Trwa ładowanie...
d352e9s
d352e9s

Artykuły z dnia: 2011.04.06 - finanse.wp.pl

 1. 01:10 Urzędy są zacofane - rejestracja przez internet to farsa
 2. 00:36 Miejskie budowy pójdą pod nóż?
 3. 00:15 Na Wall Street niewielkie wzrosty indeksów
 4. 23:48 TUP - Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółek celowych (10/2011)
 5. 23:48 TRAVELPLANET - Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (9/2011)
 6. 23:33 EUROMARK POLSKA S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego (8/2011)
 7. 23:18 WIKANA - Korekta raportu bieżącego w sprawie wykazu informacji przekazanych do publicznej wiadomo...
 8. 22:30 Portugalia poprosi o pomoc finansową
 9. 21:48 ERG - Informacja o zawarciu porozumienia o współpracy w zakresie wspólnego wykonywania uprawnień ...
 10. 21:48 AMREST - RB 14/2011 Uchwała Zarządu AmRest o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki (14/2011)
 11. 21:23 Siły Kadafiego ostrzelały pola naftowe
 12. 21:03 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki (12/2011)
 13. 20:48 HYPERION S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta dokonane w trybie art. 69 ustawy o oferc...
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 kwietnia, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 kwietnia, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 kwietnia, 20.00
 17. 20:18 SYNTHOS - Informacja dotycząca propozycji przeznaczenia zysku za 2010 rok. (6/2011)
 18. 20:03 MEGARON S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DREWMAX Tadeusz Sąsiad...
 19. 19:53 NWZA Marvipolu ma zdecydować o skupie akcji własnych spółki
 20. 19:53 27 kwietnia koniec prac zespołu ds. reformy emerytur mundurowych
 21. 19:48 CP ENERGIA S.A. - Korekta raportu dotyczącego publikacji na stronie internetowej opracowania nt. ...
 22. 19:38 Największy związek PKN Orlen ponownie domaga się podwyżek płac
 23. 19:33 MARVIPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Marvipol S.A. (25/2011)
 24. 19:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 25. 19:23 MSWiA: 105,5 mln euro pomocy unijnej z Funduszu Solidarności (komunikat)
 26. 19:18 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Podwyższenie zakładanego poziomu och...
 27. 19:15 27 kwietnia koniec prac zespołu ds. reformy emerytur mundurowych
 28. 19:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu...
 29. 19:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 30. 19:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (...
 31. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 32. 18:53 GPW: NCIndex uzupełniony o akcje CODEMEDIA
 33. 18:48 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 34. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 35. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 36. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 37. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 38. 18:48 GRAJEWO - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 39. 18:48 GRAJEWO - Raport roczny R (2010)
 40. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 41. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 42. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 43. 18:33 MONNARI TRADE S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii G (18/2011)
 44. 18:23 BZ WBK AIB Asset Management ma 5,40 proc. akcji Open Finance
 45. 18:23 GPW W WARSZAWIE SA opinia rady giełdy dot. propozycji zarządu w sprawie podziału zysku
 46. 18:23 GPW W WARSZAWIE SA zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
 47. 18:18 GPW - Opinia Rady Giełdy dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za r...
 48. 18:18 GPW - Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B (13...
 49. 18:15 WIG20 powyżej 2900 pkt
 50. 18:08 BondSpot SA wskaźniki spółek
 51. 18:08 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 52. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 6.04.2011
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:08 Powstańcy libijscy wyparci z Bregi, zagrożenie dla cywilów (synteza)
 55. 18:05 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 5 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROM...
 56. 18:05 KOELNER - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (8/2011)
 57. 18:05 Przypływ optymizmu tylko wśród wybranych
 58. 18:03 INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki (8/2011)
 59. 18:02 Euro najmocniejsze od 14 miesięcy przed decyzją EBC
 60. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 61. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 62. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2928,19 pkt (1,52%)
 63. 17:53 MSZ: dłuższy okres ważności wiz dla Polaków w Turcji (komunikat)
 64. 17:53 DI BRE podniósł cenę docelową akcji Centrum Klimy do 17,3 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
 65. 17:53 EasyCall zadebiutuje w poniedziałek, 11 kwietnia, na NewConnect
 66. 17:48 ENERGOPOL - Wycena kontraktów walutowych na dzień 31.03.2011 roku (9/2011)
 67. 17:48 MOL - Documents for the Annual General Meeting (16/2011)
 68. 17:48 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (12/2011)
 69. 17:48 KOELNER - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 70. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 17:38 DI BRE rekomenduje "akumuluj" Mondi Świecie, cena docelowa podniesiona do 88,7 zł
 72. 17:33 BORYSZEW - Złożenie oferty niewiążącej na nabycie aktywów AKT GmbH oraz udziałów w międzynarodowy...
 73. 17:33 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (20/2011)
 74. 17:33 SYGNITY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na...
 75. 17:33 SYGNITY - Wykaz akcjonariuszy Sygnity, posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu ...
 76. 17:23 SDP ws. sprawozdania z wyboru Rady Etyki Mediów (komunikat)
 77. 17:23 Aktywa Idea TFI wyniosły na koniec marca 3,66 mld zł
 78. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.04.2011
 79. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 6 kwietnia, 17.00
 80. 17:23 Rozmowa o wejściu Polski do strefy euro w 2014-2015 - premier
 81. 17:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 6 kwietnia, 17.00
 83. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 6 kwietnia, 17.00
 84. 17:23 Fed nie powinien rozpoczynać zacieśniania polityki monetarnej w tym roku - Lockhart
 85. 17:18 KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - rejestracja certyfikatów inwestycyjnych w KDPW (6/...
 86. 17:18 SYGNITY - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. w dniu 6 kwietnia 201...
 87. 17:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora oraz dealera na akcjach Spółki (27/2011)
 88. 17:18 ACTION S.A. - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ACTION S.A. z A.PL Sp. z o...
 89. 17:15 Kolejny dzień umocnienia złotego
 90. 17:15 Prognoza kursu AUD/USD
 91. 17:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Kruk
 92. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.04.2011
 93. 17:05 Wpływowi europosłowie proponują rewolucję w finansowaniu budżetu
 94. 17:03 EMPERIA - Objęcie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez IPOPEMA 55 Fundusz Inwestycyjny Z...
 95. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 96. 17:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. (16...
 97. 17:03 KOMPAP - Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zmniejsze...
 98. 17:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami PRAGMA FAKTORING S.A. (61/...
 99. 17:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 100. 17:03 IDEA TFI S.A. - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec...
 101. 16:55 Barclays Capital: grecki dług może wymagać restrukturyzacji
 102. 16:53 Budimex i MCI Private Ventures FIZ zaproszone do negocjacji w sprawie zakupu PNI
 103. 16:38 Rynki czekają na EBC, podwyżka o 25 pb w cenie, istotny ton komentarzy (opis)
 104. 16:33 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (39/2011)
 105. 16:33 CAPITAL - Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta (10/2011)
 106. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 2 gr - e-petrol.pl
 109. 16:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 9502,50 USD za tonę
 110. 16:21 Kredyt konsumpcyjny: będzie łatwiej, za to drożej
 111. 16:20 Koniec ze sprzecznymi interpretacjami podatkowymi
 112. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Wykaz informacji poufnych, bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wia...
 113. 16:18 ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (16/2011)
 114. 16:18 WARIMPEX - Invitation to the 25th Annual General Meeting (6/2011)
 115. 16:13 Funt koryguje wczorajsze umocnienie
 116. 16:03 WARIMPEX - Zaproszenie na 25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (6/2011)
 117. 16:03 FORTISPL - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 (10/2011)
 118. 16:01 Trzęsienie ziemi, interwencja i stopy procentowe
 119. 15:55 Boją się ryb z Japonii - ograniczono import
 120. 15:53 Klub PiS złożył wniosek o wotum nieufności wobec Grada
 121. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:53 Asseco pozyskało 31,1 mln zł ze środków UE na dofinansowanie budowy budynku Centrum IT
 124. 15:48 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Przekształcenie spółki zależnej (11/2011)
 125. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie umowy ubezpieczenia faktoringu exportowego z regresem. (60/2011)
 126. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 127. 15:38 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 128. 15:38 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 129. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:38 MSWiA unieważni przetarg na Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej (TETRA)
 131. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:35 Zmiana wizerunku PKO BP
 133. 15:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (58/2011)
 134. 15:23 MSWiA ws. Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (komunikat)
 135. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 136. 15:23 MG: koniec ze sprzecznymi interpretacjami podatkowymi (komunikat)
 137. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 138. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:23 ABW ws. rocznicy utworzenia cywilnych służb specjalnych (komunikat)
 141. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 15:23 Wskaźnik koniunktury w przemyśle w III zwiększył się o 6,9 pkt mdm - IRG SGH
 143. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (38/2011)
 145. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 146. 15:18 R&C UNION S.A. - Zmiany w zakresie stanu posiadania akcji (36/2011)
 147. 15:15 Szacunkowa stopa bezrobocia w marcu 13,1 proc.
 148. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 150. 15:08 Przedstawiciele tych zawodów rozwodzą się najczęściej
 151. 15:03 VINDEXUS S.A. - Uchwała KDPW o rejestracji akcji serii J. (34/2011)
 152. 15:00 PiS domaga się odwołania ministra skarbu
 153. 14:53 Warszawa: ograniczenia w ruchu i parkowaniu 10 kwietnia (komunikat)
 154. 14:51 Potencjalnie jesteśmy potentatem
 155. 14:48 MEDIATEL - Wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym (17/2011)
 156. 14:40 MPiPS: szacunkowa stopa bezrobocia w marcu 13,1 proc.
 157. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 20 gr
 158. 14:33 PC GUARD - Zakończenie subskrybcji akcji serii E (15/2011)
 159. 14:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 160. 14:23 Załoga JSW wypowie się w sprawie strajku i prywatyzacji
 161. 14:23 Millennium DM podniósł wycenę akcji KGHM do 206 zł, rekomenduje "akumuluj"
 162. 14:23 W marcu stopa bezrobocia spadła do 13,1 proc. z 13,2 proc. w lutym - MPiPS
 163. 14:23 W I kw. zatrudnienie w Sygnity spadło o około 100 osób
 164. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 166. 14:08 GPW: Zawieszenie obrotu certyfikatami DEUTSCHE BANK
 167. 14:08 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji SYGNITY SA
 168. 14:08 GPW: Zawieszenie obrotu certyfikatami DEUTSCHE BANK
 169. 14:08 MF złożyło dokumentację w SEC; w II kw. planuje emisję za ok. 1 mld USD - Radziwiłł, MF
 170. 14:03 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (28/2...
 171. 13:53 Podwyżki wynagrodzeń? Jeśli tak, to w granicach 5%
 172. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 13:53 NWZA Sygnity zdecydowało o połączeniu z Polsoftem i Sygnity Technology (opis)
 174. 13:52 Lampka wina przed snem? W niektórych zawodach to zakazane
 175. 13:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (34/2011)
 176. 13:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. (19/2011)
 177. 13:41 Udział złota w globalnych inwestycjach
 178. 13:38 Zaangażowanie OFE w akcje w marcu (tabela)
 179. 13:38 KSG Agro prognozuje 20 mln USD zysku netto w '11 (opis)
 180. 13:25 Tusk: e-sąd to ulga w udręce przedsiębiorców
 181. 13:23 Podaż SPW od 8.04 będzie podawana do godziny 15.00 - MF
 182. 13:23 Reforma mundurówek z niewielkim skutkiem finansowym w krótkim terminie - Miller z MSWiA
 183. 13:23 Pragma Trade chce pozyskać z emisji 12 mln zł i wejść w maju na NC
 184. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 13:23 Polkomtel zadeklarował poniżej 100 mln zł inwestycji w zamian za niższe cięcia MTR-ów
 186. 13:15 Rostowski: dodatkowy zysk z NBP na obniżenie deficytu i długu
 187. 13:08 Robyg rozpoczyna IV etap osiedla Zdrowa na Wilanowie
 188. 13:08 Zarząd Polkomtela podpisał NDA i wystąpił o udostępnienie informacji dot. Dialogu
 189. 13:03 TVN - Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 190. 13:00 PJN: ciąć koszty na budowę autostrad
 191. 12:53 MS: do e-sądu wpłynęło ponad milion spraw (komunikat)
 192. 12:53 Libet planuje zadebiutować na GPW pod koniec kwietnia
 193. 12:48 OPEN FINANCE S.A. - DATY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU OBROTOWYM 2011 (9/2011)
 194. 12:48 TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o doręczeniu powództwa akcjonariusza o uchylenie uchwał Nadzwycz...
 195. 12:45 "Prawa nabyte służb mundurowych są nietykalne"
 196. 12:41 Boją się żywności z Japonii - kolejny zakaz importu
 197. 12:40 KE upomina Polskę za sposób regulowania cen energii
 198. 12:38 Zysk NBP zostanie przeznaczony na obniżenie deficytu budżetowego i długu w '11 - Rostowski
 199. 12:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wi...
 200. 12:33 INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO SA umowy znaczącej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo H...
 201. 12:25 Prawa nabyte służb mundurowych są nietykalne
 202. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 67/A/NBP/2011
 203. 12:23 KSG Agro prognozuje w '11 r. 20 mln USD zysku netto
 204. 12:16 Resort nauki: od 2013 r. podwyżki pensji na uczelniach
 205. 12:08 GPW: ING Securities animatorem Banku Handlowego
 206. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 207. 12:08 GPW: ING Securities nie będzie animatorem Banku Handlowego
 208. 12:08 PDA spółki E-Kancelaria wzrosły w debiucie na NewConnect o 2,56 proc.
 209. 12:08 NWZA Sygnity zdecydowało o połączeniu z Polsoftem i Sygnity Technology
 210. 12:08 CCI otworzyło multipleks w Rumunii, planuje kolejne otwarcia na tym rynku w '11
 211. 12:08 Polkomtel podtrzymuje, że chce przeznaczyć 100 proc. zysku za 2010 r. na dywidendę
 212. 12:08 Polkomtel spodziewa się w '11 stabilizacji rynku i wyników
 213. 12:08 PKO BP podtrzymuje, że zysk netto banku może w '11 wzrosnąć dwucyfrowo (opis)
 214. 12:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (33/2011)
 215. 12:00 Unia rozprawia się z bezrobociem na wsi. Przekwalifikują rolników
 216. 11:38 Zbiory zbóż w '11 mogą wynieść 27-28 mln ton
 217. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 218. 11:38 W najbliższych dwóch kwartałach ceny zbóż będą spadały - ARR
 219. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 220. 11:38 Rejestracja nowych aut osobowych i dostawczych w III spadła o 5,1 proc. rdr - PZPM
 221. 11:38 Czy warto się uczyć egzotycznych języków?
 222. 11:38 PKO BP podtrzymuje, że zysk netto banku może w '11 wzrosnąć dwucyfrowo
 223. 11:33 PBS Finanse SA - Błedny numer porządkowy raportu . (7/2011)
 224. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 225. 11:23 CAPEX Polkomtela w '11 może wynieść ponad 1 mld zł - prezes (opis)
 226. 11:23 PKO BP chce do 2014 r. zmodernizować placówki banku
 227. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 228. 11:23 Rank Progress sprzeda Blackstone Group obiekty handlowe w Kłodzku za 39,6 mln euro (opis)
 229. 11:23 B. Handlowy liczy na ponad 10 proc. wzrost akcji kredytowej w '11
 230. 11:22 Premier: warto w tym roku pracować nad budżetem szybciej niż zwykle
 231. 11:22 Zbiory zbóż w tym roku mogą wynieść 27-28 mln ton
 232. 11:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uchwała KDPW w sprawie przyjęcia akcji Spólki do depozytu (24/2011)
 233. 11:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emite...
 234. 11:18 SOBIESKI - Belvedere odwołuje się od decyzji Trybunału Handlowego z 4 kwietnia 2011 (10/2011)
 235. 11:15 Gospodarka strefy euro w IV kw. 2010 wzrosła o 0,3 proc. kdk
 236. 11:08 CAPEX Polkomtela w '11 może wynieść ponad 1 mld zł - prezes
 237. 11:00 Commerzbank szybciej zwróci pomoc państwową
 238. 10:53 GPW: DM PKO BP nie jest animatorem spółki BANK ZACHODNI WBK SA
 239. 10:53 PKO BP sprzedał blisko 40 tys. kont osobistych z nowej oferty
 240. 10:48 PBS Finanse SA - Zwołanie WZA 19 maja 2011 r. (7/2011)
 241. 10:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji spółki zależnej tj.STOCZNI TCZEW S...
 242. 10:44 Podziały w Fed. Rynki spokojne. Możliwa korekta na GPW
 243. 10:41 Ekozawody mają przyszłość
 244. 10:41 Rosną emocje przed czwartkową decyzją ECB
 245. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na V - 122,10-122,12 USD za baryłkę
 246. 10:38 Od wtorku ruszają spotkania zarządu Polkomtela z potencjalnymi inwestorami
 247. 10:37 Rozterki FOMC
 248. 10:34 Fed ostro podzielony
 249. 10:33 INTERCARS - Utworzenie spółki zależnej w Niemczech (7/2011)
 250. 10:26 Buty w biurze
 251. 10:23 Komplikuje się operacja w Libii - MSZ Francji
 252. 10:23 KSG Agro planuje pozyskać z emisji akcji 40,9 mln USD netto
 253. 10:19 Rozliczą ci PIT w zamian za 1 proc. twojego podatku
 254. 10:18 BEST - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BEST S.A. za 2010 rok (5/2011)
 255. 10:10 Skandal z unijną dotacją. KE żąda od Łodzi zwrotu 19 mln euro za rozbudowę GOŚ
 256. 10:09 Zdradziła zarobki szefa na Facebooku. Została zwolniona
 257. 10:08 Kolejna spokojna sesja na Wall Street
 258. 10:08 W środę stabilizacja PLN poniżej 4,00/EUR
 259. 10:08 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 51,734 mln zł
 260. 10:06 Eurodolar testuje listopadowy szczyt
 261. 10:03 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nad...
 262. 09:56 Tam specjalizacja da Ci pracę
 263. 09:56 Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
 264. 09:53 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 265. 09:53 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 266. 09:53 Gant sprzedał netto w marcu 69 mieszkań
 267. 09:53 Jak wygląda sprawa płacenia ubezpieczenia za tzw. pojazd zabytkowy?
 268. 09:51 Mój znajomy miał wypadek, policja stwierdziła jego winę, ale on uważa, że niesłusznie...
 269. 09:50 Strauss-Kahn: Hiszpania nie potrzebuje pomocy MFW
 270. 09:49 Czy można wykupić polisą z wyprzedzeniem, bo jest w promocji?
 271. 09:48 CEZ, a.s. - Sprawozdanie dotyczące aplikacji GPW Zasad kontroli wewnętrznej Spółki ČEZ, a. s., (z...
 272. 09:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (18/2011)
 273. 09:48 KERNEL HOLDING S.A. - NABYCIE ZNACZĄCEGO PAKIETU AKCJI KERNEL HOLDING S.A. (21/2011)
 274. 09:46 Co mam zrobić, jeśli wpadłem w dziurę w drodze? Gdzie mam się zgłosić, jeśli nie mam AC?
 275. 09:44 Agora: Dzienniki w dół
 276. 09:38 Prace nad „mobilną kablówką”
 277. 09:38 Rank Progress sprzeda obiekty handlowe w Kłodzku za 39,6 mln euro
 278. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 279. 09:38 Harmonogram oferty publicznej spółki KSG Agro
 280. 09:37 Przy oporze
 281. 09:35 Czy można wyżyć z łapania szczurów?
 282. 09:33 P.A. NOVA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A. (12/2011)
 283. 09:32 Belvedere: Sobieski niezagrożony?
 284. 09:29 Informacje ze spółek
 285. 09:25 Przychody z prywatyzacji w 2012 r. wyniosą ok. 10 mld zł
 286. 09:23 W '12 roku przychody z prywatyzacji min. 10 mld zł, dywidenda w '11 ponad 4 mld zł - Grad
 287. 09:22 RPP w centrum uwagi
 288. 09:18 MOSTALZAB - Informacja o wyborze oferty złożonej przez spółkę zależną Emitenta (66/2011)
 289. 09:18 MIRACULUM S.A. - Informacja w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji seri...
 290. 09:15 Będzie reforma służb mundurowych
 291. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2894,70 pkt (+0,36%)
 292. 09:08 Pod uchwałą o zmianie stóp podpisali się wszyscy członkowie RPP - NBP
 293. 09:03 RANK PROGRESS S.A. - Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości należących do spółek zależnych: P...
 294. 08:56 Konferencja po posiedzeniu RPP
 295. 08:53 POLSAT OFE informuje
 296. 08:53 Mundurowi uzyskają prawo do emerytury po 20 latach pracy, w wieku min. 50 lat
 297. 08:48 Co ugryzło byki na Wall Street?
 298. 08:48 PGF - Skup akcji własnych (43/2011)
 299. 08:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Compliance with the corporate governance of the Buda...
 300. 08:38 SP raczej nie będzie w '11 sprzedawać akcji PGE, prywatyzacja chemii ruszy w II półroczu - Grad
 301. 08:32 Nowe maksima hossy
 302. 08:23 Rozwiązanie izraelsko-palestyńskiego konfliktu coraz pilniejsze - Obama
 303. 08:23 W Japonii udało się uszczelnić reaktor i zatrzymać wyciek
 304. 08:23 Siły Kadafiego niemal cały wtorek ostrzeliwały Misratę
 305. 08:10 Zysk banku centralnego w 2010 roku wyniósł 6,5 mld zł
 306. 08:08 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 307. 08:03 WIKANA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (19/2011)
 308. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 309. 07:53 NBP ws. wyniku finansowego za 2010 rok (komunikat)
 310. 07:53 Harmonogram oferty publicznej spółki Libet
 311. 07:53 Zysk banku centralnego w 2010 roku wyniósł 6,5 mld zł - komunikat NBP
 312. 07:52 Unia dołoży. Będzie przepięknie
 313. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 6 kwietnia
 314. 07:26 Cięcia uzasadniają unieważnianie przetargów
 315. 07:19 Drożyzna zachodnia, zarobki wschodnie! Raport cenowy Faktu cz. II
 316. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 IV - 27 V
 317. 07:08 W III zarejestrowano o 6,43 proc. mniej aut osobowych rdr; 25,41 proc. więcej mdm - Samar
 318. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 6.04 - 14.11.2011
 319. 06:04 Będzie reforma emerytalna służb mundurowych
 320. 05:20 Ulga na Internet dla każdego
 321. 04:20 Odpłatne leczenie? Unia mówi stanowcze nie
 322. 03:55 Malezyjskie samochody w Polsce?
 323. 03:20 Chińczycy szturmują polskie samorządy
 324. 02:55 Ponad 6 mld złotych z NBP do budżetu