Trwa ładowanie...
d4l6j0z

Artykuły z dnia: 2013.09.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:45 Na Wall Street spadki, bo rośnie ryzyko blokady wydatków rządu
 2. 22:33 CD PROJEKT SA - Rozwiązanie umowy cash poolingu (21/2013)
 3. 22:18 NOTORIA SERWIS S.A. - Sprzedaż akcji przez akcjonariusza (22/2013)
 4. 22:03 MCI - Korekta raportu dotyczącego rezygnacja Członka Zarządu MCI Management S.A. (40/2013)
 5. 22:03 KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem zależnym Emitenta (32/2013)
 6. 21:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał (43/...
 7. 21:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Plan scalenia akcji Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. (42/2013)
 8. 21:18 MIESZKO - Zawarcie umowy znaczącej (poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej) (16/2013)
 9. 21:03 ABC DATA S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (29/2013)
 10. 20:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? Zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niekt...
 11. 20:48 VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym ...
 12. 20:48 PEPEES - Ogłoszenie Strategii Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. na lata 2013 ...
 13. 20:38 MSZ: o polityce spójności na Radzie do Spraw Ogólnych (komunikat)
 14. 20:18 WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w ...
 15. 20:03 WORK SERVICE S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzenia negocjacji w ...
 16. 20:03 WORK SERVICE S.A. - Nabycie udziałów i zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (77/2013)
 17. 19:53 Grupa Hotelowa Orbis prognozuje 192 mln zł zysku EBITDA w 2013 r.
 18. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.09.2013
 19. 19:53 Michał Lubieniecki wiceprezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych
 20. 19:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Animator rynku dla akcji spółki Chemoservis-Dwory S.A. (29/2013)
 21. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:33 LW BOGDANKA S.A. - Przyjęcie Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013 - 2017 przez R...
 23. 19:33 PLASTBOX - Zawarcie umowy kredytowej - aktualizacja informacji (158/2013)
 24. 19:33 ORBIS - Informacja o prognozowanym wyniku operacyjnym EBITDA Grupy Hotelowej Orbis w 2013 roku. (...
 25. 19:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji (34/2013)
 26. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki AOW FAKTORING SA
 27. 19:23 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki RODAN SYSTEMS SA
 28. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki LEASING-EXPERTS SA
 29. 19:23 Banki w VIII obniżyły oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych - NBP
 30. 19:20 Portugalia: Siła nabywcza mieszkańców mniejsza niż w 2010 r. o 15 proc.
 31. 19:18 URSUS S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (25/2013)
 32. 19:18 INDATA SOFTWARE S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym W...
 33. 19:08 GPW: Komunikat - MEDIATEL SA
 34. 19:08 Banki w VIII obniżyły oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych - NBP
 35. 19:08 GPW: Komunikat - EKANCELAR
 36. 19:08 GPW: Komunikat - CHEMOSERVIS-DWORY SA
 37. 19:03 SADOVAYA GROUP S.A. - CURRENT 2013 INFORMATION UPDATE (16/2013)
 38. 18:53 GPW: Komunikat - CHEMOSERVIS-DWORY SA
 39. 18:48 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingo...
 40. 18:38 GPW: Komunikat - IN POINT SA
 41. 18:38 GPW: Komunikat - IN POINT SA, RODAN SYSTEMS SA
 42. 18:38 W VIII banki utrzymały oprocentowanie depozytów - NBP
 43. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 44. 18:33 IN POINT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IN POINT S.A., zmianach...
 45. 18:33 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 października 2013 roku Nadzwyczajnego W...
 46. 18:23 Transakcje pakietowe
 47. 18:23 Dywidenda Ambry za rok 13/14 może być znacząco wyższa rdr - prezes
 48. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 49. 18:18 PBG - Aktualizacja propozycji układowych złożonych przez Spółkę w Sądzie (29/2013)
 50. 18:08 GPW: Komunikat - LAUREN PESO POLSKA SA, YOUR IMAGE SA
 51. 18:08 MNiSW: Wizytówki polskiej nauki (komunikat)
 52. 18:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 18:08 GPW: Komunikat - POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
 54. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 55. 18:05 Komisja PE przegłosowała reformę polityki rolnej UE
 56. 18:03 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (42/2013)
 57. 18:00 Jeronimo Martins zamierza uruchomić sklepy w Meksyku
 58. 17:55 Korolec: zyskają samorządy, które wprowadzą dobrą segregację odpadów
 59. 17:53 GPW: Komunikat - MEDIATEL SA
 60. 17:53 Stawka Polonia spadła do 2,20 proc. z 2,51 proc. - NBP
 61. 17:50 Spadki na zakończenie kwartału
 62. 17:48 MARVIPOL S.A. - Zawarcie umowy kredytowej. (72/2013)
 63. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (129/2013)
 64. 17:48 TRANS POLONIA S.A. - Nabycie akcji własnych Trans Polonia S.A. i zakończenie skupu akcji własnych...
 65. 17:46 Nerwowy koniec udanego kwartału
 66. 17:43 Włoski rząd się chwieje, amerykański nie ma pieniędzy
 67. 17:38 MSZ: w Warszawie o relacjach gospodarczych Polska - Peru (komunikat)
 68. 17:38 PKO BP Bankowy PTE ma poniżej 5 proc. AB
 69. 17:35 Polityka w centrum uwagi
 70. 17:33 MARVIPOL S.A. - Znacząca umowa ? aktualizacja informacji. (71/2013)
 71. 17:33 DM IDM SA - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, postanowien...
 72. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2559,74 pkt (-1,21%)
 73. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 30 września, 17.00
 74. 17:20 Analitycy: inwestorzy będą patrzeć na USA i Włochy
 75. 17:18 B3SYSTEM - Transakcje z Bankiem Pekao S.A. spełniające kryterium znaczącej umowy (66/2013)
 76. 17:18 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (69/2013)
 77. 17:18 MARVIPOL S.A. - Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. (70/2013)
 78. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 79. 17:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.09.2013
 82. 17:02 Usterki w dreamlinerach złe dla wizerunku Boeinga i linii lotniczych
 83. 16:53 Rynek grał pod fixing, ale BGK się nie pojawił; obecnie celem 4,20/EUR (opis)
 84. 16:53 Gant nie zapłacił w terminie 1,59 mln zł odsetek od obligacji
 85. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (360/2013)
 86. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (361/2013)
 87. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (362/2013)
 88. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:38 NWZ Biotonu zdecydowało o scaleniu akcji w stosunku 100:1
 90. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:35 Lewiatan: rząd szykuje całkowitą likwidację emerytur kapitałowych
 92. 16:33 MAGELLAN S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (121/2013)
 93. 16:33 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 69a Ustawy o ofercie (21/2013)
 94. 16:33 MAGELLAN S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (122/2013)
 95. 16:33 GANT - Informacja w sprawie spłaty zaległości z tytułu obligacji (111/2013)
 96. 16:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 97. 16:33 BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Bankiem Societe Generale SA Oddział w...
 98. 16:33 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (20/2013)
 99. 16:28 Włoskie przepychanki
 100. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (120...
 101. 16:18 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy kredytowej (18/2013)
 102. 16:18 BIOTON - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ BIOTON S.A., któr...
 103. 16:18 BIOTON - Treść uchwał NWZ BIOTON S.A., które odbyło się w dniu 30.09.2013 r. (61/2013)
 104. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7295,50 USD za tonę
 107. 16:08 Po IX MF ma sfinansowane 91 proc. potrzeb na '13 po noweli - Marczak z MF
 108. 16:00 Shell wykona cztery odwierty na Ukrainie
 109. 16:00 W.Brytania: Osborne: Kryzys zadłużenia wciąż się nie zakończył
 110. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:53 W VIII sprowadzono do Polski 63.252 używane samochody - MF
 112. 15:53 Stopy NBP bez zmian do końca '13; dwie podwyżki stóp po 25 pb w II półroczu '14 (ankieta)
 113. 15:51 Torebki Wittchena w Lidlu
 114. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 115. 15:38 Startuje I etap VII edycji konkursu SEG "Złota Strona Emitenta"
 116. 15:30 NBP: nadwyżka w obrotach bieżących w II kw. br. wyniosła 362 mln euro
 117. 15:23 MF zaoferuje w październiku obligacje łącznie za 8,0-17,0 mld zł
 118. 15:23 MF zorganizuje w IV kw. '13 trzy przetargi sprzedaży obligacji i dwa przetargi zamiany
 119. 15:23 Fundusze Aviva Investors Poland mają powyżej 5 proc. ZPUE
 120. 15:22 Kabaretowo o programie Mieszkanie dla Młodych. Czyli: najgorsza ustawa w historii III RP
 121. 15:19 Stonka w Ełku, Biedronka w Nowym Jorku
 122. 15:18 WISTIL - Rejestracja zmian Statutu Spółki WISTIL S.A. (13/2013)
 123. 15:18 SWISSMED - ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5% (29/2013)
 124. 15:10 NBP: spadło zadłużenie zagraniczne Polski
 125. 15:08 W trzecim tygodniu IX zboża tańsze rdr, mleko droższe rdr - ARR
 126. 15:03 WISTIL - zmiana stanu posiadania akcji "WISTIL"S.A. przez "HAFT"S.A. (12/2013)
 127. 15:03 IMPEXMET - Informacja osób zobowiązanych (72/2013)
 128. 15:03 ENAP - Podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. (20/2013)
 129. 15:03 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5% (4/2013)
 130. 15:03 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (77/2013)
 131. 15:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (156/2013)
 132. 14:55 Raport: branże związane z prawami autorskimi zapewniają 90 proc. eksportu UE
 133. 14:55 Piechociński krytycznie o podwyższeniu akcyzy na wyroby tytoniowe
 134. 14:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 231,1 mld zł - MRR
 135. 14:53 Nadwyżka w obrotach bieżących w II kw. 2013 wyniosła 362 mln euro - NBP
 136. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 137. 14:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - [Exillon Energy Plc] (88/2013)
 138. 14:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (36/2013)
 139. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 140. 14:48 TELFORCEONE S.A. - Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (19/2013)
 141. 14:48 ZPUE - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (24/2013)
 142. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Trwające negocjacje w sprawie udziału Alstom w projekcie Opole. (126/2013)
 143. 14:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 2,9 proc. do 2.003 pkt.
 144. 14:38 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski spadło w II kw. '13 do 275.127 mln euro - NBP
 145. 14:36 Kobiety gwarancją sukcesu komercyjnego firm
 146. 14:34 Spór o nowe przepisy dotyczące czasu pracy pilotów
 147. 14:33 RAFAKO - Trwające negocjacje w sprawie udziału Alstom w projekcie Opole. (36/2013)
 148. 14:28 Okaleczony przez pracodawcę Dominik nie zapłaci za leczenie
 149. 14:25 Tusk: będziemy ubiegać się o tzw. małe Expo dla Łodzi
 150. 14:23 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy we IX wyniosła 1,0 proc. - NBP
 151. 14:23 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po II kw. '13 wyniosła minus 249.111 mln EUR - NBP
 152. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:18 ŻYWIEC - Zaliczka dywidendy za rok obrotowy 2013 (28/2013)
 154. 14:18 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (45...
 155. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 14:03 PBG - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej...
 158. 14:03 BALTONA S.A. - Ujawnienie informacji poufnej ? podjęcie decyzji o zamiarze nabycia udziałów w CDD...
 159. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 13:53 Udział PKP Cargo w przewozach ładunków w I-VIII wzrósł do 48,31 proc. całości masy - UTK
 161. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 126 re insiders transactions (126/2013)
 162. 13:46 Wielkie zmiany w McDonaldzie
 163. 13:38 Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec VIII spadło do 197.867,7 mln zł - MF
 164. 13:38 W tyg. zakończonym 22.09. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,24 proc., Polsatu 12,09 proc.
 165. 13:35 SN: brak premii w umowie to nie powód do unieważnienia opcji walutowej
 166. 13:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillion Energy Plc (87/2013)
 167. 13:23 Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w VIII spadła o 14,9 proc. mdm - MF
 168. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 169. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 170. 13:18 MR HAMBURGER S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów (10/2013)
 171. 13:15 Tusk: OFE nie dają korzyści emerytom, a generują gigantyczne koszty
 172. 13:09 Jesienne saksy przy winobraniu
 173. 13:08 Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec VIII spadło do 197.867,7 mln zł - MF
 174. 13:05 Kultowa marka powraca na rynek
 175. 13:03 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emite...
 176. 13:03 APATOR - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Apator SA. (36/2013)
 177. 13:03 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z czł...
 178. 12:50 Kolejne miasto za ograniczeniem handlu w niedzielę
 179. 12:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Consolidated financial statements of the year ending...
 180. 12:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (86/2013)
 181. 12:48 MUZA - Skup akcji własnych (56/2013)
 182. 12:38 UOKiK ws. kary dla spółki Bona-Polska (komunikat)
 183. 12:35 Od 1 października przedsiębiorca odpowie za długi podatkowe kontrahenta
 184. 12:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (64/2013)
 185. 12:27 Biliony długu Polski ujawnione
 186. 12:23 Przychody Neuki mogą przekroczyć 6 mld zł w '13 i 7,5 mld zł w '14
 187. 12:18 IMPEL - Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału Impel S.A. (23/2013)
 188. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 189. 12:08 Porównywalny zysk netto BZ WBK za I-III kw. 2013 wyższy niż rok wcześniej (opis)
 190. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2013
 191. 12:04 Bankruci na topie, polskie indeksy w czołówce, surowce w odstawce
 192. 11:53 Emisja detalicznych obligacji skarbowych w X wynosi 2,5 mld zł
 193. 11:53 BZ WBK może w ciągu kilku lat dogonić Pekao SA; nie wyklucza rebrandingu na Santander
 194. 11:44 W stronę piekła, czyli jak wygląda praca korespondenta wojennego
 195. 11:33 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (49/2013)
 196. 11:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emite...
 197. 11:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z czł...
 198. 11:31 Polityczne rozgrywki
 199. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 200. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 201. 11:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 202. 11:23 Porównywalny zysk netto BZ WBK za I-III kw. 2013 wyższy niż rok wcześniej
 203. 11:23 BZ WBK chce pozyskiwać rocznie 400-500 tys. klientów indywidualnych
 204. 11:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (29/2013)
 205. 11:18 TELL - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej. (53/2013)
 206. 11:16 Nie będzie strajku w Stoczni Gdańsk
 207. 11:03 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (53/2013)
 208. 11:03 TALEX - Nabycie przez Spółkę akcji własnych (33/2013)
 209. 10:53 BZ WBK planuje, że w '16 jego ROE przekroczy 20 proc.
 210. 10:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez Członka Zarządu Emitenta (29/...
 211. 10:48 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z czł...
 212. 10:33 PTWP S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24 wrześ...
 213. 10:23 Asseco P. ma kontrakt w ARiMR na usługi ATiK dla oprogramowania Oracle za 32,6 mln zł
 214. 10:23 Budimex Budownictwo ma kontrakt z MPWiK w Lublinie za 26,3 mln zł
 215. 10:23 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 23.448,60 mln zł - NBP
 216. 10:15 We wrześniu spadła liczba oczekujących zahamowania inflacji
 217. 10:15 Nie będzie strajku w Stoczni Gdańsk
 218. 10:08 DM BZ WBK zaleca sprzedaż akcji Netii
 219. 10:05 Zrobili ze stoczni ruinę
 220. 10:02 Europie potrzebna jest deregulacja
 221. 09:53 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 222. 09:53 PLN przed istotnym fixingiem; FI czeka na podaż
 223. 09:49 Jak długo potrwa spokój na rynku?
 224. 09:43 Obama zostanie bez pieniędzy
 225. 09:41 Schłodzenie nastrojów
 226. 09:38 We IX spadła liczba osób spodziewających się zahamowania inflacji - Ipsos
 227. 09:38 Espirito tnie rekomendację Eurocash do "sprzedaj"; podnosi wyceny Eurocash i Emperii
 228. 09:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Informacja o zmianie podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji. (41/2013)
 229. 09:33 TELL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 27 września ...
 230. 09:29 Tak zarabiają na nas banki!
 231. 09:24 Nieudane interesy polskich gwiazd
 232. 09:20 Resort gospodarki przekaże rządowi propozycje ws. renty dożywotniej
 233. 09:14 Coraz łatwiej dostać się na studia dzienne (WIDEO)
 234. 09:11 Tydzień istotnych wydarzeń
 235. 09:10 Oczekiwane spadki przed końcem kwartału
 236. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2559,74 pkt (-0,74%)
 237. 09:08 JP Morgan podwyższył cenę docelową dla NWR do 2,98 zł
 238. 09:06 Jawność wynagrodzeń w ogłoszeniach i w firmie
 239. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 107,86-107,88 USD za baryłkę
 240. 08:53 ING rekomenduje "kupuj" Alior Bank, cena docelowa 105 zł (opis)
 241. 08:48 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (28/2013)
 242. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Potwierdzenie kolejnego zamówienia dla dużej firmy niemieckiej z branży wypełni...
 243. 08:44 Najbogatsze Polki w 2013 roku
 244. 08:35 Od 1 października zmienią się zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego
 245. 08:25 Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 r.
 246. 08:21 Mieszkanie dla Młodych tylko dla dużych miast i rynku pierwotnego
 247. 08:19 Po co nam inspektor rowerowy?
 248. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (58/2013)
 249. 08:14 Amazon zatrudni 6 tys. Polaków
 250. 08:14 Bank Światowy: kierowcy powinni ponosić koszty korzystania także z dróg miejskich
 251. 08:08 Renaissance Capital podnosi cenę docelową dla IPF do 7,68 GBP; rekomenduje "kupuj"
 252. 08:08 W trzech kwartałach '13 upadło o 11 proc. więcej firm rdr - Coface
 253. 08:08 Wartość inwestycji w SSE na koniec I półrocza '13 wyniosła 88,98 mld zł - MG
 254. 08:08 Renaissance Capital podnosi cenę docelową Alior Banku do 118 zł; nadal zaleca "kupuj"
 255. 08:05 Ile kosztuje nas grypa?
 256. 08:03 Rusza projekt edukacyjny "Mały naukowiec"
 257. 07:58 Kontynuacja konsolidacji na złotym
 258. 07:58 Kryzys pomaga docenić pracę
 259. 07:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 260. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.09.2013
 261. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 30 września
 262. 07:53 ING rekomenduje "kupuj" Alior Bank
 263. 07:08 MSZ: Minister Sikorski na 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ (komunikat)
 264. 07:08 Skrót wiadomości - piątek, 27 września
 265. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 30.09 - 31.10.2014
 266. 07:08 Komunikat zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej: Pokażcie dowody albo przeproście
 267. 07:08 Przegląd prasy gospodarczej, sobota, 28 września
 268. 07:08 MON: Wnioski weteranów o przywrócenie do służby do końca 2014 roku (komunikat)
 269. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 30.09-13.12.2013
 270. 07:08 RB ONZ jednogłośnie za usunięciem syryjskiego arsenału chemicznego
 271. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 IX - 14 XI
 272. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 28-29 września
 273. 07:08 Fed utrzyma obecną politykę dopóki będą trwać kłopoty budżetowe USA - Belka
 274. 06:37 Gorące kartofle na drogach
 275. 05:05 Czekolada może zdrożeć na święta
 276. 04:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Draft resolution supplement (108/2013)
 277. 02:05 Kryzys pomaga docenić pracę