Trwa ładowanie...
d4r9qtf

Artykuły z dnia: 2014.06.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 BOOMERANG - Raport roczny Boomerang S.A. za 2013 rok (12/2014) - EBI
 2. 23:45 USA/Niewielkie wzrosty na Wall Street
 3. 23:18 CENTURION FINANCE - Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect (20/2 ... - EBI
 4. 23:18 CENTURION FINANCE - Podpisanie umowy. (18/2014) - EBI
 5. 23:18 CENTURION FINANCE - Odwołanie oferty emisji akcji serii D (19/2014) - EBI
 6. 23:18 BALTICON - Raport roczny BALTICON SA za rok 2013. (19/2014) - EBI
 7. 23:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (26/2014)
 8. 23:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rezygnacja i powołanie członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. (46/2014)
 9. 22:10 UE/ Bez porozumienia ws. zmiany w przeliczaniu kwot mlecznych (aktl.)
 10. 22:03 KOMPUTRONIK S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy (28/2014)
 11. 21:35 Belka: Nie rozważam dymisji; we wtorek spotkanie z prezydentem (aktl.)
 12. 21:33 UNITED - Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład portfela indeksu NCIndex30 (34/2014) - EBI
 13. 21:33 M4B SA - Raport Roczny za rok 2013 (9/2014) - EBI
 14. 21:33 KCSP SA - Istotna informacja (9/2014) - EBI
 15. 21:18 REDAN - Korekta Raportu bieżącego nr 13/2014 (13/2014)
 16. 21:03 KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 17. 20:48 MINOX S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 18. 20:48 KOMPUTRONIK S.A. - Raport roczny R 2013
 19. 20:40 MSP podtrzymuje termin oddania do użytku terminalu LNG
 20. 20:40 Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20.30
 21. 20:33 PZU SA - Spełnienie się warunków zawieszających wynikających z umowy nabycia akcji w spółce AAS B ...
 22. 20:18 MINOX - Treść uchwał podjętych przez WZA Spółki MINOX S.A. w dniu 16 czerwca 2014 r. (31/2014) - EBI
 23. 20:10 Posiedzenie rady nadzorczej PGNiG - w środę
 24. 20:03 MONNARI TRADE S.A. - Wykreślenie z rejestru spółki zależnej (12/2014)
 25. 20:03 PKP CARGO S.A. - Informacja o rozpoczęciu przez PKP S.A. sprzedaży akcji PKP CARGO S.A. (36/2014)
 26. 19:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund ...
 27. 19:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1 ...
 28. 19:48 KREDYT INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 29. 19:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (23/2014)
 30. 19:33 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (23/2014)
 31. 19:33 KREDYT INKASO S.A. - Raport roczny R 2013
 32. 19:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj ...
 33. 19:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj ...
 34. 19:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na ...
 35. 19:18 SKOTAN S.A. - Zmiany w Statucie SKOTAN S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ...
 36. 19:18 INTERFERIE S.A. - Aneks do umowy znaczącej (23/2014)
 37. 19:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu ...
 38. 19:03 INVESTOR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz ...
 39. 19:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzając ...
 40. 19:03 SKOTAN S.A. - Ustalenie składu Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. na kolejną kadencję (10/2014)
 41. 19:03 VIRTUAL VISION - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (15/2014) - EBI
 42. 18:50 Analitycy: rynek w miarę spokojnie zareagował na sprawę podsłuchów
 43. 18:48 VIRTUAL VISION - Raport miesięczny za maj 2014 r. (14/2014) - EBI
 44. 18:48 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (28/2014)
 45. 18:48 PBG - Niezastosowanie zasady DPSN ? cz. IV pkt 10. (1/2014) - EBI
 46. 18:48 LUG - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonari ... - EBI
 47. 18:48 SKOTAN S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 16 czerwca 20 ...
 48. 18:45 Belka: Nie rozważam podania się do dymisji
 49. 18:38 URE zatwierdził taryfę PGNiG umożliwiającą rozliczanie dostaw gazu w kWh
 50. 18:38 Przegląd informacji ze spółek
 51. 18:38 Kalendarium ISBnews
 52. 18:33 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ - Raport roczny za 2013 rok (22/2014) - EBI
 53. 18:33 INC - Nabycie akcji własnych (66/2014)
 54. 18:33 LOYD - Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 (23/2014) - EBI
 55. 18:33 CLOUD TECHNOLOGIES - Zmiana składu Rady Nadzorczej (9/2014) - EBI
 56. 18:30 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,73 proc.
 57. 18:25 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,73 proc. i wyniósł 2615,93 pkt
 58. 18:20 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,29 proc.
 59. 18:20 Indeks FTSE 100 na zamknięciu spadł o 0,34 proc.
 60. 18:18 PBG - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 16 czer ...
 61. 18:18 RESBUD - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.06.2014r. (32/2014)
 62. 18:18 RESBUD - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn ...
 63. 18:18 ABBEY HOUSE GROUP - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją rap ... - EBI
 64. 18:18 CLOUD TECHNOLOGIES - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (8/2014) - EBI
 65. 18:18 PBG - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej w ...
 66. 18:18 ABBEY HOUSE GROUP - Skonsolidowany raport roczny Abbey House Group S.A. za rok 2013 (44/2014) - EBI
 67. 18:05 Projekt ws. Rady ds. Ryzyka Systemowego - czeka na rozpatrzenie przez rząd
 68. 18:03 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ...
 69. 18:03 ATLANTIS - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 16.06.2014r. (37/2014)
 70. 18:03 SYGNITY - Nabycie akcji własnych (27/2014)
 71. 18:03 CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Lista akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (2/2014)
 72. 18:03 ATLANTIS - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ...
 73. 18:03 QUMAK - Incydentalne naruszenie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2/2014) - EBI
 74. 18:03 PREMIUM FOOD - Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny PFR S.A. za rok 2013 (5/2014) - EBI
 75. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym ...
 76. 17:48 FON - Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona ...
 77. 17:48 SMT SA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D, E ...
 78. 17:48 ORION - Raport miesięczny - maj 2014 (11/2014) - EBI
 79. 17:48 PGNIG - Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 6/2 ...
 80. 17:48 LOYD - Jednostkowy raport roczny za rok 2013 (22/2014) - EBI
 81. 17:48 NWAIDM - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 16 czerwca 2014 roku (29/2014) - EBI
 82. 17:48 B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 16 czerwca 2014 roku i ogłoszenie przerwy w obrad ...
 83. 17:44 Polityka uderza w GPW
 84. 17:40 Lublin/ Blisko 23,5 mln zł na modernizację wodociągów i kanalizacji
 85. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,73% na zamknięciu w poniedziałek
 86. 17:38 EDF zainwestuje ok. 1,5 mld zł w elektrownię w Rybniku do 2018 r.
 87. 17:33 AGORA - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki (17/2014)
 88. 17:33 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym W ...
 89. 17:30 BUX na zamknięciu wzrósł o 0,29 proc.
 90. 17:23 Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję
 91. 17:18 08OCTAVA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym W ...
 92. 17:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o długości trzeciego Okresu Roz ...
 93. 17:18 QUMAK S.A. - Decyzja dotycząca wypłaty dywidendy ? uchwała ZWZ Qumak S.A. (29/2014)
 94. 17:18 Klienci Biedronki już mogą płacić kartą
 95. 17:08 MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 42,7% do końca maja
 96. 17:07 W Biedronce zapłacisz kartą. Lista sklepów
 97. 17:03 08OCTAVA - Powołanie Rady Nadzorczej Octava S.A. na kolejna kadencję (8/2014)
 98. 17:03 PSA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zg ...
 99. 17:03 ROCCA - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r. (6/2014) - EBI
 100. 16:53 MF: Deficyt budżetu wyniósł 22,47 mld zł po V, tj. 47,3% planu wg wst. danych
 101. 16:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (21/2014)
 102. 16:48 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (25/2014)
 103. 16:48 08OCTAVA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. w dniu 16 czerwca 2014 ...
 104. 16:38 JJ Auto planuje debiut na GPW 18 czerwca, od dziś akcje notowane we Frankfurcie
 105. 16:35 Bloomberg sugeruje, euro nieco w górę
 106. 16:33 Rubicon Partners SA - korekta numeracji raportów (54/2014)
 107. 16:33 VERBICOM - VERBICOM - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (32/2014) - EBI
 108. 16:33 E-MUZYKA - Raport miesięczny - maj 2014r. (13/2014) - EBI
 109. 16:33 MR HAMBURGER - Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 13.06.2014 r. - Zakończenie subskrypcj ... - EBI
 110. 16:28 Mocna korekta na rynkach EM
 111. 16:18 POZBUD T&R S.A. - Kandydaci na członków Rady Nadzorczej spółki POZBUD T&R S.A. nowej kadencj ...
 112. 16:18 HERKULES S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z mLeasing Sp. z o.o. (17/2014)
 113. 16:18 KETY - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej (44/2014)
 114. 16:18 SOPHARMA AD - Current report 63 - Notification (63/2014)
 115. 16:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realised sales in May'2014 by the companies in the group of Eurohold (13/2 ...
 116. 16:18 SETANTA - Plan rozwoju Grupy Kapitałowej Setanta S.A. w latach 2014-2016 (14/2014) - EBI
 117. 16:18 VISTULA GROUP - Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. zwołanego na ...
 118. 16:15 Gaz-System: dostawy gazu przez Ukrainę bez zakłóceń (aktl.)
 119. 16:15 Litwa: Wybito pierwsze monety o nominale 1 euro
 120. 16:10 Tusk o oddaniu terminala LNG: nie podzielam pesymistycznych dat
 121. 16:05 PIR: w momencie rozmowy Belka-Sienkiewicz istnieliśmy niespełna miesiąc (aktl.)
 122. 16:04 Za jeden wpis na blogu dostał 69 tys. zł
 123. 16:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 124. 16:03 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z Czł ...
 125. 16:00 Tusk: projekt zmian w ustawie nie jest owocem rozmowy szefów MSW i NBP
 126. 16:00 Tusk: nie wyobrażam sobie, by Parafianowicz kontynuował pracę w PGNiG
 127. 15:53 Dostawy gazu dla PGNiG przebiegają bez zakłóceń
 128. 15:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu Emitenta (4/2 ...
 129. 15:48 HERKULES S.A. - Wybór biegłego rewidenta (16/2014)
 130. 15:48 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę ...
 131. 15:48 PHARMENA - Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do indeksu NCIndex30 (35/2014) - EBI
 132. 15:38 Tusk: Sienkiewicz i Belka nie złamali prawa, nie będzie żadnych konsekwencji
 133. 15:38 Liczba klientów TFI spadła o 1% kw/kw do 1,985 mln osób na koniec marca
 134. 15:33 PRIMA MODA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2014 - treśc podjętych uchwał ...
 135. 15:33 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (41/2014) - EBI
 136. 15:33 ELEKTROMONT - Istotna informacja (30/2014) - EBI
 137. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 138. 15:33 NETMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro ...
 139. 15:33 LABO PRINT - Informacja o stosowaniu przez spółkę określonej zasady ze zbioru Dobrych Praktyk Spó ... - EBI
 140. 15:33 HERKULES - Zwięzła ocena sytuacji Spółki Herkules S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą (2/2014) - EBI
 141. 15:30 Produkcja przemysłowa w USA w maju 2014 w górę o 0,6 proc. mdm
 142. 15:24 Wynagrodzenia weterynarzy - od kilku do 10 tys. zł miesięcznie
 143. 15:23 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wzrosło do 79,1% w maju
 144. 15:23 Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 0,6% m/m w maju
 145. 15:18 NETMEDIA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 ...
 146. 15:18 HERKULES - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj ... - EBI
 147. 15:18 AWBUD - Zmiana animatora rynku dla akcji AWBUD S.A. (29/2014)
 148. 15:18 MEDORT - Zakup udziałów w Meyra Danmark ApS (13/2014) - EBI
 149. 15:18 Biogened Spółka Akcyjna - Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorc ... - EBI
 150. 15:10 MF: po maju br. deficyt budżetu wyniósł 22 mld 472,7 mln zł
 151. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15
 152. 15:05 Sawicki ma nadzieję na uniknięcie kar za nadprodukcję mleka w 2013 r.
 153. 15:03 CI GAMES S.A. - Powołanie Członka Zarządu CI Games S.A. (16/2014)
 154. 15:03 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną. (34/2014)
 155. 15:00 MIR: w perspektywie 2007-2013 wydaliśmy ponad 280 mld zł
 156. 14:53 Portfel Torpolu na lata 2014-2015 to ponad 2,2 mld zł netto bez konsorcjantów
 157. 14:53 Wskaźnik nastrojów NY Empire State wzrósł do 19,28 pkt w czerwcu
 158. 14:53 FAMMU/ FAPA: Eksport jaj z Polski poza UE wzrósł o 121,4% r/r w I-IV
 159. 14:48 VENITI - Zawarcie istotnej umowy ? wykonanie systemu B2B dla klienta z sektora produkcyjnego (47/ ... - EBI
 160. 14:48 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (53/2 ...
 161. 14:48 Columbus Capital - Wycena analityka finansowego realizowanych przez Emitenta projektów inwestycyj ... - EBI
 162. 14:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier ...
 163. 14:48 SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie (25/2014)
 164. 14:48 ABBEY HOUSE GROUP - Jednostkowy raport roczny Abbey House Group S.A. za 2013 r. (43/2014) - EBI
 165. 14:35 Wrocław/ Ruszyła produkcja w zakładach FagorMastercook
 166. 14:33 Columbus Capital - Podpisanie umowy inwestycyjnej (58/2014) - EBI
 167. 14:33 VENITI - Nabycie akcji własnych (46/2014) - EBI
 168. 14:33 VENITI - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii A na rynku Cata ... - EBI
 169. 14:33 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (84/2014)
 170. 14:33 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (83/2014)
 171. 14:33 ARCUS S.A. - Uruchomienie akredytywy importowej. (12/2014)
 172. 14:25 Mirosław Koziura nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
 173. 14:25 ZUS: do piątku ponad 245 tys. osób zdecydowało się na pozostanie w OFE
 174. 14:23 Orange Polska zakończył budowę sieci szerokopasmowej w lubuskiem
 175. 14:23 Trzy firmy zainwestują łącznie ok. 55 mln zł w krakowskiej SSE
 176. 14:20 PIR: w momencie rozmowy Belka-Sienkiewicz istnieliśmy niespełna miesiąc
 177. 14:18 BLUMERANG INVESTORS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyc ...
 178. 14:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (95/2014)
 179. 14:18 SOPHARMA AD - Current report 62 SPH AGM - 20.06.2014 (62/2014)
 180. 14:15 NBP: w maju inflacja bazowa rok do roku wyniosła 0,8 proc.
 181. 14:12 Mieszkańcy, którego województwa najczęściej dojeżdżają do pracy?
 182. 14:08 Oferta publiczna Grodna warta ok. 14 mln zł netto ruszy 25 czerwca
 183. 14:08 PCC Rokita pozyskała z oferty publicznej akcji 98,3 mln zł
 184. 14:08 NBP: Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 0,8% r/r w maju, konsensus: 0,9%
 185. 14:03 BLIRT - Korekta raportu EBI 2/2014 ? Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną. (16/ ... - EBI
 186. 14:03 CI GAMES S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014. (15/2 ...
 187. 14:03 ICP GROUP S.A. - Korekta rb nr 9/2014. (11/2014)
 188. 14:03 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi ...
 189. 14:03 BLIRT S.A. - Korekta raportu ESPI 1/2014 ? Zakup akcji przez podmiot powiązany z osobą obowiązaną ...
 190. 14:03 ICP GROUP S.A. - Korekta rb nr 9/2014. (11/2014)
 191. 14:03 TELE-POLSKA - Powołanie Zarządu na nową kadencję (32/2014) - EBI
 192. 13:59 Związki zawodowe i część pracodawców za ozusowaniem umów zleceń
 193. 13:57 Teraz już tylko karkówka z grilla będzie bez akcyzy. Pod warunkiem, że nie palisz węglem drzewnym
 194. 13:55 Niemcy: Ministerstwo gospodarki kontroluje rosyjski kontrakt RWE
 195. 13:50 Lubuskie/ Zakończyła się realizacja projektu "Szerokopasmowe Lubuskie"
 196. 13:50 Gdański Obszar Metropolitalny ma mieć strategię rozwoju do roku 2030
 197. 13:48 NOVITA - korekta Rb nr 35/14 dot. projektu uchwały ZWZA Novity S.A. w sprawie podziału zysku nett ...
 198. 13:48 REDWOOD Holding S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (12/2014)
 199. 13:48 NOVITA - opinia Rady Nadzorczej w sprawie zmienionego wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki ...
 200. 13:48 BRASTER - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porzą ... - EBI
 201. 13:45 Gaz-System: dostawy gazu przez Ukrainę bez zakłóceń
 202. 13:38 Produkcja węgla ogółem Coal Energy spadła o 60,5% r/r do 29,83 tys. ton w maju
 203. 13:38 Grupa Waryński i Dantex mają pozwolenie na budowę I etapu Miasta Wola
 204. 13:38 Akcjonariusze Vindexus zdecydowali o wypłacie 5 gr dywidendy na akcję
 205. 13:33 MEDICALGORITHMICS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2014)
 206. 13:33 OPTIZEN LABS - Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect (8/2014) - EBI
 207. 13:33 OPTIZEN LABS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za 2013 r. (7/2014) - EBI
 208. 13:33 GINO ROSSI S.A. - Lista akcjonariuszy posiadajacych powyzej 5% na WZA. (35/2014)
 209. 13:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołany ...
 210. 13:33 LS TECH-HOMES - Zawarcie istotnej umowy. (13/2014) - EBI
 211. 13:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 212. 13:33 ICP GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ICP Group S.A. w ...
 213. 13:33 FERRO S.A. - Potwierdzenie przedterminowego wykupu obligacji serii A przez KDPW (29/2014)
 214. 13:33 PCC ROKITA S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji PCC Rokita SA (21/2014)
 215. 13:33 VINDEXUS S.A. - Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 czerwc ...
 216. 13:33 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (32/2014)
 217. 13:25 Chojna-Duch: Belka nie naruszył żadnego z przepisów prawa (aktl.)
 218. 13:25 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-06-16
 219. 13:18 AGROMA - Raport za maj 2014 (13/2014) - EBI
 220. 13:18 VINDEXUS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 ...
 221. 13:14 Lidl ze złotem dla swojego piwa
 222. 13:10 Rząd Niemiec: negocjacje w sprawie gazu jeszcze się nie zakończyły
 223. 13:08 Wojciech Kowalczyk został wiceministrem skarbu w miejsce Pawła Tamborskiego
 224. 13:08 Napływ netto do funduszy PKO TFI wyniósł 155 mln zł w maju
 225. 13:05 Od nowego roku Brytyjczycy szybciej zmienią dostawcę energii
 226. 13:03 COAL ENERGY S.A. - May FY2014 production update (10/2014)
 227. 13:03 COPERNICUS - Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (32/2014)
 228. 12:55 Tarnów/ Rekord frekwencji w głosowaniu nad budżetem obywatelskim
 229. 12:50 Premier powołał Kowalczyka na wiceministra Skarbu Państwa
 230. 12:48 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2 ...
 231. 12:48 VINDEXUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr ...
 232. 12:38 Akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o 1,10 euro dywidendy na akcję
 233. 12:33 DGA - Skup akcji własnych (17/2014)
 234. 12:23 DM WDM wprowadzi kanadyjską Verisante Technology na NewConnect
 235. 12:18 LW BOGDANKA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym W ...
 236. 12:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 17/2014 i ...
 237. 12:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA ...
 238. 12:15 Chojna-Duch: Belka nie naruszył żadnego z przepisów prawa
 239. 12:03 PLASMA SYSTEM - Zakończenie realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi w ramach umowy ... - EBI
 240. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 115/A/NBP/2014
 241. 11:48 GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (41/2014)
 242. 11:38 Posiedzenie FED coraz bliżej
 243. 11:38 Capital Park wyemitował 3-letnie obligacje o wartości 35 mln zł
 244. 11:33 DIGATE - DIGATE S.A. zmiana miejsca odbycia NWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku (33/2014) - EBI
 245. 11:33 DIGATE - DIGATE S.A. zmiana miejsca odbycia ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku (34/2014) - EBI
 246. 11:33 COMP - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp S.A. z Big Vent ...
 247. 11:33 ATAL - Grupa ATAL ? raport roczny skonsolidowany za 2013r. (26/2014) - EBI
 248. 11:30 Eurostat: Inflacja w strefie euro w maju wyniosła 0,5 proc.
 249. 11:23 Szokujące zdjęcia z fabryki makaronu
 250. 11:21 1,7 mld zł z wyższego podatku od najbiedniejszych
 251. 11:18 S4E S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o o ...
 252. 11:18 NOVITA - zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za wyni ...
 253. 11:10 Marek Belka jest już w kraju; we wtorek posiedzenie RPP (aktl.)
 254. 11:10 Eurostat: inflacja HICP w Polsce w maju wyniosła 0,3 proc. rdr
 255. 11:08 Eurostat: Inflacja HICP w Polsce utrzymała się na poziomie 0,3% r/r w maju
 256. 11:08 Eurostat podał dane o inflacji
 257. 10:50 Zawieszono strajk w PKS Ostróda (aktl.)
 258. 10:38 Rosnon sprzedał ponad połowę mieszkań w Espresso II, III etap ruszy w III kw.
 259. 10:35 NBP: nie wiadomo, czy Belka weźmie udział w posiedzeniu RPP
 260. 10:33 ASSECO POLAND - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (12/2014)
 261. 10:33 EKOPALIWA CHEŁM - Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (6/2014) - EBI
 262. 10:32 Irak i taśmy chwieją rynkami
 263. 10:28 Zwolnienie lekarskie na mundial
 264. 10:23 Kreml znalazł sposób na opustoszałe plaże na Krymie
 265. 10:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - PRAGMA FAKTORING S.A. - informacje osób obowiązanych. (49/2014)
 266. 10:18 DANKS - Raport miesięczny za maj 2014 (17/2014) - EBI
 267. 10:18 EQUITIER - Raport miesięczny za maj 2014 (35/2014) - EBI
 268. 10:16 Afera wpływa na złotego
 269. 10:05 Jak rynki reagują na "aferę podsłuchową"?
 270. 10:03 INNO-GENE S.A. - Uzyskanie środków finansowych na kontynuację projektu POIG (12/2014) - EBI
 271. 10:03 PELION SA - Skup akcji własnych (53/2014)
 272. 09:53 Oferta publiczna Torpolu, z której spółka chce pozyskać ok. 50 mln zł rusza dziś
 273. 09:48 INNO-GENE S.A. - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok. (11/2014) - EBI
 274. 09:38 DM BDM podniósł wycenę ATM Grupa do 3,71 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 275. 09:33 INTERNET UNION - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (17/2014) - EBI
 276. 09:30 Główne indeksy na GPW tracą na wartości
 277. 09:26 Giełda traci przez Belkę, zloty na karuzeli
 278. 09:25 Dwa pozwy w Sądzie Arbitrażowym w Sztokholmie
 279. 09:24 Wyraźne osłabienie złotego
 280. 09:23 Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Płocka z perspektywą stabilną
 281. 09:23 Wizz Air zrezygnował z IPO i debiutu na giełdzie w Londynie
 282. 09:23 Fitch przyznał planowanym euroobligacjom PKN Orlen rating BBB-(EXP)
 283. 09:23 Fitch potwierdził rating AAA(pol) Warszawy
 284. 09:22 Nieudana próba zanegowania ważnego oporu
 285. 09:18 DM WDM SA - Zawarcie umów w zakresie wprowadzenia akcji spółki Verisante Technology, Inc. z siedz ...
 286. 09:18 PKNORLEN - Fitch Ratings nadał wstępną ocenę kredytową dla planowanej emisji euroobligacji (205/2 ...
 287. 09:08 Redan emituje akcje serii T dla Piengjai Wiśniewskiej za wkład niepienieżny
 288. 09:05 Rosja zakręciła kurek Ukrainie
 289. 08:53 MG: Inflacja spadnie do 0,0% r/r w czerwcu
 290. 08:53 Związek zawodowy zależnej od Ciechu Organiki Sarzyny wstąpił w spór zbiorowy
 291. 08:53 Sąd oddalił apelację URE ws. zmiany kosztów osieroconych dla PGE GiEK Opole
 292. 08:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (37/2014)
 293. 08:38 GPW spodziewa się wzrostu aktywności inwestorów, chce dla nich ulg podatkowych
 294. 08:38 BOŚ akceptuje warunki 30 mln zł kredytu dla Mo-Bruk na refinansowanie obligacji
 295. 08:36 Nowe nagrody uznaniowe dla żołnierzy
 296. 08:35 Ceny ropy w Nowym Jorku rosną z powodu obaw o konflikt w Iraku
 297. 08:35 Ceny miedzi w Londynie rosną, bo w Chinach poprawia się popyt
 298. 08:35 Szeremeta: Ukraina nie przestraszy się kryzysu gazowego
 299. 08:32 Dzięki ożywieniu gospodarczemu rośnie sprzedaż kosmetyków
 300. 08:29 Sklepów będzie wciąż przybywać
 301. 08:23 RN Wasko powołała zarząd na nową kadencję w niezmienionym składzie
 302. 08:23 NBP: Belka nie przekroczył uprawnień, co sugerują ujawnione taśmy
 303. 08:23 Serinus chce zwiększyć wydobycie w Tunezji i na Ukrainie
 304. 08:16 Cydr podbija polski rynek
 305. 07:57 Nerwowy początek tygodnia na złotym
 306. 07:53 Przegląd prasy
 307. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 308. 07:48 NEUCA - Nabycie akcji własnych (81/2014)
 309. 07:43 Ponad połowy rodzin nie stać na wakacje
 310. 07:19 BOOMERANG - Zmiana terminu raportu rocznego za 2013 rok (11/2014) - EBI
 311. 07:19 ROBINSON EUROPE - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu z ... - EBI
 312. 07:19 ECOTECH S.A. - Raport miesięczny za maj 2014 (16/2014) - EBI
 313. 07:19 Belka nie do ruszenia
 314. 07:18 ALTERCO - Raport roczny R 2013
 315. 07:18 AerFinance plc - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 (16/2014) - EBI
 316. 07:18 EKOBOX - Raport miesięczny za maj 2014r. (21/2014) - EBI
 317. 07:18 Sescom Spółka Akcyjna - Raport miesięczny za miesiąc maj 2014 (13/2014) - EBI
 318. 07:18 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI - Zakup nieruchomości (6/2014) - EBI
 319. 07:18 MINOX - Raport miesięczny za maj 2014 roku (30/2014) - EBI
 320. 07:18 AKCEPT FINANCE - Raport miesięczny za maj 2014 roku - AKCEPT Finance S.A. (32/2014) - EBI
 321. 07:18 PRESTO - Raport miesięczny za maj 2014 roku (15/2014) - EBI
 322. 07:18 AKCEPT FINANCE - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringowej (31/2014) - EBI
 323. 07:18 AKCEPT FINANCE - Wszczęcie wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego (30/2014) - EBI
 324. 07:18 NWAIDM - Raport miesięczny ? maj 2014 (28/2014) - EBI
 325. 07:18 PIK - zawarcie znaczącej umowy (20/2014) - EBI
 326. 07:18 GKS GieKSa Katowice - Przyznanie licencji na grę w I lidze w sezonie 2014/2015 (16/2014) - EBI
 327. 07:18 PIK - umowa pożyczki ze znaczącym akcjonariuszem (19/2014) - EBI
 328. 07:18 PROXYAD - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (6/2014) - EBI
 329. 07:18 PROXYAD - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego. (5/2014) - EBI
 330. 07:18 NOVIAN - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (16/2014) - EBI
 331. 07:18 JANTAR DEVELOPMENT - Raport Bieżący - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 (17/ ... - EBI
 332. 07:18 NORTH COAST - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 333. 07:18 NORTH COAST - Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
 334. 07:18 FACHOWCY.PL VENTURES - raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013 (10/2014)
 335. 07:18 INTERNITY - INTERNITY S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA 2013 R. (12/2014) - EBI
 336. 07:18 11 BIT STUDIOS - Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (12/2014) - EBI
 337. 07:18 NORTH COAST - Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego. (6/2014)
 338. 07:18 INTELIWISE - Okresowy raport roczny za 2013 rok (8/2014) - EBI
 339. 07:18 INTERNITY - INTERNITY S.A.RAPORT ROCZNY ZA 2013 R. (11/2014) - EBI
 340. 07:05 Zamiast upadać, firmy mają się restrukturyzować
 341. 07:04 Będą rosły produkcja i zatrudnienie w polskiej motoryzacji (WIDEO)
 342. 06:50 Rozpoczął się strajk w PKS Ostróda
 343. 06:50 Szczęśliwy jak polski rolnik
 344. 06:36 Karty rodzinne duże i małe
 345. 05:50 "Rzeczpospolita": Ożarowska radiostacja ma zawojować Paryż
 346. 05:10 Labirynt ze spółkami z pokazami w tle
 347. 04:50 Szczęśliwy jak polski rolnik
 348. 03:25 Szwalnie szyją sobie sukces