Trwa ładowanie...
d4d7iqc

Artykuły z dnia: 2013.09.13 - finanse.wp.pl

 1. 22:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 2. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (73/2013)
 3. 21:33 FOTA S.A. - Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki (42/2013)
 4. 21:33 FOTA S.A. - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarząd...
 5. 21:33 HERKULES S.A. - Korekta raportu nr 41/2013 z dnia 13 września 2013 r. - Zawiadomienie o transakcj...
 6. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (72/2013)
 7. 21:18 FOTA S.A. - Rezygnacja osób zarządzających (41/2013)
 8. 21:08 Kerry, Ławrow i Fabius spotkają się w poniedziałek w Paryżu, by rozmawiać o Syrii
 9. 20:33 BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA oraz serii AB (58/2013)
 10. 20:33 PAGED - informacja o nabyciu akcji dokonanym przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 11. 20:18 APLISENS S.A. - Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji um...
 12. 20:18 ZUE S.A. - Pisemna opinia biegłego z badania planu połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót ...
 13. 19:53 Inflacja we wrześniu przyspieszy do 1,2 proc. rdr - MG
 14. 19:45 MG: inflacja we wrześniu przyspieszy do 1,2 proc. rdr
 15. 19:38 Stawka Polonia spadła do 2,42 proc. z 2,43 proc. - NBP
 16. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 17. 19:18 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (66/2013)
 18. 18:48 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach (20/2013)
 19. 18:38 MSZ: gen. Mieczysław Cieniuch ambasadorem RP w Turcji (komunikat)
 20. 18:38 GPW: czasowe obniżenie stawek niektórych opłat giełdowych
 21. 18:33 PBS Finanse SA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie . (13/2013)
 22. 18:33 AS SILVANO FASHION GROUP - Share buyback transactions (9/2013)
 23. 18:23 GPW: Komunikat - VIATRON
 24. 18:23 GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na WIG20
 25. 18:23 GPW: Komunikat - MIDAS
 26. 18:23 GPW: Komunikat
 27. 18:23 Energa chce wydać do ok. 19,7 mld zł na inwestycje w latach 2013-2021 (opis)
 28. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 29. 18:11 Najlepsze regiony do życia w Polsce
 30. 18:08 Transakcje pakietowe
 31. 18:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 32. 18:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki EKOKOGENERACJA SA
 33. 18:08 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 34. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 35. 18:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SA
 36. 18:06 Tydzień odreagowania
 37. 18:03 FOTA S.A. - Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (40/2013)
 38. 18:03 SKOTAN S.A. - Zawarcie aneksu do warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży udziałów w Skotan-Este...
 39. 18:00 Na GPW jednak istnieje życie bez OFE
 40. 17:57 Handel na zwolnionych obrotach
 41. 17:55 Komentarz tygodniowy Catalyst: Oprocentowanie obligacji wzrośnie o 0,5 pkt proc.
 42. 17:53 Rynek zignorował słabsze dane z USA
 43. 17:50 WIG20 na zamknięciu sesji spadł o 0,99 proc. i wyniósł 2375,44 pkt.
 44. 17:48 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 9 September 2013 and 13 September 2013 ...
 45. 17:48 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu (18/2013)
 46. 17:46 Dobry tydzień polskiej waluty
 47. 17:42 Banki przegrywają ze skarpetą
 48. 17:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY SA
 49. 17:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki ORPHE
 50. 17:38 GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA
 51. 17:37 Decyzja Fed umocni dolara
 52. 17:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (88/2013)
 53. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (117/2013)
 54. 17:33 MARKA S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 10 października 2013 roku. (13/2013)
 55. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Wniosek o upadłość spółki zależnej (41/2013)
 56. 17:33 AMREST - RB 69/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (69/2013)
 57. 17:33 ARCTIC PAPER S.A. - Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego. (34/2013)
 58. 17:33 BNP PARIBAS PL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA (29/2013)
 59. 17:30 PGNiG i Lotos starają się o kolejne norweskie koncesje
 60. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2375,44 pkt (-0,99%)
 61. 17:23 MSZ: Rada Promocji Polski o promocji marki "Polska" (komunikat)
 62. 17:23 MSZ: Podhalańczycy wracają do Norwegii (komunikat)
 63. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 13 września, 17.00
 64. 17:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 16/2013 dotycząca otrzymania zawiadomienia od Wi...
 65. 17:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 66. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 67. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.09.2013
 68. 17:08 MSZ: konsultacje wiceminister K. Pełczyńskiej-Nałęcz w Waszyngtonie (komunikat)
 69. 17:08 DI BRE podniósł rekomendacje dla siedmiu spółek, w tym PGNiG i PKO BP; obniżył dla TVN
 70. 17:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Unieważnienie czynności wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym...
 71. 17:03 AMREST - RB 68/2013 ? Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji AmRest (68/2013)
 72. 17:03 AGORA - Informacja o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10% ogólnej...
 73. 17:03 LZMO S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach LZMO S.A. (7/2013)
 74. 16:53 MSZ: polsko-szwedzki dialog strategiczny nt. polityki bezpieczeństwa (komunikat)
 75. 16:53 Tatry Mountain Resorts planuje emisję obligacji o wartości 70 mln euro
 76. 16:53 e-Kancelaria przeniesie się z NC na rynek główny GPW 26 września
 77. 16:53 Pierwsze miesiące, kwartały '14 okresem pozwalającym na stabilizację stóp proc. - Zielińska-Głębocka
 78. 16:53 PKP PLK proponuje obniżkę stawki dostępu do torów o jedną piątą (opis)
 79. 16:53 NBP przeciwne dwukadencyjności członków RPP
 80. 16:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kie...
 81. 16:48 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fu...
 82. 16:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (35/2013)
 83. 16:48 OPTEAM S.A. - Przekroczenie obrotów z Prokuraturą Okręgową w Rzeszowie. (38/2013)
 84. 16:45 NBP przeciwne dwukadencyjności członków RPP
 85. 16:38 Pierwsze miesiące, kwartały '14 okresem pozwalającym na stabilizację stóp proc. - Zielińska-Głębocka
 86. 16:38 PLN w paśmie 4,20-4,30/EUR, wraz z obligacjami czeka na Fed (opis)
 87. 16:35 Analitycy: złoty w paśmie 4,20-4,30 za euro; wraz z obligacjami czeka na Fed
 88. 16:34 Trudne pytania przed posiedzeniem FED
 89. 16:32 Brakuje młodych położnych
 90. 16:23 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 91. 16:18 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 92. 16:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (342/2013)
 93. 16:18 KETY - Wykup obligacji od Osoby uprawnionej i ich umorzenie (36/2013)
 94. 16:18 TRAVELPLANET - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Trave...
 95. 16:17 Koszty mieszkaniowe w sierpniu w górę
 96. 16:08 Rzecznik Trybunału UE - podwyżki dla eurokratów
 97. 16:08 Stawki dostępu do torów niższe o jedną piątą
 98. 16:08 Comperia złożyła prospekt emisyjny do KNF, chce zadebiutować na GPW w IV kw.
 99. 16:08 Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych po III kwartałach będzie lepsza - MG
 100. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:08 Lokaty dały zarobić więcej niż bezpieczne fundusze
 102. 16:08 Jak oni to robią? Zarobki wyższe, a ceny niższe niż w Polsce
 103. 16:05 MG: Sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych po trzech kwartałach będzie lepsza
 104. 16:03 MOSTALZAB - Informacja o zawarciu porozumienia w sprawie Stadionu Śląskiego (78/2013)
 105. 16:03 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Telestrad...
 106. 16:03 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 107. 16:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 108. 16:03 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - Announcement on convocation of the Extraordinary General Meeting (...
 109. 16:03 Stawki dostępu do torów niższe o jedną piątą
 110. 15:54 Pracodawcy największymi przestępcami skarbowymi?
 111. 15:53 Quantum Software chce wypłacić 0,68 zł dywidendy na akcję
 112. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 15:53 Atende Software ma ponad 50 proc. udziałów w Phoenix Systems
 116. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 11 gr
 117. 15:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 119. 15:48 WANDALEX - Nabycie akcji Spółki (15/2013)
 120. 15:48 NETSHOPS.PL - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji (4/2013)
 121. 15:43 Jak ukraść bank?
 122. 15:35 Analitycy: rekordowe w tym roku ceny paliw powinny spaść
 123. 15:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 124. 15:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 6...
 125. 15:33 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (40/2013)
 126. 15:33 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (41/2013)
 127. 15:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji ROBYG S.A., o którym mowa w art. 6...
 128. 15:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)
 129. 15:33 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 130. 15:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)
 131. 15:31 90 metrów nad ziemią – tam jest praca!
 132. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 134. 15:18 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (69/2013)
 135. 15:18 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)
 136. 15:18 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A. (13/2013)
 137. 15:18 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 138. 15:18 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (40/2013)
 139. 15:18 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (41/2013)
 140. 15:18 RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo (53/2013)
 141. 15:18 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (68/2013)
 142. 15:18 NETSHOPS.PL - Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (3/2013)
 143. 15:14 Związkowcy: debata o przywilejach związkowców próbą odwrócenia uwagi
 144. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:08 ING OFE informuje
 147. 15:03 Bestialstwo szefów, gehenna pracujących "na czarno"
 148. 15:00 Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła
 149. 14:53 Samorządy planują w '13 deficyt 10,78 mld zł; w '14 nadwyżkę 481,3 mln zł - MF (opis)
 150. 14:50 Tusk: program naprawczy warunkiem pożyczki dla Mazowsza
 151. 14:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udz...
 152. 14:48 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 153. 14:48 GRUPA EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym...
 154. 14:44 Czy nowa moda zmieni polski rynek?
 155. 14:40 Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać
 156. 14:38 Największy wpływ na spadek cen mdm miały ceny żywności, odzieży i obuwia - GUS
 157. 14:38 Podaż pieniądza (M3) w VIII wzrosła o 0,7 proc. mdm (tabela)
 158. 14:23 Erste rekomenduje "trzymaj" Bogdankę, zakłada 5 proc. spadek cen węgla w '14 (opis)
 159. 14:23 Inflacja w sierpniu wyniosła 1,1 proc. rdr; mdm minus 0,3 proc. - GUS (tabela)
 160. 14:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zmiana Statutu (29/2013)
 161. 14:18 PERMEDIA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Z. Ch. Permedia S.A. (32/2013)
 162. 14:11 Pięć lat temu na dobre rozpoczął się kryzys
 163. 14:11 Związkowcy odsłonili przed Sejmem "pomnik premiera Donalda Tuska"
 164. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 165. 14:08 MAC ws. ograniczenia dostępu do pornografii w sieci (komunikat)
 166. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:08 Premier spodziewa się, że wykonanie budżetu w '14 będzie lepsze od założeń
 169. 14:08 Zmiany w OFE korzystne dla budżetu, negatywne dla rozwoju rynku kapitałowego - EBOR
 170. 14:05 GUS podał dane o inflacji
 171. 13:57 Eurostat: zatrudnienie w UE bez zmian
 172. 13:53 Komercni Banka podniósł rekomendację Orco do "kupuj"
 173. 13:53 Raiffeisen podwyższył cenę docelową dla CCC do 98 zł
 174. 13:53 Samorządy planują w '13 deficyt 10,78 mld zł; w '14 nadwyżkę 481,3 mln zł - MF
 175. 13:48 MIASTO SIEDLCE - Informacja za I półrocze 2013 roku (2/2013)
 176. 13:47 Chcą zmniejszyć pensje w czasie L4. Zyskają pracodawcy
 177. 13:38 Po zmianach w OFE do FRD trafi nieskarbowy dług gwarantowany przez SP - MF
 178. 13:33 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (15/2013)
 179. 13:33 ALCHEMIA - Wejście organizacji związkowej w spór zbiorowy. (87/2013)
 180. 13:33 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn...
 181. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 182. 13:23 Sejm znowelizował ustawę nakładającą akcyzę na gaz
 183. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 184. 13:23 Kerry i Ławrow spotkają się ok. 28 września w sprawie Genewy 2
 185. 13:18 BRE - Konwersja i asymilacja 1.500 akcji BRE Bank SA przez KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu g...
 186. 13:18 MOSTALWAR - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (47/2013)
 187. 13:18 DREWEX S.A. - Wypowiedzenie Oferty Inwestycyjnej (37/2013)
 188. 13:18 GRAJEWO - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (49/2013)
 189. 13:13 Związkowcy: nie mamy zaufania do kolejnej grubej kreski
 190. 13:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 13:08 Sonel liczy na poprawę wyników w '13 r. mimo słabszego I półrocza
 192. 13:08 Na początku września taniały kurczęta, pszenica, jęczmień oraz mąka - ZSRIR (tabela)
 193. 13:03 NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc sierpień oraz za 8 miesięcy 2013 roku (...
 194. 13:03 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie z firmą ALUSTA S.A. znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych...
 195. 13:03 W Krakowie zakupy niedzielne tylko do godz. 12:00
 196. 12:55 Audyt w spółkach węglowych - do grudnia
 197. 12:45 Sejm za ustawą zmieniającą kategorię dróg
 198. 12:38 Wzrost akcyzy na wyroby spirytusowe w '14 może podnieść CPI o ok. 0,1 p. proc. - IE NBP
 199. 12:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA (12/2013)
 200. 12:33 INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (34/2013)
 201. 12:33 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (115/2013)
 202. 12:33 REINHOLD POLSKA AB - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy /...
 203. 12:30 Wynagrodzenia menedżerów spółek notowanych na GPW
 204. 12:25 Struzik: wystąpimy o pożyczkę na janosikowe, ale problem pozostaje
 205. 12:23 Do końca roku wołowina będzie drożeć, ale ceny niższe niż na koniec '12 - ARR
 206. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 207. 12:19 Zachodniopomorscy związkowcy jadą protestować
 208. 12:15 27 tys. mandatów w wyniku akcji "Weź paragon"
 209. 12:10 Sejm znowelizował budżet na 2013 r.
 210. 12:08 MAC ws. konsultacji dot. jednolitego rynku telekomunikacyjnego (komunikat)
 211. 12:08 Średnia marża detaliczna w cenie litra Pb95 12.IX wynosiła 28 gr - BM Reflex
 212. 12:08 DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Atremu do 8,2 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
 213. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 178/A/NBP/2013
 214. 12:05 Projekt dotyczący nieopodatkowanej sprzedaży żywności - do komisji
 215. 12:03 REINHOLD POLSKA AB - Informacja o wypowiedzeniu porozumienia dotyczącego spłaty należności / Info...
 216. 12:03 OVOSTAR UNION N.V. - Generali OFE holding less than 10% of the voting rights on the General Meeti...
 217. 11:55 Sejm znowelizował ustawę nakładającą akcyzę na gaz
 218. 11:53 Zatrudnienie w Polsce w II kw. '13 bez zmian kdk; rdr w dół 0,5 proc. - Eurostat
 219. 11:53 Z funduszy długu rynków wschodzących w ciągu tygodnia wycofano 1,1 mld USD - EPFR
 220. 11:48 BNP PARIBAS PL - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (28/2013)
 221. 11:48 PHN S.A. - Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzony...
 222. 11:40 Sejm uchwalił nowelę Prawa farmaceutycznego
 223. 11:38 Erste obniżył rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj"
 224. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 225. 11:38 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 25.168,39 mln zł - NBP
 226. 11:35 "Jedna osoba odchodzi albo zwalniam dwie"
 227. 11:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (91/2013)
 228. 11:33 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (70/2013)
 229. 11:31 Wracają spekulacje odnośnie zmian w FED
 230. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 231. 11:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 232. 11:20 Sejm uchwalił nowelizację ustawy okołobudżetowej
 233. 11:18 HERKULES S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zgodnie z art. 160 Ustawy o obroci...
 234. 11:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 235. 11:14 Premier szuka chętnych do pracy
 236. 11:08 Joanna Strzelec-Łobodzińska zrezygnowała z kierowania Kompanią Węglową
 237. 11:08 Sejm przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2013 rok
 238. 10:55 MF skłania się ku zakazowi inwestowania OFE w SPW innych krajów
 239. 10:53 MF i MSP spotkały się z zagranicznymi inwestorami m.in. ws. OFE - Kowalczyk z MF
 240. 10:53 Po zmianach w OFE regulamin funkcjonowania pierwotnego rynku długu bez zmian - Kowalczyk, MF
 241. 10:48 AMREST - RB 67/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 242. 10:48 ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych...
 243. 10:48 TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. - 9M Report 2012/2013 (21/2013)
 244. 10:38 MF skłania się ku zakazowi inwestowania OFE w SPW innych krajów - Kowalczyk, MF
 245. 10:33 PROJPRZEM - Informacja w sprawie przyjęcia programu skupu akcji własnych (24/2013)
 246. 10:32 Eurocopter obiecuje nowe miejsca pracy (WIDEO)
 247. 10:25 Joanna Strzelec-Łobodzińska zrezygnowała z kierowania Kompanią Węglową
 248. 10:23 KE oceni zmiany w OFE po przyjęciu ustaw i analizach Eurostatu - DG EcFin
 249. 10:23 Aegon OFE ma ponad 5 proc. Eko Exportu
 250. 10:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (66...
 251. 10:08 Noble Securities wydało rekomendację "trzymaj" dla Dom Development
 252. 10:08 Noble Securities podwyższył cenę docelową Robygu do 2,15 zł i rekomendację do "akumuluj"
 253. 10:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 254. 10:03 EKO EXPORT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (60/2013)
 255. 10:00 Wierzysz w te mity? Nie masz szans na pracę!
 256. 09:57 Rozmowy w Genewie i Mark Carney o forward guidance
 257. 09:50 Test strefy: 2373-2378 pkt.
 258. 09:48 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Rezygnacja członka rady nadzorczej. (9/2013)
 259. 09:43 Złoty zwalnia, czy to już początek korekty?
 260. 09:38 Złoty przetestuje 4,23-24/EUR; w dłuższym okresie konsolidacja na 4,18-4,26/EUR
 261. 09:38 BESI obniżył cenę docelową PGE do 15,7 zł
 262. 09:24 Zmiana godziny pracy. Czy muszę się zgodzić?
 263. 09:23 Wskaźnik Przyszłej Inflacji spadł we IX o 0,6 pkt mdm - BIEC
 264. 09:13 Rzeczy, których nie ukryjesz w CV
 265. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2388,44 pkt (-0,45%)
 266. 08:57 Piechociński: zapraszam związkowców na rozmowy
 267. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na X - 112,78-112,80 USD za baryłkę
 268. 08:50 Sobotnią manifestację w Warszawie wesprą także europejscy związkowcy (WIDEO)
 269. 08:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (45/2013)
 270. 08:48 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (45/2013)
 271. 08:45 Apetyt na zyski przeważa nad obawami
 272. 08:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 273. 08:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.09.2013
 274. 08:38 Aprecjacja złotego wyhamowała
 275. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 276. 08:18 LPP - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (28/2013)
 277. 08:17 Policja bije dla premii?
 278. 08:12 Miliard za błędy minister Fedak
 279. 07:55 Rachunki za prąd mogłyby być niższe o jedną trzecią
 280. 07:53 Cena miedzi na LME wyniosła w czwartek na koniec handlu 7060,00 USD za tonę
 281. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 13 września
 282. 07:36 Złoty przy wsparciach, inflacja w kalendarzu
 283. 07:19 W październiku pojedziesz kolejką gondolową
 284. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 13.09-13.12.2013
 285. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 IX - 17 X
 286. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 12 września
 287. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 13.09 - 31.10.2014
 288. 07:00 Milion na nagrody u premiera
 289. 06:43 Szok! Rząd daje na "M jak Miłość"
 290. 06:25 Budżet hojniejszy, ale nie rozrzutny
 291. 04:55 Sukces Polaków w Dolinie Krzemowej
 292. 04:55 Miliard za błędy minister Fedak