Trwa ładowanie...
ddh5zt4
ddh5zt4

Artykuły z dnia: 2011.04.20 - finanse.wp.pl

 1. 01:30 Polska geografia hipotek
 2. 01:05 Z mytem na drogie wakacje po polskich drogach
 3. 00:10 Najefektywniejszą telewizją jest Polsat
 4. 00:03 DSS S.A. - Wyniki uzupełniających badań mineralogicznych próbek pochodzących z eksploatowanego pr...
 5. 23:55 Znaczne wzrosty na Wall Street
 6. 23:33 PEP - Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii Y Polish Energy Partners SA w KDPW (24/2011)
 7. 23:03 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - CEDC informuje o Rocznym Walnym...
 8. 23:03 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation?CEDC informuje o złożeniu informa...
 9. 22:18 MIESZKO - Zarejestrowanie obligacji ZPC Mieszko S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ...
 10. 22:03 OPTIMUS - Ogłoszenie upadłość spółki zależnej (27/2011)
 11. 21:48 ALTERCO - Zamknięcie emisji obligacji serii F - korekta błędu pisarskiego (26/2011)
 12. 21:33 ALTERCO - Zamknięcie emisji obligacji serii F (26/2011)
 13. 21:08 Asseco BS wypłaci dywidendę w wysokości 30,08 mln zł, czyli 0,9 zł na akcję
 14. 20:48 KCI - Raport roczny R (2010)
 15. 20:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco...
 16. 20:48 KCI - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 17. 20:38 Rajdy 4x4 zadebiutuje w czwartek na rynku NewConnect
 18. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 20 kwietnia, 20.00
 19. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 20 kwietnia, 20.00
 20. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 20 kwietnia, 20.00
 21. 20:18 DROP S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (12/2011)
 22. 20:08 Komisja Trójstronna bez zgody ws. skrócenia czasu prac nad budżetem
 23. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 24. 20:03 BANK PEKAO SA - Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. (21/2011)
 25. 19:53 GPW: pierwszy dzień notowań akcji TELESTRADA
 26. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji GINO ROSSI
 27. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji OPEN FINANCE
 28. 19:53 GPW: szczególne oznaczenie akcji POLREST
 29. 19:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MCI MANAGEMENT
 30. 19:53 GPW: ostatni dzień notowań pda OPEN FINANCE
 31. 19:38 Dywidenda i deklaracje dywidendy za 2010 w spółkach publicznych - tabela
 32. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 33. 19:08 BondSpot SA wskaźniki spółek
 34. 19:08 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 35. 19:08 Przychody grupy Orbis wyniosły w I kw. 173,3 mln zł i spadły r/r o 1,25 proc.
 36. 19:03 BZWBK - Korekta raportu bieżącego z dnia 20 kwietnia 2011 r.?powołanie Rady Nadzorczej na nową ka...
 37. 19:03 BZWBK - Korekta raportu bieżącego z dnia 20 kwietnia 2011 r.?powołanie Rady Nadzorczej na nową ka...
 38. 19:03 MAKRUM S.A. - Uchwały podjęte na WZA w dniu 20.04.2011 r., wyniki głosowania (11/2011)
 39. 19:03 MAKRUM S.A. - Wykaz akcjonariuszy na WZA w dniu 20.04.2011 r. (12/2011)
 40. 19:03 MAKRUM S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. (13/2011)
 41. 18:48 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (32/2011)
 42. 18:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BSC DRUKARNI...
 43. 18:42 TK: nowelizacja prawa budowlanego nie może wejść w życie
 44. 18:38 GPW: animator dla obligacji BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY
 45. 18:38 GW: animator dla akcji RAJDY 4X4
 46. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów INVESTOR GOLD
 47. 18:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 48. 18:38 GPW: akcje M4B w NCIndex
 49. 18:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów INVESTOR PRIVATE EQUITY
 50. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 51. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 52. 18:33 ATLAS ESTATES LTD - Stan posiadania Akcji Spółki (7/2011)
 53. 18:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BSC D...
 54. 18:23 MS ws. wizyty ministra Kwiatkowskiego w Rumunii (komunikat)
 55. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 56. 18:22 Kontrolowany wzrost, baza dla 3000 punktów
 57. 18:20 LUBAWA - Informacja o zgłoszeniu subskrybenta Silver Hexarion Holdings Limited dotyczącego objęci...
 58. 18:20 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 59. 18:20 MIRACULUM S.A. - Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli (34/2011)
 60. 18:18 BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (15/2011)
 61. 18:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (18/2011)
 62. 18:18 BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (15/2011)
 63. 18:18 BZWBK - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)
 64. 18:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Raport roczny R (2010)
 65. 18:09 SLD uruchomił stronę KlamstwaRostowskiego.pl; PO: sztuczka PR-owa
 66. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 20.04.2011
 67. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 68. 18:03 BANKBPH - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH SA oraz przekazanie projektów uchwa...
 69. 18:03 BZWBK - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (12/2011)
 70. 18:03 BZWBK - Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. (12/2011)
 71. 18:03 ATREM S.A. - Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta (21/2011)
 72. 18:03 ZPUE - Znacząca umowa - zmiana warunków umowy o kredyt inwestycyjny (8/2011)
 73. 18:03 BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (13/2011)
 74. 18:03 BZWBK - Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2011)
 75. 18:03 ORBIS - Informacja o poziomie przychodów i hotelowych wskaźnikach operacyjnych Grupy Kapitałowej ...
 76. 18:03 BZWBK - ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (13/2011)
 77. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Dopuszczenie do o...
 78. 18:02 Euro najmocniejsze od 18 miesięcy
 79. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2925,83 pkt (1,31%)
 80. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 81. 17:53 W 2012 roku wiodącą rolę będą musiały przejąć inwestycje prywatne - Rozkrut, MF
 82. 17:53 Akcjonariusze TIM zdecydowali o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję
 83. 17:51 Nieoczekiwany powiew hossy
 84. 17:48 ZPUE - Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego (9/2011)
 85. 17:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.04.2011
 87. 17:38 Konsorcjum Arcusa i T-Matic podpisało umowę ramową z Energą Operator (popr.)
 88. 17:38 Spółka zależna Energomontażu-Południe ma kontrakt wartości 25,3 mln zł
 89. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 90. 17:35 Poniedziałkowa wyprzedaż jednodniowym epizodem
 91. 17:33 PGNIG - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA (59/2011)
 92. 17:33 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 2011 rokuZwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 20...
 93. 17:33 MIRACULUM S.A. - Aneks do Porozumienia o odroczeniu terminu płatności obligacji serii E (33/2011)
 94. 17:33 PGNIG - Dywidenda za rok obrotowy 2010 (58/2011)
 95. 17:33 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku (61/2011)
 96. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 20 kwietnia, 17.00
 97. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 20 kwietnia, 17.00
 98. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 20 kwietnia, 17.00
 99. 17:23 Akcjonariusze spółki Idea TFI zdecydowali o wypłacie 0,43 zł dywidendy na akcję
 100. 17:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1/2011)
 101. 17:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 102. 17:18 ACTION S.A. - Stanowisko Zarządu ACTION S.A. w sprawie planowanego połączenia ACTION S.A. z A.PLS...
 103. 17:18 PGNIG - Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 20 kwietnia 2011 roku posiadających co najmnie...
 104. 17:18 TIM - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 20.04.2011r. (9/2011)
 105. 17:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów inw...
 106. 17:18 PGNIG - Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 20 kwietnia 2011 roku (56/2011)
 107. 17:18 INTEGER.PL S.A. - Projekty uchwał na NWZ które odbędzie się 16 maja 2011 roku. (23/2011)
 108. 17:08 Comp wezwał do sprzedaży akcji Elzabu dających 0,02 proc. głosów po 3,4 zł za akcję
 109. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.04.2011
 110. 17:03 ENERGOPLD - Wygranie przetargu przez podmiot zależny Emitenta (32/2011)
 111. 17:03 COMP - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. (11/2011)
 112. 17:03 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Nabycie przez Spółkę papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostk...
 113. 16:53 Optymistyczne nastroje na rynku
 114. 16:53 Konsorcjum Arcusa i T-Matic podpisało umowę ramową z Energą Operator
 115. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:50 EUR/USD na nowych maksimach
 119. 16:48 ORBIS - Treść Uchwały Rady Nadzorczej zawierającej ocenę sytuacji Spółki (13/2011)
 120. 16:48 IDEA TFI SA - Wypłata Dywidendy (32/2011)
 121. 16:48 INTEGER.PL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (22/2011)
 122. 16:48 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w marcu 2011 roku (15/2011)
 123. 16:48 IDEA TFI SA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA (31/2011)
 124. 16:42 Jak dużo Polaków było na bezrobociu?
 125. 16:40 Kto się cieszy z drogiego cukru?
 126. 16:38 MI i MON ws. przekazywania częstotliwości (komunikat)
 127. 16:38 Trend wzrostowy produkcji przemysłowej zostanie w kolejnych m-cach utrzymany - Dudek, MF
 128. 16:38 Akcje KCSP wzrosły w debiucie na NewConnect o 32 proc. (popr.)
 129. 16:38 Biogened planuje debiut na NewConnect w czerwcu
 130. 16:34 Koszyk Wirtualnej Polski. Zobacz, gdzie najtaniej zrobisz świąteczne zakupy
 131. 16:33 LPP - Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku (12/2011)
 132. 16:33 DROZAPOL - Transakcje forward z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (8/2011)
 133. 16:33 MIT - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (37/2...
 134. 16:33 POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - Prawomocność postanowienia o umorzeniu postępowania upad...
 135. 16:30 Prezydent podpisał ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych
 136. 16:23 DM IDM ma poniżej 5,0 proc. Index Copernicus International
 137. 16:23 W kwietniu nastroje konsumentów w górę - Pentor
 138. 16:18 IDEA TFI SA - Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA 20 kwietnia 2011 (30/2011)
 139. 16:18 LPP - Wykaz raportów bieżących oraz okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (13/...
 140. 16:18 LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
 141. 16:18 LPP - Raport roczny R (2010)
 142. 16:18 LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
 143. 16:18 LPP - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 144. 16:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach Pragma Faktoring S.A. jako zabezpieczenia emi...
 145. 16:10 Lewandowski proponuje skromny, ale rosnący budżet UE na 2012 r.
 146. 16:08 Polska będzie mogła wypełnić kryterium inflacyjne dopiero po 2012 roku - Rozkrut, MF
 147. 16:03 MAGELLAN S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (52/2011)
 148. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (51/2011)
 149. 16:03 IZOSTAL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (26/2011)
 150. 16:03 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 151. 16:03 GRODNO S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 152. 16:00 Kierownik Lidla protestuje. Żąda polepszenia warunków pracy
 153. 15:55 Pozwali znany tygodnik, bo "oczernia naród"
 154. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 9472,50 USD za tonę
 155. 15:53 Rada nadzorcza Es-System pozytywnie zaopiniowała wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję
 156. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:48 PROCHEM - Zawarcie przez Prochem S.A. znaczącej umowy. (7/2011)
 159. 15:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1/12)
 160. 15:48 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 161. 15:45 Putin: w 10 lat Rosja w gronie 5 potęg gospodarczych
 162. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 163. 15:38 Obligacje rynkowe zapadające w 2012 r. mają wartość 105,302 mld zł - MF
 164. 15:38 Dług Skarbu Państwa w II wzrósł o 14.141,6 mln zł mdm - MF
 165. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:38 Zysk netto BGK w 2010 r. 480-490 mln zł, możliwa znaczna dywidenda do budżetu - źródło
 167. 15:38 Zadłużenie SP w PLN na koniec II stanowiło 72,5 proc. całości długu - MF
 168. 15:38 Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku 3.622 mln euro - MF
 169. 15:38 Projekt budżetu ma w czerwcu trafić do Sejmu - Schetyna
 170. 15:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:36 Dorabiają ponad 10 tys. zł do pensji!
 172. 15:33 Na rynku pracy panuje optymizm
 173. 15:33 ZETKAMA SA - Wybór Audytora (12/2011)
 174. 15:33 ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki (13/2011)
 175. 15:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (48/2011)
 176. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 177. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 178. 15:23 MF zaoferuje w czwartek bony 48-tyg. za 0,7-1,2 mld zł
 179. 15:23 Ustawa zmniejszająca obowiązki informacyjne przed wakacjami - Pawlak
 180. 15:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 181. 15:18 ES-SYSTEM S.A. - Wniosek Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2010. (4/2011)
 182. 15:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 183. 15:18 ES-SYSTEM S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. (5/2011)
 184. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 185. 15:14 Pigułka na to, żeby nie spać i więcej pracować
 186. 15:08 Deficyt sektora finansów publ. w '10 7,4 proc. PKB, ok. 5,8 proc. w '11, 4,0 w '12 - Fitch
 187. 15:08 Inwestycje prywatne przyspieszą w '11; w '12 wzrost powinien być wyraźny - Rostowski
 188. 15:08 Możliwe zmiany w harmonogramie upublicznienia JSW - Pawlak (aktl.)
 189. 15:04 Wielkanocne podarunki dla pracowników
 190. 15:03 JUPITER NFI SA - Wykup obligacji serii B i C (8/2011)
 191. 15:03 PRAGMA INKASO S.A. - Wynik sprzedaży Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO SA w I kwartale 2011 r. (27/...
 192. 15:03 CASH FLOW S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znaczących należności Cash Flow S. A...
 193. 15:03 CASH FLOW S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znaczących wierzytelności Cash Flow ...
 194. 15:03 LENTEX - Powołanie Członka Zarządu?uzupełnienie do raportu (20/2011)
 195. 15:03 ASTRO SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym...
 196. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A (68/2011)
 197. 15:03 CAM MEDIA S.A. - Zamierzona zmiana Statutu (10/2011)
 198. 15:03 FERRO S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie daty rejestracji akcji (24/2011)
 199. 14:55 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za niewykorzystany urlop pracownika
 200. 14:55 Kto spóźnia się do pracy najczęściej?
 201. 14:53 Przychody Kęt powinny przekroczyć 1,4 mld zł w '11, liczą na dobry II kwartał (opis)
 202. 14:53 Zakładamy, że polityka pieniężna nie spowoduje szoków i negatywnych efektów dla PKB - Rostowski
 203. 14:53 Fitch nadał emisji obligacji w USD rating "A-" (A minus), tożsamy z ratingiem Polski - komunikat
 204. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 14:38 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 6.023,384 mln zł (tabela)
 206. 14:38 UOKiK ws. Europejskiego Instytutu Edukacji "Engram" (komunikat)
 207. 14:38 Zadłużenie JST w 2010 r. wyniosło 55,1 mld zł - MF
 208. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 209. 14:30 Oficerowie łącznikowi wybrani. Kogo został "aniołem stróżem" zagranicznych delegatów?
 210. 14:26 Nieoczekiwana zmiana w Banku Gospodarstwa Krajowego
 211. 14:23 Dariusz Daniluk prezesem BGK - komunikat
 212. 14:23 Wells Fargo zanotował wyższy od oczekiwań zysk kwartalny
 213. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 214. 14:23 Inflacja bazowa rdr w III 2,0 proc. vs 1,7 proc. w II - NBP
 215. 14:23 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 6.023,384 mln zł
 216. 14:23 Mężczyźni nie angażują się w prace domowe. Wszystkiemu winne są kobiety
 217. 14:18 CAM MEDIA S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej CAM Media S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pod...
 218. 14:15 Prawie jedna trzecia mężczyzn nie robi tego w domu
 219. 14:11 Gdzie najtaniej zrobić zakupy przed świętami?
 220. 14:11 Płatne parkowanie będzie jeszcze droższe
 221. 14:08 Centrum Klima planuje wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję
 222. 14:08 MSP proponuje 12 gr dywidendy na akcję z zysku PGNiG za '10 (opis)
 223. 14:08 MF chce aby rząd zajął się budżetem szybko; przyjęcie przed wakacjami parlament. - Rostowski
 224. 14:08 Dotychczasowi akcjonariusze Nova KBM złożyli zapisy na 8,05 mln akcji banku
 225. 14:05 Ogólnopolski dzień otwarty u komorników
 226. 14:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na17 maja 2011 roku ...
 227. 14:03 NOVITA - Wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki za miesiąc marzec oraz I kwartał 2011r. (11/11)
 228. 14:03 K2 INTERNET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S....
 229. 14:03 TALEX - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2011 r. (9/2011)
 230. 14:03 SADOVAYA GROUP S.A. - INCORPORATION OF SADOVAYA (CYPRUS) TRADING LIMITED (13/2011)
 231. 14:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (23/2011)
 232. 14:03 TALEX - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 16 maja 2...
 233. 14:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 maja 2011 roku (10/2011)
 234. 13:54 Młodzi PiS: Tusk powinien przeprosić Polaków, którzy wyjechali za pracą
 235. 13:53 Zysk netto grupy Energa wzrósł w '10 o 47 proc. rdr do 625 mln zł
 236. 13:53 Sygnity zdobyło kontrakty w GUS i Policji łącznie za 4,2 mln zł brutto
 237. 13:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 12 gr
 238. 13:48 Młodzi chcą robić karierę, a starsi wydawać pensję na siebie
 239. 13:38 Platinum Properties Group w IV kw. chce przenieść się na GPW
 240. 13:38 Produkcja budowlana wzrośnie w 2011 roku o "trochę" więcej niż 3,5 proc. - GUS (opinia)
 241. 13:38 W '11 Kęty powinny przekroczyć 1,4 mld zł przychodów - prezes
 242. 13:38 Branża budowlana urośnie w 2011 roku o 3,4 proc., w 2012 roku o 1,5 proc. - KPMG
 243. 13:38 WZA BZ WBK zdecydowało o wypłacie 8 zł dywidendy na akcję
 244. 13:36 MFW: USA brak wiarygodnego planu redukcji deficytu
 245. 13:34 Złoto jeszcze nigdy nie było tak drogie!
 246. 13:30 Małżeństwo w pracy to dobry pomysł?
 247. 13:23 Wyniki aukcji zamiany zostaną podane do godziny 14 - komunikat MF
 248. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 249. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 250. 13:20 SWISSMED - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. (15/2011)
 251. 13:19 TALEX - Informacja o planowanej wypłacie dywidendy (8/2011)
 252. 13:08 Kto wyjedzie do pracy po 1 maja?
 253. 13:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 254. 13:08 Powiązanie KHW z Węglokoksem dobre, ale nie powinno być robione na siłę - Pawlak
 255. 12:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 256. 12:53 Po dwóch miesiącach '11 napływ BIZ niższy o 7,7 proc. rdr - MG
 257. 12:53 Deficyt w obrotach towarowych pogłębi sie o ok. 3 mld euro vs 2010 - MG
 258. 12:53 Szacunkowy wzrost PKB w pierwszym kwartale rzędu 4,5 proc. - Pawlak
 259. 12:49 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (39/2011)
 260. 12:45 Jak się wylansować? 6 sposobów
 261. 12:40 Kaczyński apeluje do rządu o obniżenie akcyzy na benzynę
 262. 12:38 Możliwe zmiany w harmonogramie upublicznienia JSW - Pawlak
 263. 12:27 "Studiuj u nas, a my zostawimy cię na lodzie"
 264. 12:23 Koniec korekty. Trend wzrostowy trwa
 265. 12:23 Akcje Acartus wzrosły w debiucie na NewConnect o 35 proc.
 266. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 77/A/NBP/2011
 267. 12:23 Wskaźnik Pengab w kwietniu wzrósł o 0,9 pkt do 30,9 pkt. (opis)
 268. 12:23 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 550,6 mln zł
 269. 12:18 KETY - korekta raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego 1/2011 QSr z dnia 20 kwietnia 2011...
 270. 12:10 Pawlak: możliwe zmiany w harmonogramie upublicznienia JSW
 271. 12:08 SP otrzyma do 30,1 mln zł dywidendy z PGNiG w formie niepieniężnej
 272. 12:08 Urząd Miasta spodziewa się ofert wiążących na SPEC w pierwszej połowie VI
 273. 12:06 Całe życie na dorobku. Już nie wierzą, że może być lepiej
 274. 12:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (21/2011)
 275. 12:00 W pierwszej połowie czerwca oferty wiążące ws. kupna akcji SPEC
 276. 11:53 Deficyt budżetowy w 2012 roku będzie niższy niż 37 mld zł - źródło rządowe
 277. 11:52 Mamy coraz mniej czasu na życie prywatne
 278. 11:44 Orlen największą spółką w Polsce
 279. 11:40 Polkomtel: TeliaSonera: kupimy, ale niedrogo
 280. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 281. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 282. 11:33 PGE może wygrać rywalizację o zakup SPEC
 283. 11:33 CENTROZAP S.A. - Odszkodowanie Centrozap SA - termin rozprawy (29/2011)
 284. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 285. 11:23 Wskaźnik Pengab w kwietniu wrósł o 0,9 pkt do 30,9 pkt
 286. 11:23 Inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 3,98 proc. rdr - Pentor
 287. 11:18 PGNIG - Zmiana informacji w sprawie dywidendy za 2010 rok (54/2011)
 288. 11:18 SONEL S.A. - Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A. (9/2011)
 289. 11:18 SONEL S.A. - Uchwały podjęte na WZA SONEL S.A., które odbyło się dnia 19.04.2011r. (8/2011)
 290. 11:18 PGNIG - Zmiana projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA zwołane na 20 kwietnia 2...
 291. 11:18 SONEL S.A. - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2011...
 292. 11:18 POLICE - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwarta...
 293. 11:18 SONEL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA SONEL S.A. w dniu 19.04.2...
 294. 10:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji BENEFIT SYSTEMS SA
 295. 10:53 GPW: Wprowadzenie na Catalyst MCI MANAGEMENT SA
 296. 10:53 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji KORBANK SA
 297. 10:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA BENEFIT SYSTEMS SA
 298. 10:53 GPW: Pierwsze notowanie na Catalyst BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY
 299. 10:48 NG2 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok (17...
 300. 10:40 Rosja w gronie wiodących potęg gospodarczych
 301. 10:38 DM PKO BP obniża rekomendację dla Lotosu do "sprzedaj"
 302. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 122,31-122,33 USD za baryłkę
 303. 10:38 Pokonamy powstańców - syn Kadafiego
 304. 10:30 Kto znajdzie pracę przed Wielkanocą? Ile można zarobić?
 305. 10:25 Gorączka wyników na Wall Street
 306. 10:23 DM PKO BP podwyższył cenę docelową PKN Orlen do 53,71 zł i rekomendację do "neutralnie"
 307. 10:23 Powrót lepszych nastrojów na rynki będzie sprzyjał złotemu
 308. 10:23 Suwary pozyskały w ramach oferty prywatnej 6,76 mln zł, przeprowadziły split akcji
 309. 10:20 Białoruś: Drożeją nawet towary, których cenę reguluje państwo
 310. 10:19 Oto kiedy stajesz się pracoholikiem
 311. 10:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii B oraz akcji serii A na Giełdzi...
 312. 10:18 ELBUDOWA - Powołanie osób nadzorujących (13/2011)
 313. 10:10 Chcesz mieć czyste mieszkanie? Za proszki i płyny dasz 10 proc. więcej niż rok temu
 314. 10:08 DM PKO BP podwyższył cenę docelową PGNiG do 4,51 zł
 315. 10:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Resolutions adopted by annual shareholders?meeting o...
 316. 09:48 ODLEWNIE - zmiana terminu przekazania raportu Spółki za rok 2010 (8/2011)
 317. 09:48 KOMPAP - Nabycie przez spółkę zależną od emitenta (OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.) akt...
 318. 09:48 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 319. 09:48 ATON-HT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki ATON-HT S.A. przez Union Investment Towarzyst...
 320. 09:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (53/2011)
 321. 09:47 Lepsze wyniki amerykańskich spółek poprawiły nastroje na walutach
 322. 09:44 Poprawa nastrojów sprzyja notowaniom eurodolara
 323. 09:38 Test dla byków
 324. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 325. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 326. 09:38 DM IDMSA obniżył rekomendacje dla Orlenu do "trzymaj", cena docelowa 56,60 zł
 327. 09:38 DM IDM obniżył do "trzymaj" rekomendację dla Lotosu, cena docelowa 51,2 zł
 328. 09:32 AT WIG20
 329. 09:25 Masowe zatrudnienia w McDonald's
 330. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 331. 09:23 UniCredit podwyższył cenę docelową Fortuny do 130 CZK
 332. 09:11 Informacje ze spółek
 333. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2907,65 pkt (+0,68 %)
 334. 09:05 Zwiększona niepewność przełożyła się na mniejsze obroty
 335. 09:03 PGF - Skup akcji własnych (54/2011)
 336. 08:57 Kospi i Nikkei odrobiły straty. W Europie możliwa zwyżka
 337. 08:54 Byki przed szansą poprawę
 338. 08:53 POLSAT OFE informuje
 339. 08:51 Czy byki zmobilizują się?
 340. 08:48 ZASTAL SA - Umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwał - wycofanie pozwu (26/2011)
 341. 08:38 Warimpex rozpoczyna niepubliczną emisję obligacji zamiennych o wartości 118 mln zł
 342. 08:38 PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 343. 08:33 BANK PEKAO SA - Informacja o dywidendzie (20/2011)
 344. 08:27 Formacja symetryczna
 345. 08:23 UniCredit obniżył rekomendację dla Cinema City do "trzymaj"
 346. 08:18 WARIMPEX - Warimpex rozpoczyna niepubliczną ofertę obligacji zamiennych (7/2011)
 347. 08:18 SUWARY - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C (17/2011)
 348. 08:18 WARIMPEX - Warimpex launches a private placement of convertible bonds (7/2011)
 349. 08:18 ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 350. 08:17 Euro, giełdy odrabiają straty
 351. 08:08 Grupa Kęty zwiększyła zysk netto rdr w I kw. o 26 proc., do 18,8 mln zł (opis)
 352. 08:08 Grupa Kęty zwiększyła zysk netto rdr w I kw. o 26 proc., do 18,8 mln zł
 353. 07:53 Redan zwiększył przychody w I kwartale o 14 proc., do 76,7 mln zł
 354. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 355. 07:50 Szwedzki boom kusi
 356. 07:48 ŚNIEZKA - Raport roczny R (2010)
 357. 07:40 Kto odpowiada za wszystkie nasze problemy?
 358. 07:37 Duże przetasowania w rankingu największych polskich firm!
 359. 07:33 KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
 360. 07:23 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 20 kwietnia
 361. 07:18 REDAN - Wstępne wyniki sprzedaży Grupy Redan za I kwartał 2011 r. (7/2011)
 362. 07:13 Oto zniżki dla emerytów! Sprawdź
 363. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 IV - 27 V
 364. 07:08 MF podtrzymuje wzrost PKB w I kw. '11 na poziomie 4,2 proc. - Kotecki, MF
 365. 07:08 Komitet Stały RM przyjął we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji - Kotecki, MF
 366. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 20.04 - 14.11.2011
 367. 06:54 Niemiecki proszek - 13 prań, polski tylko 10!
 368. 06:48 ELEKTROTIM S.A. - Raport roczny R (2010)
 369. 06:48 ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 370. 06:33 Rozliczenie przez Internet nie dla kredytobiorców
 371. 06:00 Masowe zatrudnienia w McDonald's
 372. 05:15 Podejście Polaków do pieniędzy się zmieniło
 373. 05:15 Obama ogłosił stan klęski żywiołowej w Karolinie Płn.
 374. 03:30 Druga linia metra albo Euro 2012
 375. 03:10 Ubezpieczenie na usługi adwokata
 376. 03:05 Urząd antymonopolowy złagodniał
 377. 02:00 Nowe rachunki za gaz