Trwa ładowanie...
d1cvxni
d1cvxni

Artykuły z dnia: 2011.05.19 - finanse.wp.pl

 1. 01:40 Polska wódka już nie bryluje na świecie
 2. 00:45 Młodzi nie chcą pracować za darmo
 3. 23:35 Rosja gotowa dać Białorusi 7 mld USD kredytu na budowę siłowni atomowej
 4. 23:25 Portugalczycy. protestują przeciw pomocy zewnętrznej
 5. 23:18 PAGED - transakcja dotycząca akcji Paged S.A. zawarta przez osobę posiadającą dostęp do informacj...
 6. 22:33 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2011 na dzień 30 kwietnia ...
 7. 22:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wszczęcie postępowań przed sądem, których wartość stanowi co najmniej 10% ...
 8. 22:33 CEDC - Raport bieżący CEDC ? Treść uchwał podjętych przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...
 9. 22:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 10. 22:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (40/2011)
 11. 22:03 CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących zaskarżenia uchwały rady nadzorczej (18/2011)
 12. 21:48 WASKO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz treść projektów uchwał (8/2011)
 13. 21:33 TUP - Aneks do listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości (19/2011)
 14. 21:18 WASKO S.A. - Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2010 (7/2011)
 15. 21:03 WASKO S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanychprzezWASKO S.A. w roku 2010. (6/...
 16. 21:03 WASKO S.A. - Raport roczny R 2010
 17. 21:03 WASKO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 18. 21:03 WASKO S.A. - Korekta uzupełniająca przekazane raporty roczne za rok obrotowy 2010. (5/2011)
 19. 21:00 Protest przeciw chińskiemu konsorcjum budującemu autostradę
 20. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 19 maja, 20.00
 21. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 19 maja, 20.00
 22. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 19 maja, 20.00
 23. 20:23 Legg Mason Zarządzanie Aktywami ma 5,02 proc. głosów na WZA PGF
 24. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.05.2011
 25. 19:53 Donald Tusk ujawnił swój majątek
 26. 19:38 WZA Dom Development zdecydowało o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję
 27. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 28. 19:23 Jeden z akcjonariuszy LPP domaga się wypłaty 135 mln zł dywidendy przez spółkę
 29. 19:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. (19/2011)
 30. 19:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Tekstu jednolity Statutu Spółki (20/2011)
 31. 19:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development ...
 32. 19:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w ...
 33. 19:14 Donald Tusk ujawnił swój majątek - zobacz
 34. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 35. 19:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. ze spółką za...
 36. 18:53 DI BRE podniósł rekomendację dla KGHM do "akumuluj", cena docelowa 204,50 zł
 37. 18:53 DI BRE podniósł rekomendację dla Bogdanki do "kupuj", cena docelowa 130,50 zł
 38. 18:53 Finał rozmów ws. emerytur mundurowych - 8 czerwca
 39. 18:53 Związki zawodowe i pracodawcy nie zaopiniowali projektu budżetu
 40. 18:48 NOVIAN S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromad...
 41. 18:45 Białoruś uzgodniła z Rosją warunki kredytu
 42. 18:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 43. 18:33 FERRUM - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapit...
 44. 18:33 NOWAGALA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (24/2011)
 45. 18:33 ALMA - Rejestracja przez KDPW acji zwykłych na okazliciela serii F i G (9/2011)
 46. 18:25 Związki zawodowe i pracodawcy nie zaopiniowali projektu budżetu
 47. 18:23 Transakcje pakietowe
 48. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 49. 18:18 EUROTEL S.A. - Informacja o rekomendacji wypłaty dywidendy za 2010 rok dla Zwyczajnego Walnego Zg...
 50. 18:18 BBI CAPITAL NFI SA - zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu w trybie art. 160 Ustawy...
 51. 18:15 Oto potencjalni następcy Dominique'a Strauss-Kahna
 52. 18:08 BondSpot SA wskaźniki spółek
 53. 18:08 Pięć podmiotów z krótkiej listy do kupna Polfy Warszawa złożyło wiążące oferty (opis2)
 54. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 55. 18:03 ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ...
 56. 18:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup Akcji własnych (27/2011)
 57. 18:03 HERMAN S.A. - Zwołanie ZWZ Zakładów Mięsnych Herman S.A. (4/2011)
 58. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 59. 17:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 60. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2821,46 pkt (-0,10%)
 61. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 19.05.2011
 62. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 63. 17:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 17:53 GPW SA uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji GPW
 65. 17:53 Raiffeisen wycenia akcje BGŻ na 62 zł
 66. 17:53 Nieudana próba odreagowania spadków
 67. 17:48 FAM - Aktualizacja informacji dotyczącej zbycia FAM CO i przygotowania nowej strategii Grupy Kapi...
 68. 17:48 GPW - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji GPW (16/2011)
 69. 17:48 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (17/2011)
 70. 17:48 BEST - Aktualizacja raportu bieżącego Nr 10/2011 w przedmiocie emisji obligacji (11/2011)
 71. 17:40 TK wydał wyrok odszkodowań za grunty przekazane na drogi
 72. 17:40 Rozmowy ws. reformy systemu emerytur mundurowych
 73. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 74. 17:38 CIR: rozmowy ws. reformy systemu emerytur mundurowych (komunikat)
 75. 17:38 Deutsche Bank zaleca "kupuj" Budimex i Polimex, "trzymaj" PBG
 76. 17:33 ADVADIS S.A. - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advadis S.A. (15/2011)
 77. 17:33 Biedronka będzie wszędzie
 78. 17:25 KE upomina Polskę w sprawie bezpieczeństwa banków
 79. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 19 maja, 17.00
 80. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 19 maja, 17.00
 81. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 19 maja, 17.00
 82. 17:22 Kolejne złe dane z USA – to może zaważyć na giełdach i dolarze
 83. 17:18 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 maja 2011 roku (70/2011)
 84. 17:18 ATM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (9/2011)
 85. 17:18 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 19 maja 2011 roku posiadających co najmniej 5%...
 86. 17:18 ADVADIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. (14/2011)
 87. 17:13 Eurodolar w konsolidacji
 88. 17:10 Merkel popiera kandydaturę Lagarde na szefa MFW
 89. 17:10 1 czerwca zmiany w rozkładzie jazdy pociągów
 90. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.05.2011
 91. 17:08 MS ws. szczytu UE-Rosja w Sankt Petersburgu (komunikat)
 92. 17:05 Rynki akcji złapały oddech
 93. 17:03 BUDIMEX - Połączenie dróg krajowych ? Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa...
 94. 17:03 VOTUM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. (22/2011)
 95. 17:03 PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
 96. 16:53 Złoty stabilny, nastroje pozytywne, na długu odreagowanie (opis)
 97. 16:53 Pięć podmiotów z krótkiej listy do kupna Polfy Warszawa złożyło wiążące oferty (opis)
 98. 16:50 Oszczędności na elektronicznych rozliczeniach PIT
 99. 16:48 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (76/2011)
 100. 16:48 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (75/2011)
 101. 16:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (74/2011)
 102. 16:48 KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 dotyczącego uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmio...
 103. 16:48 LPP - Wniosek akcjonariusza dotyczacy ZWZA zwołanego na 27 czerwca 2011 roku (18/2011)
 104. 16:48 NEW WORLD RESOURCES PLC - NWR - Recommended Share Offer - Second Closing (7/2011)
 105. 16:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - NWR - Recommended Share Offer - Second Closing (in relation with NWR P...
 106. 16:38 PHF chce na przełomie 2011/2012 zakończyć działalność; po sprzedaży obu Polf
 107. 16:38 Portfel zamówień SSI ma obecnie wartość około 60 mln zł
 108. 16:33 MIRBUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (21/2011)
 109. 16:33 EGB INVESTMENTS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB I...
 110. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP (59/2011)
 111. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP (59/2011)
 112. 16:33 NETMEDIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (8/2011)
 113. 16:26 Ochroniarze za grosze. Bez doświadczenia i w podeszłym wieku
 114. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:18 DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2011)
 117. 16:15 Przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami niekonstytucyjny
 118. 16:15 Strauss-Kahn zapisał się w historii MFW i dobrze, i źle
 119. 16:10 Około 2 tys. ludzi protestowało przeciwko podwyżkom cen
 120. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 16:08 OFE PZU Złota Jesień informuje
 123. 16:08 MS ws. egzaminów adwokackiego i radcowskiego (komunikat)
 124. 16:08 RWE otwiera kolejną farmę wiatrową w Polsce
 125. 16:03 BBI DEVELOPMENT NFI - Wybór biegłego rewidenta (16/2011)
 126. 16:03 MENNICA - Lista akcjonariuszy posidających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 127. 16:03 MENNICA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2011 roku (24/2011)
 128. 16:03 MENNICA - Informacja od Mennicy Polskiej S.A. dotycząca zawarcia przez spółkę zależną umów związa...
 129. 16:03 FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2011 r. (...
 130. 16:03 CAM MEDIA S.A. - Zaproszenie do negocjacji Konsorcjum, w skład którego wchodzi CAM Media S.A. (14...
 131. 16:03 GRAJEWO - Uzupełnienie do raportu rocznego za 2010 rok (27/2011)
 132. 16:00 20 maja umowa na dwa projekty w ramach offsetu z Lockheed Martin
 133. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:50 KE świadoma problemów w polskiej gospodarce morskiej
 135. 15:48 OPTEAM S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 136. 15:48 PBS Finanse SA - Uchwały Walnego Zgromadzenia . (13/2011)
 137. 15:48 NOVITUS S.A. - Powołanie Zarządu NOVITUS SA na nową kadencję (18/2011)
 138. 15:48 TRITON - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał (2/2011)
 139. 15:48 AZOTY TARNÓW - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mośc...
 140. 15:39 Budownictwo mieszkaniowe spowolniło
 141. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 142. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 9034,75 USD za tonę
 143. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:33 BORYSZEW - Zawieszenie negocjacji w sprawie sprzedaży Meteor Group (46/2011)
 146. 15:33 PBS Finanse SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w...
 147. 15:33 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania przez Akcjonariusza (7/2011)
 148. 15:33 GREMPCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2001)
 149. 15:33 PC GUARD - Rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (29/2011)
 150. 15:33 RESBUD - Informacja o rezygnacji z prokury. (14/2011)
 151. 15:33 GINO ROSSI S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gino Rossi S.A. (...
 152. 15:33 NG2 - Zmiana ustanowionej hipoteki (29/2011)
 153. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 154. 15:23 Na krótkiej liście do kupna Polfy Warszawa jest pięć podmiotów
 155. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:23 Najbliższa podwyżka stóp, o 25 pb, prawdopodobnie w lipcu - BGK (opinia)
 158. 15:18 Nie musisz się wiązać z bankiem na całe życie, czyli refinansowanie kredytu
 159. 15:18 FERRO S.A. - Informacja o udzieleniu pożyczki spółce zależnej FERRO International Sp. z o.o. oraz...
 160. 15:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (14/2011)
 161. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 162. 15:18 BUDIMEX - Budimex SA ? wypłata dywidendy (38/2011)
 163. 15:18 BUDIMEX - Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA (39/2011)
 164. 15:18 GINO ROSSI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gino Rossi...
 165. 15:18 BLUMERANG PRE IPO S.A. - Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta (3/2011)
 166. 15:17 Czeka ich praca w weekendy
 167. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 168. 15:08 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 169. 15:08 PTC od 5 VI zmieni markę Era na T-Mobile, koszty wyniosą ok. 100 mln zł (opis2)
 170. 15:05 Barroso: UE powinna mieć silnego europejskiego kandydata do MFW
 171. 15:03 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2011)
 172. 15:03 INGBSK - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzeni...
 173. 14:53 PGE, Tauron i Enea będą musiały do '16 pozyskać na inwestycje ze źródeł zewn. 115 mld zł - raport
 174. 14:53 Kredyt Bank liczy na wzrost sprzedaży kont osobistych
 175. 14:49 Nagrodzili pracowników usługami prostytutek
 176. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (96/2011)
 177. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (95/2011)
 178. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (97/2011)
 179. 14:38 Liczba pozwoleń na budowę mieszkań w IV spadła o 4,0 proc. rdr - GUS
 180. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 14:38 RPP przyspieszyła podwyżki w V, bo to skuteczniej ograniczy ryzyko utrwalenia się wysokiego CPI -
 182. 14:35 Podpisano gwarancje dla załogi Kombinatu Koksochemicznego Zabrze
 183. 14:35 RPP przyspieszyła podwyżkę stóp, by ograniczyć inflację
 184. 14:33 INPRO S.A. - Podpisanie umowy znaczącej przez podmiot zależny od INPRO S.A. z Towarzystwem Ubezpi...
 185. 14:33 BYTOM - Zawarcie przez emitenta umowy najmu (33/2011)
 186. 14:33 SUWARY - OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKC...
 187. 14:33 COMARCH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 29 ...
 188. 14:33 RAFAMET - Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o liczbie posiadanych akcji. (19/2011)
 189. 14:32 Erotyczne skandale zniszczyły ich karierę
 190. 14:25 Buczek Automotive nie musi zwrócić ponad 7 mln zł pomocy
 191. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:23 Liczba oddanych mieszkań w IV spadła o 15,7 proc. rdr - GUS
 193. 14:23 Budimex rozbuduje drogę wojewódzką nr 184 za 46,2 mln zł
 194. 14:23 Liczba rozpoczętych budów mieszkań w IV spadła o 17,5 proc. rdr - GUS
 195. 14:23 RPP przyspieszyła podwyżki w V, bo to skuteczniej ograniczy ryzyko utrwalenia się wysokiego CPI -
 196. 14:23 Kosztowne wpłaty na własne konto
 197. 14:20 GUS: mieszkaniówka leci na łeb na szyję
 198. 14:20 Opłata dworcowa pogorszy sytuację ekonomiczną przewoźników
 199. 14:18 ASTARTA HOLDING - Draft resolutions to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders ...
 200. 14:18 LUG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (5/2011)
 201. 14:15 Skarb Państwa może się rakiem wycofać z BGŻ
 202. 14:14 Ważne dane z USA
 203. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 204. 14:08 Opis dyskusji na majowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężne (komunikat)
 205. 13:55 Potwierdzono unijne dotacje dla Gdańska, Elbląga, Świnoujścia i Pyrzyc
 206. 13:53 Budimex wypłaci 9,08 zł dywidendy na akcję
 207. 13:53 Wiele zmian na branżowej mapie zysków
 208. 13:48 NG2 - Projekty uchwał na ZWZA NG2 S.A. (28/2011)
 209. 13:48 KCI - Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki (18/2011)
 210. 13:48 RESBUD - Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. (13/2011)
 211. 13:48 NG2 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. na dzień 16 czerwca 2011 r...
 212. 13:38 Backlog grupy Comp na 2011 r. wynosi 160 mln zł, a samego Compu prawie 130 mln zł (opis)
 213. 13:33 MIDAS - Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu. (23/2011)
 214. 13:33 RESBUD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 215. 13:33 RESBUD - Uchwały podjęte przez ZWZA odbyte w dniu 18.05.2011 r. (12/2011)
 216. 13:30 Kobiety wierzą, że będą mniej zarabiać
 217. 13:30 Pawlak o stażu minimalnym dla służb mundurowych
 218. 13:25 Europa powinna wspólnie promować kandydata na szefa MFW
 219. 13:23 Elektrotim liczy w '11 na blisko 150 mln zł przychodów w grupie (opis)
 220. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 221. 13:18 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnyc...
 222. 13:15 Nie ma zagrożenia, by A2 nie była gotowa na Euro 2012
 223. 13:10 KE upomina Polskę w sprawie bezpieczeństwa dróg i banków
 224. 12:53 PTC od 5 VI zmieni markę Era na T-Mobile, koszty wyniosą ok. 100 mln zł (opis)
 225. 12:53 Elektrotim nie wyklucza ponownych rozmów w sprawie Elektromontażu-Poznań
 226. 12:53 Po trzech miesiącach '11 napływ BIZ wyższy o 617 mln euro rdr - MG
 227. 12:53 Shapiro kopiuje Shapiro
 228. 12:50 Ile zarabiają katecheci?
 229. 12:50 Polak na stanowisku szefa MFW? To możliwe!
 230. 12:45 PKP ma nowego prezesa
 231. 12:38 Elektrotim liczy w '11 na blisko 150 mln zł przychodów w grupie
 232. 12:38 PTC od 5 VI zmieni markę Era na T-Mobile, koszty wyniosą ok. 100 mln zł
 233. 12:38 MI ws. zmian kadrowych w PKP (komunikat)
 234. 12:35 Koniec Ery! Nikt się nie spodziewał, że taki bliski
 235. 12:35 Rosną inwestycje zagraniczne
 236. 12:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (81/2011)
 237. 12:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakałdowym Spólki. (80/2011)
 238. 12:33 M.W. TRADE - Rejestracja zmian Statutu Spółki (55/2011)
 239. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 96/A/NBP/2011
 240. 12:18 ELBUDOWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (16/2011)
 241. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 242. 12:08 Spółka Mobile Partner zadebiutowała w czwartek na rynku NewConnect
 243. 12:03 RANK PROGRESS S.A. - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym sys...
 244. 12:00 Drogowcy: nie ma zagrożenia, że A2 nie będzie gotowa na Euro 2012
 245. 11:53 UOKiK: Buczek Automotive - wyrok sądu Unii Europejskiej (komunikat)
 246. 11:53 Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,70 zł dywidendy na akcję z zysku za '10
 247. 11:50 KE nieprzychylna polskim postulatom ws. zbóż i cukru
 248. 11:48 SIMPLE - Raport 6/2011 dotyczy: Zawarcie umowy znaczącej z Politechnika Częstochowską z dnia 18....
 249. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 250. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 251. 11:33 BMPAG - Kolejny wzrost zysku w pierwszym kwartale 2011 r. (16/2011)
 252. 11:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 253. 11:30 Znany milioner chce podzielić się wielkim majątkiem
 254. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 255. 11:23 Kobiety i ich głodowe pensje
 256. 11:17 Na podwyżkę stóp w USA trzeba będzie jeszcze poczekać
 257. 11:15 Niemcy płacą za prąd o 40 procent więcej niż w 2006 roku
 258. 11:10 Niemcy szanują decyzję Strauss-Kahna o rezygnacji
 259. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 260. 10:55 Tysiące demonstrantów wyszło na ulice w Madrycie
 261. 10:53 Backlog grupy Comp na 2011 r. wynosi 160 mln zł, a samego Compu prawie 130 mln zł
 262. 10:43 Co robią nauczyciele podczas wakacji?
 263. 10:39 PKO BP : Petru zrezygnował z pracy w banku
 264. 10:38 Zysk netto Raiffeisen Bank Polska w I kw. wyniósł 79,8 mln zł, wzrost 60 proc. r/r
 265. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 112,40-112,42 USD za baryłkę
 266. 10:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A...
 267. 10:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (69/2011)
 268. 10:23 Na akcje BGŻ zapisało się ponad 50 tys. osób - minister skarbu (popr.)
 269. 10:23 Lekki sentyment na umocnienie PLN, dług stabilny
 270. 10:19 Trichet przeciwny pomysłom Eurogrupy – euro traci
 271. 10:12 S&P 500 broni ważnych poziomów
 272. 10:09 Fed zastanawia się nad powrotem do normalnej polityki
 273. 10:08 Millennium DM podwyższył cenę docelową dla Pekao do 155,5 zł
 274. 10:05 Gołębi FOMC, recesja w Japonii i odbicie na surowcach
 275. 10:03 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JDB S.A....
 276. 10:01 Wydatki idą w miliardy złotych
 277. 09:53 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 458,54 mln zł
 278. 09:53 Akcjonariusze Impela zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję
 279. 09:51 Informacje ze spółek
 280. 09:50 Chwila wytchnienia dla kupujących
 281. 09:50 Pracowniku! Sprawdź swój horoskop!
 282. 09:48 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 283. 09:44 Komentarz poranny: Ograniczony zakres wahań
 284. 09:38 Ulma Construccion chce wypłacić 1,58 zł dywidendy na akcję
 285. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 286. 09:38 Deutsche Bank podwyższył ceny docelowe dla 3 banków i dla 3 obniżył
 287. 09:27 MON w żargonie żołnierzy to "Kierownictwo Biedronki"
 288. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 289. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2826,64 pkt (+0,09%)
 290. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 291. 09:19 Rynki nadal bez kierunku. Możliwy wzrost na GPW
 292. 09:18 ELBUDOWA - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez ING OFE (15/2011)
 293. 09:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (47/2011)
 294. 09:08 HSBC podwyższył cenę docelową dla akcji Telekomunikacji Polskiej do 16,2 zł
 295. 09:08 ING podwyższył rekomendację dla akcji PZU do "kupuj" z "trzymaj"
 296. 09:08 Wskaźnik Dobrobytu w maju spadł o 0,3 pkt - BIEC
 297. 09:03 MULTIMEDIA POLSKA S.A. - Nabycie akcji własnych Emitenta (32/2011)
 298. 09:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Projekty uchwał na zwołane na dzień 14 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne...
 299. 09:03 ULMA Construccion SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Constr...
 300. 09:03 ULMA Construccion SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion ...
 301. 08:53 Zysk Cinema City w I kw. '11 bez kosztów przejęcia Palace Cinema wyniósł 6 mln euro
 302. 08:53 POLSAT OFE informuje
 303. 08:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (19/2011)
 304. 08:33 ABM SOLID S.A. - Kumulacja umów z tym samym podmiotem. (41/2011)
 305. 08:33 RONSON EUROPE N.V. - Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu...
 306. 08:19 Popyt kontroluje ceny
 307. 08:18 IMPEL - Wypłata dywidendy (16/2011)
 308. 08:18 IMPEL - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 18 maja 2011 rok...
 309. 08:18 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Dyrektorem ds. business development grupy Fortuna Entertainmen...
 310. 08:18 MOL - Flash Report - Q1 2011 (28/2011)
 311. 08:18 ENERGOPOL - Wniosek akcjonariusza o zwołanie oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad...
 312. 08:18 IMPEL - Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A. (15/2011)
 313. 08:15 Fed na razie tylko gada
 314. 08:08 Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej
 315. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 19 maja
 316. 08:06 Konsolidacja
 317. 08:03 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 318. 07:50 Rosnieft znów chce BP
 319. 07:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (32/2011)
 320. 07:38 "Planem minimum" jest inflacja na poziomie celu 2,5 proc. do połowy przyszłego roku - Bratkowski,
 321. 07:18 Majewski za miliony
 322. 07:08 W walce z państwem Polak nie ma szans!
 323. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 V - 7 VI
 324. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 19.05 - 14.11.2011
 325. 07:03 CCI - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2011
 326. 06:58 A po ubezpieczenie do Tesco
 327. 06:30 Strauss-Kahn zrezygnował
 328. 06:23 Jaka pensja dla oskarżyciela
 329. 05:05 Zagrożona A2 między Łodzią a Warszawą
 330. 04:15 Leki można często kupić taniej
 331. 04:10 Budowa drugiej linii metra postępuje
 332. 03:10 Galerie handlowe trafią na prowincję
 333. 02:20 Budujemy nie tylko stadiony, filharmonie też