Trwa ładowanie...
d1gt9ck

Artykuły z dnia: 2010.11.24 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 NTT SYSTEM S.A. - Projekty uchwał na NWZ NTT System S.A. na dzień 21 grudnia 2010 r. wraz z uzas...
 2. 00:15 Zdrowa e-żywność prosto od rolnika
 3. 22:55 Na Wall Street mocne wzrosty przed świąteczną przerwą, pomogły dane makro
 4. 22:18 ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (45/2010)
 5. 22:18 ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (46/2010)
 6. 21:48 DSS S.A. - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 24 listopada 2010 roku oraz tekst jednolity Statutu S...
 7. 21:33 ASSECO POLAND - Informacja dotycząca kosztów emisji Akcji Serii J (70/2010)
 8. 21:33 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (91/2010)
 9. 21:08 Erste Bank obniżył rekomendację dla CEDC do "akumuluj"
 10. 20:48 BOMI - Transakcje animatora na akcjach Spółki (67/2010)
 11. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 24 listopada, 20.00
 12. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 24 listopada, 20.00
 13. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie,środa 24 listopada, 20.00
 14. 20:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.11.2010
 15. 20:03 KREDYT INKASO S.A. - I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii E.II. Dopuszczenie i wpro...
 16. 20:03 BOMI - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (66/2010)
 17. 19:23 WZA Bakallandu zdecydowało o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję
 18. 19:23 GPW: zakwalifikowanie akcji spółki IRENA SA do segmentu LISTA ALERTÓW
 19. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:08 PCC Intermodal planuje emisję do 20 mln akcji serii D bez prawa poboru
 21. 18:53 Węgrzy do 31stycznia mają czas na decyzję o ewentualnym porzuceniu OFE
 22. 18:48 BAKALLAND S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Bakalland S.A. w dniu 24.11.2010r. (191...
 23. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:33 PCC INTERMODAL S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Interm...
 25. 18:30 Węgrzy mają czas do 31 stycznia na porzucenie OFE
 26. 18:18 ELZAB - nabycie akcji ELZAB SA (58/2010)
 27. 18:18 BYTOM - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednostkę zależną od Emitenta (55/2010)
 28. 18:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S...
 29. 18:18 AGORA - Terminy publikacji raportów okresowych (42/2010)
 30. 18:18 Rubicon Partners NFI SA - Zmiana stanu posiadania (102/2010)
 31. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 32. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 33. 17:40 Karpi na święta nie zabraknie, ale będą droższe
 34. 17:38 GPW: wykluczenie akcji spółki TRANSPOL z listy uczestników indeksu NCIndex
 35. 17:38 GPW: animator rynku dla akcji spółki APOLONIA MEDICAL SA
 36. 17:33 Emocje rządzą rynkami
 37. 17:33 NOVITUS S.A. - Rozliczenie transakcji kupna akcji ELZAB SA (28/2010)
 38. 17:33 BOŚ SA - Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. (35/2010)
 39. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Przerwa w obradach NWZ (93/2010)
 40. 17:30 Naftohaz ma zwrócić gaz RUE
 41. 17:29 Spadki EURUSD wyhamowały
 42. 17:26 Bliżej szczytów
 43. 17:23 GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki PTI SA
 44. 17:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MOSTOSTAL PŁOCK SA
 45. 17:23 GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki PTI SA
 46. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 24 listopada, 17.00
 47. 17:23 W najbliższych dniach PLN bez wyraźnego kierunku (opis)
 48. 17:23 GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki PTI SA
 49. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 24 listopada, 17.00
 50. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie,środa 24 listopada, 17.00
 51. 17:19 Byki przystąpiły do obrony
 52. 17:18 ELECTUS S.A. - Korekta śródrocznego raportu Zarządu za okres od 01.07.2010 do 19.11.2010 (46/2010)
 53. 17:18 C2A - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 54. 17:18 ELECTUS S.A. - Śródroczny raport zarządu RZ 2/2010
 55. 17:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 56. 17:08 Czy nasze emerytury będą bezpieczne?
 57. 17:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E spółki KREDYT INKASO SA
 58. 17:08 Transakcje pakietowe
 59. 17:08 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki KREDYT INKASO SA
 60. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.11.2010
 61. 17:08 Mostostal Warszawa ma umowę na budowę centrum handlowego za 31 mln euro
 62. 17:08 DI BRE wydał rekomendację "kupuj" dla Impexmetalu, cena docelowa 5,10 zł
 63. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 17:03 PTI S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciel...
 65. 17:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a ...
 66. 17:03 ORBIS - treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 listopada 2010 r. i wyniki głosowań (27/2010)
 67. 17:03 ENERGOPOL - Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej (78/2010)
 68. 16:55 KE pozwała Polskę do Trybunału UE za niewdrożenie dyrektywy przeciwpowodziowej
 69. 16:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 70. 16:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 71. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2662,32 pkt (0,92%)
 72. 16:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 73. 16:53 Akcje PTI zadebiutują na rynku podstawowym GPW 1 grudnia
 74. 16:48 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o posiadaniu akcji i praw do akcji przez akcjonariusza?Aviva O...
 75. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. (75/2010)
 76. 16:48 PTI S.A. - Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaz...
 77. 16:48 PTI S.A. - Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Powszechnego Towarzystwa Inwesty...
 78. 16:48 MOSTALWAR - zawarcie umowy o znaczącej wartości (63/2010)
 79. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych obligacji. (75/2010)
 80. 16:48 DROP S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu spółki DROP S.A. (15/2010)
 81. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (106/2010)
 82. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 83. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 84. 16:33 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach TAURON Polska Energia S.A. doko...
 85. 16:33 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ....
 86. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 16:18 eCARD S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (33/2010)
 88. 16:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (45/2010)
 89. 16:10 PKP Intercity kupi pendolino od Alstomu
 90. 16:09 Jak znaleźć najlepszych ludzi do pracy?
 91. 16:08 Prognoza kursu AUD/USD
 92. 16:08 Decyzja o wyborze ofert ws. Polic i Puław przed świętami - MSP
 93. 16:03 ELZAB - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20.12.2010 r. (57/2010)
 94. 16:03 M.W. TRADE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (175/2010)
 95. 16:03 KOPEX S.A. - Umowy krajowe jednostki zależnej (105/2010)
 96. 16:03 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja 534.000 akcji MONNARI TRADE S.A. w KDPW pod kodem PLMNRTR00012 (...
 97. 16:03 M.W. TRADE - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (176/2010)
 98. 15:56 Praca czarna, kasa marna?
 99. 15:55 KE: Polska nie wdrożyła dyrektywy o kredycie konsumenckim
 100. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:53 PPIM ma ponad 5 proc. Foty
 102. 15:50 Czteroletni rządowy plan oszczędności
 103. 15:48 GROCLIN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. na dzień 21 grudnia 2...
 104. 15:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (84/2010)
 105. 15:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (85/2010)
 106. 15:48 GROCLIN - Treść projektów uchwał wraz z załącznikami na NWZ Inter Groclin Auto S.A. w dniu 21 gru...
 107. 15:48 Szefowie potrafią tylko karać. Pochwała nie przechodzi im przez gardło
 108. 15:38 MSZ: udział min. Dowgielewicza w konferencji w Londynie (komunikat)
 109. 15:38 MS ws. nowych członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (komunikat)
 110. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 111. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 112. 15:38 MSP nie znalazło chętnych na kupno 5,56 proc. akcji Anwilu
 113. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8242,50 USD za tonę
 116. 15:33 FOTA S.A. - FOTA S.A. - informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji (29/2010)
 117. 15:33 POLICE - Skierowanie wniosku do UOKiK (74/2010)
 118. 15:30 Deloitte: co najmniej 50 mld euro na inwestycje w energetyce
 119. 15:29 18 - letnia prostytutka zarabia 180 zł za godzinę
 120. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 121. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:23 Obligacje emerytalne jednym ze scenariuszy, eksperci opracowują szczegóły - Starczewska-Krzysztoszek
 123. 15:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii E (23...
 124. 15:18 WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z cz...
 125. 15:18 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy - projekt i instalacja elektronicznego systemu ochrony...
 126. 15:08 MSP podpisało z Fortum umowę sprzedaży EC Zabrze i ZEC Bytom
 127. 15:08 Mabion podpisał z Polpharmą umowę na ponad 1 mln zł
 128. 15:08 Obligacje emerytalne obniżyłyby potrzeby pożyczkowe państwa - Filar
 129. 15:06 Z pustą kieszenią po kredyt na mieszkanie
 130. 15:03 BOŚ SA - Zgoda KNF na powołanie J. Pierzyńskiego na Członka Zarządu BOŚ S.A. (34/2010)
 131. 15:03 IRENA S.A. w upadłości likwidacyjnej - Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszenie upadłości obejm...
 132. 15:03 APATOR - Wybór Pana Janusza Niedźwieckiego - Prezesa Zarządu Apator SA na radnego do Sejmiku Woje...
 133. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 14:53 W pierwszej dekadzie grudnia na rynku NewConnect zadebiutuje Druk Pak
 135. 14:50 "Kaszalot nie będzie opiekował się moim dzieckiem"
 136. 14:48 FASING - Ustanowienie hipotek (49/2010)
 137. 14:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (87/2010)
 138. 14:40 Podaż centrów handlowych zmniejszyła się o połowę
 139. 14:38 MS ws. konferencji ministrów sprawiedliwości Rady Europy (komunikat)
 140. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:38 Wartość kredytów na nieruchomości w październiku spadła o 199,0 mln zł - NBP
 143. 14:33 KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy (19/2010)
 144. 14:23 DM BZ WBK podwyższył cenę docelową Atremu do 22,5 zł
 145. 14:20 Rozwój płatności bezgotówkowych sprzyja gospodarce
 146. 14:18 INSTALLUB - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (128/2010)
 147. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 148. 14:08 Akcjonariusze NWR zgodzili się na przejęcie Bogdanki i podniesienie kapitału
 149. 14:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:04 Czekamy na kolejne obniżki ratingów w strefie euro?
 153. 14:03 Teraz zarabiają dużo, a będą jeszcze więcej
 154. 14:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną (36/2010)
 155. 14:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komfort-...
 156. 14:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (94/2010)
 157. 13:57 Indeksy w USA w pobliżu istotnych wsparć
 158. 13:55 Premier: w sprawie OFE pracuje kilka zespołów
 159. 13:53 First Berlin ER podwyższył cenę docelową City Interactive do 29 zł
 160. 13:50 W tych firmach informatycy zarabiają najlepiej
 161. 13:49 Mieszkania stanieją w najbliższych miesiącach
 162. 13:38 Inwestycje w polskiej elektroenergetyce mogą wynieść 50 mld euro do 2030 r. - Deloitte
 163. 13:33 INSTALLUB - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień ...
 164. 13:33 INSTALLUB - Podjęcie decyzji przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie zbycia przedsiębiorstwa spół...
 165. 13:33 PROJPRZEM - Podpisanie umowy na realizację transakcji walutowych (24/2010)
 166. 13:30 Pracodawcy grubo przesadzają
 167. 13:29 Silny dolar
 168. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 170. 13:23 MSP przedłużyło do 15 grudnia wyłączność dla Rafako na negocjacje ws. ZE PAK
 171. 13:08 WSE: wprowadzenie do obrotu pda ASSECO POLAND
 172. 13:08 Pomysł obligacji emerytalnych gwarantuje bezpieczeństwo emerytów i budżetu - Tusk
 173. 12:53 W III kw. wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 13 mld zł do 247,5 mld zł - AMRON/ZBP
 174. 12:53 Wezwanie na GF Premium na przełomie roku, spółka pozostanie na GPW
 175. 12:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. (57/2010)
 176. 12:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (174/2010)
 177. 12:48 CENTROZAP - Odszkodowanie Centrozap SA (113/2010)
 178. 12:33 PEKAES - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6...
 179. 12:33 ASSECO POLAND - Informacja o transakcjach osób zobowiązanych (69/2010)
 180. 12:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 181. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 182. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr228/A/NBP/2010
 183. 12:23 Amerbrokers podtrzymał rekomendację "kupuj" Impel, cena docelowa 34,16 zł
 184. 12:23 Wskaźnik Pengab w listopadzie spadł o 1,4 pkt do 29,5 pkt (opis)
 185. 12:23 DPTG wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko TP w Holandii (opis)
 186. 12:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (63/2010)
 187. 12:10 VF Polska zamierza zwolnić 1100 osób z zakładu w Łodzi
 188. 12:08 PDA Inwestycje.pl wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 42,15 proc.
 189. 12:08 Komunikat ze 114 posiedzenia KNF
 190. 12:05 Jesteś zawodowym kierowcą? Strzeż się
 191. 12:03 STALEXPORT AUTOSTRADY - NWZ Spółki (15/2010)
 192. 12:00 KE wygrała sprawę o większe podwyżki dla eurokratów
 193. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 194. 11:53 KNF nałożyła 100 tys. zł kary na MCI Capital TFI i 40 tys. zł kary na Internet Group
 195. 11:53 Efekt bazy wyhamuje obroty towarowe - MG
 196. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 197. 11:40 BPS idzie pod młotek
 198. 11:40 Nacjonalizacja grup bankowych AIB oraz BoI
 199. 11:39 Płynność kosztem fiskusa
 200. 11:38 Zamiast autorytarnej gwiazdy, lider stojący na czele silnego zespołu
 201. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 202. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 203. 11:23 W '10 banki mogą udzielić kredytów hipotecznych za ponad 50 mld zł - ZBP
 204. 11:23 DPTG wszczęło postępowanie egzekucyjne przeciwko TP w Holandii
 205. 11:08 GPW: Animator dla certyfikatów spółki BNP Paribas Arbitrage Issuance BV
 206. 11:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MONNARI TRADE SA
 207. 11:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji KOMPUTRONIK SA
 208. 11:08 W najbliższych 3-5 latach średni wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,8 proc. - Ifo
 209. 10:53 Notowania Centrozapu zawieszone w związku z rozprawą sądową - GPW
 210. 10:53 Wskaźnik Pengab w listopadzie spadł o 1,4 pkt do 29,5 pkt
 211. 10:53 Inflacja na koniec 2010 roku wyniesie 3,69 proc. rdr - Pentor
 212. 10:53 PKW Afganistan ws. operacji w dystrykcie Ajiristan (komunikat)
 213. 10:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (82/2010)
 214. 10:44 Pszczela korporacja
 215. 10:38 Asseco dostarczy do GUS sprzęt i oprogramowanie za 28,44 mln zł netto
 216. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 83,42-83,44 USD za baryłkę
 217. 10:38 MF analizuje możliwość emisji długu dla OFE - źródło w MF
 218. 10:34 Zmień atmosferę w swojej pracy
 219. 10:23 Wzrost awersji do ryzyka nie będzie sprzyjał polskim aktywom
 220. 10:21 Seks w pracy pobudza... do pracy
 221. 10:18 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (7/2010)
 222. 10:16 Rekomendacja T nie zmniejszyła zdolności kredytowej
 223. 10:10 Gwałtowne pogorszenie nastrojów na rynkach akcji
 224. 10:08 ATM ma kontrakt w MON o wartości 18,45 mln zł
 225. 10:08 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 226. 10:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 227. 10:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (34/2010)
 228. 09:53 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 229. 09:53 Analiza techniczna
 230. 09:48 GF PREMIUM S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej przez znaczących akcjonariuszy GF PREMIUM (83/2010)
 231. 09:38 PZU Asset Management ma ponad 5 proc. liczby głosów na WZA Eko-Export
 232. 09:38 Koncepcja wprowadzenia obligacji emerytalnych ma największe poparcie doradców - Boni, KPRM
 233. 09:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (128/2010)
 234. 09:33 ASSECO POLAND - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii J (68/2010)
 235. 09:24 Rynek wciąż pod wpływem informacji ze strefy euro
 236. 09:23 Pragma Inkaso chce kupić min. 51 proc. Grupy Finansowej Premium, ogłosi wezwanie (opis)
 237. 09:18 EKO-EXPORT S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (23/2010)
 238. 09:14 Euro najtańsze od dwóch miesięcy
 239. 09:11 Komentarz poranny
 240. 09:10 16 osób zatrzymanych za wyłudzanie rent
 241. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2649,96 pkt (+0,46 %)
 242. 09:08 POLSAT OFE informuje
 243. 09:03 Będziemy mieć mniej dni wolnych od pracy
 244. 08:58 Raport ze spółek
 245. 08:57 Temat długów państw europejskich zatacza coraz szersze kręgi
 246. 08:57 Trudno będzie uniknąć progu 55 procent PKB
 247. 08:55 Niedźwiedzie górą
 248. 08:53 Siła złego na giełdach
 249. 08:53 Pragma Inkaso chce kupić min. 51 proc. Grupy Finansowej Premium, ogłosi wezwanie
 250. 08:52 CSOB w przyszłym roku zadebiutuje na polskiej giełdzie
 251. 08:48 TRANS POLONIA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D oraz PDA serii D do obrotu ...
 252. 08:48 SECO/WARWICK S.A. - Informacja o zbyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (32/2010)
 253. 08:48 PZ CORMAY S.A. - Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału docelowego oraz zmiany statutu S...
 254. 08:41 Blisko kolejnej, ważnej zapory popytowej
 255. 08:33 TRANS POLONIA S.A. - Rejestracja w KDPW praw do akcji serii D oraz akcji serii B (14/2010)
 256. 08:33 CENTROZAP - Znacząca umowa (112/2010)
 257. 08:33 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (90/2010)
 258. 08:29 Mniej wolnych dni
 259. 08:18 PRAGMA INKASO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (49/2010)
 260. 08:11 Czy będzie dymisja za OFE?
 261. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 24 listopada
 262. 08:08 Pakiet pomocowy dla Irlandii od UE i MFW wyniesie 85 mld euro - RTE
 263. 08:04 Rekordowe podwyżki cen cukru
 264. 08:03 LW BOGDANKA S.A. - Aktualizacja prognoz finansowych Grupy Kapitałowej LW "Bogdanka" (42/2010)
 265. 07:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (127/2010)
 266. 07:48 MOSTALPLC - Zawarcie znaczącej umowy (22/2010)
 267. 07:45 Za zużycie energii zapłacisz akcyzę... nawet jeśli wyprodukowałeś ją sam
 268. 07:20 "Media trzymają się KRUS jak pijany płotu"
 269. 07:18 LPP - Sprostowanie raportu bieżącego nr 35/2010 (35/2010)
 270. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 24.11 - 4.2.2011
 271. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 XI - 15 XII
 272. 05:15 NBP inwestuje w modę
 273. 04:55 Pakiet pomocowy dla Irlandii wyniesie 85 mld euro
 274. 04:45 Rząd ukryje długi w państwowym banku
 275. 03:30 TVP zostanie połączona z Polskim Radiem!
 276. 02:50 Banki polubiły małe firmy
 277. 02:03 OPTIMUS - Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C, serii D, serii E, serii F oraz serii G, zako...
 278. 01:50 Stołeczny Dworzec Centralny zabytkiem?
 279. 01:00 Energia elektryczna z samochodowych spalin