Trwa ładowanie...
d4einz8
d4einz8

Artykuły z dnia: 2013.06.12 - finanse.wp.pl

 1. 00:55 Kraków dopłaci do zbiorników na deszczówkę
 2. 00:45 Drogowa interwencja ambasadorów
 3. 00:35 Stołeczni radni uchwalili niższe stawki za śmieci
 4. 00:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (90/2013)
 5. 23:48 EUROCASH - Wypłata dywidendy za rok 2012 (30/2013)
 6. 23:18 FAMUR S.A. - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję (25/2013)
 7. 23:18 BLIRT S.A. - Zakup akcji przez osobę obowiązaną (7/2013)
 8. 23:18 FAMUR S.A. - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (24/2013)
 9. 22:33 MCI - Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H1 (19/2013)
 10. 22:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną (37/2013)
 11. 22:15 Zakopiańscy radni przeciwko ewentualnej sprzedaż akcji PKG
 12. 21:33 M.W. TRADE - Zmiana stanu posiadania ? przekroczenie progu 20% głosów (49/2013)
 13. 21:33 M.W. TRADE - Nabycie akcji przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu (48/2013)
 14. 21:15 Solidarność przeciwna projektowi nowelizacji Prawa wodnego
 15. 20:48 IGROUP - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Internet Group S.A. ? jako spółki przejmujące...
 16. 20:38 WSE: Komunikat - KANCELARIA MEDIUS SA
 17. 20:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.06.2013
 18. 20:38 RN Pekao SA powołała Luigi Lovaglio na prezesa zarządu
 19. 20:38 PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł Nordea Bank Polska, Nordea TUnŻ i Nordea Finance Polska (opis)
 20. 20:38 PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł Nordea Bank Polska, Nordea PTUnŻ i Nordea Finance Polska
 21. 20:38 PKO BP kupi za ok. 2,83 mld zł aktywa Nordei w Polsce (opis2)
 22. 20:05 PKO BP kupuje Nordea Bank Polska
 23. 20:03 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (14/2...
 24. 20:03 BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (21/2013)
 25. 20:03 BANK PEKAO SA - Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (23/2013)
 26. 20:03 KANIA - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej Spółki (...
 27. 20:03 BANK PEKAO SA - Powołanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową kadencję (22/2013)
 28. 19:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Ujawnienie opóźnionej informacji (11/2013)
 29. 19:48 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (13/2013)
 30. 19:48 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (33/2013)
 31. 19:45 Komisje za dotacją na przedszkola, a przeciw subwencji na ten cel
 32. 19:33 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (11/2...
 33. 19:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJ...
 34. 19:33 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym (12/2...
 35. 19:33 ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 36. 19:33 PKOBP (PKO BP SA) - Umowa dotycząca nabycia przez PKO Bank Polski S.A. akcji spółek: Nordea Bank ...
 37. 19:33 QUMAK S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ Qumak S.A. (34/2013)
 38. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 39. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki SCO-PAK SA
 40. 19:23 GPW: wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji spółki SCO-PAK SA
 41. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MABION SA
 42. 19:23 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki SCO-PAK SA
 43. 19:23 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki MABION SA
 44. 19:23 GPW: Komunikat - ostatnia sesja notowań dla obligacji MVP0613
 45. 19:23 Na liście wierzytelności PBG znajdują się zobowiązania o wartości ok. 2,78 mld zł
 46. 19:23 Trybunał umorzył postępowanie w sprawie paktu fiskalnego (opis)
 47. 19:23 MNiSW: kształcenie praktyczne w szkołach wyższych (komunikat)
 48. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 19:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 50. 19:23 WZ GNB zdecydowało o skupie do 86,67 mln akcji własnych za max. 131 mln zł
 51. 19:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. ...
 52. 18:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WART...
 53. 18:48 PBG - Informacja o przekazaniu przez Nadzorcę Sądowego Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności ...
 54. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 55. 18:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 56. 18:45 MF planuje nowelę ustawy o NBP; rozważa wielokadencyjność w RPP
 57. 18:38 MSZ: w Holandii rozmowy o przyszłości UE i swobodzie przepływu osób (komunikat)
 58. 18:38 Transakcje pakietowe
 59. 18:38 Akcje SCO-PAK od 17 VI będą notowane na rynku regulowanym GPW
 60. 18:38 Trybunał umorzył postępowanie w sprawie paktu fiskalnego
 61. 18:38 Konsorcjum z litewską spółką zależną Trakcji ma umowę na 324,8 mln zł netto
 62. 18:38 ATM wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 63. 18:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 64. 18:38 MSP myśli także o innych scenariuszach niż IPO Węglokoksu - Tamborski (opis)
 65. 18:38 Fundusz Kruka może zawrzeć umowy cesji wierzytelności o wartości ok. 420 mln zł
 66. 18:38 MF planuje nowelę ustawy o NBP; rozważana m.in. wielokadencyjność członków RPP - źródło (aktl.)
 67. 18:35 Możliwe uproszczenia przy rejestracji GMO w UE po zawarciu umowy z USA
 68. 18:33 ALIOR BANK S.A. - Raport roczny R 2012
 69. 18:33 PKNORLEN - Rejestracja obligacji PKN ORLEN S.A. serii A w KDPW (218/2013)
 70. 18:33 ALIOR BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 71. 18:10 KNF: tylko zakłady ubezpieczeń wypłacałyby rentę w zamian za mieszkanie
 72. 18:03 DSS S.A. - Informacja o zawarciu przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta umów dostawy krus...
 73. 18:03 ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ...
 74. 17:50 PE za ujawnianiem przez firmy wydobywcze płatności dla rządów
 75. 17:48 KRUK S.A. - Uzyskanie pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia znaczącej umowy cesji wie...
 76. 17:48 BALTONA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma...
 77. 17:48 ATM - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (21/2013)
 78. 17:48 ATM - Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki (22/2013)
 79. 17:44 Dzień wyciszenia
 80. 17:40 Deweloperzy mocno w górę
 81. 17:38 MF planuje nowelę ustawy o NBP; rozważana m.in. wielokadencyjność członków RPP - źródło
 82. 17:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,74 proc. z 2,79 proc. - NBP
 84. 17:33 BALTONA S.A. - Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej (39/2013)
 85. 17:33 TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (51/2013)
 86. 17:33 Celtic Property Developments S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni...
 87. 17:33 FON ECOLOGY - Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.05.2013 r. (19/2013)
 88. 17:30 Trybunał umorzył postępowanie w sprawie paktu fiskalnego
 89. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 90. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2481,60 pkt (-0,10%)
 91. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 12 czerwca, 17.00
 92. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.06.2013
 94. 17:18 PCC EXOL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2013)
 95. 17:18 JSW S.A. - Zawarcie umowy znaczącej - obroty i szacunek o wartości umowy znaczącej z Grupą Kapita...
 96. 17:11 Ożywienie gospodarcze Polski jest na wyciągnięcie ręki
 97. 17:10 Byki się bronią, niedźwiedzie nie atakują
 98. 17:05 Męcina: zatrudnianie pracowników sezonowych w Polsce jest liberalne
 99. 17:04 W oczekiwaniu na inflację
 100. 17:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o odwołaniu Pana Rodrigo Pomar López z funkcji Wiceprezesa Zarządu (50...
 101. 17:03 GRUPA RECYKL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S....
 102. 17:03 B3SYSTEM - Sprzedaż akcji spółki przez osobę zarządzającą (38/2013)
 103. 17:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Wskazanie poziomu ochrony kapitału w...
 104. 17:03 ALIOR BANK S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. (26/2013)
 105. 16:57 PKN Orlen skrócił termin zapisów na obligacje serii B
 106. 16:53 WZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,39 zł dywidendy na akcję z zysku za '12 (opis)
 107. 16:51 Nie zostawiaj swoich bliskich z długami
 108. 16:50 Warszawski ratusz proponuje niższe stawki za segregowane śmieci
 109. 16:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 110. 16:48 MISPOL S.A. - Oddalenie wniosku Bakalland S.A. o udzielenie zabezpieczenie powództwa w toku postę...
 111. 16:48 ALIOR BANK S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego oraz jednostkowego raportu rocznego z...
 112. 16:43 Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy
 113. 16:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 114. 16:38 PKN Orlen przygotowuje się do budowy bloku gazowo-parowego w Płocku
 115. 16:38 Na FX i FI odreagowanie osłabienia, PLN może zmierzać ku 4,20/EUR (opis)
 116. 16:38 POLSAT OFE informuje
 117. 16:33 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK SA (40/...
 118. 16:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (216/2013)
 119. 16:33 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 120. 16:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zamiana obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L (16/2013)
 121. 16:33 Pożyczki hipoteczne tanie i kuszące
 122. 16:26 Hipoteki: przewalutowanie tylko przy niższym kursie
 123. 16:18 RANK PROGRESS S.A. - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję (29/2013)
 124. 16:08 MPiPS: terminy składania wniosków o urlopy dla rodziców na nowych zasadach (komunikat)
 125. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7120,50 za tonę
 126. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Członka Zarządu Spółki. (48/2013)
 129. 16:03 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Spółki. (47/2013)
 130. 16:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (67/2013)
 131. 16:03 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (22/2013)
 132. 16:03 MABION S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej MABION S.A. (14/2013)
 133. 16:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Data uprawomocnienia się postanowienia sądu dotyczącego spółki zależ...
 134. 16:03 EMPERIA - Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy. (45/2013)
 135. 16:01 Ile keczupu w keczupie - test Wirtualnej Polski
 136. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki (46/2013)
 137. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 138. 15:48 LUBAWA - Korekta informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. n...
 139. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 140. 15:48 NORTH COAST - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (7/2013)
 141. 15:48 DRUK-PAK S.A. - Zawiadomienia otrzymane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami fina...
 142. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I. (45/2013)
 143. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 144. 15:48 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (13/2013)
 145. 15:48 MABION S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. (13/2013)
 146. 15:40 FCC Construccion nie będzie budować fragmentu S61
 147. 15:40 KE chce wymiany informacji podatkowej, m.in. o saldach na rachunkach
 148. 15:40 MŚ: ukończono 46 odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków
 149. 15:38 Obfite opady deszczu mogły mieć znaczny negatywny wpływ na uprawy zbożowe - IUNG
 150. 15:38 PKN Orlen skraca przyjmowanie zapisów na obligacje s. B
 151. 15:38 Rank Progress przydzielił obligacje o wartości 131,75 mln zł
 152. 15:38 Rainbow Tours wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję za '12
 153. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:38 Aegon OFE informuje
 155. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 156. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:38 WZ Pekao SA zdecydowało o wypłacie 8,39 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 159. 15:38 Agencja S&P przyznała euroobligacjom BRE Banku rating BBB+
 160. 15:38 Saldo napływu i umorzeń środków do TFI wyniosło w maju plus 2,9 mld zł - Analizy Online
 161. 15:33 EKO EXPORT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym W...
 162. 15:33 STALPROFI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA (23/2013)
 163. 15:33 PCC ROKITA S.A. - Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych (26/2013)
 164. 15:18 TYLKO PIŁKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TYLKO PIŁKA S.A. na dzień 8 ...
 165. 15:18 BRE - Rating agencji Standard & Poor?s Rating Services dla transzy euroobligacji w wysokości 500...
 166. 15:18 YELLOW HAT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ (4/2013)
 167. 15:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 168. 15:18 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa budynku biurowego w Toruniu....
 169. 15:18 PKNORLEN - Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii B i skrócenie okresu przyjmowania zapi...
 170. 15:18 BALTONA S.A. - Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz...
 171. 15:18 RAINBOW TOURS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgr...
 172. 15:18 STALPROFI - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty d...
 173. 15:18 RAINBOW TOURS S.A. - Powołanie osób nadzorujących ? członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kade...
 174. 15:18 EKO EXPORT S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2013r. (38/2013)
 175. 15:15 Duda o podwyżce płacy minimalnej o 80 zł: premier łaski nie robi
 176. 15:15 KOBE: OFE nie są odpowiedzialne za narastanie długu publicznego
 177. 15:05 KE: nie dążyliśmy do zamknięcia greckiej telewizji i radia
 178. 15:03 RAINBOW TOURS S.A. - Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA dotyczące wypłaty ...
 179. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (112/2013)
 180. 15:03 EURO GOLD S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2013)
 181. 14:48 ZPUE - Zawarcie znaczącej umowy w ramach Grupy Kapitałowej (17/2013)
 182. 14:48 RAINBOW TOURS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours SA (...
 183. 14:41 TK zajmie się ośmiogodzinnym czasem pracy niepełnosprawnych
 184. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 14:33 RAFAMET - Informacja o zbyciu akcji RAFAMET S.A. przez "KW" Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnośc...
 188. 14:32 „Praca przy projekcie, jakiego jeszcze nie było”
 189. 14:22 Euro wciąż mocniejsze od dolara
 190. 14:18 MISPOL S.A. - Cofnięcie przez Bakalland S.A. w części wniosku o udzielenie zabezpieczenie powództ...
 191. 14:18 RANK PROGRESS S.A. - Przydział obligacji serii D (28/2013)
 192. 14:18 JUPITER NFI SA - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy (25/2013)
 193. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 194. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 195. 14:08 MSZ: dzielimy doświadczenia transformacji polityczno-gospodarczej z Kubańczykami (komunikat)
 196. 14:08 FootFall Indeks Polska w tygodniu 03.06-09.06 spadł o 6,0 proc. rdr - Experian
 197. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 199. 14:08 Fundusz BPH TFI ma poniżej 5 proc. EuCO
 200. 14:03 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
 201. 14:03 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
 202. 14:03 GREMI MEDIA - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy (18/2013)
 203. 14:00 Spadają nasze dochody
 204. 13:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% Art. 70 pkt....
 205. 13:33 VELTO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Velto S.A. na dzień 8 lipca 2013 ro...
 206. 13:18 HYGIENIKA - Zaoferowanie akcji serii H (45/2013)
 207. 13:18 HYGIENIKA - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne (44/2013)
 208. 13:18 KOPEX S.A. analiza techniczna
 209. 13:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji PCC ROKITA
 210. 13:08 GPW: Wprowadzenie do obroty akcji spółki TELGAM
 211. 13:08 Ministerstwo Sprawiedliwości: wykonywanie wyroków ETPCz (komunikat)
 212. 13:08 GPW: Autoryzacja obligacji REMEDIS
 213. 13:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki YELLOW HAT
 214. 13:08 GPW: Ostatnie notowanie obligacji MCI MANAGEMENT
 215. 13:08 GPW: Ostatnie notowanie obligacji BBI ZENERIS
 216. 13:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 217. 13:08 Premier przyjął dymisję wiceministra skarbu Tomasza Lenkiewicza
 218. 13:08 Do 3 VI wykonano 46 otworów w poszukiwaniu gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska
 219. 13:08 Berling wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 220. 13:08 Tabela kursów średnich NBP nr 112/A/NBP/2013
 221. 13:08 DM PKO BP obniżył rekomendację Ciechu do "sprzedaj"
 222. 13:08 PGNiG bez nowego prezesa, kurs akcji spada
 223. 12:48 IMPERA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu (54/2013)
 224. 12:48 CCC - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki (33/2013)
 225. 12:18 TRANS POLONIA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (17/2013)
 226. 12:15 NBP: W najbliższych kwartałach nadal stagnacja spożycia prywatnego
 227. 12:11 Dziwne zachowanie nauczycieli
 228. 12:05 SLD chce utworzenia kas oszczędnościowo-budowlanych
 229. 11:48 BERLING S.A. - Wypłata dywidendy przez spółkę BERLING S.A. (17/2013)
 230. 11:48 BERLING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 231. 11:48 Zatrudnienie w handlu będzie rosło, pensje również
 232. 11:42 MSW: jest pełnomocnik ds. równości płci
 233. 11:38 Spółka InfoScope zadebiutowała na NewConnect
 234. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 235. 11:35 Kosiniak-Kamysz: raport ws. OFE niebawem upubliczniony
 236. 11:33 BERLING S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. (14/2...
 237. 11:33 BERLING S.A. - Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w skład Członków Rady Nadzorcze...
 238. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 239. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 240. 11:23 JP Morgan obniżył cenę docelową akcji KGHM do 171,8 zł
 241. 11:23 Produkcja przemysłowa w Polsce w IV spadła o 0,9 proc. rdr - Eurostat
 242. 11:23 Udział Niemiec w eksporcie Polski po IV spadł do 25,4 proc. - GUS (popr.)
 243. 11:18 KDM SHIPPING - NOTIFICATION OF ON TRANSFER OF SUBSTANTIAL BLOCK OF SHARES IN A PUBLIC COMPANY (2...
 244. 11:18 TELL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (27/2013)
 245. 11:18 SYGNITY - Informacja o zbyciu akcji Sygnity przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Sygnity...
 246. 11:18 TELL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 11 czerwca 2...
 247. 11:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej (9/2013)
 248. 11:18 MOSTALEXP - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 201 (39/2013)
 249. 11:10 Produkcja przemysłowa w strefie euro w IV wzrosła
 250. 11:08 Dywidendy za 2012 w spółkach publicznych - tabela
 251. 11:08 W najbliższych kwartałach kontynuacja stagnacji spożycia prywatnego - raport NBP
 252. 10:51 Interwencja NBP nadal prawdopodobna
 253. 10:48 KDM SHIPPING - NOTIFICATION OF TRANSACTION BY ENTITY RELATED TO INSIDER (23/2013)
 254. 10:48 MARKA S.A. - Naruszenie wskaźnika finansowego obligacji serii A. (2/2013)
 255. 10:45 Białoruś: Ceny warzyw wyższe niż u sąsiadów
 256. 10:42 "Płaca minimalna będzie i tak rosła szybciej niż przeciętna"
 257. 10:38 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 258. 10:38 MNiSW: min. Kudrycka z podlaskimi rektorami przeciwko aktom nietolerancji w Białymstoku (komunikat)
 259. 10:38 Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 114,8 mln zł - MF
 260. 10:38 Dane ze strefy mogą zwiększyć zakres wahań PLN, presja na spadek długu
 261. 10:38 Stopa bezrobocia na koniec '14 może być niższa niż 13,8 proc. - Kosiniak-Kamysz
 262. 10:38 W przyszłym tygodniu możliwa publikacja przeglądu systemu emerytalnego - MPiPS
 263. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.361,43 mln zł - NBP
 264. 10:21 Wyhamowanie spadków na dolarze
 265. 10:18 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (86/2013)
 266. 10:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (28/2013)
 267. 10:05 Euroland pociągnął nas w dół
 268. 09:53 MSW: ponad 3 tys. interwencji strażaków w związku z nawałnicami (komunikat)
 269. 09:53 GPW: Wykluczenie z obrotu akcji spółki PSW CAPITAL
 270. 09:53 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki INFOSCOPE
 271. 09:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki UBOAT - LINE
 272. 09:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS
 273. 09:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ROBYG
 274. 09:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KANCELARIA MEDIUS
 275. 09:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI
 276. 09:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.06.2013
 277. 09:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 278. 09:53 UOKiK: opalaj się bezpiecznie - kontrola Inspekcji Handlowej (komunikat)
 279. 09:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (63/2013)
 280. 09:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organi...
 281. 09:46 Kolejne tąpnięcie w Chinach
 282. 09:35 Godziny nadliczbowe. Co w zamian – wolne czy dodatek?
 283. 09:28 Analiza Techniczna
 284. 09:15 Dolar znów będzie mocny
 285. 09:15 Dostają 3 tys. zł za 2 godz. pracy
 286. 09:11 Sam luz może nie wystarczyć do kontynuacji hossy
 287. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2484,07 pkt (0,00%)
 288. 09:08 GPW: Animator obligacji spółki UBOAT - LINE
 289. 09:08 GPW: Animator dla PDA spółki INFOSCOPE
 290. 09:06 Firmy dbają o swój wizerunek wśród pracowników (WIDEO)
 291. 09:06 Bankowiec zasnął i przelał 222 mln na złe konto
 292. 08:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (44/2013)
 293. 08:46 Lekarze piszą do premiera. Czego oczekują?
 294. 08:32 A co ty Polaku sprzedajesz do Chin?
 295. 08:27 Pracodawcy i związki o propozycjach rządu dot. m.in. płacy minimalnej
 296. 08:26 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
 297. 08:26 Energia słoneczna spłaci kredyt na dom
 298. 08:18 INTEGER.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną i podwyższenie jej kapitału zakła...
 299. 08:18 MOL - Alexander Dodds to become MOL Group Upstream Executive Vice President (38/2013)
 300. 08:12 POHiD: za kilka lat Polska jednym z dziesięciu najważniejszych eksporterów żywności
 301. 08:01 Provident zwiększa kwoty pożyczek i wydłuża okresy ich spłaty
 302. 07:54 Interwencja ograniczyła zmienność, dług testuje 4,00%
 303. 07:53 Polmed szuka inwestora
 304. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 12 czerwca
 305. 07:47 Prof. L. Balcerowicz: zostawcie OFE, a zlikwidujcie przywileje emerytalne
 306. 07:23 Skrót wiadomości - wtorek, 11 czerwca
 307. 07:23 MTBiGM: kolejne projekty poprawy bezpieczeństwa na kolei zrealizowane.(komunikat)
 308. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 12.06 - 4.03.2014
 309. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 12.06-3.10.2013
 310. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 VI - 28 VI
 311. 07:10 Horror! Chińskie bary sprzedają świństwo
 312. 06:54 Alarm! Fałszywe pieniądze zalewają Polskę!
 313. 06:36 Prokurator zajmie się prezydent
 314. 06:28 Szybciej wykupisz mieszkanie
 315. 06:05 Mieszkania na minie
 316. 04:10 Polscy euromilionerzy
 317. 03:20 Gorzkie żale Wojciechowskiego
 318. 02:05 Będzie można reklamować wszystkie usługi pocztowe