Trwa ładowanie...
d34va30

Artykuły z dnia: 2012.09.25 - finanse.wp.pl

 1. 01:10 Nie tylko autostrada będzie płatna
 2. 23:18 ALTERCO - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco S.A. (7...
 3. 23:03 ALTERCO - Informacje uzyskane przez Emitenta w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości....
 4. 22:33 ELKOP - Rejestracja połączenia Spółki oraz zmian statutu Spółki. (42/2012)
 5. 22:03 ALTERCO - Umorzenie, na wniosek wierzyciela, postępowania o ogłoszenie upadłości ? ujawnienie opó...
 6. 21:48 ALTERCO - Powołanie Prezesa Zarządu (71/2012)
 7. 21:48 ENEA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 22 października 2012 roku ...
 8. 21:48 PARTEX S.A. - Informacja o transakcji akcji Partex S.A. (14/2012)
 9. 21:33 ALTERCO - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (70/2012)
 10. 21:03 ALTERCO - Rezygnacja Prezesa Zarządu (69/2012)
 11. 20:38 BBN: rozmowy ws. obrony przeciwrakietowej z przedstawicielami SP (komunikat)
 12. 19:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 1...
 13. 19:48 CALATRAVA CAPITAL SA - transakcje Członka Zarządu (48/2012)
 14. 19:48 EKO HOLDING S.A. - Stanowisko Zarządu EKO Holding S.A. dotyczące wezwania ogłoszonego przez Ecors...
 15. 19:38 Adam Buchajski nowym prezesem Sanwil Holding
 16. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 17. 19:33 SANWIL HOLDING SA - Zmiany w Radzie Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. (22/2012)
 18. 19:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zbycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale ...
 19. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ICP GROUP
 21. 19:23 GPW: Animator dla UNIMOT GAZ
 22. 19:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji E-KANCELARIA
 23. 19:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki WAKEPARK
 24. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji GANT DEVELOPMENT
 25. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji ART & BUSINESS MAGAZINE
 26. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji E-KANCELARIA
 27. 19:23 Północ za większymi prawami krajów spoza euro w nadzorze bankowym
 28. 19:18 SANWIL HOLDING SA - Zmiany w Zarządzie SANWIL HOLDING S.A. (21/2012)
 29. 19:08 Prezes URE uwzględnił odwołanie PGE ws. KDT za '11; wytwórcy mają zwrócić ok. 86 mln zł
 30. 19:03 SOCIALIZER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Socializer Spółka Akcyjna z siedzi...
 31. 18:50 MRR: strategia rozwoju kluczowa dla wykorzystania środków z UE
 32. 18:48 CALATRAVA CAPITAL SA - zbycie akcji własnych, w wyniku zawarcia umowy pożyczki akcji (47/2012)
 33. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 34. 18:33 UniCredit - UNICREDIT S.P.A ANNOUNCES THE RESULTS OF ITS INVITATION FOR OFFERS TO SELL VARIOUS G...
 35. 18:33 SOCIALIZER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Socializer Spółka Akcyjna z siedzi...
 36. 18:25 Polska chce środków z UE na modernizację floty połowowej
 37. 18:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Prezes URE uwzględnił odwołanie PGE w sprawie korekt rekompe...
 38. 18:18 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związan...
 39. 18:18 REDAN - Zmiana umów kredytowych z DZ Bank Polska (43/2012)
 40. 18:08 MSZ ws. ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (komunikat)
 41. 18:08 Transakcje pakietowe
 42. 18:08 WakePark zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 września
 43. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 44. 18:03 REKLAMOFON.PL S.A. - Zmiana stanu posaidania (10/2012)
 45. 18:03 REKLAMOFON.PL S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2012)
 46. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 47. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 48. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 25.09.2012
 49. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2382,03 pkt (0,62%)
 50. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,71 proc. z 4,73 proc. - NBP
 51. 17:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu dotyczącej FORT Property Sp. ...
 52. 17:48 PLAYMAKERS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (6/2012)
 53. 17:48 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (39/2012)
 54. 17:48 ARTERIA S.A. - Korekta do raportu 14/2012 dotycząca uchwały w sprawie wysokości dywidendy za 2011...
 55. 17:48 ZASTAL SA - Powołanie Wiceprezesa Zarządu (25/2012)
 56. 17:48 BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez B...
 57. 17:48 BANK PEKAO SA - Raport 55/2012: Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (55/2012)
 58. 17:48 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 59. 17:48 DM IDM SA - Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych (50/2012)
 60. 17:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (154/2012)
 61. 17:45 Sejmik przeciw marginalizacji ZCh Police
 62. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 63. 17:38 GPW: Szczególne oznaczenie spółki ALTERCO
 64. 17:38 Skrót wiadomości - wtorek, 25 września, 17.00
 65. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.09.2012
 66. 17:38 Arteria skupi akcje własne za maksymalnie 2 mln zł
 67. 17:38 Komunikat ze 164 posiedzenia KNF
 68. 17:38 Szef EBC broni planów skupowania obligacji
 69. 17:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (41/2012)
 71. 17:33 EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (7/2012)
 72. 17:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 73. 17:33 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14...
 74. 17:33 ARTERIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Spółki Arteria S.A . (24/2012)
 75. 17:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 76. 17:20 Szef EBC broni planów skupowania obligacji
 77. 17:18 ARTERIA S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A. w dniu 25 wrześ...
 78. 17:09 Koszyka Wirtualnej Polski. Sensacyjne wyniki
 79. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.09.2012
 80. 17:08 Alterco złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (opis)
 81. 17:03 MAKRUM S.A. - Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BPH S.A. (57/2012)
 82. 17:03 SMT SOFTWARE S.A. - Zwołanie na dzień 22.10.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 83. 17:03 PGNIG - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Systemu Magazynowania Sp. z o.o. ...
 84. 17:03 RAFAKO - Wybór oferty na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie IOS w Spółkach Grupy EDF Polsk...
 85. 17:03 PBG - Wybór oferty na zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie IOS w spółkach Grupy EDF Polska. ...
 86. 17:03 MAKRUM S.A. - Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (56/2012)
 87. 17:03 MAKRUM S.A. - Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną (55/2012)
 88. 17:03 APLISENS S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia APLISENS S.A. ze spółką zależną CONTROLMAT...
 89. 16:55 To będzie największe centrum handlowe w Polsce
 90. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:53 PLN mocniejszy w reakcji na obniżkę stóp na Węgrzech
 92. 16:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Zgłoszenie wierzytelności wobec PBG S.A. w upadłości układowej w postępowani...
 93. 16:38 Alterco złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 94. 16:33 OPEN FINANCE S.A. - NABYCIE AKCJI WŁASNYCH OPEN FINANCE S.A. (80/2012)
 95. 16:33 EUROIMPLANT S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu na r...
 96. 16:33 IGROUP - Wezwanie do zaprzestania rażących naruszeń przez sygnatariusza Porozumienia Inwestycyjne...
 97. 16:33 EUROIMPLANT S.A. - Rejestracja akcji serii E spółki EUROIMPLANT S.A. w KDPW (52/2012)
 98. 16:30 Komisja przeciwna podwyższaniu becikowego
 99. 16:30 40 tysięcy ciężarówek z fabryki MAN w Niepołomicach
 100. 16:25 Ekonomiści: przyjęty przez rząd wzrost PKB w 2013 r. wciąż możliwy
 101. 16:25 Rząd przyjął projekt ustawy liberalizującej rynek pocztowy
 102. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:18 ALTERCO - Złożenie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. (68...
 104. 16:15 GDDKiA: ruszyły wypłaty dla podwykonawców na Mazowszu
 105. 16:10 Indeks zaufania konsumentów w USA wzrósł we wrześniu
 106. 16:08 MKiDN: "60+kultura" po raz drugi (komunikat)
 107. 16:08 Oferta Mostostalu Warszawa za 729,95 mln zł wybrana w przetargu na spalarnię w Krakowie
 108. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:03 AMICA - Emisja obligacji (42/2012)
 111. 16:03 ORBIS - Projekty Uchwał NWZA (20/2012)
 112. 15:55 Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę
 113. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:48 ORBIS - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (19/2012)
 115. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 116. 15:48 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 117. 15:48 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z osobą mającą dostęp...
 118. 15:45 Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę
 119. 15:40 KE: dane o dopłatach dla małych gospodarstw bez nazwisk rolników
 120. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 121. 15:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki UNIMOT GAZ
 122. 15:38 BBN: spotkanie S. Kozieja z przedstawicielem PSL (komunikat)
 123. 15:35 Nikt nie chce przejścia granicznego ze Słowacją
 124. 15:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (62/2012)
 125. 15:33 ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta (Erbud S.A.) przez osoby mające dostęp do informacji poufnej. (...
 126. 15:33 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (5/2012)
 127. 15:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (152/2012)
 128. 15:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (61/2012)
 129. 15:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (60/2012)
 130. 15:33 IMPEL - Rejestracja w KDPW praw do akcji Impel S.A. (40/2012)
 131. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 132. 15:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:23 GENERALI OFE informuje
 134. 15:23 Dane o sprzedaży i bezrobociu świadczą o spowolnieniu - Chojna-Duch
 135. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 8239,75 USD za tonę
 136. 15:23 EBC i Bundesbank badają legalność zakupu obligacji - "Bild"
 137. 15:18 Helikoptery w ogniu zmian
 138. 15:18 MERCOR S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (23/2012)
 139. 15:18 WILBO - Rezygnacja osoby nadzorującej (58/2012)
 140. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:03 WIELTON S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A. (43/2012)
 142. 15:00 Rząd przyjął projekt nowelizacji deregulacyjnej
 143. 14:55 Chojna-Duch: dane o sprzedaży i bezrobociu świadczą o spowolnieniu
 144. 14:55 20 mln zł na pomoc społeczną od Szwajcarii
 145. 14:54 Rada Ministrów poparła deregulację
 146. 14:53 MAC: rząd przyjął projekt prawa pocztowego (komunikat)
 147. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 14:50 Deloitte: niewielkie inwestycje polskich firm w Chinach
 149. 14:50 MF woli sięgać do kieszeni biedniejszych, omijając sektor finansowy
 150. 14:45 Rozpoczęła się przebudowa starego terminalu na warszawskim lotnisku
 151. 14:38 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 152. 14:38 Coal Energy obniża cele produkcyjne na kolejne lata, zakłada produkcję 2,2 mln ton węgla w roku
 153. 14:38 Rząd ocenia, że przyjęcie projektu ustawy deregulacyjnej przyczyni się do spadku bezrobocia
 154. 14:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (121/2012)
 155. 14:30 Wydobyto diament o wartości 1,5 mln dolarów
 156. 14:23 Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych
 157. 14:18 PELION SA - Skup akcji własnych (164/2012)
 158. 14:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (59/2012)
 159. 14:15 Dzień bez kart płatniczych w restauracjach
 160. 14:15 Komisja kultury proponuje vacatio legis dla noweli ustawy o rtv
 161. 14:14 Park Handlowy Bielany największym centrum handlowym w Polsce
 162. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 163. 14:08 Oferta Budimeksu za 756,28 mln zł druga w przetargu na odcinek G2 Drogowej Trasy Średnicowej
 164. 14:08 Do Polski napłynęło w sierpniu 639,6 mln euro środków z UE - MF
 165. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 14:05 Rosja chce zwiększyć handel paliwami w Azji
 168. 14:03 PKNORLEN - Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2012 roku (178/...
 169. 13:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:53 MS: Rada Ministrów poparła deregulację (komunikat)
 172. 13:53 Oferta Qumaka-Sekom za 36,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu dla MF
 173. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 13:48 GINO ROSSI S.A. - Przesunięcie terminu publikacji informacji o miesięcznych przychodach ze sprzed...
 175. 13:44 Hotel na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach
 176. 13:40 EBC i Bundesbank badają legalność zakupu obligacji
 177. 13:38 Unimot Gaz zadebiutuje na NewConnect w środę, 26 września
 178. 13:33 OPONEO.PL S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji ROTOPINO.PL S.A. (30/2012)
 179. 13:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 180. 13:23 ING OFE informuje
 181. 13:23 Oferta Rafako i PBG za 955 mln zł najkorzystniejsza w przetargu EDF, ale powyżej budżetu
 182. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 183. 13:23 Nie ma potrzeby zmiany stóp procentowych przez EBC - Nowotny z EBC (opinia)
 184. 13:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (136/2012)
 185. 13:18 COAL ENERGY S.A. - Estimations of selected financial data for FY2012 (18/2012)
 186. 13:05 Na wyspie w Mikołajkach powstanie pięciogwiazdkowy hotel
 187. 13:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (63/2012)
 188. 12:53 Tar Heel Capital chce do końca roku zainwestować kilkadziesiąt mln zł w 2 spółki do nowego funduszu
 189. 12:53 Europejski nadzór bankowy bez pośpiechu - Merkel
 190. 12:48 KUPIEC S.A. - Zbycie akcji przez Członka Zarządu (14/2012)
 191. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla publicznych listów zast...
 192. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla publicznych listów zast...
 193. 12:48 CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (49/2012)
 194. 12:30 Merkel: europejski nadzór bankowy bez pośpiechu
 195. 12:25 TK odroczył rozprawę dot. prawa do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 196. 12:24 Sopot powie, gdzie pójdzie Europa
 197. 12:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (118/2012)
 198. 12:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Informacja Zarządu dotycząca umorzenia postępowania ws. propo...
 199. 12:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (118/2012)
 200. 12:15 Śląsk zaoszczędzi 8 mln zł na rachunkach za prąd
 201. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 202. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 186/A/NBP/2012
 203. 12:08 Rynki będą zyskiwały pomimo słabego wzrostu gospodarczego - JPMorgan (opinia)
 204. 12:08 Liczba emigrantów z Polski wzrosła o 60 tys. w skali roku
 205. 12:08 Próba znalezienia kompromisu
 206. 12:05 Utrzymują się obawy o globalny wzrost
 207. 12:03 PC GUARD - Powołanie osoby Zarządzającej (40/2012)
 208. 12:03 PC GUARD - Rezygnacja Prezesa Zarządu (39/2012)
 209. 12:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 5 z dnia 21 września 2...
 210. 11:53 Wzrost PKB w III kw. nieznacznie niższy niż 2,4 proc. w II kw. - wiceprezes GUS
 211. 11:53 W końcu sierpnia 2012 w budowie było 736,2 tys. mieszkań - GUS
 212. 11:53 Jaka jest ściągalność podatków w Polsce?
 213. 11:38 Wskaźnik terms of trade I-VI wyniósł 96,8 - GUS
 214. 11:38 W portach morskich w sierpniu przeładowano 5,2 mln ton ładunków - GUS
 215. 11:38 W sierpniu sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 11,2 proc. rdr - GUS
 216. 11:38 Produkcja węgla, olejów, gazu, miedźi i nawozów w VIII i I-VIII '12 (tabela)
 217. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 218. 11:38 Bezrobocie idzie do góry
 219. 11:33 MACRO GAMES S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 220. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 221. 11:23 Liczba wolnych miejsc pracy na koniec II kw. wynosiła 51,8 tys. - GUS
 222. 11:23 Skup zbóż w VII-VIII wyższy niż w poprzednim sezonie - GUS
 223. 11:18 QUERCUS TFI S.A. - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (32/2012)
 224. 11:10 Kolejna sieć ostro walczy o klienta
 225. 11:08 MSW: Wspólne polsko-niemieckie placówki graniczne (komunikat)
 226. 11:08 UOKiK pozywa do sądu Energetyczne Centrum (komunikat)
 227. 11:08 W USA wkrótce może być QE4 - Parker z Morgan Stanley (opinia)
 228. 11:08 Sprzedaż detaliczna w VIII wzrosła o 5,8 proc. rdr - GUS (opinia)
 229. 11:03 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 230. 11:03 MUZA - Skup akcji własnych (47/2012)
 231. 11:00 Rodzina zastępcza - misja czy biznes?
 232. 10:53 Na koniec '11 liczba emigrantów z Polski wzrosła o 60 tys. rdr do ok. 2,06 mln - GUS
 233. 10:48 MIRACULUM S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego kapitału zakł...
 234. 10:48 LEŚNE RUNO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 24.09.2012r. (35/2012)
 235. 10:40 Ruchomy czas pracy
 236. 10:38 MSZ: życzenia ministra R. Sikorskiego dla Alaksandra Bialackiego (komunikat)
 237. 10:38 W sierpniu obserwowano spowolnienie dynamiki w kluczowych obszarach - GUS
 238. 10:38 GUS szacuje zbiory zbóż podstawowych z mieszankami na 24,3 mln t, tj. bez zmian rdr - przedwynikowy
 239. 10:38 Nastroje konsumenckie we IX pogorszyły się - GUS
 240. 10:38 Na koniec sierpnia 488 zakładów pracy zgłosiło zwolnienie 39,3 tys. osób - GUS
 241. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 110,60-110,62 USD za baryłkę
 242. 10:38 W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. ofert pracy - GUS
 243. 10:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (83/2012)
 244. 10:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (114/2012)
 245. 10:33 OVOSTAR UNION N.V. - Ovostar Union has completed the 2011-2012 investment program (14/2012)
 246. 10:31 Na Orlenie benzyna jest za tania?
 247. 10:23 Stopa bezrobocia w VIII wyniosła 12, 4 proc. - GUS
 248. 10:23 Liczba nowych bezrobotnych w VIII wzrosła do 207,3 tys. osób - GUS
 249. 10:23 MSW: Aktywni seniorzy - MSW zaprasza na warsztaty! (komunikat)
 250. 10:23 Wydajność pracy w okresie I-VIII wzrosła o 4,4 proc. rdr - GUS
 251. 10:23 Sprzedaż detaliczna w VIII wzrosła o 5,8 proc. rdr - GUS
 252. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w VIII o 3,3 proc. rdr - GUS
 253. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w VIII spadły o 5,2 proc. rdr - GUS
 254. 10:21 "Kobiety władzy PRL" - prywatne życie partyjnych dygnitarzy
 255. 10:08 GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży
 256. 10:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 257. 10:03 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Rady Nadzorczej i podmiot od nieg...
 258. 10:00 PZU przejmie Aliora?
 259. 09:53 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 0,3 proc. rdr - PUDS
 260. 09:53 PLN może się osłabić do 4,18/EUR; dług czeka na GUS
 261. 09:53 Millennium DM obniżył rekomendację dla Kernela do "neutralnie", cena docelowa 71,3 zł
 262. 09:48 Eurodolar testuje ważne opory
 263. 09:40 Początek tygodnia bez rozstrzygnięcia
 264. 09:39 Złoty stabilny przed publikacją danych o sprzedaży
 265. 09:38 Prywatne leczenie dla posłów. NFZ im nie wystarcza
 266. 09:23 Barometr Ofert Pracy we wrześniu wzrósł wobec sierpnia - BIEC, IG WSIiZ
 267. 09:20 Obrona luki
 268. 09:12 Złe prognozy na kolejne lata
 269. 09:11 Informacje ze spółek
 270. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 271. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2368,51 pkt (+0,05%)
 272. 09:08 Hawe wciąż ma nadzieję na sfinalizowanie transakcji zakupu TK Telekom
 273. 09:08 MSZ: spotkania R. Sikorskiego na sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ (komunikat)
 274. 09:08 POLSAT OFE informuje
 275. 09:02 Kupujący wybronili lukę wzrostową
 276. 09:01 Między europejskim ślizgiem a amerykańskim klifem
 277. 09:00 Za deptanie grzybów zapłacisz 5 tys. zł
 278. 08:53 JP Morgan tnie rekomendację dla JSW do "niedoważaj", cena docelowa 90 zł (opis)
 279. 08:53 JP Morgan podwyższył rekomendację dla KGHM do "neutralnie", cena docelowa 158,06 zł (opis)
 280. 08:48 BBI ZENERIS NFI - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie (49/2012)
 281. 08:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umów z jednym podmiotem...
 282. 08:48 UNIMOT GAZ S.A. - Uzyskanie dostępu do ESPI (1/2012)
 283. 08:43 Edukacja najmłodszych: dłużej za darmo
 284. 08:38 DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji NFI EMF do 10,9 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"
 285. 08:38 DM PKO BP obniżył wycenę NG2 do 56,4 zł
 286. 08:37 Po co gospodarce ilościowe łagodzenie?
 287. 08:23 JP Morgan podwyższył rekomendację dla KGHM do "neutralnie"
 288. 08:23 JP Morgan tnie rekomendację dla JSW do "niedoważaj"
 289. 08:23 DM PKO BP wydał rekomendację "neutralnie" dla ZA Puławy
 290. 08:23 Futures: Popyt wciąż w defensywie
 291. 08:18 Rynki nie przejęły się Ifo
 292. 08:08 Budżet traci na upadłościach miliardy
 293. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 25 września
 294. 08:07 Armia bez żołnierzy
 295. 08:05 Janosikowe polegnie w Sejmie?
 296. 07:50 LPG zatankujesz sam
 297. 07:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 298. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 IX - 24 X
 299. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 25.09.2012-18.01.2013
 300. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 24 września
 301. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 25.09 - 19.12.2012
 302. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (1/1)
 303. 05:40 Marketingowe sposoby na kryzys branży motoryzacyjnej
 304. 05:35 Zaginione pół miliarda
 305. 04:35 Wypożyczana trawa na Stadionie Narodowym
 306. 04:05 Koniec autostrad. Prawo zabiło firmy
 307. 03:35 KGHM chce innej dywidendy
 308. 03:05 Grozi nam mafia makulaturowa