Trwa ładowanie...
d3msdkj
d3msdkj

Artykuły z dnia: 2013.06.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 IDH S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgroma...
 2. 23:18 WASKO S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2012 rok (17/2013)
 3. 23:18 ONE-2-ONE S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej (15/2013)
 4. 22:48 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2013 r. (30/2013)
 5. 22:48 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (14/2013)
 6. 22:48 WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku. (16/2013)
 7. 22:33 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w maju 2013 r. (30/2012)
 8. 22:18 WASKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 5 czerwca 2013 roku (15/2013)
 9. 21:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (84/2013)
 10. 21:48 GINO ROSSI S.A. - Otrzymanie wyceny znaku towarowego oraz wyceny akcji. (23/2013)
 11. 21:48 MO-BRUK S.A. - Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji w Wałbrzychu. (12/2013)
 12. 21:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (21/2013)
 13. 21:03 FAMUR S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz...
 14. 20:48 B3SYSTEM - Uzupełnienie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji B3System S.A. (31/2013)
 15. 20:33 GANT - Zawarcie znaczącej umowy- emisja weksla (66/2013)
 16. 19:48 ANALIZY ONLINE S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. (14/2013)
 17. 19:48 MOBILE FACTORY S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emite...
 18. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 19. 19:23 MSZ ws. spotkania Rady Państw Morza Bałtyckiego (komunikat)
 20. 19:23 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 21. 19:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 22. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 23. 19:23 Orzeł Biały wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '12 r.
 24. 19:18 MINOX S.A. - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (3/2013)
 25. 19:15 MF wyjaśnia, jaką nazwę podawać na paragonie z kasy fiskalnej
 26. 18:48 GROCLIN - Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta. (31/2013)
 27. 18:48 GROCLIN - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Inter Groclin Auto S.A. - przyjęt...
 28. 18:48 GROCLIN - Spełnienie się warunku zawartego w istotnej warunkowej umowie inwestycyjnej. (32/2013)
 29. 18:35 R'Tur wycofuje oświadczenie o niewypłacalności
 30. 18:33 MISPOL S.A. - Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na d...
 31. 18:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 32. 18:33 MISPOL S.A. - Zamierzone zmiany w Statucie Spółki (38/2013)
 33. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa Orco Property Group. Paryż, 06 czerwca 2013.Zbycie 19.90...
 34. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (13/2013)
 35. 18:08 Transakcje pakietowe
 36. 18:08 Prezes PKP: zysk netto PKP Cargo za ub.r. to 267 mln zł
 37. 18:08 Zysk netto PKP Cargo za 2012 r. to 267 mln zł - prezes PKP
 38. 18:08 Senat za uchyleniem ustawy o PLL LOT
 39. 18:08 DI BRE obniża rekomendację dla PGNiG do "sprzedaj"
 40. 18:08 Konstruktorzy łazika Hyperion w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat)
 41. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:08 Korekcyjne nastroje przeważają
 43. 18:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (11/2013)
 44. 18:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (19/2013)
 45. 18:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmi...
 46. 18:03 BUDIMEX - Rozbudowa przejścia granicznego w Zosinie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (38/2013)
 47. 18:02 Sesja z polityką w tle
 48. 18:00 Złoty osłabił się do głównych walut
 49. 17:48 Złoty jest nadal wyprzedawany
 50. 17:48 SYNTHOS - Zawarcie przez Spółki Zależne Emitenta umów spełniających łącznie kryterium umowy znacz...
 51. 17:48 BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A. (33/2013)
 52. 17:48 INTEGER.PL S.A. - Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji seri...
 53. 17:48 MOL - Strike price amendment of the share option agreement between MOL and ING Bank N.V. (36/2013)
 54. 17:48 AGORA - Kandydaci do zarządu Agory S.A. (15/2013)
 55. 17:48 MOL - Modification of the strike price of the share option agreements between MOL and UniCredit B...
 56. 17:48 AGORA - Kandydaci do Rady Nadzorczej Agory S.A. (14/2013)
 57. 17:48 FERRUM - Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZK...
 58. 17:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (9/2013)
 59. 17:32 Google - Wielki Brat przeniósł się do internetu
 60. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2446,29 pkt (-0,62%)
 61. 17:23 MSZ: gwarancje bezpieczeństwa esencją NATO (komunikat)
 62. 17:23 MAC ws. sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej (komunikat)
 63. 17:23 GPW: Animator dla FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA
 64. 17:23 GPW: Animator obligacji MULTIMEDIA POLSKA
 65. 17:23 GPW: Animator dla SECO/WARWICK
 66. 17:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 67. 17:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 68. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:23 PSE ogłasza przetarg na zakup usługi interwencyjnej rezerwy zimnej
 70. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.06.2013
 71. 17:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 72. 17:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.06.2013
 74. 17:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 75. 17:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:18 AWBUD - Podpisanie Listu Intencyjnego (48/2013)
 77. 17:18 QUMAK S.A. - Kandydatury do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji (29/2013)
 78. 17:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Korekta raportu nr 27/2013 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...
 79. 17:18 BANKBPH - Dokonane zmiany w Statucie Banku (10/2013)
 80. 17:18 BANKBPH - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (11/2013)
 81. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 82. 17:15 Senat za uchyleniem ustawy o PLL LOT
 83. 17:03 SMT SA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupa SMT S.A. (32/2013)
 84. 17:03 ZETKAMA SA - umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z MORAVIA STEEL a.s. (8/2013)
 85. 17:03 BANKBPH - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH (9/2013)
 86. 17:03 QUMAK S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz kandydatura do Rady Nadzorczej...
 87. 16:48 P.A. NOVA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. Nova S.A. (14/2013)
 88. 16:48 SYGNITY - Informacja o udzieleniu prokury łącznej (27/2013)
 89. 16:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 13/2013 dot. Nabycia aktywów znaczącej war...
 90. 16:48 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 91. 16:48 WESTA ISIC S.A. - Resolutions of the Annual General Meeting held on June 5, 2013 (46/2013)
 92. 16:48 SMT SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa SMT S.A. (31/2013)
 93. 16:48 REGNON S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (17/2013)
 94. 16:48 REGNON S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 95. 16:48 REGNON S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 201...
 96. 16:48 WESTA ISIC S.A. - Shareholders holding at least 5% of the votes at the Annual General Meeting of ...
 97. 16:19 Jest praca dla 2 tys. osób
 98. 16:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (63/2013)
 99. 16:18 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (11/2013)
 100. 16:18 HYGIENIKA - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H (43/2013)
 101. 16:18 SOLAR COMPANY S.A. - Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2013 roku (24/2013)
 102. 16:18 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (35/2013)
 103. 16:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:03 MABION S.A. - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii J Spółki (12/2013)
 105. 16:03 TELL - Projekt uchwały ZWZA zgłoszony przez Akcjonariuszy. (26/2013)
 106. 15:55 Prezes PKP: zysk netto PKP Cargo za ub.r. to 267 mln zł
 107. 15:53 GPW: Anulowanie akcji CEDC
 108. 15:53 MAC: wizyta ministra Boniego w Luksemburgu (komunikat)
 109. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 110. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7.346,25 USD za tonę
 111. 15:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 112. 15:53 Produkcja cementu w V spadła o 10,3 proc. rdr
 113. 15:53 Barlinek spodziewa się utrzymania pozytywnych trendów w wynikach w kolejnych okresach
 114. 15:53 Giełda wprowadzi od 24 VI indeks dla 30 najbardziej płynnych spółek z NewConnect
 115. 15:53 Rząd szuka formuły realizacji inwestycji w Opolu i możliwości obniżenia jej kosztów
 116. 15:53 Acciona pożyczyła Mostostalowi Warszawa 15 mln euro
 117. 15:53 Generali OFE informuje
 118. 15:53 Aegon OFE informuje
 119. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:53 Generali OFE informuje
 121. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:53 ING PTE SA wybór biegłego rewidenta
 124. 15:53 S&P przyznał BRE Bankowi rating długoterminowy na poziomie BBB+, z perspektywą negatywną (aktl.)
 125. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 127. 15:53 EBC utrzyma akomodacyjną politykę pieniężną, dopóki będzie to konieczne - Draghi
 128. 15:48 MADKOM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madkom SA na dzień 2 lipca 2013 r. (7/2013)
 129. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 130. 15:48 BBI ZENERIS S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona...
 131. 15:48 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - zmiana na stanowisku wiceprezydenta m.st. Warszawy (3/2013)
 132. 15:48 INGBSK - Zmiana oprocentowania obligacji ING Banku Śląskiego S.A. (16/2013)
 133. 15:33 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny...
 134. 15:33 DROZAPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 135. 15:33 ONE-2-ONE S.A. - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze...
 136. 15:33 AGROMA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA (7/2013)
 137. 15:33 DROZAPOL - Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (17/2013)
 138. 15:33 EMPERIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emperia Holding S...
 139. 15:25 NSA: od umowy dożywocia trzeba zapłacić podatek
 140. 15:18 ALCHEMIA - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez podmiot zależny. (24/2013)
 141. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (109/2013)
 142. 15:18 NOWAGALA - Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowe...
 143. 15:18 ONE-2-ONE S.A. - Informacja o akcjonariuszach, posiadających więcej niż 5% akcji i głosów na Nadz...
 144. 15:18 FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. ...
 145. 15:15 Tusk zaprasza inwestorów i zapowiada zastrzyk finansowy dla gospodarki
 146. 15:03 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S...
 147. 15:03 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. dwóch znaczących umów na wykonanie robót budowlany...
 148. 15:03 ProxyAd S.A. - Zwołanie Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia ProxyAd S.A. na dzień 1 lipca 2013r. (6/...
 149. 14:58 Wykształcenie polityków
 150. 14:56 Tych klientów nie obsługujemy
 151. 14:48 08OCTAVA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym W...
 152. 14:48 SOPHARMA AD - Current report 75 Doverie Obedinen Holding under 10% (75/2013)
 153. 14:48 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węg...
 154. 14:48 REMAK - Zbycie aktywów o znacznej wartości. (27/2013)
 155. 14:33 GINO ROSSI S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (22/2013)
 156. 14:33 LST CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgro...
 157. 14:30 Najgrubszy policjant świata?
 158. 14:18 Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...
 159. 14:18 08OCTAVA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava NFI S.A. w dniu 6 czerwca 20...
 160. 14:18 NETIA - Autokorekta Akcjonariusza do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A....
 161. 14:18 ERG - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej (14/2013)
 162. 14:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 163. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 164. 14:08 MAC ws. sytuacji meteorologicznej (komunikat)
 165. 14:08 MAC: udział min. Boniego w posiedzeniu JHA w Luksemburgu (komunikat)
 166. 14:08 GPW: Pierwsze notowanie obligacji MULTIMEDIA POLSKA
 167. 14:08 Polska najatrakcyjniejsza dla BIZ w EŚW według 37 proc. międzynarodowych firm - E&Y
 168. 14:08 Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier
 169. 14:08 Rząd potwierdza gotowość do budowy Elektrowni Opole - premier (opis)
 170. 14:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 171. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 0,5 proc.
 175. 14:08 Bank centralny Anglii nie zmienił stóp procentowych
 176. 14:08 S&P przyznał BRE Bankowi tzw. rating counterparty BBB+/A2, z perspektywą negatywną
 177. 14:03 BRE - Przyznanie ratingu "BBB+ / A-2" dla BRE Banku S.A. i Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) p...
 178. 14:03 VOXEL S.A. - podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (akcje serii L) (45/2013)
 179. 14:03 VOXEL S.A. - rejestracja akcji serii K i L w KDPW (46/2013)
 180. 14:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbi...
 181. 14:03 VOXEL S.A. - powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta (44/2013)
 182. 14:03 ABM SOLID S.A. - Zaktualizowane propozycje układowe. (40/2013)
 183. 13:55 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian
 184. 13:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wyniki subskrypcji prywatnej akcji serii I (35/2013)
 185. 13:48 PRAGMA INKASO S.A. - Otrzymanie przez Pragma Inkaso S.A. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego n...
 186. 13:48 VOXEL S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 187. 13:48 VOXEL S.A. - treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2013 roku ...
 188. 13:41 CBOS: prawie 80 proc. Polaków za wydobyciem gazu z łupków w Polsce
 189. 13:39 Białoruś: Rząd zatwierdził listę płatnych dróg
 190. 13:39 Zarzuty za przyjmowanie łapówek dla lekarki medycyny pracy
 191. 13:35 Tusk: rząd znajdzie środki i sposoby, by elektrownia w Opolu powstała
 192. 13:26 Spadek bezrobocia tylko sezonowy
 193. 13:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 194. 13:18 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy (29/2013)
 195. 13:08 MPiPS: kolejny miesiąc spadku bezrobocia (komunikat)
 196. 13:08 MPiPS: wzrost efektywności urzędów pracy (komunikat)
 197. 13:08 MPiPS wstępnie prognozuje spadek bezrobocia w VI o 0,2-0,4 pkt. proc. - minister (aktl.)
 198. 13:08 Stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc. vs 14,0 proc. w kwietniu - MPiPS (opis)
 199. 13:05 MPiPS: stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc.
 200. 13:03 ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (23/2013)
 201. 13:03 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 202. 13:03 BARCLAYS BANK PLC - Scrip Dividend Programme (21/2013)
 203. 13:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (61/2013)
 204. 13:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (61/2013)
 205. 13:01 MPiPS: kolejny miesiąc spadku bezrobocia
 206. 12:55 Piechociński: do prac nad korektą budżetu potrzebne są dane za maj
 207. 12:55 MRR: najwięcej funduszy z UE trafi na Śląsk i do Małopolski
 208. 12:38 MPiPS wstępnie prognozuje spadek bezrobocia w VI o 0,2-0,4 pkt. proc. - minister
 209. 12:38 Tauron obniży ceny energii dla gospodarstw domowych średnio o 4,55 proc.
 210. 12:38 Raiffeisen podwyższył rekomendację Agory do "kupuj"
 211. 12:33 LS TECH-HOMES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (9/2013)
 212. 12:33 Energoaparatura S.A. analiza techniczna
 213. 12:23 Stopa bezrobocia w maju wyniosła 13,5 proc. vs 14,0 proc. w kwietniu - MPiPS
 214. 12:23 Zarabianie na "samospłacającym się domie"
 215. 12:20 Tauron obniży ceny energii dla gospodarstw domowych średnio o 4,55 proc.
 216. 12:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - odwołanie prokury (20/2013)
 217. 12:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - udzielenie prokury (21/2013)
 218. 12:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej (25/...
 219. 12:18 FEERUM S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 220. 12:16 W maju spadło bezrobocie
 221. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 222. 12:08 Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie raportu NIK (komunikat)
 223. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 108/A/NBP/2013
 224. 11:53 ING OFE ma poniżej 5 proc. PZU
 225. 11:53 MF sprzedało obligacje PS0718 za 4.385 mln zł, WZ0119 za 221,5 mln zł
 226. 11:50 Mieszkanie dla Młodych: ranking miast - sprawdź, czy dostaniesz dopłatę
 227. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (97/2013)
 228. 11:48 PZU SA - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA ? zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5...
 229. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 230. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 231. 11:23 Wskaźnik koniunktury w przemyśle w maju wzrósł mdm o 5,6 pkt. do minus 7,5 pkt. - IRG SGH
 232. 11:23 Kwartalny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w V bez zmian, roczny w dół o 2 pkt.
 233. 11:23 Indeks cen żywności na świecie w V '13 wzrósł o 5,07 proc. rdr - FAO
 234. 11:23 We wtorek rząd zajmie się założeniami budżetu na 2014 rok - KPRM
 235. 11:23 W tyg. zakończonym 02.06 Polsat miał 74,99 mln zł wpływów z reklam, TVN 72,83 mln zł
 236. 11:11 Rynki nie czekają, aż Fed powie stop
 237. 10:53 OFE POCZTYLION informuje
 238. 10:53 MAC ws. sytuacji hydrologicznej (komunikat)
 239. 10:53 BGK do końca V udzielił gwarancji de minimis na ok. 820 mln zł - komunikat
 240. 10:51 Reding w obronie polskich pracowników
 241. 10:48 YURECO S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki Yureco S...
 242. 10:48 HYGIENIKA - Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad nabywania Akcji Serii H (42/2013)
 243. 10:47 Jak pracodawcy oszczędzają na pracownikach
 244. 10:42 Jakie podwyżki dla Polaków?
 245. 10:35 Alkohol, romanse na boku, wygłupy, a później wstyd...
 246. 10:33 WISTIL - Połączenie Spółek ? jednostek podporządkowanych Emitentowi. (6/2013)
 247. 10:33 SOPHARMA AD - Current report 74 buy back 6062013 bg (74/2013)
 248. 10:31 Strajk urzędników ze wszystkich instytucji unijnych
 249. 10:23 Krótkoterminowo ograniczona skala spadku złotego, w średnim terminie możliwy jego wzrost
 250. 10:23 MAC ws. udziału min. Boniego w posiedzeniu JHA i TTE w Luksemburgu (komunikat)
 251. 10:23 MSW: strażacy interweniowali około 2 tys. razy (komunikat)
 252. 10:23 DM BDM rekomenduje "kupuj" TVN, cena docelowa 12,85 zł
 253. 10:23 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 103,05-103,07 USD za baryłkę
 254. 10:23 ZUS przekazał w u tym tygodniu do OFE 196,6 mln zł
 255. 10:23 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.848,14 mln zł - NBP
 256. 10:18 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...
 257. 10:13 Związki i zarząd PKN Orlen porozumiały się ws. płac
 258. 10:10 84-letnia emerytka wygrała prawie 600 milionów dolarów
 259. 10:09 Zarobki pracowników sezonowych 2013
 260. 10:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (46/2013)
 261. 09:59 Po RPP czas na ECB
 262. 09:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 263. 09:33 YURECO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Yure...
 264. 09:32 RPP znów obniża stopy i trzęsie rynkiem
 265. 09:26 Możliwe uspokojenie rynkowych nastrojów
 266. 09:25 Tusk: w czerwcu przegląd budżetu; oszczędności nie w kieszeniach ludzi
 267. 09:23 Millennium DM rekomenduje "akumuluj" PKM Duda, cena docelowa 0,8 zł
 268. 09:23 Przegląd systemu emerytalnego gotowy do połowy czerwca - Kosiniak-Kamysz
 269. 09:23 PKN Orlen najlepszy w finale VI edycji Konkursu SEG "Złota Strona Emitenta"
 270. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2459,51 pkt (-0,08%)
 271. 09:23 W listopadzie nowy program budowy dróg - Nowak
 272. 09:19 Niezdecydowanie
 273. 09:04 Koniec wyłudzania zasiłków przez ciężarne
 274. 08:53 Harmonogram oferty publicznej AviaAM Leasing
 275. 08:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ...
 276. 08:47 Polska potęgą pod względem liczby nowych etatów
 277. 08:38 AviaAM Leasing szacuje, że może uzyskać z oferty nowych akcji ponad 220 mln zł
 278. 08:38 Polska nie może przesadzać z oszczędnościami, by nie zdławić wzrostu - premier
 279. 08:38 Erste podnosi rekomendację Vistuli do "akumuluj", cena docelowa 1,2 zł
 280. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 281. 08:38 UniCredit podnosi rekomendację Asseco Poland do "kupuj", cena docelowa 46,8 zł
 282. 08:36 Zakaz handlu w niedziele: pracę straci 100 tys. osób (WIDEO)
 283. 08:31 Słowa prezesa NBP osłabiły złotego
 284. 08:25 LW Bogdanka: 7-dniowy tydzień mógłby poprawić efektywność pracy w kopalni (WIDEO)
 285. 08:23 POLSAT OFE informuje
 286. 08:20 CenEA: prezydenckie propozycje podatkowe kosztowałyby budżet 1,7 mld zł
 287. 08:17 Spółdzielnie socjalne do pomocy bezrobotnym
 288. 08:09 Śmieci mogą zasypać nasze miasta
 289. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 6 czerwca
 290. 07:41 15 proc. gmin może nie zdążyć ze zmianami zasad wywozu śmieci
 291. 07:38 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 6.06 - 4.03.2014
 292. 07:38 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 VI - 28 VI
 293. 07:38 Kalendarium rynku NewConnect 6.06-3.10.2013
 294. 07:38 Skrót wiadomości - środa, 5 czerwca
 295. 07:38 Krezus chce zająć się poszukiwaniem i wydobyciem surowców mineralnych
 296. 07:38 Rejestracja nowych pojazdów użytkowych w V wzrosła o 1,2 proc. rdr - PZPM
 297. 07:38 LW Bogdanka: 7-dniowy tydzień mógłby poprawić efektywność pracy w kopalni
 298. 07:18 MEW S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza (4/2013)
 299. 06:52 Wojna handlowa UE z Chinami
 300. 06:42 SKOK-om brakuje tchu
 301. 06:30 Polska ma brąz w inwestycjach
 302. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (606/2013)
 303. 05:05 Pieniądze do komórki
 304. 04:10 Miliardy z Unii rozdane
 305. 03:15 Pacjent widmo zmorą branży medycznej