Trwa ładowanie...
d4e7bee
d4e7bee

Artykuły z dnia: 2013.06.28 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji emitenta. (30/2013)
 2. 23:18 AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie. (6/2013)
 3. 23:18 NEMEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (9/2013)
 4. 23:18 ARCTIC PAPER S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu ...
 5. 23:18 KREZUS SA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Krezus S.A. (19/2013)
 6. 23:18 POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ...
 7. 23:18 ARCTIC PAPER S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 8. 22:48 ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie Akcji Emitenta. (29/2013)
 9. 22:33 MIRACULUM S.A. - Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwy...
 10. 22:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. (53/2013)
 11. 22:18 PZ CORMAY S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ (23/2013)
 12. 22:18 PZ CORMAY S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez ZWZ PZ CORMAY S.A. z dnia 28.06.2013 (2...
 13. 22:18 MCI - Zawarcie umowy z ABC Data S.A. (Projekt Jefferies International Limited) (22/2013)
 14. 22:03 MIRACULUM S.A. - Informacje w sprawie oczekiwanego terminu wykupu obligacji serii X (57/2013)
 15. 22:03 PZ CORMAY S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 28 czerwc...
 16. 22:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie umów kredytowych z BRE Bank S.A przez spółkę z grupy ROBYG S.A...
 17. 22:00 Hajdarowicz zrezygnował z funkcji prezesa Gremi Media SA
 18. 21:55 Rosja zawiesza od poniedziałku import ziemniaków z UE
 19. 21:48 MIRACULUM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (54/2013)
 20. 21:48 KCI - Zawarcie znaczącej umowy (15/2013)
 21. 21:48 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (47/2013)
 22. 21:48 SFD S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SFD S.A. (4/2013)
 23. 21:48 AFORTI HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny...
 24. 21:48 MIRACULUM S.A. - Wygaśnięcie listu intencyjnego (56/2013)
 25. 21:48 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (55/2013)
 26. 21:48 ORPHEE LTD - Akcjonariusze posiadający na WZA ponad 5% głosów (8/2013)
 27. 21:48 AFORTI HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (32/2...
 28. 21:38 Grzegorz Hajdarowicz zrezygnował z funkcji prezesa Gremi Media
 29. 21:38 Tauron Dystrybucja ma list intencyjny z Altairnano dot. współpracy w systemach magazynowania energii
 30. 21:33 MOSTALEXP - Nabycie znacznego pakietu akcji (46/2013)
 31. 21:33 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ? zm...
 32. 21:18 IDEON S.A. - Zgłoszenie sprzeciwu do dwóch uchwał ZWZ Ideon SA z dnia 28.06.2013 roku (43/2013)
 33. 21:18 IDEON S.A. - Informacja na temat spółki zależnej (41/2013)
 34. 21:18 IDEON S.A. - Wybór biegłego (42/2013)
 35. 21:18 BALTICON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 36. 21:03 IDEON S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% na ZWZ Ideon SA w dniu 28.06.2013r. (39/2013)
 37. 21:03 IDEON S.A. - Skład Rady Nadzorczej nowej kadencji (40/2013)
 38. 20:53 Vistula wyemituje do 40 mln akcji serii M, bez prawa poboru
 39. 20:48 ELZAB - Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (10/2013)
 40. 20:48 Bowim - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (36/2013)
 41. 20:48 IDEON S.A. - Uchwały ZWZ Ideon SA z dnia 28.06.2013r. (38/2013)
 42. 20:48 POLKAP S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA (9/2013)
 43. 20:38 Polnord domaga się od m. st. Warszawa ponad 322 mln zł odszkodowania
 44. 20:33 AGROTOUR S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ AGROTOUR S.A. w dn...
 45. 20:33 ABS INVESTMENT S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 24 cz...
 46. 20:18 NETIA - Informacja poufna ? obniżenie wartości odniesienia opcji przyznanych na podstawie planu p...
 47. 20:18 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienia osób zobowiązanych (13/2013)
 48. 20:18 VISTULA GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 49. 20:18 LIBET S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (21/06/2013). (16/2...
 50. 20:18 VISTULA GROUP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 28 ...
 51. 20:03 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%...
 52. 20:03 NETIA - Treść Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netii SA z dnia 28 czerwca 2013 roku (27/2013)
 53. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 54. 19:53 GPW: Komunikat
 55. 19:53 GPW: Animator dla akcji trzech spółek
 56. 19:53 GPW: AVIAAM LEASING AB do segmentu 50 PLUS
 57. 19:53 GPW: Komunikat - DEKTRA
 58. 19:53 GPW: nadzwyczajna korekta list uczestników indeksów
 59. 19:53 GPW: Zawieszenie certyfikatów SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych
 60. 19:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji ADMIRAL BOATS
 61. 19:53 GPW: Komunikat - GENESIS ENERGY
 62. 19:53 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami PRECIOUS METALS INVESTMENTS
 63. 19:53 PGE wyemitowała 5-letnie obligacje o wartości 1 mld zł
 64. 19:53 GPW: Animator dla DEKTRA
 65. 19:53 Wanda Rapaczynski prezesem Agory
 66. 19:53 Zmiany w OFE zwiększą zmienność FI, mogą przyspieszyć przyjęcie euro - BNP Paribas (opinia)
 67. 19:53 Wierzyciel wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za '12
 68. 19:48 POLNORD - Złożenie wniosku do m.st. Warszawy w sprawie odszkodowań za działki w Warszawie (42/2013)
 69. 19:48 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji (12/2013)
 70. 19:48 POLNORD - Wszczęcie postępowania przeciwko m. st. Warszawa o zapłatę odszkodowania deliktowego (4...
 71. 19:33 DOMENOMANIA.PL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 72. 19:33 AGORA - Powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji (20/2013)
 73. 19:33 VARIANT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 20...
 74. 19:33 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej lic...
 75. 19:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K...
 76. 19:18 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytu. (35/2013)
 77. 19:18 ABC DATA S.A. - Zawarcie umowy z doradcą inwestycyjnym (22/2013)
 78. 19:18 PRÓCHNIK - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 79. 19:18 TRO MEDIA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 80. 19:10 Rządy zatwierdziły kompromis z PE ws. budżetu
 81. 19:08 Banki w V obniżyły oprocentowanie kredytów na nieruchomości i konsumpcyjnych - NBP
 82. 19:08 Rada dyrektorów ACE zgodziła się na rozpoczęcie skupu akcji własnych
 83. 19:03 AGORA - Powołanie składu Zarządu nowej kadencji (19/2013)
 84. 19:03 SWISSMED - Spełnienie się warunku zawieszającego z Umowy Przeniesienia ZCP (15/2013)
 85. 19:03 POLNORD - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (39/2013)
 86. 19:03 POLNORD - Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2013 r. (38/2013)
 87. 19:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (101/2013)
 88. 19:03 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby gło...
 89. 19:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" S....
 90. 19:03 PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (102/2013)
 91. 19:03 POLNORD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2013 r. (40/...
 92. 19:00 BofA ML: średnia cena ropy Brent crude w II połowie tego roku 103 USD
 93. 18:53 Hygienika chce odkupić pozostałe 50 proc. udziałów w Dayli Polska
 94. 18:53 Obrót akcjami Precious Metals Investments zawieszony od 1 lipca
 95. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 96. 18:53 Banki obniżyły w V oprocentowanie depozytów - NBP
 97. 18:48 SWISSMED - Zmiana Umowy Przeniesienia ZCP (14/2013)
 98. 18:48 ELZAB - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB (8/2013)
 99. 18:33 FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (38/2013)
 100. 18:33 BARLINEK - Informacja poufna (28/2013)
 101. 18:33 EUROTEL S.A. - Informacja o aneksie do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym. (28/2013)
 102. 18:33 PRÓCHNIK - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2013 r. (33/2013)
 103. 18:33 A.C.E. S.A. - Details of the buy-back programme adopted by the Board of Directors (40/2013)
 104. 18:23 OFE pozostaną w centrum uwagi
 105. 18:23 Benefit Systems podpisał umowę ws. otwarcia nowej sieci klubów fitness
 106. 18:23 MakoLab wypłaci 3 gr dywidendy na akcję za '12
 107. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.06.2013
 108. 18:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 110. 18:20 Aleksiej Miller: gazpromowska fabryka LNG nad Bałtykiem ruszy w 2018 r.
 111. 18:18 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (7/...
 112. 18:18 GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (34/2013)
 113. 18:18 MR KUCHAR S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Mr Kuchar S.A. w ...
 114. 18:18 IMPERA - zmiana warunków emisji obligacji, wykup obligacji serii J, częściowa spłata limitu wierz...
 115. 18:18 IMPERA - rozwiązanie umowy inwestycyjnej- Dominium S.A. (64/2013)
 116. 18:03 AGORA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S...
 117. 18:03 LST CAPITAL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyc...
 118. 18:03 HYGIENIKA - Odstąpienie od zakupu 50% udziałów w poszczególnych Spółkach Grupy Dayli (48/2013)
 119. 18:03 BGŻ SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ BGŻ S.A. 28 czerwca...
 120. 18:03 SYNTHOS - Nabycie przez Spółkę Zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta. (21/2...
 121. 18:03 VENITI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 122. 18:03 AGORA - Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r. (17/2013)
 123. 18:03 SYNTHOS - Zbycie przez Emitenta papierów wartościowych. (20/2013)
 124. 18:03 SYNTHOS - Emisja obligacji serii B. (19/2013)
 125. 18:03 IMPERA - Zawarcie umowy znaczącej- Dominium S.A. (63/2013)
 126. 17:59 Co by tu jeszcze?
 127. 17:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2245,64 pkt (3,15%)
 129. 17:53 MSZ o roli samorządów we wzmacnianiu Partnerstwa Wschodniego (komunikat)
 130. 17:53 MSZ: na RE o przeciwdziałaniu bezrobociu, polityce gospodarczej i rozszerzeniu (komunikat)
 131. 17:53 RN BGŻ uchyliła uchwałę o powołaniu Moniki Nachyła na stanowisko prezesa banku
 132. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,63 proc. z 1,54 proc. - NBP
 133. 17:48 BGŻ SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku podjęte 28 czerwca 2013 r. (34/2013)
 134. 17:48 NFI EMF - Akcjonariusze powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku....
 135. 17:48 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (39/2013)
 136. 17:48 MARVIPOL S.A. - Umowa kredytu ? aktualizacja informacji. (56/2013)
 137. 17:48 LST CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LST CAPITAL S.A. w dniu 28 ...
 138. 17:42 Jesienią będzie gęsto od emisji
 139. 17:33 GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013...
 140. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (80/2013)
 141. 17:33 AMREST - RB 32/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 142. 17:33 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu ...
 143. 17:33 MONNARI TRADE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji prokurenta (22/2013)
 144. 17:33 MAKOLAB S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajn...
 145. 17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej (30/2013)
 146. 17:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zmiana umowy inwestycyjnej dotyczącej klubów Fitness Academy (31/2013)
 147. 17:33 HYGIENIKA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (47/2013)
 148. 17:33 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (39/2013)
 149. 17:33 NFI EMF - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku. (15/2013)
 150. 17:23 MSZ: wsparcie mediów polskich na Litwie (komunikat)
 151. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 28 czerwca, 17.00
 152. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.06.2013
 153. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 154. 17:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 155. 17:18 BOŚ SA - Nabycie akcji własnych (37/2013)
 156. 17:18 BGŻ SA - Uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu (33/2013)
 157. 17:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwe...
 158. 17:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwe...
 159. 17:18 ADVADIS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advadis S.A. w upadłości...
 160. 17:18 GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Z...
 161. 17:18 LZMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 162. 17:18 TELESTRADA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r. (...
 163. 17:18 EFICOM S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EFIC...
 164. 17:16 Tych rzeczy nie możesz przywieźć z wakacji
 165. 17:03 GRUPA LOTOS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu G...
 166. 17:03 MISPOL S.A. - Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia...
 167. 17:03 GRUPA LOTOS - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu ...
 168. 17:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (31/2013)
 169. 17:03 IN POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 170. 17:03 POLFA SA - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (12/2013)
 171. 17:03 EASTSIDECAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczaj...
 172. 17:03 ESKIMOS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27.0...
 173. 17:03 FAMUR S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (33/2013)
 174. 17:03 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA (54/2013)
 175. 17:03 UBOAT-LINE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 176. 16:53 Notowania PLN w przyszłym tygodniu zależne od rynków bazowych i RPP (opis)
 177. 16:53 DM PKO BP podnosi rekomendację Synthosu do "trzymaj", obniża wycenę do 4,68 zł
 178. 16:53 Z funduszy długu rynków wschodzących w ciągu tygodnia wycofano 5,6 mld USD - EPFR
 179. 16:53 DM PKO BP rekomenduje "kupuj" CEZ, cena docelowa 509,4 CZK
 180. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 16:53 Fed może wprowadzić pierwsze ograniczenia QE we wrześniu - Stein
 182. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 16:48 Przerwa w aprecjacji dolara
 185. 16:48 SERINUS ENERGY INC. - Zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta (49/2013)
 186. 16:48 XPLUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 28.06.2...
 187. 16:48 ENERGOPLD - Zmiany dotyczące spółki zależnej (21/2013)
 188. 16:48 ATREM S.A. - Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta (17/2013)
 189. 16:48 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG acquires Latvian casino operator SIA Altea (/)
 190. 16:48 MM CONFERENCES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 191. 16:48 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytu. (34/2013)
 192. 16:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 193. 16:48 EMMERSON S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 194. 16:48 IDEON S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (36/2013)
 195. 16:43 Zabierz kartę do dalekich krajów
 196. 16:33 ALMA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2...
 197. 16:33 GINO ROSSI S.A. - Powołanie prokurenta (33/2013)
 198. 16:33 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zarządzającej (18/2013)
 199. 16:33 SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zw...
 200. 16:33 PELION SA - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (115/2013)
 201. 16:33 STOMIL SANOK SA - Zmiana znaczącej umowy. (17/2013)
 202. 16:33 COMARCH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A. (15/...
 203. 16:33 NORTH COAST - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2...
 204. 16:21 Koniec z płaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych
 205. 16:18 BUDOPOL - Powołanie osoby zarządzającej (29/2013)
 206. 16:18 PC GUARD - wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 roku. (26...
 207. 16:18 NORTH COAST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 208. 16:18 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (20/2013)
 209. 16:18 BUDOPOL - Wybór biegłego rewidenta (30/2013)
 210. 16:16 Stabilizacja na parach ze złotym
 211. 16:08 Gino Rossi spłaciło 20 mln zł zadłużenia wobec banków
 212. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 6775,25 za tonę
 213. 16:08 Silvano Fashion Group wypłaci 0,1 euro dywidendy na akcję za '12
 214. 16:08 Uwzględniając kredyt od BŚ w VII, MF ma sfinansowane 91 proc. potrzeb - Marczak z MF
 215. 16:08 PGNiG spodziewa się, że w pierwszej kolejności przystąpi do produkcji tight gazu
 216. 16:08 Akcjonariusze Lotosu zgodzili się na pozostawienie zysku za '12 w spółce
 217. 16:08 MG po danych makro za V podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13 na poziomie 1,5 proc.
 218. 16:08 Aegon OFE informuje
 219. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 220. 16:08 WZ Silvano Fashion Group zdecydowało o skupie do 400 tys. akcji własnych
 221. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 16:08 Generali OFE informuje
 223. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 224. 16:03 COMP - Uchwały podjęte na WZA Spółki COMP S.A. (25/2013)
 225. 16:03 PETROLINVEST S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PE...
 226. 16:03 PETROLINVEST S.A. - Powołanie osób nadzorujących (53/2013)
 227. 16:03 VIVID GAMES S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu ...
 228. 16:03 PC GUARD - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28 czerwca 2012 roku (25/2013)
 229. 16:03 PROCHEM - Zawarcie przez PROCHEM S.A. znaczącej umowy. (22/2013)
 230. 16:03 BUDOPOL - Rezygnacja osoby zarządzającej oraz oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego ...
 231. 16:03 MIESZKO - Zbycie aktywów znacznej wartości w wyniku zawarcia znaczącej umowy przez jednostkę zal...
 232. 16:03 ALIOR BANK S.A. - Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji (34/2013)
 233. 16:03 MOSTALZAB - Nabycie aktywów o znacznej wartości (53/2013)
 234. 16:03 EMC - Zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. (66/2013)
 235. 16:03 PETROLINVEST S.A. - Treść uchwał ZWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 28 czerwca 2013 rok...
 236. 15:48 GRUPA DUON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dni...
 237. 15:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Silvano Fashion Group decisions of the annual general meeting of share...
 238. 15:48 EMC - Pośrednie zbycie i nabycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. (65/2013)
 239. 15:48 EMC - Zbycie akcji EMC Instytut Medyczny S.A. (64/2013)
 240. 15:48 GRUPA DUON S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spó...
 241. 15:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 242. 15:48 OPEN FINANCE S.A. - POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (52/2013)
 243. 15:38 GPW: Zmiana uchwały
 244. 15:38 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję za '12
 245. 15:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (248/2013)
 246. 15:33 HEFAL SERWIS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 247. 15:33 GROCLIN - Nabycie akcji Emitenta przez osoby blisko związane z członkiem organu Emitenta. (40/2013)
 248. 15:33 GROCLIN - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. (42/2013)
 249. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Powodzenie restrukturyzacji wierzytelności wobec banków, wygaśniecie porozumien...
 250. 15:33 GC INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym...
 251. 15:33 5TH AVENUE HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwycz...
 252. 15:33 LOGZACT S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 roku, posiadając...
 253. 15:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 254. 15:33 GROCLIN - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. (41/2013)
 255. 15:33 TUP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26...
 256. 15:33 ASTORIA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walny...
 257. 15:33 AMICA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 258. 15:33 ODLEWNIE - ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki (14/2013)
 259. 15:33 BOMI - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA (21/2013)
 260. 15:33 PLASMA SYSTEM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółk...
 261. 15:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLI...
 262. 15:23 Mercor chce utrzymać marże na obecnym poziomie, planuje zwiększyć przychody w Rosji
 263. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 264. 15:23 Propozycja KE ws. wspólnego systemu kontrolowanej likwidacji banków w ciągu 2 tyg. - Barroso
 265. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 266. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 267. 15:23 W VII i VIII warunkowe dwie aukcje obligacji, we IX oferta zależna od syt. rynkowej - MF
 268. 15:23 Introl zbuduje blok kogeneracyjny dla PGE GiEK za 87,4 mln zł netto
 269. 15:20 PGE i Energa kupiły od DONG Energy farmy wiatrowe
 270. 15:18 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0003866412 (39/2013)
 271. 15:18 HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (11/2013)
 272. 15:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (245/2013)
 273. 15:18 BEST - Informacja o powołaniu osób zarządzających (13/2013)
 274. 15:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 275. 15:18 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (246/2013)
 276. 15:18 AMICA - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ami...
 277. 15:18 AMICA - Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna (30/2013)
 278. 15:18 ODLEWNIE - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (13/2013)
 279. 15:18 OPONEO.PL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (69/2013)
 280. 15:18 SOLAR COMPANY S.A. - Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwi...
 281. 15:18 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (247/2013)
 282. 15:18 KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F (24/2013)
 283. 15:18 GROCLIN - Objęcie akcji Emitenta. (39/2013)
 284. 15:18 BEST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA BEST S.A., które o...
 285. 15:18 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 286. 15:10 Firmy pracujące przy budowie DK 16 mogą zgłaszać się po pieniądze
 287. 15:09 Euro umacnia się na koniec tygodnia
 288. 15:08 W trzecin tygodniu czerwca taniał drób, jaja i jęczmień - ZSRIR (tabela)
 289. 15:08 Agora podnosi cenę "Gazety Wyborczej" w pn-śr. do 2,5 zł, w czw-sob. do 2,9 zł
 290. 15:08 PGE i Energa kupiły od DONG Energy farmy wiatrowe
 291. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 292. 15:08 Poprawa wyników C/A to tendencja, która utrzyma się w kolejnych okresach - Sobota z NBP
 293. 15:05 Barroso: w ciągu dwóch tygodni propozycja wspólnej likwidacji banków
 294. 15:03 RADPOL S.A. - Wykreślenie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych RADPOL ...
 295. 15:03 KSG AGRO S.A. - Minutes of the Ordinary General Meeting and Extraordinary general meeting of the ...
 296. 15:03 OPONEO.PL S.A. - Powołanie Zarządu OPONEO.PL S.A. na wspólną kadencję (68/2013)
 297. 15:03 AKCEPT FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dn...
 298. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (126/2013)
 299. 15:03 OPEN FINANCE S.A. - TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W...
 300. 15:03 MOL - MOL_INA announced ? Arbitral Tribunal resolution rejected compensation claims against INA (...
 301. 15:03 KETY - Wykup obligacji od Osób uprawnionych i ich umorzenie (23/2013)
 302. 15:03 KPPD - Inwestycja w Kaliszu Pomorskim. (19/2013)
 303. 15:03 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (36/2013)
 304. 15:03 GROCLIN - Zawarcie porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie. (38/2013)
 305. 15:03 RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 21 czerwca 2013 roku, członków Rady Nadzor...
 306. 14:53 Ile płacą w Warszawie i miastach wojewódzkich?
 307. 14:48 POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. (16/2013)
 308. 14:48 EGB INVESTMENTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny...
 309. 14:42 Niższe stawki roamingowe i nowości na powitanie wakacji w Orange
 310. 14:38 MSP: stała siedziba dla IPN (komunikat)
 311. 14:38 Kompania Węglowa dostała trzy oferty ws. budowy elektrowni
 312. 14:38 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski wzrosło w I kw. '13 do 278.420 mln euro - NBP
 313. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w I kw. 2013 wyniósł 2.055 mln euro - NBP
 314. 14:38 Złotego czeka trzęsienie ziemi?
 315. 14:34 7 pytań, które na pewno usłyszysz na rozmowie kwalifikacyjnej
 316. 14:33 MARKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 317. 14:33 POLCOLORIT - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polcolorit S.A. tekstu jednolitego statutu Spółki. (1...
 318. 14:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (66/2013)
 319. 14:33 MOL - MOL_INA announced ? Arbitral Tribunal resolution rejected compensation claims against INA (...
 320. 14:33 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (24/2013)
 321. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 10 gr
 322. 14:23 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w VI wyniosła 0,4 proc. - NBP
 323. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 324. 14:23 MSZ: rozmowy o konkurencyjności regionu Eurazji (komunikat)
 325. 14:23 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po I kw. '13 wyniosła minus 251.275 mln EUR - NBP
 326. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 327. 14:18 EUROSNACK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ EUROSNACK ...
 328. 14:18 HERKULES S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Leasing Sp. z o.o. na łączną wartość umow...
 329. 14:18 COGNOR S.A. - akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 28.06.2013 (17/2013)
 330. 14:18 BLOOBER TEAM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 331. 14:18 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 332. 14:18 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy (19/2013)
 333. 14:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (62/2013)
 334. 14:05 Kłopoty z prądem. Twój telewizor też wyłączą?
 335. 14:03 COGNOR S.A. - treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2013 (16/2013)
 336. 14:03 FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (17/2013)
 337. 14:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PG...
 338. 14:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (38...
 339. 14:03 BIOMAX S.A. - Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOMAX S.A. w ...
 340. 14:03 YOUR IMAGE S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół...
 341. 14:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 342. 13:55 Balcerowicz o propozycjach ws. OFE: to nie debata, to propaganda
 343. 13:48 AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (4/2013)
 344. 13:48 E-MUZYKA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 345. 13:48 FARMACOL - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Farmacol S.A. w dniu 2...
 346. 13:48 AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (5/2013)
 347. 13:48 TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 348. 13:48 SANWIL HOLDING SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (8/2013)
 349. 13:47 15 tys. zł dla ordynatora w szpitalu. Czy lekarze zarabiają za mało?
 350. 13:39 "Dostajemy grosze, a jak zachorujemy, to z przychodni nas przeganiają"
 351. 13:38 Oponeo.pl wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję za '12
 352. 13:38 MS: działania w zakresie zwiększenia ochrony prawnej małoletnich (komunikat)
 353. 13:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 354. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 355. 13:35 Warszawa sprzedała swoje udziały w Złotych Tarasach za 217,6 mln zł
 356. 13:33 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Half-year Report 2012/2013 (15/2013)
 357. 13:33 FARMACOL - Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali, co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 358. 13:33 BLUE TAX GROUP S.A. - Lista akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głośów na Zwyczajn...
 359. 13:33 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Half-year Report 2012/2013 (15/2013)
 360. 13:33 YELLOW HAT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (6/2013)
 361. 13:33 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Acquistion or disposal of a large shareholding (14/2013)
 362. 13:33 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (24/2013)
 363. 13:33 PRIMA MODA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2013 rok (1...
 364. 13:33 OPONEO.PL S.A. - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu OPONEO.PL S.A. (65/2013)
 365. 13:33 FASING - Umowa kredytowa. (33/2013)
 366. 13:25 Ok. 19 mln Polaków dostanie informację o prognozowanej emeryturze z ZUS
 367. 13:22 Skuteczna rozmowa o pracę ? Oto złote zasady
 368. 13:18 STALPROFI - Rozwiązanie i zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank SA (26/2013)
 369. 13:18 AQUA S.A. - Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (3/2013)
 370. 13:18 PRIMA MODA S.A. - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spólki (10/2013)
 371. 13:18 MAGNIFICO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dn. 27....
 372. 13:18 TAX-NET S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 373. 13:18 SEKO S.A. - Zawarcie umowy lokaty terminowej (36/2013)
 374. 13:18 OPEN FINANCE S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM ...
 375. 13:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości mieszkal...
 376. 13:08 MRR: Bruksela potwierdza dofinansowanie budowy II linii metra (komunikat)
 377. 13:08 Cyfrowy Polsat spłacił przedterminowo 100 mln zł długu
 378. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 379. 13:03 PHARMENA S.A. - Korekta raportu nr 8/2013 (9/2013)
 380. 13:03 ALMA - Uchwały podjęte przez ZWZA Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 roku, informacja o odstąp...
 381. 13:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2012 (64/2013)
 382. 12:58 Zmiany w urzędach pracy. Plany częściowej prywatyzacji sektora zatrudnienia
 383. 12:53 MNiSW: blisko 3,2 mln zł na rozbudzenie naukowych pasji młodzieży (komunikat)
 384. 12:53 Józef Wolski nowym prezesem Kopeksu
 385. 12:49 Zastraszanie w pracy? Znasz to uczucie?
 386. 12:48 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walny...
 387. 12:48 K2 INTERNET S.A. - Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Intern...
 388. 12:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 389. 12:48 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (50/2013)
 390. 12:38 Portfel zleceń Erbudu w segmencie budownictwa dla energetyki to 154 mln zł
 391. 12:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 392. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec V wyniosło 207.045,61 mln zł - MF (tabela)
 393. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 394. 12:38 Radpol kupił firmę Finpol Rohr; nie planuje kolejnych przejęć
 395. 12:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 396. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/2013
 397. 12:38 Zaangażowanie inwestorów zagr. w obligacje na koniec V wyniosło 207.045,61 mln zł - MF
 398. 12:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 399. 12:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 400. 12:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.06.2013
 401. 12:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 402. 12:34 Chwila prawdy dla kredytobiorców walutowych
 403. 12:33 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (83/2013)
 404. 12:33 CYFROWY POLSAT S.A. - Przedterminowa spłata części kredytu terminowego (14/2013)
 405. 12:33 OPONEO.PL S.A. - Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. w dniu 27 czer...
 406. 12:33 WORK SERVICE S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (63/2013)
 407. 12:33 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (84/2013)
 408. 12:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej ...
 409. 12:33 WANDALEX - Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej podpisanymi umowami, kryterium...
 410. 12:33 PHARMENA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.0...
 411. 12:33 RELPOL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (15/2013)
 412. 12:33 WORK SERVICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 413. 12:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Podpisanie aneksów do umów z Societe Generale S.A. (20/2013)
 414. 12:20 Rynki reagują na plany rządu wobec OFE
 415. 12:18 ARCUS S.A. - Umowa znacząca. (28/2013)
 416. 12:18 PCC INTERMODAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spół...
 417. 12:18 CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwon...
 418. 12:18 DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji (8/2013)
 419. 12:16 Dziewictwo zyskało formę handlową
 420. 12:03 WORK SERVICE S.A. - Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza. (61/2013)
 421. 12:03 M.W. TRADE - Emisja obligacji (56/2013)
 422. 12:03 INTERNET WORKS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZA w dniu 26.06.2013 r. oraz p...
 423. 12:03 WORK SERVICE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service S.A. w...
 424. 11:57 Relatywnie spokojny tydzień na AUD/USD
 425. 11:51 Sprzedający nie odpuszczają
 426. 11:49 Członkowie Fed uspokajają rynki
 427. 11:48 CAPITAL - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok (...
 428. 11:48 VINDEXUS S.A. - Powołanie osób zarządzających. (10/2013)
 429. 11:39 Powell tonuje oczekiwania, rentowności w dół
 430. 11:38 Kiedy szef może przerwać ci urlop?
 431. 11:35 1000 zł za pełen etat dla osoby z wyższym wykształceniem!
 432. 11:33 TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia T...
 433. 11:33 LW BOGDANKA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA ...
 434. 11:33 VINDEXUS S.A. - Powołanie osób nadzorujących. (9/2013)
 435. 11:33 KOPEX S.A. - Powołanie osób zarządzających. (60/2013)
 436. 11:33 SUNEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu ...
 437. 11:33 MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 26 czerwca 2013 r. (...
 438. 11:18 K2 INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S....
 439. 11:18 FORMUŁA 8 S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzieli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ...
 440. 11:18 CUBE.ITG S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ CUBE.ITG S.A. w dn...
 441. 11:15 Tusk: mam zaufanie do państwowych instytucji wypłacających emerytury
 442. 11:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (49...
 443. 11:03 READ-GENE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwycza...
 444. 11:03 NOWAGALA - Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki za...
 445. 11:02 Tusk: kto zabił dziecko, nie może pracować z dziećmi
 446. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 103,11-103,13 USD za baryłkę
 447. 10:53 Walne Global Energy zgodziło się na wydanie 6 mln zł na skup akcji własnych
 448. 10:53 UOKiK: przed wakacjami - co warto wiedzieć? (komunikat)
 449. 10:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (26/2013)
 450. 10:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 451. 10:48 PELION SA - Skup akcji własnych (114/2013)
 452. 10:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (27/2013)
 453. 10:40 Premier: musimy się solidarnie nauczyć lepszej utylizacji śmieci
 454. 10:33 MOSTALEXP - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu...
 455. 10:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej (59/2013)
 456. 10:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu ...
 457. 10:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Z...
 458. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 25.571,45 mln zł - NBP
 459. 10:23 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 460. 10:23 Światowy rynek FX mniej spokojny, krajowy z możliwością testowania 4,30 za euro
 461. 10:23 Badanie konstytucyjności zmian w OFE po wybraniu konkretnego wariantu - premier
 462. 10:21 Przyznaj się fiskusowi, to zapłacisz 10x większy podatek
 463. 10:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Podjęcie decyzji dotyczącej skupu akcji własnych (34/2013)
 464. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (118/2013)
 465. 10:16 Bezinteresowni współpracownicy nielubiani
 466. 10:15 Najdłuższe urlopy na polskim i europejskim rynku pracy
 467. 10:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (76/2013)
 468. 10:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosó...
 469. 10:03 ERG - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2013 (18/2013)
 470. 09:53 Inauguracja VIII edycji Akademii Liderów - projektu Fundacji im. Lesława Pagi w poniedziałek
 471. 09:42 Zarobki w agencjach reklamowych i domach mediowych
 472. 09:38 Kurs akcji AviaAM Leasing wzrósł w debiucie na GPW o 3,62 proc.
 473. 09:35 Jesteś przedsiębiorcą? Nie licz na długi urlop
 474. 09:33 EKO EXPORT S.A. - Wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2013r. (46/2013)
 475. 09:33 EX-DEBT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca ...
 476. 09:33 MOSTALEXP - Uchwały podjęte przez ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku (44/2013)
 477. 09:25 Pieniądze z OFE będzie można dziedziczyć
 478. 09:18 Rubicon Partners SA - zawarcie umowy inwestycyjnej (65/2013)
 479. 09:18 GMINA MIASTA BRODNICY - Raport roczny JST-R 2012
 480. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2182,29 pkt (+0,24%)
 481. 09:08 Dziedziczenie środków we wszystkich wariantach zmian w OFE - Rostowski, MF
 482. 09:05 BP potwierdza, że konsorcjum Shah Deniz wybrało gazociąg TAP
 483. 09:03 VINDEXUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 484. 09:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 485. 08:55 Niebywałe! Nauczyciele dostają takie prezenty w Polsce
 486. 08:53 Radpol kupił firmę Finpol Rohr za 10 mln zł
 487. 08:48 VINDEXUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27...
 488. 08:48 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o wartości 65,7 mln zł. - modernizacja instalacji nawęgl...
 489. 08:48 GMINA BRZESKO - Raport roczny JST-R 2012
 490. 08:48 Prokuratorki pobiły się o kochanka
 491. 08:46 Prezes Żabka Polska: tylko w tym roku zapewnimy 2,5 tys. nowych miejsc pracy
 492. 08:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 28 czerwca
 493. 08:38 Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o wypłacie 0,03 zł dywidendy na akcję za '12
 494. 08:38 Urzędy będą dłużej otwarte dla interesantów
 495. 08:18 RONSON EUROPE N.V. - Powołanie Członka Zarządu (11/2013)
 496. 08:18 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości oraz ujawnienie infor...
 497. 08:18 RONSON EUROPE N.V. - Wypłata dywidendy (12/2013)
 498. 08:16 Środki na aktywizację młodych bezrobotnych dla 10 województw
 499. 08:03 RONSON EUROPE N.V. - Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 500. 08:03 RONSON EUROPE N.V. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (10/2013)
 501. 08:03 RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro...
 502. 08:01 Wypowiedzi przedstawicieli FED pomogły walutom CEE
 503. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 27 czerwca
 504. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.06 - 4.03.2014
 505. 07:08 Oferta akcji BNP Paribas BP zawieszona z powodu niekorzystnej sytuacji na GPW
 506. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 VI - 11 VII
 507. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 28.06-3.10.2013
 508. 07:08 Minister gospodarki skwitował zarządy spółek górniczych i energetycznej
 509. 06:44 Łupi nas na mandatach, a fotoradary ubezpiecza za 190 tys zł!
 510. 06:40 Wakacje nie pomagają budowie mostu na A1
 511. 06:33 SYMBIO POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska...
 512. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2806/2013)
 513. 06:00 Urzędy będą dłużej otwarte dla interesantów
 514. 05:40 ZUS i OFE dzielą Polskę
 515. 05:10 List o emeryturze
 516. 04:20 Uzgodnienia ws. bezrobocia, zamieszanie z brytyjskim rabatem
 517. 03:55 Rośnie znaczenie polskiego terminala LNG
 518. 03:40 Republika malinowa