Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk

Artykuły z dnia: 2014.06.26 - finanse.wp.pl

 1. 00:50 Zastraszeni, niepotrzebni, bez pracy - nowa grupa zaginionych
 2. 00:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy (71/2014) - EBI
 3. 23:55 USA/ Spadki na giełdach po komentarzach Bullarda
 4. 23:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 25 czerwca 2014 r. (70/2014) - EBI
 5. 23:48 POLMED S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ dn. 26 czerwca 2014 ...
 6. 23:33 HOTBLOK - HOTBLOK S.A. ? powołanie rady Nadzorczej VI kadencji. (14/2014) - EBI
 7. 23:33 POLMED S.A. - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polmed S.A. (25/2014)
 8. 23:33 NFI EMF - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (16/2014)
 9. 23:33 ABS INVESTMENT - Treść uchwał podjętych na ZWZ ABS Investment SA w dniu 25 czerwca 2014 r. (72/2014) - EBI
 10. 23:18 GENESIS ENERGY - GENESIS ENERGY SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego rap ... - EBI
 11. 23:03 PAMAPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...
 12. 23:03 PAMAPOL S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. (20/2014)
 13. 23:03 PAMAPOL S.A. - Zestawienie zmian Statutu PAMAPOL S.A. dokonanych przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 26 ...
 14. 23:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (43/2014)
 15. 23:03 PAMAPOL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca ...
 16. 22:48 LENTEX - Zmiana nazwy firmy spółki na ?Lentex? S.A. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" ...
 17. 22:48 MO-BRUK S.A. - Wyniki ekonomiczno-finansowe za maj oraz za 5 miesięcy 2014 roku. (11/2014)
 18. 22:48 AMERICAN HEART - JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK (6/2014) - EBI
 19. 22:33 CIECH - Informacja o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zar ...
 20. 22:18 CENTURION FINANCE - Zmiana siedziby Spółki (28/2014) - EBI
 21. 22:03 INNO-GENE S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu (15/2014) - EBI
 22. 21:33 GO TFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA GO TFI odbytym ... - EBI
 23. 21:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii G ROBYG S.A. ( ...
 24. 21:18 GO TFI SA - Powołanie osób nadzorujących GO TFI S.A. (8/2014) - EBI
 25. 21:05 Plan Van Rompuya - unia energetyczna, ale wspólnie z klimatem
 26. 21:03 MOMO - WZA MOMO SA - podjete uchwały. (20/2014) - EBI
 27. 21:03 ECA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA (7/2014)
 28. 21:03 MOMO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA MOMO SA w dniu 26 czer ...
 29. 20:48 ORION - Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu na nową kadencję (14/2014) - EBI
 30. 20:48 PKOBP (PKO BP SA) - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędno ...
 31. 20:48 ARCUS S.A. - Umowa znacząca. (17/2014)
 32. 20:48 MERIT INVEST - Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego (15/2014) - EBI
 33. 20:33 GO TFI SA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014r. (7/ ... - EBI
 34. 20:33 DANKS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 35. 20:33 ORION INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczaj ...
 36. 20:33 WIKANA - Informacja o nieprzyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego (1/2014) - EBI
 37. 20:25 Ile Kraków zapłacił za starania o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022
 38. 20:18 Black Lion Fund - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (11/2014)
 39. 20:18 Black Lion Fund - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy (12/2014)
 40. 20:18 Black Lion Fund - Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (10/2014)
 41. 20:18 EUROTEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...
 42. 20:18 DANKS - Powołanie Zarządu na nową kadencję (20/2014) - EBI
 43. 20:15 Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20
 44. 20:15 MON podpisało umowę na dostawy od 2018 r. systemów "Tytan"
 45. 20:10 Mafia rozszerza swe imperium na bogate tereny północnych Włoch
 46. 20:03 EUROTEL S.A. - Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku. (12/2014)
 47. 20:03 DANKS - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (19/2014) - EBI
 48. 20:03 EUROTEL S.A. - Uchwała dotycząca podziału zysku za 2013 rok (13/2014)
 49. 20:03 UBOAT-LINE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z ar ...
 50. 20:03 ORION - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez ZWZA w dniu 25.06.2014 (13/2014) - EBI
 51. 20:03 DANKS - Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 25.06.2014 r. (18/2014) - EBI
 52. 20:03 ORION - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2014 (12/2014) - EBI
 53. 20:03 UBOAT-LINE S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas posiada ...
 54. 19:48 ABM SOLID S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 - Wybór biegłego rewidenta. (20/2014)
 55. 19:33 XPLUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.06.2 ...
 56. 19:33 DELKO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 26. cze ...
 57. 19:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wybór biegłego rewidenta (28/2014)
 58. 19:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp ...
 59. 19:33 SFINKS POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dni ...
 60. 19:18 PEP - Wybór biegłego rewidenta (7/2014)
 61. 19:03 SFINKS POLSKA S.A. - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 26 ...
 62. 18:48 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA (45/2014)
 63. 18:48 MEDIACAP - 600.000 zł zwrotu dopłat od spółki zależnej (23/2014) - EBI
 64. 18:48 KREDYT INKASO I NS FIZ - Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej (4/2014) - EBI
 65. 18:45 UOKiK: zgoda dla banków na wspólny system płatności mobilnych
 66. 18:40 Raport: w 2013 r. o 17 proc. wzrosły dochody firm informatycznych w Polsce
 67. 18:35 Łotwa/ Przy granicy z Białorusią wykryto sześć przypadków ASF
 68. 18:33 PKOBP (PKO BP SA) - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadz ...
 69. 18:33 PLAYMAKERS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (2/2014)
 70. 18:33 APS ENERGIA - Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r. (16/2014) - EBI
 71. 18:28 Wotum zaufania dla rządu nie pomaga
 72. 18:20 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,47 proc.
 73. 18:20 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,63 proc. i wyniósł 2577,29 pkt
 74. 18:20 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,64 proc.
 75. 18:20 FTSE 100 na zamknięciu wzrósł o 0,02 proc.
 76. 18:18 WIELTON S.A. - Zmiany w Statucie Spółki Wielton S.A. dokonane przez ZWZ Wielton S.A. w dniu 26.06 ...
 77. 18:18 APS ENERGIA S.A. - Zmiany projektów uchwał na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r. (4/2014)
 78. 18:18 WIELTON S.A. - Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. dotycząca wypłaty dywidendy ...
 79. 18:18 WIELTON S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. w dniu 26 czerwca ...
 80. 18:16 Poniżej linii szyi
 81. 18:15 Nieuregulowany import węgla - jednym z problemów górnictwa
 82. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 83. 18:08 Kalendarium ISBnews
 84. 18:05 Spekulacje agencji MNI zrzuciły w dół euro
 85. 18:05 Gdynia/OT Logistics właścicielem terminalu drobnicowego w porcie
 86. 18:03 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (40/2014)
 87. 18:03 GPW - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał w dniu 26 c ...
 88. 18:03 PTI S.A. - Opóźniona informacja poufna (14/2014)
 89. 18:00 BUX na zamknięciu spadł o 2,04 proc.
 90. 17:48 ATM - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Ko ...
 91. 17:48 ENERGA S.A. - Zawarcie przez Grupę ENERGA umowy znaczącej z Pekao S.A. (32/2014)
 92. 17:48 SYMBIO POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska ...
 93. 17:48 GPW - Powołanie Pana Pawła Tamborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowy ...
 94. 17:48 GPW - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars ...
 95. 17:48 B2BPARTNER - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (10/2014) - EBI
 96. 17:48 BNP PARIBAS PL - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (31/2014)
 97. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (34/2014)
 98. 17:40 Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi
 99. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,63% na zamknięciu w czwartek
 100. 17:33 FON - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FON S.A. zwołanym na dzień ...
 101. 17:33 XSYSTEM S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...
 102. 17:33 FON - Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjona ...
 103. 17:33 MCI - PRE ? IPO spółki Private Equity Managers S.A. (31/2014)
 104. 17:33 BYTOM - Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej (30/2014)
 105. 17:33 ALCHEMIA - Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 106. 17:25 Po środowym umocnieniu, w czwartek złoty nieco się osłabił
 107. 17:23 PKN Orlen sprzedał kolejną transzę zapasów obowiązkowych za ponad 2,2 mld zł
 108. 17:18 FON - Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie (63/2014)
 109. 17:18 HOLLYWOOD S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki (3 ...
 110. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 111. 17:18 ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 26 czer ...
 112. 17:18 NEWAG S.A. - Przedłużenie obowiązywania umowy kredytowej (24/2014)
 113. 17:18 MOL - Share purchase of MOL manager (45/2014)
 114. 17:18 COMPERIA.PL S.A. - Uchwalenie zmiany Statutu Spółki w zakresie aktualizacji liczby akcji serii A ...
 115. 17:18 COMPERIA.PL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (26/2014)
 116. 17:18 BROAD GATE - Rozpoczęcie współpracy z Kamani Oil Industries Pvt Ltd (18/2014) - EBI
 117. 17:18 COMPERIA.PL S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperi ...
 118. 17:15 Debata: weryfikacja transakcji zmniejszy szarą strefę w obrocie paliwami
 119. 17:08 Jak sklepy naciągają nas byśmy wydali więcej
 120. 17:08 UOKiK wydał zgodę na utworzenie przez 6 banków spółki Polski Standard Płatności
 121. 17:08 Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 1,50 zł dywidendy
 122. 17:05 MFW podnosi prognozę wzrostu dla Polski do 3,3 proc. w 2014 roku
 123. 17:03 TRITON - Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S ...
 124. 17:03 TRITON - Informacja o przerwie w obradach ZWZ (8/2014)
 125. 17:03 TRITON - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 roku (7/2014)
 126. 17:03 COMARCH - Powołanie członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. (21/2014)
 127. 17:03 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na budowę akademika w technologii modułowej w Norwegii. (49/2 ...
 128. 17:03 COMARCH - Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy (20/2014)
 129. 17:03 PKNORLEN - Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej (219/2014)
 130. 17:03 COMARCH - Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 26 czerwca 2014 roku (19/2014)
 131. 17:03 MVA GREEN ENERGY - Raport Roczny za rok 2013 (4/2014) - EBI
 132. 17:00 Wzrost płacy minimalnej oraz waloryzacja rent i emerytur na KT
 133. 16:53 Akcjonariusze Grupy Duon zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r
 134. 16:48 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (23/2014)
 135. 16:48 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy linii na gwarancje bankowe (21/2014)
 136. 16:48 GRUPA DUON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy DUON S.A. w dni ...
 137. 16:45 Polskie LNG: 1500 pracowników na budowie terminalu
 138. 16:33 ATM - ING OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ ATM S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 ...
 139. 16:33 IMPEXMET - Powołanie Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na nową kadencję (17/2014)
 140. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (9 ...
 141. 16:33 MARSOFT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w ...
 142. 16:33 TOYA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA SA (25/2014)
 143. 16:33 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (61/2014)
 144. 16:33 MABION S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej MABION S.A. (25/2014)
 145. 16:33 TOYA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad ...
 146. 16:33 SMT SA - Połączenie SMT S.A. ze spółką zależną Adv Finance Sp. z o.o. (52/2014)
 147. 16:33 LOYD - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (25/2014) - EBI
 148. 16:33 POLMED S.A. - Powołanie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej Polmed S.A. (24/2014)
 149. 16:33 TOYA S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 201 ...
 150. 16:33 MABION S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. (24/2014)
 151. 16:33 GRUPA DUON S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spó ...
 152. 16:33 COMPERIA.PL S.A. - Powołanie członków Zarządu na nową kadencję (24/2014)
 153. 16:25 Wałęsa: trzeba wspomagać firmy tworzące miejsca pracy
 154. 16:18 TOYA S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmiani ...
 155. 16:18 BIOFACTORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa ...
 156. 16:18 POLMED S.A. - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy (23/2014)
 157. 16:18 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę ...
 158. 16:18 POLMED S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Polmed S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r. (22/2014)
 159. 16:18 ARPSA - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji (8/2014) - EBI
 160. 16:18 TOYA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. (21/2014)
 161. 16:18 JR INVEST - Podwyższenie kapitału w Spółce zależnej Ganador Sp. z o.o. (25/2014) - EBI
 162. 16:18 POLMED S.A. - Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza podczas ZWZ dnia 26 czerwca 2014 r. ( ...
 163. 16:18 KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy znaczącej (22/2014)
 164. 16:18 NORDIC DEVELOPMENT - Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (13/2014) - EBI
 165. 16:15 W Gdyni rozpocznie za rok działalność Park Konstruktorów
 166. 16:08 Biedronka: właściciel sieci chce uciec przed rujnującymi podatkami
 167. 16:03 ARPSA - Przedłużenie Programu Emisji Obligacji (7/2014) - EBI
 168. 16:03 GWARANT - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz incydentalne naruszenie Dobrych Prakt ... - EBI
 169. 16:03 MFO S.A. - Informacja poufna (24/2014)
 170. 16:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (101/2014)
 171. 16:03 INVESTMENT FUND MANAGERS - Zmiany w Zarządzie spółki zależnej (18/2014) - EBI
 172. 16:03 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Z ...
 173. 16:03 PELION SA - Skup akcji własnych (60/2014)
 174. 16:03 BIOFACTORY - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Emitenta w dniu 26.06.2014 r. (6/2014) - EBI
 175. 16:03 NORDIC DEVELOPMENT - Raport roczny za 2013 rok (12/2014) - EBI
 176. 15:53 Konsorcjum budujące terminal LNG w Świnoujściu wykonało 89,5% prac
 177. 15:53 Feerum chce zrealizować inwestycje na poziomie 20 mln zł do końca 2018 r.
 178. 15:50 Debata: nowe przepisy dot. paliw powinny pomóc w walce z szarą strefą
 179. 15:48 POLNA - Wybór członków Rady Nadzorczej na koleją kadencję. (8/2014)
 180. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 181. 15:48 XSYSTEM - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki XSystem S.A. w dniu 26 ... - EBI
 182. 15:48 MLP GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 183. 15:48 CZERWONA TOREBKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na ...
 184. 15:48 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Raport roczny JST-R 2013
 185. 15:38 Echo zakłada, że I transza obligacji detalicznych wejdzie na Catalyst 25 lipca
 186. 15:33 ARCTIC PAPER S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Z ...
 187. 15:33 ARCTIC PAPER S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu ...
 188. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Banku Millennium S ...
 189. 15:33 SOPHARMA AD - Current report 70 buy back 26062014 (70/2014)
 190. 15:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu or ...
 191. 15:33 SYMBIO POLSKA - Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r. (23/2014) - EBI
 192. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Banku Millennium S ...
 193. 15:33 DRUK-PAK S.A. - Uzupełnienie do zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji (15/2014)
 194. 15:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w ...
 195. 15:33 IQ PARTNERS S.A. - Informacja o niepodjęciu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki na Zwyczajnym ...
 196. 15:33 2C PARTNERS - Zawarcie umowy nabycia udziałów w nieruchomości (27/2014) - EBI
 197. 15:33 KOGENERA - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (26/2014)
 198. 15:25 GUS: siła nabywcza wynagrodzenia w maju wzrosła o 4,6 proc. rdr
 199. 15:18 KOGENERA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ...
 200. 15:18 KOGENERA - Podział wyniku za rok 2013 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czer ...
 201. 15:18 KOGENERA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 20 ...
 202. 15:18 PC GUARD - Zbycie pakietu akcji (15/2014)
 203. 15:18 GWARANT - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2014. (9/2014) - EBI
 204. 15:18 GRUPA RECYKL - Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku (14/2014) - EBI
 205. 15:18 MLP GROUP S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedz ...
 206. 15:15 Ekspert: paliwo nielegalne można poznać po cenie
 207. 15:08 DM BDM: Brakuje nowego paliwa do rozwoju polskiego rynku kapitałowego
 208. 15:08 Ponad 13,5 mln zł na studia i badania dla doktorantów
 209. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15
 210. 15:03 INSTALEXPORT - Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku (19/2014) - EBI
 211. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (52/2014)
 212. 15:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków finans ...
 213. 15:03 POLNA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r. (7/2014)
 214. 14:50 Tychy zmodernizują oświetlenie i zaoszczędzą
 215. 14:50 Źródło MF: wkrótce zmiany w strukturze MF; nowy departament wydatków
 216. 14:48 MOSTALWAR - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (21/2014)
 217. 14:48 AQUA BIELSKO-BIAŁA - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie uchwały Rady Nadzorczej ?AQUA? ... - EBI
 218. 14:48 MOSTALWAR - Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta (20/2014)
 219. 14:48 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING - Wypłata dywidendy (14/2014) - EBI
 220. 14:48 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi ...
 221. 14:48 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie daty pierwszego notowania ...
 222. 14:48 ABM SOLID S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 223. 14:48 MIASTO SIEDLCE - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszewie w spraiw zaopiniowania Progra ...
 224. 14:40 Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 2 tys.
 225. 14:38 ILS z Grupy Inter Cars otrzymało zezwolenie na działalność w W-M SSE
 226. 14:38 Echo uruchomiło ofertę publiczną pierwszej transzy wartych 50 mln zł
 227. 14:38 Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju
 228. 14:38 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 312 tys. w USA
 229. 14:33 SMT SA - Korekta raportu bieżącego nr 49/2014 (49/2014)
 230. 14:33 CAPITAL - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen ...
 231. 14:33 S4E - Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG (11/2014) - EBI
 232. 14:33 CAPITAL - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners SA w dniu 26 ...
 233. 14:33 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Decyzja o rezygnacji z uruchomienia i realizacji projektu w rama ... - EBI
 234. 14:33 ABM SOLID S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 ...
 235. 14:33 MIRACULUM - Incydentalne odstąpienie od zasady III.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2/ ... - EBI
 236. 14:30 Łódź/ Miasto nie zrezygnuje z zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi
 237. 14:30 Sejm przyjął drobne poprawki do ustawy ws. usług detalicznych PGNiG (aktl.)
 238. 14:30 Eksperci: oleju napędowego z szarej strefy jest coraz więcej
 239. 14:25 PŻM będzie miała nowe statki
 240. 14:25 Łódź/ Koniec przebudowy miejskiego deptaka - słynnej Piotrkowskiej
 241. 14:23 Alstom dostarczy i uruchomi turbiny dla farmy wiatrowej Lotnisko 90 MW dla PGE
 242. 14:18 GPPI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz ...
 243. 14:18 ABM SOLID S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (20/2014)
 244. 14:18 GC INVESTMENT - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2014 r ... - EBI
 245. 14:18 HYDROTOR - dofinansowanie projektu inwestycyjnego. (21/2014)
 246. 14:18 MIRACULUM S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni ...
 247. 14:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 248. 14:18 2C PARTNERS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2C Partners S.A. (4 ...
 249. 14:15 GUS: sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 3,8 proc. rdr (aktl.3)
 250. 14:08 Akcjonariusze Czerwonej Torebki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 251. 14:08 OT Logistics nabyła Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia za 57,83 mln zł
 252. 14:03 INTERCARS - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie poszerzonej Warmińsko-Ma ...
 253. 14:03 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (17/2014)
 254. 14:03 BANK POCZTOWY - Emisja obligacji serii D6 (17/2014) - EBI
 255. 14:03 BRIJU - Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek ... - EBI
 256. 14:03 2C PARTNERS - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2C Partners S.A. (26/2014) - EBI
 257. 13:55 Rada Warszawy przyjęła nowy plan inwestycyjny na lata 2014 - 2022
 258. 13:53 Akcjonariusze Arterii zdecydowali o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję
 259. 13:48 PZU SA - Transakcje na akcjach PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzo ...
 260. 13:48 CZERWONA TOREBKA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ?Czerwon ...
 261. 13:48 MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A.w dniu 2 ...
 262. 13:48 BAKALLAND S.A. - Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu 26.06.2014 (19/2014)
 263. 13:48 ARTERIA S.A. - Decyzja ZWZA dotycząca wysokości dywidendy (10/2014)
 264. 13:48 KOMPAP - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 25.06.2014r. (35/ ...
 265. 13:48 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (49/2014) - EBI
 266. 13:48 KOMPAP - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handloweg ...
 267. 13:48 EUROCENT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowani ...
 268. 13:48 DOMENOMANIA.PL - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2014 r. (8/2014) - EBI
 269. 13:45 UNCTAD: Polska 13. na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej
 270. 13:44 Bank pomoże zadbać o zdrowie
 271. 13:38 PKO Bank Hipoteczny mógłby emitować listy zastawne wartości 7-8 mld zł rocznie
 272. 13:33 APLISENS S.A. - Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro ...
 273. 13:33 ARTERIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A . (9/2014)
 274. 13:33 PROTEKTOR - zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej PRT (11/2014)
 275. 13:33 FOTA S.A. - Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (33/2014)
 276. 13:33 OT LOGISTICS - Zawarcie umowy nabycia udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o. ...
 277. 13:33 DOMENOMANIA.PL S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny ...
 278. 13:33 BRIJU S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy BRIJU. (11/2014)
 279. 13:33 ARAMUS - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ARAMUS S.A w dniu 25 cze ... - EBI
 280. 13:33 ARTERIA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria S.A.w dniu 26 czerwca 2 ...
 281. 13:33 BRIJU S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej BRIJU S.A. (10/2014)
 282. 13:23 CBRE: Warszawa awansowała na 60 miejsce wśród najdroższych lokalizacji biurowych
 283. 13:18 EUROCENT - Powołanie członka Rady Nadzorczej (23/2014) - EBI
 284. 13:05 Co trzeba zmienić w polskich podatkach
 285. 13:05 Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej (aktl.)
 286. 13:05 GPW: Paweł Tamborski nowym prezesem giełdy (opis)
 287. 13:03 PCC ROKITA - Oświadczenie PCC Rokita SA o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego (1/2014) - EBI
 288. 13:03 EUROCENT - Treść uchwał podjętych przez ZWZ EUROCENT SA dnia 25 czerwca 2014 r. (22/2014) - EBI
 289. 13:03 LETUS CAPITAL - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (19/2014) - EBI
 290. 13:03 2C PARTNERS - Niepodjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie (25/2014) - EBI
 291. 13:03 LETUS CAPITAL - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Letus Capital S.A ... - EBI
 292. 12:48 SIMPLE - Zawarcie umowy znaczącej z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (28/2014)
 293. 12:48 UNIMOT GAZ - Zawarcie umowy ramowej na kontrakt dot. zakupu oleju napędowego. (29/2014) - EBI
 294. 12:48 REMEDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom ...
 295. 12:48 UNIMOT GAZ - Zawarcie istotnej umowy w sprawie zakupu i sprzedaży gazu płynnego. (28/2014) - EBI
 296. 12:38 Ankieta NBP: Ożywienie gosp. postępuje w I kw., ale skala daleka od 2007-2008 r.
 297. 12:35 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-06-26
 298. 12:33 SUNTECH - Istotne zamówienie z sektora bankowego (24/2014) - EBI
 299. 12:33 SUNTECH - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2014 r. (23/2014) - EBI
 300. 12:33 WIELTON S.A. - Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej Wielton S.A. w sprawie podziału zysk ...
 301. 12:33 SUNTECH - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (22/2014) - EBI
 302. 12:33 LSI SOFTWARE S.A. - Uzupełnienie treści projektu uchwały na ZWZ. (25/2014)
 303. 12:31 Kosiniak-Kamysz: bezrobocie w czerwcu może spaść do ok. 12 proc.
 304. 12:30 ZUS przekazał do OFE 592,3 mln zł
 305. 12:23 Enea, Energa, PGE i Tauron podpisały list intencyjny nt. współpracy w B&R
 306. 12:20 Kosiniak-Kamysz: bezrobocie w czerwcu może spaść do ok. 12 proc.
 307. 12:18 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyc ...
 308. 12:18 MERITUM BANK - Aktualizacja kalendarium przekazywania raportów okresowych Meritum Banku ICB S.A. ... - EBI
 309. 12:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (83/2014)
 310. 12:18 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the transactions concluded by managers in AB INTER RAO Lie ...
 311. 12:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (94/ ...
 312. 12:18 Zarobki i koszty życia za granicą - Norwegia czy Niemcy
 313. 12:08 Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję
 314. 12:08 Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na prezesa GPW
 315. 12:05 Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka
 316. 12:05 GPW ma nowego prezesa
 317. 12:03 MEDIAN POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 318. 12:03 VENITI - Nabycie akcji własnych (55/2014) - EBI
 319. 12:03 PREMIUM FOOD - : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr ... - EBI
 320. 12:03 CERABUD - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportów bież ... - EBI
 321. 12:03 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (60/2014)
 322. 12:03 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Banco Espirito Santo de Investimento ...
 323. 12:03 PRYMUS - Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą (20/2014) - EBI
 324. 12:03 CERABUD - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CERABUD S.A. (7/2014) - EBI
 325. 12:00 BNP Paribas/Donald Tusk umocnił się, ale kryzys niezakończony
 326. 12:00 GUS: bezrobocie w maju spadło do 12,5 proc. (opis2)
 327. 11:55 Dane o PKB rozczarowały...
 328. 11:55 Właściciel Biedronki myśli o przeprowadzce
 329. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 122/A/NBP/2014
 330. 11:53 GPW ma porozumienie o współpracy z giełdą z Mozambiku
 331. 11:48 Internet Media Services - Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji w I transzy skupu (30/2014) - EBI
 332. 11:48 PBO ANIOŁA S.A. - Wykaz akcjonariuszy (33/2014)
 333. 11:48 FINHOUSE - Zawarcie istotnej umowy na dostawę systemu CRM (15/2014) - EBI
 334. 11:48 PKOBP (PKO BP SA) - Dywidenda za rok 2013 (52/2014)
 335. 11:48 MOJ S.A. - Transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. . (14/2014)
 336. 11:48 PLAZA CENTERS N.V. - PLAZA RECEIVES HIGH LEVEL OF SUPPORT FOR DEBT RESTRUCTURING PLAN (17/2014)
 337. 11:45 NBP: ukraińsko-rosyjski kryzys bez większego wpływu na polskie firmy
 338. 11:40 Kaczyński: premier mógł popełnić przestępstwo ws. Amber Gold
 339. 11:40 Prezes Łukoilu: sankcje odbiły się na wszystkich rosyjskich firmach
 340. 11:38 Wzrost sprzedaży detal. ustabilizuje się w kolejnych miesiącach wg analityków
 341. 11:38 Dom Development realizuje warszawską Willę Lindego na 121 mieszkań
 342. 11:38 MLP Group planuje budowę parku logistycznego we Wrocławiu
 343. 11:33 NEMEX - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2014 r. (42/2014) - EBI
 344. 11:33 INTEGER.PL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (79/2014)
 345. 11:33 GRUPA HRC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (2/2014)
 346. 11:33 MADKOM - Powołanie Zarządu na nową kadencję (29/2014) - EBI
 347. 11:25 Wiceprezes GUS: wzrost PKB w II kw. może być korzystniejszy niż w I kw.
 348. 11:23 PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez Protektora
 349. 11:23 Dmochowska z GUS: Tempo wzrostu PKB z I kw. będzie co najmniej utrzymane w II kw
 350. 11:23 Rozliczenie z dzieckiem tylko dla samotników
 351. 11:18 ODLEWNIE - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h Spółki za 2014 r. (8/2014)
 352. 11:18 VENITI - Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy z czołowym touroperatorem w Polsce (54/2 ... - EBI
 353. 11:18 CERABUD - Treść uchwał podjętych przez NWZA CERABUD SA (6/2014) - EBI
 354. 11:18 HOTBLOK - HOTBLOK S.A.- treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2014 r. (13/2014) - EBI
 355. 11:10 GUS: sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 3,8 proc. rdr (aktl.2)
 356. 11:06 Inwestorzy wyczuli jak wypadnie wotum zaufania
 357. 11:03 Grupa HRC Spółka Akcyjna - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (12/2014) - EBI
 358. 10:53 Złoty ponownie się umacnia
 359. 10:51 Inwestorzy postawią na zielone
 360. 10:50 GUS: przewozy ładunków w maju wzrosły o 2,6 proc. rdr
 361. 10:49 Wyraźna przecena na GPW
 362. 10:48 Grupa HRC Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (11/2014) - EBI
 363. 10:45 GUS: bezrobocie w maju spadło do 12,5 proc. (opis)
 364. 10:45 GUS: sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 3,8 proc. rdr (aktl.)
 365. 10:43 Sytuacja rynkowa
 366. 10:40 Przebite minima
 367. 10:38 Ruch będzie świadczył usługi magazynowe dla CDP.pl
 368. 10:35 GUS: produkcja węgla kamiennego w maju spadła o 4,3 proc. rdr
 369. 10:35 Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych (opis)
 370. 10:34 W maju bezrobocie spadło, ale nie przez prace sezonowe
 371. 10:33 BEST III NS FIZ - Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek ogłoszenia zamiaru umorzenia certyfikat ... - EBI
 372. 10:30 GUS: ceny w sklepach detalicznych spadły w maju o 0,5 proc.
 373. 10:30 GUS: produkcja miedzi rafinowanej w maju spadła o 4,3 proc. rdr
 374. 10:25 GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w kwietniu rdr do 5,5 proc.
 375. 10:25 GUS: w końcu maja w budowie było 697,9 tys. mieszkań
 376. 10:25 GUS: nowe zamówienia w przemyśle w maju wzrosły o 8,6 proc. rdr
 377. 10:21 Sprzedaż detaliczna gorzej od oczekiwań ekonomistów
 378. 10:20 GUS: sprzedaż hurtowa firm handlowych w maju wzrosła o 3,9 proc. rdr
 379. 10:18 ERG - Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki, rejestracja zmian Statutu (22/2014)
 380. 10:15 GUS: nowe zamówienia w przemyśle na eksport w maju wzrosły o 7,8 proc.
 381. 10:15 GUS: obroty w handlu detalicznym w maju spadły o 0,9 proc. rdr
 382. 10:15 GUS: liczba nowych bezrobotnych w maju spadła do 166,7 tys. osób (krótka2)
 383. 10:10 GUS: stopa bezrobocia w maju spadła do 12,5 proc. (krótka)
 384. 10:08 Złoty nadal ma szansę na umocnienie wręcz w średnim terminie
 385. 10:08 GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,8% r/r w maju; konsensus: +6,4%
 386. 10:08 GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 12,5% w maju
 387. 10:08 GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 166,7 tys. osób w maju
 388. 10:08 GUS: W maju największy wzrost sprzedaży r/r w dziale włókno, odzież, obuwie
 389. 10:08 GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 8,6% r/r w maju
 390. 10:08 GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 4,0% w I-V 2014 r.
 391. 10:08 Lion's Bank umożliwia inwestycje w kolekcje samochodów klasycznych, m.in. z PRL
 392. 10:08 Bezrobocie spada. GUS opublikował dane
 393. 10:06 Bezrobocie spada
 394. 10:05 GUS: sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 3,8 proc. rdr
 395. 10:03 PROTEKTOR - Zwyczajne Walne Zgromadzenie- zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały (10/2 ...
 396. 10:03 BRASTER - Prezentacja Strategii Rozwoju Spółki BRASTER S.A. (56/2014) - EBI
 397. 10:03 REMAK - Zbycie znaczących aktywów finansowych. (29/2014)
 398. 09:48 AEDES - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (27/2014) - EBI
 399. 09:48 OPEN FINANCE S.A. - WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA (64/2014)
 400. 09:45 Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej
 401. 09:38 DCNS chce budować w Polsce okręty podwodne i nawodne
 402. 09:38 PCC MCAA zrealizuje nową instalację chemiczną za ok. 70 mln euro w II poł. 2015
 403. 09:38 DM PKO BP obniżył rekomendację Synthosu do 'trzymaj', wycenę do 4,78 zł
 404. 09:33 TELGAM - Informacja o unieważnionym przetargu (19/2014) - EBI
 405. 09:25 Koniec wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych
 406. 09:23 Mitsubishi Hitachi PS wybrana do budowy instalacji w Kozienicach za 114 mln zł
 407. 09:11 Ameryka pozwala na eksport ropy
 408. 09:10 Drożeje miedź na giełdzie metali w Londynie
 409. 09:08 Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 410. 09:08 Altus TFI ustalił cenę emisyjną na 9,5 zł za akcję
 411. 09:08 ABC Data spodziewa się rekordowego II kwartału, podtrzymuje prognozy na 2014
 412. 09:08 Akcjonariusze Redana zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 413. 09:08 Na GPW oczekiwane dziś dalsze spadki po wczorajszej głębokiej przecenie
 414. 09:03 FINHOUSE - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 13/2014 (14/2014) - EBI
 415. 08:53 BNP Paribas ma umowę na 50 mln euro kredytu z EBOR na finansowanie PolSEFF II
 416. 08:53 Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o emisji akcji i buy backu
 417. 08:50 Drożeje ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku
 418. 08:48 FINHOUSE - Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG. (13/2014) - EBI
 419. 08:48 DRUK-PAK - Powołanie czterech członków Rady Nadzorczej (21/2014) - EBI
 420. 08:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (45/2014)
 421. 08:48 DRUK-PAK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (20/2014) - EBI
 422. 08:46 Najlepszy zawód to matematyk
 423. 08:38 Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o wypłacie 8 zł dywidendy na akcję
 424. 08:38 GPW wykluczyła DM IDMSA z działalności na giełdzie i w alternatywnym obrocie
 425. 08:38 Orco refinansowało swoje projekty w Czechach i Luksemburgu
 426. 08:35 Węgiel z Syberii wygrywa ceną
 427. 08:33 PBS Finanse SA - Wybór biegłego rewidenta (22/2014)
 428. 08:33 BORUTA-ZACHEM - Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (4/2014) - EBI
 429. 08:23 Gaz-System uzgodnił z URE program przewidujący 2 tys. km gazociągów do 2023 r.
 430. 08:23 Strata netto Wikana zwiększyła się r/r do 4,38 mln zł w I kw. 2014 r.
 431. 08:23 Fiat rezygnuje na razie z inwestycji w Tychach
 432. 08:18 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (69/2014) - EBI
 433. 08:18 DROP S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (18/2014)
 434. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROJEKT - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Sprawozdanie rady ...
 435. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROJEKT - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Tekst jednolity St ...
 436. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROJEKT - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Proponowane zmiany ...
 437. 08:18 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROJEKT - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2014)
 438. 08:18 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (71/2014) - EBI
 439. 08:15 Kryzys polityczny zażegnany - polski dług na rocznych maksimach
 440. 08:12 Afera podsłuchowa na rynkach: straty raczej wizerunkowe niż finansowe
 441. 08:04 Rośnie rynek płatności mobilnych. Już 60 proc. telefonów na rynku to smartfony
 442. 08:03 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 443. 08:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Fortuna Entertainment Group N.V. - Change of auditors (11/2014)
 444. 07:58 Najgorsza praca świata: przepychacz rur zrobiony z... człowieka (WIDEO)
 445. 07:53 Przegląd prasy
 446. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 447. 07:53 Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 6,4% r/r w maju wg analityków
 448. 07:53 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do ok. 12,5% w maju wg analityków
 449. 07:33 GRAAL - Wyniki głosowań, powzięte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Graal S ...
 450. 07:15 Sanok/ Milion zł oszczędności dzięki wymianie oświetlenia ulicznego
 451. 07:05 Ofert pracy dla inżynierów na portalach z ogłoszeniami przybywa nawet o 20 proc. miesięcznie (WIDEO)
 452. 06:59 Studia, czyli stracone lata
 453. 06:56 Jedna piąta pensji na utrzymanie mieszkania
 454. 06:36 "Kolejne spotkanie z Tuskiem może rozstrzygnąć sprawę kopalń"
 455. 05:15 Przenosiny prądu
 456. 04:55 Jak nas Niemiec nie wykupił
 457. 03:05 Co piąta złotówka na mieszkanie
 458. 02:35 Samorządy wsparłyby biznes, ale nie wiedzą jak