Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l

Artykuły z dnia: 2012.09.26 - finanse.wp.pl

 1. 23:05 Wall Street znów w dół, S&P traci już piątą sesję z rzędu
 2. 22:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (155/2012)
 3. 22:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (63/2012)
 4. 21:23 ES-System zakłada utrzymanie kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży w latach 2012-2013
 5. 21:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 6. 21:03 ABM SOLID S.A. - Informacja od spółki zależnej od emitenta. (135/2012)
 7. 21:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (42/2012)
 8. 21:03 KCSP S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 października 2012 r. (5/2012)
 9. 20:53 Asseco P. chce obniżyć próg gwarantujący powodzenie emisji swap'owej dla akcjonariuszy Asseco CE do
 10. 20:48 PLAYMAKERS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (7/2012)
 11. 20:48 AUXILIUM - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...
 12. 20:38 Prezes NBP nie oczekuje załamania eksportu i związanego z tym osłabienia PLN
 13. 20:35 Białoruś w 2013 roku będzie płacić 12 proc. więcej za gaz z Rosji
 14. 20:33 FAM - Nabycie akcji własnych przez FAM Grupa Kapitałowa S.A. od firmy inwestycyjnej w ramach real...
 15. 20:33 WAKEPARK S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 16. 20:33 ES-SYSTEM S.A. - Założenia strategii rozwoju ES-SYSTEM S.A. na lata 2013-2015 (20/2012)
 17. 20:33 ASSECO POLAND - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (35/2012)
 18. 20:33 AUXILIUM - : Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania- zakup akcji (19/2012)
 19. 20:25 Posłowie popracują nad dłuższymi urlopami dla ojców
 20. 20:23 Advadis, Hydrobudowa, Regnon i Wilbo na liście alertów, od 1 X w notowaniach jednolitych
 21. 20:23 Pioneer FIO zmniejszył zaangażowanie w Kino Polska TV do 4,99 proc. głosów
 22. 20:20 EDP zwiększy inwestycje w Polsce, Rumunii i Brazylii
 23. 19:48 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (56/2012)
 24. 19:38 GPW: okresowa weryfikacja wskaźników
 25. 19:38 GPW: okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji emitentów do odpowiednich segmentów
 26. 19:38 GPW: dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji serii ELB G12 290625
 27. 19:25 Eksperci: parabanki odbierają bankom klientów
 28. 19:23 BBN ws. polsko-afgańskich rozmów o bezpieczeństwie (komunikat)
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:23 W środę w transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 6,34 proc. akcji Idea TFI
 31. 19:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 32. 19:18 PBO ANIOŁA S.A. - Umorzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności albo uchylenia uchw...
 33. 19:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 34. 19:00 Co z długiem publicznym? Będzie spadał!
 35. 18:55 Wypowiedzi szefa NBP odbiły się na kursie złotego
 36. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 37. 18:50 Deficyt sektora w ujęciu kasowym w br. 2,9 proc. PKB
 38. 18:38 GPW: Komunikat - ICP GROUP SA
 39. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 40. 18:35 Eksperci podzieleni w kwestii opłacalności budowy elektrowni jądrowej
 41. 18:33 KREDYT INKASO S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej. (28/2012)
 42. 18:23 Do końca '12 będzie wykonanych do 34 odwiertów na złożach niekonwencjonalnych - Woźniak z MŚ (opis)
 43. 18:18 IMPEL - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E Impel S.A. (41/2012)
 44. 18:10 Bank Barclays Capital obniżył prognozy dla globalnej gospodarki
 45. 18:08 Transakcje pakietowe
 46. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 47. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 26.09.2012
 48. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2357,34 pkt (-1,04%)
 49. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 50. 18:08 Deficyt sektora w ujęciu kasowym w '12 2,9 proc. PKB; w '13 2,6 proc. - projekt budżetu
 51. 18:08 Dług publ. wg metodologii krajowej w '12 52,4 proc. PKB; w '13 51,4 proc. - projekt budżetu
 52. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,67 proc. z 4,71 proc. - NBP
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:03 ALCHEMIA - Plany podziału wraz z załącznikami. (154/2012)
 55. 18:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? plan połączenia Emitenta z Centrum Mięsnym Makton S.A. (...
 56. 18:03 DM IDM SA - Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych (51/2012)
 57. 18:03 MEWA - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych. (20/2012)
 58. 18:03 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (25/2012)
 59. 17:55 W połowie września zakończyła się kontrola w ULC
 60. 17:48 LIBRA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ins...
 61. 17:48 PELION SA - Skup akcji własnych (166/2012)
 62. 17:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o cenie emisyjnej Certyfi...
 63. 17:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o przedłużeni...
 64. 17:48 ECHO - Zawiadomienia od znaczących akcjonariuszy (24/2012)
 65. 17:48 LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycie akcji spółki pod firmą Libra Capital S.A. oraz zmiana stanu posiadan...
 66. 17:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Podwyższenie zakładanego poziomu och...
 67. 17:45 Woźniak: do końca tego roku 34 odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego
 68. 17:45 Polska powinna starać się o wyższe dopłaty bezpośrednie
 69. 17:40 Od środy obowiązuje nowy cennik biletów Przewozów Regionalnych
 70. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 17:35 Podwyżka akcyzy na papierosy uderzy w najbiedniejszych
 72. 17:30 MSP o prywatyzacji 6 mazowieckich spółek PKS, którą bada CBA
 73. 17:23 Inwestorzy pełni obaw
 74. 17:23 BBN ws. wspólnego seminarium BBN i Instytutu Wyższych Studiów Obrony Narodowej (komunikat)
 75. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 26 września, 17.00
 76. 17:20 50 tys. na dom
 77. 17:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 78. 17:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 79. 17:18 MAKRUM S.A. - Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną (58/2012)
 80. 17:18 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols...
 81. 17:15 Wyczekiwanie…
 82. 17:08 PLN powinien pozostać stabilny do końca tygodnia; czynnikiem ryzyka piątkowy fixing (opis)
 83. 17:08 Do końca '12 będzie wykonanych do 34 odwiertów na złożach niekonwencjonalnych - Woźniak z MŚ
 84. 17:03 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17...
 85. 17:03 DM WDM SA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2...
 86. 17:03 HERKULES S.A. - Aneks do umowy kredytowej (48/2012)
 87. 17:03 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (16/2012)
 88. 16:55 W Augustowie mieszkańcy domagali się budowy obwodnicy
 89. 16:48 LANGLOO.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ (14/2012)
 90. 16:40 KE chce utworzenia europejskiej prokuratury, by chronić budżet UE
 91. 16:40 Komisja finansów za dostosowaniem ustawy o SKOK-ach do innych ustaw
 92. 16:40 KE chce utworzenia europejskiej prokuratury, by chronić budżet UE
 93. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 2 gr
 94. 16:33 PHARMENA S.A. - Informacja o zbyciu praw poboru akcji serii C PHARMENA S.A (6/2012)
 95. 16:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (82/2012)
 96. 16:33 IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot ko...
 97. 16:33 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (30/2012)
 98. 16:33 KANIA - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (49/2012)
 99. 16:33 MPL VERBUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzie...
 100. 16:32 Zmiany w Karcie Nauczyciela
 101. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 25.09.2012
 103. 16:20 Komisja przeciw wstrzymaniu prac nad projektem ws. SKOK-ów
 104. 16:19 A ty się szkolisz?
 105. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:08 MSZ ws. V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej (komunikat)
 109. 16:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:03 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (36/2012)
 111. 16:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-101/2012) (101/2012)
 112. 16:03 VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Zaangażowanie kapitałowe PCH CAPITAL S.A. w VENTURION INVESTMENT...
 113. 15:57 Mało zarabiają, ale tkwią na stanowisku. Za granicą czekają na nie z otwartymi rękami
 114. 15:53 BBN: konsultacje w sprawie obrony przeciwrakietowej z PiS (komunikat)
 115. 15:50 BIK: coraz mniej aktywnych kart kredytowych
 116. 15:48 ACTION S.A. - Umowa znacząca ? przelew praw z umowy ubezpieczenia (34/2012)
 117. 15:48 B3SYSTEM - Zawarcie znaczących umów z PKO BP S.A. (47/2012)
 118. 15:48 B3SYSTEM - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (48/2012)
 119. 15:41 Zmiany klimatu dobiją globalna gospodarkę
 120. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 8133,25 USD za tonę
 121. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 122. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 2 gr - e-petrol.pl
 123. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:33 ALTERCO - Zawiadomienie o nabyciu akcji Alterco S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki (76/2012)
 125. 15:33 POLKAP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 126. 15:33 TU EUROPA SA - Informacja w sprawie zniesienia dematerializacji akcji TU Europa S.A (58/2012)
 127. 15:33 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nad...
 128. 15:31 PIP: pracodawcy często zalegają z wypłatą na czas wynagrodzeń
 129. 15:29 Niemiecki sąd: kto chce należeć do Kościoła, musi płacić podatek
 130. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 132. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:23 Pawlak przeciwny propozycjom ministra skarbu w sprawie JSW
 134. 15:23 GENERALI OFE informuje
 135. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:15 Prezydent skieruje nowelę ustawy ws. Euro 2012 do TK
 137. 15:08 Sąd ogłosił upadłość układową KWG z grupy PBG
 138. 15:03 CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (24/2012)
 139. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 140. 14:53 Espirito Santo obniżył cenę docelową akcji TP SA do 15,5 zł
 141. 14:53 Espirito Santo obniżył cenę docelową dla akcji Netii do 7,0 zł z 7,2 zł, podtrzymał "kupuj"
 142. 14:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Baltic Ground Services IT s.r.l. (BGS IT) is now entitled to provide gr...
 143. 14:48 PBG - Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości układowej spółki zależnej KWG (99/2012)
 144. 14:40 Pracodawcy często zalegają z wypłatą na czas wynagrodzeń
 145. 14:38 NORDEA PTE SA powołanie do składu zarządu
 146. 14:33 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.7 (56/2012)
 147. 14:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (142/2012)
 148. 14:33 POLNA - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 47/2012 (49/2012)
 149. 14:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Przyjęcie przez Spółkę Polityki Dywidendy na lata 2012-2015 (37/2012)
 150. 14:33 FERRO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK o prz...
 151. 14:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:18 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady (49/2012)
 153. 14:17 Co dalej z prywatyzacją PKL
 154. 14:13 Masz szansę uniknąć kary za niepłacenie abonamentu
 155. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 156. 14:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki ICP GROUP SA
 157. 14:08 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego pda spółki IMPEL SA
 158. 14:08 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu rosły w 4 z 5 regionów - MRiRW
 159. 14:08 Skarbiec TFI chce podwoić swoje aktywa w ciągu trzech lat
 160. 14:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (36/2012)
 161. 14:03 MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2012)
 162. 13:59 Donald Tusk: wojsko kupi 70 śmigłowców
 163. 13:55 PKP LHS zarobił w zeszłym roku ponad 28 mln zł
 164. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 13:53 Rosną obawy o stabilność finansową Hiszpanii
 166. 13:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:53 58 proc. Polaków z aprobatą odnosi się do pracy NBP, 14 proc. krytykuje - CBOS
 168. 13:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (180/2012)
 169. 13:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 170. 13:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki. (35/2012)
 171. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 13:33 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (15...
 173. 13:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Odwołanie prokurenta (83/2012)
 174. 13:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (100/2012)
 175. 13:33 ES-SYSTEM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (19/2012)
 176. 13:33 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (78/2012)
 177. 13:30 MF skierowało na posiedzenie rządu ostateczny projekt budżetu na 2013 r.
 178. 13:23 FootFall Index Polska w tygodniu od 17 do 23 września wzrósł o 0,6 proc. rdr
 179. 13:23 Zarząd Megaron chce wypłacić 0,38 zł brutto zaliczki na akcję na poczet dywidendy za 2012 r.
 180. 13:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 13:18 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 182. 13:18 PELION SA - Skup akcji własnych (165/2012)
 183. 13:18 ROTOPINO.PL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (14/2012)
 184. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 13:08 MNiSW: w Sejmie o stypendiach dla studentów i doktorantów (komunikat)
 186. 13:08 ING OFE informuje
 187. 13:03 MEGARON S.A. - Wniosek Zarządu Megaron S.A. o wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy ...
 188. 12:53 BIK szacuje, że miesięcznie ok. 80 tys. kredytów wypływa z systemu bankowego na rynek nieregulowany
 189. 12:53 ICP Group zadebiutuje na NewConnect 27 września
 190. 12:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (116/2012)
 191. 12:40 Do 25 grudnia wierzyciele Amber Gold muszą zgłosić swoje wierzytelności
 192. 12:38 MF skierowało na rząd ostateczny projekt budżetu '13 z def. 35,5 mld zł i wzrostem PKB 2,2 proc. -
 193. 12:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 220,8 mln zł
 194. 12:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 195. 12:33 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki (79/2012)
 196. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 197. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 198. 12:25 Wielka Brytania nie powtórzy łupkowego boomu
 199. 12:25 Kryzys cofnął Włochy o 30 lat
 200. 12:25 Posłowie majstrują przy podatkach. I ulgach
 201. 12:23 MON: nieformalne spotkanie ministrów obrony UE (komunikat)
 202. 12:23 Połączenie Deutsche Bank Polska i Deutsche Bank PBC
 203. 12:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od publicznych li...
 204. 12:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od publicznych li...
 205. 12:18 VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej...
 206. 12:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Powołanie Komitet Audytu. (20/2012)
 207. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 208. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 187/A/NBP/2012
 209. 12:08 Główne kierunki i założenia strategii zarządzania długiem bez zmian - Kowalczyk, MF (aktl)
 210. 12:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 211. 12:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 212. 12:03 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (39/2012)
 213. 12:03 Kataloński bunt skomplikuje wiele rzeczy
 214. 11:55 Radziwiłł: obniżanie deficytu sektora nie powinno dodatkowo hamować PKB
 215. 11:53 Główne kierunki i założenia strategii zarządzania długiem bez zmian - Kowalczyk, MF.
 216. 11:53 Kurs akcji Unimot Gaz wzrósł w debiucie na NewConnect o 1,75 proc.
 217. 11:48 ATON-HT S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ATON-HT S.A....
 218. 11:38 MSZ ws. Europejskiego Forum Nowych Ideii (komunikat)
 219. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 220. 11:38 Robyg pozyska z transakcji z NCRE Investments 10 mln zł; przeznaczy je na kolejne projekty
 221. 11:38 Erste obniżył cenę docelową dla TPSA do 19,0 zł z 19,5 zł, podtrzymał "akumuluj"
 222. 11:37 Gospodarka niedaleko dołka, giełda krok od hossy?
 223. 11:33 TIM - Nabycie akcji ROTOPINO.PL SA (27/2012)
 224. 11:33 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 225. 11:23 MSW: prawie 300 wniosków o przywrócenie obywatelstwa polskiego (komunikat)
 226. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 227. 11:20 Praca dla studentów – sprawdź, jak zarobić najwięcej
 228. 11:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 229. 11:18 SOPHARMA AD - Current report 94 Notification about Invitation to the EGM of SPH (94/2012)
 230. 11:16 Korekta trwa
 231. 11:08 UOKiK ws. udziału w zmowie cenowej spółki IMS Sofa (komunikat)
 232. 11:08 Wzrost gospodarczy na przełomie IV kw.'12 i I kw. '13 spowolni do ok. 1 proc. - Reluga, RG
 233. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 110,19-110,21 USD za baryłkę
 234. 11:05 Reluga: wzrost gospodarczy na przełomie roku spowolni do ok. 1 proc.
 235. 11:03 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (64/2012)
 236. 11:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (52/2012)
 237. 11:03 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 sierpnia 2012 r. (24/2012)
 238. 10:58 PARP po raz trzeci nagradza Akademickich Mistrzów Innowacyjności
 239. 10:53 Liczba turystów nocujących w Polsce w I półroczu '12 wzrosła o 3,6 proc. rdr do 10,2 mln osób - GUS
 240. 10:50 Londyn numer jeden wśród emigrantów
 241. 10:50 Tak się robi prawdziwą karierę
 242. 10:38 ZE PAK miał w '11 769 mln zł EBITDA i 2,689 mld zł przychodów
 243. 10:37 Rady nadzorcze: kto zarabiał najlepiej?
 244. 10:36 To koniec stacji demontażu pojazdów. Nie dostaniesz już części zamiennych
 245. 10:33 BABY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 246. 10:23 PLN pod presją; dług mocniejszy
 247. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.292,77 mln zł - NBP
 248. 10:08 W weekend 21-23.09 w kasach kin sprzedano ok. 592 tys. biletów
 249. 10:03 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (84/2012)
 250. 10:03 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (85/2012)
 251. 10:00 Informacje ze spółek
 252. 09:53 Impexmetal ma ponad 5 proc. Polimeksu-Mostostalu
 253. 09:48 Eurodolar kontynuuje korektę
 254. 09:45 Kontynuacja konsolidacji na złotym, Prezes NBP zapowiada cykl obniżek
 255. 09:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 38. tygodniu '12 wzrosła o 40,5 proc. rdr - PZOT
 256. 09:33 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (115/2012)
 257. 09:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (76/2012)
 258. 09:21 Niedyspozycja KGHM-u
 259. 09:20 Stop oszczędzaniu! Grecy znów wychodzą na ulice
 260. 09:18 PBG - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy w przedmiocie restrukturyzacji długu (98/2012)
 261. 09:11 Wall Street martwi się dobrymi danymi
 262. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2354,51 pkt (-1,16%)
 263. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 264. 09:08 POLSAT OFE informuje
 265. 09:07 Gorsze krajowe dane nie popsuły nastrojów
 266. 09:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki (82/2012)
 267. 09:03 BBI ZENERIS NFI - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie (51/2012)
 268. 09:02 Przedsiębiorcy muszą nauczyć się zarządzać firmą (WIDEO)
 269. 08:53 Bank BGŻ planuje zwolnienia grupowe nie więcej niż 380 osób do końca I poł.'13
 270. 08:50 Wolimy mieszkać w domach
 271. 08:49 Ulga podatkowa dla oszczędzających na emeryturę
 272. 08:48 KSG AGRO S.A. - Minutes and Articles of Association from Extraordinary General Meeting which too...
 273. 08:48 BBI ZENERIS NFI - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie (50/2012)
 274. 08:45 Zarząd nie odwołał dyrektor szpitala
 275. 08:36 Świetne dane i… przecena
 276. 08:33 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (82/2012)
 277. 08:30 Odbicia ciąg dalszy
 278. 08:27 TVP uruchomi kolejny kanał tematyczny
 279. 08:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zakończenie odbiorów technicznych w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szkl...
 280. 08:18 BGŻ SA - Przekazanie związkom zawodowym informacji w sprawie redukcji zatrudnienia w Banku BGŻ ...
 281. 08:18 WADEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (57/2012)
 282. 08:18 W kieszeniach przedsiębiorców zostało 8 mld zł
 283. 08:05 Polska bardzo atrakcyjna na globalnym rynku fuzji i przejęć
 284. 08:05 Szefowa PARP: Powoli doganiamy Europę
 285. 08:03 D&D S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5% Zawiadomi...
 286. 07:53 Wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco
 287. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 288. 07:52 300 stacji paliw zniknie z rynku
 289. 07:47 Branża drogowa apeluje o zmianę ustawy o zamówieniach publicznych
 290. 07:41 Komisja przeciwna podwyższaniu becikowego
 291. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 26 września
 292. 07:23 Fixing instrumentów pochodnych - FRA, IRS, OIS na początku listopada - ACI
 293. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.09 - 19.12.2012
 294. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IX - 24 X
 295. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 26.09.2012-18.01.2013
 296. 07:04 Dopadło go przekleństwo firmy Amber Gold
 297. 06:41 Zgniłe mięso trafiło do sklepów?
 298. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (1/1)
 299. 04:05 E-myto za drogi dla każdego kierowcy
 300. 03:40 Bruksela żąda wyjaśnień w sprawie A2
 301. 02:35 ABW doniosła na byłego szefa Bumaru