Trwa ładowanie...
d140bn6

Artykuły z dnia: 2013.09.26 - finanse.wp.pl

 1. 23:21 Kryzys się jeszcze nie skończył
 2. 23:18 AFORTI HOLDING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S....
 3. 23:07 Podatek od emerytur może być wyższy niż ulga podatkowa
 4. 22:03 STERGAMES S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23...
 5. 21:20 Hiszpania/2014 - czwarty rok zamrożenia płac sektora publicznego
 6. 20:53 MSZ ws. uchwały o ochronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie (komunikat)
 7. 20:25 Gdańsk/ Pesa podpisała umowy na modernizację pociągów i wagonów
 8. 19:45 Ostatni dzień, by odzyskać niekonstytucyjny podatek!
 9. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 10. 19:38 GPW: E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. do segmentu 5 PLUS
 11. 19:38 GPW: Weryfikacja segmentów
 12. 19:38 GPW: Okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji emitentów
 13. 19:23 GPW: Korekta spółek w indeksach
 14. 19:23 GPW: Zmiana w indeksach NewConnect
 15. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:23 WSE: Communique - 01CYBATON; GOODIDEA; PROLOG; NEMEX
 17. 19:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (127/2013)
 18. 19:18 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (55/2013)
 19. 19:08 GPW: PBO "ANIOŁA" w Programie Wspierania Płynności
 20. 19:08 GPW: Emitenci segmentu NewConnect Lead
 21. 19:03 SWISSMED - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 26.09.2013 r. (27/2013)
 22. 19:03 KOFOLA - Podjęcie uchwały o emisji obligacji w Republice Czeskiej (14/2013)
 23. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:48 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (34/2013)
 25. 18:38 GPW: Szczególne oznaczanie akcji spółki R&C UNION
 26. 18:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki DOM LEKARSKI
 27. 18:38 Polimex-Mostostal stracił część kontraktu z województwem lubelskim
 28. 18:22 Umocnienie dolara i przełomowa sesja dla WIG20
 29. 18:20 „Mapa Okazji” – program rabatowy dla klientów Alior Banku i Alior Sync
 30. 18:08 Transakcje pakietowe
 31. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 32. 18:03 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (41/2013)
 33. 18:03 BOMI - Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2013 roku (25/2013)
 34. 17:58 A jednak przepływ w stronę dolara
 35. 17:57 Kwestia OFE tym razem pomaga
 36. 17:56 Najmocniejsza giełda w Europie
 37. 17:53 GPW: Animator dla obligacji spółki Pańska
 38. 17:53 Program energetyki jądrowej w przyszłym tyg. do konsultacji - Piechociński
 39. 17:51 Atak byków w Warszawie
 40. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...
 41. 17:48 Kino Polska TV S.A. - Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym (4...
 42. 17:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Częściowe odstąpienie od umowy. (124/2013)
 43. 17:48 FOTA S.A. - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (4...
 44. 17:38 PLL LOT po 9 października wystąpi o drugą transzę pomocy publicznej
 45. 17:38 BRE Finance France wyemitował euroobligacje o wartości 685,5 mln zł
 46. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,18 proc. z 2,38 proc. - NBP
 47. 17:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 48. 17:33 FOTA S.A. - Uprawomocnienie postanowienia o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowań egzek...
 49. 17:33 SWISSMED - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy ...
 50. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2571,94 pkt (+1,21%)
 51. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 26 września, 17.00
 52. 17:23 Zmiany w OFE spowodują obniżenie progów ostrożnościowych do 48 proc. i 43 proc. - MF
 53. 17:23 Produkcja cukru w '13/14 w UE spadnie do 16,01 mln t, a w Polsce do 1,61 mln t - KE
 54. 17:20 Ryanair: od marca 2014 r. połączenia między polskimi miastami
 55. 17:20 Tusk: jak trzeba będzie państwo zapłaci wynagrodzenia stoczniowcom
 56. 17:20 Zgoda sądu na sprzedaż czterech samolotów OLT Express Regional
 57. 17:20 Mikosz: po 9 października wystąpimy o drugą transzę pomocy publicznej
 58. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 59. 17:18 BRE - Emisja kolejnej transzy euroobligacji przez BRE Finance France SA w ramach Programu Emisji ...
 60. 17:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (52/2013)
 61. 17:18 POLNORD - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.10.2013 r. (51/2013)
 62. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 63. 17:03 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed...
 64. 17:03 POLFA SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. (18/2013)
 65. 17:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (76/2013)
 66. 16:53 Enea chce w '14 rozpocząć sprzedaż detaliczną gazu ziemnego
 67. 16:48 ARCTIC PAPER S.A. - Treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 24 października 2013 r. (36/2013)
 68. 16:48 SWISSMED - Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A....
 69. 16:48 MPAY S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 25.09.2013 r. (...
 70. 16:48 WIKANA - Przekroczenie progu ogólnej liczby głosów (34/2013)
 71. 16:48 ARCTIC PAPER S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. (35/2013)
 72. 16:48 ALCHEMIA - Zakończenie sporu zbiorowego (95/2013)
 73. 16:38 Odsetek "byków" na GPW wzrósł w ciągu tygodnia o 4,3 pkt. proc. do 59,5 proc. - INI
 74. 16:38 Saldo napływu BIZ po 7 miesiącach '13 było ujemne i wyniosło 2.792 mln euro - MG
 75. 16:38 MG po danych makro za VIII podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13 na poziomie 1,5 proc.
 76. 16:38 Złoty i dług osłabiły się (opis)
 77. 16:33 Impexmetal S.A. analiza techniczna
 78. 16:33 TVN - Transakcja Sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki. (41/2013)
 79. 16:33 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 80. 16:33 TERESA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (14/2013)
 81. 16:23 R&C Union złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości układowej
 82. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:23 e-Kancelaria planuje akwizycje, może wyemitować obligacje
 84. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 24.09.2013
 85. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 16:18 SOCIALIZER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uch...
 87. 16:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:03 KONSORCJUM STALI S.A. - Zastaw na aktywach o znacznej wartości (30/2013)
 90. 16:03 AMREST - RB 83/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 91. 16:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy (83/2013)
 92. 15:57 Nowak: połączenie LOT-u z portami lotniczymi to interesująca koncepcja
 93. 15:53 Wskaźnik klimatu konsumenckiego wzrósł w IX o 5,4 pkt. do -23,7 pkt. - TNS Polska
 94. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:53 MPiPS musi przekonać, że 500 mln zł z FP pozwoli zatrzymać wzrost bezrobocia - premier
 96. 15:53 Cena miedzi na LME w czwartek wzrosła do 7.244,75 USD za tonę
 97. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 15:48 KOMPUTRONIK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (42/2013)
 99. 15:48 DGA - Informacja o złożeniu wniosku o upadłość układową przez spółkę R&C Union S.A (25/2013)
 100. 15:45 Kołobrzeg przegrał w Trybunale ws. podatku pobieranego w uzdrowiskach
 101. 15:40 Tusk: proponuję, aby można było wrócić do OFE
 102. 15:38 Polacy powinni móc co dwa-trzy lata wybierać między ZUS a OFE - Tusk
 103. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 15:38 Pioneer FIO ma mniej niż 5 proc. głosów Trakcji
 105. 15:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (67/2013)
 106. 15:33 MR HAMBURGER S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów (9/2013)
 107. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 108. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 109. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 15:23 Informacja zespołu ds. wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 112. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:18 C&C ENERGY SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.09.2013 roku. (28/2013)
 114. 15:18 TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów (72/2013)
 115. 15:18 CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)
 116. 15:08 Nastroje inwestorów indywidualnych w USA pogorszyły się - AAII
 117. 15:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 118. 15:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 119. 15:03 AMREST - RB 82/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (82/2013)
 120. 15:03 GRUPA AZOTY SA - Obroty z PGNiG S.A. na wartość umowy znaczącej (121/2013)
 121. 15:03 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "Emitent" (1/2013)
 122. 15:03 ASTORIA CAPITAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walny...
 123. 15:00 Tusk: południowa obwodnica Warszawy kosztem trasy S7
 124. 14:59 Raport płacowy: najlepiej zarabia się na Mazowszu
 125. 14:55 PKB USA w II kwartale wzrósł
 126. 14:53 Groclin planuje podać w czwartym kwartale prognozy przychodów i EBITDA na 2014 rok
 127. 14:48 TRAVELPLANET - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. na dzień 22 paźd...
 128. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 129. 14:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 130. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 14:35 Podkomisja za zmianami ws. podatku od sprzedaży dziedziczonych akcji
 132. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 133. 14:33 GINO ROSSI S.A. - Przyjęcie do depozytu obligacji serii A Gino Rossi S.A. (54/2013)
 134. 14:32 Więcej za mniej czyli wielosztuka kupowania w Żabce
 135. 14:18 SOPHARMA AD - Current report 125 buy back 26092013 (125/2013)
 136. 14:18 PELION SA - Skup akcji własnych (156/2013)
 137. 14:09 350 osób znajdzie pracę w fabryce quadów w 2014 r.
 138. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 139. 14:03 MR HAMBURGER S.A. - Przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów (8/2013)
 140. 13:56 Na to idą fundusze europejskie
 141. 13:56 Wielki kontrakt! Groclin szaleje na giełdzie
 142. 13:55 Zmiany w składce zdrowotnej od bezrobotnych - uzgodnione
 143. 13:53 Inter Groclin Auto ma list nominacyjny na dostawy tapicerki dla Nissana o wartości 104 mln euro
 144. 13:52 Bardzo duże zarobki. Dopóki będzie żył dziadek
 145. 13:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (108/2013)
 146. 13:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (108/2013)
 147. 13:46 Europa musi się obudzić
 148. 13:38 GPW: Uchylenie Uchwały Nr 418/2012
 149. 13:38 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki PAŃSKA
 150. 13:38 Spółka zależna Hawe ma umowę o wartości 311 mln zł
 151. 13:35 Eksport z Polski na Litwę w ciągu trzech lat wzrósł o 63 proc.
 152. 13:33 IMPEXMET - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (70/2013)
 153. 13:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki n...
 154. 13:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (51/2013)
 155. 13:33 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (100/2013)
 156. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 157. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 158. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 13:23 Liczba aktywnych klientów indywidualnych e-bankowości w II kw. '13 wzrosła 11,5 proc. rdr
 160. 13:20 Państwo dopłaci do mieszkań i domów tylko z rynku pierwotnego
 161. 13:20 Pracownicy Lidla protestują (WIDEO)
 162. 13:18 ACTION S.A. - Opinia Rady Nadzorczej ACTION S.A. w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem o...
 163. 13:03 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (27/2013)
 164. 13:03 HAWE - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną o wartości 311 mln zł (RB-78/2013) (78/2013)
 165. 13:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (82/2013)
 166. 12:58 Poinformowanie fiskusa o nieprawidłowościach pozwala uniknąć kary
 167. 12:53 Hurtownicy alarmują - 10 tys. miejsc pracy zagrożone
 168. 12:48 GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)
 169. 12:40 PKP Intercity podpisało kontrakt na modernizację 20 lokomotyw
 170. 12:38 Wskaźnik Pengab w IX wzrósł o 2,1 pkt. do 19,8 pkt.; poprawia się sytuacja na depozytach (opis)
 171. 12:38 Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu spadały w trzech z pięciu regionów - MRiRW
 172. 12:33 HYDROTOR - Korekta raportu - nabycie akcji przez podmiot powiązany (26/2013)
 173. 12:23 MAC: udział min. Boniego w XIX Forum Teleinformatyki (komunikat)
 174. 12:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 175. 12:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 16.09-22.09 spadł o 4,3 proc. rdr - Experian
 176. 12:23 Modzelewski & Rodek wybuduje dla Echo budynek Q22 za 98,5 mln zł netto
 177. 12:20 Komisja finansów za przesunięciem prawie 300 mln zł na pomoc społeczną
 178. 12:18 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w gło...
 179. 12:11 Armia szuka szeregowych!
 180. 12:10 KE pozywa Polskę przed Trybunał UE ws. obniżonych stawek VAT
 181. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 182. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 187/A/NBP/2013
 183. 12:03 QUMAK S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2013)
 184. 12:01 Wydłuża się czas sprzedaży mieszkania
 185. 11:57 Biedronka nie zastąpi kina Femina
 186. 11:57 Kolej musi zwrócić za bilet, gdy pociąg spóźnił się o godzinę
 187. 11:56 Karta nauczyciela tańsza, choć bez rewolucji
 188. 11:55 Rynkowy krajobraz po decyzji Fed
 189. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 190. 11:53 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.698,69 mln zł - NBP
 191. 11:48 PROJPRZEM - Nabycie akcji własnych (27/2013)
 192. 11:48 ECHO - Umowa o wykonanie stanu surowego Obiektu (38/2013)
 193. 11:40 Dolnośląskie/ Zbiory ziemniaków mniejsze nawet o 30 proc.
 194. 11:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski S.A. własnych dłużnych papierów war...
 195. 11:33 INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (31/2013)
 196. 11:33 INTERFERIE S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad (30/2013)
 197. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 198. 11:23 4 października debata PAP: "Dokąd zmierza polski rynek kapitałowy?"
 199. 11:23 Wskaźnik Pengab we wrześniu wzrósł o 2,1 pkt. do poziomu 19,8 pkt.
 200. 11:23 Inflacja na koniec 2013 roku wyniesie 2,45 proc. rdr - TNS Polska
 201. 11:19 Jesień to świetna pora na oszczędzanie!
 202. 11:15 TNS Polska: inflacja średnioroczna w 2013 r wyniesie 2,45 proc. rdr
 203. 11:15 ZBP: w drugim kwartale br. lekkie ożywienie w bankowości internetowej
 204. 11:10 JSW udostępni nowe złoża węgla w Pawłowicach
 205. 11:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (114/2013)
 206. 10:59 Nie liczą się z innymi, przychodzą do pracy...chorzy
 207. 10:55 NBP: Na rynku pracy pojawiły się pewne oznaki ożywienia
 208. 10:53 Na rynku pracy pojawiły się pewne oznaki ożywienia - NBP
 209. 10:48 INFOSCOPE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 210. 10:48 OPONEO.PL S.A. - Korekta informacji o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (98/2013)
 211. 10:38 OFE POCZTYLION informuje
 212. 10:33 AMBRA - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. (21/2013)
 213. 10:24 Strajk w Stoczni Gdańsk - pracownicy chcą wypłaty pensji (WIDEO)
 214. 10:23 DM BPS zaleca kupno akcji Synthosu
 215. 10:23 Francuskie wina zawierają pestycydy
 216. 10:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (81/2013)
 217. 10:08 DI Investors rekomenduje "akumuluj" Warimpex z ceną docelową 1,6 euro
 218. 10:03 Kulisy decyzji Fed
 219. 10:01 Czy to Japonia uspokoiła notowania złotego?
 220. 09:53 Rynek złotego stabilny, ważne kwestie budżetowe w USA
 221. 09:46 Pracowniku! Uważaj na swojego szefa
 222. 09:46 Pracowniku! Uważaj na swojego szefa
 223. 09:38 e-Kancelaria zadebiutowała w czwartek na GPW
 224. 09:29 Strona MF już działa
 225. 09:27 Odczyt WWK bez większego wpływu na złotego
 226. 09:23 DM BDM podniósł rekomendację Arctic Paper do "kupuj"
 227. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury we wrześniu w górę o 0,6 pkt. - BIEC
 228. 09:15 e-Kancelaria zadebiutowała w czwartek na GPW
 229. 09:13 Oczekiwane przedłużenie flauty w Europie
 230. 09:10 Strefa: 2373 – 2378 pkt. nada użyteczna
 231. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2571,94 pkt (+0,47%)
 232. 09:08 Zmiany w OFE ograniczają możliwość podniesienia ratingu - Reusche, Moody's
 233. 09:05 BIEC: we wrześniu wzrósł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury
 234. 09:03 POLICE - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A. (36/2013)
 235. 09:03 Liczysz na dobrą pracę? To się rozczarujesz
 236. 09:00 Piramida finansowa Tuska
 237. 08:58 Rośnie ryzyko polityczne
 238. 08:53 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 108,35-108,37 USD za baryłkę
 239. 08:45 Strajk w Stoczni Gdańsk zawieszony
 240. 08:45 Gaz łupkowy - perfidna manipulacja Brukseli
 241. 08:26 Steinhoff: nierentowne kopalnie trzeba zamknąć
 242. 08:24 Armia rozbita po misji
 243. 08:21 W Polsce można budować drogi o 20-30 proc. krócej
 244. 08:15 Grad: porozumienie ws. programu atomowego najważniejsze od lat
 245. 08:15 ANR: rolnicy chętnie kupują państwowe grunty
 246. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (56/2013)
 247. 07:59 Czy e-sklepy zagrożą centrom handlowym?
 248. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 26 września
 249. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 26 IX - 14 XI
 250. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.09 - 31.10.2014
 251. 07:08 Oferujący akcje PKP Cargo wyceniają je średnio na 3,6-3,8 mld zł - źródło
 252. 07:08 Ożywienie gospodarcze stopniowe, brak silnych impulsów dla CPI - Belka
 253. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 25 września
 254. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 26.09-13.12.2013
 255. 07:03 Największe podwyżki Polakom dadzą zagraniczne firmy
 256. 06:32 Sprzedali nam wybrakowane Dreamlinery?!
 257. 06:31 Protest dystrybutorów paliw
 258. 06:19 Sanepid przestrzega przed kranówką
 259. 05:05 Limuzyna skarbożerna
 260. 03:40 Terminal LNG w Świnoujściu to zarobek dla gospodarki
 261. 03:25 Puszczy Białowieskiej grozi degradacja