Trwa ładowanie...
d17fzzy

Artykuły z dnia: 2013.09.05 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 POLMED S.A. - Zawarcie umów o świadczenie usług medycznych dla pracowników PGNiG (17/2013)
 2. 00:35 W PO znów się mówi o dyscyplinie
 3. 23:48 IN POINT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A. (10/2013)
 4. 23:33 IN POINT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A. (9/2013)
 5. 23:33 IN POINT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach IN POINT S.A. (8/2013)
 6. 23:18 HAWE - Nabycie akcji własnych (RB-72/2013) (72/2013)
 7. 23:18 IN POINT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji IN POINT S.A. (7/2013)
 8. 22:48 TALEX - Umowa znacząca (29/2013)
 9. 22:18 PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (70/2013)
 10. 22:18 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Nemex S.A. (17/2013)
 11. 22:18 KANIA - Spełnienie się warunku zawieszającego umowę faktoringu (zawarcie porozumienia z Bank Mill...
 12. 21:48 PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (144/2013)
 13. 21:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (145/2013)
 14. 21:43 Europa boi się chińskich banków
 15. 21:30 Komorowski: nie widzę zagrożeń dla emerytów
 16. 20:33 INFOSCOPE S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką BISIDE sp. z o.o. (10/2013)
 17. 20:25 Buzek i Hausner: propozycja rządu ws. OFE szkodliwa dla gospodarki
 18. 20:18 JUPITER NFI SA - Zawarcie umów nabycia aktywów o znacznej wartości ? uzupełnienie. (41/2013)
 19. 20:08 ATM Grupa dokapitalizowała spółkę zależną kwotą 30 mln zł
 20. 19:53 Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Zamet Industry do poniżej 5 proc.
 21. 19:53 Propozycja rządu ws. OFE szkodliwa dla polskiej gospodarki - Buzek, Hausner
 22. 19:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (112/2013)
 23. 19:48 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AA or...
 24. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 25. 19:38 GPW: kwalifikacja spółki INVISTA S.A. do segmentu 5 PLUS
 26. 19:38 GPW: upomnienie spółki ECOTECH POLSKA S.A.
 27. 19:38 GPW: upomnienie dla spółki POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A
 28. 19:38 GPW: upomnienie dla spółki BINARY HELIX S.A.
 29. 19:38 GPW: upomnienie dla POSITIVE ADVISORY S.A.
 30. 19:38 GPW: upomnienie dla spółki MEW SA
 31. 19:38 GPW: upomnienie dla spółki HURTIMEX S.A.
 32. 19:38 BNP Paribas BP odstąpił od przeprowadzenia oferty publicznej
 33. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 34. 19:23 Kruk zdecydował o zakończeniu działalności na rynku węgierskim
 35. 19:18 MISPOL S.A. - Wniesienie przez BAKALLAND S.A. powództwa przeciwko MISPOL S.A. o stwierdzenie niew...
 36. 19:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej lic...
 37. 18:48 BNP PARIBAS PL - Informacja o odstąpieniu przez Bank od przeprowadzenia oferty publicznej akcji (...
 38. 18:48 KRUK S.A. - Zakończenie prac na rynku węgierskim (61/2013)
 39. 18:38 MSZ: polsko-cypryjskie konsultacje polityczne (komunikat)
 40. 18:33 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 5 września 2013 roku posiadających co najmniej...
 41. 18:33 PGNIG - Zmiana statutu PGNiG SA (146/2013)
 42. 18:32 Koniec OFE, koniec GPW
 43. 18:23 GPW: animator dla obligacji AIRON INVESTMENT S.A.
 44. 18:23 GPW: animator dla obligacji spółki MERA
 45. 18:23 GPW: oznaczenie akcji FM OŻARÓW
 46. 18:23 GPW: szczególne oznaczenie akcji BUDOPOL-WROCŁAW S.A.
 47. 18:23 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji BIOTON S.A.
 48. 18:23 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji UNISERV - PIECBUD
 49. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 50. 18:23 MSZ o problemach współczesnej pomocy humanitarnej i rozwojowej (komunikat)
 51. 18:18 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 5 września 2013 roku (144/2013)
 52. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji IPO DORADZTWO STRATEGICZNE
 53. 18:08 GPW: wznowienie obrotu akcjami PMI
 54. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (37/2013)
 55. 18:03 ECHO - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza (34/2013)
 56. 18:03 C&C ENERGY SA - Informacja otrzymana z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu w ...
 57. 17:55 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 4,63 proc. i wyniósł 2201,50 pkt.
 58. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2201,50 pkt (-4,63%) - popr.
 59. 17:53 Transakcje pakietowe
 60. 17:48 PHN S.A. - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji p...
 61. 17:48 IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec s...
 62. 17:44 Tak giełda dziękuje panu premierowi
 63. 17:38 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2201,50 pkt (-4,63%)
 64. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 65. 17:38 Józef Wancer powołany na p.o. prezesa i wiceprezesa BGŻ
 66. 17:38 Stawka Polonia w czwartek bez zmian na poziomie 2,30 proc. - NBP
 67. 17:37 Kwestia OFE dalszym ciężarem
 68. 17:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (58/2013)
 69. 17:33 ATMGRUPA - Nabycie aktywów o znacznej wartości (25/2013)
 70. 17:33 FON - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu. (46/2013)
 71. 17:25 Ziobro chce opodatkowania sieci hipermarketów, banków i korporacji
 72. 17:25 SN rozstrzygnie, czy wolno bez ograniczeń urządzać gry na automatach
 73. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 5 września, 17.00
 74. 17:20 Mimo dużych spadków na giełdzie złoty w miarę stabilny
 75. 17:18 BGŻ SA - Powołanie wiceprezesa Zarządu, powierzenie obowiązków prezesa Zarządu Banku Gospodarki Ż...
 76. 17:18 IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (61/2013)
 77. 17:18 HAWE - Informacja osoby zobowiązanej (RB-71/2013) (71/2013)
 78. 17:15 ECB jednak nadal „gołębi”
 79. 17:15 MF: poziom długu krajowego na koniec sierpnia wyniósł 562,5 mld zł
 80. 17:15 Państwo musi ingerować w energetykę - to wniosek dyskusji o atomie w Krynicy
 81. 17:10 DoE: zapasy ropy w USA spadły o 1,84 mln baryłek
 82. 17:10 PE: W środę głosowanie nad dyrektywą, która może zatrzymać łupki
 83. 17:08 Atrem wygrał przetarg w Europol Gazie za 13,6 mln zł, portfel wzrośnie do 170 mln zł
 84. 17:08 ING OFE informuje
 85. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 04.09.2013
 87. 17:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 88. 17:03 ALIOR BANK S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Banku (39/2013)
 89. 17:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 90. 16:53 Po przetargu 5.09 MF sfinansowało 86 proc. potrzeb pożyczkowych na '13 - komunikat
 91. 16:53 Z tytułu wykupu i obsługi SPW na rynek w '13 wypłynie 34,2 mld zł - MF
 92. 16:53 Choć polskie obligacje tracą, złoty nie ma potencjału do osłabienia (opis)
 93. 16:53 Do wykupu w 2013 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 24,6 mld zł - MF
 94. 16:53 Poziom długu krajowego na koniec VIII wyniósł 562,5 mld zł - MF
 95. 16:53 Konsolidacja płynności sektora publ. przyniosła na koniec VIII 29,3 mld zł - MF
 96. 16:40 NSA: samorząd zawodowy nie może żądać od urzędu wszystkich informacji
 97. 16:38 Odsetek "byków" na GPW spadł w ciągu tygodnia o 6,9 pkt. proc. do 49,8 proc. - INI
 98. 16:38 Moody's przyznał rating B1 dla planowanej emisji obligacji TVN o wartości 430 mln EUR
 99. 16:35 Lewiatan: rząd chce zlikwidować drugi filar systemu emerytalnego
 100. 16:33 IMPERA - zawarcie aneksu do umowy znaczącej. (90/2013)
 101. 16:30 Draghi: poprawa w gospodarce strefy euro powinna być kontynuowana
 102. 16:23 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki BEST
 103. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:23 Fitch przyznał rating BB Alior Bankowi, perspektywa stabilna (opis)
 106. 16:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (65...
 107. 16:18 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (28/2013)
 108. 16:18 TVN - Zmiana warunków refinansowania obligacji Senior Notes (29/2013)
 109. 16:18 PELION SA - Skup akcji własnych (141/2013)
 110. 16:11 Czarny czwartek na GPW
 111. 16:08 GPW: wpis QUERTON CAPITAL PARTNERS na listę Autoryzowanych Doradców
 112. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:08 Fitch przyznał rating BB dla Alior Banku, perspektywa stabilna
 117. 16:03 TVN - Przyznanie przez Moody?s ratingu ?B1? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN (28/2013)
 118. 16:03 ATREM S.A. - Wybór oferty Emitenta (32/2013)
 119. 16:03 MO-BRUK S.A. - Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto Emitenta. (23/2013)
 120. 16:03 ACTION S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C (37/2013)
 121. 16:03 ALIOR BANK S.A. - Nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. (38/2013)
 122. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7123,50 za tonę
 123. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:48 INTAKUS S.A. - Zakończenie postępowania upadłościowego (62/2013)
 125. 15:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 126. 15:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (51/2013)
 127. 15:47 PKP szukają organizatora Święta Kolejarza. Na Stadionie Narodowym.
 128. 15:40 NBP: dzienne obroty na rynku walutowym w kwietniu wyniosły 7,5 mld dolarów
 129. 15:38 Atende chce zwiększyć w '13 wynik o 20-30 proc. rdr, więcej niż wzrost rynku
 130. 15:38 Raiffeisen podniósł rekomendację Cinema City do "redukuj"
 131. 15:38 EBC rozważał obniżkę stóp proc. w czwartek - Draghi
 132. 15:33 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 133. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (95/2013)
 134. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (95/2013)
 135. 15:29 Na Pomorzu powstała pierwsza klasa policyjna
 136. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 137. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:23 Wydajność pracowników w USA w II kw. wzrosła o 2,3 proc.
 139. 15:20 AmeriGas Polska przejęła od BP segment gazu płynnego LPG
 140. 15:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu (54/2013)
 141. 15:18 RELPOL - Podpisanie umowy cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia i aneksów do umów znaczących...
 142. 15:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Spełnienie warunku zawieszającego umowy o generalne wykonawstwo z Nordic A...
 143. 15:10 Rząd o projekcie budżetu na 2014 r. i propozycjach ws. OFE
 144. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 146. 15:01 Ile naprawdę zarabiają najbardziej rozchwytywani pracownicy w Polsce?
 147. 14:59 MZ: nowe ostrzeżenia na opakowaniach papierosów
 148. 14:50 Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 9 tys.
 149. 14:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (84/2013)
 150. 14:47 "Urlop dla rodziców wcześniaków - po powrocie dziecka ze szpitala"
 151. 14:38 Ultimatum dla pracodawców. Wyższa pensja albo kara
 152. 14:35 NSA: trzeba płacić podatek od zwróconych składek ZUS
 153. 14:30 Grad: postępowanie zintegrowane ws. atomu może ruszyć do końca roku
 154. 14:23 PGE EJ 1 czeka na przyjęcie PPEJ; pod koniec roku może uruchomić postępowanie zintegrowane
 155. 14:23 Seco/Warwick liczy w II poł. '13 na marże nie gorsze niż w II kwartale
 156. 14:18 VOXEL S.A. - uchwała Zarządu GPW SA w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywn...
 157. 14:10 Sąd: firma windykacyjna nie może straszyć w wezwaniach do zapłaty
 158. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 159. 14:08 EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian
 160. 14:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A. ...
 161. 13:55 EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian
 162. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 13:53 Comarch ma kontrakt w MS o wartości 14,2 mln zł
 165. 13:38 GPW: Komunikat - GRUPA AZOTY SA
 166. 13:38 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki IDEON SA
 167. 13:38 GPW: uchylenie uchwały w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki RUBICON PARTNERS SA
 168. 13:38 GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 840/2013
 169. 13:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 170. 13:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MERA SA
 171. 13:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki VOXEL SA
 172. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 13:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 174. 13:33 KETY - Warunkowa rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych (35/2013)
 175. 13:30 PGNiG planuje w br. ponad 1 mld zł przychodów z działalności w Norwegii
 176. 13:30 Wizz Air w 2014 r. ruszy na nowe trasy, zwiększy częstotliwość na innych
 177. 13:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 178. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 179. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 180. 13:23 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian
 181. 13:23 ING OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym Sfinksa
 182. 13:23 Zmiany w OFE negatywne zarówno dla wyników, jak i wycen polskich banków (opinia)
 183. 13:18 SOPHARMA AD - NOTIFICATION (119/2013)
 184. 13:08 MEN ws. zajęć dodatkowych w przedszkolach (komunikat)
 185. 13:08 Sąd ogłosił upadłość układową Budopolu-Wrocław
 186. 13:03 SOPHARMA AD - ACQUISITION OF OWN SHARES (118/2013)
 187. 12:55 Bielecki: wysokość emerytur będzie zależała od wielkości PKB
 188. 12:45 PO, PSL za zmianami w OFE; RP, SP - przeciw; PiS chce prac w komisji
 189. 12:35 Czekając na popołudniowe impulsy
 190. 12:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ (28/2013)
 191. 12:23 Libet liczy na wzrost wyników w tym roku
 192. 12:20 Tyle kosztuje nas władza
 193. 12:18 BUDOPOL - Ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu (39/2013)
 194. 12:18 ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych...
 195. 12:15 Unijny Trybunał badał polski podatek od dywidend zagranicznych funduszy
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 Produkcja pszenicy w '13 wzrośnie o 7,6 proc. rdr, zbóż ogółem o 7,7 proc. rdr - FAO
 198. 12:08 OFE POCZTYLION informuje
 199. 12:08 MF sprzedało obligacje OK0116 i PS0718 za łącznie 5,7 mld zł
 200. 12:08 Sfinks Polska chce w IV kw. wdrożyć koncept franczyzy dla mniejszych miast (opis)
 201. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 172/A/NBP/2013
 202. 12:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Minutes from the Extraordinary General Meeting (20/2013)
 203. 12:03 SERINUS ENERGY INC. - Przekształcenie koncesji Krutogorowskoje na Ukrainie w 20-letnią koncesję w...
 204. 12:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - EGM Meeting Minutes (19/2013)
 205. 11:54 W oczekiwaniu na payrollsy
 206. 11:54 ZNP: roczne urlopy zdrowotne dla nauczycieli powinny być utrzymane (WIDEO)
 207. 11:53 Sfinks Polska chce w IV kw. wdrożyć koncept franczyzy dla mniejszych miast
 208. 11:53 Indeks cen żywności na świecie w VIII '13 spadł o 5,10 proc. rdr - FAO
 209. 11:53 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w VII spadła do 72.422 mln zł
 210. 11:49 2 mln zł kary za import melasy
 211. 11:49 Coraz więcej firm korzysta z badań tajemniczego klienta (WIDEO)
 212. 11:48 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (23/2013)
 213. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 214. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 215. 11:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 45.583,46 mln zł - NBP
 216. 11:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 217. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 218. 11:18 RANK PROGRESS S.A. - Zmiana zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta (50/2013)
 219. 11:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Udzielenie znaczącej gwarancji (29/2013)
 220. 11:18 FERRO S.A. - Informacja o wykupie w celu umorzenia 34 obligacji zwykłych na okaziciela serii A sp...
 221. 11:18 PELION SA - Skup akcji własnych (140/2013)
 222. 11:15 Koniec czarnego czwartku! Wielka przecena na GPW
 223. 11:08 Wpływ zmian w OFE na dług wg metodologii krajowej o ok. 1,5 pkt. proc. niższy niż wg ESA - Rostowski
 224. 11:08 JP Morgan obniżył rekomendację dla ZE PAK do "neutralnie" (opis)
 225. 10:53 Exane BNP Paribas obniżył cenę docelową CEZ do 78,02 zł
 226. 10:53 Udział instrumentów rynku pieniężnego w aktywach OFE nie powinien być duży - Rostowski
 227. 10:48 Złoty w dalszym ciągu słaby
 228. 10:48 CNT S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na pod...
 229. 10:38 MF oczekuje "umiarkowanego" popytu na czwartkowej aukcji - Kowalczyk z MF
 230. 10:38 W średnim i krótkim terminie zaproponowany wariant ws. OFE pozytywny dla rynku - Kowalczyk, MF
 231. 10:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 232. 10:38 Szacunkowy wpływ zmian w OFE na saldo sektora fin. publ. to około 0,5 proc. PKB - Kotecki, MF
 233. 10:25 OFE ciążą cenom akcji, GPW czerwoną wyspą
 234. 10:23 UOKiK: wyrok sądu ws. spółki Sferia (komunikat)
 235. 09:53 Złoty w najbliższym czasie może być pod presją
 236. 09:53 Ujawnią zarobki związkowców?
 237. 09:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 238. 09:47 Co dalej z OFE? Rostowski tłumaczy szczegóły
 239. 09:40 Kiepska OFErta
 240. 09:38 Kurs akcji Invisty nie zmienił się w debiucie na GPW
 241. 09:38 Cena ropy Brent w Londynie na X - 115,23-115,25 USD za baryłkę
 242. 09:38 Zmiany w OFE poprawią w krótkim okresie finanse publiczne - Moody's
 243. 09:38 Spółka zależna TVN zaoferuje do sprzedaży obligacje za 430 mln euro
 244. 09:33 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Wars...
 245. 09:22 Rozwiane nadzieje
 246. 09:20 Moody's: zmiany w OFE poprawią w krótkim okresie finanse publiczne
 247. 09:15 WIG20 poszuka wsparcia. Nastroje na świecie pomagają
 248. 09:15 Jak można ukarać pracownika?
 249. 09:14 Warszawscy studenci cenią się najbardziej
 250. 09:10 Kluczowe wydarzenia dla eurodolara
 251. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2274,54 pkt (-1,47%)
 252. 08:39 Chciał zaległą pensję, stracił palce
 253. 08:23 JP Morgan obniżył rekomendację dla ZE PAK do "neutralnie"
 254. 08:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o ilościowej sprzedaży lokali w sierpniu 2013 roku (20/2013)
 255. 08:17 Dodatki za nadgodziny i ich liczba do negocjacji
 256. 08:08 MF ma zapewnione 85 proc. potrzeb pożyczkowych '13 po uwzględnieniu noweli - Rostowski, MF
 257. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (39/2013)
 258. 07:43 Od nowego roku te zawody nie będą wymagały licencji (WIDEO)
 259. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 5 września
 260. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 4 września
 261. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 05.09 - 31.10.2014
 262. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 IX - 30 IX
 263. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 05.09-13.12.2013
 264. 06:18 INVISTA S.A. - Rejestracja akcji serii E1, H oraz I w KDPW. (3/2013)
 265. 06:03 INVISTA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji spółki INVISTA S....
 266. 04:35 Koniec alkoholowego eldorado nad Wisłą
 267. 04:25 Zaopiekują się najzamożniejszymi
 268. 04:05 Zmowa jest, dowodów brak