Trwa ładowanie...
d2m5rm5

Artykuły z dnia: 2014.06.13 - finanse.wp.pl

 1. 01:35 Zarobić na mundialu
 2. 23:48 PHOTON ENERGY N.V. - Monthly report for May 2014 / Raport miesięczny za maj 2014 r. (16/2014) - EBI
 3. 23:48 MR HAMBURGER - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G (30/2014) - EBI
 4. 23:48 NOVIAN - Raport roczny skonsolidowany za 2013 rok (15/2014) - EBI
 5. 23:48 NOVIAN - Raport roczny jednostkowy za 2013 rok (14/2014) - EBI
 6. 23:45 USA/Lekkie wzrosty na Wall Street
 7. 23:33 KLEBA INVEST - Zakończenie subskrypcji oraz przydział Obligacji serii J spółki Kleba Invest S.A. ... - EBI
 8. 23:33 WASKO S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (11/2014)
 9. 23:33 RUNICOM - Jednostkowy raport roczny za rok 2013 (48/2014) - EBI
 10. 23:18 MPL VERBUM - Raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2013/2014 (4/2014) - EBI
 11. 23:18 FUTURIS - Raport roczny za rok 2013 (25/2014) - EBI
 12. 23:03 IMMOFUND - Raport roczny za rok 2013 (29/2014) - EBI
 13. 22:48 INFOSCOPE - Raport roczny za rok 2013 (35/2014) - EBI
 14. 22:18 ABC DATA S.A. - Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji Spółki (26/2014)
 15. 21:49 Część uczelni, po wyroku TK, rezygnuje z opłat za drugi kierunek
 16. 21:33 EQUITIER - Raport roczny za rok 2013 (34/2014) - EBI
 17. 21:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki (71/2014)
 18. 21:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego TORPOL S.A. (72/2014)
 19. 21:18 BIOMAX - Rozpoczęcie emisji obligacji na okaziciela serii A. (24/2014) - EBI
 20. 21:18 BGS ENERGY PLUS - Monthly report for May 2014 (18/2014) - EBI
 21. 21:03 BIOMAX - Zmiana wartości emisji obligacji zabezpieczonych serii A w ofercie publicznej. (23/2014) - EBI
 22. 20:18 XPLUS - Raport za 2013 rok (14/2014) - EBI
 23. 20:10 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20
 24. 20:03 EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Euroimplant S. ...
 25. 20:03 REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (7/2014)
 26. 20:03 Columbus Capital - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego COLUMBUS TAX & LAW Sp. z o.o. (56/2014) - EBI
 27. 20:03 BLACK PEARL CAPITAL SA - Raport roczny za 2013r. (13/2014) - EBI
 28. 20:03 TESGAS S.A. - Przekroczenie progu umowy znaczącej ze spółką IZOSTAL S.A. (20/2014)
 29. 19:48 UniCredit - FINECOBANK: CONSOB APPROVES THE PROSPECTUS FOR THE INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) AND ...
 30. 19:48 UniCredit - OFFER FOR THE PARTIAL REPURCHASE OF SENIOR NOTES ISSUED BY UNICREDIT DEFINITIVE RESUL ...
 31. 19:48 Columbus Capital - Korekta raportu nr 54/2014 ? Zbycie akcji własnych (55/2014) - EBI
 32. 19:35 Mazowieckie otrzyma ponad 246 mln zł pożyczki z budżetu
 33. 19:33 WDB BROKERZY - Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego (18/2014) - EBI
 34. 19:15 Wrocław/ Wniosek o sprzedaż zakładów FagorMastercook - już w sądzie
 35. 19:10 KE: ponad 531 mln euro dla Polski w ramach funduszu rybackiego
 36. 19:03 NETMEDIA S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji Finder S.A. (7/2014)
 37. 19:03 GPF CAUSA - Wybór biegłego rewidenta (19/2014) - EBI
 38. 19:03 GPF CAUSA - Rezygnacja osoby zarządzającej i powołanie osoby zarządzającej (18/2014) - EBI
 39. 19:03 KREDYT INKASO S.A. - Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną ? ref ...
 40. 19:03 EVEREST FINANSE - Raport roczny za okres 01.01-31.12.2013 r. (12/2014) - EBI
 41. 19:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sp ...
 42. 18:48 KREDYT INKASO S.A. - Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną ? ref ...
 43. 18:48 SMT SA - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii D, E i F (41/2014)
 44. 18:48 PCC ROKITA S.A. - Uchwała KDPW rejestracja akcji serii B (20/2014)
 45. 18:48 LOKATY BUDOWLANE - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 (14/2014) - EBI
 46. 18:40 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,31 proc. i wyniósł 2635,23 pkt
 47. 18:33 LZMO Spółka Akcyjna - Raport miesięczny za maj 2014 roku (26/2014) - EBI
 48. 18:33 iCom Vision Holding a.s. - Monthly Report for May 2014 (24/2014) - EBI
 49. 18:33 POLKAP - Raport roczny za 2013 r. (19/2014) - EBI
 50. 18:31 Popularny serwis aukcyjny ma kłopoty
 51. 18:25 KE ułatwia pomoc publiczną dla dużych projektów europejskich
 52. 18:20 Kazachstan kusi inwestorów z Polski zachętami finansowymi
 53. 18:18 DEVORAN - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Devoran S.A. (22/2014) - EBI
 54. 18:18 PCC EXOL S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2014)
 55. 18:18 DEVORAN - Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Devoran S.A. (21/2014) - EBI
 56. 18:18 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Naruszenie obowiązków informacyjnych ? Dobre Praktyki spółek NewCon ... - EBI
 57. 18:18 FEERUM S.A. - Informacja poufna ? udzielenie zezwolenia na działalność Spółki na terenie Legnicki ...
 58. 18:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (11/2014)
 59. 18:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 60. 18:18 DASE Financial Group SA - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (24/2014) - EBI
 61. 18:15 Indeks FTSE 100 na zamknięciu spadł o 0,95 proc.
 62. 18:15 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,24 proc.
 63. 18:10 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,26 proc.
 64. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 65. 18:08 Kalendarium ISBnews
 66. 18:03 DEVORAN - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 26 czerwca 2014 r. (20/2014) - EBI
 67. 18:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub ...
 68. 18:03 CEREAL PLANET PLC - Addition to Consolidated Quarterly Report 2014Q1 (8/2014) - EBI
 69. 18:03 STOPKLATKA - Raport miesięczny za maj 2014 r. (28/2014) - EBI
 70. 18:03 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 33 1/3% w ogólnej liczni ...
 71. 17:53 Bioton ma warunkową umowę sprzedaży 50% udziałów Copernicus za 25 mln zł
 72. 17:48 SELENA FM S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (18/2014)
 73. 17:48 LOGZACT - Informacja o zawarciu istotnej umowy (9/2014) - EBI
 74. 17:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o powi ...
 75. 17:48 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Nałożenie na spółkę obowiązku uzupełnienia analizy sytuacji gospoda ... - EBI
 76. 17:48 UNITED - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej UNITED za rok obrotowy 2013 (33/2014) - EBI
 77. 17:48 UNITED - Jednostkowy raport roczny UNITED S.A. za rok obrotowy 2013 (32/2014) - EBI
 78. 17:45 Świętokrzyskie/ Ruszył sezon truskawkowy
 79. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,31% na zamknięciu w piątek
 80. 17:35 BUX na zamknięciu spadł o 0,61 proc.
 81. 17:33 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 9 June 2014 and 13 June 2014 (37/2014)
 82. 17:33 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Korekta raportu bieżącego nr 23/2014 (46/2014) - EBI
 83. 17:33 CASUS FINANSE - Emisja obligacji serii E1 (8/2014) - EBI
 84. 17:18 XPLUS - Raport miesięczny za maj 2014 (13/2014) - EBI
 85. 17:18 INC - Nabycie akcji własnych (65/2014)
 86. 17:18 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółki zależnej ? Miss Elegance Sp. z o.o. (11/2014)
 87. 17:18 CASUS FINANSE - Ustalenie Programu Emisji Obligacji Niepublicznych (7/2014) - EBI
 88. 17:18 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego certyfikatów inwest ...
 89. 17:08 Bioton ma umowę z grupą Biotec dot. wyłącznej dystrybucji gensulin w Rosji
 90. 17:03 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Informacja porządkująca w zakresie publikacji raportu okresowego za ... - EBI
 91. 17:03 PEKAES - Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 92. 17:03 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej ...
 93. 16:55 Katowickie TBS wyemituje obligacje na budowę mieszkań na wynajem
 94. 16:53 Krzysztof Wantoła przewodniczącym rady nadzorczej Inventum TFI
 95. 16:48 DM WDM SA - Zawarcie porozumienia ze spółką BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w ...
 96. 16:48 QUERCUS TFI S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych w ramach Zaproszenia do składania ofe ...
 97. 16:48 MILESTONE MEDICAL - List of Shareholders representing at least 5 % of the number of votes at teh ...
 98. 16:48 MAGELLAN S.A. - Zmiana udziału Inwestora w kapitale zakładowym Spółki (88/2014)
 99. 16:48 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego przez Emitenta (94/2014)
 100. 16:45 Pomorskie/ Uruchomiono farmę wiatrową Wojciechowo o mocy 28 MW
 101. 16:45 MF: województwo mazowieckie otrzyma ponad 246 mln zł pożyczki z budżetu
 102. 16:45 Ukraina szykuje się na najgorsze
 103. 16:44 Wieża Eiffla była zamknięta z powodu strajku
 104. 16:35 Słabsze dane o inflacji nie uderzyły w złotego
 105. 16:33 PEKAES - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA po wznowieniu obrad ...
 106. 16:33 PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej 5% w ogó ...
 107. 16:33 FOTA S.A. - Postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego spółki zależnej od Emitenta ? A ...
 108. 16:33 BIOTON - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Copernicus Sp. z o.o. (17/2014)
 109. 16:33 BIOTON - Rozwiązanie umów z GlaxoSmithKline Trading Services Ltd oraz zawarcie umowy z Grupą BIOT ...
 110. 16:33 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (44/2014) - EBI
 111. 16:33 LOYD - Raport miesięczny za miesiąc maj 2014 (21/2014) - EBI
 112. 16:33 JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (23/2014) - EBI
 113. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (87/ ...
 114. 16:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Oświadczenie Zarządu - odpowiedź na zapytania akcjonariuszy związane ze spad ...
 115. 16:33 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie z art. 69 ust.2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej o zmia ...
 116. 16:33 WESTA ISIC S.A. - WESTA ISIC S.A. Annual report for the year ended December 31, 2013 (67/2014)
 117. 16:33 PYLON - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii G (31/2014) - EBI
 118. 16:33 PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego ...
 119. 16:30 Analitycy: paliwa na stacjach podrożeją, pytanie tylko kiedy
 120. 16:25 PIR wraz z zagranicznym funduszem zainwestują w elektrociepłownie
 121. 16:23 Bank BPH planuje emisję papierów wartościowych wartości do 2 mld zł
 122. 16:18 INSTALEXPORT - obligacji serii A3 (16/2014) - EBI
 123. 16:18 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę ...
 124. 16:18 ALTERCO - Informacja dotycząca publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za rok 2013 (9 ...
 125. 16:18 RELPOL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta (13/2014)
 126. 16:18 ALTERCO - Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu za I kwartał 2014 roku (10/2014)
 127. 16:18 MEDICALGORITHMICS S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela ...
 128. 16:18 EZO S.A. - Raport miesięczny EZO S.A. za maj 2014 roku (27/2014) - EBI
 129. 16:17 Inflacja znowu rekordowo niska, eksport rośnie
 130. 16:14 Czas na obniżkę
 131. 16:03 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Zawarcie umowy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych spó ... - EBI
 132. 16:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS z ...
 133. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 134. 16:03 MOSTALZAB - Otrzymanie postanowienia dotyczącego wykonania układu przez spółkę zależną (52/2014)
 135. 15:58 Jaceniuk: gaz to rosyjska broń polityczna
 136. 15:48 Japońskie maskotki są warte miliardy dolarów
 137. 15:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki AD.DRĄGOW ...
 138. 15:48 INTERSPORT S.A. - Powołanie członków Zarządu na nową kadencję (21/2014)
 139. 15:48 ICP GROUP - Raport miesięczny za maj 2014 roku. (24/2014) - EBI
 140. 15:42 Kurs franka może spaść poniżej 3,35 PLN
 141. 15:38 Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków
 142. 15:38 Akcjonariusze Wasko zdecydowali o wypłacie 0,01 zł dywidendy na akcję
 143. 15:38 PIR zainwestuje 30-40 mln euro w fundusz budujący elektrownie kogeneracyjne
 144. 15:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 145. 15:35 Opole/ 270 staży dla bezrobotnych absolwentów w ramach projektu OCRG
 146. 15:33 MERCOR S.A. - Znaczne pakiety akcji (10/2014)
 147. 15:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego umowy inwestycy ...
 148. 15:33 ECA - Zmiana firmy w spółce zależnej (42/2014) - EBI
 149. 15:33 CERTUS CAPITAL S.A. - Certus Capital S.A. lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosó ...
 150. 15:33 RELPOL - Lista akcjonariuszy powyżej 5 procent na ZWZ (14/2014)
 151. 15:33 MGM SYSTEMS - Raport miesięczny za maj 2014 roku. (17/2014) - EBI
 152. 15:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. ...
 153. 15:22 Lesznowola to gmina najatrakcyjniejsza dla biznesu
 154. 15:20 PAIiIZ/ Skuteczna promocja firm z Polski Wschodniej
 155. 15:18 WASKO S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2013 rok (9/2014)
 156. 15:18 WASKO S.A. - Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku. (10/2014)
 157. 15:18 OT LOGISTICS - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A. (35/ ...
 158. 15:18 WASKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA WASKO S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku (8/2014)
 159. 15:15 UE/ Polityczne porozumienie ws. limitu dla biopaliw z upraw rolnych
 160. 15:15 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15
 161. 15:12 Biedronka zafunduje ci wakacje
 162. 15:10 UE/ Przepisy o prawach konsumentów weszły w życie; Polska nie zdążyła
 163. 15:10 GUS: w maju inflacja wyniosła 0,2 proc. rdr, a mdm ceny spadły o 0,1 proc. (opis)
 164. 15:10 Prostytucja i narkotyki nie pomagają gospodarce. To buchalteria
 165. 15:05 Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska za Kowalczyka (aktl.)
 166. 15:04 Koniec kredytów walutowych utrudni życie emigrantom
 167. 15:03 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Raport miesięczny Spółki za maj 2014 roku. (19/2014) - EBI
 168. 15:03 RELPOL - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. (12/2014)
 169. 15:03 RELPOL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. (13/2014)
 170. 15:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Inside Information ? Acquisition of a large Shareholding TINSEL, J ...
 171. 15:03 BANKBPH - IV Program emisji bankowych papierów wartościowych (12/2014)
 172. 15:03 EMPERIA - Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy. (65/2014)
 173. 15:02 Gdynia najlepszym miastem dla biznesu
 174. 15:00 Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska za Kowalczyka
 175. 14:53 EuroRating obniżył perspektywę ratingu BB- Eurocasha do negatywnej
 176. 14:53 BM Reflex: Dalsze spadki cen na stacjach paliw niepewne
 177. 14:53 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 178. 14:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji Torpolu serii A i B
 179. 14:48 INTERSPORT S.A. - WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5% (20/2014)
 180. 14:48 MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 c ...
 181. 14:48 BIOMED-LUBLIN - Zawarcie istotnego porozumienia w sprawie pozyskania finansowania do 100.000.000, ... - EBI
 182. 14:48 FORPOSTA - Raport miesięczny Forposta S.A. za maj 2014 roku. (11/2014) - EBI
 183. 14:48 TVN - Transakcja zakupu akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki (82/2014)
 184. 14:48 PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Raport miesięczny za maj 2014 roku (12/2014) - EBI
 185. 14:48 LEASING-EXPERTS - Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst (51/2014) - EBI
 186. 14:48 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Raport roczny JST-R 2013
 187. 14:48 WODKAN - Raport miesięczny za maj 2014 roku (18/2014) - EBI
 188. 14:41 Polska ziemia drożeje
 189. 14:35 Francja liczy w 2014 roku na zysk ze sprzedaży broni rzędu 8 mld euro
 190. 14:33 INTERNETOWY DOM ZDROWIA - Informacja o dacie zniesienia dematerializacji akcji z mocy prawa (5/2014) - EBI
 191. 14:33 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Wypłata odsetek od obligacji serii B (30/2014) - EBI
 192. 14:33 MEGARON S.A. - Powołanie nowego członka do składu Rady Nadzorczej Megaron S.A. (24/2014)
 193. 14:33 MEGARON S.A. - Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Prezesa Zarządu Megaron S.A. trzeci ...
 194. 14:33 DEKTRA - Raport miesięczny za miesiąc maj 2014 (11/2014) - EBI
 195. 14:33 MEGARON S.A. - Wypłata dywidendy z zysku za rok 2013 (23/2014)
 196. 14:33 GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL - Raport roczny JST-R 2013
 197. 14:33 MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w dniu 13 c ...
 198. 14:33 MEGARON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni ...
 199. 14:28 Tylko co trzecia zarobiona złotówka jest nasza
 200. 14:23 NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 5,3% r/r na koniec maja; konsensus: +5,5%
 201. 14:23 NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 5,6% r/r, kredyty - o 5,4% w maju
 202. 14:23 NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło -989 mln euro w kwietniu
 203. 14:18 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (9/2014)
 204. 14:18 MENNICA - Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki (63/2014)
 205. 14:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (61 ...
 206. 14:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (85/ ...
 207. 14:18 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol ...
 208. 14:18 Victoria Dom Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (8/2014) - EBI
 209. 14:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (93/2014)
 210. 14:18 PLAZA CENTERS N.V. - IMPORTANT UPDATE REGARDING FILING AND VOTING OF THE ISRAELI BONDHOLDERS IN ...
 211. 14:15 Inflacja w maju wyniosła 0,2 proc. rdr, a mdm spadła o 0,1 proc. (krótka)
 212. 14:15 Inflacja - spadek jest ale niewielki
 213. 14:08 NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1028 mln euro w IV, konsensus: +439 mln euro
 214. 14:08 NBP: Eksport wzrósł o 6,8% r/r, import wzrósł o 5,4% w kwietniu
 215. 14:08 GUS: Inflacja wyniosła 0,2% r/r w maju wobec oczekiwanych 0,4%
 216. 14:08 GUS: Inflacja to 0,2% r/r w V, największy wpływ m/m miał spadek cen żywności
 217. 14:07 Zniżki dla rodzin wielodzietnych
 218. 14:03 NANOTEL - raport miesięczny za maj 2014 (25/2014) - EBI
 219. 14:03 ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia z umowy kredytu (18/2014)
 220. 13:48 INTERSPORT S.A. - Treść uchwał powziętych na WZA INTERSPORT Polska S.A. (19/2014)
 221. 13:48 WIKANA - Zawarcie znaczącej umowy (40/2014)
 222. 13:48 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o stwierdzenie nieważności ...
 223. 13:48 HYDRAPRES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 224. 13:48 RAWLPLUG - Wybór biegłego rewidenta (15/2014)
 225. 13:48 RAWLPLUG - Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok (14/2014)
 226. 13:39 Polka dostanie gigantyczne odszkodowanie za poślizgnięcie się na frytkach
 227. 13:33 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi ...
 228. 13:33 NAVIMOR-INVEST - Zawarcie istotnej umowy. (24/2014) - EBI
 229. 13:33 ED INVEST S.A. - ED invest ? zabezpieczenie obligacji serii A (17/2014)
 230. 13:33 MILKPOL - Raport miesięczny Milkpol SA za maj 2014 roku (13/2014) - EBI
 231. 13:33 BS - SK BANK WOŁOMIN - Informacja o zmianie składu Zarządu Banku (5/2014) - EBI
 232. 13:30 ZAiKS uważa nadal, że należą się tantiemy za muzykę u fryzjera
 233. 13:25 Karpiński: przemysł chemiczny musi stawiać na innowacyjność
 234. 13:23 Monetia chce zwiększyć udział rynkowy do 20% w 2-3 lata (aktual.)
 235. 13:23 Akcjonariusze W Investments zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 236. 13:23 Robyg wykupi przedterminowo kolejną część obligacji serii G
 237. 13:18 AWBUD - Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (28/2014)
 238. 13:18 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (92/2 ...
 239. 13:18 NAVIMOR-INVEST - Zawarcie istotnej umowy. (23/2014) - EBI
 240. 13:18 HYDRAPRES - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Hydrapres S.A. w dniu 12 cze ... - EBI
 241. 13:18 W INVESTMENTS - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgro ...
 242. 13:18 W INVESTMENTS - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. (23/ ...
 243. 13:18 PELION SA - Skup akcji własnych (52/2014)
 244. 13:18 HYDRAPRES - Decyzja o wypłacie dywidendy (12/2014) - EBI
 245. 13:18 IZO-BLOK Spółka Akcyjna - Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014 (18/2014) - EBI
 246. 13:05 Naftohaz: zapłacimy Rosji 1,9 mld USD przy tymczasowej cenie gazu 326 USD
 247. 13:03 TIM - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą. (25/2014)
 248. 13:03 PZ CORMAY S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii G i H (35 ...
 249. 13:03 SZAR - Raport miesięczny za maj 2014r. (13/2014) - EBI
 250. 13:03 ECI - BPS REAL ESTATE - Zmiana statutu ECI-BPS Real Estate FIZ AN oraz tekst jednolity statutu (8 ... - EBI
 251. 13:03 YURECO SA - Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 09.06.201 ... - EBI
 252. 13:03 DFP DORADZTWO - Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (15/2014) - EBI
 253. 13:03 K&K HERBAL POLAND - Raport roczny K&K HERBAL POLAND S.A. za 2013 rok. (11/2014) - EBI
 254. 13:03 DFP DORADZTWO - Jednostkowy raport roczny DFP Doradztwo Finansowe S.A. za 2013 rok (14/2014) - EBI
 255. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-06-13
 256. 12:48 BUDIMEX - Zawarcie umowy na gwarancje bankowe z Bakiem Handlowym i BNP Paribas Polska (49/2014)
 257. 12:48 PYLON - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy w związku z wprowadzeniem instr ... - EBI
 258. 12:48 PYLON - Zawarcie umowy z HFT Brokers Dom Maklerski S.A (29/2014) - EBI
 259. 12:48 LUG - Raport miesięczny LUG S.A. za maj 2014 roku (18/2014) - EBI
 260. 12:48 PROTEKTOR - Możliwa wysokość dywidendy (8/2014)
 261. 12:35 Koncern Nexteer Automotive wybuduje nową fabrykę w Tychach
 262. 12:33 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za maj 2014 (31/2014) - EBI
 263. 12:33 ZWG Spółka Akcyjna - emisja obligacji Serii B (22/2014) - EBI
 264. 12:33 ARTEFE - Raport roczny za 2013 rok. (5/2014) - EBI
 265. 12:30 Raport KE: zniesienie kwot mleczny to wzrost produkcji mleka
 266. 12:23 SII: Indeks INI wzrósł o 8,5 pkt do 35,8 pkt w tym tygodniu
 267. 12:18 TRAVELPLANET - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (39/2014)
 268. 12:18 BOŚ SA - Zakończenie realizacji Programu odkupu akcji własnych (42/2014)
 269. 12:18 B2BPARTNER - Zawarcie istotnych umów związanych z finansowaniem działalności Emitenta (8/2014) - EBI
 270. 12:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie listu zaangażowania z amerykańskim funduszem inwestycyjnym (44/2014)
 271. 12:18 LW BOGDANKA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA ...
 272. 12:15 Opole/ Dwie oferty na zakup akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
 273. 12:13 Rynek będzie ignorował FED?
 274. 12:03 ATM - Wybór biegłego rewidenta (14/2014)
 275. 12:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej ...
 276. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 114/A/NBP/2014
 277. 11:55 Rosja nie chce kolejnych rozmów gazowych przed 16 czerwca
 278. 11:48 MPL VERBUM - Umowa na badanie sprawozdania finansowego (3/2014) - EBI
 279. 11:48 APIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2014 roku ...
 280. 11:48 ERG - Zawiadomienie osoby zobowiązanej (21/2014)
 281. 11:48 EURO-TAX.PL - RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2014 R. (16/2014) - EBI
 282. 11:48 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki. (78/2014)
 283. 11:45 Eurostat: 15,7 mld euro nadwyżki w handlu strefy euro w kwietniu
 284. 11:40 Bank Japonii podtrzymuje założenia swojej polityki pieniężnej
 285. 11:33 ABC DATA S.A. - Warunkowa rejestracja akcji Spółki w KDPW (25/2014)
 286. 11:33 APIS - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lipca 2014 roku (14/2 ... - EBI
 287. 11:33 GKI KOMPLEKS SA - Raport miesięczny - maj 2014 (23/2014) - EBI
 288. 11:33 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Spółki. (77/2014)
 289. 11:23 Amerykańska spółka CardioGenics pozyskała 1,3 mln USD z emisji, wejdzie na NC
 290. 11:23 Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 15,7 mld euro w kwietniu
 291. 11:23 Eurostat: Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,1% kw/kw w I kw.
 292. 11:23 Eurostat: Zatrudnienie w Polsce wzrosło o 0,5% kw/kw w I kw. 2014 r.
 293. 11:20 Zatrudnienie w Polsce w I kw. wzrosło o 0,5 proc. kdk, a rdr o 1,7 proc.
 294. 11:18 SEKA - Złożenie pozwu wzajemnego (12/2014) - EBI
 295. 11:18 POLNA - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 5/2014 r. (6/2014)
 296. 11:18 QUART DEVELOPMENT - Raport miesięczny za maj 2014 r. (14/2014) - EBI
 297. 11:03 mBank - Umowy mBanku S.A. z jedną ze spółek zależnych (44/2014)
 298. 11:03 WEALTH BAY - Korekta raportu bieżącego nr 4/2014 (10/2014) - EBI
 299. 11:03 SUNTECH - Znaczące zamówienie od nowego klienta z Meksyku (20/2014) - EBI
 300. 11:01 Największe polskie banki w 2013
 301. 10:56 W jakim stopniu emerytura zastępuje pensję?
 302. 10:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Spełnienie jednego z war ...
 303. 10:48 VENITI - Nabycie akcji własnych (44/2014) - EBI
 304. 10:48 GALVO - Raport miesięczny za maj 2014 roku. (11/2014) - EBI
 305. 10:42 Czy konto bankowe może być czymś więcej niż zwykłym rachunkiem?
 306. 10:38 Piątkowa sesja na rynku FX będzie ożywiona, w centrum uwagi dane makro
 307. 10:38 Przewidywania zmian stóp procentowych napędzają rynki
 308. 10:35 Opole/ Miasto szuka partnera do budowy parkingu wielopoziomowego
 309. 10:33 PATENTUS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości. (20/2014)
 310. 10:33 AGROWILL GROUP AB - Agrowill Group, AB Notifications on transactions concluded by managers of the ...
 311. 10:33 ADFORM GROUP - Raport miesięczny Adfrom Group S.A. za maj 2014 r. (20/2014) - EBI
 312. 10:33 SYMBIO POLSKA - Raport miesięczny za maj 2014 roku. (21/2014) - EBI
 313. 10:33 PHOTON ENERGY N.V. - The draft of resolutions of AGM on 11 July 2014 / Projekty uchwał na Zwyczaj ... - EBI
 314. 10:32 Przewozy Regionalne planują zmniejszenie zatrudnienia o 5-9 proc.
 315. 10:25 Magia procentów
 316. 10:18 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (53/2 ...
 317. 10:18 EURO-TAX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA a dniu 9 cz ...
 318. 10:16 Coraz więcej Polaków będzie odwiedzać kina. Nowe multipleksy szansą na poprawę statystyk
 319. 10:03 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notification about Avia Solutions Group AB share transactions (11/2014)
 320. 10:03 MADKOM - Korekta raportu nr 25/2014- Raport miesięczny Madkom SA za maj 2014 r. (26/2014) - EBI
 321. 10:03 NEPTIS - Raport miesięczny ? maj 2014 roku. (17/2014) - EBI
 322. 09:53 Amerykańskie firmy ewakuują swoich pracowników w Iraku
 323. 09:53 Unimot Gaz może wkrótce przejąć spółkę dystrybucji gazu ziemnego
 324. 09:53 CBRE Global Investors kupiło 'Galerię Mazovia' w Płocku
 325. 09:51 Korekty za oceanem ciąg dalszy
 326. 09:48 SUNTECH - Raport miesięczny za maj 2014 roku. (19/2014) - EBI
 327. 09:48 DYWILAN - Raport miesięczny Dywilan SA za maj 2014 roku. (13/2014) - EBI
 328. 09:48 KOMPUTRONIK S.A. - Przyspieszenie terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy ...
 329. 09:46 Popyt na wsparciu
 330. 09:40 BGK w ramach Inwestycji Polskich pracuje nad 40 transakcjami za 15 mld zł
 331. 09:33 TRAVELPLANET - Zmiana Animatora Emitenta (38/2014)
 332. 09:25 Suwałki/ 2 mln zł na budżet obywatelski w 2015 r.
 333. 09:23 Wojciech Dąbrowski odchodzi z ARP, będzie prezesem PGZ
 334. 09:23 Lerg złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Marpolu
 335. 09:18 STALPROFI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 1 ...
 336. 09:18 MADKOM - Raport miesięczny Madkom SA za maj 2014 r. (25/2014) - EBI
 337. 09:18 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (37/2014)
 338. 09:10 BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji w czerwcu spadł mdm o 0,1 pkt
 339. 09:05 Produkcja przemysłu w Japonii w kwietniu wzrosła o 3,8 proc. rdr
 340. 09:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (61/2014) - EBI
 341. 09:03 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (36/2014)
 342. 09:03 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Korekta raportu 20/2014 (21/2014) - EBI
 343. 09:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (80/2014)
 344. 09:00 7,5 mld zł na nowe okręty podwodne
 345. 08:48 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (62/2014) - EBI
 346. 08:48 AGROWILL GROUP AB - The report on the implementation of mandatory non-competitive tender offer wa ...
 347. 08:48 HORTICO - Raport roczny za 2013 rok (7/2014) - EBI
 348. 08:48 ELEKTROMONT - RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. ? MAJ 2014 (29/2014) - EBI
 349. 08:46 Funt znów pokazał siłę
 350. 08:44 Wall Street nam nie pomoże
 351. 08:40 Rosną ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie
 352. 08:35 Minister gospodarki Ukrainy przeprasza polskie firmy i zapowiada spotkanie
 353. 08:34 PZU będzie kupować na południe od Polski
 354. 08:33 Większość biur karier nie pomaga studentom. Potrzebne są zmiany!
 355. 08:30 Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w maju o 12,5 proc. rdr
 356. 08:28 Rynek obawia się deflacji w Polsce - PLN lekko w dół
 357. 08:25 Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w maju o 8,8 proc. rdr
 358. 08:23 DM mBanku nadal pozytywnie nastawiony do rynku akcji, obniżył 6 rekomendacji
 359. 08:23 Strabag i Heilit+Woerner wybudują wschodnią obwodnicę Krakowa za 528,9 mln zł
 360. 08:23 Global Cosmed i Precision Machine Parts zainwestują 40,5 mln zł w Radomiu
 361. 08:23 Trzy firmy zainwestują 120 mln zł i zatrudnią 32 pracowników w Wałbrzyskiej SSE
 362. 08:18 GORENJE D.D. - Organised Collection of Proxies for Shareholders to Exercise Their Voting Rights ( ...
 363. 08:15 Drożeje ropa w Nowym Jorku z powodu eskalacji napięcia w Iraku
 364. 08:12 Polacy ubezpieczają się od utraty pracy
 365. 07:59 Mistrzostwa w naginaniu prawa do nazwy Brazylia 2014 rozpoczęte
 366. 07:53 Inflacja CPI nieznacznie przyspieszyła do 0,4% r/r w maju wg analityków
 367. 07:53 Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +439 mln euro w kwietniu wg analityków
 368. 07:53 Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 5,5% r/r na koniec maja wg analityków
 369. 07:44 Płaca minimalna wrośnie o 70 zł brutto. Co jeszcze pójdzie w górę?
 370. 07:38 Przegląd prasy
 371. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 372. 07:33 HORTICO S.A. - Powołanie Zarządu III kadencji (3/2014)
 373. 07:33 HORTICO - Powołanie Zarządu III kadencji (6/2014) - EBI
 374. 07:01 Grill na balkonie tak, ale gdy nie przeszkadza sąsiadowi
 375. 07:00 90 proc. kobiet uważa, że mają trudniejszą sytuację na rynku pracy niż mężczyźni (WIDEO)
 376. 06:48 MOSTALPLC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (22/2014)
 377. 06:38 Młodzież z rodzin dotkniętych bezrobociem odebrała stypendia
 378. 05:54 Więcej chętnych na polisy turystyczne
 379. 04:35 Pacjenci czy 0,5 mld zł
 380. 04:10 WB Electronics uzbroi wojsko w nowoczesne radia
 381. 03:10 Bursztynowe koncesje