Trwa ładowanie...
d3yv06h

Artykuły z dnia: 2013.08.09 - finanse.wp.pl

 1. 01:50 Obama ma znakomitych kandydatów na szefa Fed
 2. 00:15 Spór o surowce w Mongolii
 3. 00:05 Polska między Kazachstanem i Kenią
 4. 00:05 Busy wygrywają z koleją
 5. 23:03 MEDIATEL - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (36/2013)
 6. 22:48 MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji zamiennych serii Z3 (70/2013)
 7. 22:03 UNIBEP S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego spółki Unib...
 8. 21:00 Związkowcy z "S" o szczegółach wrześniowego protestu
 9. 20:57 NSA o funduszach na ratowanie miejsc pracy niepełnosprawnych
 10. 20:48 GETIN - Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji (28/2...
 11. 20:45 Co druga firma przyłapana na oszustwach podatkowych
 12. 19:33 VISTULA GROUP - Wcześniejszy wykup obligacji serii C (13/2013)
 13. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 15. 19:18 MENNICA - Wszczęcie postępowania podatkowego dotyczącego wierzytelności spółki zależnej od Emiten...
 16. 19:08 WSE: Resolution No. 881/2013 - APS ENERGIA S.A.
 17. 18:53 Dane operacyjne JSW w II kw. '13 i wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)
 18. 18:53 Zysk netto JSW w II kw. '13 wyniósł 25 mln zł wobec konsensusu 42 mln zł zysku (opis)
 19. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 18:48 ACARTUS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 21. 18:38 GPW: pierwszy dzień notowań akcji VIATRON S.A.
 22. 18:38 GPW: pierwszy dzień notowań akcji SMS KREDYT HOLDING S.A.
 23. 18:38 GPW: upomnienie dla Ruchu Chorzów SA
 24. 18:38 GPW: pierwszy dzień notowania akcji PHARMENA S.A.
 25. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 8.08.2013
 26. 18:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 27. 18:23 Viatron zadebiutuje na NewConnect w środę, 14 sierpnia
 28. 18:23 Zysk netto JSW w II kw. '13 wyniósł 25 mln zł wobec konsensusu 42 mln zł zysku
 29. 18:23 Noble Funds TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Prima Moda
 30. 18:23 JSW obniża koszty, chce zamknąć rok zyskiem - prezes
 31. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 18:23 Transakcje pakietowe
 33. 18:23 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 34. 18:18 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 5 August 2013 and 9 August 2013 (48/2013)
 35. 18:15 Nowy most połączył brzegi Wisły
 36. 18:03 OPTIZEN LABS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwycz...
 37. 18:03 ELZAB - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 38. 18:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (3...
 39. 17:48 INTAKUS S.A. - Odrzucenie zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. z o. o. na postanowienie o zatwierd...
 40. 17:48 INTAKUS S.A. - Umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia IMA Maszyny Budowlane sp. ...
 41. 17:48 ENERGOPLD - Informacje dotyczące przetargu na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiors...
 42. 17:48 PRIMA MODA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (14/2...
 43. 17:48 BANK PEKAO SA - Informacja o zbyciu instrumentów finansowych Banku (29/2013)
 44. 17:47 Biuletyn tygodniowy
 45. 17:42 KGHM podnosi indeksy
 46. 17:39 Tydzień z korektą
 47. 17:38 GPW: animator dla obligacji RANK PROGRESS S.A.
 48. 17:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji WZRT - ENERGIA S.A.
 49. 17:38 GPW: animator dla akcji IMAGIS S.A.
 50. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,44 proc. z 2,40 proc. - NBP
 51. 17:38 GPW: rozpoczęcie publikacji indeksów WIG30 oraz WIG30TR
 52. 17:33 CIECH - Zawarcie umowy kredytu odnawialnego oraz złożenie oświadczenia o anulowaniu niewykorzysta...
 53. 17:33 LC CORP S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (41/2013)
 54. 17:33 JSW S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 55. 17:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2414,28 pkt (0,33%)
 56. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 9 sierpnia, 17.00
 57. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 58. 17:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (34/2013)
 59. 17:03 SMT SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 60. 17:01 Przymierzanie rolek
 61. 16:53 Złoty powinien utrzymać obecne poziomy; FI czeka na dane makro (opis)
 62. 16:53 Fitch potwierdził ratingi PGE na poziomie "BBB+", perspektywa stabilna
 63. 16:48 TRAKCJA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów (69/2013)
 64. 16:40 NSA: urząd musi w interpretacji dokładnie ocenić sytuację podatnika
 65. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 66. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 67. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 68. 16:38 Deutsche Bank obniża rekomendację dla GTC do "trzymaj" z ceną docelową 9,3 zł
 69. 16:37 To tylko wakacje...
 70. 16:35 NSA o funduszach na ratowanie miejsc pracy niepełnosprawnych
 71. 16:33 JUPITER NFI SA - Wykup obligacji serii F. (39/2013)
 72. 16:33 MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (51/2013)
 73. 16:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej ...
 74. 16:20 Nie chcą atomówki koło Mielna i już!
 75. 16:18 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie (17/2013)
 76. 16:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 77. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:05 Złoty nie zwalnia tempa
 79. 16:03 MONNARI TRADE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za półrocze 2013 r. (27/2013)
 80. 16:03 EX-DEBT S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a Ustawy o ofercie (16/2013)
 81. 16:03 PLASTPACK COMPANY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2013)
 82. 16:03 OT LOGISTICS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie OT Logistics S.A....
 83. 15:57 Ożywienie w niemieckim przemyśle
 84. 15:48 ELEKTROMONT S.A. - Raport za II kwartał 2013 roku (9/2013)
 85. 15:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 86. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 15:33 GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie akcji spółki pod firmą Global Energy S.A. oraz zmiana stanu posiadani...
 88. 15:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Wybór oferty złożonej przez Emitenta w przetargu nieograniczonym na wykona...
 89. 15:33 PRIMA MODA S.A. - Zmiana terminu publikacji okresowego raportu półrocznego za 2013 rok. (13/2013)
 90. 15:33 PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wpr...
 91. 15:26 Polonistka: nie będę obcierać niemowlakom tyłków
 92. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 93. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 15:18 KETY - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (31/2013)
 98. 15:08 Generali OFE informuje
 99. 15:08 Aktywa netto TFI wzrosły w lipcu o 1,7 proc. do 169 mld zł - IZFiA
 100. 15:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (33/2013)
 101. 15:03 RANK PROGRESS S.A. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Cat...
 102. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 103. 15:03 NETMEDIA S.A. - Nabycie akcji Netmedia S.A. przez członka Rady Nadzorczej Spółki (13/2013)
 104. 15:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Raport półroczny P (2013)
 105. 15:03 MISPOL S.A. - Odpowiedź na pytanie akcjonariusza zgłoszone poza walnym zgromadzeniem na podstawie...
 106. 14:48 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Uchwały NWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 08.08.2013 r. (17/2013)
 107. 14:48 ZUK - Znacząca umowa na płyty szalunkowe (20/2013)
 108. 14:38 ING OFE informuje
 109. 14:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 5 gr
 110. 14:33 CNT S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 roku (45/2013)
 111. 14:33 GLOBAL COSMED S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościow...
 112. 14:30 Zatrudnienie niepełnosprawnych powoli rośnie
 113. 14:23 Wynagrodzenie w II kw. '13 wzrosło o 3,3 proc. rdr - GUS
 114. 14:18 STOMIL SANOK SA - Rejestracja akcji Stomil Sanok S.A. w KDPW. (21/2013)
 115. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 116. 14:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki IMAGIS SA
 117. 14:08 GPW: upomnienie spółki EBC SOLICITORS SA
 118. 14:08 GPW: zmiana Uchwały Nr 871/2013
 119. 14:08 GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę MOBILE PARTNER SA
 120. 14:08 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji serii C spółki ROBYG SA
 121. 14:08 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji serii B spółki ROBYG SA
 122. 14:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji STOMIL SANOK SA
 123. 14:05 Ile zarabia przeciętny Kowalski? GUS podał dane
 124. 14:03 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (43/2013)
 125. 14:03 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (42/2013)
 126. 14:03 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji ser...
 127. 14:03 Prezes pilnie potrzebny!
 128. 14:02 Mieszkaniowa mapa Polski - lipiec 2013
 129. 14:01 Rostowski niezastąpiony? Tusk myśli o jego dymisji
 130. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 13:48 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy z bankiem (70/2013)
 132. 13:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (299/2013)
 133. 13:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 134. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 135. 13:35 Problemy z przelewami w mBanku
 136. 13:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 137. 13:33 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wykluczenie obligacji serii B i C ROBYG S.A. (76/2013)
 138. 13:23 Z funduszy długu rynków wschodzących w ciągu tygodnia wycofano 0,4 mld USD - EPFR
 139. 13:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 140. 13:23 Aegon OFE informuje
 141. 13:21 4,1 mln zł na wsparcie dla zwalnianych pracowników
 142. 13:18 BBI ZENERIS S.A. - Dane o wynikach spółki zależnej Viatron S.A. (91/2013)
 143. 13:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie o obniżeniu wartości zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej ustanowio...
 144. 13:15 Długi weekend przed nami, a na stacjach miła niespodzianka
 145. 13:13 Praca na czarno: kiedy ryzykuje pracownik?
 146. 13:08 Aegon OFE informuje
 147. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 13:08 DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Emperię i "sprzedaj" Eurocash
 149. 13:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (3...
 150. 13:03 VOXEL S.A. - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (67/2013)
 151. 12:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą (7...
 152. 12:42 Pracujesz w niedzielę? Zobacz, ile powinien zapłacić ci szef
 153. 12:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki RANK PROGRESS SA
 154. 12:33 Kiedy pieniądze zamiast urlopu? Co jeśli zachorujemy podczas wypoczynku?
 155. 12:30 Pendolino za mniej niż 50 zł
 156. 12:20 Chińczycy inwestują miliardy dolarów w amerykańskie nieruchomości
 157. 12:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a konsorcjum: Berge...
 158. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 159. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 154/A/NBP/2013
 160. 12:03 MOSTALPLC - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego. (27/2013)
 161. 11:56 Na zakupach jesteśmy eko-próżni?
 162. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 163. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 164. 11:50 Grecki minister finansów wyklucza przymusowe potrącenia z kont
 165. 11:48 PRÓCHNIK - RB 36/2013 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 20...
 166. 11:48 PRÓCHNIK - RB 37/2013 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyc...
 167. 11:48 STALPROFI - Zawarcie kolejnej transakcji handlowej z firmą MONTANA S.A. (33/2013)
 168. 11:45 Lepsze Chiny, gorsza Europa i coraz więcej nawoływań w kwestii ograniczenia QE3
 169. 11:25 Senat przeciw zmianom w ustalaniu wynagrodzeń członków zarządu BGK
 170. 11:25 Strauss-Kahn będzie doradcą ekonomicznym serbskiego rządu
 171. 11:23 GPW: Komunikat - publikacja indeksów WIG30 oraz WIG30TR
 172. 11:18 QUMAK S.A. - Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej (44/2013)
 173. 11:15 Zastępstwo podczas urlopu - smutny obowiązek, czy szansa na zarobek
 174. 11:12 Wysyłasz e-mail do przyjaciela ze służbowej skrzynki? Sporo ryzykujesz
 175. 11:10 Koniec kryzysu w strefie euro!
 176. 11:07 Podrywanie w pracy – powszechne i ryzykowne. Jak to się robi?
 177. 11:04 Urlop wychowawczy - podaruj dziecku trzy lata
 178. 11:03 AGROTON PLC - NOTICE OF RESULTS OF A MEETING (9/2013)
 179. 10:55 Częstochowa dostała 4,1 mln zł na wsparcie dla zwalnianych hutników
 180. 10:53 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 181. 10:53 ING TFI ma poniżej 5 proc. Wieltonu
 182. 10:50 Presja UE na rosyjską służbę celną przyniosła rezultaty
 183. 10:48 PGNIG - Tekst jednolity statutu PGNiG S.A. (135/2013)
 184. 10:46 Krasiccy odzyskają swój pałac?
 185. 10:43 Bez poprawek do noweli o urlopach wychowawczych
 186. 10:38 Senat bez poprawek zmienił ustawę o fp, otwiera drogę noweli budżetowej
 187. 10:33 EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 188. 10:33 WIELTON S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Wielton S.A. (22/2013)
 189. 10:33 AGROTON PLC - NOTICE OF RESULTS OF A MEETING (9/2013)
 190. 10:25 Senat zgłosił poprawki do ustawy o transporcie kolejowym
 191. 10:23 GPW: Komunikat - korekta kwartalna list uczestników indeksów
 192. 10:23 GPW: Komunikat - publikacja indeksów WIG30 oraz WIG30TR
 193. 10:23 GUS opublikuje 26.08 Biuletyn Statystyczny z danymi o bezrobociu i sprzedaży detal. - GUS
 194. 10:23 Zadłużenie w obligacjach spw po przetargu 7.08 wynosi 559. 620,100 mln zł - MF
 195. 10:20 Senat zgłosił jedną poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych
 196. 10:20 Bez poprawek do noweli o urlopach wychowawczych
 197. 10:18 HYGIENIKA - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (60/2013)
 198. 10:15 Senat za tym, by Kwiatkowski został prezesem NIK
 199. 10:15 Senat: cztery poprawki do przepisów o wymianie informacji podatkowych
 200. 10:14 Dobre dane i słaby dolar
 201. 10:10 Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o VAT
 202. 10:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.860,47 mln zł - NBP
 203. 10:08 Złoty po przełamaniu 4,20 za euro, może dalej umacniać się
 204. 10:08 GUS poda w poniedziałek 12.08 o godz. 14.00 dane o obrotach handlu zagr. w I-VI '13
 205. 10:05 Próg ostrożnościowy zawieszony
 206. 10:03 EKO EXPORT S.A. - Zwiększenie zamówienia od Partnera z branży wydobywczej ropy naftowej. (54/2013)
 207. 10:03 STOMIL SANOK SA - Dopuszczenie akcji Stomil Sanok S.A. do obrotu giełdowego. (20/2013)
 208. 10:03 AGROTON PLC - NOTICE OF RESULTS OF A MEETING (9/2013)
 209. 09:50 Ceny miedzi w Londynie rosną
 210. 09:48 FORMUŁA 8 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (14/2013)
 211. 09:38 Espirito Santo obniżył cenę docelową akcji Alior Banku do 71 zł
 212. 09:38 JP Morgan obniżył wycenę akcji JSW do 58 zł
 213. 09:25 Silny złoty pomaga kredytobiorcom
 214. 09:23 Credit Suisse podnosi ocenę polskiego rynku akcji, zaleca równoważenie
 215. 09:20 Deregulacja i tani gaz to czynniki hamujące energetykę jądrową w USA
 216. 09:18 WIG na nowych szczytach
 217. 09:13 Powtórka z rozrywki w Europie?
 218. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2414,84 pkt (+0,35%)
 219. 09:05 Dostaniesz nawet 700 zł. Za co?
 220. 08:54 Finansowa kara w pracy? Naprawdę łatwo ją dostać
 221. 08:50 Graś: rząd nie manipuluje prowadzoną w internecie debatą ws. OFE
 222. 08:49 Inflacja w Chinach nadal poniżej celu
 223. 08:48 TRANS POLONIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 224. 08:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 225. 08:48 WIDOK ENERGIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 wrześn...
 226. 08:40 Kochanka komendanta wyleciała ze szkoły za pijaństwo
 227. 08:39 Urlop na żądanie. Nie musisz się tłumaczyć
 228. 08:33 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (20/2013)
 229. 08:33 TRANS POLONIA S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej (26/2013)
 230. 08:23 MON: wiceminister Skrzypczak z wizytą w Hucie Stalowa Wola (komunikat)
 231. 08:15 Kobieta musi płacić sąsiadowi, aby dojechać do domu!
 232. 08:15 Mazowsze: 15,6 mln zł zaległości w wypłatach
 233. 08:15 Wcale nie brak pieniędzy przeszkadza nam w oszczędzaniu
 234. 08:08 JP Morgan podwyższył rekomendację dla Pekao SA do "neutralnie"
 235. 08:04 Umocnienie złotego na płytkim rynku, polska waluta najmocniejsza z koszyka CEE
 236. 08:02 Prezes zarabia krocie, a my jeździmy jak bydło
 237. 07:54 Dramat rolników. Oddają plony za bezcen
 238. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 9 sierpnia
 239. 07:50 Dane osobowe i prawa autorskie w sklepie internetowym
 240. 07:45 Nadprodukcja przyczyną niskich cen rzepaku
 241. 07:45 Tajemnica przedsiębiorstwa - jak skutecznie ją chronić?
 242. 07:43 Jak sprawdzić, ile warta jest marka firmy?
 243. 07:40 Ojcowie na celowniku ministra pracy
 244. 07:30 Rząd pracuje nad reformą KRUS
 245. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 8 sierpnia
 246. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 VIII - 5 IX
 247. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 9.08-13.12.2013
 248. 07:08 Udział spółek w nowym indeksie WIG 30 (tabela)
 249. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 9.08 - 4.03.2014
 250. 06:15 Ceny stop, emerytury stop
 251. 05:05 Ojcowie na celowniku ministra pracy
 252. 04:35 Wszyscy liczą na ZUS
 253. 03:40 Biznes pedałuje po zyski
 254. 03:10 Sportowcy i muzealnicy odkrywają e-handel
 255. 02:05 Świeża ryba nad Bałtykiem? To tylko flądra i śledź