Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg

Artykuły z dnia: 2012.07.13 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 MEDIATEL - Zawiadomienia na podstawie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 2. 23:33 MEDIATEL - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (36/2012)
 3. 23:33 AZOTY TARNÓW - Korekta raportu bieżącego nr 41/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. (41/2012)
 4. 22:33 AZOTY TARNÓW - Zlecenie wystawienia gwarancji bankowej oraz zawarcie umowy zastawu finansowego i ...
 5. 22:33 DSS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o podjętych uchwał...
 6. 22:33 06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości przez spółkę zależną Em...
 7. 22:18 BOMI - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu zależnego z możliwością zawarcia układu (...
 8. 22:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property ...
 9. 22:15 Nawet 3 tys. osób poszkodowanych przez biuro podróży Alba Tour
 10. 21:50 Straty banku JP Morgan większe niż początkowo podawano
 11. 21:48 BORYSZEW - Realizacja programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A. (46/2012)
 12. 21:33 ENERGOPLD - Oficjalne wystąpienie przez Energomontaż-Południe S.A. z żądaniem płatności, zgłoszen...
 13. 21:30 Hiszpania: Od 1 września podwyżka VAT
 14. 21:18 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-77/2012) (77/2012)
 15. 21:18 AZOTY TARNÓW - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza ...
 16. 21:03 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana biegłego rewidenta (21/2012)
 17. 21:03 AZOTY TARNÓW - Opinia w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia praw poboru, warrantów oraz us...
 18. 20:48 BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji (10/2012)
 19. 20:38 ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław po 110 zł za akcję (opis3)
 20. 20:33 BOMI - Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwo...
 21. 20:33 AZOTY TARNÓW - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Azotowe "P...
 22. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 13 lipca, 20.00
 23. 20:23 Oferta Wasko o wartości 20,8 mln zł brutto wybrana jako najkorzystniejsza
 24. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 13 lipca, 20.00
 25. 20:23 Sąd udzielił PBG i Hydrobudowie zabezpieczenia ws. Stadionu Narodowego zakazując NCS skorzystania z
 26. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 13 lipca, 20.00
 27. 20:10 KE chce zaostrzenia kontroli technicznych pojazdów
 28. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 20:03 WASKO S.A. - Wybór oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu Komendy Wojewódzkiej w K...
 30. 19:53 GPW: transakcje w ramach wezwania na akcje NFI EMPIK MEDIA&FASHION S.A.
 31. 19:48 PETROLINVEST S.A. - Odpowiedź na pytania inwestora reprezentującego Stowarzyszenie Inwestorów Ind...
 32. 19:48 WASKO S.A. - Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję (20/2012)
 33. 19:48 IGROUP - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłoś...
 34. 19:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Przekroczenie progu 5% - obniżenie zaangażowania (30/2012)
 35. 19:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Przekroczenie progu 10% - obniżenie zaangażowania (29/2012)
 36. 19:38 ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław po 110 zł za akcję (opis2)
 37. 19:33 LS TECH-HOMES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (4/2012)
 38. 19:30 IERiGŻ: w tym roku żywność podrożeje o ok. 4 proc.
 39. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 40. 19:23 ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław po 110 zł za akcję (opis)
 41. 19:23 GPW: zmiana formy prawnej Autoryzowanego Doradcy
 42. 19:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 19:18 PBG - Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwarancji należyte...
 44. 19:18 CASH FLOW S.A. - Zmiana statutu Cash Flow S. A. (35/2012)
 45. 19:18 MIDAS - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji. (34/2012)
 46. 19:18 TU EUROPA SA - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (47/2012)
 47. 19:15 KE przyznała polskim elektrowniom pozwolenia na CO2, ale żąda poprawek
 48. 19:15 Monti o obniżeniu ratingu: nieszczęście
 49. 19:08 ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji Puław po 110 zł za akcję
 50. 19:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 19:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia poprzez zakazanie NCS skorzystania z gwa...
 52. 19:03 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (115/2012)
 53. 19:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (142/2012)
 54. 18:53 Do 20 lipca wstępne oferty budowy terminalu naftowego
 55. 18:48 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 sierpnia 2...
 56. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 57. 18:38 Transakcje pakietowe
 58. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.07.2012
 59. 18:23 GPW: Animator dla obligacji ORGANIKA S.A.
 60. 18:20 Resorty sportu i finansów będą rozmawiać o lepszym zabezpieczeniu turystów
 61. 18:18 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzając...
 62. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 63. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu obligatariuszy (60/2012)
 64. 18:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 65. 18:18 ATLANTIS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (40/2012)
 66. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 67. 18:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 68. 18:18 ATLANTIS - Informacja o wynikach wezwania na akcje Emitenta (39/2012)
 69. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 70. 18:15 SN: opłaty w czasie remontu autostrady powinny być niższe
 71. 18:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 72. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 13.07.2012
 73. 18:08 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki Jedynka SA
 74. 18:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów (26/2012)
 75. 18:03 PUŁAWY - Szacunki wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PUŁAWY w roku obrotowym 2011/2012 ...
 76. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 77. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 78. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2191,41 pkt (1,74%)
 79. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,69 proc. z 4,66 proc. - NBP
 80. 17:53 GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji WDK0712
 81. 17:53 GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji skarbowych OK0712
 82. 17:50 CDeputowani podnoszą VAT, opozycja żąda dymisji gabinetu
 83. 17:45 MF: rentowności polskich obligacji w euro - najniższe w historii
 84. 17:45 ULC zatwierdził opłaty lotniskowe dla lotniska w Modlinie
 85. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 86. 17:33 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (26/2012)
 87. 17:23 DM BZ WBK obniżył ceny docelowe akcji Budimeksu, Energomontażu, Hydrobudowy i Polimeksu
 88. 17:23 MG prognozuje CPI w lipcu na poziomie ok. 4,3 proc. rdr., podobnie jak w czerwcu
 89. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 13 lipca, 17.00
 90. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 13 lipca, 17.00
 91. 17:23 Tempo wzrostu wskaźnika apetytu na ryzyko spowolniło - Lloyds
 92. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 13 lipca, 17.00
 93. 17:18 DEPEND S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZEN...
 94. 17:18 MEX POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (14/2012)
 95. 17:18 NOTORIA SERWIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NOTORIA SE...
 96. 17:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (45/2012)
 97. 17:18 KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w okresie kwiecień - czerwiec 2012 r. ? wstępne dane o przychodach (2...
 98. 17:18 FAMUR S.A. - Przyjęcie tekstu jednolitego statusu (44/2012)
 99. 17:18 GEOINVENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...
 100. 17:18 Dobra passa dobiega końca?
 101. 17:15 MAC i Poczta będą analizowały sprzedaż PKO BP akcji Banku Pocztowego
 102. 17:08 PLN mocniejszy w ślad za EUR; w przyszłym tygodniu w przedziale 4,18-4,23 (opis)
 103. 17:08 Rentowności obligacji w EUR i PLN świadczą o postrzeganiu Polski jako "bezpiecznej przystani" -
 104. 17:07 Wyniki banków w centrum uwagi
 105. 17:03 VISTULA GROUP - Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego akcji Vistula Group S.A. serii K (24/2012)
 106. 17:03 PLASTBOX - Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za czerwiec 2012 roku (73/2012)
 107. 17:03 WEEDO S.A. - Wykaz akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu (1/7)
 108. 16:53 MSP: o budowie terminalu naftowego w Gdańsku (komunikat)
 109. 16:52 Dolar będzie jeszcze mocniejszy
 110. 16:48 D&D S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osób blisko związanych z osobą nadzorującą (15/2012)
 111. 16:48 M.W. TRADE - Emisja obligacji (48/2012)
 112. 16:42 Ranking OFE wg wartości hipotetycznego konta (czerwiec 2012)
 113. 16:40 KNF: wątpliwości wobec Amber Gold to czynności bankowe bez licencji
 114. 16:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 16:38 Bomi zgłosiło do układu ok. 220 mln zł wierzytelności, NWZ nie podjęło uchwał o emisji (opis)
 116. 16:38 Rząd ustali wysokość minimalnej płacy w rozporządzeniu - MPiPS
 117. 16:35 Europejska Agencja Kosmiczna zgodziła się na przystąpienie Polski
 118. 16:33 INVESTcon GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań f...
 119. 16:33 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...
 120. 16:33 M DEVELOPMENT S.A. - Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez Prezesa Zarzą...
 121. 16:25 Bomi we wniosku o upadłość zgłosiło ok. 220 mln zł wierzytelności
 122. 16:23 UOKiK: wyrok Sądu Najwyższego - autostrada A4 (komunikat)
 123. 16:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii K Vistula Group
 124. 16:23 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 6-12.07 wyniosła 21 gr - BM Reflex
 125. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:23 Moody's obniżył rating Włoch; KE krytykuje wybrany moment (aktl.)
 129. 16:23 W wezwaniu Penta i Xandora nabyły 858.451 akcji NFI EMF
 130. 16:20 MTBiGM: nowe prawo budowlane ma zlikwidować pozwolenia na budowę
 131. 16:18 HARDEX S.A. - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrument...
 132. 16:18 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 6 lipca do 12 lipca 2012 roku (66/...
 133. 16:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot ...
 134. 16:18 EUROIMPLANT S.A. - Rejestracja PDA serii E Emitenta w KDPW (30/2012)
 135. 16:08 Raiffeisen Centrobank rekomenduje "trzymaj" AmRest, cena docelowa 85 zł
 136. 16:08 Bomi zgłosiło do układu ok. 220 mln zł wierzytelności, NWZ nie podjęło uchwał o emisji
 137. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 16:03 D&D S.A. - Informacja o zmianie udziału w głosach (14/2012)
 141. 16:00 MPiPS: rząd ustali wysokość minimalnej płacy w rozporządzeniu
 142. 15:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 96,6 mld zł
 143. 15:49 Jak dojechać z lotniska
 144. 15:48 MOSTALZAB - Wydłużenie okresu obowiązywania umowy z BRE Bank S.A. (59/2012)
 145. 15:38 MSiT ws. kłopotów niektórych biur podróży (komunikat)
 146. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7674,25 USD za tonę
 147. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 148. 15:38 ING OFE informuje
 149. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:35 URE otrzymał od PGNiG wyjaśnienia ws. korekty taryfy cen gazu
 151. 15:33 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zm...
 152. 15:23 Ministerstwo Administracji i Poczta będą analizowały sprzedaż akcji Banku Pocztowego PKO BP
 153. 15:21 Bezrobocie w lipcu spadnie poniżej 12,4 proc.
 154. 15:18 COMPRESS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA (16/2012)
 155. 15:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:03 ABM SOLID S.A. - Wypowiedzenie znaczącej umowy. (105/2012)
 157. 15:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta. (106/2012)
 158. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 159. 15:03 IMPEXMET - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych (24/2012)
 160. 15:03 STALPROFI - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (19/2012)
 161. 15:03 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (20/2012)
 162. 15:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (80/2...
 163. 14:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki MALBORSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA S.A.
 164. 14:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki KUPIEC S.A.
 165. 14:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji JEDYNKA S.A.
 166. 14:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
 167. 14:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji NETTLE S.A.
 168. 14:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A.
 169. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 14:53 Inflacja w czerwcu wyniosła 4,3 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,2 proc. - GUS (opinia)
 171. 14:53 Zielińska-Głębocka z RPP za stabilizacją stóp proc. NBP w najbliższym czasie
 172. 14:50 W sprzedaży są już pierwsze krajowe jabłka
 173. 14:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego. (48/2012)
 174. 14:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM's Management Board will soon have two members (31/2012)
 175. 14:38 Inflacja w czerwcu wyniosła 4,3 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,2 proc. - GUS
 176. 14:35 MF ujawniło pełną listę osób, które mogą ukrywać dochody
 177. 14:35 Ceny paliw w przyszłym tygodniu mogą zacząć rosnąć
 178. 14:33 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umów z TAURON Dystrybucja S.A. (19/2012)
 179. 14:33 GREMI SOLUTION - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ak...
 180. 14:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 181. 14:31 Od zarobków z agroturystyki nie trzeba płacić podatku
 182. 14:23 Deficyt w obrotach bieżących w V wyniósł 815 mln euro - NBP
 183. 14:23 Zysk Wells Fargo w II kwartale 2012 roku wyniósł 82 centy na akcję
 184. 14:23 Podaż pieniądza w VI wzrosła o 0,1 proc. mdm (tabela)
 185. 14:23 Inflacja w czerwcu wyniosła 4,3 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,2 proc. - GUS (tabela)
 186. 14:17 Włochy tracą wiarygodność
 187. 14:13 To koniec Reala w Polsce?
 188. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 189. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 14:03 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy. (27/2012)
 192. 14:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (14/2012)
 193. 14:03 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (20/2012)
 194. 14:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (72/2012)
 195. 14:01 GUS podał dane o inflacji
 196. 13:53 Lotos po audycie i analizie projektu Yme zdecyduje o ewentualnych dalszych odpisach na projekt
 197. 13:53 Concorde obniżył cenę docelową dla MOL-a do 18.510 HUF
 198. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 199. 13:38 Bezrobocie w lipcu spadnie poniżej 12,4 proc. - wiceminister pracy
 200. 13:38 JPMorgan zanotował w II kw. 2012 r. zysk na akcję 1,21 USD i przychód 22,9 mld USD
 201. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 13:33 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 203. 13:33 PELION SA - Skup akcji własnych (108/2012)
 204. 13:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (98/2012)
 205. 13:33 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (72/2012)
 206. 13:33 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (17/2012)
 207. 13:33 NOVITA - zbycie akcji Novity S.A. przez członka Rady Nadzorczej i nabycie akcji Novity S.A. przez...
 208. 13:25 Policja bada sprawę biura podróży Alba Tour
 209. 13:23 MSP: o rozwoju Lotosu po 10+ (komunikat)
 210. 13:23 MSW apeluje o rozwagę nad wodą (komunikat)
 211. 13:23 Wartość kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec V spadła do 49,7 proc. wolumenu - BFG
 212. 13:23 Na początku VII drożały jaja, olej i jęczmień, taniała mąka detal., żyto i pszenica - ZSRIR (tabela)
 213. 13:09 Resort pracy naciska ma MF ws. uruchomienia środków z Funduszu Pracy
 214. 13:08 Wezwanie Acronu na Tarnów może zakończyć się sukcesem nawet w przypadku braku odpowiedzi ze strony
 215. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 216. 13:08 Andrzej Kołatkowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu PKO BP (aktl.)
 217. 13:05 Obcokrajowcy zapłacą za jazdę samochodem w Mołdawii
 218. 12:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 17 gr
 219. 12:48 BEDZIN - Treść jednolita Statutu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. po zmianach wprowadzonych uchwał...
 220. 12:40 Chińczycy chcą kupować europejskie firmy przeżywające kryzys
 221. 12:38 MAC: szacowanie strat po nawałnicach, podtopieniach i gradobiciu (komunikat)
 222. 12:33 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (57/2012)
 223. 12:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyce...
 224. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 135/A/NBP/2012
 225. 12:18 PATENTUS S.A. - Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej (26/2012)
 226. 12:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I pół...
 227. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 228. 12:02 Projekt PiS dot. uprawnień inspektora pracy - do komisji
 229. 11:53 Andrzej Kołatkowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu PKO BP
 230. 11:38 Środki z Funduszu Pracy muszą do IX trafić na rynek, aby interwencja była skuteczna - MPiPS
 231. 11:38 MS: ponad 133 tys. pobrań elektronicznych odpisów z KRS (komunikat)
 232. 11:38 Budżet na '13 trudny, trzeba przygotować się na zagrożenia zewnętrzne - Rostowski
 233. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 234. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 235. 11:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (78/2012)
 236. 11:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. (53/2012)
 237. 11:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Spełnienie warunków umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 20...
 238. 11:23 Inteligentne liczniki obniżą nam opłaty
 239. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 240. 11:23 MNiSW: pierwsi absolwenci kierunków zamawianych (komunikat)
 241. 11:23 Exane podwyższył rekomendację dla CEZ-u do "ponad rynek" i cenę docelową do 880 CZK (opis)
 242. 11:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (113/2012)
 243. 11:18 D&D S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (12/2012)
 244. 11:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (23/2012)
 245. 11:08 Cena akcji w wezwaniu na Tarnów wydaje się atrakcyjna - Generali PTE (aktl.)
 246. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 100,98-101,00 USD za baryłkę
 247. 11:03 PUŁAWY - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012/2013 (29/2012)
 248. 10:53 Noble Securities podwyższył rekomendację dla Mercora do "kupuj", cena docelowa 15,75 zł
 249. 10:48 BAKALLAND S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot powiązany z członkami organów Emiten...
 250. 10:46 Mieszane dane z Chin
 251. 10:45 Norica Holding podwyższyła cenę w wezwaniu na Azoty Tarnów
 252. 10:38 Rentowności polskich obligacji najniżej od marca 2006; PLN stabilny
 253. 10:31 Tajemnice firmy pod ochroną
 254. 10:23 Cena akcji w wezwaniu na Tarnów wydaje się atrakcyjna - Generali PTE
 255. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.954,63 mln zł - NBP
 256. 10:18 NOWAGALA - Rozpoczęcie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia- korekta raportu (56/2012)
 257. 10:11 Kościół przegrywa majątek w sądzie
 258. 10:08 Winiecki z RPP nie widzi obecnie powodu, żeby obniżać stopy procentowe (opis)
 259. 10:06 Polski rynek długu przyciąga kapitał
 260. 10:03 AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania (14/2012)
 261. 09:53 Winiecki z RPP nie widzi obecnie powodu, żeby obniżać stopy procentowe
 262. 09:50 3 tys. poszkodowanych przez Alba Tour. Nie ma kontaktu z właścicielami
 263. 09:48 BBI CAPITAL NFI SA - Wybór biegłego rewidenta (27/2012)
 264. 09:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Convocation of 22th shareholder's assembly of NKBM d.d. (30/2012)
 265. 09:48 TU EUROPA SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym W...
 266. 09:45 Oni nie martwią się o pieniądze
 267. 09:39 Długi brak odbicia wzrostowego zaczyna niepokoić
 268. 09:33 TU EUROPA SA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. w dniu...
 269. 09:23 KBC Securities podwyższył rekomendację dla MOL do "kupuj"
 270. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VI spadł wzrósł - BIEC
 271. 09:19 Dane z Chin pomogły walutom antypodów
 272. 09:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (15/2012)
 273. 09:18 KRKA - Judgement in litigation relating to alleged infringement of the patent relating to montelu...
 274. 09:16 Spodziewany spadek
 275. 09:12 Wzrost w Azji coraz wolniejszy
 276. 09:10 Ochrona prawna po wychowawczym
 277. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2167,91 pkt (+0,65%)
 278. 09:08 MSZ ws. zawieszenia działalności Alba Tour (komunikat)
 279. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 280. 09:08 Rentowności polskiego długu na 5-letnich minimach, nieznaczna realizacja zysków na złotym
 281. 09:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 282. 09:03 MNI - Nabycie akcji własnych. (133/2012)
 283. 09:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Supervisors of Nova KBM approved the start of an internal audit...
 284. 08:53 Norica Holding podwyższyła cenę w wezwaniu na Azoty Tarnów do 45 zł (opis)
 285. 08:53 Norica Holding podwyższyła cenę w wezwaniu na Azoty Tarnów do 45 zł
 286. 08:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (77/2012)
 287. 08:38 Citigroup zaleca kupno Neuki, Pelionu i Farmacolu
 288. 08:38 Exane podwyższył rekomendację dla CEZ-u do "ponad rynek"
 289. 08:36 Chiny i Włochy w roli głównej
 290. 08:34 Ciężar bogactwa
 291. 08:33 AS SILVANO FASHION GROUP - SFG supervisory board appoints 2 new management board members (7/2012)
 292. 08:30 Chińska gospodarka najgorzej od trzech lat
 293. 08:20 Formacja młota zapowiada odbicie kursu
 294. 08:20 W piątek pierwsi klienci niewypłacalnego biura wrócą do Polski
 295. 08:11 Farmacja tnie etaty
 296. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 13 lipca
 297. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 298. 08:05 Wielkie łowy na polskich rybaków
 299. 07:55 Gdzie ksiądz jedzie na wakacje?
 300. 07:53 MAC: dziś w Sejmie głosowanie nad ustawą o działach (komunikat)
 301. 07:45 Jaka będzie płaca minimalna? (WIDEO)
 302. 07:35 Jaka będzie płaca minimalna?
 303. 07:23 Trzeba uwolnić infrastrukturę Poczty Polskiej na rzecz konkurencji
 304. 07:08 Moody's obniżył rating Włoch
 305. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 VII - 31 VII
 306. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 13.07 - 11.10.2012
 307. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.07 - 19.12.2012
 308. 06:32 Fiskus ściąga abonament
 309. 05:05 Polskę zalewa paliwo z przemytu
 310. 04:55 Moody's obniżył rating Włoch
 311. 04:05 Samorządy lekceważą BIP
 312. 04:00 Linie lotnicze będą potrzebować pół miliona nowych pilotów
 313. 03:55 Wybudować autostradę koncesjonowaną? Bezcenne
 314. 02:45 Farmacja tnie etaty