Trwa ładowanie...
d3o2nm7

Artykuły z dnia: 2014.06.12 - finanse.wp.pl

 1. 00:45 USA/ Spadki na Wall Street m.in. z powodu sytuacji w Iraku
 2. 23:48 NTT SYSTEM S.A. - Rozwiązanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (12/2014)
 3. 23:48 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (41/2014) - EBI
 4. 23:48 PRECIOUS METALS INVESTMENTS - Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewCon ... - EBI
 5. 23:18 OPTEAM S.A. - Korekta raportu nr 29/2014 (29/2014)
 6. 23:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen ...
 7. 23:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA (14/2014)
 8. 23:03 CERTUS CAPITAL - Zmiany w Radzie Nadzorczej (45/2014) - EBI
 9. 23:03 CERTUS CAPITAL - Zmiany w Zarządzie Spółki (46/2014) - EBI
 10. 23:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polski ...
 11. 23:03 APS ENERGIA - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego zysku za 2013 r. ... - EBI
 12. 22:48 CERTUS CAPITAL - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Certus Capita ... - EBI
 13. 22:48 APS ENERGIA - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerw ... - EBI
 14. 22:48 LUG - Przyjęcie nowej metody prezentacji przychodów i konsolidacji Grupy Kapitałowej LUG S.A. (17 ... - EBI
 15. 22:48 MO-BRUK S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na ...
 16. 22:33 LUG - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 rok (15/2014) - EBI
 17. 22:33 LUG - Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2013 rok (16/2014) - EBI
 18. 22:18 LUG - Rekomendacja Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok (13/2014) - EBI
 19. 22:18 LUG - LUG S.A. korekta prognoz wyników finansowych za 2013 rok (14/2014) - EBI
 20. 22:03 WAKEPARK - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjo ... - EBI
 21. 22:03 WAKEPARK S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek ...
 22. 22:00 Minister energetyki Ukrainy za ustaleniem rynkowej ceny gazu z Rosji
 23. 21:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (21/2014)
 24. 21:33 Columbus Capital - Zbycie akcji własnych (54/2014) - EBI
 25. 21:33 ROUP - Raport roczny za 2013 rok (14/2014) - EBI
 26. 21:25 Szczurek: w 2015 r. będzie trudno przeznaczyć 2 proc. PKB na wojsko
 27. 21:18 BIOTON - Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30. ...
 28. 21:03 TIM - Przystąpienie do spółki Sun Electro Sp. z o.o. (24/2014)
 29. 21:00 Gazprom grozi Polsce i Węgrom
 30. 20:48 ARPSA - Zmiana w Zarządzie Spółki (4/2014) - EBI
 31. 20:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zmiana w Radzie Nadzorczej Elemental Holding S.A. (35/2014)
 32. 20:33 REVITUM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej. (8/2014) - EBI
 33. 20:33 PEKAES - Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na ...
 34. 20:15 Opole/ Będzie kolejny przetarg na przebudowę Małego Rynku
 35. 20:05 Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20
 36. 19:48 INVENTUM TFI SA - uzupełnienie raportu bieżącego numer 68 z dnia 4 czerwca 2014 roku oraz raportu ...
 37. 19:48 WESTA ISIC S.A. - Resignation of Directors B (66/2014)
 38. 19:45 Gazprom ostrzega, że nie przesunie znów Ukrainie terminu spłaty długu
 39. 19:33 MERCOR S.A. - Informacja o zbyciu / nabyciu akcji Mercor SA (9/2014)
 40. 19:33 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2 ...
 41. 19:18 MERCOR S.A. - Znaczne pakiety akcji (8/2014)
 42. 19:18 MERCOR S.A. - Znaczne pakiety akcji (7/2014)
 43. 19:18 VENO - Raport za rok 2013 (20/2014) - EBI
 44. 19:18 TELE-POLSKA - Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu (31/2014) - EBI
 45. 19:03 MIRBUD S.A. - Akcje nowej emisji zostały w całości objęte przez Prezesa Zarządu MIRBUD S.A. (19/2 ...
 46. 19:03 TELE-POLSKA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwo ... - EBI
 47. 19:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zmniejszeniu kapitału ...
 48. 19:03 COPERNICUS - Zarząd Copernicus Securities S.A. informuje o zmniejszeniu kapitału własnego spółki ... - EBI
 49. 19:03 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Hol ...
 50. 19:03 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez większościowego akcjonariusza w ogólnej ...
 51. 18:48 OPTEAM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych OPTeam S.A. ...
 52. 18:48 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta. (17/2014)
 53. 18:48 OPTEAM S.A. - Podjęcie przez ZWZA OPTeam S.A. decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013. ...
 54. 18:48 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...
 55. 18:48 OPTEAM S.A. - Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających w OPTeam S.A. (29/2014)
 56. 18:48 OPTEAM S.A. - Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 12.06.2014 r ...
 57. 18:33 MIRBUD S.A. - Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I (16/2014)
 58. 18:33 SILVA CAPITAL GROUP - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wn ... - EBI
 59. 18:25 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,11 proc.
 60. 18:25 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,02 proc.
 61. 18:23 Kalendarium ISBnews
 62. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek
 63. 18:18 ELKOP - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dni ...
 64. 18:18 SILVA CAPITAL GROUP - rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Silva Capital Group S.A. z zasiadania w ... - EBI
 65. 18:18 ELKOP - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12.06.2014 roku (34/2014)
 66. 18:18 FLY.PL - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 (7/2014) - EBI
 67. 18:08 Polnord uplasował 2- i 3-letnie obligacje o wartości 33,4 mln zł
 68. 18:08 Indeks WIG30 spadł o 0,61% na zamknięciu w czwartek
 69. 18:03 MIRBUD S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docel ...
 70. 18:03 INTERFERIE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ? korekta Raportu ...
 71. 18:03 LEASING-EXPERTS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ż ...
 72. 18:03 CERTUS CAPITAL - Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu akcji w innym przedsiębiorstwie (43/2014) - EBI
 73. 18:03 Selvita S.A. - Korekta Raportu Bieżącego EBI 20/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ... - EBI
 74. 18:03 JR INVEST - Rozwiązanie i zawarcie umowy przedwstępnej zakupu siedmiu nieruchomości przez Spółkę ... - EBI
 75. 18:03 LEASING-EXPERTS - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądani ... - EBI
 76. 18:03 ATLANTAPL - Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. (10/2014)
 77. 18:03 FLY.PL - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 (6/2014) - EBI
 78. 18:00 Kolorz pozostanie szefem śląsko-dąbrowskiej Solidarności (aktl.)
 79. 17:55 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,61 proc. i wyniósł 2 643,38 pkt
 80. 17:53 Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +439 mln euro w kwietniu wg analityków
 81. 17:53 Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 5,5% r/r na koniec maja wg analityków
 82. 17:50 Konsolidacji ciąg dalszy
 83. 17:48 INC - Nabycie akcji własnych (64/2014)
 84. 17:48 JR INVEST - Sprzedaż akcji Emitenta przez spółki zależne (21/2014) - EBI
 85. 17:48 SMT SA - Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego akcji serii D, E i F (40/2014)
 86. 17:48 EZO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze ...
 87. 17:38 Inflacja CPI nieznacznie przyspieszyła do 0,4% r/r w maju wg analityków
 88. 17:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykup obligacji serii G ROBYG S.A. (45/2014)
 89. 17:33 OPEN-NET Spółka Akcyjna - Podpisanie listu intencyjnego (20/2014) - EBI
 90. 17:30 BUX na zamknięciu spadł o 0,5 proc.
 91. 17:25 Istnieje realne zagrożenie ogłoszenia upadłości KW
 92. 17:23 Realizacja zysków
 93. 17:23 Fitch utrzymał ratingi Kolei Mazowieckich na liście ze wskazaniem negatywnym
 94. 17:19 Dzień dla dolara nowozelandzkiego
 95. 17:18 SYGNITY - Nabycie akcji własnych (26/2014)
 96. 17:18 CIECH - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (32/2014)
 97. 17:18 LEASING-EXPERTS - Prognoza zysku na rok 2014 (49/2014) - EBI
 98. 17:18 Columbus Capital - Podpisanie listu intencyjnego (53/2014) - EBI
 99. 17:18 CIECH - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (31/2014)
 100. 17:18 GRODNO - Zatwierdzenie Prospektu emisyjnego Grodno S.A. (20/2014) - EBI
 101. 17:18 GC INVESTMENT - Informacja o wyznaczeniu nadzorcy sądowego (28/2014) - EBI
 102. 17:18 GOLDWYN CAPITAL S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania. (7/2014)
 103. 17:18 DIGITAL AVENUE - Powołanie Członków Rady Nadzorczej IV kadencji Digital Avenue S.A. (15/2014) - EBI
 104. 17:18 BEST - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej (25/2014)
 105. 17:08 KNF zatwierdziła prospekt Grodna związany z planem przejścia na GPW
 106. 17:08 PKN Orlen rozpocznie w poniedziałek road show z związku z emisją euroobligacji
 107. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 108. 17:03 INTEGER.PL S.A. - Emisja obligacji. (76/2014)
 109. 16:53 Spółka celowa powiązana z Traffic Club przejmie operatora księgarni Matras
 110. 16:48 PHARMENA - Uzupełnienie raportu nr 32/2014 - ?Wypłata dywidendy za rok 2013? (33/2014) - EBI
 111. 16:48 TRITON - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok (6/2014)
 112. 16:48 GRUPA JAGUAR S.A. - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (4/2014)
 113. 16:45 Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się
 114. 16:38 Biomax rozpoczyna publiczną emisję 2,5-letnich obligacji, chce pozyskać 4 mln zł
 115. 16:38 Sprzedaż w małych i średnich w sieciach FMCG spadła o 2,9%
 116. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (8 ...
 117. 16:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Umowa znacząca z Aker Solutions (24/2014)
 118. 16:33 VENITI - Nabycie akcji własnych (43/2014) - EBI
 119. 16:33 ATM - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna (13/2014)
 120. 16:33 GRUPA RECYKL - Korekta Raport EBI 12/2014 dotycząca harmonogramu przekazywania raportów okresowyc ... - EBI
 121. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (83/ ...
 122. 16:23 Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 123. 16:23 DM mBanku podniósł rekomendację dla Kruka do 'kupuj', wycenę do 113,29 zł
 124. 16:20 Łódź/ 10 firm z zezwoleniami ŁSSE - utworzą 455 miejsc pracy
 125. 16:18 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikató ...
 126. 16:18 INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ - Raport miesięczny spółki za maj 2014 roku (21/2014) - EBI
 127. 16:18 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Fina ...
 128. 16:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zawarcie umów z PAK-Volt S.A., które łącznie spełnia ...
 129. 16:18 mBank - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby ...
 130. 16:18 Columbus Capital - Zbycie akcji własnych (52/2014) - EBI
 131. 16:18 BLUMERANG INVESTORS - Zawarcie istotnej umowy (14/2014) - EBI
 132. 16:18 T2 INVESTMENT - Zawarcie istotnej umowy (14/2014) - EBI
 133. 16:18 MOMO - Raport miesięczny za maj 2014 z wynikami sprzedaży i finansowymi. (19/2014) - EBI
 134. 16:10 We Wrocławiu rozpoczął się Europejski Kongres Technologiczny
 135. 16:08 Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 317 tys. w USA
 136. 16:08 Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,3% m/m w maju
 137. 16:03 FOTA S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych (27/2014)
 138. 16:03 JR INVEST - Podpisanie listu intencyjnego (20/2014) - EBI
 139. 16:03 Columbus Capital - Podpisanie listu intencyjnego (51/2014) - EBI
 140. 16:03 Stem Cells Spin Spółka Akcyjna - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach Reg ... - EBI
 141. 16:03 PROCHEM - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA PROCHEM ...
 142. 16:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2014)
 143. 16:03 DECORA - Nabycie znacznego pakietu akcji ? przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby gł ...
 144. 16:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 145. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 146. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 147. 16:00 Spokojna sesja dla złotego, inwestorzy czekają na piątkowe dane GUS
 148. 16:00 Linia energetyczna Polska-Litwa rozpoczęto stawianie słupów
 149. 15:55 Przewozy Regionalne w 2013 r. straciły 54 mln zł
 150. 15:53 Grupa Kęty kupi spółkę produkcyjną w Danii
 151. 15:48 TRAKCJA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (17/2014)
 152. 15:48 TRAKCJA S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Znaczący akcjonariusze (18/2014)
 153. 15:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 154. 15:48 ENERGA S.A. - Zbycie akcji ENERGA SA przez spółkę zależną ENERGA Wytwarzanie SA (31/2014)
 155. 15:45 BNP Paribas: W Polsce w maju niska inflacja i przyrost produkcji
 156. 15:38 Cena maks. akcji Altus TFI ustalona 10,50 zł, max. wartość oferty to 193 mln zł
 157. 15:35 Polski eksport rolno-spożywczy istotnie wspiera wzrost PKB
 158. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 159. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych ( ...
 160. 15:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (62/2014)
 161. 15:33 ROPCZYCE - Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu akcji emitenta (18/2014)
 162. 15:33 KREDYT INKASO S.A. - Informacja o podjęciu decyzji o ustanowieniu zabezpieczenia opcjonalnego prz ...
 163. 15:33 SARE Spółka Akcyjna - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w d ... - EBI
 164. 15:30 Elbląg/ Śledztwo w sprawie zatrucia wód Jeziora Drużno
 165. 15:30 Podlaskie/ Ruszył projekt przywracania bartnictwa w lasach
 166. 15:23 Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie 12 gr dywidendy na akcję
 167. 15:20 URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu (aktl.)
 168. 15:20 Kolorz pozostanie szefem śląsko-dąbrowskiej Solidarności
 169. 15:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...
 170. 15:18 ECHO - Emisja obligacji przez podmiot zależny Emitenta (21/2014)
 171. 15:18 Twój pulpit komputera mówi o tobie wszytko
 172. 15:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (27/2014)
 173. 15:18 KETY - Znacząca umowa (43/2014)
 174. 15:08 Akcjonariusze Pekao SA zdecydowali o wypłacie 9,96 zł dywidendy na akcję
 175. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15
 176. 15:03 MIKROKASA - Zmiana warunków emisji obligacji serii B (12/2014) - EBI
 177. 15:03 KETY - Umowa nabycia aktywów przez spółkę zależną (42/2014)
 178. 15:03 GINO ROSSI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (34/2014)
 179. 14:53 RN Getin Noble Banku zwiększyła wartość Programu emisji obligacji do 2 mld zł
 180. 14:53 Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 0,82 mld zł w maju
 181. 14:48 BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (14/2014)
 182. 14:48 UNIBEP S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% na WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014r. (44/ ...
 183. 14:48 UNIBEP S.A. - Decyzja WZA UNIBEP S.A dotycząca wypłaty dywidendy za 2013r. (43/2014)
 184. 14:48 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (54/2014)
 185. 14:45 Jak założyć firmę? Krok po kroku
 186. 14:38 Cena emisyjna akcji serii J Gino Rossi ustalona na 2,57 zł
 187. 14:38 WZA Selvity zdecyduje 9 VII o emisji i przeniesieniu notowań na rynek główny
 188. 14:35 Dzień Wolności Podatkowej w Polsce - 14 czerwca (aktl.)
 189. 14:33 UNIBEP S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej Emitenta IV Kadencji (42/2014)
 190. 14:33 SEVENET S.A. - Sevenet S.A. zawiadamia o zakupie znaczącego pakietu akcji spółki. (7/2014)
 191. 14:33 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych ...
 192. 14:33 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych ...
 193. 14:33 UNIBEP S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA UNIBEP S.A. w dniu 12 czerwca 2014 roku. (41/2014)
 194. 14:33 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Lista Akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz ...
 195. 14:33 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (52/2 ...
 196. 14:33 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych ...
 197. 14:33 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych ...
 198. 14:25 Grupa Azoty jest zabezpieczona przed wrogim przejęciem
 199. 14:23 Grupa Azoty jest zabezpieczona przed wrogim przejęciem przez Acron
 200. 14:20 Zagraniczne elektrownie z szansą na brytyjskie subsydia
 201. 14:18 TELIANI VALLEY POLSKA - Treść uchwał podjętych na ZWZ TELIANI VALLEY POLSKA S.A. w dniu 11.06.201 ... - EBI
 202. 14:18 KUPIEC - Nabycie pakietu wierzytelności przez BVT Sp. z o.o. (9/2014) - EBI
 203. 14:18 WĘGLOPEX HOLDING - ZWZA projekty uchwał - korekta (12/2014) - EBI
 204. 14:18 2C PARTNERS - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu Obligacji Serii E 2C Partners S.A. (23 ... - EBI
 205. 14:18 TELIANI VALLEY POLSKA - Powołanie Rady Nadzorczej Teliani Valley Polska S.A. nowej kadencji. (8/2 ... - EBI
 206. 14:18 SELVITA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A. (5/2014)
 207. 14:15 UE/ Polityczne porozumienie ministrów ws. możliwości zakazu upraw GMO
 208. 14:08 Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję
 209. 14:03 STALPROFI - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA w sprawie wypłaty d ...
 210. 14:03 STALPROFI - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA (20/2014)
 211. 14:03 LUBAWA - Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok (8/2014)
 212. 14:03 NANOTEL - Prognozy na lata 2014 i 2015 (24/2014) - EBI
 213. 14:03 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (91/2014)
 214. 14:03 GPPI - Powołanie Członka Zarządu (10/2014) - EBI
 215. 14:00 URE nie widzi możliwości podwyżek cen energii i gazu
 216. 13:55 Europejski sektor chemiczny konkurencyjny, ale traci udziały w światowym rynku
 217. 13:55 Niemcy: większa integracja rynku energii UE poprawi konkurencyjność
 218. 13:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgrom ...
 219. 13:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Elemental Holding S.A. lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ...
 220. 13:48 Selvita S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A. (20/2014) - EBI
 221. 13:48 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Element ...
 222. 13:40 PiS chce wyjaśnień rządu ws. sytuacji w Grupie Azoty
 223. 13:35 Grupa Azoty jest zabezpieczona przed wrogim przejęciem
 224. 13:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WS. ZMIAN PROGRAMU EMISJI PAPIERÓW ...
 225. 13:33 OPONEO.PL S.A. - Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w maju 2014 roku (36/2014)
 226. 13:33 ART & BUSINESS MAGAZINE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E ... - EBI
 227. 13:33 IndygoTech Minerals S.A. - Dokonanie całkowitego wykupu obligacji serii A (45/2014)
 228. 13:25 Jacek Cichosz prezesem spółki odpowiedzialnej za elektrownię jądrową
 229. 13:23 Monetia chce zwiększyć udział rynkowy do 20% w 2-3 lata, rozwija nowe usługi
 230. 13:18 HEFAL SERWIS - Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusza (23 ... - EBI
 231. 13:18 POZBUD T&R S.A. - : Uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej ...
 232. 13:18 SOPHARMA AD - Current report 61 buy back 12062014 (61/2014)
 233. 13:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz ...
 234. 13:18 GINO ROSSI S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J. (33/2014)
 235. 13:18 LW BOGDANKA S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW BOGDANKA S.A. (10/2014)
 236. 13:18 IZOLACJA JAROCIN - Informacja o nieprzestrzeganiu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ... - EBI
 237. 13:05 Rząd Niemiec sceptyczny wobec pomysłu wspólnych zakupów gazu przez UE
 238. 13:05 Dzień Wolności Podatkowej w Polsce - 14 czerwca
 239. 13:03 GINO ROSSI S.A. - Projekty uchawał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (32/2014)
 240. 13:03 NOVITA - Stanowisko Zarządu dot. twierdzeń Akcjonariusza, Finveco Sp. z o.o., zawartych w uzasadn ...
 241. 13:03 HEFAL SERWIS S.A. - Wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad ZWZ na żądanie Akcjonariusz ...
 242. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-06-12
 243. 12:53 DI Investors obniżył rekomendację GTC do 'neutralnie' i wycenę do 8,8 zł
 244. 12:53 DI Investors rozpoczęło rekomendowanie Echo od 'kupuj' i wyceny 7,83 zł
 245. 12:53 Regulator zgadza się na przejęcie Balty przez PZU
 246. 12:50 Oto największe centra handlowe na świecie i w Polsce
 247. 12:48 GINO ROSSI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gino Ro ...
 248. 12:48 D&D S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta (6/2014)
 249. 12:48 PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2014)
 250. 12:45 PKN Orlen o plusach i minusach ustawy o wydobyciu gazu z łupków
 251. 12:40 Senat jednogłośnie poparł zmiany dotyczące roszczeń pracowniczych
 252. 12:35 Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o transporcie kolejowym
 253. 12:33 SAKANA S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgr ...
 254. 12:33 REMEDIS - Emisja obligacji serii EG1 (23/2014) - EBI
 255. 12:33 KRUSZWICA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lipca 2014 roku (19/2014)
 256. 12:33 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (39/2014)
 257. 12:25 Litwa/ Protestują pracownicy rafinerii Orlen Lietuva
 258. 12:23 BDM obniżył rekomendację dla Libetu do 'akumuluj', podniósł wycenę do 3,8 zł
 259. 12:23 Czy są jeszcze bezpłatne konta?
 260. 12:20 Linia energetyczna Polska-Litwa - rozpoczęto stawianie słupów
 261. 12:18 IMAGIS - Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewCo ... - EBI
 262. 12:15 IUNG: deszcze i upały zagrożeniem dla upraw zbóż i rzepaku
 263. 12:14 Czy referencje mają sens? Co myślą o nich pracodawcy?
 264. 12:10 Senat/ Drobne poprawki do ustawy dot. wydzielenia detalu z PGNiG
 265. 12:08 Po południu ważne publikacje z USA
 266. 12:05 Sąd UE oddalił skargę Intela na rekordową karę nałożoną przez KE
 267. 12:03 BOŚ SA - Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych (41/2014)
 268. 12:03 IZOLACJA - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki (13/2014)
 269. 12:03 IZOLACJA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 11 czer ...
 270. 12:03 IZOLACJA - Podjęte uchwały przyz ZWZA w dniu 11.06.2014 r. (11/2014)
 271. 12:03 SAKANA - Korekta raportu bieżącego nr 10/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ... - EBI
 272. 11:53 Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję
 273. 11:50 Senat/ Bez poprawek do noweli ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 274. 11:48 FAMUR S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (29/2014)
 275. 11:48 ARPSA - Informacja o zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym (3/2014) - EBI
 276. 11:47 Amerykanie też muszą liczyć na siebie w kwestii emerytur
 277. 11:44 Senat poparł ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych
 278. 11:38 MM Prime TFI rozpoczyna działalność, chce zarządzać 100 mln zł na koniec 2014 r.
 279. 11:38 Dom Development rozpoczął budowę i sprzedaż osiedla Aleja Piastów we Wrocławiu
 280. 11:33 ARPSA - Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (2/2014) - EBI
 281. 11:33 ARPSA - Język raportów bieżących (1/2014) - EBI
 282. 11:33 ABBEY HOUSE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ...
 283. 11:33 ABBEY HOUSE GROUP - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent ... - EBI
 284. 11:27 Jak obronić słowną umowę o pracę?
 285. 11:25 Nowelizacja specustawy drogowej do podpisu prezydenta
 286. 11:23 Oferta wtórna Peixin, warta max. 68,4 mln zł, rusza dzisiaj
 287. 11:20 Kurs Kleba Invest wzrósł podczas debiutu na NewConnect o 17,3 proc.
 288. 11:18 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Przyznanie nagrody w konkursie CEE Energy Awards 2014 spółce zależn ... - EBI
 289. 11:18 INPRO S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...
 290. 11:18 INPRO S.A. - Zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Z ...
 291. 11:18 INPRO S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty ...
 292. 11:18 ULMA Construccion SA - Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UL ...
 293. 11:18 INPRO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 294. 11:15 Są dane o produkcji przemysłowej w strefie euro
 295. 11:10 Eurostat: produkcja przemysłowa strefy euro w IV wzrosła o 0,8 proc. mdm
 296. 11:08 Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 0,8% m/m w kwietniu
 297. 11:08 Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 5,5% r/r w kwietniu
 298. 11:05 MF może prefinansować 20-30 proc. potrzeb pożyczkowych na 2015 r.
 299. 11:03 LOYD - Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2013 (20/2014) - EBI
 300. 11:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Spełnienie jednego z war ...
 301. 11:03 MOSTOSTAL ZABRZE - Informacja w sprawie odstąpienia od stosowania niektórych zasad Dobrych Prakty ... - EBI
 302. 11:03 DEPEND - Realizacja harmonogramu wypłat linii kredytowej (15/2014) - EBI
 303. 10:59 Jak założyć własną firmę?
 304. 10:59 Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych
 305. 10:51 Gigantyczne odszkodowanie. 176 tys. zł za amputację ręki
 306. 10:50 Kryzys w Iraku winduje ceny ropy
 307. 10:48 Czy Polska powinna skorzystać z duńskich rozwiązań?
 308. 10:45 25 lat wolności - rewolucyjne zmiany resortu pracy
 309. 10:38 Grupa Robyg kupiła działkę na Żoliborzu za ok. 10 mln zł pod kolejne osiedle
 310. 10:32 Podatek VAT do zmiany
 311. 10:18 Przedłużenie korekty przez Irak, obawy o Fed
 312. 10:18 S4E S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku (5/2014)
 313. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (80/2014)
 314. 10:18 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (51/2 ...
 315. 10:18 S4E - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku (10/2014) - EBI
 316. 10:14 Złoty skorzysta na poprawie nastrojów
 317. 10:11 Podaż powyżej 2500
 318. 10:11 Goldman Sachs wie wszystko, nawet kto wygra mundial w Brazylii
 319. 10:08 Unimot Gaz zdecyduje w VI o przeniesieniu na GPW i emisji wartej 20 mln zł
 320. 10:03 MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A za maj 2014 roku (20/2014)
 321. 10:03 FAM - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas WZA w dniu 29 maja 2014 r. (19/2014)
 322. 10:03 EKOPALIWA CHEŁM - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (5/2014) - EBI
 323. 09:53 Złoty wciąż umacnia się po decyzji EBC, jest szansa na dalszy rajd
 324. 09:48 KONCEPT WS - Dokonanie wykupu obligacji serii B (13/2014) - EBI
 325. 09:47 Gdy rywalizacja w pracy staje się problemem
 326. 09:38 HM Inwest przeprowadzi we IX emisję wartą 10 mln zł, w 2015 r. przeniesie na GPW
 327. 09:38 Toyota rozpoczęła produkcję nowych silników w Wałbrzychu
 328. 09:38 PKP Cargo łączy 3 spółki remontowe
 329. 09:38 Utrata pracy to główny powód samobójstw
 330. 09:23 GPW zawiesiła notowania akcji PKM Duda od 17 VI do 3 VII w zw. z ich scaleniem
 331. 09:18 ORZEŁ - Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2013 - korekta (31/2014) - EBI
 332. 09:18 MEDICALGORITHMICS S.A. - Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na ...
 333. 09:18 ORZEŁ - ORZEŁ SA: Zmiana Animatora Rynku (30/2014) - EBI
 334. 09:10 Piechociński: groźba przerwania dostaw gazu nie została zażegnana
 335. 09:08 Indeksy GPW powrócą w czwartek na ścieżkę wzrostową po realizacji zysków
 336. 09:03 IPFINVPL - IPF plc?s purchase of own shares (40/2014) - EBI
 337. 09:03 KRUSZWICA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT ?Kruszwica? S.A. (18/2014)
 338. 09:03 STALPROFI - Przedłużenie ważności obowiązywania gwarancji dotyczących kontraktu pn.: Budowa gazoc ...
 339. 09:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA SA - Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych ws. zawieszenia obro ...
 340. 08:53 IJ zaleca dbanie o bezpieczny dostęp do morza i umocnienie Marynarki Wojennej
 341. 08:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (36/2014)
 342. 08:48 MARKA - Raport miesięczny maj 2014 r. (28/2014) - EBI
 343. 08:46 Europoseł hipokryta?
 344. 08:38 Peixin ustalił cenę maksymalną oferty do 3,6 mln akcji na 19 zł/ szt.
 345. 08:38 Alumetal zamierza zadebiutować na GPW na przełomie II i III kw. 2014 r.
 346. 08:34 Embargo szkodzi eksporterom mięsa. Tracą miliony złotych
 347. 08:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (35/2014)
 348. 08:33 NOVAVIS - Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2014 (35/2014) - EBI
 349. 08:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (79/2014)
 350. 08:30 Tanieje miedź na giełdzie metali w Londynie
 351. 08:23 MF analizuje m.in. wprowadzenie jednej stawki VAT na poziomie 17-18% - prasa
 352. 08:20 Drożeje ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku
 353. 08:13 Powstanie trzeci co do wielkości gracz na rynku ubezpieczeń na życie
 354. 08:05 Polska gospodarka szybko wyjdzie ze spowolnienia
 355. 08:03 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war ...
 356. 08:03 MOL - Catcher area Field Development Plan approved (43/2014)
 357. 08:02 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
 358. 07:53 Złoty stabilny w oczekiwaniu na piątkowe dane dot. inflacji
 359. 07:45 Warmińsko-Mazurskie/ Ornitolodzy badają zwyczaje bocianów na żerowiskach
 360. 07:45 Sygnał cyfrowej TV nie dociera, ale podatek trzeba będzie zapłacić
 361. 07:38 Przegląd prasy
 362. 07:38 Notowania wybranych surowców mineralnych
 363. 07:32 Gospodarka powinna rosnąć w tempie 4 proc. PKB
 364. 07:32 Ciężka orka dzieci na świecie
 365. 07:20 Uwaga na dzieci w gospodarstwach rolnych
 366. 07:08 Polskim absolwentom brakuje umiejętności globalnego spojrzenia (WIDEO)
 367. 07:05 MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł
 368. 07:00 Badanie: kryzys gospodarczy powodem blisko 13 tys. samobójstw
 369. 06:39 Strajk pracowników lotniska w Rio w dniu rozpoczęcia Mundialu
 370. 06:39 Jeden podatek na wszystko
 371. 06:35 Płock/ Pod dnem Wisły powstanie kolektor ściekowy
 372. 05:28 Prawdziwa e-rewolucja w polskiej służbie zdrowia
 373. 05:28 LOT to też biuro podróży
 374. 05:15 Będziemy czytać przy świeczce?
 375. 04:25 Będą ratować, nie likwidować
 376. 03:15 Zagrożona górna Wisła