Trwa ładowanie...
d2uoaul
d2uoaul

Artykuły z dnia: 2011.04.21 - finanse.wp.pl

 1. 00:55 Dobra pora na kupno polskich akcji
 2. 00:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (6/2011)
 3. 23:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 4. 23:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 5. 22:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (15/2011)
 6. 21:48 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Zmiana znaczącej umowy (19/2011)
 7. 21:48 SEKO S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (7/2011)
 8. 21:23 Ostateczna cena emisyjna Industrial Milk ustalona na 10,80 zł
 9. 21:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (25/2011)
 10. 20:48 B3SYSTEM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok (20/2011)
 11. 20:33 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Aneks do umowy kredytowej (36/2011)
 12. 20:27 Wywołali gigantyczną katastrofę, teraz posprzątają
 13. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 21 kwietnia, 20.00
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 21 kwietnia, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 21 kwietnia, 20.00
 16. 20:08 GPW: BENEFIT SYSTEMS do segmentu 50 PLUS
 17. 20:05 IJHARS: najgorzej oznakowane są makarony, a najlepiej jaja
 18. 20:03 INTERCARS - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 19. 19:53 Bez porozumienia w rokowaniach płacowych w PKN Orlen
 20. 19:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 21. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:33 MEW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 maja ...
 23. 19:33 INTERCARS - Raport roczny R (2010)
 24. 19:33 MEW S.A. - Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego...
 25. 19:33 ANTI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (22/2011)
 26. 19:23 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 27. 19:23 GPW: DM BZ WBK animatorem dla TAMEX OBIEKTY SPORTOWE
 28. 19:23 GPW: DM BZ WBK animatorem dla obligacji spółki MCI MANAGEMENT
 29. 19:18 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez Pana Bogdana Ludkowskiego (9/2011)
 30. 19:18 BANK PEKAO SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 31. 19:18 BANK PEKAO SA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki S.A. (22/2011)
 32. 19:08 GPW Komunikat: DM PKO BP animatorem dla obligacji M.St.Warszawy
 33. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 34. 19:08 GPW: DOM MAKLERSKI BDM SA animatorem spółki KORBANK
 35. 19:08 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem GC INVESTMENT
 36. 19:05 IBnGR: Chmura obliczeniowa ułatwi firmom działalność
 37. 19:03 ORCO PROPERTY GROUP - Raport audytora dotyczący sprawozdania finansowego Orco Property Group .Jed...
 38. 19:03 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A. (8/2011)
 39. 18:53 Aqua planuje 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 40. 18:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki (10/2011)
 41. 18:48 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group Societe Anonyme. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za ...
 42. 18:48 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez GANT Development S.A. (7/2011)
 43. 18:38 BondSpot SA wskaźniki spółek
 44. 18:38 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 45. 18:38 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 46. 18:38 Cyfrowy Polsat kupił Telewizję Polsat
 47. 18:30 Cyfrowy Polsat kupił Telewizję Polsat
 48. 18:23 MS ws. wizyty ministra Kwiatkowskiego w Bułgarii (komunikat)
 49. 18:23 Transakcje pakietowe
 50. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 18:18 MIRACULUM S.A. - Raport roczny R (2010)
 52. 18:18 AZOTY TARNÓW - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie- ...
 53. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Sprawozdanie Zarzdu Orco Property Group na dzień 31 grudnia 2010. (39/2011)
 54. 18:18 INTAKUS S.A. - Zbycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz Ludkowską (6/2011)
 55. 18:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Wybór podmiotu uprawnionego do badania...
 56. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 57. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 58. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2908,02 pkt (-0,61%)
 59. 18:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31...
 60. 18:03 AZOTY TARNÓW - Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ...
 61. 18:03 CENTROZAP S.A. - Zmiana stanu posiadania w Pronox Technology SA (30/2011)
 62. 18:03 TUP - Korekta raportu bieżącego 16/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy T...
 63. 18:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H...
 64. 17:51 W Europie wzrosty, w Warszawie korekta
 65. 17:48 MILKILAND N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 66. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil ASA (12...
 67. 17:43 Po południu dolar zaczął się umacniać
 68. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:38 GPW: Wprowadzenie na Catalyst obligacji FAST FINANCE SA
 70. 17:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MINOX SA
 71. 17:35 Pawlak: Nie róbcie sobie jaj
 72. 17:33 K2 INTERNET S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS. (37/2011)
 73. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 21 kwietnia, 17.00
 74. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 21 kwietnia, 17.00
 75. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 21 kwietnia, 17.00
 76. 17:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (19/2011)
 77. 17:18 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (14/2011)
 78. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 20.04.2011
 79. 17:03 KREDYT INKASO S.A. - Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii H. (38/2011)
 80. 17:03 MAKRUM S.A. - Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 20.04.2011 r. - uzupełnienie (12/2011)
 81. 17:03 BIOTON - Warunkowa rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii Y (15/2011)
 82. 17:03 TUP - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUP S.A. zwołanego na dzień ...
 83. 17:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?zawiadomienie Emitenta dotyczące zmiany udziału w ogólnej ...
 84. 17:00 MF zapowiada dalszą sprzedaż euro na rynku
 85. 16:57 Telekomunikacja Polska rozczarowała inwestorów wynikami
 86. 16:53 WZA Infovide-Matrix zdecydowało o wypłacie 0,10 zł dywidendy na akcję
 87. 16:53 We wtorek negocjacje ws. JSW; związki zawiesiły protest
 88. 16:48 ATREM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I pół...
 89. 16:48 ECHO - Umowa kredytowa (20/2011)
 90. 16:48 ENERGOINSTAL S.A. - Umowa o limit gwarancyjny (9/2011)
 91. 16:44 Interwencja na rynku złotego
 92. 16:42 Sprytny manewr resortu finansów i NBP
 93. 16:41 Ugotuj jaja w zmywarce - zaoszczędzisz czas, pracę i pieniądze
 94. 16:38 Trzęsienie ziemi na wschodzie japońskiej wyspy Honsiu
 95. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Zmiany w Statucie Spółki Infovide-Matrix S.A. (9/2011)
 97. 16:33 IMPEXMET - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (14/2011)
 98. 16:33 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 99. 16:33 EKO EXPORT S.A. - Zmiana terminu przekazania Raportu rocznego (SA-R) (15/2011)
 100. 16:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w ...
 101. 16:33 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wypłata dywidendy za 2010 rok (10/2011)
 102. 16:33 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (10/2011)
 103. 16:33 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i zmia...
 104. 16:27 Rosną kredytowe apetyty Polaków
 105. 16:25 Polskie fabryki Toyoty wstrzymują produkcję
 106. 16:23 Wartość kredytów na nieruchomości w marcu wzrosła o 1.930,0 mln zł - NBP
 107. 16:23 MSP zaprasza do negocjacji ws. kupna ZEW Niedzica
 108. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:23 Informacje o wymianie euro na FX przez MF będą wspierały złotego (opis)
 111. 16:18 E-MUZYKA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...
 112. 16:18 CAPITAL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy i ustanowienie zastawu finansowego (12/2011)
 113. 16:17 Działające w Holandii agencje pracy będą miały certyfikaty
 114. 16:14 Co to jest pożyczka pod samochód?
 115. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:08 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 3.262 mln euro - NBP
 118. 16:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie o ogłoszenie upadłości z wniosków ...
 119. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:48 BEST - Zawarcie znaczącej umowy (7/2011)
 121. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A w ramach Grupy TP. (51/2011)
 122. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A w ramach Grupy TP. (51/2011)
 123. 15:45 W czerwcu rekomendacja strategii prywatyzacji PKL
 124. 15:41 Ile jaj kupimy za średnią pensję?
 125. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 126. 15:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 3,2 proc. do 1.254 pkt.
 127. 15:38 W lutym koszty budowy domów wzrosły o 0,5 proc. rdr - GUS
 128. 15:33 TIM - Dywidenda dla Akcjonariuszy TIM SA. (10/2011)
 129. 15:33 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 ro...
 130. 15:33 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - za rok obrotowy 2010
 131. 15:33 CEZ, a.s. - ČEZ przyspieszył sprzedaż własnej produkcji (26/2011)
 132. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 133. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 134. 15:23 UOKiK ws. nadużycia NFZ (komunikat)
 135. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:23 Pragma Inkaso wezwała do sprzedaży do 31,13 proc. akcji Pragma Faktoring
 137. 15:23 Boryszew złożył ofertę wiążącą na zakup aktywów AKT GmbH
 138. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 9645,25 USD za tonę
 139. 15:23 ZA Puławy wybudowały nową tlenownię; zwiększą produkcję amoniaku i mocznika
 140. 15:18 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asse...
 141. 15:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (24/2011)
 142. 15:17 Lepiej wiedz, o jaką pracę się starasz
 143. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:08 Areva i Polimex chcą współpracować przy budowie polskiej elektrowni jądrowej (opis)
 145. 15:06 Praca powodem chorób psychicznych?
 146. 15:04 Nastroje są raczej negatywne, ale pracę oceniamy pozytywnie
 147. 15:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (53/2011)
 148. 15:03 COMPRESS S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji ComPress SA (8/2011)
 149. 15:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przekazanie informacji przez osobę obowiązaną (11/2011)
 150. 15:03 GINO ROSSI S.A. - Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego. (19/2011)
 151. 15:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (65/2011)
 152. 14:59 Ulotka zamiast gotówki? Bankomat zareklamuje wszystko
 153. 14:55 Premier: tak czy inaczej przystąpimy do prywatyzacji JSW
 154. 14:53 Optymistyczne oceny koniunktury w usługach w kwietniu - GUS
 155. 14:53 Wskaźnik koniunktury w handlu w IV wzrósł o 4 pkt. do plus 3 pkt. - GUS
 156. 14:53 Nowoczesna Firma planuje wejście na NewConnect do końca czerwca 2011 r.
 157. 14:48 PBS Finanse SA - Sprostowanie błędu. (10/2011)
 158. 14:48 KCI - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (13/2011)
 159. 14:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (10/2011)
 160. 14:48 BORYSZEW - Złożenie oferty wiążącej warunkowej na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w między...
 161. 14:45 Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 13 tys.
 162. 14:38 Kwietniowa koniunktura w budownictwie lepsza niż w marcu - GUS
 163. 14:38 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej słabszy rdr, lepszy mdm - GUS
 164. 14:38 Ocena sytuacji w przemyśle w kwietniu zbliżona do ocen z marca - GUS
 165. 14:38 Rada nadzorcza PZU powołała sześciu członków zarządu spółki
 166. 14:38 RPP podwyższyła stopy w IV z powodu obaw, że wysoka inflacja może się utrwalić - minutes
 167. 14:38 Kredyt B. rozpoznał w wynikach za I kw. ok. 51 mln zł zysku na sprzedaży wierzytelności (popr.)
 168. 14:35 GDDKiA: wykonawca autostrady A4 porzucił plac budowy
 169. 14:34 Fedak: 300-400 tysięcy Polaków może wyjechać za Odrę
 170. 14:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 171. 14:30 Wkrótce zakłady z Bielska-Białej będą sprzedawać dwusilnikowe samoloty
 172. 14:23 MPiPS ws. pisma min. Fedak w obronie Polaków w Holandii (komunikat)
 173. 14:23 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji Polimex-Mostostal
 174. 14:23 MF uznał za celowe wprowadzenie regularnej sprzedaży walut z UE bezpośrednio na FX (opinia)
 175. 14:23 Wzrost inflacji bazowej to nie początek efektów II rundy - Belka
 176. 14:23 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA
 177. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:23 Opis dyskusji na kwietniowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężne (komunikat)
 179. 14:18 ES-SYSTEM S.A. - Treść projektów uchwał na WZA - 24.05.2011 r. (7/2011)
 180. 14:18 FAMUR S.A. - Rejestracaja przez Sąd podwyższenia kapitału w PGO S.A. (16/2011)
 181. 14:18 ES-SYSTEM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S...
 182. 14:18 GROCLIN - Lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 r. (5/2011)
 183. 14:18 PZU SA - Powołanie członków Zarządu (7/2011)
 184. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 185. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:08 Dane o produkcji w III nie zmieniły postrzegania sytuacji gospodarczej - prezes NBP
 187. 14:08 MF i NBP: na rynek może trafić nawet 14 mld euro
 188. 14:05 Zabiorą zasiłki wszystkim leniom i leserom
 189. 14:04 Koalicja z ul. Świętokrzyskiej umacnia złotego
 190. 14:03 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solu...
 191. 13:53 Raczej dojdzie do prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej - premier
 192. 13:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 13:53 MF w '11 może w maks. wariancie wymienić na rynku ok. 13-14 mld euro - Rostowski
 194. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 13:53 Lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne Morgan Stanley
 196. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 13:53 Wygaśnięcie zewn. impulsu cenowego doprowadzi do samoczynnego powrotu CPI w okolice celu - NBP
 198. 13:48 ELBUDOWA - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu E...
 199. 13:48 JAGO - Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia Chłodni Łódź. (22/2011)
 200. 13:42 "Za obijanie się chciała 200 zł. A miała posprzątać na błysk"
 201. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 202. 13:38 MF uznał za celowe wprowadzenie regularnej sprzedaży walut z UE bezpośrednio na FX - komunikat.
 203. 13:33 PC GUARD - Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółk (22/2011)
 204. 13:18 BIPROMET S.A. - Udzielenie zamówienia o znaczącej wartości. (14/2011)
 205. 13:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejstracja certyfikatów inwestycyjnych Investor Go...
 206. 13:18 ENAP - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego SA-R za 2010 r. (13/2011)
 207. 13:18 IZOSTAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A. (27/2011)
 208. 13:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (25/2011)
 209. 13:18 IZOSTAL S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. (28/2011)
 210. 13:08 Deficyt sektora fin. publ. w '12 ok. 3 proc., raczej powyżej tego poziomu - Bank Światowy
 211. 13:03 FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (2/2011)
 212. 12:53 Areva i Polimex chcą współpracować przy budowie polskiej elektrowni jądrowej
 213. 12:53 Tamex Obiekty Sportowe zadebiutuje na NewConnect 26 IV
 214. 12:52 Eurodolar powyżej 1,4600
 215. 12:48 LUBAWA - Podpisanie umowy pomiędzy Lubawa SA a 3 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi na remont gł...
 216. 12:48 RESBUD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. (6/2011)
 217. 12:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (19/2011)
 218. 12:41 Dolar najtańszy od grudnia 2009 roku
 219. 12:38 UOKiK: decyzja ws. spółki Fabryka Zdrowia Wierzbowski i Wspólnicy (komunikat)
 220. 12:38 Pogorszenie nastrojów społecznych w kwietniu - TNS OBOP
 221. 12:35 Areva i Polimex chcą współpracować przy budowie elektrowni jądrowej
 222. 12:35 Polacy: tak źle w kraju nie było od dwóch lat
 223. 12:33 LUBAWA - Podpisanie umowy pomiędzy Lubawa SA a 2 Okręgowymi Warsztatami Technicznymi na dostawę p...
 224. 12:32 Z czego żyją bezrobotni?
 225. 12:30 Wskaźnik skłonności do zakupów w kwietniu obniżył się do 16 pkt
 226. 12:23 MF sprzedało bony za 1.027,0 mln zł przy popycie 3.407,73 mln zł
 227. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr78/A/NBP/2011
 228. 12:11 Dwóch szefów, podwójna udręka
 229. 12:08 Rada nadzorcza Grupy Kęty pozytywnie zaopiniowała wypłatę 4 zł dywidendy na akcję
 230. 12:08 Spółka Atremu za 12,4 mln zł wykona prace przy linii tramwajowej w Poznaniu
 231. 12:08 W kwietniu lekka poprawa nastrojów społecznych - CBOS
 232. 12:08 Kurs PDA spółki Rajdy 4x4 wzrósł w debiucie na NewConnect o 50 proc.
 233. 12:08 Libijscy powstańcy kontrolują pierwsze przejście graniczne
 234. 12:05 Kary za drastyczne podwyżki przed beatyfikacją
 235. 12:03 HAWE - Informacja osoby zobowiązanej. (RB-35/2011). (35/2011)
 236. 12:03 PBS Finanse SA - Sprostowanie błędu. (9/2011)
 237. 11:55 Polacy swoje wiedzą: i ZUS, i OFE są fe
 238. 11:53 Kalendarium rynku kapitałowego 21.04 - 14.11.2011
 239. 11:50 "Polacy protestują, bo boją się konkurencji"
 240. 11:45 Zakupy na ostatnią chwilę? Musisz się spieszyć!
 241. 11:38 Zapotrzebowanie na pasze w 2010/11 wzrośnie do 22,9 mln t, a produkcja spadnie do 19,2 mln t -
 242. 11:38 WZA Asseco Central Europe zdecydowało o wypłacie 0,22 euro dywidendy na akcję
 243. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 244. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 245. 11:33 K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (36/2011)
 246. 11:30 Będą mieć tańsze paliwo dzięki rządowi
 247. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 248. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 249. 11:23 Credit Suisse obniżył rekomendacje dla Millennium, BRE i Getin Holding
 250. 11:23 Tańsze paliwo z banku
 251. 11:18 BUDOPOL - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego (9/2011)
 252. 11:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Resolutions passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders (8/2011)
 253. 11:16 Polską prezydencję będą wspierać m.in. Peugeot i Orange
 254. 11:08 Eksport produktów rolno-spożywczych w '11 wzrośnie rdr o 6 proc. do 14,1 mld euro - IERiGŻ
 255. 11:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 256. 11:08 GUS poda 26 IV dane o długu i deficycie general government oraz PKB za 2010
 257. 11:08 Inflacja pogarsza nastroje przedsiębiorstw w I kw.; spodziewana poprawa w II kw. - koniunktura NBP
 258. 11:04 Polacy mają patent na wytwarzanie grafenu
 259. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 124,45-124,47 USD za baryłkę
 260. 10:53 Spółce One-2-One grozi kara w postępowaniu podatkowym
 261. 10:48 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiąza...
 262. 10:38 Robert Lewandowski twarzą marki Coca-Cola
 263. 10:38 Inflacja pogarsza nastroje przedsiębiorstw w I kw.; spodziewana poprawa w II kw. - koniunktura NBP
 264. 10:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (62/2011)
 265. 10:33 ANTI S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (21/2011)
 266. 10:32 Sieć delikatesów internetowych A.pl rośnie w siłę
 267. 10:23 Wood&Co rekomenduje "kupuj" Kęty, cena docelowa 149 zł
 268. 10:18 OPEN FINANCE S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaz...
 269. 10:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 270. 10:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 271. 10:12 Wyniki amerykańskich firm windują indeksy
 272. 10:11 "Szkolenia? Zbędny wydatek, a nie inwestycja"
 273. 10:09 Zyski z wynajmu największe w hotelach
 274. 10:08 Lepsze nastroje wspierają złotego
 275. 10:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (22/2011)
 276. 10:03 ONE-2-ONE S.A. - Postępowanie podatkowe (10/2011)
 277. 09:55 Gracze zapomnieli o wszystkich problemach
 278. 09:54 HR-owcy poszukują tylko pięknych kobiet
 279. 09:53 Binary Helix planuje debiut na NewConnect w III kwartale br.
 280. 09:40 Sąd podtrzymał karę UOKiK dla sieci Żabka
 281. 09:37 Komentarz poranny: Pokaz siły
 282. 09:34 Wzrost wynagrodzeń w Polsce to fikcja
 283. 09:33 AT-WIG20
 284. 09:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora oraz dealera na akcjach Spółki (34/2011)
 285. 09:23 "Jezus cię kocha" - religijny pracownik stracił pracę
 286. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 287. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 288. 09:23 Wybór firmy do zarządzania siecią TP przed lub po wakacjach, start projektu w 2012
 289. 09:23 Przerób ropy w PKN Orlen w I kw. '11 wzrósł o 3 proc., do ponad 6,4 mln ton
 290. 09:23 USA pomogą libijskiej opozycji
 291. 09:23 PKO BP zrezygnował z planów emisji obligacji podporządkowanych w kwocie do 5 mld zł
 292. 09:23 W Libii 7 zabitych w ataku NATO na Trypolis - Agencja Jana
 293. 09:23 Akcje i PDA Benefit Systems wzrosły w debiucie na GPW o 3,74 proc.
 294. 09:23 W Japonii strefa zamknięta wokół elektrowni Fukushima
 295. 09:23 PKO BP zrezygnował z planów emisji obligacji podporządkowanych w kwocie do 5 mld zł (opis)
 296. 09:19 Eurodolar powyżej 1,4600
 297. 09:19 Polski hit trafi pod rosyjskie strzechy
 298. 09:18 MOJ S.A. - Podpisanie znaczącej mowy. (6/2011)
 299. 09:18 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa.Sprawozdanie finansowe (38/2011)
 300. 09:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (70/2011)
 301. 09:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (36/2011)
 302. 09:18 IDEA TFI SA - Powołanie Rady Nadzorczej IDEA TFI SA (33/2011)
 303. 09:17 Przed Świętami możliwe jest pokrywanie spekulacyjnych pozycji
 304. 09:08 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 305. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2927,89 pkt (+0,07%)
 306. 09:08 POLSAT OFE informuje
 307. 09:07 Informacje ze spółek
 308. 09:03 PKOBP (PKO BP SA) - Podjęcie uchwały o odstąpieniu od zamiaru emisji obligacji podporządkowanych?...
 309. 09:03 PKOBP (PKO BP SA) - Decyzja Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA o rezygnacji z ubiegania ...
 310. 09:03 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zaw...
 311. 09:03 WIG20 w błyskawicznym tempie zbliżył się do rekordów
 312. 09:01 Hossa czy ucieczka od obligacji? Kontynuacja trendów możliwa
 313. 08:54 Rynek ciągle liczy na pomoc Fed
 314. 08:53 Szacowany zysk operacyjny PKN Orlen za I kw. '11 r. wyniesie ok. 1,3 mld zł
 315. 08:53 O godzinie 13 konferencja Belki i Rostowskiego
 316. 08:48 BIOERG S.A. - Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej (1/2011)
 317. 08:42 Firmy budowlane wieszczą spowolnienie
 318. 08:38 Gwałtowne zacieśnienie polityki pieniężnej zdusi popyt inwestycyjny - Raczko, NBP
 319. 08:38 Spółki boją się podatku
 320. 08:35 Luka hossy i biała świeca
 321. 08:33 ZPUE - Zawarcie znaczących umów (10/2011)
 322. 08:32 Espirito: Vodafone nie sprzeda, tylko kupi Polkomtel
 323. 08:26 Szczyty na horyzoncie. Oby nie okazały się podwójne.
 324. 08:18 RELPOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 325. 08:18 PKNORLEN - Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. ...
 326. 08:18 RELPOL - Raport roczny R (2010)
 327. 08:13 Ceny cukru spadają
 328. 08:03 Byki w narożniku
 329. 07:58 To będzie okazja do mizdrzenia się na sopockim molo?
 330. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 21 kwietnia
 331. 07:53 Zysk netto Grupy TP w I kwartale 2011 roku wyniósł 189 mln zł wobec 258 mln zł konsensusu (opis)
 332. 07:38 Grupa TP miała 1,86 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w I kw. '11 (opis)
 333. 07:38 Zysk netto Grupy TP w I kwartale 2011 roku wyniósł 189 mln zł wobec 258 mln zł konsensusu
 334. 07:23 Grupa TP miała 1,86 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w I kw. '11
 335. 07:20 Oszustwo na świątecznym stole! Zobacz, co naprawdę zjesz w święta
 336. 07:18 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP. (50/2011)
 337. 07:18 TPSA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
 338. 07:18 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP. (50/2011)
 339. 07:18 TPSA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
 340. 07:11 Rabat trzeba powiązać z określoną sprzedażą
 341. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 21 IV - 27 V
 342. 07:08 Kaźmierczak z RPP uzależnia decyzję o poparciu podwyżki stóp proc. od danych o bezrobociu
 343. 06:54 Urzędnikom bony, nauczycielom ochłapy
 344. 06:45 Te dodatki do emerytur ci się należą
 345. 04:50 Szybki Internet czeka na wojsko polsko-rosyjskie
 346. 03:05 W czerwcu kupisz dobrą ofertę na wakacje
 347. 02:30 System testowy pożera e-PIT-y
 348. 02:18 Uważaj! System testowy pożera e-PIT-y