (31/2013)
 67. 17:12 Czy czwartkowe odczyty indeksu Ifo sprostają wygórowanym oczekiwaniom rynku?
 68. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.07.2013
 69. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 16:53 Znaczące osłabienie na rynku obligacji, PLN wakacyjnie (opis)
 72. 16:53 RN BGŻ powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Geertowi Embrechts
 73. 16:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (19/2013)
 74. 16:48 MOSTALZAB - Informacja o otrzymanym rozwiązaniu kontraktu dotyczącego Stadionu Śląskiego (64/2013)
 75. 16:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Management Report for the first six months of 2013 (23/2013)
 76. 16:45 SN: gmina jest przedsiębiorcą, gdy realizuje zadania własne
 77. 16:38 Rynek leasingu w 13' powinien urosnąć o 6 proc., w 14' o 11,1 proc. - ZPL
 78. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 79. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:38 ING OFE informuje
 82. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:35 KE: w 2012 r. nadużycia w budżecie UE na prawie 400 mln euro
 84. 16:33 BGŻ SA - Powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Pierwszemu wi...
 85. 16:33 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (15/2013)
 86. 16:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...
 87. 16:33 GLOBAL COSMED S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2013)
 88. 16:25 Pary ze złotym przy kluczowych wsparciach
 89. 16:23 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla NWR do 45 pensów
 90. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 93. 16:18 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. ZEUS S.A. (30...
 94. 16:18 SYGNITY - Zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A. w przedmiocie udziału funduszu zarządzanego przez...
 95. 16:18 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ. (51/2013)
 96. 16:15 Prezydent ratyfikował pakt fiskalny
 97. 16:08 Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla KGHM do 126,7 zł
 98. 16:08 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla JSW do "sprzedaj", cena docelowa 57 zł (opis)
 99. 16:08 Wartość emisji długu nieskarbowego w ciągu II kw. spadła o 0,8 proc. - Fitch
 100. 16:03 NFI EMF - REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU (19/2013)
 101. 16:03 GETIN - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii P (23/2013)
 102. 15:53 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla JSW do "sprzedaj"
 103. 15:53 Prezydent ratyfikował pakt fiskalny
 104. 15:53 Wydobycie w Bogdance zgodne z planem; wkrótce wniosek o koncesję na wydobycie w K6, K7 - prezes
 105. 15:53 Jeśli RPP zaskoczyła to skalą obniżek - Rzońca, RPP
 106. 15:53 Aktywa FRD na koniec roku przekroczą 18 mld zł - Cichoń, MF
 107. 15:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (50/2013)
 108. 15:48 BOŚ SA - Nabycie akcji własnych (60/2013)
 109. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 110. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 111. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7.097,00 USD za tonę
 112. 15:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:38 Napływ inwestorów zagranicznych na rynek SPW w VII pokrył odpływ z VI - Kowalczyk, MF
 114. 15:38 Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu spadały w 4 z 5 regionów - MRiRW
 115. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 4 gr - e-petrol.pl
 116. 15:35 Prezydent ratyfikował pakt fiskalny
 117. 15:25 Tusk: lekarstwem na zagrożenia kryzysowe - odważne inwestycje
 118. 15:25 Jak być dobrym programistą?
 119. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 120. 15:23 Rostowski spodziewa się mniejszego przyrostu długu w II półroczu niż w I
 121. 15:23 Aegon OFE informuje
 122. 15:23 Aegon OFE informuje
 123. 15:23 KE chce obniżyć opłaty interchange za transakcje kartami płatniczymi
 124. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 125. 15:18 DREWEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 201...
 126. 15:11 Najgorsze półrocze dla lokat od 2007 roku
 127. 15:10 Gospodarstwo płaciło pensje pracownikom padłymi cielakami
 128. 15:08 NBP nie ma sygnału, aby środki pożyczki NBP dla MFW miały być użyte - Belka
 129. 15:04 Rzuciła bogactwo dla 20 dolarów na godzinę
 130. 15:03 PC GUARD - Uzupełnienie raportu dot. zwołania NWZA w dniu 10 października 2013 roku (28/2013)
 131. 15:00 KE chce obniżyć opłaty interchange za transakcje kartami płatniczymi
 132. 14:57 Tylko tak znajdziesz pracę!
 133. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 14:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (26/2013)
 135. 14:48 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 136. 14:48 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S...
 137. 14:38 GPW: zawieszenie obrotu akcjami ASTORIA CAPITAL S.A.
 138. 14:38 TP SA widzi potencjał do przekroczenia prognozy przepływów pieniężnych
 139. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 14:38 Moody's obniżył rating NWR do "Caa1" z "B2"; perspektywa stabilna
 141. 14:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (94/...
 142. 14:33 ELBUDOWA - Udział funduszy zarządzanych przez PKO BP BANKOWY PTE SA w ogólnej liczbie głosów na W...
 143. 14:33 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 144. 14:23 GPW: data rozpoczęcia notowań certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank
 145. 14:23 GPW: wprowadzenia do obrotu certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank
 146. 14:23 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez Raiffeisen Centrobank
 147. 14:23 Za obniżką stóp o 50 pb w czerwcu Bratkowski oraz Zielińska-Głębocka - NBP
 148. 14:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 149. 14:18 INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 150. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 151. 14:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 152. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 153. 14:08 Wzrost PKB w II kw. powyżej 0,5 proc. z I kw. - Chojna-Duch, RPP
 154. 14:03 HAWE - Nabycie akcji Spółki przez osobę zobowiązaną. (RB-64/2013) (64/2013)
 155. 14:03 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (80/2013)
 156. 14:03 ŚNIEZKA - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta (18/2013)
 157. 13:57 Polska walczy o slimy i mentole
 158. 13:53 MAC: konferencja PO PC w Warszawie (komunikat)
 159. 13:48 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Siemens s.r.o (29/2013)
 160. 13:45 Platforma: ustawa o ogródkach działkowych - do końca roku
 161. 13:43 "Największa korupcja jest w służbie zdrowia"
 162. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 19 gr
 163. 13:38 Znaczna część dyrektorów MFW zaleca ostrożność w dalszym luzowaniu polit. pieniężnej
 164. 13:38 Pioneer Pekao Investment Management ma mniej niż 5 proc. akcji Polimeksu
 165. 13:33 IDEON S.A. - Odtajnienie informacji (48/2013)
 166. 13:23 MON: rozmowy nt. polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej (komunikat)
 167. 13:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji ROBYG
 168. 13:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji GETIN HOLDING
 169. 13:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (101/2013)
 171. 12:48 KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 57/2013 (57/2013)
 172. 12:45 Tusk: saldo działania Rostowskiego absolutnie dodatnie dla Polski
 173. 12:33 QUMAK S.A. - Zmiana adresu siedziby Spółki (42/2013)
 174. 12:25 Cichoń: wzrost PKB w 2013 r. o 1,5 proc. jest realny
 175. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 142/A/NBP/2013
 176. 12:23 Awanse po polsku: z gońca na urzędnika
 177. 12:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (40/2013)
 178. 12:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu TAURON Polska Energia S...
 179. 12:15 Gospodarstwo płaciło pensje pracownikom padłymi cielakami
 180. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 181. 12:08 Sprzedaż Budimeksu w III i IV kw. '13 spadnie, ale mniej niż w I półroczu (opis)
 182. 12:03 KOGENERA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wro...
 183. 11:53 Deficyt C/A może się utrzymywać trwale na obniżonym poziomie, nawet w przypadku ożywienia gosp. -
 184. 11:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 108,86-108,92 USD za baryłkę
 185. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 186. 11:38 Zapowiedź utrzymywania stóp na obecnym poziomie miała na celu zniechęcenie spekulantów - Belka
 187. 11:30 Rosati: budżet państwa w ub.r. był realizowany w warunkach słabnącej gospodarki
 188. 11:29 NIK: nieprawidłowości przy zatrudnianiu w samorządach
 189. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 190. 11:18 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze spr...
 191. 11:18 KRUK S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (57/...
 192. 11:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 193. 11:05 Belka: nie musimy prowadzić niekonwencjonalnej polityki pieniężnej
 194. 11:03 BOŚ SA - Nabycie akcji własnych (59/2013)
 195. 11:03 KRUK S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (56/2013)
 196. 10:53 DM IDM obniżył rekomendację i cenę docelową Grupy Azoty, podwyższył cenę docelową Polic
 197. 10:53 ZUS w okresie 11.07-24.07.2013 r. przekazał do OFE 931,9 mln zł
 198. 10:53 DM IDMSA obniża cenę docelową KGHM do 125 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 199. 10:50 Jezierski: NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2012 r.
 200. 10:48 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (52/2013)
 201. 10:48 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (54/2013)
 202. 10:48 B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z Netia S.A. (52/2013)
 203. 10:38 Gospodarka wychodzi z dołka osiągniętego w I kw.'13 - Reluga, RG
 204. 10:33 ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółki (29/2013)
 205. 10:23 PKO BP Bankowy OFE informuje
 206. 10:23 Sprzedaż Budimeksu w III i IV kw. '13 spadnie, ale mniej niż w I półroczu
 207. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.595,70 mln zł - NBP
 208. 10:23 Niepokojące przepisy dotyczące wyjazdów za granicę
 209. 10:18 Tak Google dba o swoich pracowników
 210. 10:15 Indeks PMI w usługach strefy euro w VII 2013 r. wzrósł do 49,6 pkt.
 211. 10:15 Indeks PMI composite w strefie euro w lipcu 2013 r. wzrósł do 50,4 pkt.
 212. 10:11 Blisko 1,3 tys. bezrobotnych dostanie po 21 tys. zł na nowe firmy
 213. 10:10 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w VII 2013 r. wzrósł do 50,1 pkt.
 214. 10:08 Na FX ryzyko przeceny; obligacje za rynkami bazowymi
 215. 10:03 MIDVEN S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołan...
 216. 10:03 EMC - Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (71/2013)
 217. 09:58 Ile czasu marnujemy w pracy?
 218. 09:53 Polskie MSZ w pierwszej trójce najlepiej połączonych na Twitterze (komunikat)
 219. 09:53 Sejm będzie pracował nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych
 220. 09:53 Noble Securities podwyższa cenę docelową Kredyt Inkaso do 19,8 zł
 221. 09:48 GLOBAL COSMED S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (5/2013)
 222. 09:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2013 r. (12/2013)
 223. 09:38 DM Banku BPS zaleca kupno Monnari Trade
 224. 09:35 Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o finansach publicznych
 225. 09:23 Obniżkę stóp NBP o 25 pb w czerwcu poparł prezes NBP oraz 4 członków RPP - MSiG
 226. 09:22 Przy oporach
 227. 09:20 Chiny znów w dołku
 228. 09:18 Na rynkach utrzymuje się optymizm
 229. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2318,02 pkt (-0,40%)
 230. 09:08 Zawieszenie 50-proc. progu długu/PKB jest niedobrym działaniem - Chojna-Duch, RPP
 231. 09:03 Chińska gospodarka w kłopotach
 232. 09:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 44/2013 w sprawie nabycia akcji własnych (44/2013)
 233. 09:03 GLOBAL ENERGY S.A. - Nabycie akcji własnych (45/2013)
 234. 08:38 Eksport i import Japonii w VI wzrosły mniej niż oczekiwano
 235. 08:38 Wood obniża cenę docelową PKN Orlen do 38,3 zł, nadal zaleca "sprzedaj"
 236. 08:38 AMPLICO OFE informuje
 237. 08:38 Pozycja gotówkowa netto grupy Budimeksu na koniec I półrocza wynosi 640 mln zł
 238. 08:35 Promocja polskich jabłek w Rosji i na Ukrainie przynosi rezultaty
 239. 08:33 BRIJU S.A. - Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej (4/2013)
 240. 08:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 241. 08:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Improvement in bad loan recovery is helping Nova KBM boost its ...
 242. 08:24 OPZZ chce wprowadzenia jawności płac
 243. 08:23 Portfel zamówień grupy Budimeksu na koniec czerwca wynosił 5,4 mld zł
 244. 08:23 Brawurowa obniżka stóp proc. mogłaby zdestabilizować złotego - Belka
 245. 08:23 Wyniki Budimeksu w II kwartale 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 246. 08:08 Zysk netto Grupy TP w II kw. wyniósł 76 mln zł, gorzej od konsensusu
 247. 08:08 Sposób na bezrobocie
 248. 08:05 Towarzystwo Ekonomistów: zmiana naszej gospodarki, albo słaby wzrost
 249. 08:03 BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 1H 2013 roku (51/2013)
 250. 08:00 Płytki, wakacyjny rynek na złotym
 251. 07:55 Baniak: PLL LOT poprawił wynik za pierwsze półrocze br.
 252. 07:53 Grupa TP miała 1,59 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w II kw. 2013
 253. 07:40 Polacy mają coraz niższą zdolność kredytową
 254. 07:38 Maciej Witucki w ciągu kilku miesięcy ustąpi ze stanowiska prezesa TP SA
 255. 07:38 Wyniki TP SA w II kwartale 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 256. 07:37 Mieszkania na rynku wtórnym nadal tanieją
 257. 07:23 Zysk netto Grupy TP w II kw. wyniósł 76 mln zł wobec 96 mln zł konsensusu
 258. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 24.07 - 4.03.2014
 259. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 23 lipca
 260. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 24.07-15.11.2013
 261. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 VII - 2 IX
 262. 07:03 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikac...
 263. 07:03 TPSA - Sprawna sukcesja Prezesa TP S.A. (78/2013)
 264. 07:03 TPSA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 265. 07:03 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikac...
 266. 07:03 TPSA - Sprawna sukcesja Prezesa TP S.A. (78/2013)
 267. 07:03 TPSA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 268. 06:58 Spekulanci oszukują na cenach żywności!
 269. 06:47 Dziecko księżnej Kate ma już 3 miliardy zł!
 270. 06:37 Fiskus uszczelnia igrając z konstytucją
 271. 06:25 Rostowski spróbuje ujarzmić Visę i MasterCarda
 272. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2407/2013)
 273. 05:05 Polo TV najpopularniejszym kanałem muzycznym
 274. 04:55 Sposób na bezrobocie
 275. 04:25 Marek Belka: finanse dla kamikadze
 276. 03:45 Markety wlewają więcej paliwa