Trwa ładowanie...
d175rja

Artykuły z dnia: 2013.06.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 CCI - Ponowne powołanie jednego członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie jednego członka Rady N...
 2. 23:33 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonari...
 3. 23:18 PAGED - powołanie osób zarządzających Paged S.A. na nową kadencję - uzupełnienie (19/2013)
 4. 22:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii I2 przez ROBYG S.A. (51/2013)
 5. 22:33 SKOTAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 6. 22:33 LENTEX - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki (104/2013)
 7. 22:33 MCI - Kandydat do Rady Nadzorczej MCI Management S.A. (21/2013)
 8. 22:18 SKOTAN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skotan S.A. (20/2013)
 9. 22:18 BROAD GATE S.A. - Zawiadomienie o wykonywaniu przez pełnomocnika prawa głosu z 19% ogólnej liczby...
 10. 22:18 BNP PARIBAS PL - Informacja o zawieszeniu oferty publicznej akcji Banku (20/2013)
 11. 22:18 BIOERG S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 12. 22:18 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (11/2013)
 13. 22:03 UNIMOT GAZ S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.20...
 14. 21:48 ERG - Zmiana Statutu Spółki (16/2013)
 15. 21:48 ERG - Zmiana Statut Spółki (17/2013)
 16. 21:48 ELKOP ENERGY S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 16...
 17. 21:33 ERG - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 roku (15/2013)
 18. 21:33 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Powołanie Zarządu ZE PAK S.A. nowej kadencji (21/2013)
 19. 21:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Emisja Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych (14/2013)
 20. 21:18 CCI - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (12/2013)
 21. 20:48 ENERGOPLD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Energomontaż-Po...
 22. 20:48 CCI - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema CityInternational N....
 23. 20:48 ENERGOPLD - Uchwały podjęte w dniu 27.06.2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-...
 24. 20:38 Sprzedaż ABC Data w kwietniu i maju przekroczyła 712 mln zł, wzrosła o 49 proc. rdr
 25. 20:38 Czerwona Torebka ma umowę inwestycyjną w sprawie zakupu spółki Małpka
 26. 20:38 S&P podtrzymał rating Ciechu na poziomie "B", perspektywa stabilna
 27. 20:38 Amica wypłaci 4,58 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 28. 20:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 20:18 MARVIPOL S.A. - Zawarcie przez Emitenta istotnych umów. (55/2013)
 30. 20:18 ABC DATA S.A. - Szacunki sprzedaży w kwietniu i maju Grupy Kapitałowej ABC Data (21/2013)
 31. 20:18 AMREST - RB 31/2013 Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Zarządu (31/2013)
 32. 20:18 NETMEDIA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2013 ...
 33. 20:03 GROCLIN - Zmiana znaczących umów. (37/2013)
 34. 20:03 CIECH - Podtrzymanie ratingu agencji Standard & Poor?s Ratings Services dla CIECH S.A. (27/2013)
 35. 20:03 AMICA - Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję (28/...
 36. 20:03 PKNORLEN - Powołanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na nową kadencję (243/2013)
 37. 20:03 CIECH - Rejestracja zmian Statutu (26/2013)
 38. 20:03 NETMEDIA S.A. - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2013 ...
 39. 19:53 GPW: Wykluczenie certyfikatów Raiffeisen Centrobank
 40. 19:48 DOBRA NASZA S.A. - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dobra Nasza S.A. (24/2013)
 41. 19:48 MNI - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S...
 42. 19:48 CIECH - Obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji (25/2013)
 43. 19:48 AMICA - Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka Akcyjna powołanej na nową...
 44. 19:48 AMICA - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. w sprawie wypła...
 45. 19:48 SCO-PAK S.A. - Emisja obligacji serii E (17/2013)
 46. 19:48 PKNORLEN - Uchwały podjęte przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku (241/2013)
 47. 19:48 HYPERION S.A. - Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" w kwoci...
 48. 19:48 PKNORLEN - Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 rok (242/2013)
 49. 19:48 MEX POLSKA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 50. 19:38 GPW: Animator dla obligacji spółki Kruk
 51. 19:38 GPW: Animator dla obligacji PKN Orlen
 52. 19:38 GPW: Uzupełnienie indeksów
 53. 19:38 GPW: Animator obligacji dla PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY i WŁODARZEWSKA
 54. 19:33 MNI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...
 55. 19:33 INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwycza...
 56. 19:33 MEX POLSKA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. (21/2013)
 57. 19:33 KRUK S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (47/2013)
 58. 19:33 GINO ROSSI S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji serii A . (31/2013)
 59. 19:33 MNI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2012 roku. (25/...
 60. 19:33 KRUK S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRU...
 61. 19:33 KRUK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 27 czerwca...
 62. 19:33 KRUK S.A. - Tekst jednolity Statutu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu ...
 63. 19:33 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zawarcie przez "Czerwona Torebka" S.A. umowy inwestycyjnej w przedmiocie ...
 64. 19:23 GPW: Animator obligacji spółki GETIN NOBLE BANK
 65. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 66. 19:18 MEX POLSKA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. w dniu 27 ...
 67. 19:18 URLOPY.PL S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA dni...
 68. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 69. 19:08 Medicalgorithmics wypłaci 1,1 zł dywidendy na akcje za '12
 70. 19:08 Kino Polska wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '12
 71. 19:05 SN: trzeba odczekać 5 lat ze sprzedażą mieszkania wykupionego z ulgą
 72. 19:03 IGROUP - Stanowisko Zarządu Internet Group S.A. w przedmiocie planowanego połączenia z W Investme...
 73. 19:03 AMREST - RB 30/2013 Treść uchwał powziętych przez ZWZ AmRest Holdings SE (30/2013)
 74. 19:03 MEDICALGORITHMICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA S...
 75. 18:48 FLY.PL S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na ZWZA dnia 26...
 76. 18:40 Tusk: 400 mld zł z budżetu UE dla Polski zapewne niezagrożone
 77. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY
 78. 18:38 Techmadex wypłaci 0,90 zł dywidendy na akcję
 79. 18:33 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (12/2013)
 80. 18:33 NETSHOPS.PL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 81. 18:23 Transakcje pakietowe
 82. 18:23 Polska chce równego prawa głosu w kontrolowanej upadłości banków - Tusk
 83. 18:23 PKN Orlen sprzedał część zapasów obowiązkowych ropy naftowej o wartości ok. 314 mln USD
 84. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 85. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa Orco Property Group. Paryż, 27 czerwca 2013.Roczne i Nad...
 86. 18:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 87. 18:18 FON - Uchwały podjęte na ZWZ FON S.A. w dniu 26.06.2013r. (37/2013)
 88. 18:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (59/2013)
 89. 18:03 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ? zm...
 90. 18:03 FAMUR S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ostatnim ZWZ (32/2013)
 91. 18:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (35/2013)
 92. 18:03 EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA treść podjętych uchwał przez WZA 26 czerwca 2013 r (19/2013)
 93. 18:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 94. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska...
 95. 18:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? powołanie osoby nadzorującej ? korekta raportu bieżącego ...
 96. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w s...
 97. 18:03 PSA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progów. (5/2013)
 98. 18:03 LW BOGDANKA S.A. - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA...
 99. 17:51 Paniki ciąg dalszy
 100. 17:49 Początek likwidacji OFE (choć rząd to ładniej nazywa)
 101. 17:48 FON ECOLOGY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 102. 17:38 Hawe będzie kontynuowało due diligence Mediatela
 103. 17:38 Introl wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję
 104. 17:38 Stawka Polonia spadła do 1,54 proc. z 2,08 proc. - NBP
 105. 17:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 106. 17:33 DM WDM SA - Zawarcie umów w zakresie wprowadzenia akcji spółki MILESTONE MEDICAL Inc. z siedzibą ...
 107. 17:33 INTROL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (23/2013)
 108. 17:33 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...
 109. 17:33 FON - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu ...
 110. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (79/2013)
 111. 17:33 PKNORLEN - Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej (240/2013)
 112. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2177,02 pkt (-3,10%)
 113. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 27 czerwca, 17.00
 114. 17:18 INTROL S.A. - Wypłata dywidendy (22/2013)
 115. 17:18 MOL - MOL_Increase in the facility amount of the USD 480 million credit facility agreement (43/2013)
 116. 17:18 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (27/2013)
 117. 17:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (30/2013)
 118. 17:18 MISPOL S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ MISPOL S.A. w d...
 119. 17:18 BBI DEVELOPMENT NFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ...
 120. 17:18 ALIOR BANK S.A. - Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej (33/2013)
 121. 17:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa...
 122. 17:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 123. 17:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (43/2013)
 124. 17:18 IGROUP - Zawiadomienie o wykonywaniu przez pełnomocnika prawa głosu z ponad 25% ogólnej liczby gł...
 125. 17:18 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (55/2013)
 126. 17:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1...
 127. 17:18 HAWE - Rozpoczęcie kolejnego etapu negocjacji z Magna Polonia S.A. oraz Mediatel S.A. (RB-48/2013...
 128. 17:18 MISPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ MISPOL S.A. ...
 129. 17:18 DM WDM SA - Zawarcie umów w zakresie wprowadzenia akcji spółki MILESTONE SCIENTIFIC Inc. z siedzi...
 130. 17:09 WIG20 wciąż mocno w dół
 131. 17:08 MAC ws. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (komunikat)
 132. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.06.2013
 133. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 134. 17:08 Newma Hildings kupiła w wezwaniu 1.298.135 akcji akcji Mispolu
 135. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 17:06 Odreagowanie na rynku złotego
 137. 17:03 MEDIATEL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA w dniu 27 czerwca 2013r...
 138. 17:03 MEDIATEL - Otrzymanie informacji od strony Umowy Inwestycyjnej (20/2013)
 139. 17:03 COMPERIA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Comperia.pl S.A...
 140. 17:03 06MAGNA - Otrzymanie informacji od strony Umowy Inwestycyjnej (41/2013)
 141. 17:03 MEDIATEL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 142. 17:03 INTROL S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. (21/2013)
 143. 17:03 MISPOL S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ MISPOL S.A. (60/2013)
 144. 17:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (53/2013)
 145. 17:03 Wirtualna Polska przeprasza członków Zarządu PKP SA
 146. 16:54 Giełda spłynęła czerwienią
 147. 16:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 16:53 GPW: Animator obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 150. 16:53 GPW: Animator dla AVIAAM LEASING AB
 151. 16:50 Eksperci: będzie stabilizacja na rynku nieruchomości
 152. 16:48 ELEKTRIM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dn...
 153. 16:48 CASPAR AM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro...
 154. 16:48 BIOFACTORY S.A. - Transakcje na akcjach spółki Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30.04.2013 do 27....
 155. 16:38 MSP ws. kampanii edukacyjnej "Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie" (komunikat)
 156. 16:38 UOKiK nałożył 464 tys. zł kary na Sfinksa, spółka zaskarży decyzję
 157. 16:38 Zmienność w notowaniach PLN utrzymuje się, brak wyraźnego kierunku (opis)
 158. 16:38 W ciągu 6 m-cy w Polsce możliwa deflacja, w VII obniżka stóp o 25 pb - Danske (opinia)
 159. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 16:35 Większy udział Telewizji Polskiej w przychodach abonamentowych
 162. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (67/2013)
 163. 16:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (125/2013)
 164. 16:33 WILBO - Powołanie osoby zarządzającej (20/2013)
 165. 16:33 MEDIACAP S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nazorczej (3/2013)
 166. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (67/2013)
 167. 16:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (100/2013)
 168. 16:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (124/2013)
 169. 16:18 MOSTALZAB - Zbycie akcji Emitenta przez spółkę zależną (52/2013)
 170. 16:18 PEMUG - Wygaśnięcie mandatu osoby zarządzającej. (11/2013)
 171. 16:18 TARCZYŃSKI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (13/2013)
 172. 16:18 PELION SA - Skup akcji własnych (113/2013)
 173. 16:08 MSZ: Jarosław Czubiński ambasadorem na Litwie (komunikat)
 174. 16:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki POLIMEX-MOSTOSTAL
 175. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 6731,50 za tonę
 176. 16:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AVIAAM LEASING
 177. 16:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GANT DEVELOPMENT
 178. 16:08 KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, kurs PGE spada o ponad 8 proc. (aktl.)
 179. 16:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 16:08 Generali OFE informuje
 182. 16:08 BPH TFI ma ponad 5 proc. North Coast
 183. 16:08 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 12 pkt. proc., do 43,3 proc.
 184. 16:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (37...
 185. 16:03 MOSTALZAB - Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy z PKO BP S.A. (51/2013)
 186. 16:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczące umowy - uzupełnienie raportu nr 52/2013 z dnia 27 czerwca 2013...
 187. 16:03 MISPOL S.A. - Wniesienie przez Zarząd MISPOL S.A. powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualni...
 188. 16:03 ALIOR BANK S.A. - Ustalenie przez Radę Nadzorczą Alior Banku S.A. tekstu jednolitego Statutu Bank...
 189. 15:55 Eksperci KOBE: wskutek działań rządu emerytury będą niższe o ok. 15 proc.
 190. 15:48 EO NETWORKS S.A. - Zawiadomienia otrzymane na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami fi...
 191. 15:48 APS ENERGIA S.A. - Podłączenie do systemu ESPI (1/2013)
 192. 15:48 GROCLIN - Korekta raportu bieżącego nr 35/2013. (35/2013)
 193. 15:44 Kanapka, baton. Oto co najczęściej jemy w pracy
 194. 15:38 GPW: Okresowa weryfikacja wskaźników
 195. 15:38 MG: górnictwo łącznikiem pomiędzy Polską a Chinami (komunikat)
 196. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 197. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 15:38 KW może dostarczać ok. 6 mln ton węgla rocznie do nowych bloków w Opolu
 199. 15:38 ING OFE informuje
 200. 15:38 GPW: Okresowa weryfikacja płynności akcji
 201. 15:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki TELESTRADA
 202. 15:33 ASM GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 203. 15:33 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (38/2013)
 204. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 205. 15:33 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...
 206. 15:33 NORTH COAST - Znaczny pakiet akcji (10/2013)
 207. 15:33 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (38/2013)
 208. 15:30 Od 1 lipca zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych
 209. 15:29 POLOmarket otwiera 400 sklep w Polsce
 210. 15:25 Eksperci o raporcie nt. OFE: poprawna diagnoza, wnioski niewłaściwe
 211. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 212. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
 213. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki Kruk
 214. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki GETIN NOBLE BANK
 215. 15:23 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 216. 15:23 UOKiK: postępowania ws. sprzedaży zegarków (komunikat)
 217. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 218. 15:23 NTT System może w 2013 r. zwiększyć udział marek własnych w sprzedaży do ok. 15 proc.
 219. 15:23 Krauze zwiększył bezpośrednie zaangażowanie w Biotonie do 6,49 proc.
 220. 15:23 Irlandia: Będą odszkodowania za niewolniczą pracę w zakonnych pralniach
 221. 15:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Upływ kadencji Członków Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję (21...
 222. 15:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 223. 15:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (117/2013)
 224. 15:18 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (39/2013)
 225. 15:15 Firmy pracujące dla Alpine Bau przy S5 mogą zgłaszać się po pieniądze
 226. 15:10 KW może dostarczać ok. 6 mln ton węgla rocznie do nowych bloków w Opolu
 227. 15:03 LOKATY BUDOWLANE S.A. - WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5% (3/2013)
 228. 15:03 IMPEL - Podpisanie umowy o limit wierzytelności na wartość umowy znaczącej (13/2013)
 229. 15:03 BIOTON - Informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazane przez osobę obowiązaną (...
 230. 15:03 BIOTON - Zawiadomienie Pana Ryszarda Krauze o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w BIOT...
 231. 15:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Powołanie/odwołanie Członków Organu Nadzorczego Emitenta ? upływ kadencj...
 232. 14:53 Ceramika Nowa Gala dostanie 45,5 mln zł tytułem dywidendy ze spółki zależnej
 233. 14:48 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (52/2013)
 234. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (123/2013)
 235. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIA OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 236. 14:48 ESOTIQ & HENDERSON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym W...
 237. 14:48 ADVERTIGO S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 238. 14:38 Ocena ryzyka dla polskich firm zdjęta z negatywnej listy obserwacyjnej - Coface
 239. 14:38 Pani Teresa Medica wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
 240. 14:38 Ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Badania Inwestorów
 241. 14:33 TERESA - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. (13/2013)
 242. 14:33 TERESA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjon...
 243. 14:33 QUMAK S.A. - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Qumak S.A. (40/2013)
 244. 14:33 i3D S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 245. 14:33 TOYA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 246. 14:23 Wynik Orlen Lietuva w '13 będzie gorszy niż w '12 - Jędrzejczyk
 247. 14:23 Za obniżką stóp o 50 pb w maju Bratkowski oraz Zielińska-Głębocka - NBP
 248. 14:18 TARCZYŃSKI S.A. - Znaczne pakiety akcji (12/2013)
 249. 14:18 CEZ, a.s. - Changes in the Supervisory Board of ČEZ (32/2013)
 250. 14:18 NOWAGALA - Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy na rzecz Ceram...
 251. 14:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ (19/2013)
 252. 14:15 TK: zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego - niezgodne z konstytucją
 253. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 254. 14:08 WZ Solar Company zdecydowało o przeznaczeniu 6,3 mln zł na dywidendę z zysku za '12
 255. 14:03 SOLAR COMPANY S.A. - Informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie (27/2013)
 256. 14:03 ZPUE - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (20/2013)
 257. 14:03 INTERNITY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 258. 14:03 Rubicon Partners SA - Korekta raportu bieżącego nr 64/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co...
 259. 14:03 TERESA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PANI TERE...
 260. 14:03 LENTEX - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (103/2013)
 261. 14:03 ASTORIA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spół...
 262. 13:53 FootFall Indeks Polska w tygodniu 17.06-23.06 spadł o 1,7 proc. rdr - Experian
 263. 13:53 Program motywacyjny AC przewiduje wypracowanie 36 mln zł EBITDA w '13
 264. 13:53 Wskaźnik klimatu konsumenckiego spadł w VI z -27,4 pkt. do -28,7 pkt. - TNS Polska
 265. 13:53 Do ostatecznego porozumienia ws. budżetu UE brakuje jeszcze "dwóch kroków" - Serafin
 266. 13:53 UOKiK: czego nie wolno we franczyzie (komunikat)
 267. 13:53 WZ PGE przegłosowało wypłatę 0,86 zł dywidendy na akcję za '12
 268. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 269. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 270. 13:53 PGE nie przewiduje konieczności pozyskania dodatkowego finansowania w '13
 271. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 272. 13:53 Państwo nie będzie już płacić za ratowanie upadających banków - UE
 273. 13:53 Aegon OFE informuje
 274. 13:52 Kto komu zabiera pracę? Emeryci młodym? Czy młodzi emerytom?
 275. 13:50 Brytyjski rząd opublikował szacunki zasobów gazu łupkowego
 276. 13:48 BIOFACTORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 277. 13:48 POLMED S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Polmed S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. (13/2013)
 278. 13:48 BBI ZENERIS S.A. - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f...
 279. 13:48 BLU PRE IPO S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu. (4/2013)
 280. 13:48 SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...
 281. 13:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 19 czerwca 2...
 282. 13:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory S.A. (18/2013)
 283. 13:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW (91/2013)
 284. 13:40 UOKiK ukarał Sfinksa, spółka oburzona
 285. 13:33 SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...
 286. 13:33 MOSTALWAR - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 3013 (35/2013)
 287. 13:33 INTERFERIE S.A. - Wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego INTERFERIE S...
 288. 13:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (32/2013)
 289. 13:24 Milczący protest pielęgniarek
 290. 13:18 IDH S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej...
 291. 13:18 CEZ, a.s. - Ladislav Štěpánek has been elected member of ČEZ Board of Directors (31/2013)
 292. 13:18 SOPHARMA AD - Current report 87 buy back 27062013 (87/2013)
 293. 13:18 SUNTECH S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 294. 13:08 Oprocentowanie lokat wciąż jest za wysokie
 295. 13:05 Państwo nie będzie już płacić za ratowanie upadających banków
 296. 13:03 4STUDIO S.A. - Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2...
 297. 13:03 INVENTI S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 298. 13:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energ...
 299. 13:03 Rubicon Partners SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Z...
 300. 13:01 SLD rozważa przyłączenie się do jesiennych protestów związkowców
 301. 12:56 Tytan pracy - zatrudniony w 11 miejscach!
 302. 12:53 MAC ws. środków dla poszkodowanych w wyniku nawałnic i podtopień (komunikat)
 303. 12:53 Tabela kursów średnich NBP nr123/A/NBP/2013
 304. 12:53 KW i PGE podpisały list intencyjny ws. Opola, rozważą zaangażowanie kapitałowe KW (opis2)
 305. 12:53 W VI niewielki spadek nastrojów konsumenckich - Ipsos
 306. 12:53 Walne PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 307. 12:53 OFE POCZTYLION informuje
 308. 12:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 309. 12:53 WZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 5,06 zł dywidendy na akcję za '12
 310. 12:53 Walne PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję za '12 (opis)
 311. 12:53 PKB wzrośnie w '13 o 1,2 proc., w '14 przyspieszy do 2,2 proc. - IBRKiK
 312. 12:53 Opcje zmian w OFE negatywne dla FI, najgorsza likwidacja części SPW - BofA/ML (opinia)
 313. 12:53 Obniżka stóp NBP o 25 pb w VII, później przynajmniej do końca '13 stopy bez zmian (ankieta)
 314. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 315. 12:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podcza...
 316. 12:48 AC S.A. - Aktualizacja raportu bieżącego nr 20/2012 z dnia 10.04.2012 r. (31/2013)
 317. 12:48 AC S.A. - Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015 (30/2013)
 318. 12:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (27/...
 319. 12:48 RAFAMET - Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych na nową kadencję. (24/2013)
 320. 12:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? powołanie osoby nadzorującej (26/2013)
 321. 12:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Global Energy S.A. (33/2013)
 322. 12:33 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2013)
 323. 12:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby g...
 324. 12:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? powołanie osoby nadzorującej (25/2013)
 325. 12:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - List intencyjny w sprawie elektrowni Opole (57/2013)
 326. 12:33 BUDIMEX - Sprzedaż akcji Budimeksu przez OFE PZU "Złota Jesień" (42/2013)
 327. 12:25 Barroso: jest porozumienie polityczne ws. budżetu UE 2014-2020
 328. 12:18 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 329. 12:18 GRAJEWO - Zawarcie nowych umów kredytowych na kwotę 300.000.000 PLN przez Spółkę oraz podmioty za...
 330. 12:18 GLOBAL ENERGY S.A. - Treść podjętych uchwał na ZWZA 26 czerwca 2013 (32/2013)
 331. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 332. 12:08 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w czerwcu '13 spadł o 0,6 pkt. - KE
 333. 12:08 MSZ przekazał unikatowy polski pistolet Mors do bydgoskiego muzeum (komunikat)
 334. 12:08 Kurs PGE spada o prawie 2 proc. po podpisaniu listu intencyjnego ws. Opola
 335. 12:08 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w VI 2013 r. spadł o 3,4 pkt. - KE
 336. 12:08 NTT System chce zwiększyć poziom rentowności operacyjnej do 1-1,5 proc. - strategia
 337. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 338. 12:08 KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. projektu budowy bloków w Opolu
 339. 12:08 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 340. 12:08 PKN Orlen jest zainteresowany zakupem stacji w Czechach
 341. 12:08 DM PKO BP obniża rekomendację dla Otmuchowa do "trzymaj", cena docelowa 10,32 zł
 342. 12:08 Zmiany w OFE mogą obniżyć rentowności i płynność na FI - Nomura (opinia)
 343. 12:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 344. 12:08 KW i PGE podpisały list intencyjny o współpracy ws. Opola, inwestycja ma ruszyć w lipcu (opis)
 345. 12:08 Likwidacja części SPW OFE korzystna dla PKB, dobrowolność tworzy ryzyka - PBP (opinia)
 346. 12:08 DM PKO BP rekomenduje "kupuj" akcje PZU
 347. 12:05 MPiPS udostępniło zapis z przebiegu obrad Komisji Trójstronnej
 348. 12:03 LW BOGDANKA S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW BOGDANKA S.A. (22/2013)
 349. 12:03 Rubicon Partners SA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (63/2013)
 350. 12:03 MIDVEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2013)
 351. 12:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 352. 12:03 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromad...
 353. 12:03 Rubicon Partners SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA (62/2...
 354. 12:03 ROVESE S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA Emitenta (23/2013)
 355. 12:03 LPP - Nabycie akcji LPP SA (21/2013)
 356. 11:57 Polski len - przełomowy wynalazek czy zmarnowana szansa?
 357. 11:48 ROVESE S.A. - Powołanie osób nadzorujących Emitenta (22/2013)
 358. 11:48 IMPEL - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A. (12/2013)
 359. 11:48 KOPEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 360. 11:48 MIDVEN S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 201...
 361. 11:48 ATC CARGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczy głosów na Walnym Zgromadz...
 362. 11:48 ABAK S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 201...
 363. 11:43 Setki tysięcy Polaków wróci z emigracji?
 364. 11:26 Spadki cen mieszkań mają się ku końcowi
 365. 11:25 W Płocku rozpoczęli obrady akcjonariusze PKN Orlen
 366. 11:18 CODEMEDIA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 24....
 367. 11:18 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols...
 368. 11:18 KOPEX S.A. - Zgłoszenie sprzeciwu do dwóch uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. w d...
 369. 11:15 Tusk: rozbudowa Elektrowni Opole to biznes dla wszystkich Polaków
 370. 11:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. (57/2013)
 371. 11:03 AUXILIUM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA. (19/2013)
 372. 10:58 Wzrost gospodarczy w USA mniejszy niż zakładano
 373. 10:48 ROVESE S.A. - Uchwały podjęte na ZWZA Emitenta (21/2013)
 374. 10:45 Poranna korekta na eurodolarze
 375. 10:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (62/2013)
 376. 10:33 AMREST - RB 29/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (29/2013)
 377. 10:23 Credit Suisse tnie cenę docelową KGHM do 112 zł
 378. 10:23 TUP ma strategię na lata 2013-20; skupi się na budowie miasta Siewierz Jeziorna
 379. 10:23 Możliwe odreagowanie ostatnich spadków wartości złotego i obligacji
 380. 10:23 Ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku coraz bardziej prawdopodobne - BIEC
 381. 10:23 Zmiany w OFE mogą mieć negatywny wpływ na ceny akcji i płynność FI (opinia)
 382. 10:23 W USA w ciągu najbliższych lat wzrost gospodarczy będzie rozczarowujący - Lacker z Fed (opinia)
 383. 10:18 NTT SYSTEM S.A. - Ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015 (15/2013)
 384. 10:01 Związkowcy sparaliżowali miasto!
 385. 09:55 Wzrost apetytu na ryzyko
 386. 09:53 Walka o OFE i ważne dane ze świata
 387. 09:48 GALVO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Galvo S.A. w dniu 26 ...
 388. 09:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (75/2013)
 389. 09:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 390. 09:48 INTERFERIE S.A. - Ustanowienie hipoteki (21/2013)
 391. 09:46 Oto rady dla młodych: szukaj dobrych firm, uważaj na rozmowie!
 392. 09:45 Prowokacja Rosjan wymierzona w Orlen?
 393. 09:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zapłata pozostałej części ceny za udziały w RUPES Sp. z o.o. (11/2013)
 394. 09:25 Możliwa kontynuacja zwyżek w Europie
 395. 09:23 Słabsze dane… pomogły rynkom
 396. 09:22 W I kw. amerykańska gospodarka słabiej niż prognozowano
 397. 09:18 MISPOL S.A. - Wniesienie przez Radę Nadzorczą MISPOL S.A. wniosku o zabezpieczenie powództwa o s...
 398. 09:18 TRITON - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S...
 399. 09:08 Ministrowie finansów UE doszli do porozumienia ws. banków
 400. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2258,62 pkt (+0,53%)
 401. 09:08 Obniżkę stóp NBP o 25 pb w maju poparł prezes NBP oraz 4 członków RPP - MSiG
 402. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na VIII - 102,26-102,28 USD za baryłkę
 403. 09:08 Erste obniżył cenę docelową Netii do 4 zł
 404. 09:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 405. 09:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (82/2013)
 406. 09:02 Skandaliczne zachowanie strażniczki ukarane
 407. 08:58 Coraz większe koszty pracy w Unii Europejskiej
 408. 08:39 Strajk generalny przeciwko oszczędnościom
 409. 08:38 Rządowe plany wobec OFE
 410. 08:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 411. 08:38 GPW: Korekta list indeksów
 412. 08:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 413. 08:38 GPW: zmiany zakresu działania na giełdzie
 414. 08:38 GPW: wykreślenie akcji EUROSNACK z NCIndex
 415. 08:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
 416. 08:38 GPW: segmentacja na rynku regulowanym
 417. 08:38 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG
 418. 08:38 GPW: segmentacja na rynku NewConnect
 419. 08:38 PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva (opis2)
 420. 08:35 Spokojna reakcja złotego na zamieszanie wokół OFE
 421. 08:31 LOT wprowadza promocyjne ceny biletów
 422. 08:28 Premier ostro krytykuje związkowców
 423. 08:27 Petru o OFE: to rozwiązują problemy budżetu państwa, ale nie przyszłych emerytur
 424. 08:26 55 proc. polskich bezrobotnych 50+ cierpi na depresję
 425. 08:20 PKP nie wpuszcza konkurencji na tory
 426. 08:19 Opole: Pasta Food rozpoczyna inwestycję za 80 mln zł
 427. 08:19 Sieć Odido otworzyła dwutysięczny sklep
 428. 08:18 ALDA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz...
 429. 08:10 Kosiniak-Kamysz: nie mam sobie nic do zarzucenia
 430. 08:08 MSP ws. doniesień serwisu vedomosti.ru (komunikat)
 431. 08:08 PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva (opis)
 432. 08:08 NBP wpłacił do budżetu ponad 5,2 mld zł z zysku - DGP
 433. 07:53 Societe Generale rekomenduje "trzymaj" PGE
 434. 07:53 PKN Orlen nie zamierza sprzedawać udziałów w Orlen Lietuva
 435. 07:38 MF chce znieść limity inwestycji dla kategorii aktywów OFE - Kotecki
 436. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 27 czerwca
 437. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 27.06-3.10.2013
 438. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 26 czerwca, 17.00
 439. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.06 - 4.03.2014
 440. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 VI - 11 VII
 441. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2706/2013)
 442. 03:00 Ministrowie finansów doszli do porozumienia ws. banków