Trwa ładowanie...
d2uq6o2

Artykuły z dnia: 2013.09.18 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 6...
 2. 23:18 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? ze...
 3. 23:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (43/2...
 4. 23:18 ATLANTAPL - Raport roczny R 2012
 5. 21:38 Fed nie zmniejszył skali zakupów obligacji, nadal 85 mld USD miesięcznie (opis)
 6. 21:05 Fed nie zmniejszył skali zakupów obligacji
 7. 21:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (45/2013)
 8. 20:48 MEDIATEL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów (46/2013)
 9. 20:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (32/2013)
 10. 20:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (33/2013)
 11. 20:38 Fed nie zmniejszył skali zakupów obligacji, nadal 85 mld USD miesięcznie
 12. 20:38 MTBiGM: min. Nowak na otwarciu Forum Gospodarczego Polska-Rosja (komunikat)
 13. 20:33 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (31/2013)
 14. 20:33 MEWA - Publikacja strategii działania MEWA S.A. (30/2013)
 15. 20:23 Wyniki AB w IV kw. 2012/13 vs. konsensus PAP (tabela)
 16. 20:03 DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2013)
 17. 20:03 DANKS S.A. - Zmiana stanu posiadania (12/2013)
 18. 19:48 SADOVAYA GROUP S.A. - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2013
 19. 19:38 GPW: Komunikat - kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex
 20. 19:33 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (19/2013)
 21. 19:33 VISTULA GROUP - Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyj...
 22. 19:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (61/2013)
 23. 19:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GETIN NOBLE BANK SA
 24. 19:23 CIR: blog rządu - nowy wpis ministra Stanisława Kalemby (komunikat)
 25. 19:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK SA
 26. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PLASMA SYSTEM SA
 27. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki AB SA
 28. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 19:20 Ostatnia kontrola przed otwarciem kolejnego odcinka obwodnicy Warszawy
 30. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 31. 19:03 GO TFI S.A. - Nabycie akcji przez Wiceprezesa Spółki (8/2013)
 32. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 33. 18:48 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz...
 34. 18:33 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie Black Lion Fund S.A. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o of...
 35. 18:33 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie BPH TFI S.A. o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie g...
 36. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 37. 18:08 MRiRW ws. bezpieczeństwa polskiej żywności (komunikat)
 38. 18:08 Transakcje pakietowe
 39. 18:05 Największa inwestycja drogowa Kielc opóźniona o dwa miesiące
 40. 18:03 Niepewność przed decyzjami FOMC
 41. 18:03 LENTEX - Informacja o rezygnacji Członka Zarządu (152/2013)
 42. 18:01 W poczekalni
 43. 18:00 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,07 proc. i wyniósł 2363,78 pkt.
 44. 17:58 Rynek wstrzymał oddech
 45. 17:55 Gołębie pomogą bykom?
 46. 17:53 We wrześniu produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 6,8 proc. rdr - MG
 47. 17:52 Krówka - polski powód do dumy
 48. 17:48 BETACOM - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy (7/2013)
 49. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (121/2013)
 50. 17:40 MG: we wrześniu produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 6,8 proc. rdr
 51. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,41 proc. z 2,43 proc. - NBP
 53. 17:35 Portugalia/ Długi miast przekraczają 7 mld euro
 54. 17:35 Lubin chce, by TK zablokował budowę kopalni odkrywkowej
 55. 17:25 SN: broniąc praw patentowych, trzeba podać wartość zaskarżenia
 56. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2363,78 pkt (-0,07%)
 57. 17:23 MAC ws. konferencji nt. mowy nienawiści w debacie publicznej (komunikat)
 58. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 18 września, 17.00
 59. 17:23 W kontrakcie można wykluczyć podwyżkę ceny za zrealizowane roboty - SN
 60. 17:20 BUX na zamknięciu spadł o 0,94 proc.
 61. 17:20 Dolnośląskie/ 101. zezwolenie na działalność kamiennogórskiej strefie
 62. 17:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 63. 17:18 FON ECOLOGY S.A. - Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta w trybie art. 160 us...
 64. 17:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (29/2013)
 65. 17:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 66. 17:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (91/2013)
 67. 17:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 68. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:03 AMREST - Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (71/2013)
 70. 17:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 71. 17:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 72. 17:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 73. 17:03 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 74. 17:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (29/2013)
 75. 17:03 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (29/2013)
 76. 17:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 77. 16:55 WSA: uchwała Rady Warszawy ws. sprzedaży mieszkań - w części nielegalna
 78. 16:55 SN: w kontrakcie można wykluczyć podwyżkę ceny za zrealizowane roboty
 79. 16:53 MSZ ws. inauguracji Wyszehradzkiej Szkoły Studiów Politycznych (komunikat)
 80. 16:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności (40...
 81. 16:48 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (30/2013)
 82. 16:48 KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o zamiarze wypłaty dochodów funduszu...
 83. 16:48 EUROHOLD BULGARIA AD - Invitation and draft decisions for GMS of Eurohold Bulgaria AD (updated) (...
 84. 16:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności (39/2013)
 85. 16:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exilion Energy Plc (67/2013)
 86. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.09.2013
 87. 16:38 W III kw. produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 5 proc. vs 1,3 proc. w II kw. - MF
 88. 16:35 Francuski rząd zatwierdził projekt reformy emerytalnej
 89. 16:33 LST CAPITAL S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o dofinansowanie przez spółkę zależną (23/2013)
 90. 16:33 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (24/2013)
 91. 16:30 Poznań/ Rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów w części aglomeracji
 92. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:23 Mercor chce w 3-4 lata wrócić do poziomu ok. 400 mln zł przychodów rocznie
 94. 16:23 Słabiej przed Fed, reakcja lokalnego rynku w czwartek (opis)
 95. 16:18 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (59/2013)
 96. 16:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (35/2013)
 97. 16:09 Koszyk WP.PL. Ceny w dół! Sensacyjny zwycięzca miażdży rywali
 98. 16:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 1 gr - e-petrol.pl
 100. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 101. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 102. 16:03 YAWAL S.A. - Termin stwierdzenia nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z...
 103. 16:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Umowa o kredyt rewolwingowy z Bankiem BPS (23/2013)
 104. 16:03 ACTION S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (39/2013)
 105. 16:03 GANT - Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 12.09.2013 r. (po przerwie) (109/2...
 106. 15:56 Eurolot chce rozwijać połączenia z lotnisk regionalnych
 107. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:53 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 110. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 Lewiatan: bez związkowców nie mają sensu spotkania Komisji Trójstronnej
 112. 15:45 CCS być może nawet niebezpieczna dla środowiska
 113. 15:39 Zamiast dziecka milion złotych emerytury
 114. 15:38 MEN nie planuje zmian w ustawie przedszkolnej (komunikat)
 115. 15:33 PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
 116. 15:33 MUZA - Informacja o ustanowieniu zastawu rejestrowego (54/2013)
 117. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 118. 15:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sp...
 119. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 10 gr
 120. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:03 EXILLON ENERGY PLC - Commencement of Formal Sale Process - tłumaczenie (66/2013)
 124. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 125. 15:03 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (99/2013)
 126. 15:03 INVISTA S.A. - Rezygnacja członka rady nadzorczej. (4/2013)
 127. 15:03 REMAK - Powołanie Członka Zarzadu (38/2013)
 128. 15:03 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (153/2013)
 129. 14:53 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów ING Bank N.V.
 130. 14:53 GPW: Komunikat - certyfikaty ING Bank N.V.
 131. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 14:53 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów ING Bank N.V.
 133. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 14:48 INVENTI S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki przez podmiot bli...
 135. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (94/2013)
 136. 14:48 BERLING S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej. (23/2013)
 137. 14:46 Ok. 1,5 tysiąca ofert pracy w branży stoczniowej
 138. 14:38 Sektor usługi Comarch wzrośnie w '13 o około 30 mln zł do 140-145 mln zł
 139. 14:38 W budownictwie produkcja rdr w VIII spadła we wszystkich działach - GUS
 140. 14:33 EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20%, a następnie 25%, 33% i 33 1/3% w og...
 141. 14:33 EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zg...
 142. 14:33 EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zg...
 143. 14:23 Produkcja przemysłowa w VIII wzrosła rdr o 2,2 proc. - GUS (tabela)
 144. 14:23 Ceny produkcji w VIII spadły o 1,1 proc. rdr - GUS (tabela)
 145. 14:23 Produkcja przemysłowa w VIII wzrosła w 26 działach na 34 - GUS
 146. 14:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 147. 14:14 GUS podał dane o produkcji przemysłowej. Jest gorzej od oczekiwań
 148. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 149. 14:05 Komisja PE odrzuciła rezolucję ws. pozwoleń na emisję CO2
 150. 14:03 RELPOL - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (19/2013)
 151. 14:00 Opóźnienie budowy terminalu LNG nie zagraża kontraktowi na gaz
 152. 13:53 MAC ws. konferencji dot. programu Obywatele dla Demokracji (komunikat)
 153. 13:39 SLD i OPZZ: Kosiniak-Kamysz nie ma umocowania do rozmów ze związkowcami
 154. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 13:38 MSZ ws. obchodów 600-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji (komunikat)
 156. 13:33 MNI - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. (36/2013)
 157. 13:26 Dlaczego średnie wynagrodzenie rośnie, a Polak tego nie odczuwa?
 158. 13:23 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych ING BANK
 159. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 160. 13:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 02.09-08.09 spadł o 4,5 proc. rdr - Experian
 161. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 162. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 13:23 Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu spadały w czterech z pięciu regionów - MRiRW
 164. 13:21 Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim – wybór należy do matki
 165. 13:18 PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (25/2013)
 166. 13:15 Pierwsza praca szansą na poznanie siebie
 167. 13:13 Budowa dworca Łódź Fabryczna opóźniona
 168. 13:07 Staże dla bezrobotnych. Oto co musisz wiedzieć
 169. 13:03 DROP S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA DROP S. (36/2013)
 170. 13:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 171. 13:03 Galeria Katowicka otwarta
 172. 12:55 TVP1 ruszy z audycją poświęconą inwestowaniu na giełdzie
 173. 12:54 Pierwsze w Europie studia podyplomowe na kierunku joga
 174. 12:48 KOMPUTRONIK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputr...
 175. 12:48 INTEGER.PL S.A. - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta- EasyPac...
 176. 12:48 TOYA S.A. - Aneks do znaczącej umowy (28/2013)
 177. 12:33 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (109/2013)
 178. 12:33 Światowy Indeks Wolności Gospodarczej: Polska na 59. pozycji
 179. 12:32 Nauczyciel oskarżony o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej
 180. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 181/A/NBP/2013
 181. 12:08 Krugman desperacko apeluje do Fed: Proszę, nie ograniczajcie QE
 182. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 183. 12:03 EXILLON ENERGY PLC - Commencement of Formal Sale Process (65/2013)
 184. 11:55 Ogólnopolski Dzień Aptekarza
 185. 11:53 Pod koniec IX możliwe podpisanie umowy konsorcjum ws. projektu jądrowego - prezes Tauronu
 186. 11:48 AMICA - Emisja obligacji (37/2013)
 187. 11:45 Komisja PE odrzuciła rezolucję ws. pozwoleń na emisję CO2
 188. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 189. 11:38 Kryzys uczy lojalności wobec pracodawcy
 190. 11:35 Agencji nadzorującej dobra odebrane mafii grozi upadek
 191. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 192. 11:23 GPW: Zmiana systemu notowań spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE
 193. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 194. 11:16 Kto może zarządzać twoją lokatą, czyli rzecz o pełnomocnikach i upoważnieniach
 195. 11:11 Rynek obawia się gołębiego komunikatu FED
 196. 11:08 MSP spodziewa się zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energi do 15 października
 197. 10:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (64/2013)
 198. 10:44 Polska eurodeputowana: gwarancje pracy dla osób do 30. roku życia
 199. 10:38 Dynamika płac utrzyma się na poziomie ok. 2 proc., presja płacowa będzie ograniczana - Borowski, RG
 200. 10:37 Niskie stopy mieszają w kartach kredytowych
 201. 10:33 ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (30/2013)
 202. 10:33 HERKULES S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 Ustawy o obroci...
 203. 10:30 Najważniejsze rady dla nowicjuszy w pracy
 204. 10:18 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dot...
 205. 10:18 BARCLAYS BANK PLC - Admission of Nil Paid Rights (36/2013)
 206. 10:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.849,37 mln zł - NBP
 207. 10:08 Decyzja Fed w środę, reakcja lokalnego rynku w czwartek
 208. 10:03 WANDALEX - Rozwiązanie umów z podmiotem badającym sprawozdania finansowe. (16/2013)
 209. 10:03 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dot...
 210. 09:55 Dzień z Rezerwą Federalną
 211. 09:53 Wskaźnik Dobrobytu wzrósł we IX o 0,1 pkt. - BIEC
 212. 09:53 UOKiK: decyzja ws. spółki windykacyjnej Ultimo
 213. 09:49 Dziwne wymogi pracodawców. Kiedy i jak odmawiać?
 214. 09:48 PELION SA - Skup akcji własnych (149/2013)
 215. 09:48 Wyższa płaca minimalna od stycznia. Co jeszcze pójdzie w górę?
 216. 09:47 Cykl szkoleń z bezpiecznej jazdy z Link4
 217. 09:45 Naganne praktyki windykatora. Interwencja UOKiK-u
 218. 09:38 Societe Generale podwyższa cenę docelową dla KGHM do 125 zł
 219. 09:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.09.2013
 220. 09:26 Złoty pod presją podaży przed komunikatem FED
 221. 09:24 Rynki czekają na FED niemal ignorując dane makro
 222. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2361,70 pkt (-0,15%)
 223. 09:23 Kasa czy umowa? Co wybierają Polacy?
 224. 09:19 Benefia walczy o odzyskanie 150 mln zł
 225. 09:18 STALPROFI - Zawarcie umów na dostawy wyrobów hutniczych z ArcelorMittal Commercial Sections S.A....
 226. 09:13 Wyczekiwanie
 227. 09:11 Ważą się losy QE3
 228. 09:10 Będzie nerwowo, ale nie dramatycznie
 229. 09:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 230. 09:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (48/2013)
 231. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 108,14-108,16 USD za baryłkę
 232. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełni...
 233. 08:46 Pomoc dla bezrobotnych w szukaniu pracy poza miejscem zamieszkania
 234. 08:38 DGP: Do ZUS trafią jako pierwsze obligacje skarbowe, potem samorządowe, korporacyjne
 235. 08:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (93/2013)
 236. 08:23 Deutsche Bank podniósł rekomendację dla Tauronu do "kupuj", cenę docelową do 5,4 zł
 237. 08:23 Cena miedzi na LME wyniosła we wtorek na koniec handlu 7075,00 USD za tonę
 238. 08:08 Limuzyny, ciuchy i tłuste pensje
 239. 07:59 Kasa fiskalna za jedną transakcję
 240. 07:58 Agencja Mienia Wojskowego sprzeda działki i mienie ruchome za 200 mln zł
 241. 07:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 242. 07:53 CCC chce do końca 2015 r. podwoić powierzchnię handlową sklepów
 243. 07:48 Ceny złota o jedną trzecią niższe niż dwa lata temu
 244. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 18 września
 245. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 IX - 17 X
 246. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 18.09-13.12.2013
 247. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 17 września
 248. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 18.09 - 31.10.2014
 249. 06:31 Urzędniczy absurd! Rozbiorą ludziom drogę, bo nie ma jej w planach
 250. 06:24 Pierwszy lot przedłużonej wersji Dreamlinera
 251. 06:16 Fotoradary zawiodły fiskusa
 252. 02:45 Kryzys uczy lojalności wobec pracodawcy