Trwa ładowanie...
d4l6j0z

Artykuły z dnia: 2013.09.27 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 2. 23:18 SCO-PAK S.A. - Udzielenie poręczenia oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obl...
 3. 23:03 SCO-PAK S.A. - Udzielenie poręczenia oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obl...
 4. 22:48 VEDIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VEDIA S.A. (2/2013)
 5. 22:48 KANIA - Wykup obligacji serii A (39/2013)
 6. 22:33 MEDIATEL - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (51/2013)
 7. 22:33 MEDIATEL - Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (50/2013)
 8. 22:18 MEDIATEL - Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (49/2013)
 9. 22:18 KOMPUTRONIK S.A. - Niezasadne roszczenia wobec spłaconych zobowiązań Emitenta (44/2013)
 10. 22:03 QUMAK S.A. - Zamówienie złożone przez Spółkę, spełniające kryterium umowy znaczącej (49/2013)
 11. 21:48 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (81/2013)
 12. 21:18 STOPKLATKA S.A. - Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z Prezes...
 13. 20:53 Pamapol sprzedał firmie Top Farms ZPOW Ziębice za 19 mln zł
 14. 20:48 Bowim - Zawieszenie działalności zakładu produkcji zbrojeniowej w Bowim S.A. (64/2013)
 15. 20:33 PAMAPOL S.A. - Sprzedaż spółki zależnej ZPOW Ziębice (36/2013)
 16. 20:18 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Sprzedaż udziałów w spółce zależnej (57/2013)
 17. 20:08 MIT zamierza wyemitować obligacje o wartości do 55 mln zł
 18. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.09.2013
 19. 20:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A., o których mowa w ar...
 20. 19:53 GPW: zawieszenie działalności członka giełdy DM AMERBROKERS SA
 21. 19:53 GPW: Uzupełnienie NCIndex o akcje PIK
 22. 19:53 NWR ma warunkową umowę sprzedaży OKK Koksovny grupie Metalimex za 70 mln euro
 23. 19:53 GPW: animator dla PBO Anioła SA
 24. 19:53 GPW: zmiana regulaminu ASO
 25. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 26. 19:33 NEW WORLD RESOURCES PLC - Proponowane zbycie OKK Koksovny, a.s. (35/2013)
 27. 19:33 MIT - Uchwała Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A. ws. emisji obligacji korporacyj...
 28. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 19:18 SETANTA FINANCE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 października 2013 r. Nadzwyczajneg...
 30. 19:08 Rząd przyjął w piątek projekt ustawy budżetowej na 2014 - CIR
 31. 19:08 Rząd przyjął "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017" - CIR
 32. 19:08 Stawka Polonia wzrosła do 2,51 proc. z 2,18 proc. - NBP
 33. 19:03 PETROLINVEST S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej (74/2013)
 34. 18:53 Tell wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
 35. 18:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH (219/2013)
 36. 18:48 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen...
 37. 18:35 Rząd przyjął projekt budżetu na 2014 r.
 38. 18:33 SCO-PAK S.A. - Umorzenie obligacji serii B (33/2013)
 39. 18:33 TELL - Powołanie Członków Rady Nadzorczej. (51/2013)
 40. 18:33 TELL - Wypłata dywidendy. (50/2013)
 41. 18:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (128/2013)
 42. 18:33 TELL - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (49/2013)
 43. 18:30 Niemcy chcą okresu przejściowego w redukcji emisji CO2 z samochodów
 44. 18:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 45. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 46. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 23 September 2013 and 27 September 2013...
 47. 18:18 LW BOGDANKA S.A. - Nabycie przez Bank obligacji w ramach Programu emisji obligacji (34/2013)
 48. 18:18 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (31/2013)
 49. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 18:08 Belka zgadza się z poglądem, że stopy NBP mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy '14
 51. 18:05 W 2014 r. dług publiczny spadnie do 47,1 proc. PKB
 52. 18:03 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (30/2013)
 53. 18:03 POLNORD - Uzupełnienie informacji dotyczących częściowego wykupu obligacji Spółki (53/2013)
 54. 18:03 ENEA - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał ...
 55. 18:03 Debiutujesz w biznesie? Polecamy szkolenie: "Podatkowa księga przychodów i rozchodów"!
 56. 17:56 Komentarz tygodniowy
 57. 17:53 Deficyt sektora w '14 spadnie do 3,6 proc. PKB - projekt budżetu '14
 58. 17:53 Koszty obsługi długu w '14 wyniosą 36.169,9 mln zł vs wcześniejszych 36.099,9 mln zł - projekt
 59. 17:48 Komentarz tygodniowy Catalyst: Rynek pierwotny na pełnych obrotach
 60. 17:48 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lip...
 61. 17:43 Tydzień stabilnego złotego
 62. 17:39 Strojenie okienek zakłócone przez słabość dojrzałych parkietów
 63. 17:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BENEFIT SYSTEMS S.A.
 64. 17:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 65. 17:38 Dług publiczny spadnie w '14 do 47,1 proc. PKB z 54,8 proc. PKB w '13 - projekt budżetu '14
 66. 17:33 Miesiąc w konsolidacji
 67. 17:33 ELKOP - Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść Statutu (26/2013)
 68. 17:23 WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2597,02 pkt (-0,46%)
 69. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 27 września, 17.00
 70. 17:23 HSBC podniósł cenę docelową PGE do 17,3 zł
 71. 17:18 ES-SYSTEM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (12/2013)
 72. 17:18 BETACOM - Betacom SA ? Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 73. 17:18 BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy (10/2013)
 74. 17:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 75. 17:15 W 2014 r. państwo będzie musiało pożyczyć 132 mld 604,9 mln zł
 76. 17:09 Hiszpania pomogła, a Włochy?
 77. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 78. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.09.2013
 79. 17:04 Tydzień niskiej zmienności
 80. 17:00 Indeks ESI sugeruje, że Polska jest liderem wzrostu w regionie
 81. 16:59 IKE czy IKZE? Jak oszczędzać w ramach III filaru
 82. 16:55 Prokuratura: już ponad 10 tys. pokrzywdzonych klientów Amber Gold
 83. 16:53 MSZ: ministrowie SZ ws. kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie (komunikat)
 84. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:50 MSP: brak dalszej możliwości pomocy właścicielowi Stoczni Gdańsk
 86. 16:50 Rząd debatuje o projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok
 87. 16:48 BETACOM - Betacom SA ? Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 wrześ...
 88. 16:48 UNIMOT GAZ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S. ...
 89. 16:48 MOSTALWAR - Wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę (49/2013)
 90. 16:38 Potrzeby pożyczkowe brutto na '14 po konsultacjach 132.604,9 mln zł vs wcześniejszych 131.755,4 mln
 91. 16:38 Od października wyższe ceny węgla opałowego z Kompanii Węglowej
 92. 16:38 MTBiGM: Ignacy Góra wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego (komunikat)
 93. 16:38 Cena miedzi na LME w piątek wzrosła do 7.275,25 USD za tonę
 94. 16:33 SWISSMED - Zmiana kontraktu z NFZ ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (28/2013)
 95. 16:33 MAGELLAN S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (119/2013)
 96. 16:23 Maflow z grupy Boryszewa pozyskał w ośmiu miesiącach tego roku 27 nowych kontraktów
 97. 16:23 Konsorcjum Rafako i Mostostalu W-wa przedłużyło do 31 X ważność oferty na kontrakt w Jaworznie
 98. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:23 PLN przed istotnym fixingiem, FI pod presją (opis)
 100. 16:23 Aviva OFE ma powyżej 5 proc. Seco/Warwick
 101. 16:14 Polska samochodami (już nie) stoi
 102. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:03 SECO/WARWICK S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadze...
 105. 16:03 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu przez akcjonariusza Spó...
 106. 16:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przedłużenie do 31 października 2013 r. ważności oferty konsorcjum R...
 107. 16:03 RAFAKO - Wydłużenie terminu związania ofertą złożoną przez Spółkę. (35/2013)
 108. 16:01 Raport płacowy - Polska i świat
 109. 15:53 Kompania Węglowa zmniejszy administrację i chce przenosić górników między kopalniami
 110. 15:53 MSP nie widzi zagrożenia dla projektu budowy bloków w Elektrowni Opole
 111. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:48 ERG - Transakcje na wartość umowy znaczącej (27/2013)
 115. 15:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o nabyciu znacznego pakietu przez akcjonariusza Spó...
 116. 15:48 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property ...
 117. 15:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związan...
 118. 15:48 SMT SA - Rejestracja zmian w Statucie (43/2013)
 119. 15:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związan...
 120. 15:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Transakcja zbycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związany...
 121. 15:48 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Transakcja zbycia akcji Emitenta przed podmiot blisko związany...
 122. 15:45 GUS: w I półroczu br. pogorszyły się wyniki finansowe SKOK-ów
 123. 15:40 Analitycy oczekują dalszych spadków cen na stacjach benzynowych
 124. 15:38 Fundusz Kruka kupił pakiet wierzytelności od Credit Agricole za 61,7 mln zł
 125. 15:33 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (71/2013)
 126. 15:33 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the transactions concluded by managers in AB INTER RAO Lie...
 127. 15:33 ELBUDOWA - Znacząca umowa (24/2013)
 128. 15:33 ABS INVESTMENT S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (20/2013)
 129. 15:25 KW zmniejszy administrację i chce przenosić górników między kopalniami
 130. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 131. 15:23 W dn. 15-22.09 taniały m.in. kurczęta, mleko, pszenica, mąka - ZSRIR (tabela)
 132. 15:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 133. 15:18 STEM CELLS SPIN S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walny...
 134. 15:18 DREWEX S.A. - Zawarcie Listu intencyjnego związanego z realizacją układu z wierzycielami Spółki (...
 135. 15:18 ALTERCO - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 136. 15:15 Sąd unieważnił akt notarialny sprzedaży domu
 137. 15:12 Cinkciarz.pl rozszerza wachlarz dostępnych walut
 138. 15:08 MSiT: Polska wygrała w unijnym Trybunale spór o VAT od biur podróży (komunikat)
 139. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 2 gr
 140. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. (147/2013)
 142. 15:03 BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (69/2013)
 143. 15:03 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (76/2013)
 144. 15:03 BORYSZEW - Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną (75/2013)
 145. 15:03 KRUK S.A. - Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska S.A. znaczącej umowy przelewu wierzytelności (...
 146. 14:56 Palisz w piecu śmieci - zapłacisz mandat
 147. 14:53 Cena emisyjna Peixin ustalona na 16 zł, spółka oferuje 1 mln akcji
 148. 14:53 Rząd po konsultacjach nie przewiduje zmiany pierwotnych parametrów w budżecie '14 - premier
 149. 14:48 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypa...
 150. 14:47 W budżecie UE brakuje kolejnych pieniędzy
 151. 14:45 Kosiniak-Kamysz: mimo zmian system OFE dalej działał niezadowalająco
 152. 14:45 Tusk: nie przewidujemy zmiany parametrów budżetu na 2014 r.
 153. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 14:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (100/2013)
 155. 14:33 MERCOR S.A. - Zawarcie aneksów przedłużających okresy obowiązywania umów i transakcji z Bank Zac...
 156. 14:33 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (71/2013)
 157. 14:33 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w gło...
 158. 14:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (52/2013)
 159. 14:24 Ruszyła budowa Rail Baltica od granicy z Polską do Kowna
 160. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 161. 14:23 TFI PZU ma poniżej 5 proc. w Bumechu
 162. 14:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 163. 14:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki (32/2013)
 164. 14:18 KOMFORT-KLIMA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort-Klima S.A. wr...
 165. 14:18 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (16/2013)
 166. 14:18 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (68/2013)
 167. 14:15 Premier chce, by ustawa ws. OFE weszła w życie 1 stycznia 2014 r.
 168. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 14:02 Wzrosty płac będą mniejsze
 171. 13:58 Manager wirtualnej firmy - zawód z przyszłością
 172. 13:56 Sejm przyjął zmiany dotyczące ekwiwalentu za urlop policjanta
 173. 13:53 MAC ws. projektu ustawy o zbiórkach publicznych (komunikat)
 174. 13:48 JHM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (22/2013)
 175. 13:48 Wystrzegaj się, tu nigdy nie zarobisz! Oto najgorsze zawody w Polsce i za granicą
 176. 13:45 Zakupy w sieci mogą być bardzo drogie
 177. 13:38 Sejm zgodził się na senackie poprawki dotyczące akcyzy na gaz
 178. 13:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (358/2013)
 179. 13:33 PELION SA - Skup akcji własnych (157/2013)
 180. 13:27 Lidl już zaprasza na świąteczne zakupy
 181. 13:25 Dopłaty do mieszkań z pomocą państwa zależne od limitów cen za metr kw.
 182. 13:23 Stabilizacja planów inwestycyjnych małych firm w II pół., wzrost inwestycji w średnich - MG
 183. 13:23 MTBiGM: pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (komunikat)
 184. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 185. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 186. 13:18 EMMERSON REALTY S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walny...
 187. 13:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) (85/2013)
 188. 13:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (356/2013)
 189. 13:18 PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (357/2013)
 190. 13:18 ATENDE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (32/2013)
 191. 13:00 Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa farmaceutycznego
 192. 12:53 Sejm za senackimi poprawkami do noweli budżetu
 193. 12:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o przedłużeni...
 194. 12:48 POLNORD - Częściowy wykup obligacji Spółki (52/2013)
 195. 12:48 TERRA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna wraz ...
 196. 12:45 Sejm zgodził się na senackie poprawki dotyczące akcyzy na gaz
 197. 12:38 DI Investors podniósł cenę docelową dla Kredyt Inkaso do 23,4 zł, rekomenduje "kupuj"
 198. 12:34 Od października sklepy przekażą nieodpłatnie żywność bez VAT-u
 199. 12:33 LST CAPITAL S.A. - Złożenie wniosku patentowego przez spółkę zależną, BALTIC CERAMICS S.A. (27/2013)
 200. 12:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 201. 12:29 Nicnierobieniem MF ogrywa banki
 202. 12:25 Sejm za senackimi poprawkami do noweli budżetu
 203. 12:20 Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o składowaniu CO2
 204. 12:18 MIRBUD S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (31/2013)
 205. 12:11 Żabka przejmuje konkurentów
 206. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 207. 12:08 We wrześniu nastroje społeczne stabilne, na niskich poziomach - CBOS
 208. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 188/A/NBP/2013
 209. 11:58 Szóstka na Górnym Śląsku
 210. 11:53 Exalo Drilling będzie współpracować z Weatherford Poland
 211. 11:53 Do Polski napłynęło w sierpniu 616,3 mln euro środków z UE - MF
 212. 11:53 Janet Yellen byłaby najgorszym szefem Fed w historii - Schiff z Euro Pacific (opinia)
 213. 11:50 MF: do Polski napłynęło w sierpniu 616,3 mln euro środków z UE
 214. 11:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Znaczne pakiety akcji (32/2013)
 215. 11:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (84/2013)
 216. 11:46 Najbardziej pożądane profesje
 217. 11:41 Eurodolar w dół?
 218. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 219. 11:38 CBA: konferencje szkoleniowe o tematyce antykorupcyjnej (komunikat)
 220. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:38 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w IX 2013 r. spadł o 0,2 pkt. - KE
 222. 11:38 Średnia marża detaliczna w cenie litra Pb95 26.IX wynosiła 41 gr - BM Reflex
 223. 11:38 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 224. 11:37 Akcyza na wyroby alkoholowe od nowego roku znowu wzrośnie
 225. 11:35 IPCC: aktywność ludzi - przyczyną ocieplenia na 95 proc.
 226. 11:34 "Przepisy o akcyzie na olej opałowy prowadzą dystrybutorów do bankructwa"
 227. 11:23 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski we wrześniu '13 wzrósł o 1,8 pkt. - KE
 228. 11:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (42/2013)
 229. 11:18 ADUMA S.A. - ZAWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI EMITENTA (9/2013)
 230. 11:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki (26/2013)
 231. 11:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (115/2013)
 232. 11:15 UOKiK: spółki motoryzacyjne w SSE zachowały prawo do pomocy publicznej
 233. 11:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 32.286,45 mln zł - NBP
 234. 11:08 Państwo dopłaci do mieszkań i domów tylko z rynku pierwotnego
 235. 11:08 MSW: Bartłomiej Sienkiewicz o bezpieczeństwie w Krakowie (komunikat)
 236. 10:50 CBŚ zatrzymało podejrzanego o milionowe oszustwa
 237. 10:48 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas pos...
 238. 10:38 UOKiK: pomoc kontrolowana - spółki motoryzacyjne (komunikat)
 239. 10:38 MSZ: Milenijne Cele Rozwoju - 68. sesja Zgromadzenia ONZ (komunikat)
 240. 10:38 Noble Securities rekomenduje "trzymaj" Unibep, cena docelowa 9,21 zł
 241. 10:38 Saldo przepływów do funduszy wschodzących FI dodatnie pierwszy raz od maja - EPFR
 242. 10:35 Coraz więcej nowych sklepów wielkopowierzchniowych w Braniewie
 243. 10:33 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Nabycie akcji przez Lonstrom Investments Limited akcjonariusz...
 244. 10:33 ONE-2-ONE S.A. - Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (33/2013)
 245. 10:23 MF od 1.X modyfikuje zasady przeprowadzania aukcji SPW - komunikat (dokumentacja)
 246. 10:18 Sejm za zakazem łączenia stanowiska kuratora z mandatem radnego
 247. 10:07 Fiskus ściga za auta kupione za granicą
 248. 10:05 Państwo dopłaci do mieszkań i domów tylko z rynku pierwotnego
 249. 10:04 NIK: Wydając koncesje Urząd Lotnictwa Cywilnego naruszał prawo
 250. 09:53 Złoty w konsolidacji, sprawa limitu długu w USA w centrum uwagi
 251. 09:38 Dobre dane z USA i napięcia we Włoszech
 252. 09:25 Dobre dane z USA osłabiły złotego
 253. 09:23 Millennium DM podnosi wycenę LPP do 9.031 zł, a CCC do 112,7 zł
 254. 09:16 Na Książęcej niemal sielankowo
 255. 09:14 Ranking "Polityki": Rosati najlepszym posłem, Pawłowicz najgorszym
 256. 09:11 Euroland mógł nam tylko pozazdrościć
 257. 09:08 Erste rekomenduje "kupuj" Kęty
 258. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2597,02 pkt (+0,24%)
 259. 09:08 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 109,06-109,08 USD za baryłkę
 260. 09:03 TELL - Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. (48/213)
 261. 09:03 TELL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (47/2013)
 262. 09:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (99/2013)
 263. 09:03 KOMPUTRONIK S.A. - Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną (43/2013)
 264. 09:00 Gospodarka Francji w II kw. urosła: o 0,5 proc. kdk, o 0,4 proc. rdr
 265. 08:57 Zawiesili ci emeryturę? Nie idź do sądu
 266. 08:56 Wzrost zmienności dopiero po weekendzie
 267. 08:53 Kolejny wzrost prognoz globalnych zbiorów zbóż w '14 - IGC
 268. 08:53 Ceny w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły w VII '13 rdr o 3,9 proc. - GUS
 269. 08:53 DM PKO BP rekomenduje "trzymaj" Cinema City, cena docelowa 34 zł
 270. 08:46 Nie robię za darmo
 271. 08:38 Ceny w imporcie w przemyśle w VII '13 spadły o 0,3 proc. rdr - GUS
 272. 08:38 Rada Bezpieczeństwa ONZ dyskutuje o projekcie rezolucji ws. Syrii
 273. 08:35 Wrocław/ 17 mln zł w ramach Inicjatywy Jeremie na Dolnym Śląsku
 274. 08:35 Tusk: jak trzeba będzie państwo zapłaci wynagrodzenia stoczniowcom
 275. 08:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 276. 08:24 NBP: na rynku pracy pojawiły się pewne oznaki ożywienia
 277. 08:23 ABW ws. zatrzymania grupy zajmującej się obrotem stalą walcową i prętami zbrojeniowymi (komunikat)
 278. 08:23 Jest postęp w rozmowach o rezolucji ws. Syrii, ale porozumienia jeszcze nie ma - ONZ
 279. 08:07 Blisko 20 tys. osób na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
 280. 08:03 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (57/2013)
 281. 07:58 Klient naprawdę będzie miał zawszę rację
 282. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 27 września
 283. 07:48 UNIBEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 284. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 IX - 14 XI
 285. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.09 - 31.10.2014
 286. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 26 września
 287. 06:45 W Radomiu uruchomiono pokazową linię do wyrobu przetworów mlecznych
 288. 06:39 Kolejny parabank bankrutem
 289. 06:05 Wojna o zadośćuczynienia
 290. 05:35 Węglem nie napalisz
 291. 03:35 Wielka niewiadoma z wielkim formatem
 292. 03:05 Po leki do Polski
 293. 02:35 Chińskie niemowlęta piją polskie mleko
 294. 02:10 Nie robię za darmo