Trwa ładowanie...
d4einz8
d4einz8

Artykuły z dnia: 2013.06.20 - finanse.wp.pl

 1. 01:45 60 mld euro z funduszu EMS na rekapitalizację banków
 2. 01:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wyrażenie zgody przez akcjonariuszy Winstar Resources Ltd. na przejęc...
 3. 00:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji KOV (34/2013)
 4. 00:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Uchwalona zmiana Statutu (35/2013)
 5. 00:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (33/2013)
 6. 00:18 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (32/2013)
 7. 00:03 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Kulczyk Oil Ventures ...
 8. 00:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (96/2013)
 9. 23:33 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1...
 10. 23:33 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1...
 11. 23:33 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień ...
 12. 23:18 TELESTO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzi...
 13. 23:03 FOTA S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej (17/2013)
 14. 23:03 FOTA S.A. - Obniżenie limitu kredytowego (18/2013)
 15. 23:03 KREDYT INKASO S.A. - Złożenie oferty zawarcia umowy poręczenia (14/2013)
 16. 23:00 Na paryskim salonie najwięcej zamówień zebrał Airbus
 17. 22:55 Na Wall Street ostra wyprzedaż
 18. 22:18 BETOMAX POLSKA S.A. - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2013)
 19. 21:48 SCO-PAK S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (12/2013)
 20. 21:48 MILKILAND N.V. - Notification on the acquisition of shares in the Company by a person required to...
 21. 21:48 MILKILAND N.V. - Notification on the acquisition of a significant block of shares in Milkiland N....
 22. 21:48 KUPIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lipca 2013 r. (5...
 23. 21:08 MSP rozważy wniosek zarządu PLL LOT o podwyższenie kapitału zakładowego
 24. 20:48 NETIA - Zmiana umowy kredytowej z Rabobank Polska S.A. (Agent Kredytu), BNP Paribas S.A., BRE Ban...
 25. 20:48 NETIA - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (23/2013)
 26. 20:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych
 27. 20:38 GPW: pierwsze notowanie akcji PILAB
 28. 20:38 GPW: Animator dla DOM MAKLERSKI WDM
 29. 20:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji ADMIRAL BOATS
 30. 20:38 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki PETROLINVEST
 31. 20:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji ELEMENTAL HOLDING
 32. 20:38 GPW: Animator dla: BUDIMEX; COMPLEX; PKO BANK POLSKI
 33. 20:38 GPW: Animator dla LOGINTRADE
 34. 20:18 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (27/2013)
 35. 20:05 Obawy samorządowców o unijne dotacje na lata 2014-2020
 36. 20:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (94/2013)
 37. 20:03 MOSTALZAB - Informacja o odstąpieniu od znaczącej umowy oraz wszczęciu przed sądem postępowania d...
 38. 20:03 CCC - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki (34/2013)
 39. 19:48 DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. - Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu Tomasza Kowalskiego. (8/2013)
 40. 19:48 SOPHARMA AD - Current report 82 buy back 20062013 (82/2013)
 41. 19:38 GPW: Wykluczenie obligacji BEST II NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ
 42. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 43. 19:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 44. 19:38 Wielton wypłaci 0,24 zł dywidendy z zysku '12
 45. 19:38 Enea ma umowę programową i umowę o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez Enea Operator
 46. 19:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 47. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 48. 19:33 TRAVELPLANET - Wybór biegłego rewidenta (audytora) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ...
 49. 19:33 WIELTON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu...
 50. 19:33 DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji. (7/2013)
 51. 19:18 WIELTON S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy ...
 52. 19:18 IQ PARTNERS S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki IQ Partners S.A. (8/2013)
 53. 19:18 WIELTON S.A. - Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 20.06...
 54. 19:18 REVITUM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ. (7/2013)
 55. 19:03 WIELTON S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 20 czerwca ...
 56. 19:03 SADOVAYA GROUP S.A. - Resolutions of the Annual General Meeting held on June 19, 2013 (13/2013)
 57. 18:53 Skrót wiadomości - czwartek, 20 czerwca, 17.00
 58. 18:53 MAC: kolejne posiedzenie rady ds. przeciwdziałania dyskryminacji (komunikat)
 59. 18:53 Kruszwica wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 60. 18:53 Seko wypłaci 0,13 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 61. 18:53 GPW: Czasowe ograniczenia zakresu zleceń maklerskich
 62. 18:53 Marvipol wyemitował 3-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł
 63. 18:53 Sprzedaż węgla Sadovaya w maju wyniosła 3,65 tys. ton
 64. 18:53 Skokowe osłabienie złotego; ewentualna interwencja NBP hamuje dalsze spadki (opis)
 65. 18:53 Transakcje pakietowe
 66. 18:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 67. 18:53 Minister skarbu warunkowo zatwierdził plan restrukturyzacji PLL LOT (opis)
 68. 18:53 Simple wypłaci 0,47 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 69. 18:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2297,91 pkt (-4,79%)
 70. 18:53 ING Otwarty Fundusz Emerytalny będzie miał ponad 5 proc. spółki Tarczyński
 71. 18:53 Bakalland chce 4,8 zł za akcję w wezwaniu Newma Hildings na Mispol
 72. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 73. 18:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 18:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.06.2013
 75. 18:53 Stawka Polonia spadła do 2,56 proc. z 2,64 proc. - NBP
 76. 18:48 ENEA - Zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ...
 77. 18:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 78. 18:33 SEKO S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 201...
 79. 18:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 us...
 80. 18:33 SADOVAYA GROUP S.A. - Shareholders holding at least 5% of the votes at the Annual General Meeting...
 81. 18:33 SADOVAYA GROUP S.A. - MAY 2013 PRODUCTION UPDATE (11/2013)
 82. 18:21 Byki wywiesiły białą flagę
 83. 18:18 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełn...
 84. 18:18 Złoty zdecydowanie traci po wypowiedziach szefa FED
 85. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A. (16/2013)
 86. 18:18 SEKO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 20 czerw...
 87. 18:18 SEKO S.A. - Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 20 czerwca 2013 r. (32/2013)
 88. 18:03 TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2013)
 89. 18:03 eCARD S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ (5/2013)
 90. 18:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ostateczna rejestracja obligacji serii I ROBYG S.A. w Krajowym Depozyci...
 91. 18:03 CALL CENTER TOOLS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.07.2013 r....
 92. 17:59 Ara z Kolumbii pokona Biedronkę?
 93. 17:55 NSA: odsetki od kredytu nie pomniejszą podatku od sprzedaży mieszkania
 94. 17:48 ELKOP - Powołanie Członków organów Emitenta na kolejna kadencję (17/2013)
 95. 17:48 HANDLOWY - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (17/2013)
 96. 17:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Z...
 97. 17:48 IPOPEMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA (13/2013)
 98. 17:48 BUMECH S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZA dnia 20.06.2013 roku oraz zmiany Statutu (60/2013)
 99. 17:33 KRUSZWICA - Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. (12/2013)
 100. 17:33 KRUSZWICA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" ...
 101. 17:33 BBI ZENERIS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (63/2013)
 102. 17:33 BUMECH S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej (59/2013)
 103. 17:33 KRUSZWICA - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwic...
 104. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Raport bieżący nr 43/2013 ? Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzen...
 105. 17:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dokonane przez Zwycz...
 106. 17:33 HANDLOWY - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na...
 107. 17:33 IPOPEMA S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 20 czerwca 2013 r. (12/2013)
 108. 17:33 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację kolejnego budynku biurowego klasy A w Warszawie...
 109. 17:24 Fed dał sygnał sprzedaży
 110. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 111. 17:18 FON - Wyniki wezwania na akcje Spółki (30/2013)
 112. 17:18 HANDLOWY - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok (15/2...
 113. 17:18 KRUSZWICA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu ...
 114. 17:18 AWBUD - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (52/2013)
 115. 17:18 ALIOR BANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 116. 17:18 MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych. (53/2013)
 117. 17:18 HANDLOWY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowe...
 118. 17:18 MARVIPOL S.A. - Emisja obligacji zwykłych ? aktualizacja informacji (54/2013)
 119. 17:00 Posłowie podzieleni ws. projektu o upadłości spółek kolejowych
 120. 16:48 SIMPLE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SIMPLE S.A. (21/2013)
 121. 16:48 SIMPLE - Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy (20/2013)
 122. 16:48 KETY - Warunkowa rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych (20/2013)
 123. 16:48 ZETKAMA SA - umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z Tauron sprzedaż sp. z o.o. (9/2013)
 124. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:38 PGE sprzedaje obligacje za 1 mld zł, marża 70 pkt. bazowych - źródło
 126. 16:38 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 127. 16:38 OFE POCZTYLION informuje
 128. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 131. 16:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (73/2013)
 132. 16:33 MARKA S.A. - Obligacje serii A przedstawione do przedterminowego wykupu. (3/2013)
 133. 16:33 SIMPLE - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2013 roku (19/2013)
 134. 16:18 KLON S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2013)
 135. 16:18 POLNA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 136. 16:18 POLNA - Powołanie Zarządu Spółki na następna kadencję. (14/2013)
 137. 16:18 MEDIACAP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (2/2013)
 138. 16:08 Zadłużenie SP w PLN na koniec IV '13 stanowiło 69,8 proc. całości długu - MF
 139. 16:08 Minister skarbu warunkowo zatwierdził plan restrukturyzacji PLL LOT
 140. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:08 Generali OFE informuje
 144. 16:08 Aegon OFE informuje
 145. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 16:03 IMPERA - udzielenie prokury łącznej (60/2013)
 147. 16:03 POLNA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r. (13/2013)
 148. 16:03 MISPOL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (54/2013)
 149. 16:03 MISPOL S.A. - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządk...
 150. 16:03 ECHO - Emisja obligacji (24/2013)
 151. 15:55 MF: Dług Skarbu Państwa w kwietniu spadł o 0,5 proc.
 152. 15:53 MSP ws. planu restrukturyzacji PLL LOT (komunikat)
 153. 15:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 154. 15:53 GPW: Debiut certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 155. 15:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 156. 15:53 Zapadalność długu zagr. w '13, wg stanu na koniec IV, wynosiła 390 mln euro - MF
 157. 15:53 Projekt Elektrowni Blachownia Nowa zmierza ku zawieszeniu - prezes Tauronu
 158. 15:53 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec IV wyniósł 54,1 proc. - MF
 159. 15:53 Dług Skarbu Państwa w IV spadł o 0,5 proc. mdm do 821.482,9 mln zł - MF
 160. 15:53 Zapadalność zadłużenia krajowego w '13 na koniec IV wynosiła 38.166 mln zł - MF
 161. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 6835,25 za tonę
 162. 15:53 Na koniec IV 69,2 proc. długu zagranicznego SP nominowane w euro - MF
 163. 15:53 Wskaźnik BIG wzrósł w badaniu z VI o 3,63 pkt. do 9,05 pkt. - BIG InfoMonitor
 164. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 165. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:53 ING OFE informuje
 168. 15:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 15:53 Niskie stopy proc. nie gwarantują rozwoju gospodarki - wiceprezes NBP
 171. 15:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (58/2013)
 172. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (65/2013)
 173. 15:48 CEZ, a.s. - NOTICE ON PAYMENT OF DIVIDENDS FOR YEAR 2012 (30/2013)
 174. 15:40 Trybunał: sprzedaż energii z modułu fotowoltaicznego jest objęta VAT
 175. 15:35 W PE zamieszanie wokół negocjacji nad nowym budżetem UE
 176. 15:35 Kancelaria Prezydenta: wydatki w 2012 r. - 177,5 mln zł; dochody - 2,5 mln zł
 177. 15:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 178. 15:33 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.21 (31/2013)
 179. 15:33 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (38/2013)
 180. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 181. 15:20 Indeks PMI w amerykańskim przemyśle w czerwcu wyniósł 52,2 pkt.
 182. 15:18 PAMAPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 183. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA21. (27/2...
 184. 15:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Potwierdzenie ratingu dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA21. (27/2...
 185. 15:18 KPPD - Dostawy surowca w II półroczu 2013 r. (15/2013)
 186. 15:15 UOKiK wysłał do KE plan restrukturyzacji PLL LOT
 187. 15:03 PAMAPOL S.A. - Zestawienie zmian Statutu PAMAPOL S.A. dokonanych przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 20...
 188. 15:03 PAMAPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 20 czerwca ...
 189. 15:00 Chevron potrzebuję pięciu lat na badanie złóż łupkowych na Ukrainie
 190. 14:53 W tyg. zakończonym 16.06. udział TVN w oglądalności wyniósł 12,58 proc., Polsatu 10,99 proc.
 191. 14:53 Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek - minutes
 192. 14:53 W tyg. zakończonym 16.06 TVN miał 67,16 mln zł wpływów z reklam, Polsat 61,83 mln zł
 193. 14:53 Zdaniem większości RPP zbliża się moment zakończenia obecnego cyklu obniżek - minutes (opis)
 194. 14:53 BGK i EFI utworzyły fundusz funduszy wzrostu; docelowo ma dysponować 180 mln EUR
 195. 14:53 BNP Paribas chce w średnim terminie zwiększać przychody o średnio 6-8 proc. rocznie
 196. 14:48 TUP - Sprzedaż nieruchomości w Kołobrzegu (18/2013)
 197. 14:48 KOPEX S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie ins...
 198. 14:45 Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 18 tys.
 199. 14:40 Łódzkie chce współpracować z chińską prowincją Guangdong
 200. 14:33 ABEONET S.A. - Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku (6/2013)
 201. 14:33 VENO S.A. - Odwołanie ZWZ zwołanego na 27/06/2013 roku (14/2013)
 202. 14:18 VELTO S.A. - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 li...
 203. 14:18 FERRUM - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. (36/2013)
 204. 14:10 Ukraina zwiększyła eksport rud żelaza
 205. 14:10 Rosną chińskie inwestycje w Wielkiej Brytanii
 206. 14:08 Komunikat z zapisu dyskusji po czerwcowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 207. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 208. 14:08 Kredyt Inkaso chce w nowym roku obrotowym zainwestować w portfele wierzytelności 100 mln zł
 209. 14:08 Obroty w przemyśle w III kw. spadły rdr o 4,3 proc. - GUS
 210. 14:08 DM BDM obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 211. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 212. 14:08 Wskaźnik Pengab w czerwcu spadł o 5,2 pkt. do poziomu 6,1 pkt. (opis)
 213. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 214. 14:08 Relacja zobowiązań krótkoterminowych do należności w przemyśle na koniec I kw. wyniosła 81,8 - GUS
 215. 14:08 Produkcja stali surowej w V spadła o 1,4 proc. rdr do 715 tys. ton - World Steel Association
 216. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 217. 14:08 BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł (opis., aktl.)
 218. 14:05 Rzecznik unijnego Trybunału ws. polskiego VAT od firm szkoleniowych
 219. 14:05 Polski Rockefeller ma 34 lata i mieszka we Włoszech
 220. 14:05 Łukoil lobbuje za stymulacją wydobycia ropy z łupków
 221. 14:03 BYTOM - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bytom S.A. (10/2013)
 222. 13:50 MF: jeśli w czerwcu wpłynie do budżetu zysk z NBP, deficyt spadnie
 223. 13:48 PCC INTERMODAL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)
 224. 13:48 PC GUARD - Ustanowinie zastawu na aktywach znacznej wartości (23/2013)
 225. 13:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Articles of association (consolidated in a uniform s...
 226. 13:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Extraordinary announcement (67/2013)
 227. 13:39 68 proc. Polaków jest zdania, że sytuacja jest zła
 228. 13:35 "S": jest zgoda członków na strajk generalny i demonstrację
 229. 13:33 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Korekta raportów ESPI nr 9/2013 i nr 10/2013 (12/2013)
 230. 13:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 231. 13:20 MPiPS: będą ułatwienia dla rodziców legalnie zatrudniających nianie
 232. 13:18 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (11/2013)
 233. 13:18 ELEKTROMONT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głoso...
 234. 13:18 PLAZA CENTERS N.V. - Plaza Centers N.V. ? Results of AGM (17/2013)
 235. 13:18 ADMASSIVE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA AdMassive Group S...
 236. 13:18 TELGAM S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (3/2013)
 237. 13:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (10/2013)
 238. 13:15 UOKiK nałożył karę za wprowadzające w błąd SMS-y
 239. 13:08 WZ Banku Handlowego zdecydowało o wypłacie 5,79 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 240. 13:03 INPRO S.A. - Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu. (29/2013)
 241. 13:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Publiczne otwarcie ofert na budowę drogi obwodnicy miasta Przemyśl (16/2013)
 242. 12:55 GDDKiA wezwała firmę Alpine Bau do kontynuowania prac na drodze S5
 243. 12:53 Jeśli w VI wpłynie zysk NBP to wykonanie deficytu może być ok. 80 proc. - Majszczyk, MF.
 244. 12:48 LANGLOO.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ (3/2013)
 245. 12:35 Resort transportu: środki na zakup PKL z podwyższonego kapitału PKG
 246. 12:33 MEW S.A. - Zawiadomienie o zakupie akcji MEW S.A. przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Na...
 247. 12:33 MEW S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (12/2013)
 248. 12:33 INTROL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2013)
 249. 12:30 KE upomina Polskę ws. podatków, ocieplania budynków i leków
 250. 12:30 Londyn i Paryż najdroższymi miastami UE w 2012 r.
 251. 12:23 Liczba bezrobotnych w programach aktywizacji w '14 wzrośnie do 550 tys. - Męcina, MPiPS
 252. 12:18 ALUMAST S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Alumast w dn...
 253. 12:18 UNIBEP S.A. - Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Poznani...
 254. 12:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (22/2013)
 255. 12:18 AMREST - RB 25/2013 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 256. 12:18 HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (29/2013)
 257. 12:18 HERKULES S.A. - Powołanie Prokurenta (30/2013)
 258. 12:18 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o rezygnacji członków zarządu Orco Property Group. (38/2013)
 259. 12:09 Polak pije mniej i mądrzej niż przeciętny Europejczyk
 260. 12:08 W czerwcu nastąpiła lekka poprawa nastrojów społecznych - CBOS
 261. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 262. 12:08 Raport o OFE w przyszłym tygodniu, MF gotowy do umarzania obligacji - Kowalczyk, MF
 263. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 118/A/NBP/2013
 264. 12:05 KE pozywa Polskę przed Trybunał UE za regulowane ceny gazu
 265. 12:05 KE pozywa Polskę przed Trybunał UE za uprawy GMO
 266. 11:53 Union TFI ma ponad 5 proc. akcji Arterii
 267. 11:53 Elektrobudowa ma umowę o wartości ponad 590 mln zł
 268. 11:53 MF ma obecnie sfinansowane 88 proc. potrzeb pożyczkowych - Kowalczyk, MF
 269. 11:53 MF ma obecnie sfinansowane 88 proc. potrzeb pożyczkowych - Kowalczyk, MF (aktl.)
 270. 11:53 NORDEA PTE SA wybór biegłego rewidenta
 271. 11:53 Bezrobotny też będzie miał prawo do urlopu wychowawczego
 272. 11:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca ze spółką Temming (16/2013)
 273. 11:39 Czy to najgorszy zawód w Polsce?
 274. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 275. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 276. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 277. 11:38 Spadają środki firm na inwestycje - MG
 278. 11:38 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w VI do 38,0 pkt. z 37,4 pkt. w V (opis)
 279. 11:33 NORTH COAST - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (9/2013)
 280. 11:33 SOPHARMA AD - Current report 81 re insiders transactions (81/2013)
 281. 11:33 ELBUDOWA - Podpisanie znaczącej umowy (16/2013)
 282. 11:33 QUMAK S.A. - Zamówienia spełniające kryterium umowy znaczącej (38/2013)
 283. 11:23 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł w VI do 38,0 pkt. z 37,4 pkt. w V
 284. 11:23 Wskaźnik Pengab w czerwcu spadł o 5,2 pkt. do poziomu 6,1 pkt.
 285. 11:23 Inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,52 proc. rdr - TNS Polska
 286. 11:23 WZ PKO BP zdecydowało o wypłacie 1,8 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 287. 11:18 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (9/2013)
 288. 11:18 PKOBP (PKO BP SA) - Dywidenda za rok 2012 (42/2013)
 289. 11:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (71/2013)
 290. 11:18 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zmiana stanu posiadania (10/2013)
 291. 11:18 STOMIL SANOK SA - Emisja obligacji. (16/2013)
 292. 11:18 ARTERIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA (15/2013)
 293. 11:18 GANT - Dopuszczenie do obrotu akcji serii U i ich rejestracja w KDPW (77/2013)
 294. 11:17 173 dni Polacy pracują na potrzeby rządu
 295. 11:08 MS: III transza deregulacji wysłana do konsultacji społecznych (komunikat)
 296. 11:08 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 297. 11:08 UOKiK: kara dla CT Creative Team za sms-y wprowadzające w błąd (komunikat)
 298. 11:08 DI Investors zaleca "sprzedaj" KGHM
 299. 11:08 Akcjonariusze Inpro odrzucili uchwałę o wypłacie dywidendy
 300. 11:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 301. 11:08 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 39.211,00 mln zł - NBP
 302. 11:08 Skokowe osłabienie złotego, NBP z ewentualną interwencją poczeka
 303. 10:57 Kto się angażuje w pracę?
 304. 10:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (57/2013)
 305. 10:36 "S": jest zgoda członków na strajk generalny i demonstrację
 306. 10:28 Gwiazdy też muszą płacić podatki
 307. 10:25 Olbrzymia zmienność po niewiele wnoszącym komunikacie FOMC?
 308. 10:18 BARCLAYS BANK PLC - Response to PRA capital shortfall exercise (22/2013)
 309. 10:03 KONSORCJUM STALI S.A. - Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie (...
 310. 10:03 ZASTAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu...
 311. 10:03 PCC ROKITA S.A. - Podsumowanie kosztów Programu Emisji Obligacji (27/2013)
 312. 09:53 Bank centralny Szwajcarii pozostawia stopy procentowe bez zmian
 313. 09:53 BBN: polsko-francuski okrągły stół poświęcony polityce bezpieczeństwa (komunikat)
 314. 09:48 INPRO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 19 czerw...
 315. 09:48 INPRO S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez Walne Zgromadzeni...
 316. 09:48 DM WDM SA - Aktualizacja informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy WDM w USAAktualizacja ...
 317. 09:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze spr...
 318. 09:48 INPRO S.A. - Rozpoczęcie nowej kadencji Zarządu spółki INPRO S.A. (26/2013)
 319. 09:48 INPRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 320. 09:48 INPRO S.A. - Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca przeznaczenia ...
 321. 09:41 Dolar silny po wczorajszym wystąpieniu Bena Bernanke
 322. 09:33 POZBUD T&R S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku, począwszy od raport...
 323. 09:21 Schłodzenie na giełdach
 324. 09:18 POLNORD - Wybór biegłego rewidenta (37/2013)
 325. 09:18 Panika na giełdzie! Złoty pod silną presją
 326. 09:08 Oczekiwane silne spadki na otwarciu w Europie
 327. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2390,34 pkt (-0,96%)
 328. 09:08 Deficyt JST w '13 może wynieść 7.956 - MF
 329. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 104,57-104,59 USD za baryłkę
 330. 09:08 POLSAT OFE informuje
 331. 09:05 Czy to już czas dolara
 332. 09:03 HAWE - Podpisanie umowy znaczącej przez Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z TP Teltech zwi...
 333. 09:03 HAWE - Podpisanie umowy znaczącej przez HAWE ze spółką Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z...
 334. 09:03 HAWE - Zawarcie przez HAWE umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa z Alcatel Lucent i T...
 335. 09:03 HAWE - Podpisanie umowy znaczącej przez Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe z Alcatel-Lucent...
 336. 08:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 337. 08:48 ARCUS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (20/2013)
 338. 08:48 KDM SHIPPING - MAY 2013 CARGO SHIPMENTS (30/2013)
 339. 08:39 Jutro mogą przyjść po ciebie
 340. 08:38 BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł (opis)
 341. 08:33 KDM SHIPPING - APRIL 2013 CARGO SHIPMENTS (29/2013)
 342. 08:26 Nowe programy studiów dadzą pracę? (WIDEO)
 343. 08:11 Setka zawodów do otwarcia
 344. 08:08 BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł - prospekt
 345. 08:08 JP Morgan rozpoczął wydawanie rekomendacji dla LPP od "neutralnie"
 346. 08:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną (41/2013)
 347. 07:53 Harmonogram oferty publicznej BNP Paribas Bank Polska
 348. 07:51 Amazon wchodzi do Polski
 349. 07:48 BNP PARIBAS PL - Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach ...
 350. 07:40 Słowa Bernanke osłabiły złotego
 351. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.06 - 4.03.2014
 352. 07:38 Skrót wiadomości - środa, 19 czerwca
 353. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 VI - 1 VII
 354. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 20 czerwca
 355. 07:38 Fed może zakończyć skup aktywów w 2014 r. - Bernanke (powt.)
 356. 07:38 Kalendarium rynku NewConnect 20.06-3.10.2013
 357. 07:35 Ekspert KOBE: to nie OFE destabilizują finanse publiczne
 358. 07:31 Raty we franku wciąż wysokie
 359. 07:27 Państwo zajrzy na twoje konto
 360. 06:35 Zaczynają się szkolenia polskich maszynistów do jazdy Pendolino
 361. 06:13 Chwilówki pod większą kontrolą
 362. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (620/2013)
 363. 05:10 Serafin zapomniał o milionie
 364. 04:35 Stolica nie ma na spłaty roszczeń
 365. 04:25 Setka zawodów do otwarcia
 366. 04:00 Na masowej turystyce trudno zarobić
 367. 03:25 Polacy lubią chodzić do banku
 368. 02:30 Czarna lista nałogowych fałszerzy żywności?