Trwa ładowanie...
d3hpq8r

Artykuły z dnia: 2010.11.19 - finanse.wp.pl

 1. 00:30 Lepsze wyniki firm, ale wygórowane ceny
 2. 22:03 TESGAS S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (55/2010)
 3. 21:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ora...
 4. 20:48 ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (50/2010)
 5. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 19 listopada, 20.00
 6. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 19 listopada, 20.00
 7. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 19 listopada, 20.00
 8. 19:33 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (88/2010)
 9. 19:23 GPW: wezwanie na ELZAB SA
 10. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 11. 19:23 TVN wyemitował obligacje o wartości 175 mln euro
 12. 19:18 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Północ Nier...
 13. 19:08 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji BANK SPÓŁDZIELCZY W PIĄTNICY
 14. 19:03 AZOTY TARNÓW - Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów Azoto...
 15. 19:03 OPTIMUS - Przyjęcie zapisu na warranty subskrypcyjne serii G, przydział warrantów subskrypcyjnych...
 16. 19:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu umowy na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykona...
 17. 19:03 AZOTY TARNÓW - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 18. 19:03 AZOTY TARNÓW - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (3...
 19. 18:48 TVN - Emisja obligacji Senior Notes (125/2010)
 20. 18:44 Balcerowicz: Bez tego nie będziemy tygrysem gospodarczym
 21. 18:37 Atrakcyjna lokalizacja - wyższy podatek
 22. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:18 PBG - Udzielenie gwarancji spółce zależnej STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. oraz ustanowienie zastawu n...
 24. 18:18 MEWA - Rejestracja zmian w statucie?zmiana nazwy Spółki (51/2010)
 25. 18:18 ELECTUS SPÓŁKA AKCYJNAŚródroczny raport zarządu RZ2/2010
 26. 18:18 SIMPLE - Podpisanie porozumienia ze spółką CRON (31/2010)
 27. 18:18 INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Informacje zarz...
 28. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 18:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 30. 18:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja zarządzającego71/2010
 31. 18:03 NOVITUS S.A. - Rozliczenie wezwania na akcje ELZAB SA (26/2010)
 32. 17:59 To nasze dolary i wasze problemy
 33. 17:48 eCARD S.A. - Zmiana zamiaru dalszego zwiększania udziału w znacznych pakietach akcji (32/2010)
 34. 17:48 ELZAB - komunikat GPW - transakcje w ramach wezwania na sprzedaż akcji (54/2010)
 35. 17:48 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe (30/2010)
 36. 17:41 Renta z tytułu niezdolności do pracy
 37. 17:34 Złoty zaskakująco stabilny
 38. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 19 listopada, 17.00
 39. 17:23 Emisja Trionu będzie skierowana do wierzycieli i deweloperów
 40. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 19 listopada, 17.00
 41. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 19 listopada, 17.00
 42. 17:22 Odreagowanie w notowaniach eurodolara
 43. 17:19 Niedźwiedzie zaryczały na parkiecie
 44. 17:18 OZC - Decyzja KNF w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki OZC SA (30/2010)
 45. 17:18 BBI CAPITAL NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (42/2010)
 46. 17:18 ENERGOPLD - Projekty uchwał na NWZ Energomontaż?Południe S.A. w dniu 20.12.2010 r. (49/2010)
 47. 17:18 ELECTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (45/2010)
 48. 17:18 ZUK - Transakcje na akcjach Spółki (29/2010)
 49. 17:18 ENERGOPLD - Zwołanie NWZ Energomontaż?Południe S.A. na dzień 20.12.2010 r. (48/2010)
 50. 17:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (27/2010)
 51. 17:08 Transakcje pakietowe
 52. 17:08 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 53. 17:08 DI BRE obniżył rekomendację PGNiG do "akumuluj", podniósł cenę docelową do 4,4 zł
 54. 17:08 Novitus kupił w wezwaniu 8.211.958 akcji Elzabu (aktl.)
 55. 17:06 Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS
 56. 17:03 WAWEL SA - Konwersja akcji Emitenta (23/2010)
 57. 17:03 PEKAES - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
 58. 17:03 WOLA INFO S.A. - Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Spółki notowanych na GPW w ...
 59. 16:53 Statystyka sesji giełdowej z 19.11.2010
 60. 16:53 BondSpot SA - notowania papierów wartościowych
 61. 16:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2655,84 pkt (- 1,21%)
 62. 16:53 BondSpot SA wskaźniki spółek
 63. 16:53 Dla złotego scenariusz na przyszły tydzień napisze Irlandia (opis)
 64. 16:53 Novitus kupił w wezwaniu 8.211.958 akcji Elzabu
 65. 16:50 Resort gospodarki chce nauczyć e-administracji 12,5 tys. urzędników
 66. 16:48 Prognoza USD/JPY
 67. 16:48 BANK PEKAO SA - Informacje o nabyciu/zbyciu instrumentów finansowych Banku (71/2010)
 68. 16:48 PEKAES - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 3/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (4...
 69. 16:48 AS SILVANO FASHION GROUP - Transakcje wykupu akcji (21/2010)
 70. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (102/2010)
 71. 16:48 RADPOL S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (46/2010)
 72. 16:48 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby nadzorującej o nabyciu akcji emitenta (32/2010)
 73. 16:48 FERRUM - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych....
 74. 16:48 DSS S.A. - Zawarcie umów z Kredyt Bankiem S.A. (44/2010)
 75. 16:48 JAGO - zbycie akcji własnych (101/2010)
 76. 16:45 Ulotny optymizm inwestorów
 77. 16:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 78. 16:38 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 79. 16:38 Notowania ciągłe - podsumowanie
 80. 16:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8391,25 USD za tonę
 81. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.11.2010
 83. 16:35 Właściciele "klubów palacza" stracą koncesję na alkohol
 84. 16:33 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A...
 85. 16:33 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (6/2010)
 86. 16:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (34/2010)
 87. 16:23 MS: 20-lecie Sądu Apelacyjnego w Łodzi (komunikat)
 88. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:18 FARMACOL - Sprostowanie danych do skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2010 (20/2010)
 90. 16:18 PGF - Skup akcji własnych (129/2010)
 91. 16:18 EUROTEL S.A. - Zlecenie zakładania lokat terminowych OVERNIGHT. (41/2010)
 92. 16:13 Spadają szanse na listopadową podwyżkę stóp
 93. 16:11 Irlandia i Chiny psują nastoje
 94. 16:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji APOLONIA MEDICAL SA
 95. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:07 Polacy znów zmieniają pracę. Ale nie wszyscy
 97. 16:03 MOSTALZAB - Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych (105/2010)
 98. 16:03 PROCAD S.A. - Aneks do umowy znaczącej (87/2010)
 99. 16:02 Czterech na pięciu chce zmienić pracę
 100. 15:53 Nadal sporo chmur - komentarz popołudniowy
 101. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:48 RUCH S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PTC Sp. z o.o. (94/2010)
 103. 15:48 TAURONPOLSKA ENERGIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez podmio...
 104. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (84/2010)
 105. 15:48 MUZA - Zbycie znacznego pakietu akcji (48/2010)
 106. 15:48 GOADVISERS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji GoAdvisers S.A. przez akcjonariusza (12/2010)
 107. 15:48 GOADVISERS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji GoAdvisers S.A. przez akcjonariusza (11/2010)
 108. 15:45 76 mln dol. kosztowało wywiezienie do Rosji paliwa jądrowego
 109. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 110. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 111. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:38 Jeżeli prowizorium budżetowe UE potrwa długo, będą problemy - Jędrzejewska
 113. 15:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:33 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...
 115. 15:33 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (83/2010)
 116. 15:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 3 gr
 117. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 118. 15:23 Kolejny tydzień zwyżek cen zbóż, tańsze mięsa i mąka - ZSRIR (tabela)
 119. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:23 Akcje PZU będą rosły, jednak w I kw. '11 będą pod presją podaży ze strony SP (opinia)
 122. 15:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych. (88/2010)
 123. 15:18 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 124. 15:18 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierowni...
 125. 15:08 MSWiA: Polacy i Ukraińcy wspólnie o Euro 2012 (komunikat)
 126. 15:08 MSZ: udział min. Sikorskiego w szczycie NATO w Lizbonie (komunikat)
 127. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:05 Jędrzejewska: jeżeli prowizorium potrwa długo, będą problemy
 129. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 14:48 INSTALKRK - Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (36...
 131. 14:47 Informacja o pomocy dla Irlandii wsparła euro
 132. 14:40 Analitycy: paliwa na stacjach mogą podrożeć
 133. 14:38 MS: min. Kwiatkowski na Krajowym Zjeździe Adwokatury (komunikat)
 134. 14:38 Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach wynoszą 4.213 mln euro - NBP
 135. 14:38 Ceny produkcji w X wzrosły o 4,0 proc. - GUS (opis, tabela)
 136. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:33 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (35/2010)
 139. 14:28 Wojna banków centralnych
 140. 14:23 Produkcja przemysłowa w X wzrosła rdr o 8,0 proc. - GUS (opis, tabela)
 141. 14:23 Stem Cells Spin może zadebiutować na NewConnect w czerwcu 2011 r.
 142. 14:17 GUS podał dane o produkcji przemysłowej
 143. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 144. 14:03 TECHMEX - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2009 (42/2010)
 145. 14:03 ODLEWNIE - Opublikowanie prospektu emisyjnego ODLEWNIE POLSKIE S.A. (44/2010)
 146. 14:00 Branża pogrzebowa: mniejsze zasiłki pogrzebowe to więcej kremacji
 147. 13:48 ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (5/2010)
 148. 13:48 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (26/2010)
 149. 13:48 ZASTAL SA - Wniosek akcjonariuszy Spółki o zwołanie NWZA (23/2010)
 150. 13:48 ENERGOPN - Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych (39/2010)
 151. 13:41 Polska już wkrótce będzie liderem gospodarczym - noblista specjalnie dla WP
 152. 13:38 PKP Cargo przewiozły w X 11,6 mln t ładunku
 153. 13:33 ASSECO POLAND - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii J (67/2010)
 154. 13:33 ANALIZY ONLINE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. przez akcjonariusza (4/2010)
 155. 13:33 K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (70/2010)
 156. 13:23 BGK wypłacił w tym roku wnioskodawcom programów unijnych ok. 23,6 mld zł
 157. 13:23 PKO TFI obejmie 5 mln akcji serii J Optimusa po 2,25 zł za szt.
 158. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 13:18 PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (86/2010)
 160. 13:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim (82/2010)
 161. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 162. 13:03 ZUK - Zawarcie znaczącej umowy (28/2010)
 163. 13:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy (40/2010)
 164. 13:03 BOŚ SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (33/2010)
 165. 13:03 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 166. 12:59 Chiny zamieszały na rynku
 167. 12:58 Zarobki w stolicy wciąż najwyższe
 168. 12:48 OPTEAM S.A. - Transakcje animatora na akcjach Emitenta. (29/2010)
 169. 12:48 OPTIMUS - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J oraz podmiotu uprawnionego do złożenia zapisu n...
 170. 12:48 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja AD.DRĄGOWSKI S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii E ...
 171. 12:40 Deweloperzy zarabiają coraz więcej
 172. 12:38 Prezydent podpisał nowelę Prawa telekomunikacyjnego
 173. 12:38 UOKiK ws. problemów starszych konsumentów (komunikat)
 174. 12:38 GENERALI PTE SA informuje
 175. 12:38 Po trzech kwartałach 2010 r. zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 174,2 mln zł
 176. 12:33 PTI S.A. - Publikacja Prospektu emisyjnego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (7/2010)
 177. 12:33 POLICE - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z PEKAO S.A. (73/2010)
 178. 12:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiany w Zarządzie (32/2010)
 179. 12:29 Szybki ślub dla Rodziny na Swoim
 180. 12:27 Prezydent podpisał wolne w Trzech Króli
 181. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr225/A/NBP/2010
 182. 12:23 Millennium DM podwyższył cenę docelową akcji ING BSK do 959,8 zł
 183. 12:15 Prezydent podpisał nowelę Prawa telekomunikacyjnego
 184. 12:12 Najlepiej i najgorzej opłacane stanowiska zajmowane przez humanistów
 185. 12:11 Finansowanie dla Europy Centralnej
 186. 12:08 Paweł Kukiz poprowadzi karaoke
 187. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 188. 12:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 189. 12:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Proponowane zmiany Statutu ZPC OTMUCHÓW oraz tekst jednolity Statutu (20/2010)
 190. 12:01 Indykpol rozważa "znaczące projekty"
 191. 12:00 Zarządca odcinka A4 rozważa podwyżkę, ale o nią nie wnioskował
 192. 11:53 Nastroje społeczne w listopadzie zbliżone do nastrojów z października - CBOS
 193. 11:53 W Chinach niespodziewana podwyżka stopy rezerw obowiązkowych, o 50 pkt bazowych
 194. 11:53 PDA Remedisu wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 46,67 proc.
 195. 11:52 Albo emerytury, albo euro
 196. 11:45 Święto Trzech Króli dniem wolnym. Ale ustawa do Trybunału
 197. 11:42 Kontynuacja odbicia na rynkach
 198. 11:40 Hipoteki: Urodzajny trzeci kwartał
 199. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
 200. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 201. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 202. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 203. 11:26 Zwierzęta są głodne
 204. 11:23 DM IDM obniżył rekomendację dla Polimeksu do "trzymaj", a cenę docelową do 4,4 zł
 205. 11:18 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC OTMUCHÓW S.A. zwołane...
 206. 11:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (188/2010)
 207. 11:18 CENTROZAP - Zawiadomienie osób zobowiązanych (111/2010)
 208. 11:18 CERSANIT - Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego i Statutu Emitenta (44/2010)
 209. 11:16 Polski menedżer pod lupą
 210. 11:11 OEE, czyli efektywne maszyny
 211. 11:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2010r. (18/2...
 212. 11:03 WADEX S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu (8/2010)
 213. 10:59 Polska idzie naprzód w siedmiomilowych butach
 214. 10:58 Praca pod presją - strzeż się!
 215. 10:58 Determinacja szefa FED osłabia dolara
 216. 10:48 POLICE - Aneks do umowy z PKO BP?wydłużenie okresu wykorzystania limitu kredytowego (72/2010)
 217. 10:47 Dzisiaj dane z Polski o produkcji
 218. 10:38 Dowództwo Wojsk Lądowych: pożegnanie generałów (komunikat)
 219. 10:38 Lepszy nastrój globalnych inwestorów wesprze złotego
 220. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 85,96-85,98 USD za baryłkę
 221. 10:38 Millennium DM podwyższyło cenę docelową PZU do 378,1 zł
 222. 10:27 Ewolucje przy torach
 223. 10:25 "Die Welt": Polski cud - kraj naszych sąsiadów kwitnie
 224. 10:23 ZUS w tym tygodniu nie przekazał środków do OFE
 225. 10:20 Na co premier wydaje pieniądze? Można sprawdzić
 226. 10:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu akcji OPONEO.PL S.A. (66/2010)
 227. 09:59 Wszyscy wiedzieli, ale zareagowali (bez GPW)
 228. 09:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 229. 09:53 Przejęcie Allianz Banku przez Getin neutralne dla spółki i kursu (opinia)
 230. 09:50 Nauczyciele boją się uczniów - masowo idą na szkolenia
 231. 09:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 232. 09:48 JUTRZENKA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach II Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 233. 09:38 Kryzys w Irlandii może minimalnie wpłynąć na PLN, neutralny dla PKB - Sławiński, NBP (popr.)
 234. 09:38 Cinema City zamierza otworzyć w 2011 r. 8-9 multipleksów z 80-90 ekranami
 235. 09:35 AT-WIG20
 236. 09:33 ALUMAST S.A. - Informacja o transakcjach sprzedaży akcji (15/2010)
 237. 09:29 Długi cień polityki nad branżą gazową
 238. 09:29 Co dalej z kursem PZU po wyjściu Eureko?
 239. 09:24 Gdzie do pracy za granicę? Najbardziej opłacalne kierunki
 240. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 241. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 242. 09:23 Wskaźnik Dobrobytu rośnie już od 12 miesięcy - BIEC
 243. 09:23 Kryzys w Irlandii z minimalnym wpływem na PKB i PLN - Sławiński, NBP
 244. 09:18 Nowy VAT: samodzielnie czy z pomocą fachowca?
 245. 09:18 Getin Holding chce kupić Allianz Bank
 246. 09:11 Komentarz poranny
 247. 09:10 Wskaźnik Dobrobytu rośnie od 12 miesięcy
 248. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2696,74 pkt (+0,31%)
 249. 09:08 NWR miał w III kw. '10 48,5 mln euro zysku netto (opis)
 250. 09:08 Citigroup podwyższył cenę docelową dla akcji ING Banku Śląskiego do 920 zł z 823 zł
 251. 09:08 Citigroup podwyższył wycenę akcji Banku Millennium do 5,14 zł z 4,65 zł
 252. 09:08 Wyniki Cinema City w III kw. 2010 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 253. 09:08 Citigroup podwyższył cenę docelową akcji PKO BP do 60 zł z 55 zł
 254. 09:02 Bernanke naciska na Chiny
 255. 08:58 Będzie rosło, jeśli Chiny pozwolą
 256. 08:54 Informacje ze spółek
 257. 08:53 POLSAT OFE informuje
 258. 08:50 GPW w ogonie giełd Europy
 259. 08:38 NWR rozważy zmianę progu, przy którym wezwanie na Bogdankę dojdzie do skutku
 260. 08:38 Aviva OFE zszedł poniżej progu 5 proc. w ogólnej liczbie głosów PBG
 261. 08:38 NWR miał w III kw. '10 48,5 mln euro zysku netto
 262. 08:33 PLAZA CENTERS N.V. - CORRECTION OF THE REPORT NO. 27/2010 - THIRD QUARTER INTERIM MANAGEMENT STAT...
 263. 08:33 Równowaga sił powraca
 264. 08:32 Byki nie poradziły sobie w rejonie: 2712 - 2715 pkt.
 265. 08:28 Ile może zarobić obrotny radny?
 266. 08:23 ING podniósł cenę docelową dla Mondi Świecie do 72,5 zł
 267. 08:18 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Informacja o wynikach finansowych za okres dziewięciu miesięcy kończąc...
 268. 08:13 30 górników zaginionych po eksplozji w kopalni w Nowej Zelandii
 269. 08:08 Citi podwyższył rekomendację dka BZ WBK i BRE Banku do "trzymaj"
 270. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 19 listopada
 271. 08:03 PLAZA CENTERS N.V. - THIRD QUARTER INTERIM MANAGEMENT STATEMENT (27/2010)
 272. 07:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zbycie akcji przez FH JAGO S.A. (124/2010)
 273. 07:41 Opłaty za wodę wzrosną o ponad 100 proc.
 274. 07:33 CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2010
 275. 07:12 Drogi przed Euro 2012 jednak nie powstaną
 276. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 19.11 - 5.1.2011
 277. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 XI - 8 XII
 278. 07:08 Getin Holding zawarł umowę kupna 100 proc. Allianz Banku Polska
 279. 06:48 Więcej umów z ryczałtem
 280. 06:27 Jesteśmy skazani na ZUS
 281. 05:59 Ile może zarobić obrotny radny?
 282. 03:40 Bożonarodzeniowe żniwa w Internecie
 283. 03:25 Kluzik-Rostkowska ma szansę zostać polską Thatcher
 284. 02:55 Które, województwa otrzymały najwięcej dotacji?
 285. 01:55 Banki: niższe rezerwy i wyższe wyniki odsetkowe dały wzrost zysku