Trwa ładowanie...
d219fxl
d219fxl

Artykuły z dnia: 2012.07.04 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 DSS S.A. - Raport roczny R 2011
 2. 00:03 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (45/2012)
 3. 23:33 EFH - Nabycie akcji własnych (44/2012)
 4. 23:03 MCI - Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Management S.A. - nabycie aktywów o...
 5. 22:20 Pierwsze przyspieszone powroty klientów Sky Club
 6. 22:19 NEMEX S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 7. 22:19 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Publikacja Prospektu Emisyjnego Cert...
 8. 22:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Publikacja Prospektu Emisyjnego Cert...
 9. 21:53 MAC ws. nawałnicy, która przeszła nad Warmią i Mazurami (komunikat)
 10. 21:48 ELKOP - Pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta...
 11. 21:33 GTC - Informacja o notowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Globe Trade Centre S.A....
 12. 21:33 ELKOP - Pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta...
 13. 21:23 Robyg zakontraktował w II kw. 251 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji
 14. 21:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 15. 20:53 DM IDM SA nie ma udziałów w Sky Club, w obligacje spółki zainwestował mniej niż podawała prasa
 16. 20:48 TAX-NET S.A. - Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp d...
 17. 20:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Liczba zakontraktowanych lokali w II kwartale 2012 roku przez spółki z ...
 18. 20:48 TAX-NET S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 5% głosów na...
 19. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 4 lipca, 20.00
 20. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 4 lipca, 20.00
 21. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 4 lipca, 20.00
 22. 20:08 GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek
 23. 20:08 GPW: zawieszenie na Catalyst obrotu obligacjami
 24. 20:08 GPW zawiesza od 5 lipca notowania 13 spółek z NewConnect
 25. 20:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (62/2012)
 26. 19:53 GPW: upomnienie spółki PSW CAPITAL SA
 27. 19:53 GPW: zawieszenie na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek
 28. 19:53 GPW: upomnienie spółki RSY SA
 29. 19:53 GPW: upomnienie spółki VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE SA
 30. 19:53 GPW: upomnienie GMINY KONOPISKA
 31. 19:53 Oferta konsorcjum Budimeksu za 743,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na spalarnię w Krakowie
 32. 19:53 GPW: upomnienie spółki POSITIVE ADVISORY SA
 33. 19:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (57/2012)
 34. 19:48 MOTORICUS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2012 r....
 35. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.07.2012
 36. 19:33 KORBANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 37. 19:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki COLEOS SA
 38. 19:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki DIGITAL AVENUE SA
 39. 19:23 GPW: wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA
 40. 19:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki MOSTOSTAL WROCŁAW SA
 41. 19:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AUTO - SPA SA
 42. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 43. 19:18 BUDIMEX - Budowa spalarni odpadów w Krakowie ? powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum ...
 44. 19:18 BLUE TAX GROUP S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Blue Tax Group S.A. (5/2012)
 45. 19:08 Spółka zależna Industrial Milk Company kupiła ukraińską firmę za 10,4 mln USD
 46. 19:08 Oferta Budimeksu wybrana najkorzystniejszą w przetargu na drogę dojazdową do obwodnicy Lublina
 47. 19:08 GPW: Komunikat - BAUMAL GROUP SA
 48. 19:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 49. 19:03 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwy...
 50. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 51. 18:53 MSZ: minister Sikorski z wizytami w Bratysławie i Pradze (komunikat)
 52. 18:48 INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyceny Akt...
 53. 18:48 ABM SOLID S.A. - Wypowiedzenie znaczącej umowy. (96/2012)
 54. 18:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (134/2012)
 55. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 56. 18:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 4 z dnia 4 lipca 2012 ...
 57. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komentarz do Wyce...
 58. 18:48 BUDIMEX - Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina ? powzięcie informacji o wyborze oferty Bu...
 59. 18:45 Monti i Merkel zapewniają o zgodzie i determinacji w walce z kryzysem
 60. 18:45 Francja chce podnieść podatki, by spełnić cele fiskalne
 61. 18:38 Ceramika Nowa Gala rozpocznie skup do 2,2 mln akcji własnych w czwartek, 5 lipca
 62. 18:38 Transakcje pakietowe
 63. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 64. 18:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Completion of acquisition of an agricultural enterprise and obtain...
 65. 18:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 66. 18:29 Sensacyjna zmiana lidera w małym koszyku! Nie Auchan, nie Biedronka, a...
 67. 18:25 Airbusy Emirates Airlines będą latać z Dubaju do Warszawy
 68. 18:18 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Baltic Ground Services Sp. z o.o. launches catering services in Poland ...
 69. 18:18 VISTULA GROUP - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji V...
 70. 18:18 NOWAGALA - Rozpoczęcie skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (56/2012)
 71. 18:18 MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mex Polska" S.A....
 72. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 4.07.2012
 73. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 74. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,72 proc. z 4,71 proc. - NBP
 75. 18:03 RONSON EUROPE N.V. - Zawarcie aneksów do umów kredytu (9/2012)
 76. 18:03 MEX POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Mex Polska" S.A. na dz...
 77. 18:03 FERRUM - Przekroczenie wartości sprzedaży "FERRUM" S.A. do LOGSTOR POLSKA Spółka z o.o. progu 10%...
 78. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Nabycie akcji własnych. (36/2012)
 79. 17:55 Prezydent RP podpisał protokół do Konwencji z Aarhus
 80. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 81. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2262,27 pkt (-0,36%)
 82. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 83. 17:53 Awbud ma kolejny kontrakt na przebudowę Galerii Mokotów za 20,2 mln zł netto
 84. 17:48 Kolejna niewykorzystana szansa
 85. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trad...
 86. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału ...
 87. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Pośrednie zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogóln...
 88. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale...
 89. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału ...
 90. 17:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (105/2012)
 91. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie...
 92. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Petraco Oil Company ...
 93. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale...
 94. 17:45 RPP widzi silne symptomy spowolnienia
 95. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 96. 17:38 FX i FI w czwartek oczekują na decyzję EBC (opis)
 97. 17:38 Ronson sprzedał w I półroczu 168 lokali netto
 98. 17:38 Lipcowa projekcja NBP wsparciem dla cięcia stóp proc. w IV kw. '12 - Erste (opinia)
 99. 17:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (22/2012)
 100. 17:33 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej lic...
 101. 17:33 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji TRO MEDIA S.A. (5/2012)
 102. 17:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 103. 17:33 ABC DATA S.A. - Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki na ZWZ ABC Data S.A. w d...
 104. 17:33 BYTOM - Podwyższenie kapitału zakładowego (15/2012)
 105. 17:25 Ziemia tylko dla rolników
 106. 17:23 MSW: minister Cichocki podziękował służbom za Euro 2012 (komunikat)
 107. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 4 lipca, 17.00
 108. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 4 lipca, 17.00
 109. 17:23 Awbud ma kontrakt na przebudowę Galerii Mokotów za 34 mln zł netto
 110. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 4 lipca, 17.00
 111. 17:20 Inwestorzy czekają na decyzję EBC
 112. 17:18 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji TRO MEDIA SA (4/2012)
 113. 17:18 BYTOM - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na o...
 114. 17:08 W tyg. zakończonym 1.07 udział Polsatu w oglądalności wynosił 12,46 proc., TVN 10,8 proc.
 115. 17:08 W tyg. zakończonym 1.07 TVN miał 50,78 mln zł wpływów z reklam, Polsat 50,14 mln zł
 116. 17:08 RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby
 117. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.07.2012
 118. 17:08 Inne projekcje, którymi dysponuje RPP, potwierdzają obraz projekcji NECMOD - Belka
 119. 17:08 Widać silne symptomy spowolnienia koniunktury, RPP nie zmienia nastawienia - Belka (opis)
 120. 17:07 Złoty nie zareagował na decyzję RPP
 121. 17:03 EAST PICTURES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % w głosach na ZWZA East Pic...
 122. 17:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (91/2012)
 123. 16:53 PCC Exol wydłuża zapisy dla inwestorów indywidualnych do 6 lipca (popr.)
 124. 16:53 Czerwcowe saldo wpłat i umorzeń Pioneer Pekao TFI wyniosło minus 140 mln zł
 125. 16:53 MSZ ws. spotkania Piotra Serafina z Yves Rossierem (komunikat)
 126. 16:53 Widać silne symptomy spowolnienia koniunktury, RPP nie zmienia nastawienia - Belka (aktl.)
 127. 16:53 RPP nie sądzi żeby polityka pieniężna utrudniała realizację konsolidacji fiskalnej - prezes NBP
 128. 16:53 Prezes NBP ma obecnie większe obawy o wzrost PKB niż o inflację
 129. 16:53 Jeżeli tendencja spadkowa inflacji będzie trwała, to obniżki stóp proc. są możliwe - Kaźmierczak,
 130. 16:48 IN POINT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianie ...
 131. 16:48 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (52/2012)
 132. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 133. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 134. 16:48 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-75/2012) (75/2012)
 135. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
 136. 16:38 Widać silne symptomy spowolnienia koniunktury, RPP nie zmienia nastawienia - Belka
 137. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:38 MSP zdecyduje o odpowiedzi na wezwanie na akcje Puław w ostatnim możliwym momencie
 139. 16:38 W czerwcu CPI rdr może znacznie wzrosnąć, mdm na dosyć niskim poziomie - prezes NBP
 140. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:33 XPLUS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. (1/2012)
 142. 16:33 ZOO CENTRUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 143. 16:33 BGS ENERGY PLUS A.S. - List of shareholders holding at least 5% of votes at General Meeting held ...
 144. 16:33 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (95/2012)
 145. 16:33 KBC KAPITALNY START FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku po...
 146. 16:25 Senacka komisja: bez poprawek do ustawy dot. podwykonawców dróg
 147. 16:23 RPP nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby
 148. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 16:23 CPI w '13 w przedziale 2,0-3,4 proc.; wzrost PKB 1,0-3,2 proc. - projekcja NBP
 151. 16:18 BAKALLAND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Bakalland S.A. (6...
 152. 16:18 RYBNIK - Aktualizacja ratingu (5/2012)
 153. 16:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Minutes from the Regular General Meeting of Shareholders of Eurohold Bulga...
 154. 16:08 Komunikat po lipcowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 155. 16:08 Według Synthosa naturalny dostawca węgla dla elektrowni w Puławach to Bogdanka
 156. 16:08 Oferta konsorcjum Budimeksu za 743,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na spalarnię w Krakowie
 157. 16:08 ING OFE informuje
 158. 16:08 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów
 159. 16:08 We wszystkich regionach ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu spadały - MRiRW
 160. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 16:08 PCC Exol wydłuża zapisy dla inwestorów indywidualnych do 6 lipca
 162. 16:03 ZOO CENTRUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 163. 16:03 SWISSMED - Zawarcie umowy najmu Szpitala Swissmed Warszawa (15/2012)
 164. 15:53 MS: min. Gowin na konferencji dot. usprawnień w postępowaniach (komunikat)
 165. 15:53 W ciągu pięciu lat Synthos zainwestuje ponad 2 mld zł
 166. 15:50 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o organizacji rynku rybnego
 167. 15:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy znaczącej (27/2012)
 168. 15:48 HARPER HYGIENICS S.A. - Rejestracja akcji serii D w KDPW (26/2012)
 169. 15:40 PSL złoży projekt ws. obniżenia kosztów płatności kartami
 170. 15:38 Przychody z prywatyzacji po VI '12 wynoszą 3,76 mld zł - MSP
 171. 15:38 BZ WBK i inne banki zawarły umowy ustalające warunki emisji przez PGNiG Termika obligacji do kwoty
 172. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 173. 15:35 Sikorski: udzielamy bieżących informacji i pomagamy klientom Sky Club
 174. 15:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (51/2012)
 175. 15:33 MODECOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5%liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 176. 15:33 CITY INTERACTIVE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w...
 177. 15:30 PO chce zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe
 178. 15:25 Prezydent podpisał ustawę określającą, z czego robi się polską wódkę
 179. 15:25 PiS apeluje do rządu: stop sprzedaży Zakładów Azotowych Puławy
 180. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7705,50 USD za tonę
 181. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 182. 15:20 Chińczycy wybudują w Portugalii duże centrum technologiczne
 183. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 184. 15:18 PUŁAWY - Treść uchwał podjętych przez NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 4 lipca 2012 r....
 185. 15:18 FOTA S.A. - Szczegółowe warunki programu nabywania akcji własnych (14/2012)
 186. 15:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (18/2012)
 187. 15:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki (37/2012)
 188. 15:08 FootFall Indeks Polska w czerwcu wzrósł o 6,2 proc. rdr i 9,3 proc. mdm
 189. 15:08 Synthos chce, by Puławy wybudowały elektrownię węglową zamiast gazowej
 190. 15:05 Przetarg PKP Intercity na urządzenia kontroli jazdy pociągu
 191. 15:05 Przetarg Kolei Śląskich na leasing sześciu pociągów elektrycznych
 192. 15:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium zna...
 193. 15:03 ABM SOLID S.A. - Kumulacja Umów z tym samym podmiotem. (94/2012)
 194. 15:03 GANT - Wybór biegłego rewidenta (79/2012)
 195. 15:03 BZWBK - Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umów ustalających warunki...
 196. 15:03 INTEGER.PL S.A. - Informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (61/2012)
 197. 15:03 BZWBK - Zawarcie przez Bank Zachodni WBK S.A. wspólnie z innymi bankami umów ustalających warunki...
 198. 15:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ? Znaczący akcjonariusze (46/2012)
 199. 14:53 Deficyt budżetowy po VI wyniósł ok. 21,2 mld zł - Majszczyk, MF
 200. 14:53 W czerwcu upadło 68 firm; 17,1 proc. mniej mdm oraz 6,3 proc. więcej rdr - KUKE (popr.)
 201. 14:53 MSZ: polsko-szwajcarskie konsultacje polityczne (komunikat)
 202. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 14:53 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 204. 14:53 FootFall Index Polska w tygodniu od 25 czerwca do 1 lipca spadł o 1,5 proc. rdr
 205. 14:53 Wskaźnik koniunktury w przemyśle w VI spadł o 2,0 pkt. do poziomu minus 0,1 pkt. - IRG SGH
 206. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 207. 14:48 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (46/2012)
 208. 14:48 MO-BRUK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walny...
 209. 14:48 GREMPCO S.A. - Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA GREMP...
 210. 14:48 INDEXMEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % udziału w głosach na ZWZInde...
 211. 14:45 Belgia odejdzie od energii jądrowej nieco później niż planowano
 212. 14:33 BGŻ SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji BGŻ S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorcz...
 213. 14:33 USA świętują, a rynki finansowe czekają
 214. 14:31 Upadek Triady - jak odzyskać pieniądze
 215. 14:23 Urząd Marszałkowski ws. upadku Sky Club (komunikat)
 216. 14:23 Rząd rozważa przejęcie upadających spółek budowlanych, MF analizuje - Pawlak
 217. 14:18 DOM LEKARSKI S.A. - Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA ...
 218. 14:18 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzen...
 219. 14:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (37/2012)
 220. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 221. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 222. 14:08 Kanadyjska Encana jest zainteresowana współpracą z PGNiG na koncesjach w Polsce
 223. 14:08 MON: najpierw konsultacje, potem zmiany w emeryturach (komunikat)
 224. 14:08 ATM SI chce przeznaczać od 30 do 50 proc. zysku na dywidendę
 225. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 226. 14:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 227. 14:03 PEMUG - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (8/2012)
 228. 13:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 229. 13:53 Tauron podpisał z EBI umowę kredytu na 900 mln zł
 230. 13:53 WARTA OFE mesięczna struktura aktywów
 231. 13:53 ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów
 232. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 233. 13:48 PRAGMA TRADE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 31 lipca 2012 ...
 234. 13:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego CEL...
 235. 13:48 B3SYSTEM - Zawiadomienie o zbyciu akcji B3System S.A. oraz zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie...
 236. 13:45 Sąd ponownie przyznał rację spadkobiercom gruntów pod Narodowym
 237. 13:45 Pawlak: rząd rozważa przejęcie upadających spółek budowlanych
 238. 13:39 Parlament Europejski odrzucił umowę ACTA
 239. 13:38 W sezonie 11/12 produkcja cukru wzrosła o 27 proc. rdr - IERiGŻ
 240. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 241. 13:36 Europejskie trudności
 242. 13:33 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w...
 243. 13:33 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (51/2012)
 244. 13:33 EMMERSON CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółk...
 245. 13:23 POLSAT OFE miesięczna struktura aktywów
 246. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 247. 13:21 Polacy pracują, aby żyć, a nie żyją, aby pracować
 248. 13:20 PKN Orlen i Encana zainteresowane współpracą z PGNiG ws. gazu łupkowego
 249. 13:20 Będzie przetarg na dokończenie autostrady A4
 250. 13:20 Sky Club to nie ostatnie bankructwo biura podróży w tym roku
 251. 13:18 IN POINT S.A. - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 252. 13:18 EMMERSON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmers...
 253. 13:18 SWISSMED - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 0...
 254. 13:08 Baumal Group zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 5 lipca
 255. 13:03 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczb...
 256. 13:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do porozumienia wykonawczego. (93/2012)
 257. 13:03 LUXIMA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 258. 12:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 259. 12:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (47/2012)
 260. 12:48 LZMO S.A. - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 261. 12:48 LW BOGDANKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajny...
 262. 12:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (74/2012)
 263. 12:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 264. 12:48 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Macieja Radziwiłła na Członka Rady Nadzorczej (...
 265. 12:48 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ S...
 266. 12:44 8-letni chłopiec pisze do Lego: co muszę zrobić, żeby u was pracować?
 267. 12:40 KUKE: w czerwcu upadło 75 firm
 268. 12:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 269. 12:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 12 gr - e-petrol.pl
 270. 12:38 Sygnatariusze umowy o poszukiwaniu gazu z łupków chcą zachować równowagę w strukturze finansowania
 271. 12:38 W czerwcu upadło 75 firm; 8,5 proc. mniej mdm oraz 17,2 proc. więcej rdr - KUKE
 272. 12:33 IN POINT S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A. (8/2012)
 273. 12:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Rodrigo Pomar López na Członka Rady Nadzorczej ...
 274. 12:33 HYDROBUDOWA POLSKA - Otrzymanie od Pioneer Pekao TFI wezwania do uregulowania zobowiązań z tytułu...
 275. 12:33 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Miquel Llevat Vallespinosa na Członka Rady Nadz...
 276. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 128/A/NBP/2012
 277. 12:23 KGHM liczy, że w VII otrzyma zgodę KE na utworzenie spółki celowej przez KGHM i Tauron Wytwarzanie
 278. 12:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 18 gr
 279. 12:18 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (61/2012)
 280. 12:18 SFINKS POLSKA S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu (...
 281. 12:18 TESGAS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 282. 12:18 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 283. 12:18 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o powołaniu Pana Jorge Miarnau Montserrat na Członka Rady Nadzor...
 284. 12:15 Co teraz z kilkoma tysiącami klientów upadłego biura podróży
 285. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 286. 12:08 Fundusz Devolution nabył pośrednio pakiet akcji GET dający 32,99 proc. głosów na WZ
 287. 12:08 Kurs akcji Browaru Gontyniec wzrósł w debiucie na NewConnect o 5 proc.
 288. 12:08 Ceny pokoi hotelowych w Warszawie wzrosły w maju do 107,58 euro, czyli o 23,6 proc. rdr - podał
 289. 12:08 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna 4,75 proc.
 290. 12:03 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 12/2012 w sprawie powołania Rady Nadz...
 291. 12:03 IPO Doradztwo Strategiczne S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ...
 292. 11:50 RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
 293. 11:48 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwy...
 294. 11:48 MOBILE PARTNER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajn...
 295. 11:45 Coca-Cola zawiera alkohol
 296. 11:43 Mazowsze za 1,5 roku opuści grupę najbiedniejszych województw Unii
 297. 11:40 Browar Gostyniec wszedł na giełdę
 298. 11:38 MSW: 108 mln zł dla samorządów (komunikat)
 299. 11:38 Sprzedaż detaliczna w Polsce w V spadła o 1,1 proc. rdr, mdm spadek o 1,3 proc. - Eurostat
 300. 11:38 Sygnatariusze umowy o poszukiwaniu gazu z łupków chcą zachować równowagę w strukturze finansowania
 301. 11:33 OPTIZEN LABS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na ZWZA w dniu 2.07.2012 (11...
 302. 11:33 ADV.PL - Informacja o wygranym przetargu przez spółkę zależną (37/2012)
 303. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 304. 11:23 PGNiG może w 2012 r. wykonać do 10 własnych odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego
 305. 11:23 PGNiG prowadzi rozmowy z PKN Orlen o współpracy przy poszukiwaniu gazu łupkowego
 306. 11:23 Indeks mobilności Randstad w II kw. spadł o 3 pkt. do 106 pkt.
 307. 11:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2012 (19/2012)
 308. 11:15 Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce w maju spadła
 309. 11:08 PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea podpisały umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków (opis)
 310. 11:08 AEGON OFE miesięczna struktura aktywów
 311. 11:08 Marvipol sprzedał 192 mieszkania netto w I połowie 2012 r.
 312. 11:08 Na bakier z matematyką
 313. 11:03 THE FARM 51 GROUP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwycz...
 314. 11:03 HANDLOWY - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2012 roku (29...
 315. 10:53 PGNiG, KGHM, PGE, Tauron i Enea podpisały umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków
 316. 10:50 Niemcy mogą nie być lekarstwem na kryzys w strefie euro
 317. 10:44 Tym krajom Polska pożyczyła najwięcej
 318. 10:38 AmerBrokers DM rekomenduje "redukuj" Orbis, cena docelowa 35,04 zł
 319. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 99,44-99,46 USD za baryłkę
 320. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.699,18 mln zł - NBP
 321. 10:33 AUTO-SPA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Waln...
 322. 10:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (32/2012)
 323. 10:33 ENEA - Zawarcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków ...
 324. 10:23 Mimo danych makro i posiedzenia RPP złoty zakończy sesję na poziomach otwarcia
 325. 10:23 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 324,1 mln zł
 326. 10:23 MSW: Ponad 900 interwencji strażaków (komunikat)
 327. 10:20 Umowa pięciu spółek ws. wydobycia gazu z łupków
 328. 10:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodor...
 329. 10:18 PGNIG - Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków (105/2012)
 330. 10:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z ł...
 331. 10:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy ramowej w sprawie poszukiwania i wydobycia wę...
 332. 10:04 Grzechy mowy ciała na rozmowie o pracę
 333. 10:03 ANTI S.A. - Zawiadomienie dotyczące transakcji dokonanych na akcjach ANTI S.A. (57/2012)
 334. 10:03 ANTI S.A. - Zawiadomienie dotyczące transakcji dokonanych na akcjach ANTI S.A. (56/2012)
 335. 10:02 Urzędy ratują TVP
 336. 09:47 Nie chcemy palaczy w firmach!
 337. 09:38 POLSAT OFE informuje
 338. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 339. 09:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 340. 09:23 W weekend 29.06-01.07 kina najwięcej zarobiły na filmie "Jak urodzić i nie zwariować"
 341. 09:21 Informacje ze spółek
 342. 09:19 Z dużą nieśmiałością
 343. 09:18 MNI - Nabycie akcji własnych. (126/2012)
 344. 09:16 Do ośmiu razy sztuka
 345. 09:14 WIG20 znów na plusie
 346. 09:10 Chińczycy przeinwestowali branżę stalowniczą
 347. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2267,59 pkt (-0,13%)
 348. 09:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (104/2012)
 349. 09:02 Oczekiwany spadek płynności na rynku, RPP w kalendarzu.
 350. 09:00 Na rynkach utrzymują się dobre nastroje
 351. 08:57 Taktyczna równowaga sił
 352. 08:54 Pod znakiem ruchu bocznego
 353. 08:53 Spółka zależna IMC zakończyła emisję obligacji o wartości do 200 mln UAH
 354. 08:33 Nowy pomysł na walkę z płacową nierównością
 355. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 4 lipca
 356. 08:20 Startuje kampania "Stop umowom śmieciowym"
 357. 08:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Completion of an initial placement of the bonds to the amount of 2...
 358. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2.07.2012
 359. 08:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 360. 08:08 MSP potwierdza, że do współpracy przy poszukiwaniach gazu łupkowego mogą dołączyć Tarnów i Orlen
 361. 08:07 Pracownik ze Wschodu? Tak, ale sprawdzony
 362. 08:05 Koniec fikcji komunalnej
 363. 07:41 Ryanair: jesteśmy coraz bliżej darmowych biletów. Firma zarabiać będzie np. na hazardzie
 364. 07:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (73/2012)
 365. 07:33 PARTEX S.A. - Informacja o nabyciu akcji Partex S.A. (10/2012)
 366. 07:25 UOKiK: 57 proc. Polaków nie czyta umów z biurami podróży
 367. 07:09 Książki z Merlina w kioskach Ruchu?
 368. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 04.07 - 19.12.2012
 369. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 04.07 - 11.10.2012
 370. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 VII - 31 VII
 371. 07:08 Ustawowe cięcie prowizji na karty
 372. 06:52 Kontrowersyjne emerytury. Takie jest prawo
 373. 06:46 Cała prawda o wodach smakowych. Pić czy nie pić?
 374. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 375. 02:10 Pracownik ze Wschodu? Tak, ale sprawdzony