Trwa ładowanie...
d2uq6o2

Artykuły z dnia: 2013.09.20 - finanse.wp.pl

 1. 01:55 BlackBerry zwolni 4,5 tys. ludzi w swych oddziałach na świecie
 2. 22:18 ORPHEE LTD - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 ust...
 3. 22:03 CCC - Zawarcie umowy znaczącej (46/2013)
 4. 21:48 EFH - Umorzenie obligacji serii I i J Spółki (38/2013)
 5. 20:08 MTBiGM: VI posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej
 6. 20:08 GPW: Zmiany w Regulaminie Giełdy
 7. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 8. 20:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 9. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 10. 19:05 Nowak: szukamy możliwości stosowania konwencji TIR na terenie Rosji
 11. 19:03 AMREST - RB 78/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 12. 18:53 Agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej (opis)
 13. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 14. 18:18 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 15. 18:18 ATLANTIS - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zamiany akcji imiennych spółki (19/2013)
 16. 18:08 GPW: Animatorzy dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł
 17. 18:08 Transakcje pakietowe
 18. 18:08 Agencja S&P obniżyła perspektywę ratingu PKO BP do negatywnej ze stabilnej
 19. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 18:03 B3SYSTEM - Realizacja transakcji z UPC Polska sp. z o.o. spełniających kryterium znaczącej umowy ...
 21. 18:03 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 22. 18:03 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 16 September 2013 and 20 September 2013...
 23. 18:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - wniosek firmy Super-Krusz sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości (122/2013)
 24. 18:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (123/2013)
 25. 18:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii A (71/2013)
 26. 17:59 Było zaskoczenie, pytanie – co dalej
 27. 17:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 28. 17:48 KBJ S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 20.09.201...
 29. 17:48 PKOBP (PKO BP SA) - Podtrzymanie ratingu PKO Banku Polskiego S.A. przez agencję ratingową Standar...
 30. 17:47 Senna sesja w Warszawie
 31. 17:44 Tydzień jednej sesji
 32. 17:38 Wskaźnik ryzyka krajowego dla Polski w VIII bez zmian, wzrosło ryzyko długu - EIU
 33. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,42 proc. z 2,43 proc. - NBP
 34. 17:33 GTC - Powołanie Pana Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A. (25/2013)
 35. 17:33 AB S.A. - Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C...
 36. 17:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (25/2013)
 37. 17:33 BBI DEVELOPMENT SA - Wpis zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów (29/2013)
 38. 17:33 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (67/2013)
 39. 17:33 BORYSZEW - Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (71/2013)
 40. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2408,16 pkt (-0,11%)
 41. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 20 września, 17.00
 42. 17:23 MSZ: R. Sikorski rozmawiał z J. Kerrym nt. Syrii (komunikat)
 43. 17:18 Drgania po Fed odczuwalne na Catalyst
 44. 17:18 WEALTH BAY S.A. - : Informacja o transakcjach na akcjach spółki (24/2013)
 45. 17:16 Większy ruch tylko w końcówce sesji
 46. 17:11 Wysoka zmienność po decyzji Fed
 47. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 48. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.09.2013
 49. 17:08 MSZ: ambasadorzy polskiej gospodarki na świecie wyróżnieni (komunikat)
 50. 17:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w sierpniu 2013 roku (34/2013)
 51. 17:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (23/2013)
 52. 16:56 Do Polski mogą przestać napływać pieniądze
 53. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 54. 16:53 Senat za obniżką opłat interchange
 55. 16:48 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (71/2013)
 56. 16:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (22/2013)
 57. 16:38 Brak przesłanek, by PLN miał się dalej osłabiać; dla FI kluczowa będzie aukcja (opis)
 58. 16:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (93/2013)
 59. 16:25 Grupa Azoty zamierza rozwijać nowe produkty
 60. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 16:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 63. 16:23 Zadłużenie SP w PLN na koniec VII' 13 stanowiło 69,3 proc. całości długu - MF
 64. 16:18 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej um...
 65. 16:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez członka zarządu (36/2013)
 66. 16:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 67. 16:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (350/2013)
 68. 16:15 MF: na koniec lipca dług Skarbu Państwa wyniósł 837 mld 585,7 mln zł
 69. 16:08 Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec VII spadło o 0,8 proc. mdm do 837.585,7 mln zł - MF
 70. 16:08 Zapadalność długu zagranicznego w '13 na koniec VII wynosiła 286 mln euro - MF
 71. 16:08 Na koniec VII 70,0 proc. długu zagranicznego SP nominowane w euro - MF
 72. 16:08 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec VII wyniósł 53,6 proc. - MF
 73. 16:08 Zapadalność zadłużenia krajowego w '13 na koniec VII wynosiła 23.495 mln zł - MF
 74. 16:08 Nowa elektrociepłownia Zakładów Azotowych Kędzierzyn - w połowie 2016 r.
 75. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 16:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcz...
 77. 16:03 CYFROWY POLSAT S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity S...
 78. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (116/2013)
 79. 15:55 Prezes największego banku w Słowenii aresztowany pod zarzutem korupcji
 80. 15:55 Źródła UE: Polska najpewniej będzie mogła przesuwać fundusze na dopłaty
 81. 15:53 GPW: Uchylenie uchwały Nr 956/2013
 82. 15:53 W tyg. zakończonym 15.09. udział TVN w oglądalności wyniósł 13,16 proc., Polsatu 11,98 proc.
 83. 15:50 Francuski Total zainteresowany wydobyciem ropy łupkowej w Rosji
 84. 15:48 EO NETWORKS S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia (9/2013)
 85. 15:48 WORK SERVICE S.A. - Zmiana Statutu, rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego (75/2013)
 86. 15:45 Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie firm przesyłowych
 87. 15:40 KE: Trwa dyskusja nad zmianą metod obliczania deficytu
 88. 15:40 Jak grzać, to tylko węglem. Taniej nie będzie
 89. 15:38 W tyg. zakończonym 15.09 Polsat miał 68,23 mln zł wpływów z reklam, TVN 65,48 mln zł
 90. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7329,25 za tonę
 91. 15:38 W trzech transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 9,99 proc. akcji Bumechu
 92. 15:38 MAC ws. udziału min. Boniego w Konwencie Wojewodów (komunikat)
 93. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:37 Guz: nie możemy na Komisji Trójstronnej być jedynie informowani
 96. 15:33 PLASTBOX - Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki (154/2013)
 97. 15:33 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Całkowite koszty emisji akcji serii H (55/2013)
 98. 15:33 EO NETWORKS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (8/2013)
 99. 15:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy (73/2013)
 100. 15:33 PLASTBOX - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (155/2013)
 101. 15:25 Komorowski odwiedził fabrykę PESA w Bydgoszczy
 102. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 103. 15:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 9 gr
 104. 15:23 CIR ws. odwołania szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (komunikat)
 105. 15:23 Senat zgłosił dwie poprawki do ustawy nakładającej akcyzę na gaz
 106. 15:18 W INVESTMENTS - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (111/2013)
 107. 15:18 JSW S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 20.09.2013 r. (3...
 108. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:03 W INVESTMENTS - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (110/2013)
 111. 15:03 PHN S.A. - Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 24/2013 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorcze...
 112. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 113. 15:03 TILIA S.A. - TILIA S.A. informacje o obrocie instrumentami finansowymi (14/2013)
 114. 15:00 Większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie
 115. 14:53 We IX większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - GUS
 116. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 14:51 Protest związkowców Konsalnetu
 118. 14:50 NBP: przewidywane spłaty zobowiązań w okresie 12 miesięcy: 5,9 mld euro
 119. 14:50 Bieńkowska: stolica otrzyma z UE dodatkowo 400-500 mln zł na metro
 120. 14:48 AMREST - Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (77/2013)
 121. 14:48 VISTULA GROUP - Zawiadomienie w sprawie zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym ...
 122. 14:48 W INVESTMENTS - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie (109/2013)
 123. 14:45 MPiPS nie ma odpowiedzi od MF ws. odblokowania środków na fundusz pracy
 124. 14:45 CBOS: najwyższe dochody osiągają dyrektorzy dużych przedsiębiorstw
 125. 14:38 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie w IX wynosi 76 proc. - GUS
 126. 14:38 Koniunktura w przemyśle we IX oceniana nieco gorzej mdm, ale lepiej rdr - GUS
 127. 14:38 We wrześniu oceny koniunktury w budownictwie gorsze niż przed miesiącem - GUS
 128. 14:38 We IX koniunktura w handlu hurtowym oceniana nieco mniej pozytywnie mdm, lepiej rdr - GUS
 129. 14:38 Koniunktura w handlu detal. we IX mniej pesymistyczna niż w przed miesiącem i rokiem - GUS
 130. 14:38 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 5.957 mln euro - NBP
 131. 14:35 GUS: wskaźnik syntetyczny koniunktury we wrześniu nieco wyższy mdm i rdr
 132. 14:35 GUS o koniunkturze w handlu hurtowym
 133. 14:35 CBOS: najwyższe dochody osiągają dyrektorzy dużych przedsiębiorstw
 134. 14:33 TVN - Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (38/2013)
 135. 14:33 AMREST - Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (76/2013)
 136. 14:30 GUS: koniunktura w handlu detalicznym we wrześniu mniej pesymistyczna
 137. 14:25 Francja za zwiększeniem przez UE redukcji emisji CO2
 138. 14:25 We wrześniu oceny koniunktury w budownictwie gorsze niż przed miesiącem
 139. 14:23 MSZ: wiceminister Stelmach z misją gospodarczą w Republice Konga (komunikat)
 140. 14:23 BBN: żołnierz US Army odznaczony przez prezydenta RP (komunikat)
 141. 14:23 We wrześniu nastroje konsumentów poprawiły się - GUS
 142. 14:20 GUS: koniunktura w przemyśle we wrześniu
 143. 14:18 AMREST - Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (75/2013)
 144. 14:18 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał kolejną umowę na rynku norweskim. (38/2013)
 145. 14:15 GUS: we wrześniu nastroje konsumentów poprawiły się
 146. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 147. 14:08 Budżet na '14 realny, ryzyko nowelizacji minimalne - Koziński, NBP (popr.)
 148. 14:08 Z funduszy długu rynków wschodzących w ciągu tygodnia wycofano 288 mln USD - EPFR
 149. 14:08 Budżet na '14 realny, ryzyko nowelizacji minimalne - Koziński, NBP (popr.)
 150. 14:03 PC GUARD - Uzupełnienie raportu dot. zwołania NWZA w dniu 10 października 2013 roku (38/2013)
 151. 14:01 Sekretarka poszła na prawo i wygrała ze swoim szefem
 152. 14:00 Eksperci: to ostatni tak dogodny moment na zakup mieszkania
 153. 13:54 Dwie rzeki dzielą Polskę na biedną i bogatą
 154. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 13:53 PKB Polski wzrośnie w '14 i '15 do 3 proc. z 1 proc. w '13 - Capital Economics (opinia)
 156. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 13:38 W '12 przeciętny dochód rozporządzalny spadł drugi rok z rzędu - GUS
 158. 13:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - CONVENING NOTICE OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF I...
 159. 13:33 06MAGNA - Rejestracja zmian statutu Magna Polonia SA (46/2013)
 160. 13:33 AMREST - Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (74/2013)
 161. 13:30 Senat zgłosił dwie poprawki do ustawy nakładającej akcyzę na gaz
 162. 13:25 Kosiniak-Kamysz: proponuję, by KT rozpatrzyła postulaty związków
 163. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 164. 13:23 W dn. 9-15 IX podrożały m.in. kurczęta, jaja, odt. mleko, pszenica, żyto i jęczmień - ZSRIR (tabela)
 165. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 166. 13:23 NetApp rozwija Program Partnerski
 167. 13:18 INPRO S.A. - Podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu gruntu. (38/2013)
 168. 13:18 Słupczanie idą na wojnę z dyskontami
 169. 13:15 Senat zgłosił poprawki do ustawy o CCS
 170. 13:15 Senat zgłosił dwie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r.
 171. 13:09 Kaczyński: przepisy dot. elastycznego czasu pracy do TK
 172. 13:08 Produkcja stali surowej w VIII wzrosła o 4,4 proc. rdr do 730 tys. ton - World Steel Association
 173. 13:05 Będą pieniądze na kopalnię soli w Wieliczce - prezydent podpisał ustawę
 174. 13:03 VISTULA GROUP - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadz...
 175. 13:03 INVISTA S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista S.A. zwołanego na dzie...
 176. 13:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Komunikat Zarządu Copernicus Securities S.A. w sprawie nałożenia na ...
 177. 13:03 INVISTA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVISTA S.A. (5/2013)
 178. 13:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (36/2013)
 179. 13:03 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in August 2013 by the companies in the group of Eurohold (3...
 180. 12:45 Senat za obniżką opłat interchange
 181. 12:38 Rząd zajmie się budżetem na '14 na posiedzeniu 27 IX
 182. 12:35 Rząd zajmie się budżetem na 2014 r. na posiedzeniu 27 września
 183. 12:33 UniCredit - UniCredit: Consolidated First Half Financial Report as at June 30, 2013 of UniCredit...
 184. 12:29 Negocjowanie wynagrodzenia - problem dla 85 proc. Polaków
 185. 12:18 MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (28/2013)
 186. 12:18 PLASTPACK COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Sp...
 187. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 188. 12:08 DM BZ WBK obniżył cenę docelową Arctic Paper do 4 zł, podtrzymał "kupuj"
 189. 12:08 NBP raczej nie będzie korzystał z instrumentu wykupu obligacji SPW - Koziński, NBP
 190. 12:08 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł we wrześniu do 43,3 pkt. z 34,6 pkt. w VIII (opis)
 191. 12:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA doręczenie spółce decyzji KNF w sprawie zmiany w
 192. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 183/A/NBP/2013
 193. 12:08 Budżet na '14 realny, ryzyko nowelizacji minimalne - Koziński, NBP
 194. 12:03 GPW - Doręczenie Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany w składzie Zarządu G...
 195. 12:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 196. 12:03 MEDIATEL - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów Mediatel SA...
 197. 12:03 WANDALEX - Transakcje na akcjach Spółki dokonane przez osoby blisko związane z Przewodniczącym Ra...
 198. 12:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (110/2013)
 199. 12:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zmiana podmiotu pośredniczącego w skupie akcji własnych Emitenta ...
 200. 12:00 Koziński: projekt budżetu na 2014 r. realny, ryzyko nowelizacji minimalne
 201. 11:55 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł we wrześniu
 202. 11:45 Spółka obiecująca liczne i wysokie wygrane, przegrała w sądzie
 203. 11:44 Kontek: Bójmy się nadmiaru dzieci
 204. 11:38 UOKiK: decyzja w sprawie Vision Express (komunikat)
 205. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 206. 11:33 PELION SA - Skup akcji własnych (151/2013)
 207. 11:31 Posiedzenie Komisji Trójstronnej znów bez związków zawodowych
 208. 11:29 Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia
 209. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 210. 11:23 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł we IX do 43.3 pkt. z 34,6 pkt. w VIII
 211. 11:18 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ?zejście pon...
 212. 11:08 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 213. 11:08 Rachunki gosp. domowych za prąd będą w '14 na poziomie zbliżonym do '13 - Woszczyk (popr.)
 214. 11:08 Deutsche Telecom kupił GTS za około 500 mln euro - prasa
 215. 11:04 Optimus - powraca znana marka polskich komputerów
 216. 11:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Publication of Supplementary Prospectus (51/2013)
 217. 10:55 Protest na "ósemce" w sprawie obwodnicy Bełchatowa
 218. 10:53 Na początku piątkowej sesji właściciela zmieniło ponad 11 proc. akcji Seco/Warwick
 219. 10:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Articles od Association (100/2013)
 220. 10:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Bankruptcy information (101/2013)
 221. 10:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Declaration securities account (99/2013)
 222. 10:48 OPONEO.PL S.A. - Informacja o zbyciu akcji OPONEO.PL S.A. (96/2013)
 223. 10:40 ZBP: udrożnienie systemu emisji listów zastawnych wsparłoby gospodarkę
 224. 10:33 IMMOFUND S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMMOFU...
 225. 10:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Capital increase (98/2013)
 226. 10:26 Korekta była bezlitosna
 227. 10:24 Ile zapłacisz księdzu? Cennik usług kościelnych
 228. 10:23 Fed z QE wywołuje więcej zamieszania niż działań w gospodarce - Isaac, FTI Consulting (opinia)
 229. 10:18 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Zmiany w Zarządzie Nordea Bank Polska SA (22/2013)
 230. 10:18 TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. - Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji (14/2013)
 231. 10:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (41/2013)
 232. 10:18 DYWILAN S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną...
 233. 10:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Shares transaction (96/2013)
 234. 10:12 Dziś wystąpienia członków FOMC
 235. 10:08 Wskaźnik medialności recesji w VIII wzrósł o 2 proc. mdm - PRESS-SERVICE
 236. 10:08 Rynek ochłonął już po decyzji Fed, kierunek dla złotego to 4,22 za euro
 237. 10:05 Senackie komisje przeciw poprawkom PiS do nowelizacji budżetu
 238. 09:53 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.474,41 mln zł - NBP
 239. 09:50 Koniec Autosanu? Zarząd złożył wniosek o bankructwo
 240. 09:48 JSW S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ wraz z określeniem daty jego wznowienia (35/2013)
 241. 09:48 COAL ENERGY S.A. - Notification of shareholding (20/2013)
 242. 09:48 INPRO S.A. - Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Alior Bank S.A. (37/2013)
 243. 09:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (72/2013)
 244. 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (40/2013)
 245. 09:45 Rozliczenie kontraktów
 246. 09:33 ŚNIEZKA - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółkami zależnymi (19/2013)
 247. 09:33 MODECOM S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (6/2013)
 248. 09:25 Kosiniak-Kamysz: nie widzę powodów, by rezygnować z prowadzenia KT
 249. 09:24 Skarbówka nie daje rady wydawać interpretacji
 250. 09:23 Ceny prądu dla gosp. domowych będą w '14 na poziomie zbliżonym do '13 - Woszczyk
 251. 09:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Annual financial statements for the Year 2012 (95/2013)
 252. 09:18 LENTEX - Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat (153/2013)
 253. 09:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Notes to the Financial Statements for the year endin...
 254. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2408,89 pkt (-0,08%)
 255. 09:06 Tak mówimy w pracy
 256. 09:04 Korekta, czy obawa o amerykańską gospodarkę
 257. 09:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (50/2013)
 258. 09:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Financial results for the period 1 January 2013 to 3...
 259. 09:02 Decyzja FOMC pozytywna dla krajów EMEA
 260. 08:58 Groźba strajku w TVP (WIDEO)
 261. 08:56 Prezydencki projekt zablokuje budowę wiatraków
 262. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 108,79-108,81 USD za baryłkę
 263. 08:51 Groźba strajku w TVP
 264. 08:48 Zmiany w Kodeksie pracy w większości korzystne dla pracowników (WIDEO)
 265. 08:42 Rząd zaostrzy zasady urlopu zdrowotnego dla akademików
 266. 08:36 Za pensję możemy kupić coraz większy "kawałek" mieszkania
 267. 08:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 268. 08:30 Myśliwy zabił żonę, a potem siebie
 269. 08:25 W pobliżu oporu: 2439 – 2442 pkt.
 270. 08:25 Rusza remont opolskiego odcinka A4
 271. 07:53 Cena miedzi na LME wyniosła w czwartek na koniec handlu 7335,00 USD za tonę
 272. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 20 września
 273. 07:10 Gronkiewicz-Waltz wydała... 318 mln zł na nagrody dla swoich urzędników
 274. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.09 - 31.10.2014
 275. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 19 września
 276. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 20.09-13.12.2013
 277. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 IX - 17 X
 278. 06:52 Wyznanie desperata, który sparaliżował stolicę: To był mój protest!
 279. 06:27 Policja dostała po łapach od... fiskusa
 280. 06:20 Fałszywe emerytury związkowców
 281. 06:07 Kolejka na Szyndzielnię wymaga modernizacji
 282. 04:40 Polskie firmy idą na wojnę z rakiem
 283. 04:10 Inwestycyjna rewolucja w regionach
 284. 03:05 Kraków zagrożony parkingowym paraliżem