Trwa ładowanie...
do6bzzr
do6bzzr

Artykuły z dnia: 2011.04.01 - finanse.wp.pl

 1. 00:25 Strefa euro jest jak czarna dziura
 2. 23:40 Na Wall Street wzrosty po lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy
 3. 23:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - informacja o transakcjach osoby zobowiązanej (9/2011)
 4. 22:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 5. 22:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 6. 22:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 7. 22:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (5/...
 8. 22:03 UNIBEP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A. na dzień 27 kwietnai 2...
 9. 21:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (15/2...
 10. 21:03 HEFAL SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2011 roku (...
 11. 21:03 OPEN FINANCE S.A. - ASYMILACJA AKCJI OPEN FINANCE S.A. PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWY...
 12. 20:33 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia od spółki zależnej o zrealizowaniu roszczenia z gwarancji bankow...
 13. 20:33 CYFROWY POLSAT S.A. - ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZA...
 14. 20:33 MIDAS - Korekta raportu bieżącego (12/2011)
 15. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 kwietnia, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 kwietnia, 20.00
 17. 20:23 Quercus TFI planuje 7 groszy dywidendy na akcję
 18. 20:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz spełnienie się warunku zawieszającego...
 19. 20:03 GPW - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (10/2...
 20. 20:03 QUERCUS TFI S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2010 (6/2011)
 21. 20:03 QUERCUS TFI S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quercus TFI S.A....
 22. 19:53 MSP zamknęło proces sprzedaży akcji Enei bez rozstrzygnięcia, planuje powrót do prywatyzacji (opis)
 23. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.03.2011
 24. 19:38 MSP zdecydowało o zamknięciu procesu sprzedaży 51 proc. akcji Enei bez rozstrzygnięcia
 25. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 27. 19:33 ELZAB - wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2011)
 28. 19:23 WSE: Resolution No. 421/2011 - KBC PROGRESJA
 29. 19:08 BondSpot SA wskaźniki spółek
 30. 19:08 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 31. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 32. 19:08 GPW: zmiany w składzie indeksów
 33. 19:08 GPW: dodanie pakietu akcji QUERCUS do indeksów
 34. 19:03 COMARCH - Zmniejszenie udziału BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ogólnej licz...
 35. 19:03 COMARCH - Zmniejszenie udziału BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ogólnej licz...
 36. 19:03 COMARCH - Zmniejszenie udziału BZ WBK AIB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów na WZA C...
 37. 19:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 38. 19:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. ...
 39. 18:55 Udany początek nowego kwartału
 40. 18:53 W Libii ostrzał Misraty; powstańcy ogłaszają warunki rozejmu (synteza)
 41. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MAKORA
 42. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 43. 18:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 44. 18:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 45. 18:48 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 46. 18:48 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane w marcu 2011 roku (11/2011)
 47. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 48. 18:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 49. 18:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 50. 18:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 51. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 52. 18:48 LPP - Rejestracja podwyższenia kapitału LPP SA (10/2011)
 53. 18:48 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 54. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 55. 18:41 Jest ropa i gaz! Norwedzy dopięli swego
 56. 18:38 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 57. 18:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów KBC PROGRESJA
 58. 18:38 GPW: BZ WBK na liście Autoryzowanych Doradców
 59. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji KCSP
 60. 18:35 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 61. 18:35 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 62. 18:35 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 63. 18:35 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 64. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 65. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 66. 18:33 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 67. 18:26 Nowy szczyt na koniec tygodnia
 68. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 69. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 70. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 71. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 72. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (10/2011)
 73. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 1.04.2011
 74. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2877,24 pkt (2,14%)
 75. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 18:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 18:08 Po sesji 5 IV Bank Handlowy zastąpi BZ WBK w indeksie WIG 20
 78. 18:03 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 79. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 80. 18:03 A.C.E. S.A. - Approval of an important CEE investment program (5/2011)
 81. 18:03 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza AG Sp. z o.o. (17/2011)
 82. 18:03 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...
 83. 18:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 84. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 85. 18:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 86. 18:03 ALTERCO - Rozwiązanie umowy warunkowej (24/2011)
 87. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (13/2011)
 88. 18:03 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (11/2...
 89. 17:55 Po sesji 5 IV Bank Handlowy zastąpi BZ WBK w indeksie WIG 20
 90. 17:53 Amerykanie wracają do pracy, byki liczą zyski
 91. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 92. 17:53 Przedział cenowy w ofercie Benefit Systems ustalony na 105-125 zł
 93. 17:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 94. 17:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 95. 17:48 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...
 96. 17:48 TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...
 97. 17:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (8/2011)
 98. 17:48 Rubicon Partners NFI SA - Rozwiązanie umowy inwestycyjnej (22/2011)
 99. 17:48 ARCUS S.A. - Żądanie zapłaty kary umownej przez ZUS (4/2011)
 100. 17:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z ...
 101. 17:48 BANKBPH - Wypowiedzenie znaczącej umowy (3/2011)
 102. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 103. 17:23 GPW: animator dla akcji DM TMS BROKERS
 104. 17:23 MI ws. szkolenia kierowców tirów (komunikat)
 105. 17:23 Procad planuje wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
 106. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 1 kwietnia, 17.00
 107. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 1 kwietnia, 17.00
 108. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 1 kwietnia, 17.00
 109. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.03.2011
 110. 17:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (55/2011)
 111. 17:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z ING Bank Śląski S.A., PKO BP...
 112. 17:08 Proponowanym dniem dywidendy Asseco Poland jest 17 V, dniem wypłaty 1 VI
 113. 17:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także u...
 114. 17:03 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego...
 115. 16:53 Presja na PLN w przyszłym tygodniu utrzyma się, możliwy ponowny test 4,04-4,045 (opis)
 116. 16:53 Pioneer Pekao IM ma ponad 5 proc. głosów na WZA Pozbudu
 117. 16:53 Prezydent skłania się do podpisania ustawy ws. OFE - Wójcicka (opis)
 118. 16:48 PROCAD S.A. - Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (6/2011)
 119. 16:48 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2011)
 120. 16:48 PROCAD S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (5/2011)
 121. 16:48 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (26/2...
 122. 16:48 KRUSZWICA - Korekta raportu rocznego za rok 2010 (2/2011)
 123. 16:45 Lepsze dane z USA, dolar mocniejszy, ale…
 124. 16:45 Dilerzy: możliwy ponowny test poziomu 4,04-4,045 zł za euro
 125. 16:39 Lepsze dane z rynku pracy USA
 126. 16:38 DI BRE podniósł rekomendację Budimexu do "trzymaj", cena docelowa 98,2 zł
 127. 16:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ATLANTIS
 128. 16:38 GPW: pierwszy dzień obrotu pda E-KANCELARIA
 129. 16:38 DI BRE podwyższył rekomendację dla PBG do "trzymaj", cena docelowa obniżona do 180,9 zł
 130. 16:33 POZBUD T&R S.A. - przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez Pionier Pekao Investment Manageme...
 131. 16:33 ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2011)
 132. 16:33 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na N...
 133. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 134. 16:30 Wóycicka: prezydent skłania się do podpisania ustawy ws. OFE
 135. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 16:23 Katar pomoże libijskiej opozycji sprzedawać ropę
 138. 16:23 CIR ws. powołania wicewojewody małopolskiego (komunikat)
 139. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:23 Prospekt Nova KBM zatwierdzony przez FMA, cena maksymalna 41,87 zł
 141. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Otwarcie postępowania ...
 142. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarzą...
 143. 16:18 MCI - Zmiana w składzie Zarządu (12/2011)
 144. 16:18 HYPERION S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających wyrażenia zgód na zawarcie umów sprzedaży ...
 145. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządz...
 146. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Otwarcie postępowania ...
 147. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Otwarcie postępowania ...
 148. 16:18 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na...
 149. 16:08 W Syrii protesty antyrządowe, policja użyła gazu łzawiącego
 150. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby ...
 153. 16:03 INGBSK - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (9/2011)
 154. 16:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2011)
 155. 16:03 BBI DEVELOPMENT NFI - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej finansującej zakup nieruchomości prz...
 156. 16:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz...
 157. 16:03 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze ogłoszenia zmian statutu OPERA...
 158. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A w ramach Grupy TP. (40/2011)
 159. 16:03 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze ogłoszenia zmian statutu...
 160. 16:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowi...
 161. 16:03 KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań ...
 162. 16:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 163. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A w ramach Grupy TP. (40/2011)
 164. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l...
 165. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:48 ANTI S.A. - Obciążenie znaczących aktywów (14/2011)
 168. 15:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Podpisanie aneksu umowy kredytowej finansującej realizację I fazy inwestycj...
 169. 15:48 GETIN - ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EMITENTA. (26/2011)
 170. 15:39 Czy zmieni się rynek pracy po 1 maja?
 171. 15:38 PEKAO OFE wysokość stopy zwrotu
 172. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 9351,50 USD za tonę
 173. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 174. 15:38 ALLIANZ OFE wysokość stopy zwrotu
 175. 15:33 BIOMAXIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA BioMaxima w dniu...
 176. 15:33 BZWBK - Banco Santander S.A. zawiadomienie (6/2011)
 177. 15:33 C&C ENERGY SA - Decyzja o zwołaniu NWZA na dzień 13 maja 2011 roku (12/2011)
 178. 15:33 CERSANIT - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (12/2011)
 179. 15:33 ABM SOLID S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (20/2011)
 180. 15:33 BZWBK - Banco Santander S.A. zawiadomienie (6/2011)
 181. 15:23 Spółka z grupy Asseco Central Europe kupiła 100 proc. akcji M-Elektronik
 182. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 183. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 185. 15:18 NEUCA - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (11/2011)
 186. 15:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przekazanie informacji przez osobę obowiązaną (9/2011)
 187. 15:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej zbycia przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A. 100% kapitał...
 188. 15:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora i przystąpienie do Progr...
 189. 15:10 Podrożał cukier, ale nie cały koszyk zakupów
 190. 15:08 Vistula rozważa wprowadzenie na giełdę spółki zależnej Deni Cler
 191. 15:08 Emperia przedłużyła program skupu akcji własnych do 30 września
 192. 15:08 RPP w IV podniesie stopy o 25 pb; rentowności SPW mogą wzrosnąć - Danske (opinia)
 193. 15:03 KCI - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (9/2011)
 194. 15:03 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (58/2011)
 195. 15:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (8/2011)
 196. 15:03 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 197. 15:02 Finanse firmy. W co inwestować i na czym oszczędzać?
 198. 14:53 Grupa TP zadeklarowała 104 mln zł inwestycji w zamian za niższe cięcia MTR-ów
 199. 14:53 W ostatnim tygodniu marca podrożała pszenica oraz żywiec wieprzowy i wołowy - ZSRIR (tabela)
 200. 14:48 EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przedłużenia okresu trwania "Programu sk...
 201. 14:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (57/2011)
 202. 14:48 ATREM S.A. - Połączenie Emitenta ze spółką zależną (19/2011)
 203. 14:48 SYGNITY - Pisemne stanowisko Zarządu Sygnity odnośnie planowanego połączenia Sygnity ze spółką z...
 204. 14:40 Sejm uchwalił ustawę o kredycie konsumenckim
 205. 14:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 4,1 proc. do 1520 pkt
 206. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 207. 14:38 Nafta Polska zlikwidowana - MSP
 208. 14:33 KOPEX S.A. - Umowa krajowe jednostki pośrednio zależnej. (35/2011)
 209. 14:33 SYGNITY - Pisemne stanowisko Zarządu Sygnity odnośnie planowanego połączenia Sygnity ze spółką za...
 210. 14:33 ASSECO CENTRAL EUROPE - Acquisition of shares in M-ELEKTRONIK, s.r.o. by subsidiary Slovanet, a. ...
 211. 14:23 W Libii powstańcy przedstawiają warunki zawieszenia broni
 212. 14:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 213. 14:23 W Syrii wielotysięczna demonstracja w Darze
 214. 14:20 MSP: Nafta Polska zlikwidowana
 215. 14:19 W tej branży nie ma komu pracować. Dlaczego?
 216. 14:18 HARDEX S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach umów progu 10% kapitałów własn...
 217. 14:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o. (72/2011)
 218. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 219. 14:08 Raporty o Inflacji w '11 w lipcu i listopadzie - biuro prasowe NBP
 220. 14:08 OFE Polsat ma 5,06 proc. akcji Sygnity
 221. 14:08 UOKiK: kredyt konsumencki na nowych zasadach (komunikat)
 222. 14:03 SYMBIO POLSKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 223. 13:57 Ile zarabiają guwernantki?
 224. 13:53 PKN Orlen chce w II kw. '11 sprzedać trzecią transzę obowiązkowych zapasów ropy (opis)
 225. 13:53 Prokuratura Apelacyjna w Warszawie ws. katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 226. 13:53 Espirito Santo podniósł rekomendację dla CEZ-u do "trzymaj"
 227. 13:53 Kolejne pomysły na zmiany w funduszach emerytalnych
 228. 13:53 CIT 5-10% w górę. Efekt Paktu Euro Plus?
 229. 13:48 SYGNITY - Zawiadomienie od PTE POLSAT S.A. o przekroczeniu przez OFE POLSAT progu 5% w ogólnej li...
 230. 13:48 NFI KREZUS SA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (5/2011)
 231. 13:38 GPW: Nowe spółki w Programie Wspierania Płynności
 232. 13:38 GPW: Weryfikacja emitentów do segmentu NewConnect Lead
 233. 13:38 E-Kancelaria zadebiutuje 6 kwietnia na NewConnect
 234. 13:38 PKN Orlen chce w II kartale '11 sprzedać trzecią transzę zapasów
 235. 13:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (35/2011)
 236. 13:33 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2011)
 237. 13:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (7/2011)
 238. 13:26 Złoty traci pomimo popytowych impulsów
 239. 13:23 GPW: Okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów
 240. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 241. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 242. 13:18 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza Grandecassius Limited (16/2011)
 243. 13:18 ZASTAL SA - Odwołanie i powołanie osób zarządzających (23/2011)
 244. 13:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (6/2011)
 245. 13:08 Kredyt za SMS-a
 246. 13:08 GPW: DM IDM SA przestał być animatorem EMPERIA HOLDING SA
 247. 13:08 GPW: DM IDM animatorem Relpolu SA
 248. 13:08 GPW: DM BOŚ animatorem spółki Krynicki Recykling SA
 249. 13:08 Kernel potwierdza, że cena emisyjna akcji wyniosła 74 zł; sprzedał całą ofertę (opis)
 250. 13:08 GPW: DM PKO BP nie jest już animatorem Suwar SA
 251. 13:08 GPW: DM PKO BP animatorem dla Rafametu
 252. 13:08 GPW: DM IDM animatorem dla Relpolu SA
 253. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 254. 13:08 BGK wypłacił od stycznia 2010 r. wnioskodawcom programów unijnych 41,15 mld zł
 255. 13:04 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. (18/2011)
 256. 12:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 22 gr
 257. 12:49 TESGAS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (10/2011)
 258. 12:38 Elektrotim złożył ofertę wiążącą na kupno spółki Elektromontaż-Poznań
 259. 12:38 Indeks Koniunktury Ekspertów Finansowych wzrósł w III o 9,3 pkt do plus 4,8 pkt - Expander
 260. 12:34 STALPROFI - Zwolnienie przez PKO BP poręczenia wekslowego udzielonego przez Stalprofil SA spółce...
 261. 12:29 Podwyżki cen benzyn i oleju napędowego kolejny tydzień z rzędu
 262. 12:23 Andrzeja Smuga został nowym prezesem Farmacolu
 263. 12:23 Orlen skorygował marżę rafineryjną w marcu do 1,30 USD, a nie 1,50 USD
 264. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 64/A/NBP/2011
 265. 12:23 MF zaoferuje w poniedziałek bony 51-tyg. za 0,5-1,0 mld zł
 266. 12:18 TRAKCJA POLSKA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (19/2011)
 267. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 268. 12:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie (57/2011)
 269. 12:03 EMC - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną EMC Piaseczno sp. z o.o. (58/2011)
 270. 12:01 Tesco wjedzie do domów
 271. 11:52 Opakowania coraz bardziej zielone
 272. 11:48 FARMACOL - Powołanie Prezesa Zarządu (9/2011)
 273. 11:41 Henryka Bochniarz: związkokracji mówimy nie
 274. 11:41 Bezrobocie na tym samym poziomie
 275. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 276. 11:38 Kernel potwierdza, że cena emisyjna akcji wyniosła 74 zł
 277. 11:38 Styczniowa podwyżka stóp początkiem cyklu; pozwoli ograniczyć presję inflacyjną - Kotecki
 278. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 279. 11:38 Rada nadzorcza PKO BP powołała pięciu nowych członków zarządu
 280. 11:36 Nie dla nas huby?
 281. 11:29 Zmiany w VAT
 282. 11:25 W oczekiwaniu na raport z rynku pracy
 283. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 284. 11:23 Błędne informacje TEPCO o skażeniu wód - Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego i Przemysłowego
 285. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 286. 11:23 Stopa bezrobocia w lutym w Polsce 9,7 proc. - Eurostat
 287. 11:18 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (18/2011)
 288. 11:18 PKOBP (PKO BP SA) - Powołanie członków Zarządu PKO Banku Polskiego SA (12/2011)
 289. 11:18 EUROFAKTR - Zawiadomienie zgodnie z art.69 ustawy o ofercie - zbycie udziałów Forum XIII Alfa Sp....
 290. 11:15 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy USA
 291. 11:15 Eurostat: Stopa bezrobocia w lutym w Polsce 9,7 proc.
 292. 11:08 Marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w marcu do 1,50 USD na baryłce
 293. 11:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (17/2011)
 294. 11:03 KREDYT INKASO S.A. - Prywatne emisje obligacji serii S02 i S03 (24/2011)
 295. 11:03 B3SYSTEM - Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. (16/2011)
 296. 10:53 W marcu 17 zwiększeń i 14 zmniejszeń zaangażowania przez fundusze (tabela)
 297. 10:48 B3SYSTEM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. (15/2011)
 298. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na V - 117,85-117,87 USD za baryłkę
 299. 10:29 Rekordowy kwartał amerykańskich indeksów
 300. 10:28 Dostać pracę w reklamie pomoże ci funk, a w banku Mozart
 301. 10:23 MSWiA: rusza kwalifikacja wojskowa (komunikat)
 302. 10:23 Piątek na FI i FX bez większych zmian; rynki czekają na decyzję RPP
 303. 10:22 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy USA
 304. 10:20 Lista barier dla przedsiębiorców jest coraz dłuższa
 305. 10:18 ONICO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromad...
 306. 10:14 Państwowa emerytura na pstrym koniu
 307. 10:11 Kolejny jastrząb w FOMC
 308. 10:10 Ile za koszyk Kaczyńskiego? Małopolska tańsza, niż Warszawa, ale drożyzna w sklepach to normalka
 309. 10:08 MON ws. wyboru samolotu szkolno-bojowego dla lotnictwa (komunikat)
 310. 10:08 Liczba upadłości w I-III 2011 r. spadła o 22 proc. rdr - D&B
 311. 10:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 312. 10:03 GF PREMIUM S.A. - Zmiana firmy Emitenta na PRAGMA FAKTORING S.A. (56/2011)
 313. 10:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (16/2011)
 314. 09:53 DM IDM SA typuje swoich faworytów na kwiecień
 315. 09:53 Divicom kupił za 33,09 mln zł spółkę Kolgrad-Oil
 316. 09:53 Wygasła warunkowa umowa połączenia Trakcji Polskiej i spółek z grupy Tiltra (opis2)
 317. 09:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (15/2011)
 318. 09:48 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Raport roczny R (2010)
 319. 09:45 Schetyna: przyjęcie budżetu przed wakacjami to "wielkie wyzwanie"
 320. 09:43 Watykan pierwszy raz ujawnia swoje rachunki
 321. 09:39 Spokojne zakończenie bardzo dobrego kwartału
 322. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 323. 09:38 PZU może w następnych latach wypłacać teoretycznie nawet do 100 proc. zysku na dywidendę (opis)
 324. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w marcu '11 wyniósł 54,8 pkt. vs 53,8 pkt w lutym '11 - HSBC
 325. 09:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 326. 09:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Korekta raportów okresowych: jednostkowego i skonsolidowanego raportu ro...
 327. 09:25 Komentarz poranny
 328. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 329. 09:23 Ponad 400 zwolenników opozycji zaginęło na wschodzie Libii
 330. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 331. 09:20 AT-WIG20
 332. 09:18 APLISENS S.A. - Sprzedaż akcji APLISENS S.A. przez Członka Zarządu Spółki (7/2011)
 333. 09:18 NORTH COAST - Prognoza wyników Grupy North Coast na rok 2011 (6/2011)
 334. 09:11 Informacje ze spółek
 335. 09:08 Wygasła warunkowa umowa połączenia Trakcji Polskiej i spółek z grupy Tiltra (opis)
 336. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2826,61 pkt (+0,34%)
 337. 09:08 PZU może w następnych latach wypłacać teoretycznie nawet do 100 proc. zysku na dywidendę
 338. 09:01 Pół miliona fachowców już pakuje walizki!
 339. 09:00 Kospi z rekordem.Czas na test siły GPW
 340. 08:56 Sesja zakończona remisem
 341. 08:53 POLSAT OFE informuje
 342. 08:53 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 343. 08:53 GPW: Uzupełnienie indeksów WIG i WIG-PL
 344. 08:45 Kluczowe dane z USA
 345. 08:38 DM IDM SA podniósł rekomendację dla CEDC do "trzymaj"
 346. 08:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Raport roczny R (2010)
 347. 08:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie znaczących aktywów przez spółkę zależną. (26/2011)
 348. 08:33 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 349. 08:33 PGF - Skup akcji własnych (40/2011)
 350. 08:32 Prima aprilisowy test prawdy
 351. 08:23 Wygasła warunkowa umowa połączenia Trakcji Polskiej i spółek z grupy Tiltra
 352. 08:23 Podatek gruntowy podstawą dla ustalenia wysokości składki zdrowotnej dla rolników - MRiRW
 353. 08:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - The number of voting rights attached to E-Star share...
 354. 08:18 GANT - Nabycie akcji przez Pana Janusza Konopkę (10/2011)
 355. 08:13 Rynek mocno niezdecydowany
 356. 08:08 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 357. 08:08 Japoński rząd przejmie kontrolę nad firmą TEPCO
 358. 08:08 Skażenie wody w pobliżu elektrowni Fukushima 10 tys. razy ponad normę
 359. 08:03 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o wygaśnięciu znaczącej umowy warunkowej (17/2011)
 360. 07:57 Irlandzkie banki nadal będą pożerać miliardy euro
 361. 07:53 Irlandzkie banki potrzebują kolejnych 24 miliardów euro
 362. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 1 kwietnia
 363. 07:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o pracach w Bloku L w Brunei (19/2011)
 364. 07:30 Polacy nie chcą już pić soków. Są dla nas za drogie
 365. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.04 - 14.11.2011
 366. 07:08 Zarząd Lena Lighting zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję
 367. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 IV - 18 V
 368. 06:51 Tak wzrosły rachunki za ogrzewanie
 369. 06:35 Rekompensata bez utraconych korzyści
 370. 06:29 Sąd wreszcie odblokował reprywatyzację
 371. 06:24 PKN Orlen największym polskim inwestorem na rynkach zagranicznych
 372. 03:00 Koszt powodzi dla branży: 669 mln zł