Trwa ładowanie...
d2uoaul
d2uoaul

Artykuły z dnia: 2013.06.03 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 POLMED S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 30 maja 2013 r. (11/2013)
 2. 23:48 ONE-2-ONE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (12/2013)
 3. 23:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Doręczenie Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o udzieleniu zabezp...
 4. 23:18 LW BOGDANKA S.A. - Kluczowe elementy Strategii LW BOGDANKA S.A. na lata 2013 - 2020, w tym polity...
 5. 23:18 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Gontyniec S. A. n...
 6. 22:33 PZ CORMAY S.A. - Transakcje osób zobowiązanych (19/2013)
 7. 22:18 MOBILE FACTORY S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2013 z 31.05.2013 r. (22/2013)
 8. 22:03 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja dla akcjonariuszy posiadających Prawa do Akcji serii C dotycząca...
 9. 21:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 10. 21:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (80/2013)
 11. 21:23 Żywność nie powinna drożeć w drugiej połowie roku - Kalemba
 12. 21:18 MACRO GAMES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macro Games S.A. (7/2013)
 13. 21:03 DOMZDROW - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Internetowy Dom Zdrowia...
 14. 21:03 Rubicon Partners SA - Wniesienie powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał nr 3 i...
 15. 21:03 DOMZDROW - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Internetowy Dom ...
 16. 21:03 FABRYKA FORMY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2013 r...
 17. 21:03 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (5/2013)
 18. 21:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (79/2013)
 19. 21:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki ...
 20. 21:03 WIKANA - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgronadzenie WIKANA S.A. zwołane na dzień 29 czerwca ...
 21. 21:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki (78/2013)
 22. 20:55 MTBiGM: w 2013 r. przetargi na ponad 700 km nowych dróg ekspresowych
 23. 20:38 MTBiGM ws. Programu Budowy Dróg Krajowych (komunikat, korekta)
 24. 20:38 MTBiGM ws. Programu Budowy Dróg Krajowych (komunikat)
 25. 20:33 WIKANA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA SA na dzień 29 czerwca 2013 roku (20/2013)
 26. 20:18 C2A - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Call2Action S.A. w upadłości...
 27. 20:18 HAWE - Rozwiązanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji HAWE S.A. (RB-35/2013) (35/2013)
 28. 20:18 HAWE - Zakończenie sukcesem emisji obligacji o wartości 10 mln złotych.(RB-36/2013) (36/2013)
 29. 20:08 MG ws. Programu Budowy Dróg Krajowych (komunikat)
 30. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 31. 20:08 Dywidendy za 2012 w spółkach publicznych - tabela
 32. 19:48 MEW S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (3/2013)
 33. 19:48 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (14/2013)
 34. 19:48 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 35. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 36. 19:45 Nowak: negocjujemy z Litwinami warunki porozumienia ws. Baltic FAB
 37. 19:35 Kalemba: żywność nie powinna drożeć w drugiej połowie roku
 38. 19:33 MOL - Change in treasury shares of MOL (35/2013)
 39. 19:33 MOL - The exact amount of dividend per share is HUF 462.16 at MOL Plc (34/2013)
 40. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 41. 19:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 42. 19:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 43. 19:23 GPW: notowanie praw poboru akcji PHARMENA S.A.
 44. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji UBOAT - LINE S.A.
 45. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 46. 19:23 GPW: czasowe obniżenie stawek niektórych opłat giełdowych
 47. 19:23 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych
 48. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji NICOLAS GAMES S.A.
 49. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 50. 19:18 ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej w trybie art.160 ustawy o obrocie. ...
 51. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 52. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 53. 19:03 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (22...
 54. 18:48 NETIA - Sprzedaż akcji spółki przez członków Rady Nadzorczej, Zarządu, prokurentów, osoby sprawuj...
 55. 18:48 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Korekta rapotu 4/2013 (9/2013)
 56. 18:33 VERBICOM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z projektami uchwał (3/2013)
 57. 18:33 LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgro...
 58. 18:33 BALTONA S.A. - Zmiana umowy znaczącej (36/2013)
 59. 18:23 MSZ: w Sztokholmie o perspektywach współpracy wyszehradzkiej, nordyckiej i bałtyckiej (komunikat)
 60. 18:23 GPW: zaprzestanie pełnienia funkcji animatora
 61. 18:23 MON ws. spotkania ministrów obrony państw NATO (komunikat)
 62. 18:23 Transakcje pakietowe
 63. 18:23 GPW: animator dla akcji PHOTON ENERGY N.V.
 64. 18:23 Czeskie spółki zależne Synthosa wstrzymują produkcję w związku z powodzią
 65. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 66. 18:23 POLSAT OFE informuje
 67. 18:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (60/2013)
 68. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z BANK ZACHODNI WBK S.A. (12/2013)
 69. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 70. 18:18 GRUPA AZOTY SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. (98/2013)
 71. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 72. 18:03 GRUPA AZOTY SA - Zmiany w porządku obrad oraz uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 73. 18:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (27/2013)
 74. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,93 proc. z 2,91 proc. - NBP
 75. 17:48 PLASTPACK COMPANY S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2013)
 76. 17:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 77. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 78. 17:48 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 79. 17:48 ELKOP ENERGY S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 16...
 80. 17:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 81. 17:48 SYNTHOS - zatrzymanie produkcji (16/2013)
 82. 17:38 Zmuszeni do korekty
 83. 17:38 Wartość obrotów na rynku głównym GPW w maju wzrosła o 17,2 proc., do 17,4 mld zł
 84. 17:38 Przychody CCC w maju '13 wyniosły 146,2 mln zł, wzrost o 20,3 proc. rdr
 85. 17:38 DM BH liderem obrotów na rynku akcji GPW w maju, na drugim miejscu Ipopema
 86. 17:34 Przerwa we wzrostach
 87. 17:33 IGORIA TRADE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ (12/2013)
 88. 17:25 KGHM chce eksploatować nowe złoża rudy miedzi w Polsce
 89. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 3 czerwca, 17.00
 90. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2443,65 pkt (-1,68%)
 91. 17:23 MAC ws. sytuacji pogodowej - wg stanu na godz. 15 (komunikat)
 92. 17:20 MF: świadczenia socjalne dla pracowników - nie zawsze bez VAT
 93. 17:18 ATENDE S.A. - Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A. (22/2013)
 94. 17:18 CCC - Raport miesięczny za maj 2013 (32/2013)
 95. 17:18 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (9/2013)
 96. 17:18 MM CONFERENCES S.A. - Korekta raportu numer 16 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma...
 97. 17:12 Deprecjacja złotego wyhamowała
 98. 17:10 PKN Orlen uruchomił drugą transzę emisji obligacji na 200 mln zł
 99. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 100. 17:08 Z tytułu wykupu i obsługi SPW na rynek wypłynie kwota 56,4 mld zł - MF
 101. 17:08 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec V 29,8 mld zł - MF
 102. 17:08 PLN zależny od RPP; cięcie stóp o 25 pb może wpłynąć korzystnie, 50 pb osłabi (opis)
 103. 17:08 KBJ chce wypłacić 0,13 zł dywidendy z zysku za '12
 104. 17:08 Oglądalność TVN w maju 2013 roku spadła rdr do 13,6 proc. z 15,7 proc.
 105. 17:08 Energo Utech chce przejąć kontrolę nad EC Będzin
 106. 17:08 Generali OFE informuje
 107. 17:08 Marża rafineryjna w maju 2013 r. spadła do 4,9 USD na baryłce - PKN Orlen
 108. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 17:08 Generali OFE informuje
 110. 17:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 17:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 17:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 17:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 17:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.05.2013
 116. 17:03 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (8/2013)
 117. 17:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 118. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 119. 17:03 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (8/2013)
 120. 17:03 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane...
 121. 17:03 ADUMA S.A. - RAPORT BIEŻĄCY 2/2013 ? KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO 1/2013 ? OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWY...
 122. 17:03 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 cze...
 123. 17:00 MF: poziom długu krajowego na koniec maja wyniósł 563,5 mld zł
 124. 16:48 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 cz...
 125. 16:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (96/2013)
 126. 16:48 DM WDM SA - Zatwierdzenie aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki (28/2013)
 127. 16:48 BIOFACTORY S.A. - Zbycie akcji przez podmiot zarządzany i kontrolowany przez osobę wchodzącą w sk...
 128. 16:40 KE krytykuje Polskę i przedstawia rekomendacje gospodarcze
 129. 16:33 EGB INVESTMENTS S.A. - Wniosek akcjonariusza o umieszcze określonej sprawy w porządku obrad Zwycz...
 130. 16:33 TELL - Wybór biegłego rewidenta. (24/2013)
 131. 16:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 10 z dnia 3 czerwca 20...
 132. 16:33 BUDOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 27 maja 2...
 133. 16:33 SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 134. 16:33 TELL - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj...
 135. 16:33 BUDOPOL - Korekta raportu bieżącego nr 16/2013: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ...
 136. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 137. 16:18 SMT SA - Rezygnacja Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Emitenta (30/2013)
 138. 16:18 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z ...
 139. 16:18 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z ...
 140. 16:18 KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akc...
 141. 16:10 Francja będzie oszczędzać na polityce prorodzinnej
 142. 16:03 ADUMA S.A. - RAPORT BIEŻĄCY 1/2013 ? OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁK...
 143. 16:03 BIPROMET S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (8/2013)
 144. 16:03 FARMACOL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. (7/2013)
 145. 16:03 BZWBK - Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. p...
 146. 16:03 BZWBK - Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. p...
 147. 16:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (44/2013)
 148. 15:53 ZWZ Polimeksu nie podjęło uchwały przyznającej ARP i PKO BP szczególne uprawnienia (opis)
 149. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7365,25 za tonę
 150. 15:48 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (11/2013)
 151. 15:48 VOTUM S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółki zależne (29/2013)
 152. 15:38 Inter Groclin Auto chce zwiększyć roczne przychody do 0,5 mld zł w ciągu 2 lat
 153. 15:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 154. 15:38 Śnieżka wypłaci 2,5 zł dywidendy na akcję
 155. 15:38 Przychody Grupy LPP w maju '13 wyniosły ok. 309 mln zł, wzrost o 25 proc. rdr
 156. 15:38 AEGON OFE informuje
 157. 15:38 ZWZ Polimeksu nie podjęło uchwały przyznającej ARP i PKO BP szczególne uprawnienia
 158. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 159. 15:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 1,95 proc. do 806 pkt.
 160. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 15:38 WZ BNP Paribas Bank Polska zdecydowało o emisji 8,575 mln akcji serii O
 165. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:38 Akcenta planuje wzrost transakcji na polskim rynku do 3,6 mld zł w '15
 167. 15:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (204/2013)
 168. 15:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą ilości głosów na Walnym Zgr...
 169. 15:33 MNI - Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 roku. (2...
 170. 15:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 171. 15:33 BUDIMEX - Korekta numeru raportu 38/2013 (38/2013)
 172. 15:33 MEDIATEL - Zawiadomienie Prezesa Zarządu dot. nabycia akcji Mediatel SA (16/2013)
 173. 15:33 ASTORIA CAPITAL S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na ...
 174. 15:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach Spółki (26/2013)
 175. 15:18 SUWARY - Podpisanie Aneksu do Umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (10/2013)
 176. 15:18 VOXEL S.A. - uchwała Zarządu GPW SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego ak...
 177. 15:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przedłużenie do 31 lipca 2013 r. ważności oferty konsorcjum RAFAKO S...
 178. 15:18 06MAGNA - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Magna Polonia SA (32/2013)
 179. 15:18 RAFAKO - Wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę. (22/2013)
 180. 15:18 ERG - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej (13/2013)
 181. 15:05 Indeks PMI w amerykańskim przemyśle w maju wyniósł 52,3 pkt
 182. 15:03 PBS Finanse SA - Informacja o wybranych członkach Rady Nadzorczej. (9/2013)
 183. 15:03 06MAGNA - Zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Magna Polonia SA przez Prezesa Zarządu (31/2013)
 184. 15:03 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy eFinancingu (7/2013)
 185. 14:52 ABC segregacji odpadów
 186. 14:48 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej Ampli S.A. (6/2013)
 187. 14:48 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2013 roku (14/2013)
 188. 14:48 ŚNIEZKA - Wybór audytora (12/2013)
 189. 14:48 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program...
 190. 14:48 ŚNIEZKA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA (10/2013)
 191. 14:48 ŚNIEZKA - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy (11/2013)
 192. 14:48 PBS Finanse SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. ...
 193. 14:33 AC S.A. - Zmiana danych adresowych Spółki (28/2013)
 194. 14:33 AC S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki (29/2013)
 195. 14:33 PBS Finanse SA - Uchwały walnego zgromadzenia. (7/2013)
 196. 14:18 BIOGENED S.A. - Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie...
 197. 14:18 S4E S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2013 r. (1/2013)
 198. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 199. 14:08 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 212,1 mld zł - MRR
 200. 14:08 KE w rekomendacjach dla Polski uznaje, że konsolidacja fisk. nie może niszczyć wzrostu
 201. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 14:06 JSW przeznaczy 90,5 mln zł na nagrody dla pracowników
 204. 14:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 205. 14:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (96/2013)
 206. 14:03 MILKPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. (4/2013)
 207. 13:50 Mówił o policjantach "patafiany". A i tak dostanie 80 tys. zł odprawy
 208. 13:48 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (96/2013)
 209. 13:38 Nigdy nie wkładaj krawata do koszuli z krótkim rękawem
 210. 13:33 INTAKUS S.A. - Przyjęcie układu przez wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Intakus S.A. w upa...
 211. 13:30 NSA: podatnik musi wiedzieć o egzekucji jeszcze przed przedawnieniem
 212. 13:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki PHARMENA
 213. 13:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki VOXEL
 214. 13:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki PHOTON ENERGY N.V.
 215. 13:23 JSW przeznaczy 90,5 mln zł na nagrody dla pracowników
 216. 13:23 JSW zapowiada, że nie zrezygnuje z węgla pod Żorami
 217. 13:23 Zbiory zbóż ogółem w '13 wyniosą 27,5 mln t, o 3,2 proc. mniej rdr - IERiGŻ (opis)
 218. 13:23 PKB USA wzrośnie w 2013 o 2,5 proc. - Williams z Fed (opinia)
 219. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 220. 13:15 Rząd powróci do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 221. 13:12 Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 roku
 222. 13:03 BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy (20/2013)
 223. 12:53 Zbiory zbóż ogółem w '13 wyniosą 27,5 mln t, o 3,2 proc. mniej rdr - IERiGŻ.
 224. 12:53 Obniżka stóp NBP o 25 pb w VI oraz w VII; na koniec 2013 główna 2,50 proc. (ankieta)
 225. 12:48 TALEX - Umowa znacząca (18/2013)
 226. 12:46 Ministerstwo uruchomiło stronę promującą urlop rodzicielski
 227. 12:33 MM CONFERENCES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki...
 228. 12:33 ATMGRUPA - Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych (14/2013)
 229. 12:25 Prezes GUS: wzrost PKB w II kwartale nie niższy niż 0,5 proc.
 230. 12:21 Małe sklepy popierają zakaz handlu w niedzielę, o ile one będą mogły handlować
 231. 12:20 Rynek pracy oczekuje na poprawę
 232. 12:18 PELION SA - Skup akcji własnych (101/2013)
 233. 12:18 FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (16/2013)
 234. 12:18 R&C UNION S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28 ...
 235. 12:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (42/2013)
 236. 12:11 Producenci chmielu narzekają na trudną sytuację
 237. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 238. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2013
 239. 12:03 GROCLIN - Prognoza przychodów ze sprzedaży i EBITDA grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za 2013 ...
 240. 12:03 ARCUS S.A. - Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorze...
 241. 12:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A...
 242. 12:03 PROJPRZEM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ PROJPRZEM S.A. w dniu 28.05.201...
 243. 12:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (78/2013)
 244. 12:03 DORADCY24 S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2013)
 245. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 246. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 247. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 248. 11:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 139,43 mld zł
 249. 11:48 MAXIPIZZA S.A. - Zwołanie ZWZA Maxipizza S.A. na dzień 29.06.2013 r. (1/2013)
 250. 11:48 MUZA - Skup akcji własnych (29/2013)
 251. 11:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki (8/2013)
 252. 11:35 Kiedy powiedzieć szefowi o ciąży?
 253. 11:33 MUZA - Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2013 roku or...
 254. 11:18 MOTORICUS S.A. - Zwołanie ZWZ Spółki Motoricus S.A. na dzień 28 czerwca 2013 r. (1/2013)
 255. 11:18 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Rozpoczęcie prac nad odwiertem NM-3 (25/2013)
 256. 11:18 HARPER HYGIENICS S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicz...
 257. 11:18 HORTICO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HORTICO S.A. na dzień 29 czerwca 2013 r....
 258. 11:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki (77/2013)
 259. 11:08 MAC ws. alarmu przeciwpowodziowego w woj. dolnośląskim (komunikat)
 260. 11:03 FEERUM S.A. - Zmiana stanu posiadanych akcji Emitenta (22/2013)
 261. 10:57 Samoobsługowe stacje autogazu możliwe już od jesieni
 262. 10:53 W dn. 19-26.05 taniały jaja, zboża i wieprzowina, drożała mąka i drób - ZSRIR (tabela)
 263. 10:48 MAXIMUS - Nabycie akcji MAXIMUS SA przez Prezesa Zarządu (31/2013)
 264. 10:48 D&D S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2013r. wraz z pr...
 265. 10:48 MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (30/2013)
 266. 10:46 Parabanki mogą emitować nieuczciwe reklamy, dopóki nie zakaże im tego prawomocny wyroku sądu
 267. 10:38 Concorde obniża rekomendację dla TP SA do "równoważ"
 268. 10:38 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.147,74 mln zł - NBP
 269. 10:33 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (26/2013)
 270. 10:33 MOSTALPLC - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. (18/2013)
 271. 10:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (46/2013)
 272. 10:33 MOSTALPLC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. (17/2013)
 273. 10:33 MIT - Informacja o stopniu zaawansowania realizacji długofalowej strategii powrotu na rynek komer...
 274. 10:25 Ważny tydzień dla polskiego złotego
 275. 10:25 Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w maju 2013 r. wyniósł 48,3 pkt.
 276. 10:20 Potrafisz zarządzać czasem? Jesteś w cenie na rynku pracy!
 277. 10:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (42...
 278. 10:18 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 cze...
 279. 10:18 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (27/2013)
 280. 10:18 GALVO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 26 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał....
 281. 10:08 ZUS przekazał w ubiegłym tygodniu do OFE 333,045 mln zł
 282. 10:08 DM PKO BP podnosi cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 20,4 zł
 283. 10:08 Nadal widoczna presja na osłabienie złotego, powinna jednak pomału wygasać
 284. 10:03 KOPEX S.A. - Wejście w życie umowy na dostawę dwóch kompleksów chodnikowych z kombajnami dla odbi...
 285. 10:03 DOBRA NASZA S.A. - Korekta Raportu nr 9/2013 z dnia 01 czerwca 2013 roku ? Zwołanie Zwyczajnego W...
 286. 10:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (59/2013)
 287. 10:03 KOPEX S.A. - Wejście w życie znaczącej umowy na dostawę kompleksu ścianowego dla odbiorcy argenty...
 288. 09:53 DM PKO BP podnosi rekomendację TVN do "kupuj", a cenę docelową do 13,1 zł
 289. 09:53 UniCredit obniża cenę docelową akcji Agory do 8,5 zł
 290. 09:53 Trigon DM obniżył rekomendację dla AmRestu do "trzymaj", cenę docelową do 85 zł
 291. 09:48 GENOMED S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENOMED S.A. (1/2013)
 292. 09:34 Złośliwy szef - uciekać czy zostać?
 293. 09:30 Pośrednictwo pracy kuleje
 294. 09:30 HSBC: wzrósł PMI dla polskiego przemysłu
 295. 09:27 Wzrost ISM powinien umocnić dolara
 296. 09:23 Wskaźnik Rynku Pracy w maju kolejny raz wzrósł - BIEC
 297. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2455,33 pkt (-1,21%)
 298. 09:22 Możliwa korekta w Europie
 299. 09:21 Liczy się jedna cyfra
 300. 09:18 COMPLEX S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (14/2013)
 301. 09:03 DGA - Informacja uzupełniająca do podpisanej ugody sądowej (14/2013)
 302. 09:03 KRKA - Change in total number of shares with voting rights (23/2013)
 303. 09:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group 3 czerwca 2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ...
 304. 09:03 FARMACOL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. (6/2013)
 305. 09:03 Ministerstwo Finansów chce zniszczyć polskich przedsiębiorców
 306. 08:57 System prowizyjny - tu liczy się wynik
 307. 08:53 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 308. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 100,13-100,15 USD za baryłkę
 309. 08:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 310. 08:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (22/2013)
 311. 08:48 Wygoniony na otwartą przestrzeń
 312. 08:39 W wakacje szansa głównie na pracę sezonową (WIDEO)
 313. 08:38 MSP chce wspomóc swoich przedstawicieli w radach nadzorczych; będzie kłaść duży nacisk na łupki
 314. 08:38 POLSAT OFE informuje
 315. 08:16 Ważny tydzień na rynku złotego – w kalendarzu PMI, RPP
 316. 08:08 W maju upadło 70 firm, a od początku roku 398 - Euler Hermes
 317. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 3 czerwca
 318. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 319. 08:03 KLON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013r. (1/2013)
 320. 07:53 MAC ws. sytuacji meteorologicznej w województwie dolnośląskim (komunikat)
 321. 07:53 MNiSW: laureaci "Generacji Przyszłości" zwycięzcami w konkursie łazików marsjańskich w USA
 322. 07:53 MAC ws. możliwych gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu w Polsce (komunikat)
 323. 07:53 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 1-2 czerwca
 324. 07:53 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 3.06 - 4.03.2014
 325. 07:53 Orlen wyemituje kolejną serię obligacji o wartości 200 mln zł
 326. 07:53 Polimex Mostostal naruszył umowę restrukturyzacyjną
 327. 07:53 WZ Euroimplantu zdecyduje w sprawie scalenia akcji i emisji akcji serii F
 328. 07:53 Kalendarium rynku NewConnect 3.06-26.09.2013
 329. 07:53 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 3 VI - 28 VI
 330. 07:53 Debata PAP: Zmiany w OFE od 1 stycznia '14; wszystkie warianty rozwiązań w grze (opis, powt.)
 331. 07:53 Zestawienie wypowiedzi członków RPP od ostatniego posiedzenia
 332. 07:53 Wierzyciel planuje wypłatę 0,06 zł dywidendy na akcję
 333. 07:48 Skarbówka dobiera się milusińskim do skóry
 334. 07:10 IKEA naprawiła tory, a kolej skasowała połączenia
 335. 06:52 Zabrakło 350 milionów na leczenie dzieci
 336. 06:39 Korporacja notarialna domaga się trudniejszego egzaminu
 337. 06:33 PKNORLEN - Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. Serii B (202/2013)
 338. 06:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Report for the First Quarter of 2013 of E-Star Alter...
 339. 06:33 PKNORLEN - Fitch Ratings przyznał rating dla obligacji Serii B (201/2013)
 340. 06:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (65/2013)
 341. 06:32 Opieka przedszkolna w Polsce jest droga i nieefektywna
 342. 06:26 Włosi zmarnowali 2 mld euro na inwestycje
 343. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (603/2013)
 344. 05:05 Polska lepsza niż myślimy
 345. 04:55 Bruksela uderza w polski tytoń
 346. 04:15 Draghi: stopniowa poprawa sytuacji w strefie euro przed końcem br.
 347. 04:05 Polisy podzielą pacjentów
 348. 03:05 Polacy wracają do Bułgarii
 349. 02:30 Polisy w kolekturach Totalizatora Sportowego