Trwa ładowanie...
d3xks4l

Artykuły z dnia: 2010.11.25 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 MCI - Rozprawa Sądu Najwyższego (36/2010)
 2. 00:35 Polska ma słabą markę!
 3. 23:05 Premier Rosji przyleciał do Berlina
 4. 23:03 KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E. (87/2...
 5. 22:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajny...
 6. 22:33 ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (47/2010)
 7. 22:10 Gdyby wybory odbywały się teraz wygrałaby opozycja
 8. 22:03 MCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A. (35/2010)
 9. 21:35 Używamy trujących butelek dla niemowląt
 10. 21:33 GPW - Korekta tematu Raportu Nr 10/2010 (10/2010)
 11. 21:23 Gino Rossi przystąpi do negocjacji warunków sprzedaży spółki zależnej Simple
 12. 21:23 Asseco Poland kupiło 50,19 proc. akcji spółki Formula Systems
 13. 21:18 C&C ENERGY SA - Clean&Carbon Energy S.A. - planowany zakup kopalni węgla kamiennego. (48/2010)
 14. 21:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upa...
 15. 21:03 INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. (...
 16. 21:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów. (...
 17. 21:03 BOMI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (70/2010)
 18. 20:48 ASSECO POLAND - Nabycie akcji w Formula Systems?spełnienie warunków umowy (71/2010)
 19. 20:48 BOMI - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej (69/2010)
 20. 20:48 GINO ROSSI S.A. - Decyzja Zarządu Gino Rossi S.A. (48/2010)
 21. 20:33 BOMI - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu (68/2010)
 22. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 25 listopada, 20.00
 23. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 25 listopada, 20.00
 24. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 25 listopada, 20.00
 25. 20:08 GPW SA zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Giełdy w sprawie wydłużenia sesji giełdowej
 26. 20:08 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU
 27. 20:08 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY
 28. 20:08 GPW: dopuszczenie do obrotu akcji 4FUN MEDIA SA
 29. 20:08 WSE: Approval of changes to the Regulations of the Stock Exchange of extended trading session
 30. 20:03 GPW - Zatwierdzenie zmiany Regulaminu Rady Giełdy w sprawie wydłużenia sesji giełdowej (10/2010)
 31. 19:48 EUROCASH - Cena Emisyjna Akcji Serii G (72/2010)
 32. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 19:08 NWZA ATC Cargo podejmie uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji na rynek regulowany
 34. 19:08 Spółka Henkelman ma 6,7 proc. głosów na walnym Euroimplantu
 35. 18:53 NWZA Ferrum zdecydowało o skupie do 20 proc. akcji własnych
 36. 18:53 Sąd Apelacyjny utrzymał ok. 2 mln zł kary dla Tele2 - UOKiK
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:38 Paged wyemitował 30 tys. obligacji s. I o łącznej wartości 30 mln zł
 39. 18:33 PKNORLEN - Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2011 roku (196/2010)
 40. 18:33 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group przekazuje raport za 9 miesięcy 2010 roku (90/2010)
 41. 18:33 EUROIMPLANT S.A. - Korekta raportu nr 18/2010 (18/2010)
 42. 18:33 UniCredit - BOND ISSUE(cod. ISIN IT0004428238) (145/2010)
 43. 18:33 BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie Aneksu do warunkowej umowy sprzedaży udziałów (43/2010)
 44. 18:18 ATC CARGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATC Cargo S.A. ...
 45. 18:18 EUROIMPLANT S.A. - Korekta raportu nr 17/2010 (17/2010)
 46. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 47. 18:08 GPW: kwalifikacja TRANS POLONIA SA do segmentu 5 plus
 48. 18:08 Cena maksymalna akcji Avia Solutions Group ustalona na 67 zł
 49. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 18:03 FERRUM - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 51. 18:03 FERRUM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferrum S.A. dniu 25 listopada 201...
 52. 17:53 CIR ws. procedury postępowania z ofiarami przemocy seksualnej (komunikat)
 53. 17:53 ZCH Police podpisały z ARP aneks prolongujący spłatę pożyczki w wys. 150 mln zł
 54. 17:48 PGF - Skup akcji własnych (133/2010)
 55. 17:48 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 października 2010 r. (71/2...
 56. 17:38 OFE POCZTYLION informuje
 57. 17:33 PGF - Skup akcji własnych (132/2010)
 58. 17:33 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu październiku 2010 roku (36/2010)
 59. 17:33 EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji (17/2010)
 60. 17:33 EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji (18/2010)
 61. 17:23 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 62. 17:23 BondSpot SA wskaźniki spółek
 63. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 25 listopada, 17.00
 64. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 25 listopada, 17.00
 65. 17:23 Oferty Rafako o wart. ponad 300 mln zł na prace w El. Bełchatów wybrane jako najkorzystniejsze
 66. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 25 listopada, 17.00
 67. 17:18 POLICE - Prolongata terminu spłaty pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (75/2010)
 68. 17:18 EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o o...
 69. 17:18 VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta (22/2010)
 70. 17:18 PAGED - emisja obligacji (33/2010)
 71. 17:18 BANK PEKAO SA - Informacje o nabyciu/zbyciu instrumentów finansowych Banku (73/2010)
 72. 17:09 Flauta
 73. 17:08 Transakcje pakietowe
 74. 17:07 Bez Wall Street nie ma handlu
 75. 17:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/2010)
 76. 17:01 Euro na świecie nieco w górę
 77. 16:58 Spokojna sesja na rynku walutowym
 78. 16:56 Sesja na przeczekanie
 79. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 25.11.2010
 80. 16:53 CB SA chce zadebiutować na NewConnect; w grudniu przeprowadzi niepubliczną emisję
 81. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2667,14 pkt (0,18%)
 82. 16:53 Trzeba rozważyć dalsze funkcjonowanie części ulg podatkowych - MF
 83. 16:53 Na rynkach nerwowo, PLN może przebić 4,0/EUR, na FI wystromienie krzywej (opis)
 84. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (108/2010)
 85. 16:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów inw...
 86. 16:48 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 87. 16:48 RAFAKO - Wybór ofert na modernizację i remont układu podgrzewu spalin oraz obrotowych podgrzewac...
 88. 16:45 KNF zgadza się na wydłużenie sesji giełdowej
 89. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 90. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 91. 16:38 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 92. 16:38 Za długie utrzymywanie niskich stóp może wywołać spekulację na rynku aktywów - Rzońca (aktl.)
 93. 16:33 INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (23/2010)
 94. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (137/2010)
 95. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (137/2010)
 96. 16:30 MF: Trzeba rozważyć dalsze funkcjonowanie części ulg podatkowych
 97. 16:28 Indeksy w USA ponownie w okolicy oporów
 98. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:23 Za długie utrzymywanie niskich stóp proc. może wywołać spekulację na rynku aktywów - Rzońca
 101. 16:18 ENERGOINSTAL S.A. - Aneks do umowy kredytowej (24/2010)
 102. 16:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (1/1)
 103. 16:13 Spółka CB SA idzie na NewConnect
 104. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 8250,50 USD za tonę
 105. 16:03 KETY - Nabycie znacznego pakietu akcji (28/2010)
 106. 16:03 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 107. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty...
 110. 15:48 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierowni...
 111. 15:48 OPTEAM S.A. - Transakcje animatora na akcjach Emitenta. (30/2010)
 112. 15:45 Intesa potwierdza ofertę zakupu Polbanku
 113. 15:40 Ustawa o pomostówkach zgodna z konstytucją
 114. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 115. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 116. 15:38 UOKiK ws. pomocy dla Zakładów Chemicznych Police (komunikat)
 117. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 15:36 Spokojny rynek bez udziału USA
 119. 15:31 Wolimy gotówkę zamiast świątecznych bonów
 120. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 121. 15:23 Tesco Polska wyda w przyszłym roku obrotowym ponad 0,5 mld zł na nowe sklepy
 122. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:10 "Zarabiam 10 tys. zł i jestem roztrzęsiona"
 126. 15:03 RELPOL - Powołanie osób nadzorujących Spółkę (44/2010)
 127. 14:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 14:53 Multikino ma podpisane umowy na 14 nowych multipleksów w latach 2011-2014
 129. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 14:50 Atomowy autobus rusza w podróż po Polsce
 131. 14:48 ELZAB - zawiadomienie o zbyciu akcji ELZAB SA (59/2010)
 132. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 14:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zmiany w Zarządzie Interbud-Lublin S.A. (25/2010)
 134. 14:33 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (91/2010)
 135. 14:23 W XI inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 2,6 proc. - NBP
 136. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 14:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:18 Inwestorzy wciąż pełni obaw
 139. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 140. 14:08 Liczba emerytów i rencistów w październiku spadła o 10,6 tys. mdm - ZUS
 141. 14:06 Odchodzisz z pracy?
 142. 14:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (28/2010)
 143. 14:03 10 tys. miesięcznie. Tyle zarobi absolwent
 144. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 13:53 ZUK Stąporków rozważa emisję o wartości ok. 15 mln zł, chce produkować pellet
 146. 13:48 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2010)
 147. 13:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (22/2010)
 148. 13:45 PE nie ustępuje rządom ws. budżetu UE na 2011 rok
 149. 13:35 "Pomostówki" zgodne z konstytucją
 150. 13:33 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat...
 151. 13:33 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (95/2010)
 152. 13:33 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych...
 153. 13:33 FASING - Ustanowienie hipoteki (50/2010)
 154. 13:27 Apel o skrócenie czasu pracy w handlu w Wigilię
 155. 13:25 Hipermarkety nie skrócą pracy w Wigilię?
 156. 13:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od publicznych li...
 157. 13:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od publicznych li...
 158. 13:15 Zostań Św. Mikołajem. Zarobisz 300 zł w pół godziny!
 159. 13:08 MS: rozmowy ministrów sprawiedliwości Polski i Rosji (komunikat)
 160. 13:08 Dom Development za 95 mln zł sprzedaje kamienicę Raczyńskich
 161. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 162. 13:03 VINDEXUS S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Maj...
 163. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla publicznych listów zast...
 164. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 165. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla publicznych listów zast...
 166. 13:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 167. 13:03 MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...
 168. 13:00 Wzrost PKB w III kw. nieco wyższy niż 3,5 proc.
 169. 12:56 Polacy żyją w ciasnocie
 170. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 171. 12:48 VINDEXUS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowyc...
 172. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dni płatności odsetek od hipotecznych l...
 173. 12:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 174. 12:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Nabycie akcji. (130/2010)
 175. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 176. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Treść Suplementu (ostatecznych warunków emisji) dla hipotecznych listów zas...
 177. 12:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 178. 12:25 W jakich zawodach się nie rozwiniesz?
 179. 12:23 MSZ: udział min. Dowgielewicza w konferencji w Berlinie (komunikat)
 180. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr229/A/NBP/2010
 181. 12:23 Sejm przyjął senackie poprawki do ustaw o PIT I CIT
 182. 12:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Opóźniona informacja poufna o zawarciu znaczącej umowy (36/2010)
 183. 12:13 Naukowcy: wczesna emerytura korzystna dla zdrowia
 184. 12:08 Spada liczba wypadków przy pracy
 185. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 186. 12:08 Zatwierdzenie prospektu Idea TFI jeszcze w 2010 roku
 187. 12:08 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR GOLD FIZ
 188. 12:08 GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki AD DRĄGOWSKI SA
 189. 12:08 GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji spółki NICOLAS GAMES SA
 190. 12:08 GPW: szczególne oznaczanie nazwy akcji spółki IRENA SA
 191. 12:08 NBP spodziewa się wzrostu oficjalnych aktywów rezerwowych do ok. 83 mld euro w 2011
 192. 12:05 Spokojna sesja przed nami
 193. 12:05 UOKiK: prawie 2 mln zł kary dla Getin Noble Banku
 194. 12:03 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem w spółce Alumast S.A. w upadłości u...
 195. 12:01 Indeksy w USA ponownie w okolicy oporów
 196. 11:55 Fitch: bez konsolidacji możliwa obniżka ratingu Polski
 197. 11:53 Napływ BIZ w '11 12,7 mld euro vs 9,8 mld euro w '10 - NBP
 198. 11:52 Jesteśmy zadowoleni z pracy, ale nie z pieniędzy
 199. 11:48 KOMPAP - Udzielenie wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji OZGraf Olsztyńskich Zakładó...
 200. 11:39 Operator bierze podwyżkę VAT na siebie
 201. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 202. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 203. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 204. 11:38 Eksport w '11 wzrośnie rdr o ok. 8,8 proc.; import ok. 11 proc. - NBP.
 205. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 206. 11:38 Niepewność na światowych rynkach nie sprzyja ani złotemu, ani obligacjom
 207. 11:38 Bolesny samozachwyt polskiego menedżera
 208. 11:37 Świetny pracownik, w domu fajtłapa
 209. 11:33 JAGO - Nabycie akcji (107/2010)
 210. 11:27 Katowicką rodzinę stać na apartament, a krakowską na dwa pokoje
 211. 11:23 UOKiK ws. kary dla Getin Noble Bank (komunikat)
 212. 11:15 Wspólny papieros zbliża pracowników?
 213. 11:08 Skarb Państwa nie sprzeda akcji Bogdanki w wezwaniu, liczy na taką samą decyzję OFE
 214. 11:03 CLIF - Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji (30/2010)
 215. 11:03 MENNICA - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki (77/2010)
 216. 11:03 MENNICA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (78/2010)
 217. 10:55 Stan zawieszenia
 218. 10:53 BGK będzie mógł emitować listy zastawne - uchwalił Sejm
 219. 10:53 Intesa Sanpaolo potwierdza złożenie oferty na Polbank
 220. 10:53 Gwarancje dla depozytów bankowych wzrosną do 100 tys. euro - uchwalił Sejm
 221. 10:53 Wina z Moraw na półkach polskich sklepów
 222. 10:50 Putin proponuje wspólny rynek od Lizbony do Władywostoku
 223. 10:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (8/2010)
 224. 10:48 90 minut przerwy obiadowej. Gdzie?
 225. 10:38 Nakłady inwestycyjne po 3 kwartałach '10 spadły o 10,6 proc. rdr - GUS
 226. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w X spadła do 283,1 tys. osób - GUS
 227. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 85,56-85,58 USD za baryłkę
 228. 10:38 Bezrobocie wg BAEL w III kw. wyniosło 9,1 proc. - GUS
 229. 10:38 W XI nastroje konsumentów zbliżone do wyników z X i IX - GUS
 230. 10:38 W X 478 zakładów ogłosiło zwolnienie 43,4 tys pracowników - GUS
 231. 10:35 Naukowcy zabrali głos ws. wcześniejszych emerytur
 232. 10:34 Brokerzy liczą się z rozpadem strefy euro
 233. 10:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (35/2010)
 234. 10:33 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 235. 10:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (42/2010)
 236. 10:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie Umowy faktoringowej. (90/2010)
 237. 10:24 Wykształcenie a nasze szanse na życiowy i zawodowy sukces
 238. 10:23 Wydajność pracy I-X wzrosła o 10,6 proc. rdr - GUS
 239. 10:23 Sprzedaż detaliczna w X wzrosła o 9,0 proc. rdr - GUS
 240. 10:23 Stopa bezrobocia w X wyniosła 11,5 proc. - GUS.
 241. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w X wzrosły o 15,6 proc. rdr - GUS
 242. 10:23 PDA Trans Polonia spadły w debiucie na GPW o 8,2 proc.
 243. 10:19 11,5% - tyle wynosi obecnie bezrobocie
 244. 10:08 Cena emisyjna akcji Votum ustalona na 3,80 zł
 245. 10:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 246. 10:08 DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Tauron, cena docelowa 8,11 zł
 247. 10:04 GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży
 248. 10:03 OPONIX.PL S.A. - Nabycie pakietu akcji spółki Oponix.pl S.A. przez osobę blisko związaną (20/2010)
 249. 10:00 Życie bez etatu – szkodzi!
 250. 09:54 Dzisiaj dane z Polski o sprzedaży i stopie bezrobocia
 251. 09:53 W czwartek spotkanie ministra finansów Portugalii z prezesami największych banków
 252. 09:36 Zmiana nastrojów w wigilię Dnia Dziękczynienia
 253. 09:35 Nie daj się. Potulni nie awansują
 254. 09:33 CENTROZAP - Zawiadomienie osób zobowiązanych (114/2010)
 255. 09:33 CENTROZAP - Znacząca umowa (115/2010)
 256. 09:24 Informacje ze spółek
 257. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 258. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 259. 09:17 Dobre dane z rynku pracy USA pomagają popytowi
 260. 09:15 Zarządzanie energią. Nie daj się nabrać
 261. 09:09 Komentarz poranny
 262. 09:08 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 786,55 mln zł
 263. 09:08 POLSAT OFE informuje
 264. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2664,75 pkt (+0,09 %)
 265. 09:04 Niemcy ciągle rosną
 266. 09:03 Będzie gotówka zamiast bonów
 267. 08:59 Złoty zyskał na fali poprawy nastrojów
 268. 08:55 Wall Street nie zawiodła, surowce pomogą
 269. 08:52 Bądź na bieżąco. Dostaniesz lepszą pracę
 270. 08:47 Obligacje emerytalne skomplikują sytuację OFE
 271. 08:33 DROP S.A. - Tekst jednolity Statutu spółki DROP S.A. (16/2010)
 272. 08:31 Skarg na instytucje finansowe więcej
 273. 08:29 Kupujący odzyskują siły?
 274. 08:29 Na co nam pomostówki?
 275. 08:22 Przesiadujemy, a nie pracujemy
 276. 08:13 Rewolucyjny pomysł na remont szpitala
 277. 08:10 Odreagowanie wzrostowe
 278. 08:03 MIRBUD S.A. - Podpisanie umowy przez Konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A. ("Emitent"), na...
 279. 08:03 PEGAS NONWOVENS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010
 280. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 25 listopada
 281. 07:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (129/2010)
 282. 07:42 Dopalacze kontratakują!
 283. 07:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.11.2010
 284. 07:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 285. 07:31 Polskie minibrowary rosną w siłę
 286. 07:08 PGE do 2020 roku zwiększy moce wytwórcze w grupie o 8-9 gigawatów
 287. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 25 XI - 15 XII
 288. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 25.11 - 4.2.2011
 289. 06:29 Rzeczoznawca zdecyduje, czy dać więcej za grunt
 290. 05:10 Na co nam pomostówki?
 291. 04:15 KUKE uchyli nieba eksporterom
 292. 03:45 Będzie gotówka zamiast bonów świątecznych
 293. 03:25 Przesiadujemy, a nie pracujemy
 294. 02:10 Emerytury do korekty
 295. 01:35 Będą duże przejęcia przez Apatora
 296. 01:00 TOP lista świątecznych zabawek