Trwa ładowanie...
d1p6dst

Artykuły z dnia: 2014.06.27 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 ABS INVESTMENT - Nabycie akcji własnych (75/2014) - EBI
 2. 23:48 GREMPCO Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GREMPCO S.A. w ... - EBI
 3. 23:48 ABS INVESTMENT - Regulamin skupu akcji własnych (Skup A) (74/2014) - EBI
 4. 23:48 CLOUD TECHNOLOGIES - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.2 Programu O ... - EBI
 5. 23:48 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "Innowacyjny tran ... - EBI
 6. 23:33 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI - Zawarcie istotnej umowy na realizację projektu pn. "CSR Leader Academ ... - EBI
 7. 23:33 NTT SYSTEM S.A. - Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby gł ...
 8. 23:33 KORBANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...
 9. 23:20 Wenezuela: Awaria sieci energetycznej
 10. 23:18 QUMAK S.A. - Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy znaczącej zawartej z Data Techno Park ...
 11. 23:18 QUMAK S.A. - Aneks do umowy znaczącej z Data Techno Park Sp. z o.o. (35/2014)
 12. 23:18 CEZ, a.s. - Articles of Association of ČEZ, a. s. (22/2014)
 13. 23:18 NTT SYSTEM S.A. - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27.06.2014 r. (14/2014)
 14. 22:48 WIKANA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ...
 15. 22:48 CEZ, a.s. - Chairman and Vice-Chairman of the ČEZ Supervisory Board have been elected (20/2014)
 16. 22:48 ART NEW MEDIA - Zmiana w składzie Zarządu Spółki Art New media S.A. (11/2014) - EBI
 17. 22:48 CEZ, a.s. - Outcomes of Annual General Meeting of ČEZ, a. s. dated 27 June 2014 (21/2014)
 18. 22:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym ...
 19. 22:35 USA: Nieduże zmiany na Wall Street na koniec tygodnia
 20. 22:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarz ...
 21. 22:33 WIKANA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. ...
 22. 22:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykup obligacji serii J (30/2014)
 23. 22:33 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Wal ...
 24. 22:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (29/2014)
 25. 22:33 GROCLIN - Informacje poufne. (35/2014)
 26. 22:33 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (28/2014)
 27. 22:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (umowy przyrzeczone) (27/2014)
 28. 22:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Spełnienie się warunku umowy znaczącej (25/2014)
 29. 22:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (26/2014)
 30. 22:03 BROWAR GONTYNIEC - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 03.07.2014 r. o ... - EBI
 31. 21:48 TAX-NET Spółka Akcyjna - Objęcie udziałów w spółce doradczej (24/2014) - EBI
 32. 21:45 Eksperci: podpisanie umowy mało zmieni we współpracy gosp. Kijów-Mińsk
 33. 21:33 AWBUD - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (30/2014)
 34. 21:33 RSY S.A. - RSY S.A. Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 % głosów na ZWZA (7/2014)
 35. 21:33 CENTURION FINANCE - Kwalifikacja Spółki do segmentu SHLR (29/2014) - EBI
 36. 21:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rozwiązanie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami ROBYG S.A. o wykonyw ...
 37. 21:33 RSY - RSY S.A. zmiana w składzie Rady Nadzorczej (12/2014) - EBI
 38. 21:33 RSY - RSY S.A. Treść Uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy RSY S.A. w Iławie w dniu 26 czerwca ... - EBI
 39. 21:18 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (21/2014)
 40. 21:18 WIKANA - Zawarcie znaczącej umowy (44/2014)
 41. 21:18 PKP CARGO S.A. - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (40/2014)
 42. 21:03 COMP - Uchwała Zarządu w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki (23/2014)
 43. 21:03 NEUCA - Nabycie akcji własnych (89/2014)
 44. 20:48 ASSECO CENTRAL EUROPE - Sale of shares in Slovanet, a. s. (14/2014)
 45. 20:48 BNP PARIBAS PL - Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów (33/2014)
 46. 20:48 AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na kadencję przypada ... - EBI
 47. 20:48 AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na kadencję przypada ... - EBI
 48. 20:48 AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na kadencję przypada ... - EBI
 49. 20:48 AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na kadencję przypada ... - EBI
 50. 20:48 AKCEPT FINANCE - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na kadencję przypada ... - EBI
 51. 20:48 BNP PARIBAS PL - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (32/2014)
 52. 20:48 AKCEPT FINANCE - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki AKCEPT Finance w dniu 27 czerwca 2014 r ... - EBI
 53. 20:33 STOPKLATKA - Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii D Stopklatka S.A. (31/2014) - EBI
 54. 20:33 STOPKLATKA - Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego (32/ ... - EBI
 55. 20:33 ALMA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozda ...
 56. 20:33 ALMA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2 ...
 57. 20:20 Liechtenstein zamroził aktywa byłych ukraińskich polityków
 58. 20:18 EKOKOGENERACJA - Złożenie w KRS wniosku o rejestrację zmiany statutu Ekokogeneracja S.A. (41/2014) - EBI
 59. 20:18 ALMA - Uchwały podjęte przez ZWZA Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku oraz informacja o ...
 60. 20:18 PKNORLEN - Podsumowanie kosztów krajowego publicznego programu emisji obligacji, skierowanych do ...
 61. 20:18 BLACK POINT - Powołanie osób zarządzających (12/2014) - EBI
 62. 20:18 BLACK POINT - Zmiana statutu (11/2014) - EBI
 63. 20:18 BLACK POINT - Powołanie osób nadzorujących (10/2014) - EBI
 64. 20:18 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy (5/2014)
 65. 20:05 UE/Barroso zaakceptował Jacka Dominika jako przejściowego komisarza
 66. 20:03 BLACK POINT - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku. (9/ ... - EBI
 67. 20:03 TAX-NET Spółka Akcyjna - Rejestracja połączenia (23/2014) - EBI
 68. 20:03 SOCIALIZER - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (13/2014) - EBI
 69. 20:03 EURO GOLD - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku (3/2014) - EBI
 70. 20:03 TAX-NET Spółka Akcyjna - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, ... - EBI
 71. 20:00 KE liczy, że Rosja powstrzyma się od odwetu na Ukrainie za umowę z UE
 72. 19:55 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20
 73. 19:48 EURO GOLD - Ponowne złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku N ... - EBI
 74. 19:48 FLUID S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki FLUID S.A. (5/2014)
 75. 19:48 EURO GOLD - Uzyskanie dostępu do systemu EBI. (1/2014) - EBI
 76. 19:48 WEALTH BAY - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Wealth Bay S.A. w dniu 27.06.2014r. (13/2014) - EBI
 77. 19:48 FAMUR S.A. - Uzgodnienie planu połączenia (32/2014)
 78. 19:48 REINHOLD EUROPE AB - Powołanie nowych członków rady dyrektorów/Appointment of the new members of ...
 79. 19:48 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (16/2014)
 80. 19:35 KE uważa groźby Gazpromu ws. rewersu za zupełnie nie do zaakceptowania
 81. 19:33 ASSETUS - Treść uchwał podjętych na ZWZ ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2014 ro ... - EBI
 82. 19:33 KREDYT INKASO I NS FIZ - Uchwała BondSpot S.A. o wprowadzeniu obligacji serii K do alternatywnego ... - EBI
 83. 19:33 MCI - Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Management S.A. przez podmio ...
 84. 19:33 MEDICALGORITHMICS S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (26/2014)
 85. 19:18 MCI - Informacje od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie i ...
 86. 19:18 REINHOLD EUROPE AB - Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ...
 87. 19:18 Copernicus Yachts Group - Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą (21/2014) - EBI
 88. 19:18 MCI - Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (32/2014)
 89. 19:18 BETOMAX - Raport dotyczący niestosowania zasad ładu korporacyjnego (15/2014) - EBI
 90. 19:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Rezygnacja Dyrektora (26/2014)
 91. 19:18 WIKANA - Sprzedaż nieruchomości komercyjnej (43/2014)
 92. 19:18 MEDICALGORITHMICS S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji ser ...
 93. 19:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 94. 19:03 BETOMAX - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (14/2014) - EBI
 95. 19:03 CEZ, a.s. - NOTICE ON PAYMENT OF DIVIDEND FOR YEAR 2013 (19/2014)
 96. 19:03 GO TFI SA - Zmiana Statutu Spółki GO TFI SA (10/2014) - EBI
 97. 19:03 ENEA - Otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej od ENEA S.A. (26/2014)
 98. 19:03 ORANGEPL - Orange Polska otrzymała decyzję o rezerwacji częstotliwości (48/2014)
 99. 19:00 Ukraiński agrobiznes może zaoszczędzić 380 mln na handlu z UE
 100. 18:55 Kraków po dwóch latach przerwy ma połączenie lotnicze z Brukselą
 101. 18:48 ORANGEPL - Orange Polska otrzymała decyzję o rezerwacji częstotliwości (48/2014)
 102. 18:48 MEDICALGORITHMICS S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy (24/2014)
 103. 18:48 MEDICALGORITHMICS S.A. - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 104. 18:48 GRUPA TRINITY - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2014) - EBI
 105. 18:48 BETOMAX - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (13/2014) - EBI
 106. 18:48 ASM GROUP - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 27 cze ... - EBI
 107. 18:34 Zmienność zanika
 108. 18:33 ARCUS S.A. - Informacja o nabyciu znaczących aktywów. (18/2014)
 109. 18:33 PROTEKTOR - powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających (14/2014)
 110. 18:33 INC - Nabycie akcji własnych (69/2014)
 111. 18:33 VENITI - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 roku (57/2014) - EBI
 112. 18:33 ADMIRAL BOATS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 113. 18:32 Ktoś musi zacząć pierwszy
 114. 18:30 GPW zbliża się do końca półrocza w minorowych nastrojach
 115. 18:28 Kolejny miesiąc konsolidacji
 116. 18:25 Sklepy nie będą musiały oznaczać ceną każdej sztuki towaru
 117. 18:24 Tak dobrze nie było nam od czasów Jagiellonów
 118. 18:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów nett ...
 119. 18:18 CERABUD - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok. (13/2014) - EBI
 120. 18:18 BETOMAX - Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betomax Polska S.A. w dn ... - EBI
 121. 18:18 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA (46/2014)
 122. 18:18 PROTEKTOR - podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwały o wypłacie dywidendy (13/2014)
 123. 18:18 M.W. TRADE - Wcześniejszy wykup obligacji (47/2014)
 124. 18:18 Admiral Boats - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (16/2014) - EBI
 125. 18:18 Admiral Boats - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Admiral Boats S.A. (15/2014) - EBI
 126. 18:18 TAXUS FUND - Przeniesienie akcji Taxus Fund S.A. do notowań ciągłych po dokonaniu przez Giełdę Pa ... - EBI
 127. 18:18 GRUPA TRINITY S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2014)
 128. 18:18 CERABUD - Zmiana biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2013 (12/2014) - EBI
 129. 18:18 PROTEKTOR - treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 27 cz ...
 130. 18:18 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego (24/2014)
 131. 18:18 Admiral Boats - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (14/2014) - EBI
 132. 18:15 DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,10 proc.
 133. 18:15 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,06 proc.
 134. 18:15 FTSE 100 na zamknięciu wzrósł o 0,34 proc.
 135. 18:08 Kalendarium ISBnews
 136. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 137. 18:03 BIOMAX - Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na obligacje zabezpieczone serii A w ofe ... - EBI
 138. 18:03 NEMEX - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neme ... - EBI
 139. 18:03 THE FARM 51 GROUP - Przerwa w obradach ZWZ oraz treść podjętych uchwał w dniu 26 czerwca 2014 r. ... - EBI
 140. 18:03 BETOMAX POLSKA S.A. - Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betomax Pols ...
 141. 18:03 WORK SERVICE S.A. - Zmiana wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia zastawów rejestrowych na akty ...
 142. 18:03 DRUK-PAK - Powołanie osób zarządzających (24/2014) - EBI
 143. 18:03 CERABUD - Zmiana adresu siedziby Emitenta (11/2014) - EBI
 144. 18:03 FERRUM - Korekta raportu bieżącego w sprawie informacji nt. zawarcia umowy wykonawczej pomiędzy " ...
 145. 17:55 Niemcy/ Bundestag znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii
 146. 17:48 CERABUD - Korekta raportu bieżącego 1/2014 "Daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (9 ... - EBI
 147. 17:48 FON - Powołanie Rady Nadzorczej Spółki FON S.A. na kolejną kadencję (66/2014)
 148. 17:48 CERABUD - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. (10/2014) - EBI
 149. 17:48 PRODUKTY KLASZTORNE - Zawarcie umowy handlowej na produkcję i dystrybucję piwa ?Mnich? (14/2014) - EBI
 150. 17:48 PRODUKTY KLASZTORNE - Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji piwa ?Mnich? (13/2014) - EBI
 151. 17:48 ALTA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (13/2014)
 152. 17:40 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,17 proc. i wyniósł 2572,84 pkt
 153. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,17% na zamknięciu w piątek
 154. 17:38 Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję
 155. 17:33 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 23 June 2014 and 27 June 2014 (44/2014)
 156. 17:33 FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w d ...
 157. 17:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu znaczącej umowy, zaw ...
 158. 17:33 RAWLPLUG - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy (19 ...
 159. 17:33 FOTA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A. w upadłości układ ...
 160. 17:25 BUX na zamknięciu wzrósł o 1,18 proc.
 161. 17:18 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Porozumienie w sprawie wykupu obligacji (18/2014)
 162. 17:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (43/2014)
 163. 17:18 RAWLPLUG - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Rawlplug S.A. w dniu 27.06.2014 r. (18/2014)
 164. 17:18 Tableo Spółka Akcyjna - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (8/2014) - EBI
 165. 17:18 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 ... - EBI
 166. 17:18 SCANMED MULTIMEDIS - Podpisanie umowy (31/2014) - EBI
 167. 17:18 SETANTA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych na Zwyczaj ...
 168. 17:18 AFORTI HOLDING - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C (64/2014) - EBI
 169. 17:18 WORK SERVICE S.A. - Powołanie osób nadzorujących (47/2014)
 170. 17:18 ALTA - Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne W ...
 171. 17:18 RAWLPLUG - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 27.06.2014 r. (17/2014)
 172. 17:18 PEMUG - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Emitenta (10/2014)
 173. 17:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l ...
 174. 17:18 GRAAL - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA GRAAL S.A., które odbyło ...
 175. 17:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby ...
 176. 17:08 Akcjonariusze Work Service zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 177. 17:08 Grodno zawiesiło ofertę akcji serii C
 178. 17:05 Elbląg/ Inspekcja środowiska wszczęła postępowanie wobec ICC Pasłęk
 179. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na ...
 180. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarzą ...
 181. 17:03 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (38/2014)
 182. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz ...
 183. 17:03 BIOMAX - Dokonanie kooptacji członka Rady Nadzorczej - Biomax S.A. (28/2014) - EBI
 184. 17:03 PEMUG - Powołanie osoby nadzorującej (9/2014)
 185. 17:03 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz ...
 186. 17:03 CCC - Zmiany w Statucie Spółki CCC S.A. (27/2014)
 187. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządz ...
 188. 17:03 PEMUG - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pemug S.A. (8/2014)
 189. 17:03 ASTARTA HOLDING - Statement on the application of Warsaw Stock Exchange corporate governance rule ... - EBI
 190. 17:03 GRODNO - Zawieszenie oferty akcji serii C (22/2014) - EBI
 191. 16:53 GPW rekomenduje 23 VII na dzień dywidendy i 7 VIII na dzień jej wypłaty
 192. 16:48 HOLLYWOOD - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. w dniu 26 cz ... - EBI
 193. 16:48 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (37/2014)
 194. 16:48 ASTARTA HOLDING - Information on non-compliance with the WSE corporate governance rules (1/2014) - EBI
 195. 16:48 PARTNER-NIERUCHOMOŚCI - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PARTNER-N ... - EBI
 196. 16:48 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez Prezesa Zarządu (36/2014)
 197. 16:48 BUDIMEX - Wewnętrzna restrukturyzacja w Grupie Ferrovial (52/2014)
 198. 16:48 INSTALEXPORT - Umowa zawarta przez podmiot zależny (20/2014) - EBI
 199. 16:48 NOWOCZESNA FIRMA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Nowocze ...
 200. 16:48 PEMUG - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (7/2014)
 201. 16:48 AMPLI - Informacja o zawarciu znaczącej umowy. (19/2014)
 202. 16:48 LEASING-EXPERTS - Zakup aktywów o znacznej wartości - zakup nieruchomości (53/2014) - EBI
 203. 16:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjny ...
 204. 16:48 WORK SERVICE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service S.A. w ...
 205. 16:48 POLCOLORIT - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. (16/2014)
 206. 16:48 PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Brak przekazania środków na wykup obligacji serii A1 i wynikającego z ni ... - EBI
 207. 16:45 Oczyszczalnia w Dąbrowie Górniczej otwarta po modernizacji
 208. 16:38 Gilles Stephane Clavie został powołany na stanowisko prezesa Orbisu
 209. 16:33 MODECOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny ...
 210. 16:33 LAUREN PESO POLSKA - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ?Automatyzacja procesów wymiany i ... - EBI
 211. 16:33 BIOMAX - Zawarcie umowy logistycznej z NEUCA LOGISTYKA Sp. z o.o. (27/2014) - EBI
 212. 16:33 GPW - Propozycja Zarządu Giełdy w sprawie nowych terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy ...
 213. 16:33 FERRUM - Informacja nt. zawarcia umowy wykonawczej pomiędzy "FERRUM" S.A. a Węglokoks S.A. (35/2014)
 214. 16:33 NOWOCZESNA FIRMA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesnej Firmy S.A. z dni ...
 215. 16:33 ORBIS - Powołanie osoby zarządzającej (Prezesa Zarządu) (26/2014)
 216. 16:33 POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. (15/2014)
 217. 16:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (31/2014)
 218. 16:25 Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT (aktl.)
 219. 16:23 mDom Maklerski podniósł wycenę Robyg do 3,07 zł, nadal zaleca 'kupuj'
 220. 16:23 Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,5 zł na akcję dywidendy
 221. 16:23 mDM podniósł cenę docelową Dom Development do 57,8 zł, podtrzymał 'kupuj'
 222. 16:22 Planują przesunięcie wieku emerytalnego. Będą pracować do 70 lat
 223. 16:19 Finansiści i PR-owcy na staż. Po nich znajdziecie pracę
 224. 16:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (30/2014)
 225. 16:18 CCC - Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 27 czerwca 2014 roku (26/2014)
 226. 16:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (29/2014)
 227. 16:18 GANT - Rezygnacja Członka Zarządu (56/2014)
 228. 16:18 mBank - Zbycie przez Dom Maklerski mBanku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych prz ...
 229. 16:18 ORBIS - Informacja nt. dywidendy (25/2014)
 230. 16:18 UNIMOT GAZ - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2014 r. ( ... - EBI
 231. 16:18 DELKO S.A. - Informacja o powołaniu osób zarządzających (13/2014)
 232. 16:18 NOWOCZESNA FIRMA - Powołanie Zarządu na nową kadencję (11/2014) - EBI
 233. 16:18 LUBAWA - Informacja o osobach powołanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S ...
 234. 16:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej (28/2014)
 235. 16:18 MENNICA SKARBOWA - Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zy ... - EBI
 236. 16:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (27/ ...
 237. 16:18 ORBIS - Powołanie osoby nadzorującej (24/2014)
 238. 16:17 Najlepsze i najgorsze regiony pod względem płac
 239. 16:10 Szef Gazpromu: nie ma tematu do kontynuowania rozmów z Ukrainą
 240. 16:08 Akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję
 241. 16:03 EFH - Umowa zbycia udziałów w spółce Łeba Hotel sp. z o.o. (29/2014)
 242. 16:03 NOWOCZESNA FIRMA - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (10/2014) - EBI
 243. 16:03 WIELTON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Wielton S.A. w dniu ...
 244. 16:03 BBI DEVELOPMENT SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Z ...
 245. 16:03 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (13/2014)
 246. 16:03 ORBIS - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 r. i wyniki głosowań (23/2014)
 247. 16:03 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby ...
 248. 16:03 PLASMA SYSTEM - Realizacja istotnego zamówienia (22/2014) - EBI
 249. 16:03 NOWOCZESNA FIRMA - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesnej Firmy S.A. z dni ... - EBI
 250. 16:03 EO NETWORKS S.A. - Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA (10/2014)
 251. 16:03 CCC - Uchwała ZWZA CCC SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 (25/2014)
 252. 16:03 MIESZKO - Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej (15/2014)
 253. 16:03 TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia T ...
 254. 16:03 LUBAWA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka A ...
 255. 16:00 Janusz Chmielewski w miejsce Marka Uszko w zarządzie Kompanii Węglowej
 256. 15:59 Na świecie to chleb powszedni. W Polsce rektuterzy nie mówią o potencjalnych zarobkach
 257. 15:59 Na urlop w Polsce tylko z gotówką?
 258. 15:55 Szczecin/ Modernizacja infrastruktury na terenie byłej stoczni
 259. 15:53 ABSL: Kraków skupia 24% zatrudnionych w zagranicznych centrach usług dla biznesu
 260. 15:53 Vistal wykona i zamontuje konstrukcję mostu w Rzeszowie za 20,9 mln zł brutto
 261. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 262. 15:48 NEPTIS - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. (18/2014) - EBI
 263. 15:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2014)
 264. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (97/ ...
 265. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Informacja o odstąpieniu przez ZWZ Work Service S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r ...
 266. 15:48 DELKO S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (12/2014)
 267. 15:48 PELION SA - Skup akcji własnych (61/2014)
 268. 15:48 STALPRODUKT - Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od Emitenta (16 ...
 269. 15:48 WIND MOBILE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. w dni ... - EBI
 270. 15:48 DELKO S.A. - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA (11/2014)
 271. 15:48 VENITI - Nabycie akcji własnych (56/2014) - EBI
 272. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Spełnienie ostatniego warunku zawieszającego przewidzianego w umowie znaczące ...
 273. 15:48 2C PARTNERS - Dokonanie aktualizacji wyceny składników majątku 2C PARTNERS S.A., zwiększenie wart ... - EBI
 274. 15:48 DELKO S.A. - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej (10/2014)
 275. 15:45 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30
 276. 15:35 Konsorcjum budujące gazoport wygrało z fiskusem spór o VAT
 277. 15:33 DELKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26. c ...
 278. 15:33 KPPD - Dostawy surowca w II półroczu 2014 r. (11/2014)
 279. 15:33 SIMPLE - Zawarcie umowy z Powiatem Wieluńskim (29/2014)
 280. 15:33 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium zna ...
 281. 15:33 ATM - Zawiadomienie o przekroczeniu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce (17/2014)
 282. 15:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (24/2014)
 283. 15:33 LASER-MED - Podpisanie przez Emitenta umowy z Akcjonariuszem dotyczącej uzupełnienia niedoborów s ... - EBI
 284. 15:33 ALDA - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję (10/2014) - EBI
 285. 15:23 IMC wykupiło wszystkie obligacje serii A o wartości 7,8 mln USD
 286. 15:18 06MAGNA - Zaniechanie kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista Alertów (30/2014)
 287. 15:18 ALDA - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (9/2014) - EBI
 288. 15:18 INDEXMEDICA - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. (17/2014) - EBI
 289. 15:18 PRÓCHNIK - RB 30/2014 Rezygnacja osoby nadzorującej (30/2014)
 290. 15:18 Fiten Spółka Akcyjna - Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego ... - EBI
 291. 15:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Podpisanie umowy z Bilfinger Infrastructure S.A. (30/2014)
 292. 15:18 NFI EMF - Zmiany w składzie organów nadzorujących emitenta (17/2014)
 293. 15:18 NEMEX S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 294. 15:18 Tableo Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na ZWZA TABLEO S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku. ( ... - EBI
 295. 15:18 GRUPA RECYKL - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2013r. (15/2014) - EBI
 296. 15:15 ANR wpłaciła prawie 0,5 miliarda złotych do państwowej kasy
 297. 15:10 Poznań/ 16-piętrowy wieżowiec "Bałtyk" w ramach Inwestycji Polskich
 298. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 299. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 300. 15:08 Obligacje ARP o wartości 150 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
 301. 15:03 RAFAKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 cze ...
 302. 15:03 MEDIACAP S.A. - Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu ...
 303. 15:03 Alkal - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję (11/2014) - EBI
 304. 15:03 AMPLI - Informacja o zbyciu przez Emitenta aktywów o znacznej wartości. (18/2014)
 305. 15:03 Alkal - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (10/2014) - EBI
 306. 15:03 NOVITA - wniosek o zawieszenie notowań akcji Novity S.A. w dniu 30.06.2014r. (45/14)
 307. 15:03 POLCOLORIT - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (14/2014)
 308. 15:03 ARTEFE - Uchwały podjęte na ZWZA Artefe S.A. w dniu 27.06.2014r. (6/2014) - EBI
 309. 14:53 Cztery firmy zainwestują łącznie min. 363,5 mln zł w Łódzkiej SSE
 310. 14:53 Serinus zawiesza zagospodarowanie pól na Ukrainie, ale kontynuuje produkcję
 311. 14:53 Akcjonariusze ZPC Mieszko zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r
 312. 14:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. o zaprzestaniu kwalifi ...
 313. 14:48 MEDIACAP - Uchwały podjęte na ZWZA (24/2014) - EBI
 314. 14:48 STALPRODUKT - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (17/2014)
 315. 14:48 Graphic Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC ... - EBI
 316. 14:48 Internet Media Services - Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o. (31/2014) - EBI
 317. 14:48 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Emisja obligacji serii A przez spółkę zależną (32/2014) - EBI
 318. 14:48 MSX RESOURCES SA - Realizacja zapisów listu intencyjnego (39/2014)
 319. 14:47 Wynagrodzenia zawsze będą budziły kontrowersje
 320. 14:40 W finale konkursu Rzeka Roku - 11 fragmentów polskich rzek
 321. 14:40 Stażysta, człowiek od "czarnej roboty"
 322. 14:33 COMPERIA.PL S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg ...
 323. 14:33 CSY - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (20/2014) - EBI
 324. 14:33 2INTELLECT.COM - Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z ... - EBI
 325. 14:33 ALDA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r. (8/2014) - EBI
 326. 14:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (22/2014)
 327. 14:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (53/2014)
 328. 14:33 ELEKTRIM - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Elektrim SA w dn ...
 329. 14:20 Łódzkie/ Cztery firmy chcą zainwestować ponad 363 mln zł w ŁSSE
 330. 14:18 MIESZKO - Treść uchwał WZA z dnia 26 czerwca 2014 r. (13/2014)
 331. 14:18 MIESZKO - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 26 czerwca 2014 r. ...
 332. 14:18 VISTAL GDYNIA S.A. - Zawezwanie do próby ugodowej (29/2014)
 333. 14:18 MARSOFT - Treść uchwał podjętych przez ZWZA MARSOFT S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku (10/2014) - EBI
 334. 14:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notification about Avia Solutions Group AB share transactions (13/2014)
 335. 14:18 YURECO SA - Podsumowanie skupu akcji własnych przez Yureco S.A. dokonanego w okresie od 23.06.201 ... - EBI
 336. 14:10 Analitycy: ceny na stacjach benzynowych powinny być stabilne
 337. 14:05 Szczyt UE ma poprzeć niezależność energetyczną i środki antykryzysowe
 338. 14:03 2INTELLECT.COM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walny ...
 339. 14:03 ZUE S.A. - Informacja o unieważnieniu jednego z zadań w postępowaniu przetargowym prowadzonym pr ...
 340. 14:03 SERINUS ENERGY INC. - Informacje o bieżącej działalności na Ukrainie (30/2014)
 341. 14:03 BLACK POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czer ...
 342. 14:03 Fiten Spółka Akcyjna - Powołanie prokurenta (15/2014) - EBI
 343. 14:03 SITE - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Site S.A. na kolejną kadencję (9/2014) - EBI
 344. 14:03 AGROTOUR - Powołanie nowego Prezesa Zarządu (11/2014) - EBI
 345. 14:03 AGROTOUR - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. (12/2014) - EBI
 346. 14:03 AGROTOUR - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółk ... - EBI
 347. 14:03 i3D - Zawarcie istotnej umowy (30/2014) - EBI
 348. 14:03 SITE S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Site S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku (2/2014)
 349. 14:03 AGROTOUR - Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta. (9/2014) - EBI
 350. 14:03 LOKATY BUDOWLANE - Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (17/2014) - EBI
 351. 13:53 BM Reflex: Podwyżki paliw są nadal możliwe, ale będą mniejsze niż ostatnio
 352. 13:48 MOBILE FACTORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajny ...
 353. 13:48 AGROTOUR - Treść uchwał podjętych na ZWZ AGROTOUR S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r. (8/2014) - EBI
 354. 13:48 BRIJU S.A. - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej BRIJU S.A. (16/2014)
 355. 13:48 COMARCH - Korekta raportu bieżącego nr 22/2014 (22/2014)
 356. 13:48 CSY S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA CSY S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku ...
 357. 13:48 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (15/2014)
 358. 13:48 AGROTOUR S.A. - Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ AGROTOUR S.A. w dn ...
 359. 13:48 NEMEX - Otwarcie oddziału w Federalnej Republice Niemiec (44/2014) - EBI
 360. 13:48 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Retirement of bonds of series A (9/2014)
 361. 13:48 SITE - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Site S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku (8/2014) - EBI
 362. 13:48 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (14/2014)
 363. 13:48 BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (13/2014)
 364. 13:48 2INTELLECT.COM - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r. (10/2014) - EBI
 365. 13:44 5 pozytywnych aspektów utraty pracy
 366. 13:38 Spółka Biotonu ma warunkową umowę sprzedaży udziałów w SciGen Indie za 7 mln USD
 367. 13:33 NEMEX - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok (43/2014) - EBI
 368. 13:33 KDM SHIPPING - LIST OF SHAREHOLDERS WHO HELD AT LEAST 5% OF THE NUMBER OF VOTES AT THE ANNUAL GEN ...
 369. 13:33 POLNA - Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni ...
 370. 13:33 BRIJU S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (12/2014)
 371. 13:33 Synektik Spółka Akcyjna - Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Spółki (33/2014) - EBI
 372. 13:33 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi ...
 373. 13:33 POLNA - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w sprawie wypła ...
 374. 13:33 ZUE SA - Informacja o nieprzyjęciu do stosowania przez ZUE S.A. zasady ładu korporacyjnego (1/2014) - EBI
 375. 13:33 Synektik Spółka Akcyjna - Powołanie członków Rady Nadzorczej (32/2014) - EBI
 376. 13:33 CSY - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Akcjonariuszy CSY S.A. w Iławie w dniu 26 czerwca 2014 rok ... - EBI
 377. 13:33 MERA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2014r. (19/2014) - EBI
 378. 13:33 INPRO S.A. - Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z konsorcjum banków. (26/2014)
 379. 13:33 ABS INVESTMENT - Zawarcie umowy ze Spółką OUTDOORZY SA (73/2014) - EBI
 380. 13:26 Nie musisz być szarakiem. Twoja kariera zależy od ciebie
 381. 13:25 Tarnów/ Wybrano 15 inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego
 382. 13:18 TOYA S.A. - Powołanie członków Zarządu TOYA SA (28/2014)
 383. 13:18 ROVITA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki o ...
 384. 13:18 PTWP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerw ...
 385. 13:18 KLON S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmnie ...
 386. 13:18 PATENTUS S.A. - Podpisanie aneksu nr 2 do umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. (21/2 ...
 387. 13:18 ROVITA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r. wraz z wyni ... - EBI
 388. 13:18 JANTAR DEVELOPMENT - Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 (20/2014) - EBI
 389. 13:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Raport roczny za 2013 rok (28/2014) - EBI
 390. 13:18 JANTAR DEVELOPMENT - Jednostkowy raport roczny Jantar Development SA za rok 2013 (19/2014) - EBI
 391. 13:15 PKP Energetyka rozpoczyna sprzedaż gazu
 392. 13:03 MERA S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmnie ...
 393. 13:03 SUNEX S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SUNEX S.A. (4/2014)
 394. 13:03 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (22/2014)
 395. 13:03 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (12/2014)
 396. 13:03 LS TECH-HOMES - Zawarcie istotnej umowy. (14/2014) - EBI
 397. 13:03 TOYA S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Moty ...
 398. 13:03 IMPERA - Ujawnienie stanu posiadania (54/2014)
 399. 13:03 MIRACULUM S.A. - Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (41/2014)
 400. 13:03 IMPERA - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami f ...
 401. 13:03 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu ... - EBI
 402. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-06-27
 403. 13:00 Raport ABSL: Kraków liderem w sektorze usług dla biznesu
 404. 12:55 Baniak: nie złożyłem żadnej oferty kupna przez SP spółki Składy Węgla (aktl.)
 405. 12:53 Portfel skonsolidowany Unibepu sięga łącznie 3,71 mld zł do 2017 r.
 406. 12:48 POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2014) - EBI
 407. 12:48 COMARCH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A. (22/ ...
 408. 12:48 BIOTON - Zawarcie umowy pomiędzy BIOTON S.A., SciGen Ltd, SciGen BioPharma Pvt Ltd oraz Anglo Gul ...
 409. 12:48 IMPERA - Ujawnienie stanu posiadania (52/2014)
 410. 12:48 G-ENERGY S.A. - Informacja akcjonariusza (12/2014)
 411. 12:48 EGB INVESTMENTS - Nabycie przez EGB Investments S.A. obligacji własnych w celu umorzenia. (46/2014) - EBI
 412. 12:35 Koszty budżetowe waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. - ok. 3,5 mld zł
 413. 12:33 MARKA S.A. - Informacja o transakcjach (7/2014)
 414. 12:33 EUROSNACK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki (1 ...
 415. 12:33 ADMASSIVE GROUP - Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30.06.2014 r. ( ... - EBI
 416. 12:23 PKP rozmawia o wspólnych projektach m.in. z Biedronką, Carrefour i deweloperami
 417. 12:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Uchwała Zarządu Spółki w sprawie skupu obligacji własn ...
 418. 12:18 TOYA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego uchwał Zwy ...
 419. 12:18 MARKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad ...
 420. 12:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (23/2014)
 421. 12:18 VIATRON S.A. - Zarząd Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje listę akcjonariuszy, którzy ucze ...
 422. 12:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% lic ...
 423. 12:18 INCANA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma ...
 424. 12:08 Trzy firmy zainwestują łącznie min. 94,5 mln zł w Wałbrzyskiej SSE
 425. 12:08 PKP Energetyka rozpoczyna sprzedaż gazu 1 lipca
 426. 12:04 Najlepsze europejskie miejsca pracy z perspektywy ostatnich 5 lat
 427. 12:03 MARKA - Treść uchwał podjętych na ZWZ Marka S.A w dniu 26.06.2014 r. (29/2014) - EBI
 428. 12:03 EUROSNACK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROSNACK S.A. w dniu ... - EBI
 429. 12:03 CYFROWE CENTRUM - Zakwalifikowanie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. do segmentu NewConnect L ... - EBI
 430. 12:03 PHARMENA - Zakwalifikowanie PHARMENA S.A. do segmentu NC LEAD (36/2014) - EBI
 431. 12:03 DRUK-PAK - Powołanie członka Rady Nadzorczej (23/2014) - EBI
 432. 12:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. ? złożenie do GPW w Warszawie SA, wniosku ...
 433. 12:03 LENTEX - Podział zysku netto spółki zależnej Gamrat za rok obrotowy 2013 ? wypłata dywidendy (52/ ...
 434. 12:03 VIATRON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr ... - EBI
 435. 12:03 FUTURIS - Umowa udzielenia pożyczki spółce portfelowej (29/2014) - EBI
 436. 12:03 DRUK-PAK - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (22/2014) - EBI
 437. 12:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (65 ...
 438. 12:00 Baniak: nie złożyłem żadnej oferty kupna przez SP spółki Składy Węgla
 439. 11:55 W. Brytania/ PKB w I kw. wzrósł o 0,8 proc. kdk, a rdr o 3,0 proc.
 440. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 123/A/NBP/2014
 441. 11:48 WODKAN - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa BOŚ S.A. przeciwko WODKAN S.A. (19 ... - EBI
 442. 11:48 INFOSCOPE - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 29/2014 (37/2014) - EBI
 443. 11:48 POLMAN - Zarejestrowanie przez KRS zmian danych Spółki uchwalonych na ZWZA w dniu 13 maja 2014 ro ... - EBI
 444. 11:48 LETUS CAPITAL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym ...
 445. 11:48 INCANA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku ... - EBI
 446. 11:48 ALKAL S.A - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadz ...
 447. 11:45 Rosja może wystąpić w obronie swojego rynku
 448. 11:35 KE: spadł w czerwcu wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski
 449. 11:33 URSUS S.A. - Otrzymanie zaliczki z umowy zawartej z METEC (25/2014)
 450. 11:33 Alkal - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r. (9/2014) - EBI
 451. 11:33 SMT SA - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (53/2014)
 452. 11:33 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 ... - EBI
 453. 11:33 TERMOEXPERT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym W ...
 454. 11:33 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Odwołanie podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2 ... - EBI
 455. 11:33 TERMOEXPERT - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. (12/2014) - EBI
 456. 11:33 TERMOEXPERT - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Termoexpert S.A. w ... - EBI
 457. 11:25 Nastroje w eurolandzie pogorszyły się - wskaźnik spadł do 102,0 pkt.
 458. 11:23 SII: Indeks INI spadł o 12,3 pkt do 6,3 pkt w tym tygodniu
 459. 11:18 URSUS S.A. - Ujawnienie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione (24/2014)
 460. 11:18 ADMASSIVE S.A. - Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30.06.2014 r. (3 ...
 461. 11:15 Umowa o wolnym handlu z Ukrainą: ważne rozdziały to rolnictwo i energia
 462. 11:14 Warzywa tanieją. Wiśnie i brzoskwinie czekają w kolejce
 463. 11:11 Inżynierowie chętni do przeprowadzki, ale nie znają języka
 464. 11:08 Mirosław Siwirski został powołany na prezesa zarządu PCC Exol
 465. 11:05 Eksperci: coraz więcej oleju napędowego z szarej strefy
 466. 11:03 To się pije, czyli najpopularniejsze wódki świata. Są też polskie marki
 467. 10:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (84/2014)
 468. 10:48 MEDICA PRO FAMILIA - Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 26.06.2014 r (21/2014) - EBI
 469. 10:48 MENNICA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (71/2014)
 470. 10:45 Stalexport Autostrady S.A. - analiza techniczna
 471. 10:41 Kolejna rozgrywka przed EBC
 472. 10:38 TDJ złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Fugo
 473. 10:38 PKB Wielkiej Brytanii wzrosło o 0,8% kw/kw w I kw. 2014 wg finalnych danych
 474. 10:38 Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,03 zł dywidendy na akcję
 475. 10:33 MENNICA - Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta ...
 476. 10:33 PCC EXOL S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (17/2014)
 477. 10:33 PCC EXOL S.A. - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję (16/2014)
 478. 10:33 PCC EXOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby akcji na ZWZ w dniu 26.06 ...
 479. 10:33 SETANTA - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. (17/2014) - EBI
 480. 10:33 Synektik Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 26.06.2014 ... - EBI
 481. 10:33 PCC EXOL S.A. - Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy (14/2014)
 482. 10:27 Słaba sprzedaż detaliczna osłabia złotówkę
 483. 10:18 Amerykański dolar słaby na początku piątkowej sesji
 484. 10:18 PCC EXOL S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26 czerwca 2014 r. (13/2014)
 485. 10:18 MFO S.A. - Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności (25/2014)
 486. 10:18 AFORTI HOLDING - Zawarcie umowy pożyczki dla Aforti Holding S.A. (63/2014) - EBI
 487. 10:18 EUROCENT - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy o dofinansowanie (24/2014) - EBI
 488. 10:18 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (24/2014) - EBI
 489. 10:10 Ukraina, Gruzja i Mołdawia kraje podpisały umowy stowarzyszeniowe z UE
 490. 10:08 Po zawirowaniach afery podsłuchowej złoty wraca na swoje miejsce
 491. 10:03 BS OSTRÓW MAZOWIECKA - Zmiana składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. (7/2014) - EBI
 492. 10:03 RAJDY 4x4 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Rajdy 4x4 S.A. w dniu 26.06.2014r. (6/2014) - EBI
 493. 10:03 PRESTO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (3/2014)
 494. 10:03 XPLUS - Treść uchwał podjętych na WZA dnia 26.06.2014 (15/2014) - EBI
 495. 10:00 Rosyjski bank VTB pomaga Białorusi
 496. 09:48 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (96/2014)
 497. 09:48 INDEXMEDICA - Uchwały podjęte na ZWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 26.06.2014 (16/2014) - EBI
 498. 09:48 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (15/ ...
 499. 09:48 PEMUG - Zgłoszenia przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej. (6/2014)
 500. 09:35 Na wsparciu
 501. 09:33 FARMACOL - Powołanie Wiceprezes Zarządu na nową kadencję (14/2014)
 502. 09:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Zamet Industry ...
 503. 09:33 FORPOSTA - Treść uchwał podjętych na WZA Forposta S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku. (12/2014) - EBI
 504. 09:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (25/2014)
 505. 09:33 FARMACOL - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu (13/2014)
 506. 09:33 MOSTALPLC - Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej. (23/2014)
 507. 09:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (4/2014)
 508. 09:33 KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY - Raport roczny za 2013 rok (2/2014) - EBI
 509. 09:23 BIEC: WWK spadł o 1,4 pkt, faza ożywienia gosp. jest wciąż bardzo wczesna
 510. 09:23 MCI sprzedał ponad 30% akcji PEManagers w II transzy pre-IPO, celem GPW w IV kw.
 511. 09:18 S&P daje i odbiera
 512. 09:18 PEMUG - Rezygnacja osoby nadzorującej (5/2014)
 513. 09:15 Małe szanse na poprawę nastrojów
 514. 09:08 Grupa Duon podniosła prognozy na 2014 dzięki 'korzystnym okazjom' w handlu gazem
 515. 09:08 Marek Falenta: Nie jestem samobójcą
 516. 09:05 BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w VI o 1,4 pkt. mdm
 517. 09:03 SCANMED MULTIMEDIS - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką zależną (30/2014) - EBI
 518. 09:03 Polacy boją się inwestowania na rynku forex i niewiele wiedzą o rynkach walutowych
 519. 08:53 Wielton złożył ofertę wiążącą na francuską spółkę Fruehauf
 520. 08:51 Eurodolar utrzymuje przedział wahań
 521. 08:49 Popularność bitcoinów będzie rosła
 522. 08:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2013 (39/2014)
 523. 08:48 SEVENET - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C (14/ ... - EBI
 524. 08:48 OPONEO.PL S.A. - Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. w dniu 26 czer ...
 525. 08:48 GMINA PIŁA - Raport roczny JST-R 2014
 526. 08:40 Ceny miedzi w Londynie spadają
 527. 08:38 Grupa Energa zwiększyła limit kredytowy w Pekao do 500 mln zł, spłata w 2020 r.
 528. 08:38 Akcjonariusze Wielton zgodzili się na 0,29 zł dywidendy na akcję
 529. 08:38 Unibep wybuduje akademik w technologii modułowej w Norwegii za 33 mln zł
 530. 08:38 Akcjonariusze Alchemii zdecydowaliI o skupie do 20% akcji własnych
 531. 08:35 Ceny ropy w Nowym Jorku mogą zakończyć tydzień spadkiem
 532. 08:33 WIELTON S.A. - Złożenie oferty wiążącej zakupu spółki we Francji (22/2014)
 533. 08:33 GRUPA DUON S.A. - Korekta skonsolidowanej prognozy finansowej na rok 2014 (11/2014)
 534. 08:33 NEUCA - Aneks do umowy kredytowe (88/2014)
 535. 08:33 BORUTA-ZACHEM - Podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP (5/2014) - EBI
 536. 08:33 MODE - Podpisanie umowy na dofinansowanie działań spółki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (10 ... - EBI
 537. 08:31 Przez Unię zniknie przycisk "kupuję"
 538. 08:23 MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2014 r.
 539. 08:22 Ukraina podpisała gospodarczą część umowy stowarzyszeniowej z UE
 540. 08:07 Słabsze dane zaszkodziły złotemu
 541. 08:03 NOVIAN - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (17/2014) - EBI
 542. 07:55 Rośnie liczba skarg podróżnych na przewoźników i biura podróży. Najwięcej dotyczy linii lotniczych
 543. 07:53 Przegląd prasy
 544. 07:53 Notowania wybranych surowców mineralnych
 545. 07:47 Orbis chce mieć 90 hoteli w Polsce i krajach bałtyckich
 546. 07:45 Wielka rekrutacja w PKP Cargo. Zatrudniają młodych bez doświadczenia
 547. 07:32 Narodowy jeszcze droższy?
 548. 07:31 Polskie LNG: 1500 pracowników na budowie terminalu
 549. 07:10 Ekspert: Ukraina zyska na podpisaniu umowy o wolnym handlu z UE
 550. 07:09 Mocny złoty zapewni tańsze zagraniczne wakacje
 551. 07:03 Przedsiębiorcy bez urlopu
 552. 06:57 Informatyk żyje dziś z urzędu
 553. 06:57 Wolontariat w organizacjach pozarządowych procentuje dobrze płatną pracą w przyszłości (WIDEO)
 554. 06:52 Roszczenia z dekretu Bieruta do 30 działek na terenach zieleni w Warszawie
 555. 06:37 Przedsiębiorcy bez urlopu