Trwa ładowanie...
d3msdkj
d3msdkj

Artykuły z dnia: 2011.05.31 - finanse.wp.pl

 1. 01:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2011
 2. 23:18 POSITIVE ADVISORY S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez osobę zobowiązaną (9/2011)
 3. 23:18 GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...
 4. 22:48 OPTIMUS - Podjęcie przez Zarząd Optimus S.A. uchwały w przedmiocie skierowania do Walnego Zgromad...
 5. 21:48 ATMGRUPA - Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2011 roku (5/2011)
 6. 21:33 DROP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A. (19/2011)
 7. 21:33 DROP S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. ? treść uchwał (20/2011)
 8. 21:33 DROP S.A. - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy (18/2011)
 9. 20:48 MIRACULUM S.A. - Zgłoszenie zarzutów przez wierzyciela przeciwko układowi (39/2011)
 10. 20:38 CIR: premier otworzy pierwszą astrobazę (komunikat)
 11. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 31 maja, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 31 maja, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 31 maja, 20.00
 14. 19:48 TELFORCEONE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TelForceOne S.A. na dzień 28 ...
 15. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:18 CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących aktywów znacznej wartości (22/2011)
 17. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:08 Energa odkupiła od MSP akcje dwóch spółek z grupy łącznie za 585,62 mln zł
 19. 19:03 MEDIATEL - Powołanie Członków Zarządu Mediatel S.A. nowej kadencji (23/2011)
 20. 19:03 KOELNER - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (13/2011)
 21. 19:03 ACTION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 22. 18:53 Piętnastu inwestorów zinteresowanych zakupem ZEW Niedzica od Skarbu Państwa
 23. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:48 ELZAB - komunikat GPW - transakcje w ramach wezwania na sprzedaż akcji (21/2011)
 25. 18:48 KOELNER - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA z dnia 31.05.2011 r. (11/2011)
 26. 18:48 MEDIATEL - Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok (22/2011)
 27. 18:48 KOELNER - Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA w dniu 31.05.2011 r. (12/2011)
 28. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.05.2011
 29. 18:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 30. 18:38 Getin Holding kupił 100 proc. akcji Allianz Bank Polska
 31. 18:35 Polski bank kupił bank z Niemiec
 32. 18:33 UNIMA 2000 S.A - Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30.05.2011 (11/2011)
 33. 18:33 AUXILIUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. (2/2011)
 34. 18:23 Transakcje pakietowe
 35. 18:23 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji D spółki BGE SA
 36. 18:23 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem dla ROBINSON EUROPE SA
 37. 18:23 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji I i J NICOLAS GAMES SA
 38. 18:23 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem dla SARE SA
 39. 18:23 Kruszwica planuje wypłacić 0,88 zł dywidendy na akcję
 40. 18:23 UOKiK zgodził się na przejęcie Polskiego Holdingu Nieruchomości
 41. 18:18 UNIMA 2000 S.A - Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki w dniu 30 maja 2011 (10/2011)
 42. 18:08 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 43. 18:08 BondSpot SA wskaźniki spółek
 44. 18:08 GPW: COPERNICUS SECURITIES nie jest animatorem dla ORZEŁ SA na Catalyst
 45. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 46. 18:08 Na GPW wzrosty, czerwiec może przynieść nowe maksima (analiza)
 47. 18:05 Rosja zapowiada eksport 15 mln ton zboża w 2011 r.
 48. 18:03 LW BOGDANKA S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej z Bucyrus Europe GmbH (18/2011)
 49. 18:03 IZNS IŁAWA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (14/2011)
 50. 18:03 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 51. 18:00 PFE będą mogły przyjmować składki od zagranicznych pracodawców
 52. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 53. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 31.05.2011
 54. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 55. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2903,61 pkt (1,13%)
 56. 17:53 Rafamet wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję
 57. 17:50 WIG20 znów powyżej 2900 punktów
 58. 17:48 GETIN - NABYCIE AKCJI ALLIANZ BANK POLSKA S.A. (52/2011)
 59. 17:48 BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Nr 5, 19, 20, 27 ? 29 Zwyczajnego Walnego ...
 60. 17:48 KRUSZWICA - Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia jed...
 61. 17:48 IZNS IŁAWA S.A. - Deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy. (13/2011)
 62. 17:48 ZPUE - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej (15/2011)
 63. 17:48 BANKBPH - Rozwiązanie znaczących umów (11/2011)
 64. 17:48 ZPUE - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (14/2011)
 65. 17:48 KRUSZWICA - Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2010 rok. (6/2011)
 66. 17:48 ZUE S.A. - Informacja o przedterminowej spłacie kredytu inwestycyjnego (33/2011)
 67. 17:48 ARTERIA S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów na WZA Arteria S.A. (9/2011)
 68. 17:47 Catalyst: Potrójny debiut banków spółdzielczych
 69. 17:45 Duża awaria w polskim banku
 70. 17:40 Poważne utrudnienia - PKP znowu zmienia rozkład
 71. 17:38 MS: Wysokie odznaczenia państwowe dla sędziów rodzinnych (komunikat)
 72. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 73. 17:33 RAFAMET - Wypłata dywidendy za 2010 r. (23/2011)
 74. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Emite...
 75. 17:33 BORYSZEW - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (49/2011)
 76. 17:33 LSI SOFTWARE S.A. - Porozumienie w sprawie prowadzenia negocjacji (20/2011)
 77. 17:33 RAFAMET - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 78. 17:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (31/2011)
 79. 17:33 RAFAMET - Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (25/2011)
 80. 17:23 Inwestorzy objęli wszystkie akcje NFI Midas s. C oferowane w ramach prawa poboru
 81. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 31 maja, 17.00
 82. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 31 maja, 17.00
 83. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 31 maja, 17.00
 84. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.05.2011
 85. 17:18 RAFAMET - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 31 maja 2...
 86. 17:12 Dane makro z USA znów rozczarowały
 87. 17:08 DI BRE podwyższył rekomendację dla Kopeksu do "akumuluj", cena docelowa 22,5 zł
 88. 17:08 Nowe plany rozwiązania problemu Grecji sprzyjają złotemu (opis)
 89. 17:08 WZA Rafako zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na akcję
 90. 17:03 RAFAKO - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. (20/2011)
 91. 17:03 E-MUZYKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. (12/2011)
 92. 17:03 ECHO - Zmiana przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości (27/2011)
 93. 17:03 OPTEAM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawów rejestrowych. (47/2011)
 94. 17:03 Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczących umów - realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjn...
 95. 17:03 RAFAKO - Wypłata dywidendy. (21/2011)
 96. 17:03 RAFAKO - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. (22/2011)
 97. 17:00 Nowe plany rozwiązania problemu Grecji sprzyjają złotemu
 98. 17:00 Rząd za umożliwieniem przekształceń banków obcych w krajowe
 99. 16:53 UOKIK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 100. 16:53 Polska na razie nie zmienia planów dotyczących energetyki jądrowej - Tusk
 101. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:53 Sygnity połączyło się z PB Polsoft
 103. 16:53 DI BRE podwyższył rekomendację dla Famuru do "trzymaj", cena docelowa 3,9 zł
 104. 16:50 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o obszarach wiejskich
 105. 16:38 Wzrost PKB w 2011 roku osiągnie poziom do 4,0 proc. - Winiecki, RPP
 106. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:38 Comp kupił w wezwaniu 2.983 akcje Elzabu
 108. 16:33 MISPOL S.A. - Projekty uchwał na ZWZ MISPOL S.A. (37/2011)
 109. 16:33 PROMET S.A. - Oświadczenie o zbyciu akcji przez akcjonariusza (2/2011)
 110. 16:33 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (89/2011)
 111. 16:33 INVEST-REMEX S.A. - Zwołanie ZWZA Invest Remex S.A. (9/2011)
 112. 16:33 WILBO - Uzupełnienie raportu nr 12/2011 (14/2011)
 113. 16:33 WILBO - Wybór biegłego rewidenta (13/2011)
 114. 16:23 Wartość transakcji zawartych na SPW w kwietniu '11 wyniosła 950.595,73 mln zł - MF
 115. 16:23 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec kwietnia w SPW ok. 146,2 mld zł - MF
 116. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:18 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (88/2011)
 119. 16:18 CENTROZAP S.A. - Zwołanie ZWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał (39/2011)
 120. 16:18 MISPOL S.A. - Zwołanie ZWZ MISPOL S.A. (36/2011)
 121. 16:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spół...
 122. 16:18 SYGNITY - Rejestracja połączenia Sygnity S.A. ze spółką zależną "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" Sp. z ...
 123. 16:15 Niemieckie ogórki straszą polskich konsumentów
 124. 16:15 Rząd przeciw przenoszeniu pieniędzy z OFE do ZUS na 10 lat przed emeryturą
 125. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 126. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:03 KPPD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dn. 31.05.2011 r. ...
 128. 16:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE UMOWY O WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ANIMATORA OPEN FINANCE S.A. (30/2011)
 129. 16:03 AMICA - Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Upoważnienie Rady Nadzorczej do pr...
 130. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 131. 16:03 KPPD - Uchwały podjęte przez Walne zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r. (20/2011)
 132. 16:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipote...
 133. 16:03 MIDAS - Spełnienie się warunku zawieszającego umowy znaczącej. (29/2011)
 134. 16:03 HARPER HYGIENICS S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Harper Hyg...
 135. 16:03 KPPD - Wybór biegłego rewidenta. (22/2011)
 136. 16:03 MIDAS - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C. (28/2011)
 137. 16:03 OPONEO.PL S.A. - Podpisanie umów objęcia akcji i wniesienia wkładu niepieniężnego z pozostałymi a...
 138. 16:00 Sawicki: KE nie reaguje na epidemię bakterie coli
 139. 15:53 CIR: Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 140. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 15:53 MF w '10 wymieniło na rynku środki walutowe w EUR o wartości 1,25 mld EUR
 143. 15:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:53 Rząd przyjął projekt noweli prawa bankowego ws przekształcenia oddziałów instytucji kredytowych w
 145. 15:48 AMICA - Treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki Sp...
 146. 15:48 IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (4/2011)
 147. 15:48 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - wyposażenie przystanków na nowych odcinkach tras Tra...
 148. 15:48 QUERCUS TFI S.A. - Rejestracja zmian statutu i struktury kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. (1...
 149. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 150. 15:38 MG oczekuje wzrostu PKB w 2011 r. na poziomie 4,2 proc.
 151. 15:38 Kopex ma umowę z JSW o wartości 99,4 mln zł netto
 152. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (65/2011)
 154. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (65/2011)
 155. 15:33 SIMPLE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Wars...
 156. 15:33 WIELTON S.A. - Przekroczenia wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Vistal S.A. prog...
 157. 15:33 EUROFAKTR - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A (23/2011)
 158. 15:25 Po wyborach o wprowadzeniu nowego podatku
 159. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 160. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 161. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 9237,25 USD za tonę
 162. 15:18 MISPOL S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (34/2011)
 163. 15:18 EUROFAKTR - Wybór biegłego rewidenta na rok 2011. (22/2011)
 164. 15:18 MISPOL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji MISPOL S.A. (35/2011)
 165. 15:18 KOPEX S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011. ...
 166. 15:18 PROTEKTOR - Powołanie osób nadzorujących oraz zarządzających (23/2011)
 167. 15:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A....
 168. 15:18 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...
 169. 15:03 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (66/2011)
 170. 14:53 Premier nie sądzi, aby udało się uchwalić tzw. podatek bankowy do końca kadencji parlamentu
 171. 14:53 Zbiory zbóż w '11 zbliżone do 27 mln t., możliwa spadkowa tendencja cen zbóż - Izba Zbożowo-Paszowa
 172. 14:53 DFP Doradztwo Finansowe planuje wypłacić 4 gr dywidendy na akcję
 173. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 14:48 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (32/2011)
 175. 14:48 DORADCY24 S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Doradcy24 S.A. (6/2011)
 176. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 14:38 Powierzchnia zasiewów zbóż w '11 wynosi 8,1 mln ha, o 0,4 proc. mniej rdr - GUS
 178. 14:38 Syndyk Internet Group popiera wniosek o zmianę postępowania upadłościowego
 179. 14:33 PAMAPOL S.A. - Zestawienie zamierzonych zmian Statutu, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego W...
 180. 14:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (86/2011)
 181. 14:25 Tusk: wzrost gospodarczy uchronił Polaków od dramatu bezrobocia
 182. 14:23 UOKiK ws. spółki Stalexport Autostrada Małopolska (komunikat)
 183. 14:23 W maju inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 4,3 proc. - NBP
 184. 14:23 Puławy i PGE GiEK wybudują elektrownię lub elektrociepłownię o mocy ok. 840 MW (opis)
 185. 14:18 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe ...
 186. 14:18 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? ponowne zwoł...
 187. 14:18 PAMAPOL S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 2...
 188. 14:18 FAMUR S.A. - Uzgodnienie planu połączenia (25/2011)
 189. 14:18 AMICA - Powołanie Członka składu kolegialnego Zarządu na nową kadencję (26/2011)
 190. 14:15 Sąd utrzymał w mocy 1,3 mln zł kary dla zarządcy autostrady A4
 191. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 14:05 Ostrzeżenie: kryzys żywnościowy wzrośnie o 70%
 194. 14:03 PAMAPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 28 czerwca 2011 ro...
 195. 14:03 IGROUP - Stanowisko Syndyka Masy Upadłości w sprawie wniosku Internet Group S.A. w upadłości likw...
 196. 14:03 FASING - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (28/2011)
 197. 14:03 CAM MEDIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...
 198. 14:03 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach ogółem ...
 199. 14:03 FASING - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ? termin i porządek obrad. (27/2011)
 200. 14:03 FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (29/2011)
 201. 13:55 Optymistyczniej patrzymy w przyszłość
 202. 13:54 Oferta pracy jak ... kontrakt małżeński
 203. 13:54 Oferta pracy jak ... kontrakt małżeński
 204. 13:53 WZA Amiki zdecydowało o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję
 205. 13:53 Wzrost PKB w '11 3,5-4,0 proc.; CPI na koniec roku powyżej 4 proc. - Gronicki
 206. 13:53 Oferta konsorcjum Polimeksu na ok. 14 mln EUR najkorzystniejsza w przetargu w Rumunii
 207. 13:50 "Prawie cała Europa przestała kupować hiszpańskie warzywa"
 208. 13:50 Podwykonawcy z A2 blokują drogę nr 50; czekają na pieniądze
 209. 13:48 Mężczyźni pracują dłużej niż kobiety
 210. 13:48 APATOR - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ Apator SA. (22/2011)
 211. 13:38 W V ponowna poprawa nastrojów konsumenckich, wskaźnik optymizmu wzrósł o 4 pkt - Ipsos
 212. 13:38 KBC Securities podniósł cenę docelową dla MOL do 27.300 HUF
 213. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 214. 13:36 Najważniejsze - stały etat i wysoka pensja
 215. 13:33 Najważniejsze - stały etat i wysoka pensja
 216. 13:33 PROTEKTOR - Uchwały podjęte przez ZWZA PROTEKTOR S.A. (22/2011)
 217. 13:33 AMICA - Wypłata dywidendy ? uchwała ZWZA Amica Wronki Spółka Akcyjna (25/2011)
 218. 13:24 Jacy są młodzi faceci w pracy?
 219. 13:19 Pracownicy wybrali najlepszego szefa. Jakie branże najatrakcyjniejsze?
 220. 13:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w "AD.DRĄGOWSKI" S.A....
 221. 13:18 ODLEWNIE - lista Akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 31.05.2011 r. (15/2011)
 222. 13:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Zawarcioe znaczacej umowy (1/2011)
 223. 13:12 111 zatrudnionych dzięki programowi "Młodzi kontra śląski rynek pracy"
 224. 13:08 DM BDM obniżył cenę docelową dla akcji Bogdanki do 124,6 zł
 225. 13:08 DM BDM obniżył rekomendację dla Śnieżki do "trzymaj"
 226. 13:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 13:08 Jak owocnie spędzić lato, czyli sezon na praktyki
 228. 13:03 BUDOPOL - Wybór biegłego rewidenta (10/2011)
 229. 13:03 VISTULA GROUP - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzi...
 230. 13:03 ODLEWNIE - treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 31.05.2011 r. (14/2011)
 231. 13:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zmiana propozycji układowych (23/2011)
 232. 13:00 Już jest nowe, tańsze paliwo PKN Orlen
 233. 12:53 Pragma Trade zadebiutuje na NewConnect 6 czerwca
 234. 12:48 VISTULA GROUP - Ogłoszenie Zarządu Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajneg...
 235. 12:48 LAUREN PESO POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czer...
 236. 12:45 Na chybił trafił w każdym Realu
 237. 12:43 Jak zaplanować urlop, by naładować akumulatory?
 238. 12:30 Niewielki napływ pracowników zza wschodniej granicy do Niemiec
 239. 12:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji ROBINSON EUROPE SA
 240. 12:23 Fortuna Entertainment Group chce przejąć czeską Sazkę za 2-2,5 mld CZK
 241. 12:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki ARCHICOM
 242. 12:23 Dane o PKB za I kw. wzmacniają całoroczną prognozę wzrostu PKB o 4,0 proc. w '11 - MF
 243. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 104/A/NBP/2011
 244. 12:20 Eurostat: polskie bezrobocie bez zmian - 9,3 proc.
 245. 12:20 Na GPW zadebiutowały ETFy na indeksy DAX oraz S&P 500
 246. 12:18 DM WDM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2011 roku. (11/2...
 247. 12:18 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w kapitale zakładowym To...
 248. 12:18 MEDIACAP S.A. - Skup akcji własnych (4/2011)
 249. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 250. 12:08 Puławy i PGE GiEK wybudują elektrownię lub elektrociepłownię o mocy ok. 840 MW
 251. 12:06 Dialog, Polkomtel: Sprzedający czekają na oferty
 252. 12:05 Pawlak: Polska powinna zaskarżyć do ETS kwestie pozwoleń na emisję CO2
 253. 12:03 UniCredit - UniCredit: the Board of Directors resolves the Cashes (52/2011)
 254. 12:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjacj spółki. (34/2011)
 255. 11:56 Zbliżają się wakacje. Ale czy umiemy odpoczywać?
 256. 11:55 "Za granicą Polak Cię oszuka"
 257. 11:53 Na GPW zadebiutowały ETFy na indeksy DAX oraz S&P 500
 258. 11:45 Nowy rekord rządowych gwarancji
 259. 11:38 GPW: animator rynku dla tytułów uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF DAX i S&P500
 260. 11:38 MSP zaoferuje 33,1 proc. akcji JSW w ofercie publicznej (opis)
 261. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 262. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 263. 11:33 PUŁAWY - Nowy partner projektu energetycznego Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. (11/2011)
 264. 11:33 EFH - Zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. (19/2011)
 265. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 266. 11:23 Stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce 9,3 proc. - Eurostat
 267. 11:23 PKN Orlen wprowadził nowe paliwo BIO85, do końca IX będzie testować jego sprzedaż
 268. 11:23 Dane o sprzedaży, rosnąca CPI i płace zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki stóp - RG (opinia)
 269. 11:23 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku wzrosła o 4,2 proc. - PUDS
 270. 11:20 Pawlak: dwa warianty technologii budowy elektrowni jądrowych
 271. 11:18 MONNARI TRADE S.A. - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 30 maja 2011 r. (31/2011)
 272. 11:10 Euroland: stopa bezrobocia bez zmian, a inflacja w dół
 273. 11:08 GPW: animator rynku dla tytułów uczestnictwa MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR ETF WIG20
 274. 11:08 Biogened pozyskał z emisji 0,1 mln zł, debiut na NewConnect w połowie czerwca
 275. 11:08 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV kw.'10 (opinia; aktl.2)
 276. 11:08 MSP zaoferuje 33,1 proc. akcji JSW w ofercie publicznej
 277. 10:57 Światłowody muszą być ważniejsze od autostrad
 278. 10:53 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV
 279. 10:53 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV kw.'10 (opinia; aktl.)
 280. 10:53 Liczba turystów nocujących w Polsce w marcu wzrosła do 300.944 osób - GUS
 281. 10:52 Dzień dziecka! Lepiej przyjąć paczkę niż bon
 282. 10:46 Polacy się zadłużają! Rekordzista na ponad 87 mln zł
 283. 10:38 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,5 proc. w IV kw.'10 (opinia)
 284. 10:38 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc. - GUS
 285. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 116,32-116,34 USD za baryłkę
 286. 10:35 Polak pije wino tanie
 287. 10:25 W Niemczech w V 2011 stopa bezrobocia 7 proc.
 288. 10:23 PKB wzrósł w I kw. '11 o 4,4 proc., po wzroście o 4,4 proc. w IV kw.'10 i vs konsensus wzrostu o 4,4
 289. 10:22 Żywność będzie nawet dwa razy droższa
 290. 10:20 GUS podał dane o PKB
 291. 10:18 SADOVAYA GROUP S.A. - NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (16/2011)
 292. 10:10 WIG20 najwyżej od czterech tygodni. Wzrosty w Europie i w Azji
 293. 10:02 Awersja do ryzyka spada – rynki czekają na nowy plan dla Grecji
 294. 09:59 Minister chce być Yeti
 295. 09:53 Auto-Spa planuje debiut na NewConnect w IV kwartale 2011 roku.
 296. 09:53 Ipopema TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZA Skyline Investment
 297. 09:45 Mieszanie w greckim kotle trwa
 298. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 299. 09:38 Mocniejszy odczyt PKB może umocnić PLN i osłabić polskie obligacje
 300. 09:36 Impulsów nie zabraknie
 301. 09:35 "Miałam problemy w pracy, bo lubię wyglądać kobieco"
 302. 09:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 303. 09:27 Nadzieje na nowy pakiet dla Grecji pomagają euro
 304. 09:25 GIS: służby sanitarne kontrolują targowiska i hurtownie warzyw
 305. 09:24 Marne płace, marne widoki na podwyżki… Kogo to dotyczy?
 306. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 307. 09:18 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Zbycie pakietu akcji przez Akcjonariusza (7/2011)
 308. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 309. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2887,68 pkt (+0,57%)
 310. 09:08 MG: Ile "bio" w biopaliwie? (komunikat)
 311. 09:07 Konsolidacja
 312. 09:04 Wiadomości z Grecji windują indeksy, czy notowania wesprą dane z USA?
 313. 09:03 AZOTY TARNÓW - Zawarcie znaczącej umowy (36/2011)
 314. 09:00 Informacje ze spółek
 315. 08:57 Sesja na przeczekanie
 316. 08:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 317. 08:53 POLSAT OFE informuje
 318. 08:43 Sesja, której (jakby) nie było
 319. 08:40 Ceny ropy w USA rosną z powodu zamknięcia naftociągu Keystone
 320. 08:38 Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla akcji Asseco Poland do 68 zł z 63 zł
 321. 08:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w...
 322. 08:27 W rejonie 2880 - 2883 pkt
 323. 08:26 Młodzi nie angażują się w pracę
 324. 08:20 Mała aktywność w strefie oporu
 325. 08:18 PROJPRZEM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ PROJPRZEM S.A. w dniu 26.05.201...
 326. 08:17 Zmierzą twoje szczęście
 327. 07:54 Koniec polskich butów
 328. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 329. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 31 maja
 330. 07:16 Kolejny kryzys finansowy już blisko
 331. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 31.05 - 14.11.2011
 332. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 31 V - 29 VI
 333. 06:57 Sojusz w sprawie abonamentu RTV
 334. 06:36 Poseł odłożył 140 000 zł i narzeka!
 335. 06:30 Tak radni cisną nas podwyżkami
 336. 06:14 Ograniczanie dopłat do wydatków na lokal
 337. 04:55 Tracą 30 zł za SMS i jeszcze udostępniają swoje dane
 338. 03:20 Jesteśmy europejskim liderem w produkcji sprzętu AGD
 339. 02:35 Znów jest kasa dla inwestorów