Trwa ładowanie...
dug919u
dug919u

Artykuły z dnia: 2013.06.13 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 AGROMA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2013)
 2. 00:03 AGROMA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progów w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (9/2013)
 3. 23:05 Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o opakowaniach
 4. 22:40 OECD: imigracja zarobkowa w ramach UE nie jest obciążeniem
 5. 22:33 ATMGRUPA - Aktualizacja projektów uchwał na ZWZA w dniu 14 czerwca 2013 (15/2013)
 6. 22:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami KOV w związk...
 7. 22:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (91/2013)
 8. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Umowa kredytu (44/2013)
 9. 21:38 MF opublikowało projekt ustawy o podatku węglowodorowym, który w środę trafił do Komitetu Stałego RM
 10. 21:35 Sejm uchwalił nowelą ustawy o usługach płatniczych
 11. 21:33 MARVIPOL S.A. - Złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipotek ? aktualizacja informacji. (52/2013)
 12. 21:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012 (9/2...
 13. 21:10 Prezes TVP w Sejmie o outsourcingu pracowników
 14. 21:10 Sejm wydłużył do roku okres rozliczeniowy czasu pracy
 15. 20:48 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (19/2013)
 16. 20:48 URSUS S.A. - Zawarcie umów kredytowych z Bankiem BGŻ S.A. (23/2013)
 17. 20:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Z...
 18. 20:33 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (18/2013)
 19. 20:03 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (17/2...
 20. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:33 LIBET S.A. - ZWZA LIBET S.A. 21/06/2013 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA). ...
 22. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji KOPAHAUS
 23. 19:23 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 24. 19:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki TARCZYŃSKI
 25. 19:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji GETIN NOBLE BANK
 26. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 27. 19:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 28. 19:18 BANK PEKAO SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku P...
 29. 18:48 HAWE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną. (RB-40/2013) (40/2013)
 30. 18:48 Rubicon Partners SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka ...
 31. 18:38 Kino Polska przejmie 100 proc. udziałów w Filmbox International Ltd
 32. 18:38 GPW: Animator dla PCC ROKITA
 33. 18:38 MAC: M. Boni o ochronie prywatności i Wielkim Bracie (komunikat)
 34. 18:33 SCO-PAK S.A. - Istotne wydarzenia (11/2013)
 35. 18:33 Rubicon Partners SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA (59/2013)
 36. 18:33 LST CAPITAL S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (12/2013)
 37. 18:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 38. 18:33 LST CAPITAL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2013)
 39. 18:33 MOL - Capital securities purchase of a MOL manager (39/2013)
 40. 18:25 Śląskie: Rekomendacja przebiegu trasy S1 - w trzecim kwartale
 41. 18:18 QUMAK S.A. - Udzielenie prokury łącznej (35/2013)
 42. 18:18 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Fernando Perea Samarra na Członka Rady Nadzorczej (59/...
 43. 18:08 GPW od 19 czerwca wyklucza z obrotu na NewConnect akcje Budusa
 44. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 45. 18:08 Transakcje pakietowe
 46. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 2,78 proc. z 2,74 proc. - NBP
 47. 18:08 ING OFE informuje
 48. 18:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Jorge Miarnau Montserrat na Członka Rady Nadzorczej (5...
 49. 18:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Otrzymanie żądania do zapłaty z tytułu gwarancji (84/2013)
 50. 18:03 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (26/2013)
 51. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Informacja o planowanym rozszerzeniu działalności na rynki międzynarodowe (...
 52. 18:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Miquel Llevat Vallespinosa na Członka Rady Nadzorczej ...
 53. 18:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Macieja Radziwiłła na Członka Rady Nadzorczej (58/2013)
 54. 18:03 BIOTON - Uchwały Zarządu BIOTON S.A. w sprawie zmian warunków emisji obligacji serii A i B (31/2013)
 55. 17:55 NSA: izby celne nie płacą VAT od sprzedaży skonfiskowanych aut
 56. 17:55 Ekonomiści: wpływ OFE na polski poziom długu nie dziwi
 57. 17:48 MEW S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzani...
 58. 17:48 Kino Polska TV S.A. - Wybór biegłego rewidenta (23/2013)
 59. 17:48 MEW S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji MEW S.A. przez Prezesa Zarządu (6/2013)
 60. 17:48 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Wojciecha Napiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej (...
 61. 17:48 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Andrzeja Bartosa na Członka Rady Nadzorczej (53/2013)
 62. 17:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 63. 17:48 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Julijusa Stalmokasa na Członka Rady Nadzorczej (55/2013)
 64. 17:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki ...
 65. 17:43 PKOBP w roli ratownika
 66. 17:38 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2472,75 pkt (-0,36%)
 67. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 68. 17:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 69. 17:38 Telgam zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 18 czerwca
 70. 17:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 17:38 Skrót wiadomości - czwartek, 13 czerwca, 17.00
 72. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.06.2013
 73. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.06.2013
 74. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (68/2013)
 75. 17:33 TRAKCJA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (52/2013)
 76. 17:33 KDM SHIPPING - NOTIFICATION OF ON CHANGE OF HOLDING IN A PUBLIC COMPANY (26/2013)
 77. 17:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG has decided to restructure its subsidiaries (/)
 78. 17:33 PGNIG - Wybór Wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. Handlowych przez Radę Nadzorczą ? uzupełnienie (1...
 79. 17:20 UKNF: obecny poziom koncentracji na rynku bankowym jest bliski optimum
 80. 17:19 Chęć wzrostów podtrzymana
 81. 17:18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań fina...
 82. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 83. 17:18 KDM SHIPPING - NOTIFICATION OF ON CHANGE OF HOLDING IN A PUBLIC COMPANY (25/2013)
 84. 17:18 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (41/2013)
 85. 17:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (88/2013)
 86. 17:03 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (40/2013)
 87. 17:03 MOMO S.A. - Zawiadomienie o zmiananch włascicielskich akcji MOMO S.A. oraz zmianie udziału w ogól...
 88. 16:53 MSZ: nominacja ambasadora w Gruzji (komunikat)
 89. 16:53 MSZ ws. rezolucji dot. praw człowieka na Białorusi (komunikat)
 90. 16:53 ZWZ Rafametu zdecydowało o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję za '12
 91. 16:53 Odsetek "byków" na GPW wzrósł w ciągu tyg. o 8,3 pkt. proc. do 63,8 proc. - INI
 92. 16:53 Zakaz handlu w niedzielę zmniejszy zatrudnienie w branży o 40-55 tys. osób - POHiD
 93. 16:53 Cena miedzi na LME spadła do 7093,25 za tonę
 94. 16:53 BŚ obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w '13 do 1,0 proc. (opis)
 95. 16:53 Do końca tygodnia złoty stabilny, w przedziale 4,24-4,27 za euro (opis)
 96. 16:53 Aegon OFE informuje
 97. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:53 Generali OFE informuje
 101. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:53 Generali OFE informuje
 103. 16:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:53 Obecny poziom koncentracji na rynku bankowym jest bliski optimum - UKNF
 107. 16:53 Lipcowa projekcja pokaże niższy wzrost PKB w '13 vs. projekcji marcowej - Raczko, NBP
 108. 16:49 Zaskakujący spadek inflacji
 109. 16:48 RAFAMET - Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 13...
 110. 16:48 ARCUS S.A. - Umowa znacząca. (18/2013)
 111. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (63/2013)
 112. 16:48 RAFAMET - Wypłata dywidendy za 2012 r. (19/2013)
 113. 16:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczaj...
 114. 16:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (21/2013)
 115. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (63/2013)
 116. 16:48 RAFAMET - Powołanie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. na nową kadencję. (18/2013)
 117. 16:45 Prezydent: zamierzam podpisać pakt fiskalny w normalnym trybie
 118. 16:40 Umowa UE-USA - niewielkie zniesienie barier, wielkie korzyści
 119. 16:33 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (49/2013)
 120. 16:33 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (50/2013)
 121. 16:33 RAFAMET - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 13 czerwc...
 122. 16:25 BŚ obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w br. do 1,0 proc.
 123. 16:18 BRASTER S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uzupełnienie uchwał (6/2013)
 124. 16:18 PLASTBOX - Wyniki finansowe "Plast-Box" S.A. za maj 2013 roku (87/2013)
 125. 16:05 Tradycyjne listy już w internecie
 126. 16:03 BERLING S.A. - Korekta raportu nr 17 - Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. (17/2013)
 127. 15:50 Izba Celna zaostrzy kontrole wwożących paliwo
 128. 15:48 WANDALEX - Powołanie osoby zarządzającej (12/2013)
 129. 15:48 PRAGMA INKASO S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w ...
 130. 15:45 POGP: zwiększanie obowiązkowych zapasów LPG nie ma uzasadnienia
 131. 15:44 Już niedługo koszty utrzymania nieruchomości mogą wzrosnąć
 132. 15:37 Mobilne biuro rekrutacji
 133. 15:35 MF chce wprowadzić możliwość zasiadania w RPP przez maks. 2 kadencje
 134. 15:33 PBG - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (17/2013)
 135. 15:33 INTROL S.A. - Zawiadomienie od Spółki Kapral Investment Société Civile ? zawiadomienie o pośredni...
 136. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 137. 15:32 Straciłeś pracę, zyskałeś szansę
 138. 15:26 Inflacja blisko dolka
 139. 15:26 Gdzie pracować żeby dostać kredyt?
 140. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 141. 15:23 GPW: Dopuszczenie certyfikatów ING BANK N.V.
 142. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 15:23 KOV złożył do GPW wniosek o zawieszenie notowań od 17 czerwca
 144. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:18 PRAGMA INKASO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (22/2013)
 146. 15:18 PRAGMA INKASO S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy PRAGMA INKASO S.A. (23/2013)
 147. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (113/2013)
 148. 15:18 PRAGMA INKASO S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu PRAGMA INKASO S.A. na kolejną kadencj...
 149. 15:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ ...
 150. 15:18 INTROL S.A. - Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana podmiotu pośrednio dominującego wobe...
 151. 15:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (104/2013)
 152. 15:03 PEPEES - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12 czerwca 2013 r.? akcjonariusze posiadający ponad 5% głos...
 153. 15:03 PRAGMA INKASO S.A. - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRAGMA INKASO S.A. w ...
 154. 15:03 PRAGMA INKASO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA (21/2013)
 155. 15:00 Raport: bez OFE dług publiczny na koniec 2012 wynosiłby 38,1 proc. PKB
 156. 14:53 GPW: Wprowadzenie certyfikatów ING BANK N.V.
 157. 14:51 Marzenia do spełnienia
 158. 14:48 PEPEES - Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 r.- powzięte uchwały (10/2013)
 159. 14:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM Supervisory Board: Additional capital will help the Ba...
 160. 14:48 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (16/2013)
 161. 14:45 USA: spadek liczby nowych bezrobotnych, wzrost sprzedaży detalicznej
 162. 14:40 OPZZ: OFE nie spełniają oczekiwań ubezpieczonych
 163. 14:38 GPW: Debiut certyfikatów ING Bank N.V.
 164. 14:38 Inflacja w maju wyniosła 0,5 proc. rdr; mdm -0,1 proc. - GUS (tabela)
 165. 14:38 BŚ obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w '13 do 1,0 proc.
 166. 14:38 Inflacja spadła dzięki paliwom, taryfom telefonii i telewizji - GUS
 167. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:35 TK: dłuższy czas pracy niepełnosprawnych niezgodny z konstytucją
 170. 14:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 171. 14:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 172. 14:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 173. 14:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 174. 14:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami KOV w związku z ...
 175. 14:33 INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umów objęcia akcji serii J. (49/2013)
 176. 14:21 Testujemy energetyki. Tańszy znaczy gorszy?
 177. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 178. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 179. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 14:08 Millennium DM rekomenduje "kupuj" Forte, cena docelowa 28,7 zł
 182. 14:08 W tyg. zakończonym 09.06. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,49 proc., Polsatu 14,03 proc.
 183. 14:08 W tyg. zakończonym 09.06 Polsat miał 73,89 mln zł wpływów z reklam, TVN 68,96 mln zł
 184. 14:08 Koncepcja wielokadencyjności członków RPP próbą ograniczenia niezależności RPP - NBP
 185. 14:00 PILNE! GUS podał dane o inflacji! Mamy deflację!
 186. 13:50 Rynki wschodzące wciąż w niełasce
 187. 13:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 188. 13:41 Ludzie uciekają przed kryzysem
 189. 13:37 Jest szansa na pełne odliczenie VAT-u od samochodów osobowych
 190. 13:33 CEZ, a.s. - NOTICE ON CONVENING OF THE MEETING TO HOLDERS OF NOTES ISSUED UNDER THE EURO MEDIUM ...
 191. 13:18 CEZ, a.s. - CONVENING OF NOTEHOLDERS MEETING TO APPROVE AMENDMENT TO TERMS AND CONDITIONS OF NOTE...
 192. 13:18 TARCZYŃSKI S.A. - Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego (3/2013)
 193. 13:12 Euro wciąż mocne
 194. 13:08 MSZ ws.spotkania ministra Sikorskiego z chińskimi blogerami (komunikat)
 195. 13:08 BZ WBK-Aviva chce w ciągu trzech lat podnosić rocznie składkę przypisaną brutto o 20 proc.
 196. 13:03 SANWIL HOLDING SA - I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 12.06.2013 r.II. Dokonane zmiany w...
 197. 13:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 198. 12:55 Skuteczne metody poszukiwania pracy
 199. 12:53 Ronson wprowadzi w czerwcu do sprzedaży 443 lokale w trzech inwestycjach
 200. 12:50 Marka bankowa Nordea w przyszłym roku zniknie z ulic polskich miast
 201. 12:48 WISTIL - Informacja w sprawie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej (7/2013)
 202. 12:48 ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy. (41/2013)
 203. 12:46 Podatki duszą Polskę
 204. 12:45 MPiPS: emerytury z OFE - dożywotnie, bez opłat, waloryzowane
 205. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 113/A/NBP/2013
 206. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 207. 12:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 208. 12:38 POLSAT OFE informuje
 209. 12:23 Szokujące nagranie rozebranych żołnierek
 210. 12:18 AMPLI - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 211. 12:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (53/2013)
 212. 12:03 AMPLI - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. w dniu...
 213. 12:03 AMPLI - Powołanie członków Rady Nadzorczej AMPLI S.A. (12/2013)
 214. 11:53 MSZ ws. oskarżenia prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i prezesa ZPB (komunikat)
 215. 11:53 Wypłata emerytur z OFE oparta na trzech filarach - Kosiniak-Kamysz
 216. 11:53 PKO BP może do końca III kw. wybrać partnera w obszarze bancassurance
 217. 11:53 PKO BP liczy na fuzję operacyjną z Nordeą na przełomie 2014 i 2015
 218. 11:53 PKO BP po przejęciu Nordei nie przewiduje zmiany polityki dywidendowej (opis)
 219. 11:48 ED INVEST S.A. - Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej (11/2013)
 220. 11:39 Ciąg dalszy umocnienia japońskiego jena
 221. 11:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 222. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 223. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 224. 11:38 PKO BP będzie kontynuować politykę wypłaty dywidendy
 225. 11:38 Cele finansowe PKO BP po przejęciu aktywów Nordei - prezentacja (tabela)
 226. 11:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.393,86 mln zł - NBP
 227. 11:38 PKO BP nie planuje dalszych przejęć na polskich rynku
 228. 11:33 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (14/2013)
 229. 11:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (65/2013)
 230. 11:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organi...
 231. 11:18 ATREM S.A. - Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta (14/2013)
 232. 11:18 SOPHARMA AD - Current report 78 buy back 13062013 (78/2013)
 233. 11:18 Ranking funduszy emerytalnych - kwiecień 2013
 234. 11:10 "Wolne środy na razie tylko dla rodziców"
 235. 11:06 Nowe sieci handlowe na polskim rynku
 236. 11:03 BRE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego BRE Banku SA (61/2013)
 237. 11:03 WANDALEX - Akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZ. (11/2013)
 238. 11:03 WANDALEX - Ukonstytułowanie Rady Nadzorczej (10/2013)
 239. 11:03 WANDALEX - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Wandalex S.A. (9/2013)
 240. 11:00 Aktywa funduszy emerytalnych - kwiecień 2013
 241. 10:54 Rozwój kariery w ubezpieczeniach
 242. 10:53 Znów może być kryzys, jak ten w 2008 r. - CIT Group (opinia)
 243. 10:53 PKO BP szacuje docelowy zysk netto z aktywów Nordei w '13 na 236 mln zł, w '14 na 255 mln zł
 244. 10:53 MF upiera się, żeby emerytury z OFE wypłacał ZUS
 245. 10:53 PKO BP spodziewa się współczynnika wypłacalności powyżej 12 proc. na koniec '13
 246. 10:53 PKO BP jest zainteresowany zakupem Nordea PTE
 247. 10:51 Ranking funduszy emerytalnych - maj 2013
 248. 10:42 Aktywa funduszy emerytalnych - maj 2013
 249. 10:23 DM BZ WBK zaleca kupno akcji CCC
 250. 10:23 PKN Orlen zakończył pierwsze szczelinowanie w Syczynie
 251. 10:23 Przejęcie Nordei przez PKO BP to dobra decyzja, rynek różnie ocenia wartość transakcji (opinia,
 252. 10:23 PKO BP szacuje synergie z przejęcia aktywów Nordei na 145-215 mln zł
 253. 10:23 Koszty integracji PKO BP z Nordeą wyniosą ok. 215 mln zł
 254. 10:23 Złoty może maksymalnie zbliżyć się do 4,30 za euro
 255. 10:22 Praca sezonowa przy zbiorze winogron
 256. 10:18 ZREMB - spółka dnia
 257. 10:18 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (55/2013)
 258. 10:18 IBC POLSKA F&P S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2013)
 259. 10:15 Pendolino przyjedzie do Polski na holu
 260. 09:52 Azja płynie, strach wrócił na rynki
 261. 09:48 Możliwe spadki w Europie po przecenie w Azji
 262. 09:45 Niezdecydowanie - biuletyn poranny
 263. 09:38 Analiza Techniczna
 264. 09:38 Przejęcie Nordei przez PKO BP to dobra decyzja, rynek różnie ocenia wartość transakcji (opinia,
 265. 09:38 PIG przygotował najnowszy bilans zasobów kopalin
 266. 09:33 STALPROFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 1...
 267. 09:32 Słabsze perspektywy światowego wzrostu
 268. 09:27 Duda o podwyżce płacy minimalnej o 80 zł: premier łaski nie robi
 269. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VI wzrósł 4. raz z rzędu - BIEC
 270. 09:23 Cena jaką PKO BP płaci za aktywa Nordei wydaje się adekwatna (opinia)
 271. 09:18 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (16/2013)
 272. 09:18 DEBICA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (13/2013)
 273. 09:18 EXILLON ENERGY PLC - Drilling Update (21/2013)
 274. 09:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.06.2013
 275. 09:08 HSBC obniżył cenę docelową dla CEZ-u do 490 CZK
 276. 09:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 277. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2457,15 pkt (-0,99%)
 278. 09:05 Kalemba: 150 mln zł strat gospodarstw rolnych z powodu opadów
 279. 09:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (52/2013)
 280. 09:03 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (15/2...
 281. 09:03 TELFORCEONE S.A. - Umowa znacząca z Jeronimo Martins Polska S.A. (13/2013)
 282. 09:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 283. 08:54 Raport futures
 284. 08:53 DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Kęty, cena docelowa 190 zł
 285. 08:53 Dłuższe okresy rozliczeniowe i ruchomy czas pracy
 286. 08:48 IBC POLSKA F&P S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2013)
 287. 08:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (21/2013)
 288. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Przyjęcie kolejnego zamówienia od Partnera ze Skandynawii. (40/2013)
 289. 08:47 Górnicy kosztują budżet tyle samo co OFE
 290. 08:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 103,05-103,07 USD za baryłkę
 291. 08:33 RESBUD - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w KRS (25/2013)
 292. 08:30 Męcina: zatrudnianie pracowników sezonowych w Polsce jest liberalne
 293. 08:23 Przejęcie przez PKO BP aktywów Nordei spójne z koncepcją MSP - Karpiński
 294. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 295. 08:18 DEBICA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZA 7 czerwca 2013 r. (12/2013)
 296. 08:15 Bank Światowy obniżył prognozy wzrostu globalnej gospodarki w 2013-14
 297. 08:08 Radni Zakopanego przeciwko sprzedaży akcji PKG na giełdzie
 298. 08:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.06 - 4.03.2014
 299. 08:08 KGHM prowadzi nowe odwierty poszukiwawcze w Starym Zagłębiu Miedziowym
 300. 08:08 Kalendarium rynku NewConnect 13.06-3.10.2013
 301. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 13 czerwca
 302. 08:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VI - 28 VI
 303. 08:08 Skrót wiadomości - środa, 12 czerwca
 304. 08:08 Kruk może przejąć od BZ WBK portfele wierzytelności o wartości ok. 420 mln zł
 305. 08:08 MF planuje nowelę ustawy o NBP; rozważana m.in. wielokadencyjność członków RPP - źródło (aktl.)
 306. 08:08 PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł aktywa Nordei w Polsce (opis2, powt.)
 307. 08:01 Złoty stabilny, inflacja CPI w kalendarzu
 308. 08:00 Zmarł Robert Fogel
 309. 07:54 Zobacz, ile zapłacisz za śmieci
 310. 07:48 ELEKTROTIM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (28/2013)
 311. 07:05 Eksperci: Premier się myli. Budżetu nie da się znowelizować
 312. 06:50 Tania wódka zabija! To przez nią masz kaca
 313. 06:48 TELESTRADA S.A. - Raport Roczny Skonsolidowany Telestrada S.A. za 2012 rok (34/2013)
 314. 06:44 Miliony na nagrody dla rządu
 315. 06:33 Telestrada S.A. - Raport Roczny Jednostkowy za 2012 rok (33/2013)
 316. 06:23 Egzamin notarialny przesunięty
 317. 06:17 Drożej za parkowanie
 318. 06:16 Tusk zwleka, przetargom grozi paraliż
 319. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1306/2013)
 320. 04:55 Dlaczego Polska nie zarabia na Google'u i Apple'u