Trwa ładowanie...
d3n4fmn
d3n4fmn

Artykuły z dnia: 2013.06.18 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 FOTA S.A. - Wypowiedzenie umowy kredytowej (16/2013)
 2. 23:48 ONE-2-ONE S.A. - Życiorysy członków Rady Nadzorczej (18/2013)
 3. 23:30 Wall Street na plusie
 4. 23:03 TRAVELPLANET - Powołanie Zarządu Spółki Travelplanet.pl S.A. nowej kadencji (16/2013)
 5. 22:48 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Podjęcie decyzji o obligato...
 6. 22:03 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie (12/2013)
 7. 21:48 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie ...
 8. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (45/2013)
 9. 21:18 QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej (37/2013)
 10. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (94/2013)
 11. 21:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 12. 21:00 Ślimak nie przeszkodzi w budowie drogi S11
 13. 20:23 MSZ: w Warszawie rozmowy o integracji europejskiej Serbii (komunikat)
 14. 20:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.06.2013
 15. 20:03 SELENA FM S.A. - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na zbycie akcji imiennych Spółki (11/2013)
 16. 20:03 IGROUP - Zawiadomienie w trybie art. 69 a ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie (77/2013)
 17. 19:50 S3: od węzła Sulechów do Świebodzin Południe
 18. 19:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (91/2013)
 19. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:38 MTBiGM: Sejm rozpoczyna pracę nad programem "Mieszkanie dla Młodych" (komunikat)
 21. 19:38 Premier powołał Podedworną-Tarnowską na stanowisko wiceministra finansów - komunikat
 22. 19:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 19:38 WZ Seleny FM zdecydowało o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję za '12
 25. 19:33 UNITED S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% (6/2013)
 26. 19:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 27. 19:18 BANK PEKAO SA - Zamierzone zmiany Statutu Banku (27/2013)
 28. 19:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 29. 19:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 30. 19:18 BANK PEKAO SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 31. 19:18 UNITED S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% (5/2013)
 32. 19:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 33. 19:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 34. 19:09 Ranking "50 największych banków w Polsce" rozstrzygnięty
 35. 19:05 Eksperci: przez słabe prawo i brak wizji tracimy na konkurencyjności
 36. 19:03 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 37. 19:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 38. 19:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 39. 19:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 40. 19:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 41. 19:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 42. 19:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 43. 18:48 SELENA FM S.A. - Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Spółki Selena FM S.A. (8/2013)
 44. 18:48 SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. ...
 45. 18:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 46. 18:48 NFI EMF - Zawarcie umowy zmieniającej do umowy kredytowej (13/2013)
 47. 18:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2013)
 48. 18:48 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2013)
 49. 18:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 50. 18:48 SELENA FM S.A. - Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA ...
 51. 18:48 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/...
 52. 18:48 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 53. 18:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE UMÓW, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY (132/2013)
 54. 18:33 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2013)
 55. 18:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu A...
 56. 18:23 GPW: Animator dla FEERUM
 57. 18:23 Ulma CP wypłaci 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 58. 18:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2455,15 pkt (-0,33%)
 59. 18:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 60. 18:23 PPG zadebiutuje na GPW we wtorek, 25 czerwca
 61. 18:23 W wezwaniu DAMF Invest na Fona złożono zapisy na 4.863.650 akcji spółki
 62. 18:23 Skrót wiadomości - wtorek, 18 czerwca, 17.00
 63. 18:23 Transakcje pakietowe
 64. 18:23 ULC może uchylić zakaz dla lotniska Modlin w ciągu tygodnia
 65. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 66. 18:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 67. 18:23 Stawka Polonia wzrosła do 2,64 proc. z 2,62 proc. - NBP
 68. 18:23 RPP bliskie momentu, gdy stopy będą adekwatne do sytuacji gospodarczej - Hausner, RPP (aktl.)
 69. 18:23 Fundusze Altus TFI mają powyżej 5 proc. akcji Sfinksa
 70. 18:18 BANKBPH - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku (13/2013)
 71. 18:18 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (9/2013)
 72. 18:18 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (8/2013)
 73. 18:10 Wsparcie na razie obronione
 74. 18:03 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji NWAI Dom Maklerski S.A. (7/2013)
 75. 17:59 W oczekiwaniu na "OFE"
 76. 17:52 Bloomberg donosi o manipulacji kursami na rynku walutowym
 77. 17:48 ULMA Construccion SA - Wybór Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję (20/2013)
 78. 17:48 ULMA Construccion SA - Uzupełnienie do Raportu bieżącego nr 15/2013 z dn. 18 czerwca 2013 r. (19/...
 79. 17:48 HAWE - Informacja osoby zobowiązanej. (RB-21/2013) (41/2013)
 80. 17:48 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 45 mln zł - budowa budynk...
 81. 17:45 Obywatelski projekt ws. ogrodów działkowych wiodącym w pracach komisji
 82. 17:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2013)
 83. 17:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 84. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (71/2013)
 85. 17:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (19/2013)
 86. 17:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 87. 17:18 ULMA Construccion SA - Powołanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencj...
 88. 17:18 SWISSMED - Warunkowa umowa najmu części szpitala Swissmed w Gdańsku oraz porozumienie (13/2013)
 89. 17:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (25/2013)
 90. 17:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (64/2013)
 91. 17:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (64/2013)
 92. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.06.2013
 93. 17:08 Comp nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Trans Tech
 94. 17:08 DI BRE podwyższył cenę docelową GTC do 9,6 zł, a cenę Echo Investment do 7,1 zł
 95. 17:08 DI BRE podwyższa rekomendację dla Enei; obniża ceny docelowe dla PGE, CEZ-u i Tauronu
 96. 17:08 RPP bliskie momentu, gdy stopy będą adekwatne do sytuacji gospodarczej - Hausner, RPP
 97. 17:05 Mieszane nastroje na rynku złotego
 98. 17:05 Tusk: chce aby raport o OFE wskazał drogi naprawy tego systemu
 99. 17:05 KNF wydała Rekomendację "S" i oczekuje jej wprowadzenia od 2014 roku
 100. 17:03 ULMA Construccion SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA ULMA Const...
 101. 17:03 MISPOL S.A. - Likwidacja oddziału spółki zależnej KSK Bono s.r.o. (53/2013)
 102. 17:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 103. 17:03 JR INVEST S.A. - Korekta raportu - otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie i...
 104. 17:03 ERBUD S.A. - Treść podjętych uchwał na WZA Erbud S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku (24/2013)
 105. 17:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Uchwały podjęte i poddane pod głosowanie na pierwszej części ZWZ które odb...
 106. 17:03 ULMA Construccion SA - Wypłata dywidendy (16/2013)
 107. 16:54 Rząd przyjął projekt ustawy o cudzoziemcach
 108. 16:48 ULMA Construccion SA - Uchwały podjęte przez ZWZA ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 18 czerwca...
 109. 16:48 B3SYSTEM - Sprzedaż akcji spółki przez osobę zarządzającą (39/2013)
 110. 16:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (68/2013)
 111. 16:48 ERBUD S.A. - Informacja o wyborze przez Radę Nadzorczą Erbud S.A. podmiotu uprawnionego do przepr...
 112. 16:48 MAKRUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta na rok 2013 (69/2013)
 113. 16:48 SUWARY - Podpisanie znaczącej umowy (11/2013)
 114. 16:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - SHAREHOLDER?S CIRCULAR / EXPLANATORY NOTES TO THE AGENDA OF TH...
 115. 16:48 IMPERA - Ujawnienie stanu posiadania (57/2013)
 116. 16:48 ERBUD S.A. - Lista akcjonariuszy Erbud S.A. mających powyżej 5% głosów na WZA Erbud S.A. w dniu18...
 117. 16:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF...
 118. 16:47 Hamowanie nowych inwestycji trwa już od roku
 119. 16:45 Eksperci: słaba koniunktura w budownictwie jeszcze potrwa
 120. 16:38 CIR: premier - "nie" dla podwyżek za parkowanie w miastach (komunikat)
 121. 16:38 Administracja niewydolna, gospodarka zagrożona - raport Hausnera (opis)
 122. 16:38 Rynki nadal w oczekiwaniu na Fed (opis)
 123. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:35 Truskawki tańsze niż w ubiegłym roku
 127. 16:33 FEERUM S.A. - Zawarcie umowy z animatorem Emitenta (26/2013)
 128. 16:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (23/2013)
 129. 16:25 Energia atomowa będzie potrzebna później niż planowano?
 130. 16:20 Raport Hausnera: administracja niewydolna, gospodarka zagrożona
 131. 16:18 DM WDM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 1...
 132. 16:18 DM WDM SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 20...
 133. 16:18 NOTORIA SERWIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 134. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 7010,25 za tonę
 135. 16:08 Rząd przyjął założenia do projektu ograniczającego tzw. krótką sprzedaż - Tusk
 136. 16:08 Program energetyki jądrowej może ruszyć później niż planowano - premier
 137. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:08 Tusk liczy na szybkie powstanie rekomendacji ws. naprawy systemu OFE
 139. 16:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? podjęte uchwały (14/2013)
 140. 16:03 HERKULES S.A. - Wybór biegłego rewidenta (28/2013)
 141. 16:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z RRC Poland S.A. (25/2013)
 142. 16:00 Tusk: uelastycznienie opłat za parkowanie oznaczałoby podwyżki
 143. 15:53 Fundusze TFI PZU ponownie zwiększyły udział w akcjonariacie EMC Instytut Medyczny
 144. 15:53 PKN Orlen rozpatruje możliwość przejęcia licencji od Marathon Oil
 145. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 15:53 Generali OFE informuje
 148. 15:53 KNF oczekuje wprowadzenia większości zapisów Rekomendacji "S" od początku '14 (opis)
 149. 15:53 Rekordowy stos kart płatniczych
 150. 15:50 NSA: likwidacja szkód jest zwolniona z VAT
 151. 15:48 CUBE.ITG S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach CUBE.ITG S.A. (13/2013)
 152. 15:48 APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 153. 15:48 NOTORIA SERWIS S.A. - Uzupełnienie raportu ESPI 4/2013 z 19.02.2013 (12/2013)
 154. 15:48 PC GUARD - Nabycie pakietu akcji przez Członka Rady Nadzorczej - Korekta (8/2013)
 155. 15:48 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym ...
 156. 15:48 NOTORIA SERWIS S.A. - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
 157. 15:48 PELION SA - Skup akcji własnych (105/2013)
 158. 15:45 TK: Specustawa drogowa powinna też objąć dużych podwykonawców
 159. 15:40 Tusk: rząd przyjął założenia do projektu ograniczającego tzw. krótką sprzedaż
 160. 15:35 GIS ostrzega przedsiębiorców przed sfałszowanymi wezwaniami do zapłaty
 161. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 162. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 163. 15:23 Aegon OFE informuje
 164. 15:20 Prezydent podpisał nowelę Prawa bankowego
 165. 15:15 KNF wydała Rekomendację "S", oczekuje jej wprowadzenia od 2014 roku
 166. 15:14 Komorowski: wyższa zdolność do konkurencji, to niższe bezrobocie
 167. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:08 KNF nałożyła 200 tys. zł kary na Mostostal-Export
 169. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 15:08 ING OFE informuje
 171. 15:03 TESGAS S.A. - Powołanie Zarządu na nową kadencję (9/2013)
 172. 15:03 MISPOL S.A. - Postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia...
 173. 15:03 IDEON S.A. - Sprostowanie raportu nr 16/2013 z dnia 02.04.2013 r., godz. 09:39, tytuł: Informacja...
 174. 15:03 DM WDM SA - Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW PDA serii D Spółki (34/2013)
 175. 15:03 IDEON S.A. - Sprostowanie raportu nr 29/2013 z dnia 15.05.2013 r., godz. 12;10 tytuł; Oddalenie p...
 176. 15:03 GO TFI S.A. - Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 17 czerwca 2013r. (7/2013)
 177. 15:03 DEPEND S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2012)
 178. 15:03 EMC - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 179. 14:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DOM MAKLERSKI WDM
 180. 14:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MOSTOSTAL-EXPORT
 181. 14:53 Administracja niewydolna, gospodarka zagrożona - raport Hausnera
 182. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 14:53 Komunikat ze 185 posiedzenia KNF
 184. 14:53 KNF zgodziła się na połączenie Polskiego Banku Przedsiębiorczości i FM Banku
 185. 14:48 KOPEX S.A. - Udzielenie poręczenia jednostce zależnej (49/2013)
 186. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 187. 14:48 IDEON S.A. - Sprostowanie raportu nr 10/2013 z dnia 21.03.2013 r., godz. 16:29, tytuł: Zakończeni...
 188. 14:48 IDEON S.A. - Sprostowanie raportu 9/2013 z dnia 14.03.2013 r., godz. 11:32, tytuł: Wypowiedzenie ...
 189. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dnia płatności odsetek od hipotecznych ...
 190. 14:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (12/2013)
 191. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dnia płatności odsetek od hipotecznych ...
 192. 14:45 KNF zgodziła się na połączenie Polskiego Banku Przedsiębiorczości i FM Banku
 193. 14:33 ATM - Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (25/2013)
 194. 14:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 195. 14:33 ATM - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą (24/2013)
 196. 14:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 197. 14:25 Wynagrodzenie w maju wzrosło
 198. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 199. 14:23 MON: unikatowy lotniczy nabytek w zbiorach Muzeum WP (komunikat)
 200. 14:23 Liczba oddanych mieszkań w V wzrosła o 2,4 proc. rdr - GUS
 201. 14:23 Wynagrodzenie w V wzrosło o 2,3 proc. rdr - GUS
 202. 14:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w V spadła o 22,4 proc. rdr - GUS.
 204. 14:23 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w V spadła o 23,5 proc. rdr - GUS
 205. 14:20 MS: rząd planuje zmiany w prawie ułatwiające działalność przedsiębiorcom
 206. 14:20 GUS: liczba oddanych mieszkań w maju wzrosła o 2,4 proc. rdr
 207. 14:20 Zarząd Poczty Polskiej chce, by firma trafiła na giełdę
 208. 14:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 209. 14:10 Pensję minimalna krytykują, ale sami podwyżek nie dają
 210. 14:08 Poczta Polska za 2-3 lata będzie gotowa do upublicznienia
 211. 14:05 Celnicy kontrolują pojazdy jeżdżące do Rosji po paliwo
 212. 14:05 Raport Hausnera: administracja niewydolna, gospodarka zagrożona
 213. 14:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? ustanie naruszenia istotnej umowy (86/2013)
 214. 14:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (32...
 215. 14:03 MORIZON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 216. 14:03 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 217. 13:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 218. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 219. 13:53 Fasing wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 220. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 221. 13:38 MS: elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (komunikat)
 222. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 223. 13:38 Stopy procentowe w Turcji bez zmian
 224. 13:36 20 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie
 225. 13:33 FASING - Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. (31/2013)
 226. 13:33 FASING - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 18 czerwca ...
 227. 13:33 FASING - Podjęta uchwała przez ZWZ Spółki w sprawie dywidendy. (28/2013)
 228. 13:33 FASING - Podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. (27/2013)
 229. 13:33 FASING - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję (30/2013)
 230. 13:25 Komisja PE przeciwko zakazowi sprzedaży papierosów slim i mentolowych
 231. 13:25 Randstad: 20 proc. firm chce zwiększyć zatrudnienie
 232. 13:18 GO TFI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbyt...
 233. 13:15 Eksperci o szansach chińskiego juana jako waluty międzynarodowej
 234. 13:13 Wynagrodzenia specjalistów w Warszawie
 235. 13:10 Stagnacja na naszym rynku pracy trwa
 236. 12:48 REMAK - Wybór biegłego rewidenta. (30/2013)
 237. 12:48 K2 INTERNET S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S....
 238. 12:33 CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (7/2013)
 239. 12:33 MINOX S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego - ...
 240. 12:33 LSI SOFTWARE S.A. - Wybór biegłego rewidenta (30/2013)
 241. 12:23 MSW ws. zabezpieczenia obchodów Dnia Dziecka w KPRM (komunikat)
 242. 12:18 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ...
 243. 12:18 HYGIENIKA - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach podwyższenia ka...
 244. 12:12 Wyjeżdżają, aby zarobić. Wrócą za 4,5 tys.
 245. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 246. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 116/A/NBP/2013
 247. 12:03 MINOX S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (4/...
 248. 12:03 BRIJU S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 249. 12:03 MAGELLAN S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej (74/2013)
 250. 11:53 W ciągu półrocza wzrost zatrudnienia planuje 20 proc. firm - Randstad
 251. 11:50 Raport:przychody z prywatyzacji w 2014 r. 5 mld zł; w latach 2015-16 po 3 mld zł
 252. 11:48 COMP - Zbycie akcji Spółki przez jednostkę zależną (21/2013)
 253. 11:48 COMP - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (20/2013)
 254. 11:48 PRYMUS S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Prymus S.A. w dniu 1...
 255. 11:40 Resort pracy zachęca samorządy do wprowadzania Karty Dużych Rodzin
 256. 11:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 257. 11:38 UOKiK: postępowanie ws. spółki Ultimo (komunikat)
 258. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 259. 11:38 Asseco SEE ma kontrakt w Rumunii za 2,8 mln RON
 260. 11:38 W VI pogorszenie nastrojów społecznych - TNS Polska
 261. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 262. 11:38 Kurs akcji Telgam spadł w debiucie na NewConnect o 15,15 proc.
 263. 11:38 PGE ogłosiła nowy przetarg na budowę bloku w Turowie
 264. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 265. 11:38 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 105,72-105,74 USD za baryłkę
 266. 11:38 Kurs PDA spółki Tarczyński wzrósł w debiucie na GPW o 11,67 proc.
 267. 11:38 W II kw. struktura wzrostu PKB będzie podobna do I kw. - Starczewska-Krzysztoszek, RG
 268. 11:38 Rynek czeka na dane makro, choć będą miały raczej słaby wpływ na FX
 269. 11:38 Właściciel stacji paliw Statoil chce rozwijać działalność w Polsce
 270. 11:38 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 11,2 proc. rdr - PUDS
 271. 11:38 MNI Telecom i TP SA porozumiały się, wznowią relacje biznesowe
 272. 11:38 Tarczyński liczy na sukcesywny wzrost eksportu; stawia na Europę Zach.
 273. 11:38 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 274. 11:38 JP Morgan podniósł cenę docelową akcji Alior Banku do 121 zł
 275. 11:38 Morgan Stanley preferuje z polskich banków Alior, BZ WBK i PKO BP
 276. 11:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 35.993,37 mln zł - NBP
 277. 11:18 SONEL S.A. - Wpis do KRS członka Zarządu SONEL SA (15/2013)
 278. 11:18 REMAK - Aneks do znaczącej umowy (29/2013)
 279. 11:18 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 280. 10:54 Co z podwyżkami na uczelniach?
 281. 10:50 Brak rozstrzygnięć na rynkach
 282. 10:48 FEERUM S.A. - Animator rynku dla akcji spółki FEERUM S.A. (25/2013)
 283. 10:48 EKO EXPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (41/2013)
 284. 10:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (131/2...
 285. 10:26 Okiełznać stres - nauka technik relaksacyjnych
 286. 10:24 Jak efektywnie wypoczywać podczas urlopu
 287. 10:20 Złoty biznes na e-papierosie
 288. 10:11 Rynki oczekują na komunikat FOMC
 289. 10:05 Najbardziej cenione marki w Europie
 290. 10:03 GINO ROSSI S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. (24/2013)
 291. 09:52 Budżet się nie dopina. Skąd rząd weźmie pieniądze?
 292. 09:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Wal...
 293. 09:48 TERMO-REX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA (5/2013)
 294. 09:40 Jak pracują na lotnisku w Chinach
 295. 09:30 Kurs PDA spółki Tarczyński wzrósł w debiucie na GPW o 11,67 proc.
 296. 09:18 MNI - Zawarcie przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. (...
 297. 09:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM d.d. sold its shareholding in Mercator d.d. (35/2013)
 298. 09:18 MIRBUD S.A. - Powołanie prokurenta Spółki (22/2013)
 299. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2469,67 pkt (+0,26%)
 300. 09:08 Erste obniża rekomendację dla ComArchu do "trzymaj"
 301. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 302. 09:07 Relatywnie słabsi
 303. 09:06 Spada nierównowaga zewnętrzna Polski
 304. 09:05 Poniedziałek bez rozstrzygnięcia
 305. 09:05 Miejsca pracy pójdą z dymkiem?
 306. 09:03 WIELTON S.A. - Wybór członków Zarządu Wielton S.A. na trzecią kadencję (14/2013)
 307. 09:03 PLAZA CENTERS N.V. - INDEPENDENT REPORT RE ELBIT IMAGING (16/2013)
 308. 09:01 Nieprawidłowości w urzędzie marszałkowskim
 309. 08:53 POLSAT OFE informuje
 310. 08:53 Walne GO TFI zdecydowało o wypłacie 36 gr dywidendy na akcję
 311. 08:53 Wartość transakcji kartami w I kw. '13 wzrosła rdr o 2,9 proc. - NBP
 312. 08:48 WIELTON S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2013)
 313. 08:38 Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów spadła w V o 5,8 proc. rdr - ACEA
 314. 08:33 STOMIL SANOK SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 17 czerwc...
 315. 08:29 Wzrost płac dopiero za kilka lat (WIDEO)
 316. 08:28 Mniej nędzarzy wśród emerytów
 317. 08:28 W czasie upałów pracodawca ma dodatkowe obowiązki
 318. 08:26 Dania zmienia sposób płacenia za media publiczne
 319. 08:18 ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych - prokurenta spółki....
 320. 08:18 MODE S.A. - Korekta raportu -Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MO...
 321. 08:15 Właściciel stacji paliw Statoil chce rozwijać działalność w Polsce
 322. 08:14 Uśpiony popyt
 323. 07:57 Co z płatnościami telefonem w Biedronce? BZ WBK się wycofuje
 324. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 18 czerwca
 325. 07:48 INTEGER.PL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej III kadencji. (54/2013)
 326. 07:19 PSEW: prezydencki projekt o ochronie krajobrazu zablokuje rozwój energetyki wiatrowej
 327. 07:16 J. Mordasewicz: wyraźnego wzrostu płac można się spodziewać dopiero za kilka lat
 328. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 18.06-3.10.2013
 329. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 17 czerwca
 330. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 VI - 28 VI
 331. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 18.06 - 4.03.2014
 332. 07:01 Polskie nazwiska w raju podatkowym
 333. 06:49 Rząd oszczędza na biednych dzieciach
 334. 06:39 Milion na nagrody dla NFZ
 335. 06:31 Ta wieś będzie zrównana z ziemią
 336. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1806/2013)
 337. 03:35 Wyprowadzka Polfy Warszawa
 338. 03:05 Alarm dla jaj
 339. 02:35 Śmieci zamienią się w prąd