Trwa ładowanie...
dji37tv

Artykuły z dnia: 2013.08.12 - finanse.wp.pl

 1. 21:18 Bowim - Wezwanie do zapłaty (49/2013)
 2. 21:18 MEDIATEL - Sporządzenie bilansu Mediatel SA na potrzeby postępowania upadłościowego (37/2013)
 3. 21:03 INTERFERIE S.A. - Aneks do umowy podporządkowania (27/2013)
 4. 21:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wniosek firmy Emtech o ogłoszenie upadłości (110/2013)
 5. 20:18 KERNEL HOLDING S.A. - SIGNING OF USD 140 MILLION SECURED FACILITY AGREEMENT (23/2013)
 6. 20:05 JP Morgan obniżył prognozę deficytu obrotów w Polsce
 7. 19:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla w latach 2014-2018...
 8. 19:25 PŻM ma w swojej flocie kolejny nowy statek
 9. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 10. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 11. 19:03 MOL - MOL divested its Zapadno?Malobalykskoye field in Russia (47/2013)
 12. 18:53 GPW: Komunikat - COPERNICUS SECURITIES SA
 13. 18:53 LC Corp podpisał list intencyjny w sprawie kupna RB Finance Expert
 14. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RONSON EUROPE N.V.
 15. 18:38 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki GLOBAL COSMED SA
 16. 18:38 GPW: dopuszczenia do obrotu hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY
 17. 18:38 GPW: Komunikat - MARVIPOL SA
 18. 18:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GLOBAL COSMED SA
 19. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 20. 18:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 21. 18:23 DM IDM SA ma poniżej 5 proc. Mex Polska
 22. 18:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 23. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 9.08.2013
 24. 18:18 LC CORP S.A. - Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta (43/2013)
 25. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 18:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 27. 18:03 EUROTEL S.A. - Umowa o Linię Wieloproduktową. (32/2013)
 28. 18:03 MEX POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (31/2013)
 29. 18:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż ak...
 30. 17:53 Nowe maksima indeksów
 31. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2440,05 pkt (1,07%)
 32. 17:53 Transakcje pakietowe
 33. 17:50 WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,07 proc. i wyniósł 2440,05 pkt
 34. 17:40 11 proc. Brytyjczyków żyje w tzw. ubóstwie energetycznym
 35. 17:38 Stawka Polonia spadła do 2,42 proc. z 2,44 proc. - NBP
 36. 17:33 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 lipca 2013 r. (35/2013)
 37. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2440,05 pkt (1,07%)
 38. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 12 sierpnia, 17.00
 39. 17:14 WIG20 przyspiesza marsz w górę
 40. 17:10 Stabilne notowania złotego w poniedziałek
 41. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 42. 17:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 9.08.2013
 44. 17:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomienia w trybie 160 ust. 1 ustawy o obrocie (30/2013)
 45. 17:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 46. 16:53 DI BRE obniżył rekomendacje ośmiu spółek
 47. 16:48 MISPOL S.A. - Wniesienie przez UAB "NDX energija" powództwa przeciwko MISPOL S.A. o ustalenie nie...
 48. 16:48 MISPOL S.A. - Postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia...
 49. 16:48 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Informacja o znacznych pakietach - zbycie akcji Emitenta (4/2013)
 50. 16:48 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Informacja o znacznych pakietach - nabycie akcji Emitenta (5/2013)
 51. 16:48 MONDAY DEVELOPMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez podmiot kontrolowany przez C...
 52. 16:38 FX i FI spokojne przed publikacją danych makro (opis)
 53. 16:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (17/...
 54. 16:33 FAM - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego (123/2013)
 55. 16:23 MSP: nowi członkowie Rady Nadzorczej PIR (komunikat)
 56. 16:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 57. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 58. 16:23 GPW: Komunikat - VENO SA
 59. 16:19 Jest szansa dla frankowców w sądzie
 60. 16:18 OT LOGISTICS - Spełnienie kolejnego z warunków zawieszających przedwstępnych warunkowych umów zak...
 61. 16:18 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (105/2013)
 62. 16:15 Raport: transakcyjne ceny mieszkań spadły najbardziej we Wrocławiu
 63. 16:08 MON o spotkaniu ministra Siemoniaka z ministrem obrony Wietnamu (komunikat)
 64. 16:08 GPW: Komunikat - POLSKIE JADŁO SA
 65. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 16:03 OT LOGISTICS - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A. (15/2013)
 67. 15:53 Na przełomie lipca i sierpnia taniało zboże, drób i OMP - ARR
 68. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 15:53 GPW wycofa z obrotu akcje Polskiego Jadła z końcem 15 VIII
 70. 15:53 17 wykonawców chce budować fragment S7, wśród nich Budimex
 71. 15:53 Liczba turystów nocujących w Polsce w VI wzrosła do 526.734 - GUS
 72. 15:48 FOTA S.A. - Informacja na temat osób będących kandydatami do Rady Nadzorczej (36/2013)
 73. 15:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 74. 15:48 LENTEX - Zgłoszenie przez Spółkę umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ Gamrat (141/...
 75. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 15:38 Prokom chce, by Polnord wyemitował 7 mln nowych akcji, ale z prawem poboru
 77. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 15:38 Generali OFE informuje
 79. 15:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 15:38 MON o uroczystości organizowanych w Muzeum Wojska Polskiego (komunikat)
 81. 15:35 Chiński statek płynie do Europy przez Przejście Północno-Wschodnie
 82. 15:33 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program...
 83. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 84. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 85. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 15:20 Cinkciarz.pl włączony do organizacji SWIFT
 88. 15:18 GROCLIN - Zawarcie znaczącej umowy (47/2013)
 89. 15:03 CWPE S.A. - Korekta komunikatu z dnia 06.08.2013 o zmianie udziału w głosach i transakcjach na ak...
 90. 15:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (136/2013)
 91. 15:03 TELL - Znaczne pakiety akcji. (34/2013)
 92. 15:03 JSW S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. (30/2013)
 93. 15:03 FOTA S.A. - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej (35/2013)
 94. 14:55 GUS: w pierwszym półroczu 2013 r. polski eksport sięgnął 74,2 mld euro
 95. 14:55 NBP: nadwyżka w obrotach bieżących w czerwcu wyniosła 574 mln euro
 96. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 14:53 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 5,9 proc. do 996 pkt.
 98. 14:53 Indeks cen surowców w lipcu wzrósł o 2,60 proc. mdm, rdr wzrósł o 3,12 proc. - MFW
 99. 14:48 POLNORD - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porz...
 100. 14:48 MOSTALEXP - Rezygnacja Członka Zarządu (52/2013)
 101. 14:38 ING OFE informuje
 102. 14:38 JSW chce być na plusie w III i IV kw., jednak strata jest bardzo realna (aktl.)
 103. 14:38 Udział Niemiec w eksporcie Polski po VI spadł do 25,0 proc. - GUS
 104. 14:37 Pracoholizm może być przyczyną wielu groźnych chorób
 105. 14:33 SOPHARMA AD - NOTIFICATION OF INSIDERS? TRANSACTIONS (110/2013)
 106. 14:33 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (37/2013)
 107. 14:23 Deficyt w handlu zagranicznym w okresie I-VI wyniósł 505,3 mln euro - GUS
 108. 14:23 Nadwyżka w obrotach bieżących w VI wyniosła 574 mln euro - NBP
 109. 14:18 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.5 (EPT/RI) - Exillon Energy plc (36/2013)
 110. 14:18 DROP S.A. - Umowa pożyczki spółki zależnej z podmiotem powiązanym (30/2013)
 111. 14:18 TRAVELPLANET - Odpowiedź Zarządu Travelplanet.pl S.A. na pytania Akcjonariusza zadane podczas II ...
 112. 14:18 EMC - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariusza Spółki Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 113. 14:11 Pendolino już w Polsce
 114. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 115. 14:03 APLISENS S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 20...
 116. 13:55 Rosyjska gospodarka wciąż zwalnia. Rząd mówi o stagnacji, eksperci o recesji
 117. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 13:53 JSW jest zainteresowana zakupem koksowni NWR, ale pod warunkami (opis)
 119. 13:53 Imagis w ciągu roku chce przejść na rynek główny GPW, pracuje nad akwizycjami
 120. 13:53 JSW zmniejszy zatrudnienie i planuje zamrożenie płac w 2014 r.
 121. 13:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (35/2013)
 122. 13:47 Janowicz 14. na tenisowej liście płac
 123. 13:38 GPW: Ostatnie notowanie obligacji SCO-PAK
 124. 13:38 GPW: Zmiana nazwy skróconej BBI DEVELOPMENT
 125. 13:38 Zużycie energii elektrycznej w VII wzrosło o 2,57 proc. rdr - PSE Operator
 126. 13:38 GPW: Ostatnie notowanie obligacji ODLEWNIA ŻELIWA
 127. 13:38 Millennium DM podnosi wycenę Pekao do 167,1 zł, nadal rekomenduje "neutralnie"
 128. 13:38 Specjalista ds. rekrutacji z j. obcym pilnie poszukiwany
 129. 13:33 MOSTALPLC - Regulamin zwolnień grupowych. (28/2013)
 130. 13:31 Znalazł się kupiec na Twierdzę Modlin
 131. 13:27 Zatrudniać czy awansować?
 132. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 133. 13:23 Aegon OFE informuje
 134. 13:23 Aegon OFE informuje
 135. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 136. 13:18 UniCredit - Consolidated First Half 2013 Financial Report of UniCredit S.p.A. as at June 30, 2013...
 137. 13:08 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 222 mld zł - MRR
 138. 13:08 Feerum ma zamówienia za 44,9 mln zł, nie wyklucza przekroczenia prognoz na '13
 139. 13:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 140. 13:03 TERMO-REX S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem organu zarządzające...
 141. 13:00 NSA o przychodach przy wnoszeniu aportu do spółki w zamian za udziały
 142. 12:45 JSW zmniejszy zatrudnienie i planuje zamrożenie płac w 2014 r.
 143. 12:41 Zmarł najstarszy członek ”Solidarności”
 144. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 12:33 Kontrole ZUS uderzają w branżę szkoleniową
 146. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 147. 12:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (54/2013)
 148. 12:18 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (13/2013)
 149. 12:08 JSW chce być na plusie w III i IV kw, jednak zagrożenie, że wynik będzie ujemny jest bardzo realne
 150. 12:08 JSW może być zainteresowana zakupem koksowni NWR, ale stawia rygorystyczne warunki
 151. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 155/A/NBP/2013
 152. 12:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 153. 12:03 DM WDM SA - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D Spółki (49/2013)
 154. 12:03 BIPROMET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy z KGHM Polska Miedź S.A. (17/2013)
 155. 12:03 BUDOPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 6 sierpni...
 156. 12:01 O tych zawodach krążą legendy. Jak jest naprawdę?
 157. 11:57 Letni rajd może wkrótce się skończyć
 158. 11:53 Optymizm przedsiębiorców ogranicza niepewność o kondycję gospodarki - Keralla Research
 159. 11:53 Jesienią zapłacisz w Biedronce komórką
 160. 11:46 Nowy zawód na nowe czasy
 161. 11:40 Allianz bierze emerytów Warty. UOKiK wydał zgodę
 162. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 163. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 164. 11:38 W '13 poniżej 200 tys. pozwoleń na budowę, w tym 80 tys. na budynki mieszkalne - GINB (wywiad)
 165. 11:35 Amerykanie czekają z inwestycjami w atom na koniec ery taniego gazu
 166. 11:33 DROZAPOL - Publikacja raportu półrocznego (21/2013)
 167. 11:28 Słabsze dane z Japonii to dobry pretekst do osłabienia jena
 168. 11:23 Kurs Imagis wzrósł w debiucie na NewConnect o 40,85 proc.
 169. 11:23 Espirito Santo podnosi cenę docelową Netii do 5,8 zł
 170. 11:23 Cena ropy Brent w Londynie na IX - 107,84-107,86 USD za baryłkę
 171. 11:18 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Informacja o nabyciu akcji (14/2013)
 172. 11:18 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji. (13/2013)
 173. 11:15 Kurs Imagis wzrósł w debiucie na NewConnect o 40,85 proc.
 174. 11:08 UOKiK: kontrola koncentracji - siedem decyzji (komunikat)
 175. 11:08 Saldo handlu zagranicznego zbożami w okresie lipiec-maj dodatnie; 1 mld euro - ARR
 176. 11:08 Skup zbóż w sezonie 12/13 wyższy o 7 proc. rdr - ARR
 177. 11:08 Zmiany miejsca pracy - nieuniknione
 178. 10:53 W lipcu upadły 94 firmy, o 10,6 proc. więcej mdm i o 34,3 proc. więcej rdr - KUKE
 179. 10:52 Tydzień z PKB
 180. 10:23 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 147,8 mld zł
 181. 10:18 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (42/2013)
 182. 10:08 W VI Polska wypełniała kryterium stabilności cen oraz kryterium stóp proc. - MF
 183. 10:08 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.402,78 mln zł - NBP
 184. 10:03 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva announces about the resignation of a member of the Su...
 185. 10:03 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp ...
 186. 09:53 Złoty powinien się umacniać; na FI spodziewana podwyższona zmienność
 187. 09:51 Niewielki wzrost liczby ofert pracy publikowanych w internecie
 188. 09:48 MNI - Postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego z wniosku Telekomunikacji Polskiej...
 189. 09:48 SOPHARMA AD - NOTIFICATION OF INSIDERS? TRANSACTIONS (109/2013)
 190. 09:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 191. 09:41 Kilkaset tysięcy terminali może się pojawić w punktach handlowych po obniżeniu opłaty interchange
 192. 09:38 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 193. 09:32 Branża paliwowa: solidarna odpowiedzialność w VAT mogłaby rozwiązać problem szarej strefy
 194. 09:31 Zabużanie z większą szansą na rekompensatę
 195. 09:28 Kto pracuje najwięcej na dyżurze?
 196. 09:25 "FT": UE ma tylko kilka miesięcy
 197. 09:23 Barometr Ofert Pracy wzrósł w VII do 122,8 pkt. z 115,5 pkt. w VI - BIEC
 198. 09:15 Ile zarabiają najdroższe prostytutki?
 199. 09:10 Kombinat pracuje
 200. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2415,45 pkt (+0,05%)
 201. 09:08 Niełatwo znaleźć gangsterskie miliardy
 202. 09:03 Dokąd zmierza polski złoty?
 203. 09:00 Oczekiwany spokojny dzień w Europie
 204. 08:52 Koniec z pełnopłatnym L4 i traktowaniem zwolnienia jak urlop
 205. 08:45 Ceny miedzi w Londynie spadają
 206. 08:43 Nadchodzi koniec ery deflacji w Japonii
 207. 08:38 JSW chce obniżyć jednostkowy koszt produkcji węgla o 5 proc. rdr, ograniczyć inwestycje do 1,7 mld
 208. 08:29 Atrakcyjny? Brudny? Nudny? Jaki zawód wykonujesz?
 209. 08:23 Citigroup obniżył rekomendację dla Kęt do "sprzedaj"
 210. 08:11 Dzień Pracoholików
 211. 08:06 Krajowe dane mogą stanowić wsparcie dla PLN
 212. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 12 sierpnia
 213. 07:53 Dziura w budżecie, ale urzędnicy nie żałują pieniędzy
 214. 07:48 "Nie" dla rozdawnictwa ogródków działkowych
 215. 07:38 Niełatwo znaleźć gangsterskie miliardy
 216. 07:28 Toksyczne odpady zalewają Polskę!
 217. 07:19 Oto luksusy związkowych bonzów
 218. 07:18 AC S.A. - Raport półroczny SA-P 2013
 219. 07:18 FEERUM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 220. 07:08 MON: wizyta ministra obrony Wietnamu w Polsce (komunikat)
 221. 07:08 MSZ ws. XVI Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych (komunikat)
 222. 07:08 MON: prace nad utworzeniem Centrum Żołnierza-Weterana idą zgodnie z planem (komunikat)
 223. 07:08 MAC ws. skutków burz 9/10. sierpnia (komunikat)
 224. 07:08 Skrót wiadomości - piątek, 9 sierpnia
 225. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 10-11 sierpnia
 226. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 12.08 - 4.03.2014
 227. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 12.08-13.12.2013
 228. 07:08 Przegląd prasy gospodarczej, sobota, 10 sierpnia
 229. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 VIII - 5 IX
 230. 07:08 Obama ma "kilku znakomitych" kandydatów na szefa Fed
 231. 07:01 Tak łupią nas na wędlinach!
 232. 06:47 Pendolino w Polsce
 233. 06:37 Więcej władzy dla Seremeta
 234. 06:33 Dewizy z PRL pod lupą fiskusa
 235. 06:05 Titanic czy Arka Noego
 236. 05:30 Irlandia rozważa zmniejszenie emerytur państwowych
 237. 03:35 Unia pomoże polskim dżemom
 238. 03:20 PKB Japonii rośnie, ale wolniej niż oczekiwano
 239. 03:10 Biura podróży mają obfite żniwa
 240. 02:05 Studenci przebierają