Trwa ładowanie...
d4jpjt2

Artykuły z dnia: 2013.08.28 - finanse.wp.pl

 1. 01:15 Wstyd zarobić na Janie Pawle II
 2. 01:03 LW BOGDANKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 3. 00:48 MCI - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 4. 00:18 OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2013
 5. 00:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umów o wartości znaczącej...
 6. 22:40 Na Wall Street lekkie wzrosty, w centrum uwagi Syria
 7. 21:18 LENTEX - Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ustalenie tekst...
 8. 21:18 ROBYG S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 9. 21:18 STERGAMES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23.09.2013 roku...
 10. 21:08 Projekt nowelizacji budżetu na 2013 r. - do komisji
 11. 21:03 PROGRES INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Inves...
 12. 19:48 SCO-PAK S.A. - Emisja obligacji serii F (27/2013)
 13. 19:48 Bowim - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Kons...
 14. 19:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (53/2013)
 15. 19:18 ES-SYSTEM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 16. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 17. 19:03 NFI EMF - ZMIANA DATY PUBLIKACJI RAPORTU PÓŁROCZNEGO (22/2013)
 18. 19:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 19. 19:03 ELZAB - Nabycie akcji własnych Spółki "ELZAB" S.A. (14/2013)
 20. 18:53 Zysk netto Pelionu w II kw. '13 wyniósł 20,5 mln zł wobec konsensusu 21 mln zł (opis)
 21. 18:48 BIOTON - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego "rozszerzonego" raportu półrocznego BIOTON S....
 22. 18:48 MEDIATEL - Zmiana adresu siedziby (41/2013)
 23. 18:48 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 24. 18:48 SCO-PAK S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 (26/2013)
 25. 18:45 Obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych wraca do podkomisji
 26. 18:40 Portugalski sanepid przejął ponad 33 tys. litrów oliwy
 27. 18:38 Póki co należy się trzymać stabilnej polityki pieniężnej - Chojna-Duch (aktl.)
 28. 18:33 ERG - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 29. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:23 Póki co należy się trzymać stabilnej polityki pieniężnej - Chojna-Duch
 31. 18:18 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Acquisition of the agricultural company in Ukraine (11/2013)
 32. 18:18 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa Orco Property Group. Paryż, 28 sierpnia 2013.Orco Proper...
 33. 18:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 34. 18:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 35. 18:18 ROPCZYCE - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 36. 18:08 Transakcje pakietowe
 37. 18:08 Komunikat - obligacje Gminy Miejskiej Tczew
 38. 18:08 Echo Investment miał w II kw. '13 r. 146 mln zł zysku netto, lepiej od konsensusu
 39. 18:08 Zysk netto Pelionu w II kw. '13 wyniósł 20,5 mln zł wobec konsensusu 21,0 mln zł
 40. 18:08 MSP chce wzmocnić nadzór w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 41. 18:03 PCC ROKITA S.A. - Spór zbiorowy (30/2013)
 42. 18:03 GETIN - Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy nabycia akcji (29/2...
 43. 18:03 BALTONA S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego. (52/2013)
 44. 18:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (137/2013)
 45. 18:03 TALEX - Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki (27/2013)
 46. 17:53 GPW: Komunikat - PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
 47. 17:53 Wyniki Pelionu w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 48. 17:48 PTI S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 49. 17:46 Trzecia spadkowa sesja
 50. 17:45 Otoczenie podaje rytm
 51. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 2,48 proc. z 2,46 proc. - NBP
 53. 17:35 MSP chce wzmocnić nadzór w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 54. 17:33 AMREST - RB 54/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (54/2013)
 55. 17:33 ECHO - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 56. 17:33 CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumen...
 57. 17:33 PELION SA - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 58. 17:33 ZUE S.A. - Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlow...
 59. 17:25 Inwestorom puszczają nerwy, olbrzymia wyprzedaż złotego
 60. 17:24 Najsłabszy dzień złotego od czerwca
 61. 17:23 Skrót wiadomości, środa 28 sierpnia, 17.00
 62. 17:23 MSP rusza z drugim etapem prywatyzacji PHN, w najbliższych dniach przedstawi doradców
 63. 17:18 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR (38/2013)
 64. 17:18 POLFA SA - Zawiadomienie od akcjonariusza (15/2013)
 65. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.08.2013
 66. 17:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 67. 17:08 Wojciech Papierak zrezygnował z pełnienia z funkcji prezesa PHN-u
 68. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.08.2013
 70. 17:03 IMPERA - zmiana warunków emisji obligacji (88/2013)
 71. 17:03 EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA ? Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu (29/2013)
 72. 16:53 CIR: blog rządu - nowy wpis ministra Michała Boniego (komunikat)
 73. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 16:48 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie zgodnie z art 160 (3/2013)
 75. 16:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Otrzymanie żądania zwołania NWZA (56/2013)
 76. 16:48 INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (34/...
 77. 16:48 EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA ? Powołanie Członka Rady Nadzorczej (28/2013)
 78. 16:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy...
 79. 16:45 Rostowski zakwestionował miliony przeznaczone na leczenie dzieci
 80. 16:38 Sąd zdecydował o zmianie postępowania układowego Energomontażu-Południe na likwidacyjne
 81. 16:38 Syria psuje nastroje, tracą wszystkie klasy aktywów (opis,popr.)
 82. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:35 NSA: gminna dotacja na przedszkole nie jest kosztem podatkowym
 84. 16:33 TVN - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy TVN S.A. za III kwartał 2013 r. (2...
 85. 16:33 PHN S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (20/2013)
 86. 16:30 Województwa kupują polskie pociągi
 87. 16:25 NSA: tylko osoba, która kupiła udziały w funduszach, jest zwolniona z PIT
 88. 16:23 Tell chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję
 89. 16:23 Cena miedzi na LME spadła do 7276,50 za tonę
 90. 16:23 Syria psuje nastroje, tracą wszystkie klasy aktywów (opis)
 91. 16:18 MO-BRUK S.A. - Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto Emitenta. (19/2013)
 92. 16:18 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą Veracomp S.A. (35/2013)
 93. 16:15 Statoil wchodzi w głąb Rosji
 94. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:08 MSZ ws. akademii rybołówstwa w Angoli (komunikat)
 97. 16:03 ENERGOPLD - Postanowienie Sądu w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowe...
 98. 16:03 TELL - Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2012 r. (39/2013)
 99. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 100. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 101. 16:00 Rosja zakwestionowała 12 ton polskich serów
 102. 15:53 GPW: zmiana Regulaminu Giełdy
 103. 15:53 Fitch obniża perspektywę ratingu BGK do stabilnej, potwierdza ratingi - komunikat
 104. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 15:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (71/2013)
 106. 15:48 OT LOGISTICS - Rejestracja akcji serii B Spółki w KDPW (20/2013)
 107. 15:48 TELL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (37/2013)
 108. 15:48 DROZAPOL - Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu (23/2013)
 109. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 110. 15:48 PATENTUS S.A. - Podpisanie aneksów o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (14/2013)
 111. 15:48 DROZAPOL - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej (22/2013)
 112. 15:48 TELL - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (38/2013)
 113. 15:40 Śledztwo ws. niedopełnienia obowiązków przy sprzedaży działek w Tychach
 114. 15:40 Tusk do samorządowców: ułatwienia w inwestycjach ze środków UE
 115. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 6 gr
 116. 15:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych imiennych serii A2 Armatura Krakó...
 117. 15:33 DROZAPOL - Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu (23/2013)
 118. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 120. 15:23 Proces poszukiwania inwestora strategicznego dla ABC Data przyspieszy po wakacjach
 121. 15:18 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (30/2013)
 122. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:08 PGE liczy na obecność PIR w Opolu; trwają prace nad wydzieleniem elektrowni (opis)
 124. 15:03 KETY - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (34/2013)
 125. 14:53 GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania pda spółki OT LOGISTICS SA
 126. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 14:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 14:53 Orbis widzi poprawę rynku w II poł. '13; szczyt COP w XI może dodać kilka mln zł
 129. 14:53 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów wyemitowanych przez ING BANK N.V.
 130. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (142/2013)
 131. 14:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola (88/2013)
 132. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zakończeniu sporu zbiorowego (116/2013)
 133. 14:48 KOPEX S.A. - Podpisanie umowy przez Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Południowym Kon...
 134. 14:48 OT LOGISTICS - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B Spółki oraz wyznaczenie ostatn...
 135. 14:45 Czy pracodawca ma prawo pytać o niekaralność?
 136. 14:38 PKM Duda skupi się na poprawie rentowności segmentu handlowego
 137. 14:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (78/2013)
 138. 14:33 INTERSPORT S.A. - Rejestracja przez sąd zmian w KRS Spółki (31/2013)
 139. 14:33 EMC - Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie (87/2013)
 140. 14:33 COMP - Wykup i emisja obligacji (30/2013)
 141. 14:33 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (87/2013)
 142. 14:30 Pracownik trudny do zastąpienia
 143. 14:23 W najbliższej perspektywie brak podstawy do zmiany stóp proc. - Winiecki
 144. 14:23 Cyfrowy Polsat oczekuje poprawy na rynku reklamy tv w drugim półroczu
 145. 14:15 Kolejne spadki na światowych giełdach w oczekiwaniu na atak na Syrię
 146. 14:12 Polacy mówią nie dyrektywie tytoniowej i nadmiernej regulacji UE
 147. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 148. 14:08 MSZ: "Gazeta Polska" przyznaje rację MSZ (komunikat)
 149. 14:08 AEGON OFE informuje
 150. 14:08 AEGON OFE informuje
 151. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:03 POLICE - Życiorys nowo powołanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Che...
 153. 13:53 Ceny pszenicy w ubiegłym tygodniu rosły we wszystkich regionach - MRiRW
 154. 13:53 PGE liczy na obecność PIR w projekcie Opola, trwają prace przygotowawcze nad wydzieleniem SPV
 155. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 13:53 Grupa Gremi zwolni 157 osób
 157. 13:48 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy Plc (49/2013)
 158. 13:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 159. 13:38 FootFall Indeks Polska w tygodniu 19.08-25.08 spadł o 0,6 proc. rdr - Experian
 160. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 161. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 162. 13:08 Work Service planuje emisję obligacji o wartości nie większej niż 100 mln zł
 163. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 12:53 Multimedia ze stratą w I półr., ale zapowiadają kilkadziesiąt mln zł zysku na koniec '13
 165. 12:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (64...
 166. 12:48 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 167. 12:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (318/2013)
 168. 12:48 WORK SERVICE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work ...
 169. 12:45 Tyle zysku, ile śmieci z odzysku
 170. 12:23 PKO BP Bankowy PTE SA informuje
 171. 12:23 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 443,2 mln zł
 172. 12:23 UOKiK: decyzja ws. transmisji meczów (komunikat)
 173. 12:12 Pracownicy marketów i ich klienci
 174. 12:09 Kibice ucierpieli. UOKiK wlepił karę za zmowę
 175. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 176. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 166/A/NBP/2013
 177. 12:08 PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14 (opis)
 178. 12:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia nie zmieniła się - e-petrol.pl
 179. 12:08 W ciągu najbliższych 6 miesięcy spodziewana poprawa gospodarcza w Polsce - WES Ifo
 180. 11:53 ABC Data do końca '13 wejdzie na dwa nowe rynki; pierwszy cel to Niemcy
 181. 11:53 Zmiany w OFE na pierwszym lub drugim posiedzeniu rządu we wrześniu - premier
 182. 11:53 Inter Cars spodziewa się przekroczenia 3,4 mld zł przychodów w '13 (opis)
 183. 11:53 CAPEX PGE w '13 może wynieść ok. 4 mld zł
 184. 11:38 Przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą około 3 mld zł - Tamborski, MSP
 185. 11:37 EFNI 2013 we wrześniu w Sopocie
 186. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 187. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 188. 11:23 Przychody z prywatyzacji w 2014 r. wyniosą około 3 mld zł - Tamborski, MSP
 189. 11:17 Oszczędzaj - obniż ratę kredytu walutowego
 190. 11:08 MF zakłada w '14 wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe o 5 proc. - Kapica, MF
 191. 11:08 PGE zakłada lekki spadek marż na sprzedaży w '14
 192. 11:08 ABC Data na pewno podniesie prognozę na 2013 r.; obecnie szacuje o ile
 193. 11:03 THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (12/2013)
 194. 11:03 LC CORP S.A. - Informacja Zarządu - uzupełnienie uzasadnienia Zarządu Emitenta do projektu uchwał...
 195. 11:03 GRODNO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 września 2013 roku. (1/2013)
 196. 11:03 THE FARM 51 GROUP S.A. - Zmiana stanu posiadania (14/2013)
 197. 10:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji INVISTA S.A.
 198. 10:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji GETIN NOBLE BANK S.A.
 199. 10:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
 200. 10:53 Inter Cars spodziewa się przekroczenia 3,4 mld zł przychodów w '13
 201. 10:31 Urzędniczki gdańskiego magistratu zatrzymane za korupcję
 202. 10:31 Podróż służbowa własnym samochodem
 203. 10:23 Szef KFP postuluje powołanie Rady Polityki Fiskalnej
 204. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.928,11 mln zł - NBP
 205. 10:18 Jak wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
 206. 10:16 Jesienny wysyp ofert pracy
 207. 10:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 208. 10:07 Nie zostawimy ich bez pomocy (WIDEO)
 209. 10:00 KPRM: 5 września rząd zajmie się założeniami budżetu na 2014 rok
 210. 09:57 Ucieczka do bezpiecznych przystani na rynkach walut
 211. 09:53 W czwartek, 5 września rząd zajmie się założeniami budżetu na 2014 rok - KPRM
 212. 09:50 Na Bliskim Wschodzie gorąco, ropa drożeje
 213. 09:48 Konflikt z Syrią podnosi awersję do ryzyka
 214. 09:47 Dane makroekonomiczne swoje, ale na rynkach tematem jest Syria
 215. 09:47 PKO BP gra w Lotto. Na szczęście krótko
 216. 09:38 Wydarzenia w Syrii wywołują presję na rynku złotego i długu
 217. 09:38 Rostowski uważa, że istnieje przestrzeń do obniżki stóp
 218. 09:30 Deficyt będzie większy! Sejm łata gigantyczną dziurę
 219. 09:26 Bez zmian po pikiecie mundurowych
 220. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na X - 116,65-116,67 USD za baryłkę
 221. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2368,77 pkt (+0,05%)
 222. 09:03 DOBRA NASZA S.A. - Lista uczestników NWZ Dobra Nasza w dniu 26.08.2013r., posiadających powyżej 5...
 223. 09:03 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 224. 08:59 Polski zakład mięsny ma problemy przez rosyjską blokadę
 225. 08:33 IZOSTAL S.A. - Raport półroczny P (2013)
 226. 08:27 Niedźwiedzie maja mocne karty
 227. 08:23 Zysk netto Benefit Systems w II kw. ponad 20 proc. gorszy od konsensusu
 228. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (32/2013)
 229. 08:15 Ceny miedzi w Londynie rosną, bo popyt w USA może być wyższy
 230. 08:15 Ceny ropy w Nowym Jorku najwyższe od 2 lat z powodu Syrii
 231. 08:14 OPZZ chce krótszego tygodnia pracy
 232. 08:08 Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)
 233. 08:03 TOYA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 234. 08:03 PCC ROKITA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 235. 08:00 Będzie łatwiej zatrudniać cudzoziemców w Polsce (WIDEO)
 236. 07:53 Wyniki Benefit Systems w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 237. 07:53 Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw.'13 wyniósł 80,7 mln zł; nieco gorzej od konsensusu (opis2)
 238. 07:53 Zysk netto grupy Eurocash w II kw. wyniósł 61,05 mln zł, powyżej konsensusu (opis)
 239. 07:53 Użycie broni chemicznej nie pozostanie bez odpowiedzi - Joe Biden
 240. 07:52 Urzędnicza wersja oszczędności? Nagroda!
 241. 07:49 Zwalnianie nauczycieli leży w gestii dyrektora szkoły (WIDEO)
 242. 07:45 W 2014 r. odejdzie od 5 do 15 tys. urzędników
 243. 07:38 Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw.'13 wyniósł 80,7 mln zł; nieco gorzej od konsensusu (opis)
 244. 07:38 Wyniki Orbisu w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 245. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 28 sierpnia
 246. 07:37 Mieszkanie dla studenta tańsze niż przed rokiem
 247. 07:37 I tak nas złupią na biletach
 248. 07:35 Energia elektryczna z odpadów zamiast z węgla czy gazu
 249. 07:33 PATENTUS S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 250. 07:16 Ekolodzy blokują inwestycje w Krakowie
 251. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 28 VIII - 27 IX
 252. 07:08 Zysk netto grupy Eurocash w II kw. wyniósł 61,05 mln zł, wobec konsensusu 54,3 mln zł zysku
 253. 07:08 Zysk netto Cyfrowego Polsatu w II kw.'13 wyniósł 80,7 mln zł; nieco gorzej od konsensusu
 254. 07:08 Zysk netto PGE w II kw.'13 wyniósł 1,284 mld zł wobec konsensusu 1,048 mld zł zysku
 255. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 28.08-13.12.2013
 256. 07:08 Wpływ netto programu poprawy efektywności PGE wyniósł po I poł. '13 r. 213 mln zł
 257. 07:08 Wyniki Cyfrowego Polsatu w II kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 258. 07:08 Zysk netto PGE w II kw.'13 wyniósł 1,284 mld zł, powyżej konsensusu (opis)
 259. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.08 - 31.10.2014
 260. 07:08 Wyniki operacyjne PGE w II kw.'13 oraz wyniki finansowe wg segmentów działalności (tabela)
 261. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 27 sierpnia
 262. 07:03 Dla emerytów grosze, a dla urzędników podwyżki
 263. 07:03 ORBIS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 264. 06:48 INTERCARS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 265. 06:41 Pochowane miliardy popłyną na opiekę
 266. 06:31 Brud i kicz wizytówką królewskiego Krakowa
 267. 06:25 Urzędnicza wersja oszczędności? Nagroda
 268. 06:19 GUS policzył Polskę bezdomną
 269. 06:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
 270. 06:05 Bumar blisko kontraktu z Indiami
 271. 05:35 Numer z dowodem
 272. 04:05 Płynie polski gaz z łupków
 273. 02:10 Źródlana woda z bakteriami coli