Trwa ładowanie...
d352e9s
d352e9s

Artykuły z dnia: 2011.05.18 - finanse.wp.pl

 1. 00:35 Kiepsko ze stronami internetowymi niektórych urzędów
 2. 22:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Poprawione tytuł komunikat 14/2011 powinny być: "Korekta: Zmiana w pos...
 3. 22:18 NOVIAN S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromad...
 4. 22:03 AS SILVANO FASHION GROUP - Korekta: transakcje wykupu akcji SFG (14/2011)
 5. 21:48 ALTERCO - Zawarcie umów znaczących (32/2011)
 6. 21:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Zmiana w posiadaniu udziałów przez znaczącego akcjonariusza (13/2011)
 7. 20:53 Fed preferuje strategię podnoszenia stóp przed sprzedażą aktywów - minutes
 8. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 18 maja, 20.00
 9. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 18 maja, 20.00
 10. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 18 maja, 20.00
 11. 20:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Odwołanie i ponowne powołanie osób nadzorujących (17/2011)
 12. 19:38 GPW: kwalifikacja PBO ANIOŁA S.A. do segmentu 5 PLUS
 13. 19:33 ALMA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki do o...
 14. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach li...
 16. 19:18 CP ENERGIA S.A. - Podsumowanie emisji akcji serii J (33/2011)
 17. 19:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 18. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 19. 19:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MCI MANAGEMENT SA
 20. 19:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (39/2011)
 21. 18:53 GPW: Animator Rynku na rynku NewConnect dla pda MOBILE PARTNER SA
 22. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:48 GETIN - ZAWIADOMIENIA O OBJĘCIU AKCJI EMITENTA (48/2011)
 24. 18:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 25. 18:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...
 26. 18:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Dates for filing periodical reports in 2011 (4/2011)
 27. 18:33 GETIN - WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (47/2011)
 28. 18:33 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Publikacja Aneksu do Prospektu (Supplementary Prospectus in relation t...
 29. 18:23 Transakcje pakietowe
 30. 18:23 Statystyka sesji giełdowej z 18.05.2011
 31. 18:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Summary of the offering of Industrial Milk Company S.A. shares (3/...
 32. 18:14 Odreagowanie
 33. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 18:03 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 35. 18:03 ELZAB - asymilacja akcji (20/2011)
 36. 18:03 NEW WORLD RESOURCES PLC - Publikacja Aneksu do Prospektu (Supplementary Prospectus) (6/2011)
 37. 17:57 Zła passa na razie powstrzymana
 38. 17:54 Inwestorzy nie łyknęli akcji BGŻ
 39. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 40. 17:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 41. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2824,23 pkt (0,66%)
 42. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 43. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 44. 17:53 RN Pharmeny zgodziła się na plany zarządu wypłaty po 1 gr/akcję dywidendy
 45. 17:49 Przedstawiciele ECB przeciwni restrukturyzacji długu Grecji
 46. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 47. 17:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Aneks do Prospekt...
 48. 17:48 ORCO PROPERTY GROUP - Ogłoszenie Orco Property GroupZgłoszenie posiadania (47/2011)
 49. 17:46 Złoty zyskał, wzrost płac może niepokoić
 50. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 51. 17:38 Centrum Klima wypłaci dywidendę w wysokości 0,45 zł na akcję
 52. 17:33 SANWIL HOLDING SA - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2010 r. (4/2011)
 53. 17:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 54. 17:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjny...
 55. 17:33 MEDIACAP SA - Skup akcji własnych z przeznaczeniem na program motywacyjny (2/2011)
 56. 17:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 57. 17:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjny...
 58. 17:23 MS ws. wizyty ministra sprawiedliwości w Rosji (komunikat)
 59. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 18 maja, 17.00
 60. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 18 maja, 17.00
 61. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 18 maja, 17.00
 62. 17:18 CEZ, a.s. - Oszacowanie ceny euroobligacji (34/2011)
 63. 17:18 IZOSTAL S.A. - Przekazanie Sprawozdania Rady Nadzorczej Izostal S.A. z oceny sprawozdania finanso...
 64. 17:09 Wyścig po firmy i mała odwilż w kredytach konsumpcyjnych
 65. 17:08 Wasko ma umowę ramową z Energą-Operator
 66. 17:08 Produkcja stali w Polsce w 2011 roku może wzrosnąć do 8,6 mln ton (opis)
 67. 17:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 68. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 69. 17:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 70. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2011)
 71. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (19/2011)
 72. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 73. 17:00 Polsko-amerykańska konferencja o gazie łupkowym
 74. 16:48 KBC PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 75. 16:48 PEGAS NONWOVENS S.A. - PROPOZYCJA - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (6/2011)
 76. 16:48 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 77. 16:48 Kino Polska TV S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umów z SPI International Polska Sp. z o.o...
 78. 16:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 79. 16:48 KBC PREMIA PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 80. 16:48 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (14/2011)
 81. 16:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy (16/2011)
 82. 16:48 POZBUD T&R S.A. - Umowy znaczące zawarte z firmą Baumal sp. z o.o. (17/2011)
 83. 16:48 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (13/2011)
 84. 16:48 ASSECO CENTRAL EUROPE - Notice of sale of shares by an obligated person (13/2011)
 85. 16:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 20...
 86. 16:48 AZOTY TARNÓW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 87. 16:38 Podwyżki – czym są dla sprzątaczki, czym dla prezesa?
 88. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.05.2011
 90. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 1 gr - e-petrol.pl
 91. 16:38 Złoty rozhuśtany, do weekendu w szerokim przedziale 3,90-3,95 za euro (opis)
 92. 16:33 AZOTY TARNÓW - Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów Azoto...
 93. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 94. 16:33 OPTEAM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych (43/2011)
 95. 16:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa krajowa. (60/2011)
 96. 16:26 Dorabianie na czarno to nie tylko polska specyfika
 97. 16:23 Dom Development wprowadza do sprzedaży osiedle Akropol w Warszawie
 98. 16:23 ABS Investment podpisał list intencyjny na przejęcie Profit Partners; planuje dywidendę
 99. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:23 Eurosystem zadebiutuje na NewConnect 23 maja
 101. 16:18 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 102. 16:18 TESGAS S.A. - Nabycie udziałów w spółce zależnej (17/2011)
 103. 16:18 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 104. 16:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 105. 16:18 AQUA - Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu...
 106. 16:18 AQUA - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na dzień 16.06.2011r. (4/2011)
 107. 16:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 108. 16:08 OFE PZU Złota Jesień informuje
 109. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:04 Zarabiają średnio ponad 8 tysięcy i jeszcze im mało
 112. 16:03 ANTI S.A. - Odwołanie operatora systemu ESPI (29/2011)
 113. 16:03 KOPEX S.A. - Umowa krajowa jednostki zależnej. (59/2011)
 114. 16:03 MENNICA - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 maja 2011 rok...
 115. 16:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 116. 16:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 117. 16:03 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/...
 118. 16:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (39/2011)
 119. 15:55 Pikieta pracowników PKN Orlen przed warszawskim biurem spółki
 120. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:53 GENERALI PTE SA informuje
 122. 15:53 Berling planuje wypłatę po 0,09 zł/akcję dywidendy
 123. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:49 Prezydent podpisał ustawę likwidującą staż lekarski
 125. 15:48 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 126. 15:48 SECO/WARWICK S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (15/2011)
 127. 15:48 RELPOL - Znaczne pakiety akcji. (25/2011)
 128. 15:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 129. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 130. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8930,50 USD za tonę
 131. 15:38 PCC Rokita wyemituje obligacje o wartości 15 mln zł na sfinansowanie inwestycji
 132. 15:38 Spółka Prochemu wykona prace instalacyjne w centrum handlowym w Katowicach za 27,6 mln zł
 133. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (18/2011)
 135. 15:33 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 136. 15:33 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 137. 15:33 RELPOL - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (2...
 138. 15:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 139. 15:33 MEGARON S.A. - Rejestracja akcji serii C Megaron S.A. w KDPW S.A. (21/2011)
 140. 15:33 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 141. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 142. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 143. 15:23 MŚ: nowe ramy dla środowiska w Europie (komunikat)
 144. 15:23 W ciągu najbliższego roku prywatyzacja LOT-u - Grad
 145. 15:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:23 Fundusz zarządzany przez Forum TFI ma ponad 9 proc. akcji Gino Rossi
 147. 15:23 Eksport w '11 wzrośnie o 11-12 proc. rdr - KUKE
 148. 15:23 MS: min. Kwiatkowski wyróżniony w konkursie "Przyjaciel Rodziny" (komunikat)
 149. 15:23 Eskimos planuje przeznaczyć 35 proc. zysku za 2010 rok na dywidendę
 150. 15:18 BERLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (4/2011)
 151. 15:18 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 152. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (93/2011)
 153. 15:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (73/2011)
 154. 15:18 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 155. 15:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 156. 15:18 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 157. 15:18 BERLING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. (5/2011)
 158. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (94/2011)
 159. 15:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (17/2011)
 160. 15:10 Prezydent: potrzebne zmiany, by nie powiększało się ubóstwo
 161. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 164. 15:03 INBOOK S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadze...
 165. 15:03 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 166. 14:53 Harmonogram oferty publicznej Westa ISIC
 167. 14:53 Westa chce dołączyć do trzech europejskich liderów rynku akumulatorów
 168. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:48 ŻYWIEC - Emisja obligacji własnych (23/2011)
 170. 14:48 ESKIMOS S.A. - Zmianie treści uchwały nr 07a/06/2011 w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz ter...
 171. 14:48 PROCHEM - Zawarcie przez spółkę zależną Prochem S.A. znaczącej umowy. (10/2011)
 172. 14:40 Grad: w ciągu najbliższego roku prywatyzacja LOT-u
 173. 14:38 Mobile Partner zadebiutuje na NewConnect 19 maja
 174. 14:38 MF na przetargu uzupełniającym sprzedało obligacje PS0416 za 600 mln zł - komunikat.
 175. 14:38 Wzrost PKB w '11 3,7 proc., w '12 4,0 proc. - Nordea (opinia)
 176. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 14:38 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji ALMA MARKET SA
 178. 14:36 Oto ile zarabiamy. Najnowsze dane
 179. 14:33 KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa z Energokrak Sp. z o.o. (9/2011)
 180. 14:33 KOGENERA - Zakończenie procesu likwidacji spółki zależnej ZEC Hurt Sp. z o.o. w likwidacji (8/2011)
 181. 14:33 GINO ROSSI S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Gino Rossi S.A. (32/2011)
 182. 14:30 GDDKiA: do końca br. przetarg na partnera do budowy A1 Pyrzowice-Tuszyn
 183. 14:30 Eksperci: rynek żywności ekologicznej w Polsce wart 50 mln euro
 184. 14:23 ED invest rekomenduje wypłatę 15 gr dywidendy na akcję
 185. 14:23 Wynagrodzenie w IV wzrosło o 5,9 proc. rdr - GUS
 186. 14:23 BOŚ wyemitował obligacje na 100 mln zł
 187. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 188. 14:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (40/2011)
 189. 14:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (11/2011)
 190. 14:12 GUS podał dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu
 191. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 14:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (39/2011)
 193. 14:03 VOTUM S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2011 rok (21/2011)
 194. 13:57 Prognoza walutowa AUDUSD
 195. 13:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect pda MOBILE PARTNER SA
 196. 13:53 Dniem prawa do 0,20 zł/akcję dywidendy Inpro ma być 5 lipca, a dniem wypłaty 19 lipca
 197. 13:53 Eko Holding spodziewa się poprawy wyników w '11, pracuje nad akwizycjami
 198. 13:48 HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z k...
 199. 13:48 ED INVEST S.A. - Zarząd proponuje wypłatę dywidendy z zysku za 2010 r. (9/2011)
 200. 13:48 BOŚ SA - Emisja obligacji BOŚ S.A. (16/2011)
 201. 13:48 AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walneg...
 202. 13:35 Radni debatowali o podwyżkach planowanych w Krakowie
 203. 13:35 Jeden z najsłynniejszych polityków odwiedzi Wrocław
 204. 13:33 HYGIENIKA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2011)
 205. 13:25 MSP sprzeda ponad 12 proc. akcji BGŻ, czyli mniej niż planowano
 206. 13:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca pozostała bez zmian
 207. 13:23 MF na przetargu uzupełniającym zaoferuje obligacje PS0416 za 600 mln zł - komunikat.
 208. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 209. 13:22 Hipoteki: wzrost sprzedaży kredytów
 210. 13:18 HYGIENIKA - Ocena Rady Nadzorczej ze sprawozdania finansowego za rok 2010 (23/2011)
 211. 13:18 HYGIENIKA - Ocena Pracy Rady Nadzorczej Hygienika S.A. przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami ...
 212. 13:18 HYGIENIKA - Ocena sytuacji Hygienika S.A. w 2010 roku dokonana przez Radę Nadzorczą Hygienika S.A...
 213. 13:18 AMPLI - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2011)
 214. 13:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (26/2011)
 215. 13:10 GDDKiA: nie będziemy straszyć ustawą o zamówieniach publicznych
 216. 13:08 Portfel kredytów korp. PKO BP wzrósł od kwietnia '11 o 0,8 mld zł
 217. 13:00 Najsłodsza praca na świecie. Oferują 10 tysięcy za... jedzenie czekolady!
 218. 12:55 "Nadzieja Europy" zastąpi Strauss-Kahna?
 219. 12:53 Spółka In Point zadebiutowała na NewConnect
 220. 12:53 Pikieta pracowników PKN Orlen przed warszawskim biurem spółki
 221. 12:48 UniCredit - UNICREDIT: Moody?s places the ratings of the Group on review (48/2011)
 222. 12:48 PKNORLEN - IKS Solino S.A. nabyły obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (82/2011)
 223. 12:45 Grad: debiut JSW na giełdzie 6 lipca
 224. 12:33 INTAKUS S.A. - Stan posiadania akcji przez FORUM TFI S.A. (14/2011)
 225. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 95/A/NBP/2011
 226. 12:23 Grad za odwołaniem członków RN KGHM z ramienia załogi, uczestniczących w manifestacji
 227. 12:23 MF sprzedało obligacje PS0416 za 3,0 mld zł, średnia rentowność 5,614 proc. - komunikat.
 228. 12:23 Debiut JSW na giełdzie zaplanowany na 6 lipca - minister skarbu (opis)
 229. 12:18 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 26 ust. 1 WpHG /niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowym...
 230. 12:18 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 26 ust. 1 WpHG /niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowym...
 231. 12:18 QUERCUS TFI S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (15/2011)
 232. 12:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (44/2011)
 233. 12:10 Będą kolejne podwyżki stóp procentowych?
 234. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 235. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 236. 12:06 Menedżerów wychowują już w przedszkolu
 237. 12:03 QUERCUS TFI S.A. - Zbycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnej (14/2011)
 238. 12:03 POLICE - Zawarcie znaczacej umowy (23/2011)
 239. 12:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 240. 12:00 Grad za odwołaniem członków rady nadzorczej KGHM z ramienia załogi
 241. 11:55 Belka o swojej kandydaturze na szefa MFW
 242. 11:53 MSP może pod koniec 2011 roku wznowić proces prywatyzacji Enei (opis)
 243. 11:53 Na akcje BGŻ zapisało się ponad 50 tys. osób - minister skarbu
 244. 11:53 Oferta publiczna BGŻ zmniejszona do ponad 12 proc., cena sprzedaży wynosi 60 zł (opis3)
 245. 11:48 LC CORP S.A. - Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej (19/2011)
 246. 11:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - Niezaudytowane wyniki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011...
 247. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 248. 11:38 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 249. 11:38 W II kw. '11 roku banki poluzują politykę kredytową we wszystkich segmentach - NBP
 250. 11:38 Debiut JSW na giełdzie zaplanowany na 6 lipca - minister skarbu
 251. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 252. 11:38 Oczekiwania rynkowe na dwie podwyżki stóp po 25 pb w '11 mogą być uzasadnione - Chojna-Duch z RPP.
 253. 11:36 Zapanuj nad stresem
 254. 11:33 TU EUROPA SA - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zw...
 255. 11:33 NG2 - Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji (26/2011)
 256. 11:30 Jestem fizolem i dobrze mi z tym!
 257. 11:30 Debiut JSW na giełdzie 6 lipca
 258. 11:29 Nie będzie szybkiej podwyżki stopy referencyjnej w Anglii
 259. 11:23 Gdyby wykorzystać potencjał kobiet...
 260. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 261. 11:23 Ukraińska Westa chce pozyskać z emisji akcji 67 mln USD, debiut na GPW w poł. VI
 262. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 263. 11:23 Legg Mason TFI zwiększył udział w akcjonariacie Macrologic do 5,02 proc.
 264. 11:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 265. 11:23 Merkel za harmonizacją wieku emerytalnego w strefie euro
 266. 11:23 Belka informuje, że nie jest i nie będzie kandydatem na szefa MFW; nie jest do dyspozycji
 267. 11:18 MEGARON S.A. - Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii B i C (20/2011)
 268. 11:18 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/2011)
 269. 11:18 BZWBK - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (17/2011)
 270. 11:10 Restrukturyzacja greckiego długu receptą na katastrofę
 271. 11:08 MSP może pod koniec 2011 roku wznowić proces prywatyzacji Enei
 272. 11:07 Nadgorliwość nie popłaca
 273. 11:05 Angela Merkel za harmonizacją wieku emerytalnego w strefie euro
 274. 11:03 POZBUD T&R S.A. - Umowy znaczące zawarte z PKO BP SA - KOREKTA (13/2011)
 275. 10:48 MACROLOGIC - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Macrolo...
 276. 10:48 INPRO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. (28/2011)
 277. 10:48 INPRO S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. (29...
 278. 10:45 mobileStandard 2011 – pełna mobilizacja!
 279. 10:43 Premier Holandii zapewnił, że nie będzie dyskryminacji Polaków
 280. 10:38 Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych w ofercie BGŻ przedłużone do 20 maja
 281. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 111,44-111,46 USD za baryłkę
 282. 10:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (68/2011)
 283. 10:23 Produkcja stali w Polsce w 2011 roku może wzrosnąć do 8,6 mln ton
 284. 10:23 Dla PLN kluczowe dane z rynku pracy, dług czeka na przetarg
 285. 10:23 Moody's obniżył rating CEDC do "B2", perspektywa stabilna
 286. 10:23 Ofert publiczna BGŻ zmniejszona. Znamy cenę emisyjną
 287. 10:20 Upublicznienie JSW milowym krokiem dla spółek węglowych
 288. 10:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (79/2011)
 289. 10:18 TU EUROPA SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (28/2011)
 290. 10:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie umowy znaczącej z Partnerem z branży wydobywczej ropy naftowej (23/2...
 291. 10:18 XPLUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 17.05.2...
 292. 10:10 Jednak nie dostaną podwyżek
 293. 10:08 MSP zdecydowało o zmniejszeniu oferty publicznej BGŻ do ponad 12 proc. (opis)
 294. 10:08 Cena sprzedaży akcji w ofercie BGŻ ustalona na 60 zł
 295. 10:08 DM BDM rekomenduje "akumuluj" Bumech, cena docelowa 21,4 zł
 296. 10:03 WILBO - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki (10/2011)
 297. 09:53 MSP ograniczyło ofertę publiczną BGŻ
 298. 09:46 Dolar słabnie w oczekiwaniu na zapiski FED-u
 299. 09:44 Trzeci dzień spadków S&P 500
 300. 09:42 Rośnie znaczenie dyferencjału
 301. 09:41 Dane makro zaczynają niepokoić
 302. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 303. 09:38 W 2011 produkcja aut w Polsce może przekroczyć 900 tys. sztuk
 304. 09:38 Zysk netto NWR w I kwartale 2011 wyniósł 3 mln euro, poniżej konsensusu (opis)
 305. 09:38 Prawa do akcji PBO Anioła spadły w debiucie na giełdzie o 22 proc.
 306. 09:34 Przebite wsparcia
 307. 09:33 NEUCA - Podwyższenie kapitału zakładowego (13/2011)
 308. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 309. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 310. 09:23 WZA Ganta zdecydowało o przeznaczeniu 20 mln zł na skup do 2 mln akcji własnych
 311. 09:23 Dębica zainwestuje do '13 ok. 70,4 mln USD w dostosowanie produktów
 312. 09:23 Zysk netto NWR w I kwartale 2011 wyniósł 3 mln euro, poniżej konsensusu
 313. 09:18 INTERFERIE S.A. - Wybór przez Radę Nadzorczą przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. (13...
 314. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2825,78 pkt (+0,72%)
 315. 09:08 CIR ws. transmisji on-line spotkania premiera z blogerami (komunikat)
 316. 09:03 Korekta zatacza coraz szersze kręgi
 317. 09:03 PLAZA CENTERS N.V. - NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (10/2011)
 318. 09:01 Lepsze nastroje na rynkach
 319. 09:01 Orlen chce wkrótce ruszyć z wydobyciem
 320. 08:59 AT - WIG20
 321. 08:53 Propozycja ministra finansów dot. samorządów jest "niebezpieczna" - Bieńkowska, MRR
 322. 08:53 Obecny realny kurs PLN zgodny z fundamentami polskiej gospodarki - MFW
 323. 08:48 GANT - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 17 maja 2011 r. (17/2011)
 324. 08:47 W pobliżu kluczowych wsparć
 325. 08:41 Negacja poniedziałkowego wzrostu
 326. 08:38 POLSAT OFE informuje
 327. 08:38 Skarb Państwa nie sprzeda wszystkich walorów BGŻ
 328. 08:33 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej S...
 329. 08:33 DEBICA - Inwestycje w latach 2011 - 2013. (20/2011)
 330. 08:33 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki (5...
 331. 08:33 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Niezaudytowane wyniki za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 201...
 332. 08:23 Marek Belka zdecydował o nowym podziale kompetencji w zarządzie NBP
 333. 08:18 GANT - Zmiany w Radzie Nadzorczej GANT Development S.A. (16/2011)
 334. 07:53 Millennium TFI ma ponad 5 proc. Pagedu
 335. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 18 maja
 336. 07:23 ZA Puławy aktualizują strategię, chcą być bliżej klienta finalnego
 337. 07:23 Potrzeby inwestycyjne sektora ciepłowniczego w Polsce wynoszą 50 mld EUR - Machlejd, SPEC
 338. 07:22 "Dobrze, że ma męża posła, który ma jakąś wypłatę"
 339. 07:21 "Nie ma przyszłości!" - to przemilczały polskie media
 340. 07:21 Truskawkowa gafa premiera
 341. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 V - 7 VI
 342. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 18.05 - 14.11.2011
 343. 07:03 POLLENAE - Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Ocena Sytuacji Spółki (8/2011)
 344. 06:55 Polskie fabryki samochodów pobiją rekord
 345. 06:46 Gorący finał mundurówek
 346. 06:23 Coraz mniej inwalidów dostaje pieniądze z PFRON
 347. 06:12 Nowa ustawa ma poprawić bezpieczeństwo OFE
 348. 06:08 Roaming tani jak barszcz
 349. 05:33 Roaming będzie tani jak barszcz
 350. 04:55 Nowa ustawa ma poprawić bezpieczeństwo OFE
 351. 04:25 Kierowcy, witajcie w ciężkich czasach
 352. 02:10 Biznes wypowiada wojnę związkom