Trwa ładowanie...
do6bzzr
do6bzzr

Artykuły z dnia: 2011.05.30 - finanse.wp.pl

 1. 01:35 Tysiące studentów straci stypendia
 2. 01:10 Polska może zaskarżyć unijne regulacje
 3. 00:48 POLMED S.A. - Zawarcie umowy na świadczenia medyczne z pomorskim oddziałem PGNiG w ramach pakietu...
 4. 23:33 PETROLINVEST S.A. - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia ak...
 5. 22:48 PZ CORMAY S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. (16/2011)
 6. 22:48 FON - Wykaz uchwał podjetych na NWZA w dniu 10.05.2011 - korekta raportu (38/2011)
 7. 22:48 PZ CORMAY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w Łomiankach na dzień 3...
 8. 22:33 JAGO - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji (34/2011)
 9. 22:18 PZ CORMAY S.A. - Uchwała GPW S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akc...
 10. 22:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (47/2011)
 11. 20:48 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Monday Developm...
 12. 20:33 BBI ZENERIS NFI - Informacja o przebiegu prac zmierzających do zakończenia inwestycji realizowane...
 13. 20:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Fortuna Entertainment Group Submitted Offer to Takeover Sazka ...
 14. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 30 maja, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 30 maja, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 30 maja, 20.00
 17. 20:15 Ok. 2 tys. sklepów w Polsce korzysta w Polsce z marketingu zapachowego
 18. 20:03 WODKAN - Udzielenie prokury. (15/2011)
 19. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:48 MEDIATEL - Wykup obligacji w celu umorzenia (21/2011)
 21. 19:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółk...
 22. 19:38 GPW: Animator Rynku na Catalyst dla obligacji
 23. 19:03 ASBISc - Ponowny wybór członków Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (8/2011)
 24. 19:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania spra...
 25. 19:03 EUROTEL S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku.- uzupełnien...
 26. 19:03 ASBISc - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC,...
 27. 19:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 28. 18:53 BBN: Posiedzenie RBN dot. WPBiO oraz cyberbezpieczeństwa (komunikat)
 29. 18:48 ASBISc - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 30. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowa...
 31. 18:33 IPOPEMA S.A. - Zgoda UOKiK na nabycie akcji Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (13/2011)
 32. 18:30 Związkowcy i zarząd Polic: nowy układ zbiorowy dobrym kompromisem
 33. 18:30 Wyniki badań hiszpańskich ogórków nie przed środą
 34. 18:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 35. 18:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda PRAGMA TRADE SA
 36. 18:23 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 37. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 38. 18:15 14 ofiar bakterii EHEC; mniej nowych infekcji w Hamburgu
 39. 18:08 Transakcje pakietowe
 40. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 30.05.2011
 41. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 18:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 44. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok (40/2011)
 45. 18:03 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu 2011 (9/2011)
 46. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Wybór biegłego rewidenta (41/2011)
 47. 18:03 ATM - Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez ATM S.A. w 2010...
 48. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2871,26 pkt (0,16%)
 49. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 50. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 51. 17:53 ACE planuje wypłatę po 0,07 euro na akcję dywidendy
 52. 17:49 Cisza przed burzą
 53. 17:48 ATM - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki- Korekta (6/2011)
 54. 17:48 FAMUR S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Famur S.A. (24/2011)
 55. 17:48 FAMUR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Famur S.A. (23/2011)
 56. 17:48 BGŻ SA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BGŻ (5/2011)
 57. 17:41 Centrum finansowe jest w Nowym Jorku i Londynie
 58. 17:40 MF nie przewiduje ułatwień podatkowych dla drobnych producentów win
 59. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 60. 17:38 ATM SI ma dwie umowy o łącznej wartości 13,3 mln zł
 61. 17:33 KOMPAP - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 1/2011 z dnia 16 maja 2011 roku (30/2011)
 62. 17:33 ALCHEMIA - Zawarcie umowy znaczącej (21/2011)
 63. 17:25 W Norwegii bakterię EHEC wykryto na ogórkach z Hiszpanii
 64. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 30 maja, 17.00
 65. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 30 maja, 17.00
 66. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 30 maja, 17.00
 67. 17:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 68. 17:18 A.C.E. S.A. - Annual General Meeting of Shareholders - Convening Notice (7/2011)
 69. 17:18 A.C.E. S.A. - Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions (8/2011)
 70. 17:18 KRUK S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od KRUK S.A. SECAPITAL S.?.r.l. (L...
 71. 17:16 Senny poniedziałek
 72. 17:10 Rosja zakazała wwozu warzyw z Hiszpanii i Niemiec z powodu bakterii
 73. 17:10 Korolec: nie ma zgody w rządzie ws. zaskarżenia decyzji KE do Trybunału
 74. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.05.2011
 75. 17:03 ARCUS S.A. - Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą POLCAN PHU - transakcje na wartość ...
 76. 17:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o wpłynięciu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej. (20/2011)
 77. 16:53 MSP chce sprzedać Inowrocławskie Kopalnie Soli
 78. 16:53 Na rynkach ograniczona płynność, możliwe umocnienie złotego (opis)
 79. 16:48 TERESA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (13/2011)
 80. 16:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. (33/2011)
 81. 16:48 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (22/2011)
 82. 16:42 Czy przełom maja i czerwca przyniesie przełom na rynkach?
 83. 16:38 MS ws. konferencji "Rodzina a prawo i sąd rodzinny" (komunikat)
 84. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 86. 16:18 KOMPUTRONIK S.A. - Zmiana dotychczas posiadanego udziału. (8/2011)
 87. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (85/2011)
 88. 16:14 Ceny mieszkań będą spadać
 89. 16:10 Nowe obietnice PKP: komfort, wygoda, a jaka prędkość
 90. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:08 Rank Progress spodziewa się w II kw. wyników zbliżonych do I kw.
 92. 16:08 MF po maju sfinansował 60 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych - Marczak (opis)
 93. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 94. 16:03 ASSECO POLAND - Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. (15/2011)
 95. 16:03 PROCHEM - Zawarcie przez spółkę zależną PROCHEM S.A. znaczącej umowy. (12/2011)
 96. 16:03 NG2 - Informacja na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zbycie akcji ...
 97. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 98. 16:03 IMPEL - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 roku ws. uchwał podjętych p...
 99. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 100. 15:53 W VI BGK może wyemitować euroobligacje w trybie private placement - Marczak, MF
 101. 15:53 W kwietniu portfel SPW inwestorów zagranicznych wzrósł o 6,5 mld zł do 146,2 mld zł - Marczak, MF
 102. 15:53 Zatrudnienie w grupie PZU w '11 zmniejszy się o nie więcej niż 1199 osób
 103. 15:53 29 czerwca NBP planuje przeprowadzenie dodatkowej operacji dostrajającej - komunikat
 104. 15:48 ENAP - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej. (18/2011)
 105. 15:48 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez MAWILUX Sp. z o.o. - podmiot zależny od ELEKTROT...
 106. 15:42 Tyle kosztuje szukanie pracy w Polsce
 107. 15:38 MF po maju sfinansował 60 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych - Marczak
 108. 15:38 Rank Progress do końca 2014 r. chce oddać 16 obiektów handlowych za 2,2 mld zł (opis2)
 109. 15:38 MF w VI zaoferuje obligacje za 2,0-5,5 mld zł, bony za 0,6-1,6 mld zł
 110. 15:35 Zwolnienia w grupie PZU!
 111. 15:33 PRIMA MODA S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prima Moda S.A z działalności w 2010 (6/2011)
 112. 15:33 SYGNITY - Informacja o zbyciu akcji Sygnity S.A. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Sy...
 113. 15:33 SYGNITY - Informacja o transakcji zbycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w sk...
 114. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (109/2011)
 115. 15:25 MF po maju sfinansował 60 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych
 116. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 117. 15:23 MF 20 czerwca planuje odkup bonów o wartości nominalnej 3,9 mln zł
 118. 15:23 MF na przetargu 1.06 w zamian za obligacje OK0711 i WZ0911 zaoferuje WZ0115, DS1020 i PS0416
 119. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:18 PZU SA - Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi odnośnie restrukturyzacji zatrudnienia (15...
 122. 15:18 ŚNIEZKA - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA (13/2011)
 123. 15:18 RAFAKO - Umowa z firmą HITACHI ZOSEN INOVA A.G. (19/2011)
 124. 15:12 Hiszpańskie warzywa w polskich sklepach
 125. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 126. 15:08 Zbiory zbóż w '11 27,6 mln ton - IERiGŻ
 127. 15:08 Do końca sezonu 2010/11 ceny zbóż pozostaną wysokie - IERiGŻ
 128. 15:08 Rank Progress do końca 2014 r. chce oddać 16 obiektów handlowych za 2,2 mld zł (opis)
 129. 15:03 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (84/2011)
 130. 15:03 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z Bankiem Millennium SA (48/2011)
 131. 15:03 ABC DATA S.A. - Projekt zmiany statutu Spółki (18/2011)
 132. 15:03 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - Share capital converted into euros. Closing of the list of share...
 133. 15:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (83/2011)
 134. 15:03 BMPAG - Komunikat zgodnie z § 30b ust. 1 zdanie 1 nr 2 niemieckiej ustawy o obrocie papierami war...
 135. 14:53 Dług publiczny wg zaktualizowanych danych wyniósł 52,8 proc. PKB - MF (opis)
 136. 14:53 ZCh Police zwolnią do 200 osób do końca 2011 r.
 137. 14:48 ABC DATA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (17/2011)
 138. 14:48 ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (16/2011)
 139. 14:48 DREWEX S.A. - Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej DREWEX S.A. (23/2011)
 140. 14:48 DREWEX S.A. - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu DREWEX S.A. (22/2011)
 141. 14:38 KOV rozpoczął prace nad kolejnym odwiertem na polu Olgovskoje
 142. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:38 Dług publiczny wg zaktualizowany danych wyniósł 52,8 proc. PKB - MF
 145. 14:33 LENTEX - Data rejestracji papierów wartościowych (40/2011)
 146. 14:33 POLICE - Zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i uzgodnienie Regulaminu Zwolnień Grupowych...
 147. 14:24 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 148. 14:23 BZ WBK otrzymał 61,6 mln zł dywidendy ze spółek z Grupy Aviva
 149. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 14:23 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 151. 14:18 MENNICA - Ustalenie liczby akcji własnych nabywanych w celu umorzenia w okresie do 8 czerwca 2011...
 152. 14:08 DM IDM obniżył cenę docelową dla spółki Gant Development do 15,8 zł
 153. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 154. 14:05 "Jak PO nie robi polityki, nie buduje mostów"
 155. 14:03 BERLING S.A. - Korekta raportu nr 005/2011"Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki...
 156. 14:03 BZWBK - Dywidenda od spółek Grupy Aviva (18/2011)
 157. 13:50 Holenderska choroba brazylijskiej gospodarki
 158. 13:50 PKP Intercity kupiło 20 pociągów Pendolino od Alstomu
 159. 13:48 ENAP - Korekta Raportu 15/2011 w zakresie: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonarius...
 160. 13:48 BZWBK - Dywidenda od spółek Grupy Aviva (18/2011)
 161. 13:48 RAFAMET - Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Bank Polska S.A. (21/2011)
 162. 13:48 POZBUD T&R S.A. - Umowy znaczące rozwiązane z Bankiem Millennium (19/2011)
 163. 13:48 ASSETUS S.A. - Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. (3/2011)
 164. 13:48 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (64/2011)
 165. 13:48 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (65/2011)
 166. 13:38 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 79,6 mld zł - MRR
 167. 13:38 PZ Cormay na przełomie VI/VII przejmie firmę z Europy Zachodniej za około 5 mln zł
 168. 13:35 Z kiosków znikną "Tele Tydzień", "Tina", "Życie na gorąco", "Pani"
 169. 13:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacja o rozpoczęciu prac nad odwiertem O-14 na Ukrainie. (33/2011)
 170. 13:33 RESBUD - Informacja o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu. (16/2011)
 171. 13:32 Od czerwca zasiłek dla bezrobotnych idzie w górę
 172. 13:23 Erste rekomenduje "trzymaj" Farmacol i "kupuj" Neukę
 173. 13:23 Erste obniżył rekomendację dla PGF do "redukuj"
 174. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 175. 13:23 W V większość osób spodziewa się zahamowania inflacji - Ipsos
 176. 13:18 PEP - Życiorys Prezesa Zarządu (29/2011)
 177. 13:08 Prokuratura Apelacyjna ws. artykułów w "Gazecie Wyborczej" (komunikat)
 178. 13:08 Związki z JSW nie wyznaczyły daty strajku; czekają na rozmowy
 179. 13:08 Rank Progress do końca 2016 r. chce oddać 16 obiektów handlowych za 2,2 mld zł
 180. 13:08 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Cinema City do "trzymaj"
 181. 13:03 HARDEX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Hardex S.A. w...
 182. 12:55 UOKiK o zastrzeżeniach do opakowań przetworów Łowicza
 183. 12:55 Grabarczyk: autostrada A2 w czerwcu 2012 r. powinna być przejezdna
 184. 12:51 Ile z wypłaty zostaje na życie?
 185. 12:50 GIS: w Polsce nie ma zakażeń powiązanych z zatruciami z Niemiec
 186. 12:40 Wpływy z tzw. podatku bankowego - 500-700 mln zł netto rocznie
 187. 12:33 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (20/2011)
 188. 12:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki KGHM Kupferhandelsges.m.b.H. (...
 189. 12:26 Za co oni dostają kasę? Ranking "darmozjadów"
 190. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 103/A/NBP/2011
 191. 12:23 Genomed wzrósł w debiucie na rynku NewConnect o 10 proc., do 31,50 zł
 192. 12:23 MF sprzedało bony 52-tyg. za 505,0 mln zł przy popycie 2.667,0 mln zł
 193. 12:18 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Notification on Shares held by Supervisory Board Member (14/2011)
 194. 12:10 Zarządzaj swoim czasem!
 195. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 196. 12:08 UOKiK ws. spółki Agros Nova (komunikat)
 197. 11:57 Złoty pozbawiony impulsów
 198. 11:55 Podwykonawcy na autostradzie A2 otrzymali część zaległości
 199. 11:46 Spokojny początek tygodnia
 200. 11:41 Biura podróży zadłużone, wczasy - zagrożone
 201. 11:38 W poprzednim tygodniu ceny wieprzowiny zaczęły spadać - MRiRW
 202. 11:38 Partex nawiązał współpracę z Cezarem, wstrzymał rozmowy z Doellkenem
 203. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 204. 11:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 205. 11:38 KBC Securities podwyższył cenę docelową Lotosu do 39 zł
 206. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 207. 11:23 Admiral Boats chce w czerwcu zadebiutować na NewConnect
 208. 11:23 Trigon DM wycenia akcję Sfinksa na 8,9 zł
 209. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 210. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 211. 11:18 BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...
 212. 11:18 BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie o zamiarze połączenia BAKALLAND S.A. ze spółką zależną POLGRUNT Sp...
 213. 11:15 JP Morgan, BNP Paribas: Wzrost polskiego PKB w I kw. 4,2-4,6 proc. rdr
 214. 11:03 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (65/2011)
 215. 10:54 Wall Street w kiepskich nastrojach
 216. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 115,44-115,46 USD za baryłkę
 217. 10:53 Westa ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie na 11,75 zł
 218. 10:48 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (64/2011)
 219. 10:38 Przeczekać drogiego franka
 220. 10:38 Na rynkach ograniczona płynność, oczekiwanie na PKB i podaż długu
 221. 10:35 Niemcy: Koniec ery atomu do 2022
 222. 10:26 Możliwe interwencje BGK
 223. 10:24 Indeksy małych spółek wysyłają negatywne sygnały
 224. 10:23 Europa szykuje plan dla Grecji?
 225. 10:21 Praca sezonowa - co, gdzie i za ile?
 226. 10:04 Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych dotacją są kosztem?
 227. 10:03 NEUCA - Aneks do umowy kredytowej (23/2011)
 228. 10:03 QUANTUM SOFTWARE SA - Skup akcji (13/2011)
 229. 10:03 UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (9/2011)
 230. 09:48 CEZ, a.s. - Publiczna emisja obligacji (36/2011)
 231. 09:44 Koniec zatrudniania krewnych w administracji
 232. 09:38 PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW
 233. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 234. 09:38 W IV przeciwko podwyżce stóp proc. o 25 pb głosowała tylko E. Chojna-Duch - MSiG
 235. 09:36 Spokojny optymizm przed trzydniowym weekendem
 236. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 237. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 238. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w maju 2011 roku spadł o 0,5 pkt - BIEC
 239. 09:23 Citigroup podniósł rekomendację dla Kogeneracji do "kupuj"
 240. 09:17 Elastyczna praca uszczęśliwia ojców
 241. 09:16 Ile zarabia kolega zza biurka?
 242. 09:14 Spokojny początek ciekawego tygodnia
 243. 09:08 Górne cienie
 244. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2875,60 pkt (+0,31%)
 245. 09:08 POLSAT OFE informuje
 246. 08:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 247. 08:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.05.2011
 248. 08:51 Wzrosty z negatywnym akcentem na koniec sesji
 249. 08:49 Arabia Saudyjska: obniżmy cenę ropy do 70 dolarów za baryłkę
 250. 08:45 Przed rynkami napięty tydzień. GPW prawdopodobnie dziś bez zmian
 251. 08:43 Giełdowy Ruch ma najlepsze kawiarnie w Polsce
 252. 08:38 Biomed-Lublin w końcu czerwca chce wejść na NewConnect
 253. 08:33 ZASTAL SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (31/2011)
 254. 08:31 Składki NFZ produkują fikcyjnych bezrobotnych
 255. 08:23 RPP musi uważać, by podwyżki stóp nie hamowały wzrostu inwestycji prywatnych - Raczko, NBP
 256. 08:15 Udana końcówka tygodnia
 257. 08:08 W Jemenie 4 zabitych i 90 rannych w ataku sił bezpieczeństwa
 258. 08:07 Test strefy: 2880 – 2883 pkt
 259. 07:59 Lubisz ubliżać? Możesz nieźle zarobić!
 260. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 30 maja
 261. 07:29 Licytacji o Polkomtel raczej nie będzie
 262. 07:15 Teraz czas na stabilizację
 263. 07:11 Na ubliżaniu w sieci też można zarobić
 264. 07:08 MSWiA i policja dla dzieci w Parku Agrykoli (komunikat)
 265. 07:08 MSWiA ws. bezpieczeństwa rowerzystów (komunikat)
 266. 07:08 CIR: Spotkanie premierów Polski i Szwecji (komunikat)
 267. 07:08 MSWiA: Rowerem bezpiecznie do celu (komunikat)
 268. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 30.05 - 14.11.2011
 269. 07:08 MSP liczy, że KNF zatwierdzi w lipcu prospekt Bronisz
 270. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela 28-29 maja, 20.00
 271. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 V - 29 VI
 272. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela 28-29 maja, 20.00
 273. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela 28-29 maja, 20.00
 274. 07:06 Zapłacisz krocie za polskie owoce
 275. 06:58 Prokurator w Agencji Żeglugi Powietrznej
 276. 06:48 Eurolot rozwija loty krajowe
 277. 06:41 Samorządy znów mocno się zadłużą
 278. 06:37 Technika przerosła radnych
 279. 06:28 Odpisy odliczamy w momencie przelewu
 280. 06:17 Klient nabity w grupowe zakupy
 281. 05:10 Związki zawodowe szykują zmasowany atak
 282. 04:30 Indeksy jeszcze w tym roku urosną
 283. 03:55 Niemcy rezygnują z energii atomowej
 284. 03:30 Ceny wody i ścieków będą rosły
 285. 02:35 Gaz łupkowy tak, ale pod warunkami