Trwa ładowanie...
d3msdkj
d3msdkj

Artykuły z dnia: 2013.06.21 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ADMIRAL BOATS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym...
 2. 23:18 BOA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ BOA S.A. w dniu 14 czerwca 2013...
 3. 23:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Przyznanie dofinansowania projektu (43/2013)
 4. 22:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? ustanie przypadku naruszenia istotnej umowy przez Spółkę ...
 5. 22:03 IDEA TFI SA - unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny IDEA TFI (57/2013)
 6. 21:33 CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (20/2013)
 7. 20:03 GROCLIN - Podpisanie aneksu do istotnej warunkowej umowy inwestycyjnej, spełnienie warunku zawies...
 8. 20:03 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Informacja o liczbie wykupy...
 9. 20:03 GROCLIN - Odwołanie oraz powołanie osób zarządzających i nadzorujących. (36/2013)
 10. 20:00 Tramwaje z Pesy pojadą do Sofii i Moskwy
 11. 19:59 Po "hossie" pozostały tytuły w gazetach
 12. 19:53 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania certyfikatów inwestycyjnych KBC DOBRY BONUS FIZ
 13. 19:53 MTBiGM ws. ustawy o wspólnej przestrzeni powietrznej z Litwą (komunikat)
 14. 19:53 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania certyfikatów inwestycyjnych KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ
 15. 19:53 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania certyfikatów inwestycyjnych KBC BRIC II FIZ
 16. 19:53 GPW W WARSZAWIE SA treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 21 czerwca 2013 roku
 17. 19:53 GPW W WARSZAWIE SA zmiany w składzie rady nadzorczej spółki.
 18. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji TELESTRADA SA
 19. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ
 20. 19:53 GPW: Komunikat - OPTEAM
 21. 19:53 Stalprodukt wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '12
 22. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 23. 19:53 Moody's potwierdził rating PKO BP na poziomie A2, perspektywa negatywna (opis)
 24. 19:51 Paniczna ucieczka
 25. 19:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (95/2013)
 26. 19:48 IDEA TFI SA - Nabycie przez IDEA TFI S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia ...
 27. 19:46 Komentarz tygodniowy Catalyst: Fed powstrzyma RPP?
 28. 19:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Przesunięcie terminu rejestracji zmian Statutu i scalenia akcji (38/2...
 29. 19:33 GPW - Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w W...
 30. 19:18 STALPRODUKT - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (10/2013)
 31. 19:18 GPW - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (25/2013)
 32. 19:18 IDEA TFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Idea TFI SA (54/2013)
 33. 18:50 UE zaostrza walkę z oszustwami dot. podatku VAT
 34. 18:48 STALPRODUKT - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2013)
 35. 18:48 STALPRODUKT - Powołanie osoby zarządzającej (9/2013)
 36. 18:48 AFORTI HOLDING S.A. - nformacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (28/2013)
 37. 18:48 STALPRODUKT - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (7/2013)
 38. 18:48 STALPRODUKT - Powołanie osób zarządzających (8/2013)
 39. 18:38 GPW: Komunikat - KULCZYK OIL VENTURES INC.
 40. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 41. 18:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 42. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.06.2013
 43. 18:38 Moody's potwierdził rating PKO BP na poziomie A2, perspektywa negatywna
 44. 18:33 PKOBP (PKO BP SA) - Podtrzymanie przez Moody?s Investors Service ocen ratingowych dla PKO Banku P...
 45. 18:33 AFORTI HOLDING S.A. - Aktualna Struktura Akcjonariatu (27/2013)
 46. 18:33 AFORTI HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie gł...
 47. 18:18 MIDAS - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Midas S.A. (29/2013)
 48. 18:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (55/2013)
 49. 18:18 MIDAS - Wyrażenie zgody przez ZWZ Spółki na transgraniczne połączenie z Conpidon. (28/2013)
 50. 18:18 MIDAS - Treść uchwał podjętych przez ZWZ MIDAS S.A. w dniu 21 czerwca 2013 r. (27/2013)
 51. 18:18 PTI S.A. - Emisja obligacji (14/2013)
 52. 18:18 MIDAS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ MIDAS S.A. w dniu 2...
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 55. 17:53 Transakcje pakietowe
 56. 17:53 KG Efekt przeznaczy 1,1 mln zł na wypłatę dywidendy za 2012 r.
 57. 17:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Global Energ...
 58. 17:48 TARCZYŃSKI S.A. - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian Statutu (8/2013)
 59. 17:48 TRAKCJA S.A. - Informacja o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (61/2013)
 60. 17:48 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (9/2013)
 61. 17:38 WZ Ekoboksu zdecydowało o wypłacie 1,5 mln dywidendy za '12
 62. 17:38 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 63. 17:38 Wartość kredytów na nieruchomości w V wzrosła mdm o 5.040,8 mln zł - NBP
 64. 17:38 Wartość kredytów konsumpcyjnych w V wzrosła o 1.377,9 mln zł - NBP
 65. 17:38 Telestrada skupi do 100 tys. akcji własnych po 25 zł za szt.
 66. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,30 proc. z 2,56 proc. - NBP
 67. 17:35 Rządy za zakazem sprzedaży papierosów mentolowych
 68. 17:33 EFEKT - powołanie osób zarządzających (13/2013)
 69. 17:33 EFEKT - powołanie osób nadzorujących (12/2013)
 70. 17:33 KOELNER - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (15/2013)
 71. 17:33 RAINBOW TOURS S.A. - Wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok (2...
 72. 17:33 EFEKT - informacja o dywidendzie (11/2013)
 73. 17:33 TERESA - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia dotyczącego ...
 74. 17:33 ASSECO POLAND - Powołanie Członka Zarządu (17/2013)
 75. 17:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Quan...
 76. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną (27/2013)
 77. 17:23 GPW: Komunikat - COMARCH SA
 78. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2233,64 pkt (-2,80%)
 79. 17:23 GPW: Komunikat - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
 80. 17:23 GDDKiA ogłosiła pięć nowych przetargów na budowę dróg ekspresowych
 81. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.06.2013
 82. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 21 czerwca, 17.00
 83. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 84. 17:18 EKOBOX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. w dniu 21 cze...
 85. 17:18 AMICA - Konsolidacja spółek Grupy Kapitałowej Amica Wronki nieprowadzących działalności podstawow...
 86. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Powołanie Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji (55/2013)
 87. 17:18 PBG - Powołanie Rady Nadzorczej przez WZA w dniu 21 czerwca 2013 roku (19/2013)
 88. 17:18 EKOBOX S.A. - Wybór Prezesa Zarządu oraz władz Rady Nadzorczej (4/2013)
 89. 17:18 EFEKT - uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 roku (10/2013)
 90. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów n...
 91. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Treść uchwał podjętych w dniu 21 czerwca 2013 roku przez Zwyczajn...
 92. 17:18 QUMAK S.A. - Zamówienia, spełniające kryterium umowy znaczącej, złożone przez Qumak S.A. (39/2013)
 93. 17:10 GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę ponad 66 km dróg ekspresowych
 94. 17:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 95. 17:03 KOELNER - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 21.06.2013 r. (14/2013)
 96. 17:03 TELESTRADA S.A. - ZAPROSZENIE do składania ofert sprzedaży akcji TELESTRADA S.A. z siedzibą w War...
 97. 17:03 PBG - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z ...
 98. 17:03 EKOBOX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajny...
 99. 17:03 BRE - Informacja dotycząca spółki zależnej od BRE Banku SA ? uzupełnienie (68/2013)
 100. 17:03 ATLAS ESTATES LTD - Stan posiadania Akcji Spółki (6/2013)
 101. 17:03 GPW tonie. Tak źle nie było od 5 lat
 102. 16:53 GPW: Komunikat - ING BANK ŚLĄSKI SA
 103. 16:53 GPW: Komunikat - BORYSZEW SA
 104. 16:53 GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA
 105. 16:53 Kapitał odpływa, PLN się osłabia, 4,40/EUR w przyszłym tygodniu niewykluczone (opis)
 106. 16:53 GPW: Komunikat - BORYSZEW SA
 107. 16:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:53 GNB chce skupić do 59,1 mln akcji własnych, po 2,2 zł za akcję
 110. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:48 AMICA - Suplement do Raportu bieżącego Nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przekazania ...
 112. 16:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 113. 16:48 KOELNER - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 21.06.2013 r. (13/2013)
 114. 16:48 RAFAKO - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 21 czerwca 2013 roku...
 115. 16:48 RAFAKO - Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na VII kadencję. (25/2013)
 116. 16:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (232/2013)
 117. 16:33 LUG S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu ...
 118. 16:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (59/2013)
 119. 16:33 PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (231/2013)
 120. 16:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA (16/2013)
 121. 16:33 UNIMA 2000 S.A - Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013 (16/2013)
 122. 16:33 MIRBUD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (23/2013)
 123. 16:23 Unima 2000 wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję
 124. 16:23 Raiffeisen Centrobank podwyższył cenę docelową Ciechu do 28 zł
 125. 16:23 Aegon OFE informuje
 126. 16:23 Trudno ocenić czy polska gosp. osiągnęła już dno - członek zarządu NBP
 127. 16:23 Trudno ocenić czy polska gosp. osiągnęła już dno - członek zarządu NBP (aktl.)
 128. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 131. 16:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 132. 16:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK S.A. (135...
 133. 16:18 ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udzial w Zywczajnym Walnym Zgomadzeniu A...
 134. 16:18 ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 21 czer...
 135. 16:13 Mniejsza skala luzowania możliwa już w tym roku
 136. 16:08 Andrzej Dopierała, szef Oracle Polska, zostanie wiceprezesem Asseco Poland
 137. 16:08 Koszty budowy domów spadły w kwietniu o 1,2 proc. rdr - GUS
 138. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:08 ING OFE informuje
 140. 16:08 Generali OFE informuje
 141. 16:08 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 142. 16:08 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 143. 16:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (74/2013)
 144. 16:03 ALIOR BANK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A. w dn...
 145. 16:03 MISPOL S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządki...
 146. 16:03 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (108/2013)
 147. 16:03 UNIMA 2000 S.A - Wypłata dywidendy (15/2013)
 148. 15:50 CBA zatrzymało dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy
 149. 15:48 KPPD - Zawiadomienie TLH Polska Sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji. (17/2013)
 150. 15:48 UNIMA 2000 S.A - Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w d...
 151. 15:48 KPPD - Zawiadomienie TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.mb.H o nabyciu znacznego pakietu akcji....
 152. 15:48 KRUSZWICA - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powołanie osób ...
 153. 15:48 MOJ S.A. - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję. (24/2013)
 154. 15:48 ARCUS S.A. - Umowa Znacząca (25/2013)
 155. 15:48 APOLLO CAPITAL S.A. - Zawiadomienia o przekroczeniu progów. (6/2013)
 156. 15:48 DROZAPOL - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (18/2013)
 157. 15:46 Kultowa hotelowa marka zniknie z rynku
 158. 15:40 Gospodarze miast mają niezłe pensje. Kto najwyższą?
 159. 15:38 "Tak" dla slimów, "nie" dla mentoli
 160. 15:38 Sąd zatwierdził układ w postępowaniu upadłościowym Intakusa
 161. 15:38 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
 162. 15:38 CIR: nowe spoty informacyjne z udziałem rodziców 6-latków (komunikat,korekta)
 163. 15:38 Oferta Budimeksu najkorzystniejsza na umocnienie brzegu na poligonie Ustka-Wicko Morskie
 164. 15:38 Sejm znowelizował prawo energetyczne
 165. 15:38 Orbis planuje 100 mln zł inwestycji w latach 2013/2014
 166. 15:38 Fitch potwierdził ratingi IDR Tauronu na poziomie BBB, perspektywa stabilna (opis)
 167. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 6.805,75 USD za tonę
 169. 15:38 Panika na rynkach nie oszczędza złotego
 170. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:33 MOJ S.A. - Wybór członków Rady Nadzorczej na nową III kadencję. (23/2013)
 172. 15:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitał...
 173. 15:33 BBI ZENERIS S.A. - Emisja obligacji serii J (64/2013)
 174. 15:33 DORADCY24 S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 19...
 175. 15:33 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (17/2013)
 176. 15:33 MOJ S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za...
 177. 15:30 Ok. 1,13 mln zł kosztowało sprowadzenie klientów biur GTI i R'tur
 178. 15:25 Wybraliście! Oto najleszy keczup
 179. 15:20 Zgoda na dwa dodatkowe lata dla Polski na zmniejszenie deficytu
 180. 15:18 HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (10/2013)
 181. 15:18 ASSECO POLAND - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2013)
 182. 15:18 MOJ S.A. - Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 21 czerwca 2013 r. (21/2013)
 183. 15:18 MOJ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (20/2013)
 184. 15:18 MAGELLAN S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (77/2013)
 185. 15:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 186. 15:18 NOWAGALA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (109/2013)
 187. 15:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Prezesa URE od wyr...
 188. 15:18 ASSECO POLAND - Powołanie Członka Komitetu Audytu (15/2013)
 189. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umowy poręczenia (76/2013)
 190. 15:18 COMPLEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (19/2013)
 191. 15:15 GDDKiA odstąpiła od umowy z Alpine Bau na budowę S5
 192. 15:07 GUS podał dane o koniunkturze
 193. 15:05 Konsorcjum firm odstąpiło od umowy na budowę dachu Stadionu Śląskiego
 194. 15:03 GPW - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r. (24/2013)
 195. 15:03 BYTOM - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA (11/2013)
 196. 15:03 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 197. 15:03 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o zbyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członk...
 198. 15:03 KPPD - Aneks do umowy kredytowej z bankim BGŻ SA. (16/2013)
 199. 15:03 INTAKUS S.A. - Zatwierdzenie układu w postępowaniu upadłościowym (38/2013)
 200. 15:03 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (13/2013)
 201. 15:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (75/2013)
 202. 14:53 Fitch potwierdził ratingi IDR Tauronu na poziomie BBB, perspektywa stabilna
 203. 14:48 EMC - Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. (59/2013)
 204. 14:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Podtrzymanie ratingu agencji Fitch dla TAURON Polska Energia S.A. (2...
 205. 14:48 EMC - Pośrednie nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. (58/2013)
 206. 14:38 GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 631/2013
 207. 14:38 W VI większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS
 208. 14:38 Wskaźnik syntetyczny koniunktury w VI niższy mdm i rdr - GUS
 209. 14:38 matrix42 AG, z grupy Asseco Dach, zdobył kontrakt na szwajcarskiej poczcie
 210. 14:38 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w VI wynosi 71 proc. - GUS
 211. 14:38 W czerwcu nastroje konsumentów na podobnym poziomie jak w maju - GUS
 212. 14:38 Oceny koniunktury w budownictwie w VI pesymistyczne, gorzej niż przed rokiem - GUS
 213. 14:38 Koniunktura w handlu detalicznym w VI pogorszyła się - GUS
 214. 14:38 W VI koniunktura w handlu hurtowym gorsza niż w V - GUS
 215. 14:38 Koniunktura w przemyśle oceniana gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem - GUS
 216. 14:38 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 5.951 mln euro - NBP
 217. 14:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (19/2013)
 218. 14:33 BNP PARIBAS PL - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (19/2013)
 219. 14:30 Analitycy: w przyszłym tygodniu ceny paliw mogą rosnąć
 220. 14:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (72/2013)
 221. 14:18 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Komunikat działu operacyjnego KDPW (2/2013)
 222. 14:18 TELESTO S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zg...
 223. 14:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Z...
 224. 14:18 MOSTALZAB - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na ZWZA w dniu 14 czerwca 2013 r. ...
 225. 14:17 Polska żywność najtańsza w Unii
 226. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 227. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 8 gr - PIPP
 228. 14:08 WZ Astarta Holding uchwaliło skup do 2 proc. akcji po maksymalnej cenie 125 zł
 229. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 230. 14:08 CIR: nowe spoty informacyjne z udziałem rodziców 6-latków (komunikat)
 231. 14:04 Co po maturze, studia czy praca?
 232. 14:03 5TH AVENUE HOLDING S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 li...
 233. 14:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej (42/2013)
 234. 14:03 EKO EXPORT S.A. - Otrzymanie zamówienia od zachodnio-europejskiego koncernu z branży wypełniaczy....
 235. 13:50 Skarbówka sprawdzi oświadczenie majątkowe prezesa PiS
 236. 13:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 237. 13:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Ogłoszenie wezwania przez PKO BP do zapisywania się na sprzedaż akcji N...
 238. 13:38 GPW wypłaci 0,78 zł dywidendy na akcję, Rozłucki i Kacprzyk członkami RG (opis)
 239. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 240. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 241. 13:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (15/2013)
 242. 13:18 ASTARTA HOLDING - Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of ASTARTA Ho...
 243. 13:18 ASTARTA HOLDING - Shareholders holding at least 5% of the voting rights at the Annual General Mee...
 244. 13:18 ELEKTROTIM S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM SA po zarejestrowaniu zmian. (29/2013)
 245. 13:08 PGE i Energa mają przedwstępną umowę na nabycie od EBOiR 25 proc. udziałów w Iberdroli
 246. 13:05 Podkomisja nadzwyczajna zajmie się "Mieszkaniem dla Młodych"
 247. 13:05 PGE i Energa mają przedwstępną umowę na nabycie 25 proc. udziałów w Iberdroli
 248. 13:04 Milion na paliwo dla Sejmu!
 249. 13:03 IMPERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Cap...
 250. 13:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (107/2013)
 251. 12:59 Kogo będą zatrudniać w najbliższej przyszłości?
 252. 12:53 Zakup nieruchomości na Florydzie (USA), czy warto?
 253. 12:48 AMREST - RB 26/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (26/2013)
 254. 12:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej (komunikat)
 255. 12:38 WZ GPW zdecydowało o wypłacie 0,78 zł dywidendy na akcję
 256. 12:33 VOXEL S.A. - zakończenie przez Emitenta procesu mającego na celu komercyjną sprzedaż radiofarmace...
 257. 12:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabywa od EBOiR 25% udzia...
 258. 12:33 AMICA - Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej (20/2013)
 259. 12:33 BOŚ SA - Korekta raportu zawierającego informację o nabyciu w dniu 13.06.2013 r. akcji BOŚ S.A. p...
 260. 12:18 GANT - Wybór biegłego rewidenta (78/2013)
 261. 12:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobami obowiązanymi. ...
 262. 12:18 BOŚ SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Banku w dn. 20.06.2013 (35...
 263. 12:18 BOŚ SA - Powołanie Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji (34/2013)
 264. 12:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (38/2013)
 265. 12:18 BOŚ SA - Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r. (33/2013)
 266. 12:13 Zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców ustalane tak, jak dla pracowników
 267. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 268. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 119/A/NBP/2013
 269. 12:05 Sejm: korzystniejsze zapisy dla osób wracających z urlopu wychowawczego
 270. 12:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Powołanie członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję (37/2013)
 271. 11:58 Sejm: korzystniejsze zapisy dla osób wracających z urlopu wychowawczego
 272. 11:56 Jak żyć? Polaków nie stać na własny basen
 273. 11:53 W '12 żywność i napoje bezalkoholowe w Polsce były najtańsze w UE - Eurostat
 274. 11:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 275. 11:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 276. 11:48 PCC ROKITA S.A. - Zakończenie sporu zbiorowego w PCC Rokita SA (28/2013)
 277. 11:48 PTWP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerw...
 278. 11:48 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadominie o zmianie procenowego udziału w liczbie głosów n...
 279. 11:48 PCC EXOL S.A. - Zakończenie sporu zbiorowego (21/2013)
 280. 11:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Odstąpienie od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad na Zwy...
 281. 11:48 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ S...
 282. 11:45 Posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej Polska-USA
 283. 11:38 BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję za '12
 284. 11:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 20.06...
 285. 11:33 MILKILAND N.V. - Shareholders holding at least 5% of the voting rights at the Annual General Meet...
 286. 11:29 Lepszy zasięg i szybki internet w całym kraju dzięki współpracy Orange i T-Mobile
 287. 11:26 Gdzie jest najlepszy socjal?
 288. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 289. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 290. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 291. 11:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKAR...
 292. 11:18 TELGAM S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza (4/2013)
 293. 11:08 W drugim tygodniu czerwca taniały m.in. jaja, olej i pszenica - ZSRIR (tabela)
 294. 11:08 PIR planują minimalny zwrot z kapitału na poziomie 8 proc. (opis)
 295. 11:08 Posłowie uchwalili nowelę ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 296. 11:05 Sejm znowelizował prawo energetyczne
 297. 11:03 PELION SA - Skup akcji własnych (107/2013)
 298. 11:03 06MAGNA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Magna Polonia S.A...
 299. 10:55 Sejm przyjął sprawozdanie KRRiT za 2012 r.
 300. 10:53 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 8,5 pkt. proc., do 55,3 proc.
 301. 10:53 MSW: zapraszamy na sobotnią Noc Profilaktyki (komunikat)
 302. 10:44 Praca jest twoja, tylko zmień sobie... nos
 303. 10:40 Szukają kelnerek i modelek. Werbują do agencji towarzyskich!
 304. 10:38 DM IDM SA obniżył rekomendację Polnordu do "sprzedaj"
 305. 10:35 Sejm: zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców ustalane tak, jak dla pracowników
 306. 10:35 Sejm za oskładkowaniem okresu opieki nad dzieckiem
 307. 10:33 06MAGNA - Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 20 czerwca 2013 roku (39/2013)
 308. 10:33 KOMPAP - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 20.06.2013r. (29/...
 309. 10:33 KOMPAP - Powołanie Członka Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji (28/2013)
 310. 10:33 RANK PROGRESS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (35/2013)
 311. 10:33 WASKO S.A. - Informacja o rezygnacji Wiesława Rozłuckiego ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASK...
 312. 10:33 KOMPAP - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handloweg...
 313. 10:26 Milion na nagrody dla NFZ
 314. 10:23 Sygnity wdroży miejski system zarządzania w Katowicach za 9,84 mln zł
 315. 10:23 Jeśli inwestycja w Opolu będzie nierentowna dla PGE, to będzie także nierentowna dla PIR -
 316. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 38.919,86 mln zł - NBP
 317. 10:23 Koniec tygodnia to wyhamowanie spadku złotego i zmienności na rynku
 318. 10:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 319. 10:18 INDEXMEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ZWZ w dniu 20 czerwc...
 320. 10:08 PIR planują minimalny zwrot z kapitału na poziomie 8 proc.
 321. 10:08 MSW: pamiętajmy o bezpieczeństwie nad wodą (komunikat)
 322. 10:03 ROVITA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki o...
 323. 09:42 Paniczne zachowania na polskiej walucie
 324. 09:38 Arcus wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 325. 09:36 Era wyższych stóp
 326. 09:34 Brak danych sprzyja odreagowaniu
 327. 09:33 ARCUS S.A. - Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty dywidendy (24/2013)
 328. 09:32 Co dalej po Fed?
 329. 09:31 Załamanie
 330. 09:28 Oczekiwane uspokojenie w Europie
 331. 09:23 DAMF Invest wzywa do sprzedaży 34 proc. Elkopu, oferuje 0,16 zł za akcję
 332. 09:23 POLSAT OFE informuje
 333. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2300,11 pkt (+0,10%)
 334. 09:23 Espirito Santo rekomenduje "sprzedaj" Getin Holding
 335. 09:18 GRUPA DUON S.A. - Informacje o transakcji zakupu akcji zawartej przez członka Rady Nadzorczej (12...
 336. 09:18 ARCUS S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. (21/2013)
 337. 09:18 ARCUS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. (23/2013)
 338. 09:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS-EURO...
 339. 09:18 ARCUS S.A. - Zmiany w Statucie Spółki. (22/2013)
 340. 08:55 ZUS nie chce umarzać zaległości przedsiębiorców
 341. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 102,83-102,85 USD za baryłkę
 342. 08:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 21 czerwca
 343. 08:53 Eurocash wyemitował obligacje o wartośc 140 mln zł
 344. 08:53 Akcjonariusze Winstar Resources wyrazili zgodę na przejęcie spółki przez KOV
 345. 08:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 346. 08:48 MABION S.A. - Uzyskanie zgody serbskiego Ministerstwa Zdrowia na badanie kliniczne MabionCD20 (18...
 347. 08:27 Prezydent za systemem podatkowym dla wychowujących dzieci
 348. 08:25 Dramat byków
 349. 08:25 Skrobowski: Wisent skupia się na poszukiwaniu ropy z łupków
 350. 08:22 Panika na złotym i długu, FED zmienił nastroje wokół emerging markets
 351. 08:18 Nadmierne opóźnienie budowy elektrowni jądrowej mogłoby zniweczyć dotychczasowe wysiłki
 352. 08:11 Rząd powinien wytłumaczyć się z nierealistycznych założeń budżetu na obecny rok
 353. 08:03 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej (229/2013)
 354. 07:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Wykup obligacji serii B i serii C ROBYG S.A. (50/2013)
 355. 07:25 Duże zainteresowanie Denarem Bolesława Chrobrego
 356. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 20 czerwca
 357. 07:08 PGE liczy, że rząd znajdzie środki, by poprawić rentowność inwestycji w Opolu - Kilian
 358. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 VI - 1 VII
 359. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 21.06-3.10.2013
 360. 07:08 60 mld euro z funduszu ratunkowego strefy euro to limit na bezpośrednią rekapitalizację banków
 361. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 21.06 - 4.03.2014
 362. 07:03 EUROCASH - Emisja obligacji oraz udzielenie poręczeń przez podmioty zależne (31/2012)
 363. 06:51 Tak budują gazoport
 364. 06:37 Państwo dłużnikiem Kościoła
 365. 06:34 Ofiary Amber Gold: za czym kolejka ta stoi
 366. 06:26 Taniej dla rodzin wielodzietnych
 367. 06:20 Samorządowy majątek do wzięcia, ale chętnych brak
 368. 06:05 Zapłacimy plastikiem, sklepom się to opłaci
 369. 05:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 5:45 (621/2013)
 370. 05:35 System "Buduj i kłóć się"
 371. 04:05 Mandaty słabo ściągane
 372. 03:35 Kontrole pod lupą resortu gospodarki
 373. 03:05 Specspółka wjedzie na A1
 374. 02:05 Kupujemy obcy węgiel i zamykamy kopalnie